Maszyna myjąca do wytwarzania części FH i CH

Transkrypt

Maszyna myjąca do wytwarzania części FH i CH
Zapytanie ofertowe
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Fabryczna 11
Nr. zapytania
Data
Miejscowość
Zamawiający
22
17-09-2012
Polkowice
Sanden Manufacturing Poland
Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym przez spółkę Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.5.1., zwracamy się do
Państwa z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na dostawę, montaż i uruchomienie
maszyn myjących do postprocesowego mycia aluminiowych elementów korpusów
kompresora do klimatyzacji samochodowych zgodnie z wymogami i opisem poniżej.
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa, montaż i uruchomienie maszyn myjących do wytwarzania części Front Housing oraz
Cylinder Head składającej się z 2 maszyn myjących zgodnie ze szczegółową specyfikacją
przedmiotu zamówienia.
Wymagania jakościowe i ilościowe
Czas cyklu
Rodzaj systemu pracy
Ilość dni produkcyjnych
Ilość zmian produkcyjnych
OEE
Planowana ilość rocznie
Typ linii
Dopuszczalne zanieczyszczenie detali po
umyciu
24 sekundy
System 4 - grupowy, 3 - zmianowy
320
3
85%
979 200
Ręczny
7 mg/ 10 częsci
Dopuszczalne zanieczyszczenia cząstkami
stałymi po umyciu
poniżej 1 mm²
Czas reakcji/ czas naprawy
24/48 godzin
Dopuszczalne zanieczyszczenia cząstkami
stałymi po umyciu
Kryteria oceny oferty
poniżej 1 mm²
Opis
Waga
Cena
Max. liczba
punktów: 30
Miejsce realizacji zamówienia
Sposób obliczania punktow
dla danego kryterium
cena najniższa
--------------------- x 30 = liczba pkt.
cena zadeklarowana przez Oferenta
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
59-101 Polkowice, ul. Fabryczna 11
Najważniejsze informacje dotyczące sposobu, terminu oraz miejsca skladania ofert
Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i zaadresowana na Sanden Manufacturing
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Fabryczna 11, 59-101 Polkowice lub drogą
elektroniczną na adres: [email protected], [email protected]
Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 05-10-2012.
Każda oferta powinna wskazywać termin ważności na minimalny okres 60 dni.
Inne istotne postanowienia /uwagi Other
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania Ofert. O terminie ew. negocjacji
Oferenci zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.
Osoba do kontaktu od strony Zamawiajacego
Radoslaw Skrzypek, Kierownik Inżynierii Produkcji - Obróbka Mechaniczna
Shunsuke Itahashi, Inżynieria Produkcji - Obróbka Mechaniczna. Koordynator
E-mail
[email protected]
[email protected]
Telefon
Adres
+48 76 72 49 213
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
59-101 Polkowice,ul. Fabryczna 11
+48 76 72 49 220
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
59-101 Polkowice,ul. Fabryczna 11
.
.