Druk firmowy Dyrektora SPSK (color)

Transkrypt

Druk firmowy Dyrektora SPSK (color)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
im. Prof. dr Witolda Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
00-416 Warszawa ul. Czerniakowska 231
tel. 0-22 621-62-85;
fax 0-22 622-52-18
Dyrektor Szpitala : Anna Łukasik
Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231 w Warszawie poszukuje pracowników na stanowisko:
INFORMATYK w zakresie obsługi technicznej
Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier/magister) lub/i certyfikaty poświadczające kompetencje.
Wymagania:
1) Doświadczenie w obsłudze informatycznej dużych instytucji w szczególności
służby zdrowia,
2) Podstawowa znajomość języka programowania SQL, HTML/CSS, ASP.NET,
PHP,
3) Znajomość konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi,
4) Znajomość budowy i zasad działania komputerów klasy PC, serwerów i sprzętu
peryferyjnego oraz umiejętność diagnozowania występujących w nich awarii w
celu samodzielnego usunięcia bądź kontaktu z wyspecjalizowanym serwisem,
5) Znajomość środowiska Microsoft Windows Server 2012 R2,
6) Dobra znajomość systemów operacyjnych stacji roboczych,
7) Znajomość pakietu MS Office,
8) Umiejętność diagnozowania problemów z oprogramowaniem w celu ich
samodzielnego usunięcia bądź kontaktu z firmą zapewniającą wsparcie
serwisowe,
9) Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie
dokumentacji technicznej,
10) Umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy w celu rozwiązywania
zaistniałych problemów bądź rozwoju i ulepszania wykorzystywanych
rozwiązań,
CV prosimy przesyłać na adres: [email protected]