Międzynarodowy Dzień Teatru 2012

Transkrypt

Międzynarodowy Dzień Teatru 2012
Międzynarodowy Dzień
Teatru
Obchodząc
Międzynarodowy Dzień
Teatru Filia Nr 1 Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
zorganizowała,
we
współpracy ze Szkołą
Podstawową Nr 5, wyjazd
piętnastu dzieci na rewię
dla najmłodszych „Planeta
Football”. Była ona prezentowana w ramach Dziecięcych Spotkań Teatralnych
przez Teatr Guliwer z Warszawy na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego.
8 marca, w przeddzień wyjazdu, dzieci wraz z opiekunem, panią Iwoną
Gizicką, przyszły do Biblioteki na głośne czytanie fragmentu książki Barbary C.
Bourassa „Gramy w piłkę. Jak zostać mistrzem w ulubionej dyscyplinie
sportowej” oraz wzięły udział w teście na znajomość regulaminu gry w piłkę
nożną, zamieszczonym w książce Detleva Patza „Moje hobby piłka nożna”. Po
obejrzeniu spektaklu dzieci opowiadały o swoich wrażeniach, napisały krótkie
wypracowanie oraz wykonały prace plastyczne, które można zobaczyć w oknie
Filii Nr 1 MBP przy ul. Traugutta 53.