PL ZAŁĄCZNIK II "ZAŁĄCZNIK II

Transkrypt

PL ZAŁĄCZNIK II "ZAŁĄCZNIK II
PL
ZAŁĄCZNIK II
"ZAŁĄCZNIK II
Orientacyjny wykaz dużych projektów
Lp.
Nazwa projektu / Zakres
inwestycji
Orientacyjny koszt
całkowity projektu
Przewidywany
okres realizacji
Miejsce realizacji
projektu
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację projektu
(mln euro)
1
2
3
4
5
6
1
Centrum
Zaawansowanych
Materiałów i Technologii
90,06
2008-2015
mazowieckie
Politechnika Warszawska
2
Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii
98,84
2008-2013
mazowieckie
Warszawski Uniwersytet
Medyczny
3
Dolnośląskie Centrum
Materiałów
i Biomateriałów
Wrocławskie Centrum
Badań (EIT+)
153,26
2008-2014
dolnośląskie
Wrocławskie Centrum
Badań (EIT+)
1
4
Budowa i wyposażenie
Wielkopolskiego Centrum
Zaawansowanych
Technologii w Poznaniu
5
Elektroniczna Platforma
Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych
159,20
6
pl.ID – polska ID karta
92,50
63,04
wielkopolskie
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
2007-2014
cały kraj
Ministerstwo
Zdrowia/Centrum
Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
2008-2013
cały kraj
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
2007-2013
"
2