B SSIS sem4 popr2

Komentarze

Transkrypt

B SSIS sem4 popr2
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Studia STACJONARNE
STOPNIA
(dzienne, inżynierskie)
Wydział PIERWSZEGO
Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii
Studia STACJONARNE
PIERWSZEGO
STOPNIA
(dzienne,Wydział
inżynierskie)
Semestr
Rok studiów
Rok akad.
Budownictwa,
RokII
studiów II
IV
(letni)
2010/2011
Semestr
IV (letni)
Mechaniki
i Petrochemii
Rok akad.
2015/2016
B21
TECH. BET. -lJSz
9:15-10:00
PONIEDZIAŁEK
11:15-12:00
TECH.
BET.
-l-
MECH. GR.-lIC
(58)
12:15-13:00
14:15-15:00
TECH. BET. -lJSz
Rok studiów II
Semestr IV (letni)
Rok akad. 2015/2016
B21
B.O. -p- AD (38)
tylko w poniedziałki
po weekendach zjazdowych
(10 spotkań) 29 II, 7 III,
14 III, 21 III, 4 IV, 11 IV,
18 IV, 9 V, 6 VI,13 VI
MECH. GR.-lIC
(58)
MECHANIKA
TEORETYCZNA -ćw-
13:15-14:00
BUDOWNICTWO
B22
8:15-9:00
10:15-11:00
Studia STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (dzienne, inżynierskie)
TECH. BET. -lJSz
PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI -wmgr inż. Piotr Dolny (7)
8:15-9:00
B22
WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW -w- (39)
dr hab. inż. Jacek Kubissa
9:15-10:00
10:15-11:00
CZWARTEK
BUDOWNICTWO
BUDOWNICTWO
WYCHOWANIE FIZYCZNE -ćw(zajęcia na hali sportowej
ul. 7-go czerwca 1991r.)
11:15-12:00
12:15-13:00
WYCHOWANIE
FIZYCZNE -ćw-
13:15-14:00
JĘZYK OBCY
(prowadzący i sale
wg rozkładu Zespołu lektorów)
14:15-15:00
15:15-16:00
15:15-16:00
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -w- +MiBM (7)
dr inż. Wiktor Lasota
16:15-17:00
16:15-17:00
17:15-18:00
BUDOWNICTWO OGÓLNE -wdr inż Andrzej Dzięgielewski (39)
17:15-18:00
18:15-19:00
PIĄTEK
8:15-9:00
9:15-10:00
JĘZYK OBCY
(prowadzący i sale wg rozkładu Zespołu lektorów)
10:15-11:00
TECH. BET. -lWK 9:35-11:05
10:00-11:30
11:35-13:05
WM -lJW (26)
13:15-14:00
WTOREK
11:15-12:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
B.O. -pGS (46)
B.O. -pMW (49)
PPK -p- (56/206)
PD
PPK -p- (56/206)
PD
PPK -p- (56/206)
PD
B.O. -pMW (49)
Przedmiot
Język obcy
PPK -p- (56/206)
PD
ECTS
4
Wychowanie fizyczne
Technologia betonu
5
GEODEZJA -pBudownictwo ogólne (B.O.)
5
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
8:15-9:00
MECH. GR.-lIC
(58)
9:15-10:00
10:15-11:00
ŚRODA
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:00-15:30
W. MAT. -ćw- (44)
mgr inż. Jerzy Raniszewski
W. MAT. -pFIZYKA -ćwJR (44)
W. MAT. -pMECH. GR.-lJR (44)
IC (58)
12:15-13:45
W. MAT. -ćw- (46)
mgr inż. Joanna Wójkowska
W. MAT. -pJW (46)
W. MAT. -pJW (46)
TECHNOLOGIA BETONU -wdr inż. Wojciech Kubissa (39)
Podstawy projektowania
konstrukcji (PPK)
4
Wytrzymałość materiałów
(W. MAT.)
7
Mechanika gruntów (MECH. GR.)
Ochrona przeciwpożarowa
JW WM -l(26) JW (26)
WM -lMECH. GR.-lAK
(58)
MECHANIKA GRUNTÓW -wdr hab. Antoni Kuchler (7)
Rodzaj zajęć
17:15-18:00
TECH.
BET.
-lJW
(26)
WM -l-
Prowadzący
ćwiczenia
prowadzący i grupy wg rozkładu zespołu lektorów
ćwiczenia
dr Szymon Zuziak, mgr Krzysztof Stańczak
wykład
dr inż. Wojciech Kubissa
laboratorium
dr inż. Wojciech Kubissa (WK), mgr inż. Jacek Szpetulski (JSz)
wykład
dr inż. Andrzej Dzięgielewski
projekty
dr inż. Andrzej Dzięgielewski (AD), mgr inż. Grzegorz Sadowski (GS),
mgr inż. Małgorzata Wydra (MW)
wykład
mgr inż. Piotr Dolny
projekty
mgr inż. Piotr Dolny (PD)
wykład
dr hab. inż. Jacek Kubissa
ćwiczenia audyt. mgr inż. Jerzy Raniszewski, mgr inż. Joanna Wójkowska
4
1
projekty
mgr inż. Jerzy Raniszewski (JR), mgr inż. Joanna Wójkowska (JW)
laboratorium
mgr inż. Joanna Wójkowska (JW)
wykład
dr hab. inż. Antoni Kuchler
laboratorium
dr hab. inż. Antoni Kuchler (AK), dr inż. Stanisława Garwacka-Piórkowska (SGP),
dr inż. Irena Cios (IC),
wykład
dr inż. Wiktor Lasota
UWAGI:
+MiBM
- zajęcia wspólne z kierunkiem Mechanika i Budowa Maszyn
(35)
- numer sali, w której odbywają się zajęcia
55
25
10 -12
- zajęcia odbywają się poza standardowymi godzinami zajęć
8:00-9:30
16:15-17:00
WM -lJW (26)
TECH. BET. -lWK 8:00-9:30
8:15-9:45
19:15-20:00
12:15-13:00
FIZYKA -l powt.(265/266)
dr inż. Roman
Rumianowski
FIZYKA -l powt.(265/266)
dr inż. Roman
Rumianowski
WYCHOWANIE FIZYCZNE -ćw(zajęcia na hali sportowej
ul. 7-go czerwca 1991r.)
- zajęcia odbywają się co dwa tygodnie począwszy od:
* wpisane w lewym polu – pierwszego tygodnia zajęć
* wpisane w prawym polu – drugiego tygodnia zajęć
18:15-19:00
Zmiany w planie zajęć obowiązujące od:
7.03.2016 r.
Zajęcia z przedmiotu Wychowanie fizyczne realizowane są
po wybraniu przez studentów dyscyplin sportowych,
w których chcieliby uczestniczyć.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się
w Centralnym Laboratorium Instytutu Budownictwa,
przeniesionym na ul. Jachowicza 2 (obok Gmachu Mechaniki)
Dodatkowe grupy dla studentów powtarzających ćwiczenia
Skróty i prowadzący według planu niższego roku.
Możliwe (proponowane) terminy powtarzania zajęć,
dla których nie zostały utworzone dodatkowe grupy.
Zajęcia realizowane ze studentami niższego roku.
Konkretny termin uczęszczania na zajęcia powtórkowe,
studenci uzgadniają z prowadzącymi te zajęcia!