MES-2009, OUK-2009

Transkrypt

MES-2009, OUK-2009
LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJE MES-2009, OUK-2009
1
dr inŜ. W. Barnat, dr inŜ. R. Gieleta, dr inŜ. R. Panowicz, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNE BADANIE PANELI KOMPOZYTOWO-ELASTOMEROWYCH
2
dr inŜ. W. Barnat, dr inŜ. R. Panowicz, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
WYBRANE ASPEKTY ENERGOCHŁONNOŚCI STRUKTUR EPO
3
dr inŜ. W. Barnat, dr inŜ. R. Gieleta, dr inŜ. R. Panowicz, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI PIAN METALICZNYCH OBCIĄśONYCH IMPULSEM CIŚNIENIA
4
prof. dr hab. inŜ. Józef Bednarczyk, mgr inŜ. Tomasz Załuski
ANALIZA NUMERYCZNA ELEKTRODYNAMICZNEJ OBRÓBKI BLACH Z WYKORZYSTANIEM POŚREDNIEGO ELEMENTU SPRĘśYSTEGO
5
mgr inŜ. Adam Bocian
ANALIZA TERMICZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA PRACY KORPUSÓW SILNIKÓW PRZED I PO ZASTOSOWANIU CHIPTUNINGU
6
prof. dr hab. inŜ. Jacek Chróścielewski, dr inŜ. Magdalena Rucka, dr hab inŜ. Krzysztof Wilde,
prof. PG, dr inŜ. Wojciech Witkowski
MODELOWANIE PROPAGACJI FAL SPRĘśYSTYCH W WĘZŁACH KRATOWNIC PŁASKICH
7
prof. dr hab. inŜ. Jacek Chróścielewski, mgr inŜ. Mikołaj Miśkiewicz
OBLICZENIA MES PODCZAS MONITORINGU KONSTRUKCJI PRĘTOWO-CIĘGNOWEJ
8
prof. dr hab. inŜ. Jacek Chróścielewski, mgr inŜ. Maciej Malinowski, mgr inŜ. Mikołaj Miśkiewicz
ANALIZA ZDEFORMOWANEGO ŚCIĄGU MOSTU ŁUKOWEGO
9
dr inŜ. Robert Czabanowski
NUMERYCZNA ANALIZA OBCIĄśEŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW PODWOZIA Z GĄSIENICAMI ELASTOMEROWYMI
10 dr inŜ. Robert Czabanowski
EKSPERYMENTALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MATERIAŁÓW HIPERELASTYCZNYCH
DO OBLICZEŃ METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
11 dr inŜ. Leszek Czechowski, dr inŜ. Jacek Jankowski, dr hab. inŜ. Tomasz Kubiak
MODELOWANIE PROCESU HARTOWANIA
12 dr inŜ. Adam Dacko, mgr inŜ. Jacek Toczyski
SZACOWANIE ODPORNOŚCI KADŁUBA SAMOLOTU NA WYBUCH WEWNĘTRZNY
13 dr inŜ. Adam Dacko, mgr inŜ. Paweł Cieśla, dr hab. inŜ. Piotr Czarnocki
MODELOWANIE PEWNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH DO CELÓW MES
14 dr inŜ. Adam Dacko, dr hab. inŜ. Piotr Czarnocki, dr inŜ. Jacek Nowak
KORELACJA MES – EKSPERYMENT W BADANIU NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH
15 prof. dr hab. inŜ. Marian Dacko, dr inŜ. Jacek Nowak
NUMERYCZNA SYMULACJA STANU PRZEMIESZCZEŃ I NAPRĘśEŃ WYWOŁANEGO SKURCZEM BETONU
W PŁYCIE O DUśYCH ROZMIARACH
16 prof. dr hab. inŜ. Marian Dacko, mgr inŜ. Robert Brodzik
ROZKŁADY NAPRĘśEŃ W STALOWYCH DYBLACH ŁĄCZĄCYCH BETONOWE PŁYTY LOTNISKOWE W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH
17 prof. dr hab. inŜ. Marian Dacko, dr inŜ. Wiesław Krasoń, mgr inŜ. Łukasz Filiks
EKSPERYMENTALNO-NUMERYCZNE BADANIA MODERNIZOWANEGO MOSTU NOśYCOWEGO
