OG Ł OSZENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle przypomina

Komentarze

Transkrypt

OG Ł OSZENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle przypomina
OGŁOSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle przypomina, że ostateczny termin składania zeznań
podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 za 2008 r. upływa 30 kwietnia 2009 r.
W związku z powyższym informuje się, iż zeznania za 2008 r. w m-cu kwietniu 2009 r. będą
przyjmowane w "Sali Obsługi Podatnika" (parter) w następujących godzinach:
1) poniedziałki
06.04.2009 r. w godz. od 8:00 – 18:00
20.04.2009 r. w godz. od 8:00 – 18:00
27.04.2009 r. w godz. od 8:00 – 18:00
Kasa 8:00 – 15:00
Kasa 8:00 – 18:00
Kasa 8:00 – 18:00
2) sobota
25.04.2009 r. w godz. od 9:00 – 13:00
Kasa 9:00 – 13:00
3) wtorek
28.04.2009 r. w godz. od 7:15 – 18:00
Kasa 8:00 – 18:00
4) środa
29.04.2009 r. w godz. od 7:15 – 18:00
Kasa 8:00 – 18:00
5) czwartek
30.04.2009 r. w godz. od 7:15 – 18:00
Kasa 8:00 – 18:00
6) pozostałe dni robocze
od 7:15 – 15:15
Kasa 8:00 – 15:00
Równocześnie informuję, że w "Sali Obsługi Podatnika" (parter) znajduje się skrzynka do
której można składać zeznania podatkowe za 2008 r. (bez potwierdzenia odbioru).
Skrzynka ta w dniach od 20 do 30 kwietnia 2009 r. będzie również dostępna po godzinach
pracy urzędu (do godz. 20:00) między drzwiami wejściowymi budynku urzędu.