SKLEP INTERNETOWY_ULOTKA.indd

Transkrypt

SKLEP INTERNETOWY_ULOTKA.indd
KONFERENCJA
()WARSZTATOWA
S
klep
internetowy
w praktyce
26
LISTOPADA 2010
WARSZAWA
ATRAKCYJNA
NAGRODA
WEEKEND SPA
DLA
DWOJGA
Do³¹cz do Uczestników Wydarzenia!
Prowadzenie i rozwój sklepu internetowego
Promocja sklepu internetowego
Wzrost sprzedaży w sklepie internetowym
Handel na aukcjach internetowych
Narzędzia i serwisy sprzedaży
WIĘCEJ
Sprawne kierowanie sklepem internetowym
Generowanie pomysłów i rozwój firmy
Wykorzystanie dostępnych narzędzi
do budowania przewagi konkurencyjnej
LIDIA WYSOCKA | MENEDŻER PROJEKTU | TEL: 22 314 14 90 | [email protected]
ANNA PARTYKA | SPRZEDAŻ | TEL: 22 314 14 21 | [email protected]
ORGANIZATOR
PARTNER MERYTORYCZNY
www.e–sklep.nf.pl
WWW.KNOWLEDGEVILLAGE.PL
PARTNER WYDARZENIA
26
S
LITOPADA
KNOWLEDGE VILLAGE
WARSZAWA
klep
internetowy
w praktyce
9.00 – 9.30
9.00
9.30 – 11.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
ZAPRASZAMY NA PORANNĄ KAWĘ
Optymalizacja sklepu internetowego
KRZYSZTOF BARTNIK, EKOMERCYJNIE.PL
Czy marka sklepu ma znaczenie?
Co (i po ile) sprzedawać, żeby naprawdę zarabiać?
Kluczowe elementy sklepu internetowego (SG, strona produktu,
podstrony kategorii, podstrony informacyjne)
11.00 – 11.20
11.20 – 13.00
PRZERWA NA KAWĘ
Promocja sklepu internetowego
NIKODEM KRAJEWSKI, PROMORING | KRZYSZTOF BARTNIK, EKOMERCYJNIE.PL
Najczęściej wykorzystywane formy promocji sklepu internetowego
Jak skutecznie promować sklep internetowy (planowanie kampanii,
definiowanie budżetu, zwrot z inwestycji?
13.00 – 13.50
14.00 – 16.00
16.20 – 17.50
Czy promocja sklepu internetowego w serwisach społecznościowych
(ze szczególnym wskazaniem na Facebook) ma sens i jak ją robić?
Niedoceniane i przeceniane formy promocji sklepu
LUNCH
Prowadzenie sklepu internetowego
KRZYSZTOF BARTNIK, EKOMERCYJNIE.PL
Obsługa klienta przed i po sprzedaży
Pozyskiwanie opinii na temat działania sklepu internetowego
i produktów
16.00 – 16.20
na co zwracać największą uwagę?
Projektowanie procesu zakupowego w sklepie internetowym
– najważniejsze wytyczne
Porady usability na temat projektowania wyglądu sklepu
Magazyn i logistyka (m.in. kiedy dostawy just in time już się nie
sprawdzają?)
Sprzedaż na Allegro – na co zwracać uwagę, żeby nie przepłacać?
PRZERWA NA KAWĘ
Budowanie przewagi konkurencyjnej
TOMEK KARWATKA, IDEACTO
Nowe kanały docierania do Klientów (m.in. mobile)
Sprawdzone metody rozwijania działalności sklepu internetowego
Remarketing
17.50 – 18.00
ZAKOŃCZENIE
www.e–sklep.nf.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR 022 314 14 10
UL. WIERTNICZA 141, 02–952 WARSZAWA
TEL.: (22) 314 14 00, FAKS: (22) 314 14 10
26 LISTOPADA 2010
KNOWLEDGE VILLAGE
FIRMA:
ZAMAWIAJĄCY:
SIEDZIBA:
E–MAIL:
TEL:
FAKS:
NIP:
UDZIAŁ W PROJEKCIE SKLEP INTERNETOWY W PRAKTYCE
WARSZTAT 26.11.2010
KOSZT
950 ZŁ
ZGŁOSZENIE IMIENNE OBEJMUJE UDZIAŁ W WARSZTACIE, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, PRZERWY KAWOWE ORAZ LUNCH.
WARSZTAT ODBYWA SIĘ W KNOWLEDGE VILLAGE, WARSZAWA – WILANÓW, UL. WIERTNICZA 141
+ 22% VAT
ZAMAWIAM UCZESTNICTWO DLA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB Z FIRMY
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO
E–MAIL
KONFERENCJA
WARSZTAT
ZNIŻKI
PRZY ZGŁOSZENIU DO 30 PAŹDZIERNIKA:
RABAT 250 ZŁ
700 ZŁ/OS. +22% VAT
PRZY ZGŁOSZENIU DO 15 LISTOPADA:
RABAT 150 ZŁ
800 ZŁ/OS. +22% VAT
OFERTA SPECJALNA*
500 ZŁ/OS. +22% VAT
Promocje nie łączą się.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z ogólnymi warunkami zamówienia i akceptuję łączną kwotę do zapłaty w wysokości:
............................................................................................................brutto zł
Powyższa kwota zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty przesłania niniejszego formularza na rachunek bankowy:
Nowoczesna Firma, Bank BPH Oddział w Warszawie 88 1060 0076 0000 3200 0137 3805
Upoważniamy Nowoczesną Firmę Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
miejscowość, data
pieczątka firmowa
pieczątka i podpis
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie do Organizatora niniejszego formularza zgłoszeniowego. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa wraz z
fakturą pro formą. Cena obejmuje udział w wybranych zajęciach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch. FVAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty na wskazany rachunek bankowy.
Rezygnacje z uczestnictwa należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora oraz faksem na nr 022 314 14 10. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 26 października 2010 cała kwota wpłacona na rachunek
Organizatora zostanie zwrócona. W przypadku wycofania zgłoszenia do 30 października 2010, osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia
po 3 listopada 2010 osoba zamawiająca zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku przesłania formularza zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia zgłoszenia uczestnictwa z
powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 7 dni. W przypadku gdyby Konferencja/Warsztaty nie odbyły się z winy Organizatora –– zgłaszający otrzyma
pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian wprogramie i warsztatów. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla Nowoczesnej Firmy Sp. z o.o. i Partnerów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.07 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133
poz.883). Wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
www.e–sklep.nf.pl