INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W ZARZĄDZIE

Komentarze

Transkrypt

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W ZARZĄDZIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH W BRZEGU
na 2 wolne stanowiska urzędnicze
Podinspektora w Dziale Obrotu i Zarządzania Budynkami i Lokalami
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska została
wybrana:
Pani Agnieszka Nowak - Partykiewicz, zamieszkała w Brzegu.
Uzasadnienie
Pani Agnieszka Nowak - Partykiewicz spełniła wymagania formalne określone w
ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektora i wykazała się dobrą znajomością z
zakresu zagadnień potrzebnych do pracy na w/w stanowisku.
Dyrektor ZNM
- Marek Sidor -
Brzeg dnia 24.09.2015r.