Zespół nr 1 - innowacje.kujawsko-pomorskie.pl

Komentarze

Transkrypt

Zespół nr 1 - innowacje.kujawsko-pomorskie.pl
Zespół nr 1 - Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw.
•
•
•
•
•
•
L.p.
Potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii
oraz przygotowania kadr dla gospodarki
Potrzeby sektora nauki i techniki w województwie kujawsko-pomorskim
Identyfikacja najważniejszych dyscyplin naukowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz ich powiązań z gospodarką
Analiza barier współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami
w regionie
Kierunki rozwoju jednostek naukowo-badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu
Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki, transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej
i akademickiej
Imię i Nazwisko
1
2
3
Dariusz Boroński
Antoni Bukaluk
Jarosław Burczyk
4
Feliks Chwarścianek
5
Mieczysław Cieszko
6
Helena Czakowska
7
Czesław Ficner
8
Zbigniew Frąszczak
9
Jan Grajewski
10
11
12
13
15
Marcin Kilanowski
Bogusław Królikowski
Stefan Kubica
Ryszard Maciołek
Włodzimierz Piotr
Masierak
Bernard Mendlik
16
Andrzej Potoczek
14
Instytucja/Funkcja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Rektor
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Wydział Nauk Przyrodniczych - Instytut Biologii Eksperymentalnej - Dyrektor
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Instytut Informatyki i Mechatroniki - Kierownik Zakładu Elektromechaniki
i Automatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki –
Zespół Ekspertów i Rada Innowacji
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – Rektor – Rada Innowacji
Departament Edukacji i Sportu - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Dyrektor
Departamentu
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Członek Rady Naukowej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Zakład Fizjologii i Toksykologii – Kierownik Zakładu – Zespół
Ekspertów
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Humanistyczny - Instytut Prawa i Badań Politycznych - Dyrektor
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Członek Rady Naukowej
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Dyrektor
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; Wydział Technologiczny; Instytut Informatyki i Mechatroniki - Dyrektor
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
Departament Rozwoju Regionalnego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Kierownik Biura
Planowania Rozwoju Województwa
L.p.
Imię i Nazwisko
17
Adrian Rochnowski
18
19
Łukasz Sytniewski
Piotr Szewczykowski
20
Mirosław Ślachciak
21
22
Henryk Tomaszewski
Tomasz Urbanowicz
23
Maciej Woropay
24
25
Włodzimierz Wysocki
Adam Zakrzewski
Instytucja/Funkcja
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości - Pełnomocnik Rektora ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości
kształcenia
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników – Pełnomocnik dyr. Ds. Współpracy Zagranicznej
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Konsultant biura Enterprise Europe Network
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców - Prezes Zarządu
Domik Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Dyrektor
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Kierownik biura Enterprise Europe Network
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku – Rektor
Kolegium Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Rada Innowacji
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości - Rektor
Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Inwestora - Dyrektor