Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych

Komentarze

Transkrypt

Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych
Lubartów 16 grudnia 2014r.
Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych kolonii zimowych
dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Turnusy wypoczynku:
31 stycznia-9 lutego 2015r.
Pensjonat Wypoczynkowy
„HALINA”
Ul. Stachonie 28
34-502 Zakopane
http://www.zakopane.halina.tur1.eu
3-12 lutego 2015r.
Pensjonat wypoczynkowy
"JAWOR"
ul. Kościuszki 15
58-540 Karpacz
http://www.jawor.karpacz.pl/
Warunki uczestnictwa:
- wiek uczestnika: do 16 lat,
- dokonanie wpłaty na kolonie (520 zł KARPACZ), (470 zł ZAKOPANE)
wpłaty dokonujemy na numer konta podany na stronie internetowej
- potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS (zaświadczenie wystawione
przez terenowy oddział KRUS )
- zakwalifikowani uczestnicy muszą wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika (do
pobrania na stronie internetowej).
Gwarantujemy:
- całodniowe wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport autokarem,
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej,
- ubezpieczenie NW,
- atrakcyjny program kulturalno – oświatowy, w tym: zajęcia sportoworekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, zabawy taneczne, zajęcia plastyczne
oraz udział w lokalnych imprezach.
- umożliwiamy chętnym uczestnikom naukę jazdy na nartach/desce
Zapisy, szczegóły i informacje:
Paweł Dobek
Tel. 502 683 518
www.stowarzyszenie-dialog.com
UWAGA : DECYDUJE KOLEJNOŚC ZGŁOSZEŃ!
..
..
..
. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.