Plac Słonecznikowy - Otwory badawcze

Komentarze

Transkrypt

Plac Słonecznikowy - Otwory badawcze
Projekt budowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Jelczu – Laskowicach
(Pl. Wrzosowy i Pl. Słonecznikowy)
Uwagi
5
Nośność podłoŜa
m. p.p.t.
4
Ilość wałeczkowań
m
3
Stan gruntu
Przelot
m.p.p.t.
2
Wilgotność
Profil litologiczny
Opis litologiczny
symbol gruntu
1 - (ul. Rumiankowa, przy
granicy działek nr 239/238
1
Głębokość
zwierciadła wody
Nr otworu
Zał. 1. ZESTAWIENIE OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH (Etap 3b)
6
7
8
9
10
11
gleba
Gb
wg
glina piaszczysta/ glina pylasta
jasnobrązowa
Gp/Gπ
wg
gleba
Gb
wg
piasek gliniasty, brązowy
Pg
wg
glina pylasta
jasnobrązowa
Gπ
wg
Gb
do usunięcia
0.5
Gp/Gπ
1.0
spoisty mpl
5
G3/G4
pl
3
G3
spoisty mpl
5
wg
uplastyczniony
1.5
2 - (ul. Frezjowa, przy działce
nr 19)
2
Gb
Pg
Gπ
0.4
0.8
1.5
2
Objaśnienia
naw poziom wody gruntowej nawiercony
wg wilgotny
mwg małowilgotny
tpl pl mpl -
twardoplastyczny 0<IL=<0,25
plastyczny 0,25<IL=<0,50
miękkoplastyczny 0,50<IL=<1
G3/G4
wg
plastyczny
wg
uplastyczniony

Podobne dokumenty