Oprogramowanie Blackboard

Transkrypt

Oprogramowanie Blackboard
Oprogramowanie Blackboard
Oprogramowanie do e-nauczania firmy Blackboard Inc. wykorzystywane jest na wielu uniwersytetach
na świecie.
W ACK CYFRONET AGH zainstalowany jest pakiet Blackboard Learn (wersja 9, wielojęzyczna),
obejmujący systemy: Course Delivery i Community Engagement.
Dla potrzeb platformy Blackboard w ACK CYFRONET AGH dedykowane są następujące komputery:
Sun Fire V490, Sun Fire T2000, SunFire X4240.
W roku 2006 system Blackboard został roszerzony o Polską Implementację Platformy Blackboard
(polską wersję językową), przygotowaną przez zespół pracowników Cyfronetu. Co roku, gdy
instalowana jest w Cyfronecie nowa wersja pakietu Blackboard, aktualizowana jest również Polska
Implementacja Platformy Blackboard.
Właściwości systemu Blackboard:
wykorzystanie relacyjnej bazy danych do przechowywania informacji o kursach,
użytkownikach, organizacjach w uczelni, itp.
zróżnicowanie usług w zależności od rodzaju użytkownika (student, nauczyciel,
administrator),
informacje o prowadzonych kursach (katalog kursów) z podziałem na kategorie i możliwości
przeszukiwania,
nastawiony jest na import lekcji utworzonych za pomocą narzędzi niezależnych (tworzenie
kursów jest proste i nie wymaga nawet znajomości HTML); użytkownik posiada swój własny
portal dla dostępu on-line do informacji osobistych, dotyczących instytucji, kursów, itp.
komunikacja pomiędzy uczestnikami kursu w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym,
telekonferencje i wideo konferencje:
komunikacja w trybie tekstowym (chat)
tablica elektroniczna
forum dyskusyjne
poczta elektroniczna
możliwość monitorowania postępów studentów w nauce i generowania automatycznie
raportów statystycznych dotyczących przebiegu nauki.
[1]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty