Harmonogram spotkania doradczego

Transkrypt

Harmonogram spotkania doradczego
Harmonogram spotkania doradczego
Przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Ośrodków Pomocy Społecznej
9.00 – 9.10 – przedstawienie załoŜenia spotkania;
9.10 – 9.30 – wytyczne do współpracy;
9.30 – 9.50 – wystąpienie przedstawiciela/ki Powiatowego Urzędu Pracy, prezentacja form
wsparcia osób bezrobotnych;
9.50 – 10.40 – praca w grupach – prezentacje projektów systemowych i katalogu działań
kierowanych do klientów/ek ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy
rodzinie;
10.40 – 11.10 – runda pytań i refleksji na temat charakteru wsparcia udzielanego klientom
pomocy społecznej;
11.10 – 11.25 – przerwa;
11.25 – 11.45 – prezentacja Programu Aktywności Lokalnej, jako narzędzia aktywnej
integracji rozwijającego wachlarz form pracy socjalnej;
11.45 – 12.30 – generator pomysłów działań w projektach systemowych, które nie będą
kierowane jedynie w stronę szkoleń zawodowych (akcentowanie rozwoju lokalnego, pracy
środowiskowej i działań wspierających społeczności lokalne);
12.30 – 13.00 – lunch
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego