Katalog Komponentów 2011

Transkrypt

Katalog Komponentów 2011
KatalogKomponentów2011
ChildSafety
Zdjęcie
Indeks
65.4111.0000
CS Dzwonek zrywalny bezbarwny
3232135‐001
CS Łącznik łańc. zrywalny 2,5kg biały
R3440‐WH
CS Łącznik łańc. zrywalny 3,6kg biały
R3440‐BR
CS Łącznik łańc. zrywalny 3,6kg brązowy
R3440‐BK
CS Łącznik łańc. zrywalny 3,6kg czarny
3232130‐001
ver. 7.1
Opis
CS Łącznik łańc. zrywalny 4,0kg biały
CI‐99‐45
CS Napinacz łańcuszka
8277‐WH
CS Uchwyt łańcuszka czołowy biały
8277‐BR
CS Uchwyt łańcuszka czołowy brąz
8277‐BK
CS Uchwyt łańcuszka czołowy czarny
Paczka
100
szt
1000
szt
500
szt
500
szt
500
szt
200
szt
50
szt
100
szt
100
szt
100
szt
KatalogKomponentów2011
ChildSafety
Zdjęcie
ver. 7.1
Indeks
Opis
01‐011‐1‐00‐BL
CS Uchwyt łańcuszka mini biały
01‐011‐5‐00‐BL
CS Uchwyt łańcuszka mini brąz
8275‐WH
CS Uchwyt łańcuszka ścienny biały
8275‐BR
CS Uchwyt łańcuszka ścienny brązowy
8275‐BK
CS Uchwyt łańcuszka ścienny czarny
8276‐WH
CS Uchwyt łańcuszka ścienny‐double biały
8276‐BR
CS Uchwyt łańcuszka ścienny‐double brąz
8276‐BK
CS Uchwyt łańcuszka ścienny‐double czarn
04‐018‐1‐00
CS Uchwyt obciążnika łańcuszka biały
04‐018‐5‐00
CS Uchwyt obciążnika łańcuszka brąz
Paczka
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
100
szt
KatalogKomponentów2011
ChildSafety
Zdjęcie
Indeks
8278
3232133‐000
ver. 7.1
Opis
CS Uchwyt sznurka bezbawny
CS Uchwyt sznurka/łańcuszka bezbarwny
Paczka
100
szt
100
szt

Podobne dokumenty