18 mgr inŜ. Rafal Dalewski, dr inŜ. Jerzy Jachimowicz, dr hab. inŜ. Marek Pietrzakowski
ZASTOSOWANIE MODELI GRADIENTOWYCH W ANALIZACH POŁĄCZEŃ ZGRZEWANYCH
19 dr inŜ. Agnieszka Derewońko, dr inŜ. Jerzy Jachimowicz, dr ElŜbieta Szymczyk, mgr inŜ. Grzegorz Sławiński
NUMERYCZNA ANALIZA FRAGMENTU KONSTRUKCJI LOTNICZEJ ZE SZCZELINĄ
20 dr inŜ. Damian Derlukiewicz, dr inŜ. Jacek Karliński
BADANIA SYMULACYJNE WYSIĘGNIKÓW TELESKOPOWYCH DLA MASZYN GÓRNICZYCH
21 prof. dr hab. inŜ. Stanisław Dobrociński
STABILNOŚĆ ROZWIĄZAŃ SPRĘśYSTO PLASTYCZNYCH ZAGADNIEŃ DYNAMIKI
22 mgr inŜ. P. Dziewulski, mgr inŜ. W. Barnat, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda, dr A. Kiczko
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA UKŁADU DYNAMICZNEGO SAMOCHÓD OSOBOWY – ZMODYFIKOWANA BARIERA
DROGOWA
23 mgr inŜ. P. Dziewulski, dr inŜ. W. Barnat, dr A. Kiczko, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda, prof. dr hab. inŜ. S. Ochelski
DOŚWIADCZALNO-NUMERYCZNA ANALIZA STALOWO-PIANOWYCH PANELI ENERGOCHŁONNYCH
DO MODERNIZACJI BARIER DROGOWYCH
LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJE MES-2009, OUK-2009
24 dr inŜ. Leszek Flis
SYMULACJA ODPORNOŚCI NA OSTRZAŁ PRÓBEK ZE STALI 10GHMBA POCISKIEM KALIBRU 12,7 MM
25 dr inŜ. Leszek Flis
SYMULACJA WYTĘśENIA PRZYLGNI RATOWNICZEJ OKRĘTU PODWODNEGO WYWOŁANEGO NAPOREM POJAZDU RATOWNICZEGO
26 mgr inŜ. ElŜbieta Gadalińska, dr inŜ. Jerzy Kaniowski, mgr inŜ. Wojciech Wronicz
PORÓWNANIE MODELOWANIA MES Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW BRYŁOWYCH I OSIOWOSYMETRYCZNYCH
NA PRZYKŁADZIE ZAKUWANIA NITU NA PRASIE
27 prof. dr hab. inŜ. Jan Godzimirski, dr inŜ. Sławomir Tkaczuk
MODELOWANIE SPOIN KLEJOWYCH W OBLICZENIACH MES
28 prof. dr hab. inŜ. Jan Godzimirski, dr inŜ. Marek Rośkowicz
TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA NAPRAWIANYCH POŁĄCZEŃ NITOWYCH
29 dr inŜ. Artur Iluk, dr inŜ. Jacek Karliński, dr inŜ. Artur Kopczyński
BADANIA DYNAMICZNE JEDNOOMEGOWYCH ELEMENTÓW CIENKOŚCIENNYCH
POŁĄCZONYCH METODĄ ZGRZEWANIA OPOROWEGO
30 dr inŜ. Artur Iluk, dr hab. inŜ. Jerzy Czmochowski, prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Rusiński
SYMULACJA AWARII KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ
31 dr inŜ. Artur Iluk
PORÓWNANIE DWÓCH KONCEPCJI POJAZDU MINOODPORNEGO OPARTEGO NA KOMERCYJNYM PODWOZIU
32 dr inŜ. Krzysztof Jamroziak, dr inŜ. Mirosław Bocian
IDENTYFIKACJA WŁASNOŚCI PRZEBIJANYCH MATERIAŁÓW W ASPEKCIE WYBRANYCH MODELI ZDEGENEROWANYCH
33 dr inŜ. Jacek Jankowski, dr hab. inŜ. Tomasz Kubiak
ODPOWIEDŹ DYNAMICZNA CIENKOŚCIENNYCH POWŁOK STOśKOWYCH OBCIĄśONYCH IMPULSEM CIŚNIENIA
34 dr hab. inŜ. Janusz Juraszek, dr inŜ. Ireneusz Wróbel
ANALIZA STRUKTURALNA OBUDOWY FORMY ODLEWNICZEJ ZA POMOCĄ MES
35
mgr inŜ. Paweł Kaczyński, dr hab. inŜ. Jerzy Czmochowski, prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Rusiński
