VERSO_S_3000

Transkrypt

VERSO_S_3000
VERSO 1000–7000
Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny, dokładne szczegóły mogą się różnić
Verso S 3000 F
(Kompakt OTK 3000P)
Strumień powietrza (m³/h)
3000
Grubość ścianek (mm)
50
Masa (kg)
120
Wymiary filtrów B×H× (mm)
450×480×92-M5 (x2)
Pobór mocy przez napęd wentylatora
przy przepływie znamionowym (W)
990
KOMFOVENT C5.1
Automatyka
1015×545
C5.1
600×400
1160
Dane techniczne
Dane akustyczne
Poziom hałasu średnio ważony Lwa, dB(A)
przy przepływie znamionowym
Wlot nawiewu
70
Wylot nawiewu
80
Obudowa
45
Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A)
Typ
Napięcie
Moc
Maksymalny
zasilania /
nagrzewnicy pobór prądu,
liczba faz (V) powietrza (kW)
(A)
Verso S 3000 F-HW
3~400
43,3
1,7
ΔT (°C)
43
HW – nagrzewnica wodna
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², odległość
od źródła hałasu – 3 m.
Otoczenie
34
Spręż dyspozycyjny (Pa)
Wydajność
Strumień powietrza (m3/s)
Wodna nagrzewnica powietrza
SFP 1,25
Temperatura wody zasilanie/powrót (°C)
SFP 1
90/70
80/60
70/50
Moc (kW)
43,3
43,3
43,3
43,3
Przepływ wody (dm³/h)
1909
1900
1892
1884
2
2
2,1
2,2
63,2
53,8
ΔP wody (kPa)
SFP 0,75
Temperatura wlot/wylot (°C)
Moc maksymalna (kW)
Podłączenie (”)
SFP 0,5
60/40
-23/20
82
72,6
1
Strumień powietrza (m3/h)
Zgodny z EN No 1253 (2014) ≤ 250 (SFPint_limit) W/ (m³/s)
KK10-16-03
W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.
Wszystkie parametry można zweryfi kować w programie doborowym VERSO. Jeżeli dane na wykresie nie pokrywają się z otrzymanymi w programie doborowym, należy przyjąć dane z programu.
109

Podobne dokumenty