Karta produktu Folia przeciwkorzenna 0,8 mm

Komentarze

Transkrypt

Karta produktu Folia przeciwkorzenna 0,8 mm
001_ WSB-08mm-PVC.xls PL
Karta produktu
Charakterystyka
produktu:
Stand: 09.01.09
Folia przeciwkorzenna 0,8 mm
Materiał
PCV miękkie (PVC-P) wg DIN 16938
Grubość
0,8 mm
Waga
1 kg/m²
Przeciwkorzenność potwierdzona:
1. Badanie FLL w latach 1975 - 1980
2. Badanie FLL w latach 1984 - 1988
Kolor
Twardośc w skali Shore'a
Wytrzymałość na rozciąganie
Rozciąganie przy zerwaniu
Wytrzymałość na rozerwanie
Możliwość instalacji
Opór dyfuzyjny
Pozostałe właściwości:
brązowy
75 zgodnie z DIN 53505
18 N/mm zgodnie z DIN 53455
320 % zgodnie z DIN 53455
100 N/mm zgodnie z DIN 53363
do -30 °C, brak uszkodzeń
20.000
nieodporna na bitumy
nieodporna na promieniowanie UV
Forma dostawy:
Szerokość rolki
Długość rolki
Powierzchnia rolki
Waga rolki
2m
20 m
40 m²
ok. 40 kg
Zastosowanie:
Jako warstwa zabezpieczająca przed przerastaniem korzeni układana
na pokryciach dachowych nie posiadających właściwości przeciwkorzennych
Magazynowanie:
W warunkach suchych, w temperaturze dodatniej
W miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV
Utylizacja:
Przez wyspecjalizowaną firmę lub zwrot pozostałości do dostawcy
Zalecenia
wykonawcze:
Zgrzewanie złączy gorącym powietrzem lub klejenie
Minimalny zakład: 5 cm
Układać zgodnie z zaleceniami producenta
Dane techniczne
i właściwości:
W przypadku wyżej wymienionych danych chodzi o wartości orientacyjne, uzyskane w laboratorium naszego dostawcy.
Wartości te charakteryzują się tolerancją powykonawczą wynoszącą ok. 8-10%. Dane zawarte w tej karcie produktu
odpowiadają wiedzy Optigrün posiadanej w momencie ich publikacji. Optigrün zastrzega, że w danym momencie może
je odpowiednio uzupełnić o nowe informacje, zmienić, a także zmodyfikować podane właściwości.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de