„OLIMP s.c.”

Komentarze

Transkrypt

„OLIMP s.c.”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców
„OLIMP s.c.”
zaprasza do udziału w projekcie
„WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej
młodzieży NEET z województwa łódzkiego”
w ramach
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
realizowanego w okresie 01.03.2016r. - 31.08.2017r.
 Projekt skierowany jest do:
osób poniżej 29 roku życia, niepracujących, w tym również osób
niepełnosprawnych, które nie uczą się w systemie stacjonarnym
(dziennym)
 W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia:

„Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”
z egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
(WORD)
 „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
z egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego
(UDT)
 Prawo jazdy kat C
z egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego
(WORD)
połączone z:
 doradztwem zawodowym,
 3-miesięcznymi stażami zawodowymi, płatnymi 1750,00 zł netto/mies.
 Zapisy:
 w Biurze OLIMP przy ul. Armii Krajowej 22A
w Piotrkowie Trybunalskim, tel.:44 647 01 45, 602 182 788
Projekt „WANT2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne dokumenty