5014111201188 - Marcin Zdunek

Transkrypt

5014111201188 - Marcin Zdunek
Tarnowskie Góry dnia 12-11-2014 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
Marcin Zdunek - Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1
tel. (32) 7690825 7336225-27
konto: ING Bank Śląski S. A. 63105013861000002225250857
www.komornik.slask.pl
W odpowiedzi podać sygn.akt: KM
*5014111201188*
8393/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art.
867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2014 roku o 11:00:00 w 42-622
Świerklaniec ul. Świerkowa 3 odbędzie się licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
opis ruchomości
wartość *
ilość
cena
wywołania *
TV LCD Sony Bravia 40 cali rok 2008
Komplet mebli okleina drewnopodobna, kolor beżowy (komoda, szafa,
witryna) rok 2008
200,00 zł
400,00 zł
1,00
1,00
150,00 zł
300,00 zł
RAZEM:
450,00 zł**
l.p.
1.
2.
Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed
rozpoczęciem przetargu.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Komornik Sądowy
Marcin Zdunek
* - wartość lub cena wywołania za 1 szt.
** - łączna cena wywołania wszystkich ruchomości
Do wiadomości:
- dłużnik
- wierzyciel/pełnomocnik
- sąd rejonowy właściwy dla miejsca sprzedaży - tablica ogłoszeń
- uczestnicy postępowania
sporządził KKL

Podobne dokumenty