Warunki strzelania: dzień, noc. Wskazówki: Strzelanie ma na celu

Transkrypt

Warunki strzelania: dzień, noc. Wskazówki: Strzelanie ma na celu
Warunki strzelania: dzień, noc.
Wskazówki: Strzelanie ma na celu nauczenie wartownika regulaminowego użycia broni w trakcie pełnienia służby
wartowniczej. Po otrzymaniu magazynka z amunicją, strzelający przyłącza go do broni (bez wprowadzenia naboju do
komory nabojowej), zabezpiecza broń. Na komendę kierownika strzelania "Wartownik na posterunek - MARSZ",
strzelający zajmuje stanowisko ogniowe na LOO, przenosi broń w położenie określone w tabeli posterunku.
Kierownik strzelania nakazuje podnieść cel nr 1 i podaje komendę "Dwie nieznane osoby", strzelający ostrzega
"Służba ochrony - Stój". Następnie kierownik strzelania podaje "Osoby uciekają", strzelający ostrzega "Stój - BO
STRZELAM" i przeładowuje broń. Kierownik strzelania dodaje "Strzał ostrzegawczy został oddany, uciekający kryją
się, ZABEZPIECZ BROŃ" i nakazuje opuścić cel nr 1. Strzelający przyjmuje postawę klęcząc za ukryciem, prowadzi
obserwację i po wykryciu celu nr 2 i 3 prowadzi ogień. Jeżeli podczas strzelania nastąpi uszkodzenie (niesprawność)
broni lub amunicji, strzelający samodzielnie je usuwa i prowadzi dalej ogień. W razie możliwości usunięcia podnosi
rękę i melduje – „Zacięcie”. Po zakończeniu strzelania strzelający zabezpiecza broń. Kierownik strzelania podaje
komendy: „Przerwij ogień”, „Rozładuj”, „Do przejrzenia broń”. Broń do przejrzenia przedstawia się w takiej postawie
(położeniu), w jakiej zakończono strzelanie i w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy w komorze nabojowej i
odłączonym od broni magazynku nie ma nabojów. W czasie przeglądu broni nie wystrzeloną amunicję odbiera
amunicyjny, który towarzyszy kierownikowi strzelania. Po tej czynności kierownik podaje komendy, np.: „Powstań”,
„Na linię wyjściową – MARSZ”.

Podobne dokumenty