Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Źródło:
http://raciborz.slaska.policja.gov.pl/k20/informacje/wiadomosci/52174,Podsumowanie-efektow-pracy-w-Komendzie-Policji-w-R
aciborzu.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:07
Podsumowanie efektów pracy w Komendzie Policji w
Raciborzu.
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu po dokonaniu analizy i oceny uzyskanych wyników w
pierwszym kwartale 2012 roku i porównaniu ich z wynikami jakie były w pierwszym kwartale 2011
roku odnotowała diametralny wzrost efektywności pracy raciborskiej policji, a także duży wzrost
wykrywalności sprawców przestępstw jak i spadek zdarzeń o charakterze kryminalnym.
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu po dokonaniu analizy i oceny
uzyskanych wyników w pierwszym kwartale 2012 roku i porównaniu ich z
wynikami jakie były w pierwszym kwartale 2011 roku odnotowała
diametralny wzrost efektywności pracy raciborskiej policji, a także duży
wzrost wykrywalności sprawców przestępstw jak i spadek zdarzeń o
charakterze kryminalnym. Na stan tych wyników ogromny wpływ miało kilka
czynników, a mianowicie: zmiany w systemach dowodzenia oraz zmiany czasu służby
w poszczególnych wydziałach. Wiele akcji policyjnych przeprowadzonych na terenie
całego powiatu z udziałem policjantów z różnych Komend tj. Rybnika ,Wodzisławia ,
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także sprowadzenie dwóch
nieoznakowanych radiowozów dla drogówki. Dodatkowym czynnikiem poza policyjnym
jest wzrost zaufania społeczeństwa dla Policji i wspieranie działań funkcjonariuszy w
ramach prowadzonej akcji ,, Nie reagujesz – akceptujesz ,, gdyż to dzięki pozytywnej
postawie mieszkańców przejawiającej się poprzez przekazanie Policji swoich
spostrzeżeń udało się w wielu przypadkach zapobiec nieszczęściu i zatrzymać wielu
nietrzeźwych kierowców czy też sprawców innych przestępstw.
Reasumując wszystko jako przykłady można podać :
Liczbę przestępstw ogółem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w pierwszych kwartale 2011 roku to 679 wszczętych
postępowań natomiast w 2012 roku to liczba 525 wszczętych postępowań za czym idzie spadek o 23 % . Wykrywalność
wzrosła o 12,8 %
W rozbiciu na Posterunki Policji podlegające Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu tj.
-Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 46 postępowań przygotowawczych tj. o 41
postępowań mniej niż w pierwszym kwartale 2011 roku
Posterunek Policji w Rudach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 10 postępowań przygotowawczych , natomiast w
pierwszym kwartale 2011 roku odnotowano 18 postępowań przygotowawczych,
- Posterunek Policji w Krzanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 14 postępowań przygotowawczych, natomiast w
pierwszym kwartale 2011 roku 12 postępowań przygotowawczych,
Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 16 postępowań przygotowawczych ,
natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych,
Posterunek Policji w Krzyżanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 35 postępowań przygotowawczych, natomiast w
pierwszym kwartale 2011 roku 36,
Posterunek Policji w Rudniku : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 9 postępowań przygotowawczych, natomiast w
pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij