TECHNIK INFORMATYK

Transkrypt

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
Okres nauki: 4 lat
Podbudowa: gimnazjum
Nabór planowany jest do jednej klasy (30 osób).
Absolwent po potwierdzeniu trzech kwalifikacji:
 E12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych
 E13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami
 E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami danych
uzyskuje tytuł technika informatyka.
Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem
stron WWW, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem
sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i
ulepszaniem komputerowych systemów informacji. Dba o zbiory danych oraz
system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem
wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych
projektów. Pisze i testuje programy komputerowe. Na tym kierunku uczymy
przede wszystkim logicznego myślenia koniecznego do konstrukcji własnych
prac graficznych, programów komputerowych czy też wykrywania i
likwidowania usterek komputera. Jeżeli chcesz być dobrym w omawianej
dziedzinie, to z pewnością wybierzesz ten kierunek.
Technik informatyk może być zatrudniony w następujących miejscach pracy:
Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć
komputerów:
 banki,
 urzędy,
 media,
 telekomunikacja,
 nauka,
 firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
Technik informatyk może pracować na następujących na stanowiskach:
 pracownik serwisowy, którego rola polega na diagnozowaniu i usuwaniu
usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu
operacyjnego,
 administrator systemu baz danych,
 grafik komputerowy,
 webmaster,
 administrator sieci komputerowej,
 projektant aplikacji komputerowych
 programista aplikacji użytkowych i gier,
 tester oprogramowania,
 analityk sieci,
 projektant w biurze poligraficznym,
 montażysta materiałów filmowych i muzycznych.
Model absolwenta
Technik informatyk, to osoba kreatywna i otwarta na zmiany. Aktualizuje
wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. Potrafi przewidzieć skutki
podejmowanych działań. Radzi sobie ze stresem. Umie pracować w zespole.
Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o
bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep
komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową. Jest przygotowany do
prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej lub
projektowania aplikacji internetowych i baz danych.
Absolwent szkoły przygotowany jest do:
 administrowania systemami operacyjnymi,
 projektowania i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi,
 montowania, instalowania i eksploatowania urządzeń techniki
komputerowej,
 administrowania i tworzenia systemów baz danych,
 tworzenia aplikacji internetowych,
 tworzenia grafiki statycznej i animacji na potrzeby stron WWW .

Podobne dokumenty