pobierz

Transkrypt

pobierz
REJESTR KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OS\
tel.: 0 8Postawa
Lp.
1.
prawna: art. 18a ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn.zm.)
Dane podmiotu prowadzącego KIS
(nazwa, adres, nr tel. faks, e-mail, numer
KRS)
Dane Klubu Integracji Społecznej
(nazwa, adres, nr tel. faks, e-mail )
Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR, ul.
Szpitalna 77, 16-400 Suwałki
tel. 505215315
0000084846
2.
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
„DROGA”, ul. Proletariacka 21, 15-449
Białystok.
tel. /fax 85/652-59-06
0000087872
3.
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2,
15-091 Białystok,
tel./fax 85/ 6526107
e-mail
[email protected]
0000221615
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i
Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2,
15-091 Białystok.
tel./fax 85/ 6526107
e-mail
[email protected]
0000221615
4.
Imię i
nazwisko
osoby
kierującej KIS
Data
utworzenia
KIS
Data
rozpoczęcia
działalności
KIS
Data wpisu
KIS do
rejestru
wojewody
Klub Integracji Społecznej „MASZ
WYBÓR”, ul. T. Kościuszki 71, 16400 Suwałki.
tel. 87/5662444; 502026099
e-mail: [email protected]
DROGA DO PRACY – Klub
Integracji Społecznej, ul. Proletariacka
21, 15-449 Białystok.
tel/fax 85/652-59-06
e-mail:[email protected]
[email protected]
Klub Integracji Społecznej w
Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060
Zabłudów.
tel./fax 85/ 6526107
e-mail:
[email protected]
4.01.2010r.
4.01.2010r.
Beata
Andruczyk
8.06.2012r.
21.03.2011r.
21.03.2011r
.
Anna
Tomulewicz
11.06.2012r
.
29.02.2012r.
1.03.2012r.
Anna
Moskwa
20.09.2012r
.
Klub Integracji Społecznej w Łapach,
ul. Dolna 4, 18-100 Łapy.
tel./fax 85/ 6526107
e-mail: [email protected]
polskiestowarzyszenie.pl
29.02.2012r.
1.03.2012r.
Anna
Moskwa
20.09.2012r
.
Uwagi
Lp.
Dane podmiotu prowadzącego KIS
(nazwa, adres, nr tel. faks, e-mail, numer
KRS)
5.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łapach, ul. Leśnikowska 54, 18-100
Łapy.
e-mail [email protected]
Uchwała nr XVI/157/11
Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28
października 2011 r. w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Łapach.
Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”
S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A,
16-400 Suwałki.
tel. 87 566 61 06
fax 87 566 74 97
e-mail: [email protected]
0000051749
6.
Dane Klubu Integracji Społecznej
(nazwa, adres, nr tel. faks, e-mail )
Data
utworzenia
KIS
Data
rozpoczęcia
działalności
KIS
Imię i
nazwisko
osoby
kierującej KIS
Data wpisu
KIS do
rejestru
wojewody
Klub Integracji Społecznej
28.10.2012r.
„Sukces w działaniu", ul. Leśnikowska
54, 18-100 Łapy
tel., fax 85 715 25 50
e-mail: [email protected]
1.01.2013r.
Urszula
Andrejuk
18.12.2012r
.
Klub Integracji Społecznej Agencji
Rozwoju Regionalnego „Ares” S.A. w
Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16400 Suwałki.
tel. 87 566 61 06 w. 117, 118, 120
fax 87 566 74 97
e-mail: [email protected]
15.05.2013r
.
Błażej
Krynicki
24.05.2013r
.
15.05.2013r.
Uwagi

Podobne dokumenty