Załącznik nr 4 do SIWZ

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 4
Nr referencyjny: AWK2/ZP/WEC2
WYKONAWCA
Lp.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Siedziba i Adres(y)
Wykonawcy(ów)
WZÓR OPISU KRZYWEJ MOCY ORAZ KRZYWEJ Ct
Prędkość
wiatru [m/s]
Produkcja przy prędkości wiatru oraz
Współczynnik pewności do obliczenia
przy standardowej gęstości powietrza 1,225
„efektu cienia” (ang. Wake effect).
kg/m3 oraz zgodnie ze standardem IEC
Wartość Ct przy standardowej gęstości
61400-12 [kW]
powietrza 1,225 kg/m3
[ang. Power output at wind speed at
[ang. Thrust Coefficient for estimation of
standard air density 1.225 kg/m³ and
Wake effect / Ct value at standard air
according to IEC 61400-12 standard in (kW)]
density 1.225 kg/m³]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
„Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie od użytkowania i serwisowania trzech elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej KUKINIA II o
mocy łącznej 6,9 MW” realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW”
Załącznik nr 4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
„Wytworzenie, dostawa, montaż, przekazanie od użytkowania i serwisowania trzech elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej KUKINIA II o
mocy łącznej 6,9 MW” realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW”

Podobne dokumenty