Wodór w metalach - wnikanie, transport i pułapkowanie

Transkrypt

Wodór w metalach - wnikanie, transport i pułapkowanie
Wodór w metalach - wnikanie, transport i pułapkowanie
Program wykładów monograficznych
Semestr zimowy 2006/2007
prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski
1. Ogólna charakterystyka układów metal-wodór
1.1. Formy wodoru w metalu
- składnik roztworu stałego (rozmieszczony w lukach sieci krystalicznej)
- związany z defektami strukturalnymi (wodór „pułapkowany”)
- fazy wodorkowe
2. Metody badania (oznaczania) wodoru w metalach
2.1. Elektrochemiczna detekcja wodoru
2.2. Przenikanie wodoru przez membranę
2.3. Desorpcja wodoru z próbki o danym kształcie
3. Wnikanie wodoru
3.1. Wnikanie z fazy gazowej
3.2. Wnikanie z roztworów elektrolitów
- reakcja wydzielania wodoru a jego wnikanie
- modele wnikania
- wpływ czynników środowiskowych (pH, promotory, inhibitory wnikania)
- wpływ modyfikacji powierzchni
4. Transport wodoru
4.1. Dyfuzja sieciowa
4.2. Rola dyslokacji i granic ziaren
4.3. Wpływ tekstury
5. Pułapkowanie wodoru
5.1. Klasyfikacja pułapek wodoru
5.2. Charakterystyka jakościowa i ilościowa pułapkowania
6. Oddziaływanie wodoru z wybranymi materiałami
6.1. Żelazo i stale niskowęglowe (struktura regularna wewnętrznie centrowana)
6.2. Stale austenityczne (struktura regularna zewnętrznie centrowana)
6.3. Stale ferrytyczno-austenityczne (dupleks)
6.4. Żelazo i stale ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią
7. Wpływ wodoru na własności mechaniczne metali (zarys)
H