PRASA 2016 - 2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transkrypt

PRASA 2016 - 2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRASA 2016 - 2017
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
TYTUŁY
Atest Ochrona Pracy
Autobusy
Archiwista Polski
Biul.inf.dla służb Ekon.Finan z Servis Podatk.
Biuletyn VAT
Ceny, zamawianie i kosztorys. robót budowl.Wacetob
DORADCA VAT
DZIENNIK - GAZETA PRAWNA / Premium
DŹWIG
Elektrosystemy
EUROPARKING
Facility Manager
Finanse Publiczne
Finanse Publiczne - aktualizacje
Gazeta Samorządu i Admin.
Gazeta Wyborcza
Inwestycje sektora publicznego
Infrastruktura transportu
Inżynier budownictwa
IT w Administracji
IT Professional
Kadry i Płace w Administracji
Kompl.Wyd.SEKOCENBUD abon.Niebieski
Kompl.Wyd.SEKOCENBUD -CD
Kurier kolejowy
Marketing w praktyce
Media i Marketing Polska
Monitor Księgowego
MURATOR
Newsweek Polska
Nieruchomości Prawo Podatki
Ochrona Mienia
PC World Komputer
Personel i Zarządzanie
Poradnik rachunkowości budżetowej
Poradnik VAT
Prawo Pracy / C.H.BECK/ aktualizacje
Przegląd Komunikacyjny
Przegląd Obrony Cywilnej
PZP Prawo Zamówień Publicznych / CH BECK /
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość budżetowa w praktyce
Rynek kolejowy
RZECZPOSPOLITA z dodatkami
Systemy alarmowe
Świat kolei
Technika Transportu Szynowego
Teczka Kontroli Zarządczej sekt.publicz.
Teczka Księgowego jednost.finansów publicz.
Transport miejski i regionalny
Transport i Komunikacja
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
Wprost
Vademecum VAT - aktualizacje
Zam.publiczne- doradca
Zamawiający. Zamów publiczne w praktyce / MRM
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI RIGP
Zeszyty Metod. Rachunk.
Tramways& Urban Transit
RAZEM
Załącznik nr 1 do SIWZ
ILOŚĆ sztuk
1
3
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
2
1
2
11
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
3
2
3
10
1
3
3
1
2
4
3
2
2
1
1
1
1
1
2
119