Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty Zestaw A

Transkrypt

Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty Zestaw A
DIAGNOZA SZKOLNA
Język angielski
Próbny test kompetencji
trzecioklasisty
Zestaw A
Szkoła
podstawowa
Imię i nazwisko Klasy 1–3
Data Klasa Informacje dla ucznia:
• Za chwilę przystąpisz do testu.
• Słuchaj uważnie nauczyciela.
• Pracuj samodzielnie.
ZESTAW A
Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty
SŁUCHANIE
12
1 Przyjrzyj się obrazkom. Posłuchaj nagrania i zaznacz ✓ poprawny
obrazek.
PRZYKŁAD
a
✓
b
1
a
b
2
a
b
3
a
b
4
a
b
5
a
b
6
a
b
6 pkt
© Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2013 Próbny test kompetencji trzecioklasisty
PHOTOCOPIABLE
2
ZESTAW A
Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty
13
2 Popatrz na obrazki. Posłuchaj nagrania i zaznacz ✓ właściwy obrazek.
PRZYKŁAD
a
b
1
a
b
2
a
b
3
a
b
4
a
b
✓
4 pkt
© Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2013 Próbny test kompetencji trzecioklasisty
PHOTOCOPIABLE
3
ZESTAW A
Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty
CZYTANIE I PISANIE
3 Podpisz obrazki odpowiednimi wyrazami z ramki. Jeden wyraz podano
dodatkowo.
football eyes shoes rubber giraffe
PRZYKŁAD
football
1 2 3 3 pkt
4 Przeczytaj uważnie tekst i napisz Yes (Tak), jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub No (Nie), jeśli zdanie jest fałszywe.
Hi! I’m Emily. I’m 10! I live on a farm.
I’ve got a lot of animals: four cows, two
black dogs and three small cats. I like
dogs and cats. I don’t like cows but
I like milk!
PRZYKŁAD Her name is Emily.
Yes
1 Emily is eleven.
2 She hasn’t got four cats.
3 The dogs are brown.
4 She doesn’t like cows. 4 pkt
© Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2013 Próbny test kompetencji trzecioklasisty
PHOTOCOPIABLE
4
ZESTAW A
Język angielski Próbny test kompetencji trzecioklasisty
5 Popatrz na obrazek przedstawiający Emily i jej siostrę.
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
photo jeans short is sister happy
photo
Look at the . This is my
1 . Her name
2 Isabella. I’ve got long
hair but she’s got 3 hair. We are wearing T-shirts and
4 .
We are 5 !
5 pkt
6 Przeczytaj pytania do Emily i połącz je z jej odpowiedziami.
Wpisz odpowiedzi (b–e) w kwadraciki obok pytań.
PRZYKŁAD Hello! How are you?
a
a I’m fine.
1 Where are you?
b Yes, I can.
2 Does she like milk?
c No, I haven’t.
3 Have you got a brother?
d Yes, she does.
4 Can you swim?
e In my bedroom.
4 pkt
7 Napisz pytania Emily do ciebie i odpowiedz na nie.
PRZYKŁAD you / are / How
How are you?
I’m fine. 1 are / old / you / How
2 favourite / What’s / animal / your
© Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2013 Próbny test kompetencji trzecioklasisty
4 pkt
PHOTOCOPIABLE
5

Podobne dokumenty