Odważ się marzyć

Komentarze

Transkrypt

Odważ się marzyć
Spis treści
Dedykacja
Wstęp
7
17
Część T: Odważyć się marzyć
17
Odważ się marzyć "„Przedsionkowi" ludzie • Odkryj
własną kreatywność • Powróć do korzeni rodzinnych
• Przyjrzyj się swoim pragnieniom • Wykorzystuj
swoje talenty i doświadczenia • Wychodź naprzeciw
potrzebom • Poszukuj obszarów przywództwa • Nie
licz na szczęście
Część 2: Przygotować marzenie
75
Pomijaj to, co nie pomaga • Profile osobowości • Mów
tym samym językiem • Przygotuj się • Ucz się słuchać
• Słuchaj ludzi • Zadawaj pytania • Nie musisz wiedzieć wszystkiego • Mów „nie wiem" • Odpowiadaj
pytaniem • Przezwyciężaj trudności konwersacyjne •
Czytaj dobre książki • Co właściwie czytasz? • Rozszerzaj słownictwo • Poznaj swoje słabe punkty •
Znajdź mentora
Część 3: Urzeczywistnić marzenie
Urzeczywistnij marzenie • Osobowości w praktyce •
Odpowiedzi w teście osobowości • Poznaj swoje silne
i słabe strony • Nie przyjmuj „nie" za odpowiedź •
Nie ustawaj • Spróbuj się wznieść • Staraj się być
wszechstronnym • Znajdź pasję dla swego dzieła •
Wciąż pracuj • Trzymaj się tego, co przynosi efekty
157
Część 4: Ratować marzenie
225
Ratuj marzenie • Czy twoje marzenie potrzebuje
odbudowania? • Czy czujesz się nieswojo ze swoją
osobowością? • Sprawdź swój wynik • Podsumowanie osobowości • Czy próbujesz żyć poprzez innych? • Czy czujesz się emocjonalnie wyczerpany? •
Czy jako dziecko czułeś się niekochany lub odrzucony? • Czy odwracasz wzrok, by uniknąć kłopotów?
• Czy żyjesz w stanie zaprzeczenia? • Czy twoje życie
jest grą? • Czy chcesz zmierzyć się z prawdą? • Czy
możesz zacząć wszystko od początku? • Czy zachowujesz równowagę w życiu duchowym? • Czy Pan
może podtrzymać cię w trudnych chwilach? • Czy
potrafisz wybaczyć tym, którzy na to nie zasługują? •
Czy możesz naprawić swoje marzenie?
Część 5: Dzielić się marzeniem
299
Marzyciel • Doiły • KJ • Dexter Manley • Milton •
Ludzie z Chambon • Robert Penn Warren • Terri • Vince
• Louise • Roń i ja
Przypisy
331

Podobne dokumenty