ANALIZA PRZYCZYN PĘKANIA USTROJU NOŚNEGO PODAWARKI W REJONIE POŁĄCZENIA DŹWIGARU NOŚNEGO
Z DYSZLEM SKRĘTNYM W ASPEKCIE WYTĘśENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ
36 dr A. Kiczko, dr inŜ. W. Barnat, dr inŜ. R. Gieleta, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda, prof. dr hab. inŜ. S. Ochelski,
prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny, mgr inŜ. P. Dziewulski, mgr inŜ. P. Bogusz
WALIDACJA EKSPERYMENTALNA UDERZENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W BARIERĘ DROGOWĄ
37 prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny, dr inŜ. K. Kosiuczenko, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
SYMULACJE NUMERYCZNE I ANALIZA ZADAŃ TESTOWYCH W DYNAMICE MOSTÓW KOLEJOWYCH
38 prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny, mgr inŜ. P. Dziewulski, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
SYMULACJE NUMERYCZNE ZESPOLONEGO MOSTU KOLEJOWEGO OBCIĄśONEGO POCIĄGIEM SZYBKOBIEśNYM
39 prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny, P. Galewska
MODELOWANIE ANALITYCZNO-NUMERYCZNE I ANALIZA ZADAŃ TESTOWYCH W DYNAMICE MOSTÓW KOLEJOWYCH
40 prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny, dr inŜ. R. Gieleta, P. Talarek
MODELOWANIE ANALITYCZNO-NUMERYCZNE I ANALIZA DRGAŃ MŁOTA UDAROWEGO
41 prof. dr hab. inŜ. Piotr Konderla, mgr inŜ. Maciej Łoziński
ZAGADNIENIE HIERARCHICZNEGO MODELOWANIA UKŁADÓW PŁYTOWO-śEBROWO-SŁUPOWYCH W PROGRAMIE PL-WIN 2
42 dr inŜ. Andrzej Kosiara
EKSPERYMENTALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU SYMULACYJNEGO UKŁADU STABILIZACJI DRGAŃ WZDŁUśNYCH
POJAZDU PRZEMYSŁOWEGO
43 dr inŜ. K. Kosiuczenko, dr inŜ. W. Barnat
SYMULACJA NUMERYCZNA POMIARU TWARDOŚCI KOMPOZYTÓW
44 dr inŜ. K. Kosiuczenko, dr inŜ. W. Barnat
ANALIZA ZDERZENIE SZTYWNEJ KULKI Z CIENKĄ POWŁOKĄ KOMPOZYTOWĄ
45 dr inŜ. Wiesław Krasoń, dr inŜ. Jacek Łazowski, dr inŜ. Jerzy Małachowski, dr hab n. med. Waldemar Pakszys
ANALIZA NUMERYCZNA PRZEPŁYWU PŁYNU W PROBÓWKO-STRZYKAWCE
46 dr inŜ. Wiesław Krasoń, dr inŜ. Jerzy Małachowski, dr inŜ. Rafał Kajka
NUMERYCZNE BADANIA PORÓWNAWCZE QUASISTATYKI I DYNAMIKI PODWOZIA GŁÓWNEGO Z USZKODZENIEM
LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJE MES-2009, OUK-2009
47 dr inŜ. Paweł Krasowski, prof. dr hab. inŜ. Zbigniew PowierŜa
PRÓBA OSZACOWANIA SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA FALI UDERZENIOWEJ OD NIEKONTAKTOWEGO WYBUCHU PODWODNEGO
NA ŁOśYSKA LINII WAŁÓW OKRĘTOWYCH
48 dr inŜ. Janusz Krasucki, mgr inŜ. Michał Majewski
IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYK WARSTWY WIERZCHNIEJ W PROCESIE UDAROWEGO UTWARDZANIA LASEROWEGO LSP
49 mgr inŜ. Piotr Krysiak
PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE W ANALIZIE KINEMATYCZNEJ I WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ WYSIĘGNIKA
50 dr hab. inŜ. Tomasz Kubiak, dr hab. inŜ. Ryszard Grądzki, prof. PŁ
MODELOWANIE I ANALIZA MES CIENKOŚCIENNYCH SŁUPÓW O PRZEKROJACH OTWARTYCH OBCIĄśONYCH IMPULSOWO
51 dr inŜ. hab. Tomasz Kubiak, dr inŜ. Andrzej Młotkowski, prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Niezgodziński
ANALIZA NAPRĘśEŃ KONTAKTOWYCH W POŁĄCZENIU NITOWYM
52 dr hab. inŜ. Lesław Kyzioł, prof. AMW, mgr inŜ. Krzysztof Świątek
BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA KONSTRUKCJE MORSKIE
53 dr inŜ. Andrzej Leski
SYMULACJE PROCESU ROZDZIERANIA BLACH DURALOWYCH Z NUMERYCZNĄ IMPLEMENTACJĄ KRYTERIUM PĘKANIA
54 dr inŜ. Andrzej Leski, mgr inŜ. Marcin Kurdelski, dr inŜ. Robert Baraniecki
BADANIE TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI LOTNICZEJ NA PODSTAWIE OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
55 mgr inŜ. Marcin Lisiecki
ZASTOSOWANIE MES W BADANIU WZAJEMNEJ KOMPATYBILNOŚCI POJAZDÓW
56 dr inŜ. Bogusław Ładecki, mgr inŜ. Filip Matachowski
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA PALETY ŁADUNKOWEJ SKRZYNIOWEJ ZE SKŁADANYMI ŚCIANKAMI
57 prof. dr hab. inŜ. Tomasz Łodygowski, mgr inŜ. Tomasz Jankowiak, mgr inŜ. Piotr Sielicki
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWYCH OBCIĄśONYCH CIŚNIENIEM AKUSTYCZNYM
58 dr inŜ. Ewa Magnucka-Blandzi, prof. dr hab. inŜ. Krzysztof Magnucki
WYBOCZENIE SPRĘśYSTE PÓŁEK BELEK CEOWYCH WYTWARZANYCH NA ZIMNO
59 dr inŜ. Jerzy Małachowski
STUDIUM NUMERYCZNE ODDZIAŁYWANIA FALI DETONACYJNEJ Z ELEMENTEM RURY
60 dr inŜ. Radosław Mania
DYNAMICZNE ZACHOWANIE SŁUPÓW CIENKOŚCIENNYCH Z MATERIAŁÓW LEPKOPLASTYCZNYCH POD OBCIĄśENIEM IMPULSOWYM
61 mgr inŜ. D. Miedzińska, dr inŜ. W. Szymczyk
NUMERYCZNE MODELOWANIE STRUKTUR MATERIAŁÓW PIANKOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW 2D I PRĘTOWYCH
62 mgr inŜ. D. Miedzińska, dr inŜ. J. Jachimowicz, mgr inŜ. P. Dziewulski
BADANIE STATECZNOŚCI POWŁOKI WALCOWEJ POD WPŁYWEM STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH OBCIĄśEŃ ŚCISKAJĄCYCH
63 mgr inŜ. Andrzej Młyniec, prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Uhl
FENOMENOLOGICZNY MODEL PĘKANIA WTRYSKIWANYCH ELEMENTÓW KOMPOZYTOWYCH
64 dr inŜ. Andrzej Morka, mgr inŜ. Beata Jackowska
ANALIZA NUMERYCZNA OPTYMALIZACJI PANELU BALISTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU LS-OPT
65 dr inŜ. Wojciech Napadłek, dr inŜ. Krzysztof Kosiuczenko
NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA ABLACYJNEGO CZYSZCZENIA LASEROWEGO STOPU NA BAZIE NIKLU śS6K –WI
66 dr inŜ. Wojciech Napadłek, dr inŜ. Krzysztof Kosiuczenko
ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU TWORZENIA MIKROZASOBNIKÓW OLEJOWYCH W śELIWIE SZARYM
PRZY WYKORZYSTANIU ABLACJI LASEROWEJ INICJOWANEJ DŁUGIM IMPULSEM LASERA ND: YAG
