strona 1 / 2

Komentarze

Transkrypt

strona 1 / 2
Autor: Panek Tomasz
Specjalizacja: L. Porównania międzynarodowe
Publikacje:
1.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie w latach 2006-2012
Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
Numer: 2
Strony: 1-25
Rok: 2015
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
- Statystyka społeczno-gospodarcza (O. Inne: Statystyka społeczna)
2.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Wielostronne porównania spożycia i cen. Aspekty metodologiczne
Wydawca: Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
3.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: spożycia i cen w ramach RWPG. Propozycja zastosowania zmodyfikowanej metody Geary-Khamisa
Czasopismo: Ekonomista
Numer: 4
Strony: 681-694
Rok: 1989
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
- Statystyka społeczno-gospodarcza (G4. Teoria indeksów)
4.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Multilateral Comparisons within the CMEA Framework. Application of the Modified Geary-Khamis Method
Czasopismo: Metron
Numer: 1-4
Strony: 447-461
Rok: 1990
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
- Statystyka społeczno-gospodarcza (G4. Teoria indeksów)
5.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Zastosowanie rachunku indeksowego w wielostronnych porównaniach spożycia i cen
Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
Numer: 1
Strony: 32-34
Rok: 1986
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (G4. Teoria indeksów)
strona 1 / 2
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
6.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Wielostronne porównania spożycia i cen. Próba oceny dotychczasowych rozwiązań metodologicznych
Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
Numer: 12
Strony: 13-16
Rok: 1986
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (G4. Teoria indeksów)
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
7.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz
Tytuł: Międzynarodowe porównania poziomu i struktury spożycia przy wykorzystaniu wskaźników symptomatycznych
Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
Numer: 8
Strony: 24-26
Rok: 1987
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
8.
Rodzaj publikacji: Rozdział w książce
Autorzy rozdziału: Panek Tomasz
Tytuł rozdziału: Subjective personal and social well-being in the European countries
Tytuł książki: : Hopes and anxieties in Europe
Redaktorzy książki: P. B. Sztabiński; H. Domański; F. Sztabiński
Wydawca: Peter Lang
Miejsce wydania: Frankfurt am Main - Warsaw
Rok: 2015
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
- Statystyka społeczno-gospodarcza (O. Inne: Statystyka społeczna)
9.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Panek Tomasz; Zwierzchowski Jan
Tytuł: ubóstwo w krajach Unii Europejskiej
Czasopismo: Ekonomista
Numer: 2
Strony: 180-199
Rok: 2016
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
10.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Panek Tomasz; Zwierzchowski Jan
Tytuł: Comparative analysis of poverty in the EU Member States and regions
Wydawca: Warsaw School of Economics Press
Miejsce wydania: Warsaw
Rok: 2014
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka społeczno-gospodarcza (L. Porównania międzynarodowe)
strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)