H7430 - regulator wilgotności, temperatury i ciśn

Transkrypt

H7430 - regulator wilgotności, temperatury i ciśn
H7430 - regulator wilgotności, temperatury i ciśn.
barometrycznego z interfejsem RS485 i wyjściami
przekaźnikowymi
code: H7430
Przetwornik temperatury, wilgotności otoczenia i ciśnienia barometrycznego. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.
Przetwornik temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego z czujnikami
zintegrowanymi. Mierzone wielkości są też przeliczane na inne parametry - temperaturę
punktu rosy, wilgotność absolutną, wilgotność właściwą, skład mieszaniny lub entalpię
właściwą.
Dostarczane w komplecie:
• Spójny certyfikat kalibracji
• Instrukcja obsługi
• Darmowe oprogramowanie do konfiguracji można pobrać klikając ten link
• Darmowe oprogramowanie do akwizycji danych z jednego przetwornika do pliku na dysku
komputera można pobrać klikając ten link
Opis
Higrostaty są przeznaczone do regulacji dwustawnej np. ogrzewaniem, wentylacją, nawilżaczem, osuszaczem, itp.
Przetwornik jest wyposażony w dwa wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji alarmu lub sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Każdy przekaźnik można przypisać do dowolnej mierzonej lub wyliczanej wielkości. Dla każdego przekaźnika można określić
opóźnienie, histerezę, alarm akustyczny.
Mierzone wielkości są również przekształcane na inne interpretacje wilgotności: temperatura punktu rosy, wilgotność
bezwzględna, wilgotność właściwa, skład mieszaniny, entalpia właściwa.
Parametry można łatwo ustawiać za pomocą klawiatury urządzenia lub komputera. Duży podwójny wyświetlacz LCD do
jednoczesnego wyświetlania temperatury i wilgotności względnej lub parametru wyliczanego jest dodatkowym atutem.
Najnowszy pojemnościowy czujnik wilgotności zapewnia świetną stabilność długoczasową kalibracji, odporność na wodę i
kondensację. Przetwornik jest przeznaczony do stosowania w środowisku nieagresywnym.
Przetwornik jest też wyposażony w trzy wejścia binarne do detekcji zdarzeń dwustanowych - np. zalanie, dym, stłuczenie szyby,
otwarcie drzwi.
ZASTOSOWANIE HIGROSTATU
- sterowanie temperaturą i wilgotnością
- monitoring temperatury i wilgotności:
●
●
●
●
●
●
●
●
zarządzanie i automatyka budynków
serwerownie
urządzenia telekomunikacyjne
magazyny, szklarnie
produkcja
muzea, archiwa, galerie
pomieszczenia klimatyzowane, HVAC
stacje pogody
Interfejs szeregowy RS485 jest izolowany galwanicznie od pozostałych obwodów w celu uniknięcia kolizji na szynie RS485.
Przetwornik działa wykorzystując protokół komunikacyjny ModBus RTU lub zgodny z Advantech ADAM. Protokół jest wybierany
przez użytkownika za pomocą specjalnego trybu konfiguracyjnego z uzyciem komputera. Łącze szeregowe pozwala na odczyt
aktualnych pomiarów i modyfikcję konfiguracji przetwornika. Przyrząd działa zawsze w trybie slave, tj. odpowiada tylko na
zapytania urządzenia master. Przetworniki posiadają przestrzeń adresową z zakresu od 1 do 255. Prędkość komunikacji wynosi
110 do 115200Bd.
Do akwizycji danych z wielu przetworników podłaczonych do magistrali RS485 niezbędne jest zastosowanie oprogramowania
stron trzecich.
Przetestowano funkcjonowanie urządzenia z programami: LabVIEW firmy National Instruments, TIRS.NET, ControlWeb,
EasyView.
Parametry techniczne
Wartość
Wyjście
Wielkość mierzona
Wersja konstrukcyjna
Wykonanie
Zakres pomiarowy temperatury
RS485
Temperatura + wilgotść względna + ciśnienie atmosferyczne
Do otaczającego powietrza
Przemysłowe
-30 to 80 °C
Wyjście przekaźnikowe
Tak
Wejście dwustanowe
Tak
Wyświetlacz LCD
Tak
PoE
Nie