67 prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Niezgoda, dr inŜ. Anna Boczkowska, dr inŜ. Leszek Czechowski,
dr hab inŜ. Mieczysław Jaroniek
WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO NA STRUKTURĘ MAGNETOREOLOGICZNEGO ELASTOMERU
68 prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda, prof. dr hab. inŜ. S. Ochelski, prof. dr hab. inŜ. M. Klasztorny,
dr inŜ. W. Barnat, dr A. Kiczko, mgr inŜ. P. Dziewulski
DOŚWIADCZALNO-NUMERYCZNA ANALIZA KOMPOZYTOWO-PIANOWYCH PANELI ENERGOCHŁONNYCH
DO MODERNIZACJI BARIER DROGOWYCH
69 prof. dr hab. inŜ. Stanisław Ochelski, mgr inŜ. Paweł Bogusz
WPŁYW WYPEŁNIENIA ELASTOMERAMI ELEMENTÓW ENERGOCHŁONNYCH NA ZDOLNOŚĆ POCHŁANIANIA ENERGII
LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJE MES-2009, OUK-2009
70 dr inŜ. Paweł Olejnik, prof. dr hab. inŜ. Jan Awrejcewicz
SYMULACJA KONTROLI AKTYWNEJ REOLOGICZNEGO MODELU KLATKI PIERSIOWEJ
Z ZASTOSOWANIEM TEORII REGULATORA OPTYMALNEGO ZE SPRZĘśENIEM ZWROTNYM
71 dr inŜ. R. Panowicz, dr inŜ. W. Barnat, prof. dr hab. inŜ. T. Niezgoda
MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA ODKSZTAŁCALNEGO PRĘTA Z PRZESZKODĄ
72 mgr inŜ. Mariusz Ptak, dr inŜ. Jacek Karliński, prof. dr hab. inŜ. Eugeniusz Rusiński
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO PIESZYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNYCH
73 mgr inŜ. Piotr Reymer, dr inŜ. Andrzej Leski
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI RESZTKOWEJ BELKI OGONOWEJ ŚMIGŁOWCA
74 dr inŜ. Mariusz Ruchwa
OCENA ODPORNOŚCI KONSTRUKCJI śELBETOWEJ NA DZIAŁANIE WYBUCHU
75 dr inŜ. Mariusz Ruchwa, dr inŜ. Monika Matuszkiewicz
ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W OBLICZENIACH STATYCZNYCH KONSTRUKCJI CIĘGNOWYCH
76 dr inŜ. Magdalena Rucka
PROPAGACJA FAL SPRĘśYSTYCH W PŁASKICH UKŁADACH RAMOWYCH: SYMULACJE NUMERYCZNE
ORAZ BADANIA EKSPERYMENTALNE
77 dr inŜ. Anna Rudawska, dr inŜ. Hubert Dębski
NUMERYCZNA ANALIZA MES PROCESU ZNISZCZENIA SPOINY KLEJOWEJ W JEDNOZAKŁADKOWYM POŁĄCZENIU KLEJOWYM
BLACH ALUMINIOWYCH
78 dr inŜ. Piotr Rybak
PANELE OCHRONNE DLA POJAZDÓW SPECJALNYCH
79 dr inŜ. Piotr Rybak, prof.dr hab. inŜ. Wacław Borkowski
IMPROWIZOWANE ŁADUNKI WYBUCHOWE W KONFRONTACJI Z OCHRONĄ PANCERNĄ
80 dr inŜ. Arkadiusz Sitarski, prof. dr hab. inŜ. Jacek Chróścielewski,
ZAGADNIENIE KONTAKTU, BETON - PŁASKOWNIK WZMACNIAJĄCY
81 dr hab. inŜ. Tadeusz Smolnicki, prof. nadzw. PWr, dr inŜ. Mariusz Stańco
MODERNIZACJA USTROJU NOŚNEGO ŁADOWARKO-ZWAŁOWARKI WSPOMAGANA MES
82 dr hab. inŜ. Marek Sperski prof. nadzw. AMW
WSTĘPNA OCENA ODPORNOŚCI PANCERZY STALOWYCH NA OSTRZAŁ POCISKAMI KARABINOWYM
83 dr inŜ. Bogdan Szturomski
STANOWISKO POMIAROWE DO BADANIA ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH NA OSTRZAŁ POCISKAMI KALIBRU 12,7 MM
84 dr inŜ. Bogdan Szturomski
BILANS ENERGETYCZNY WAHADŁA BALISTYCZNEGO
85 dr inŜ. Bogdan Szturomski
