Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
ADMINISTRATORZY DS. OGÓLNYCH
Miejsce pracy:
Bruksela lub Luksemburg
Podstawowa pensja miesięczna:
4 384,38 euro
Termin składania aplikacji:
19 marca – 21 kwietnia
2015r. godz. 12:00
Wymagania:

Obywatelstwo państwa członkowskiego UE

Posiadanie pełni praw obywatelskich jako obywatel UE

Wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat/inżynier (dyplom
otrzymany najpóźniej do 31 lipca 2015 roku).

Biegła znajomość jednego z 24 języków urzędowych UE (w tym
język polski) na poziomie co najmniej C1

Zadowalająca znajomość jednego z języków roboczych UE
(angielski, niemiecki lub francuski – poziom B2)
Etapy konkursu:

Rejestracja i formularz rekrutacyjny online

Testy komputerowe: rozumienie tekstu pisanego, operowanie
danymi liczbowymi, myślenie abstrakcyjne i test sytuacyjny

Test pośredni – symulacja typu e-tray

Assessment centre: case study, ćwiczenie grupowe, prezentacja
ustna i rozmowa kwalifikacyjna

Lista laureatów

Rekrutacja z listy laureatów
Więcej informacji na www.eu-careers.eu