Konkurs o Marii Skłodowskiej

Transkrypt

Konkurs o Marii Skłodowskiej
Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie
organizowany przez Gimnazjum nr 38 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Sobieszczak-Marciniak –
Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2011 Międzynarodowy Rok Chemii
2011 Rok Marii Skłodowskiej-Curie
I Założenia ogólne Konkursu:
Celem Konkursu jest poszerzenie lub zdobycie wiedzy o Marii SkłodowskiejCurie – patronce naszego Gimnazjum, wcześniej SP nr 38.
W tradycję naszej Szkoły wpisuje się Konkurs Wiedzy o Patronce, który do tej
pory miał różne formy – np. test wiedzy, konkurs krasomówczy, komiks lub pokaz
filmów o noblistce nakręconych przez uczniów na podstawie oryginalnego scenariusza.
W tym roku szkolnym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej
edycji Konkursu. Nasza tegoroczna propozycja jest skierowana do osób lubiących teatr,
obdarowanych umiejętnościami aktorskimi i literackimi.
II Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie uczestniczy młodzież warszawskich Gimnazjów. Prosimy o
przygotowanie scenki teatralnej z życia Marii Skłodowskiej-Curie na
podstawie oryginalnego scenariusza.
2. Etap szkolny należy przeprowadzić do 16 kwietnia 2011 roku i przesłać kartę
zgłoszeniową (do 23 kwietna 2011; w załączniku) na adres organizatora:
Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Świętokrzyska 18a, 00052 Warszawa lub w wersji elektronicznej: [email protected]
3. Szczegółowych informacji udzielają: Ewa Cyburska lub Jolanta Kopczyńska
Tel. (022) 826 99 92
adres mailowy: [email protected]
[email protected]
Każda szkoła może zgłosić do finału 2 zespoły. Czas wystąpienia 7-10 minut.
Finał odbędzie się 9 maja 2011 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie, ul. Freta 16.
O dokładnym terminie organizatorzy poinformują uczestników.
III Kryteria ocen:
Przy ocenie, jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:
Zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu
Oryginalność scenariusza
Umiejętności aktorskie
Ruch sceniczny
Bogactwo języka i jego barwność
Kontakt ze słuchaczami
Scenografię
Ogólne wrażenie artystyczne
IV Zasady punktacji
1. Każdy z członków jury ma do dyspozycji skalę ocen od 0 do 10 punktów.
2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków jury podzielona
przez ich liczbę daje właściwa ocenę poszczególnych uczestników.
V Nagrody
1. Nagrody przyznają organizatorzy poszczególnych etapów.
2. W finale wszyscy uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a
laureaci nagrody rzeczowe.
VI Proponowana bibliografia
1. Brian Denis: „Rodzina Curie”
2. Bobińska Helena: „Maria Skłodowska-Curie”
3. Cugowa Louis: „Maria Skłodowska-Curie”
4. Curie Ewa: „Maria Curie”
5. Giroud Francoise: „Maria Skłodowska-Curie”
6. Goldsmith Barbara: „Geniusz i obsesja”
7. „Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie” pod red. Benedicte’a Leclercq’a
8. Parker Steven: „Maria Skłodowska-Curie i rad”
9. Skłodowska-Curie Maria: „Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie”
10. Quinn Susan: „Życie Marii Curie”
11. “Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki” pod red. Józefa Hurwica