BADANIA ODPORNOŚCI NA OSTRZAŁ POCISKAMI KALIBRU 12,7 MM STALI 10GHMBA
Z WYKORZYSTANIEM WAHADŁA BALISTYCZNEGO
86 mgr inŜ. Piotr Szurgott, dr inŜ. Lesław Kwaśniewski, prof. Jerry Wekezer
OCENA DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA CIĘśKIEGO POJAZDU NA śELBETOWY MOST
87 mgr inŜ. Piotr Szurgott, dr inŜ. Lesław Kwaśniewski , prof. Jerry Wekezer
EKSPERYMENTALNA WALIDACJA MODELU NUMERYCZNEGO CIĘśKIEGO POJAZDU NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
88 mgr inŜ. Piotr Szurgott, dr inŜ. Roman Gieleta, dr inŜ. Jerzy Małachowski, prof. dr hab inŜ. Tadeusz Niezgoda
WPŁYW LOKALNYCH IMPERFEKCJI NA STAN ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘśEŃ W SILNIE ZDEFORMOWANYCH ELEMENTACH RUROWYCH
89 dr ElŜbieta Szymczyk, dr inŜ. Jerzy Jachimowicz, mgr inŜ. Grzegorz Sławiński, dr inŜ. Agnieszka Derewońko
NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU SIŁY ZAKUCIA NA DEFORMACJE NITU GRZYBKOWEGO I OTWORU NITOWEGO
90 dr ElŜbieta Szymczyk, mgr inŜ. Grzegorz Sławiński, dr inŜ. Jerzy Jachimowicz, dr inŜ. Agnieszka Derewońko
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH NA ROZKŁAD NAPRĘśEŃ W ZAKŁADKOWYM POŁĄCZENIU NITOWYM
91 dr inŜ. Wiesław Szymczyk, mgr inŜ. Danuta Miedzińska
NUMERYCZNA ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU NISZCZENIA WYBRANYCH MODELI 3D MATERIAŁU PIANKOWEGO
O PORACH OTWARTYCH
92 dr inŜ. Jacek Świniarski, dr hab. inŜ. Tadeusz Niezgodziński
OBLICZENIA NUMERYCZNE STATECZNOŚCI POWŁOK SFERYCZNYCH
LISTA REFERATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA KONFERENCJE MES-2009, OUK-2009
93 dr inŜ. P. Tauzowski, dr inŜ J. Knabel, dr inŜ. R. Stocki, mgr P. V. N. Hoang
OBIEKTOWO ZORIENTOWANY SYSTEM OBLICZENIOWY STAND DO ANALIZY STOCHASTYCZNEJ I OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI.
94 dr inŜ. Andrzej Teter
ZASTOSOWANIE PORTRETÓW FAZOWYCH DO ANALIZY ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ SŁUPÓW
WZMOCNIONYCH śEBRAMI POŚREDNIMI
95 dr inŜ. Jarosław Tokarczyk, dr inŜ. Krzysztof Turewicz, dr inŜ. Grzegorz Smolnik, dr inŜ. Marek Rotkegel
ANALIZA NUMERYCZNA OBCIĄśENIA UDAROWEGO PODATNEJ OBUDOWY ŁUKOWEJ
96 prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Uhl, mgr inŜ. Grzegorz BroŜek
ZASTOSOWANIE MES DO OBLICZANIA ELEMENTÓW TYPU CRASH
97 dr hab. inŜ. prof. nzw. Tadeusz Wegner, mgr inŜ. Marek Kokot
WPŁYW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA POWIERZCHNIOWEGO NA PRZEBIEG PROCESU ODKSZTAŁCENIA PIERŚCIENIA
Z MATERIAŁU O NIELINIOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH
98 dr hab. inŜ. prof. nzw. Wiesława Głodkowska, dr inŜ. Mariusz Ruchwa
ANALIZA STATYCZNA BELEK śELBETOWYCH WZMOCNIONYCH TAŚMAMI KOMPOZYTOWYMI
99 mgr inŜ. Bartłomiej śyliński
REALIZACJA OPROGRAMOWANIA MES Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENGL