Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie
Część I. Kryzys gospodarczy a nowa ekonomia instytucjonalna
Stanisław Rudolf
Nowa ekonomia instytucjonalna lekarstwem na kryzys
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Kryzysfinansowy - nieodrobiona lekcja z nowej ekonomii instytucjonalnej
Janina God/ów-Legiędź
Spory metodologiczne w ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego
Adam Peszko
Wpływ 01ivera E. Williamsona na doskonalenie instytucji rynkowej
gospodarki globalnej
Jolanta Szapiel
Instytucje źródłem zaufania w relacjach konfliktu interesu pomiędzy
pośrednikami obrotu a inwestorami globalnych rynków kapitałowych
Mikołaj Klimczak
Pokusa nadużyć w relacjach konsument - bank - państwo
w kryzysiefinansowym na świecie
Część II. Teoretyczne aspekty nowej ekonomii instytucjonalnej
Zbigniew Staniek
Równowaga instytucjonalna i jej wymiary
Jan K. Solarz
Nanofinanse jako element nowej ekonomii instytucjonalnej
Wacław Stankiewicz
Operacjonalizacja-wyzwanie pod adresem ekonomiki instytucjonalnej
Adam Koronowski
Koszty transakcyjne a efektywność ekonomiczna
Piotr Urbanek
Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa
w świetle teorii kosztów transakcyjnych
Anna Ząbkowicz
Korporacje - organizacyjna forma koordynacji poza ekonomią
głównego nurtu
191
A. V. Charnavalau
Instytucjonalistyka - metodologiczną podstawą oceny działań
gospodarczych na Białorusi
207
Anna Tur
Czy nowa ekonomia instytucjonalna powinna być normatywną teorią?
225
Część III. Rola instytucji w nowej ekonomii instytucjonalnej
237
Paweł Chmielnicki
Wpływ zmian zachodzących w gospodarce na tworzenie instytucji
prawnych
239
Anna Krajewska, Stefan Krajewski
Politykafiskalna w okresie kryzysu gospodarczego w USA,
Unii Europejskiej i Polsce
263
Magdalena Załęczna
Problemy instytucjonalne tworzenia i stosowania prawa w Polsce
na przykładzie umowy najmu lokalu mieszkalnego
281
Jacek Chudzicki
Wpływ instytucji na organizację rynku nieruchomości
295
Mirosław Sulek
Instytucjonalne bariery i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Zenon Stachowiak
Matryca bezpieczeństwa ekonomicznego jako przykład zastosowania
instytucjonalnej kategorii matrycy
Jarosław Sosnowski
Elastyczność biznesu oparta na organizacji fraktalnej
305
321
339
Cezary Gradowicz
Branża logistyczna w warunkach kryzysu gospodarczego
347
Agnieszka Piotrowska-Piątek
Instytucjonalne aspekty relacji uczelni i regionu
367
Mariusz Woźniakowski
Zarządzanie sytuacją kryzysową poprzez internetowe public relations
379
4