Informacja o otwarciu ofert

Komentarze

Transkrypt

Informacja o otwarciu ofert
Suszec, 14. 01.2014r.
INFORMACJA O OTWARCIU OFERT
Informuję, iż w postępowaniu, dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie zadań p.n.:
„Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie przebudowy ul. Baraniok w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z ul. Kleszczowską do posesji nr 42 o długości
około 1.300mb wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia” do dnia 13.01.2014r., do godziny 12:00 złożyło oferty 14 oferentów. Poniżej
przedstawiono wykaz oferentów wraz z ich ofertami cenowymi.
LP
1
2
3
4
5
6
7
Wykonawca
ML DESIGN
Biuro Inżynieryjne
ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „TRASA”
mgr inż. Tomasz Świderski
ul. Kolista 6A/6
41-709 Ruda Śląska
Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie
WP PROJEKT
Przemysław Woch
ul. Toruńska 2/19
51-164 Wrocław
Firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice
Biuro Inżyniersko-Konsultingowe Romuzga & Syn
ul. Sznelowiec 29a
43-200 Pszczyna
DROCAD Sp. z o.o.
ul. Katowicka 202
43-100 Tychy
Cena brutto [zł]
UWAGI
8.590,00
Spełnia wymogi formalne
18.942,00
Spełnia wymogi formalne
68.880,00
Spełnia wymogi formalne
15.999,84
Spełnia wymogi formalne
24.600,00
Spełnia wymogi formalne
21.402,00
Spełnia wymogi formalne
18.450,00
Spełnia wymogi formalne
8
NEOX Sp. z o.o.
ul. Wały Jagiellońskie 1/1508
80-855 Gdańsk
27.355,20
9
F.H.U. BŁASZCZYK – Jacek Błaszczyk
ul. I. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
18.900,00
10
„Kosztorysowanie” Krystyna Cebulak
Os. Dąbrówki 33
44-286 Wodzisław Śląski
15.990,00
Nie spełnia wymogów formalnych – brak wymaganych załączników:
- zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego
Nie spełnia wymogów formalnych – brak wymaganych załączników:
- kserokopia właściwych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
- zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego
Nie spełnia wymogów formalnych – brak wymaganych załączników:
- kserokopia właściwych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia
- zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego
11
12
13
14
Usługi Projektowe „Kołodziejska-Derbis”
ul. Wyszyńskiego 75/9
44-300 Wodzisław Śląski
Inżynier Budownictwa
Ireneusz Kowol
ul. Szpitalna 28A/8
44-194 Knurów
Szosa-Projekt
Projektowanie Dróg
Michał Szostak
ul. A. Kawika 34b/6
41-806 Zabrze
Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice
15.000,00
Spełnia wymogi formalne
5.904,00
Spełnia wymogi formalne
4.790,00
Spełnia wymogi formalne
14.145,00
Spełnia wymogi formalne
W związku z powyższym do realizacji zadania pn.:
„Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie przebudowy ul. Baraniok w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z ul. Kleszczowską do posesji nr 42 o długości
około 1.300mb wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia”
został wyłoniony wykonawca:
Szosa-Projekt
Projektowanie Dróg
Michał Szostak
ul. A. Kawika 34b/6
41-806 Zabrze
Za cenę 4.790,00 zł brutto
Z poważaniem
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas