EW_ Ocena formalna_do DG

Transkrypt

EW_ Ocena formalna_do DG
Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych
Zestawienie ofert złożonych w konkursie wraz z wynikami oceny formalnej
Lp.
Status oferty
Numer
oferty
Nazwa oferenta
Tytuł projektu
1.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie"
Razem z Wami mogę
więcej
2.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/2
Przez trudy do gwiazdprogram
3.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/3
4.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/4
Stowarzyszenie Wspierające
Rozwój Edukacji na Obszarach
Wiejskich Szansa
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁSZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR3 Z
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W
PRUDNIKU "NASZA TRÓJKA"
Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjno-Naukowe "KEN"
5.
Odrzucony formalnie
Nieuprawniony podmiot brak zdolności prawnej
EW/2012/5
TPD Oddział Miejski w
Częstochowie
Umiem więcej, rozumiem
więcej
6.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/6
Gmina Lipowa
Razem łatwiej
EW/2012/7
MIASTO JELENIA GÓRA
Podaj dłoń
8.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/8
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy
Dzieci uczą się tego, czego
doświadczają
9.
Odrzucony formalnie
Oferta wpłynęła po
terminie
EW/2012/9
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Mrzezina
Zespół Szkół w Mrzezinie
10.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/10 Fundacja Strefa Działania
Zajęcia sportowe jako
antidotum zjawisk
patologicznych wśród
dzieci i młodzieży
Życie rozwojem się toczy
7.
11.
12.
13.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Każdy jest u siebie
EW/2012/11 Stowarzyszenie Ukierunkowane na Jesteśmy sobie potrzebni
Rozwój Osobisty i Pomoc
Psychologiczno - Pedagogiczną
TRAMPOLINA
EW/2012/12 Fundacja Gniazdo
Piastun szkolny
EW/2012/13 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Młodzieży KORMORAN
Żyć w zgodzie
Upowszechnianie edukacji
włączającej w rybnickich
gimnazjach z oddziałami
integracyjnymi
Jakość w edukacji
włączającej.
Razem Tacy Sami
14.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/14 Miasto Rybnik
15.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/15 Powiat Bolesławiecki
16.
Mamy szansę
EW/2012/16 Gmina Starachowice
17.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/17 Gmina Karlino
Jestem taki jak Ty
EW/2012/18 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Publicznego Gimnazjum w
Dębowcu
19.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/19 Gmina Ożarów Mazowiecki
20.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/20 Powiat Jelenia Góra
"Twoje życie - Twoje
decyzje" - oferta
profilaktyczno-edukacyjna
dla uczniów i nauczycieli
Bezpieczna i przyjazna
szkoła-edukacja
włączająca w kształceniu
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w szkołach
ogólnodostępnych, z
oddziałami integracyjnymi
i integracyjnych
Działania Integracyjne w
Gminie Podgórzyn
Szkoła bez barier
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/22 Gmina Miasto Rzeszów
BEZPIECZNA SZKOŁA
EW/2012/23 Stowarzyszenie ASTA
Razem łatwiej
EW/2012/24 Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/25 Stowarzyszenie BUDUJEMY Z
MARZEŃ
EW/2012/26 Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń
Porozmawiajmy o tym, co
nas łączy - promocja
mediacji
międzykulturowej w
szkole
Szkoła równych szans
18.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
EW/2012/21 Stowarzyszenie Tradycyjnie
Nowoczesnych dla Wsi
EW/2012/27 Stowarzyszenie O UŚMIECH
UCZNIA przy Szkole Podstawowej
nr 2 im. J. Korczaka
EW/2012/28 Gmina Drawsko Pomorskie
Wiem, Potrafię,
Rozumiem
RAZEM W NAUCE I
ZABAWIE
28.
Skierowany do oceny
merytorycznej
29.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/29 GMINA MSZCZONÓW
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/31 Gmina Słubice
Różni, ale równi
EW/2012/32 Gmina Kałuszyn
UWOLNIĆ MARZENIA
EW/2012/33 Stowarzyszenie IKE
Akademia Liderów-młodzi
w akcji
Wdrożenie idei edukacji
włączającej uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/35 Społeczne Towarzystwo
Oświatowo - Naukowe im. Małego
Księcia
30.
31.
32.
33.
34.
35.
EW/2012/30 Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych w Wojnowie
EW/2012/34 Gmina Krosno
Z pasją na Ty
Niepełnosprawny to jeden
z nas
PEST-ka
Mały Książę wspiera naukę
36.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/36 Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i
Małgosia"
Autyzm STOP
37.
Skierowany do oceny
merytorycznej
38.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/37 Stowarzyszenie Społeczny Komitet
Rozbudowy Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Zabierzowie
Bocheńskim
EW/2012/38 Powiat Żagański
40.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/40 Komitet Ochrony Praw Dziecka
41.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/41 Polskie Towarzystwo ADHD
42.
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/42 Gmina Bytom
"Gdyby wszyscy mieli po
cztery jabłka (...) nikt
nikomu nie byłby
potrzebny"
Wszyscy równi wobec
edukacji
Mikołajkowy Koncert w
Zespole Szkół
Integracyjnych w
Inowrocławiu z okazji
Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych
Zapobieganie
dyskryminacji uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Wiedza i umiejętności
kluczem do bezpiecznej
szkoły
SZKOŁA DLA KAZDEGO
EW/2012/43 Gmina Poświętne
Jesteśmy razem
EW/2012/44 Stowarzyszenie Aktywni dla Łajsk
Edukacja włączająca w
Zespole Szkół w Łajskach
45.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/45 Fundacja Larus
46.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/46 In gremio
Ekologika - edukacja
ekologiczna jako przykład
edukacji włączającej w
kształceniu uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego
47.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/47 Fundacja na rzecz Różnorodności
Społecznej
48.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/48 Gmina Kępno
49.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/49 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Jarosławiu
50.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/50 Stowarzyszenie Wspierania Szkół i
Placówek z oddziałami
integracyjnymi pomarańcza w
Olecku
39.
43.
44.
EW/2012/39 Miasto Inowrocław
Szkoła wielokulturowa szkolenia dla kadr
pedagogicznych
podnoszące umiejętności
pracy z uczniami
cudzoziemskimi o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Integracja
"Klasa przyjazna uczniom z
zaburzeniami regulacji
emocji."
"Każdy inny, wszyscy
równi"
51.
Skierowany do oceny
merytorycznej
EW/2012/51 Stowarzyszenie Nauczyciele
Dzieciom
Szkoła bez barierkompleksowy projekt
wsparcia uczniów
Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w
Pieszycach
Warszawa, 2012-10-16