imprez oklicznosciowych - Przedszkole Przyjaciel

Transkrypt

imprez oklicznosciowych - Przedszkole Przyjaciel
Przedszkole niepubliczne PRZYJACIEL
ul. Drwali 10a
Warszawa - Radośd
tel. 606 224 704
www.przyjaciel.waw.pl
[email protected]
Imprezy okolicznościowe
W naszej ofercie, proponujemy wybór imprezy tematycznej. Polecamy sprawdzone zabawy w:





Plemię indiaoskie;
Świat dżungli;
Piraci;
Świat magii;
Na królewskim dworze: księżniczki i rycerze.
Istnieje również możliwośd stworzenia dodatkowych scenariuszy według Paostwa pomysłu, bądź
zainteresowao pociechy. Koszt opracowania scenariusza, innego niż proponowane wyżej, wiąże się z
dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.
Cennik
Koszt zorganizowania dwugodzinnej imprezy okolicznościowej dla grupy do 10 dzieci to 350 zł.
W przypadku grupy powyżej 10 osób, opłata za każdego dodatkowego uczestnika wynosi 25 zł.
W cenę wliczony jest lokal - Przedszkole PRZYJACIEL, w którym przeprowadzamy imprezę, zaproszenia, a
także wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zabaw.
Istnieje możliwośd przyniesienia własnego poczęstunku dla dzieci i rodziców. Zapewnimy: talerzyki,
kubeczki i sztudce.
Jeżeli przygotowanie poczęstunku, zechcą Paostwo powierzyd nam, za dodatkową opłatą zapewnimy:


słodkie przekąski i napoje dla grupy dzieci do 10 osób - 100 zł, a za każdego dodatkowego
uczestnika 10 zł (kawa i herbata dla rodziców gratis);
tort dekorowany zgodnie z tematem imprezy – 50 zł/kg
Regulamin








Imprezy okolicznościowe przeznaczone są dla dzieci od 2 do 8 lat.
Imprezę rozpoczynamy i kooczymy punktualnie.
Na salę zabaw wchodzimy bez obuwia zewnętrznego.
Za ewentualne szkody na zdrowiu lub mieniu odpowiada osoba zlecająca zorganizowanie
imprezy.
Za rzeczy zgubione, bądź pozostawione, przedszkole PRZYJACIEL nie ponosi odpowiedzialności.
Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Wysokośd zaliczki wynosi od 100 do 200 zł, w zależności od zlecenia, w tym: liczby gości,
zamawianego poczęstunku i tortu, a także indywidualnego scenariusza zabaw.
Osoba zlecająca zorganizowanie imprezy uiszcza opłatę za zadeklarowaną (zaproszoną) liczbę
gości (dzieci). Ewentualne zmiany, co do deklarowanej liczby gości można wykonywad do tygodnia
przed imprezą.