Temagraph Ti

Transkrypt

Temagraph Ti
Płyta uszczelniająca z grafitu ekspandowanego
z jedną perforowaną przekładką ze stali 316
Temagraph Ti
Warunki techniczne
Norma
Grubość ( mm)
Max. temperatura* ( °C)
Max. ciśnienie* ( bar)
Gęstość ( g/cm3)
Zawartość popiołu** ( %)
Zawartośc chlorku** (ppm)
Rodzaj wkładki metalowej
Grubość wkładki metalowej (mm)
Ilość wkładek metalowych
Gazoszczelność ( cm3/min)
Wskaźnik przecieku λ ( mg/s/m)
Naprężenia resztkowe ( N/mm2)
Ściśliwość ( %)
Powrót elastyczny ( %)
Współczynniki (b D =20mm)
σ VU ( N/mm2)
M
σ VO ( N/mm2)
σ BO at 300 C ( N/mm2)
m
y ( psi)
Legenda:
σ VU
σ VO
σ BO at 300 C
*
**
wymiar płyt
kolor nadruku
DIN 28 091-2
DIN 51 903
DIN / ASTM
DIN 52 913, 16h/300°C
ASTM F 36A – 66
ASTM F 36A – 66
DIN E 2505
DIN współczynnik
ASTM współczynnik
ASTM współczynnik
GR-10-0-1 M-Cr
1,0 1,5 2,0 3,0
od –200 do +450
140
1,0
≤ 2,0
≤ 50
1.4401 / SS 316
0,1
1
1
1
1
< 0,60 < 0,60 < 0,80 < 1,0
> 48 > 48 > 48 > 45
30 – 35
30 - 40
15 - 20
20
1,3
180 160 140 120
160 140 120 100
3 3 2,5 2,5
9000 9000 4000 4000
min. naprężenia montażowe
max. dopuszczalne ciśnienie
max. dopuszczalne ciśnienie w eksploatacji
wartości maksymalne nie mogą być stosowane jednocześnie
Na życzenie klienta możemy dostarczyć płytę w tak zwanym wariancie
nuklearnym ( w tym przypadku zawartość popiołu wynosi <0,15% i zawartość
chlorku <20ppm)
1000mm x 1000mm
niebieski
Temac a.s.
Www.temac.cz
Strona 1/1
Zatwierdzono 04.01.2008
Nymburská 53
Ważne od 07.01.2008
28913 Zvěřínek
Czech Republic
Wszystkie dane techniczne podane sa zgodnie z najlepszą wiedzą i mają charakter tylko informacyjny.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w tym dokumencie.

Podobne dokumenty