Kolejka z dnia 18 i 21

Komentarze

Transkrypt

Kolejka z dnia 18 i 21
WYDZIAŁ DYSCYPLINY – ZESTAWIENIE KAR
Kolejka z 18, 21, 22.05.2016 r.
NAZWSIKO I IMIĘ
KLUB
KARA
KARTKI
1
Benisz Krzysztof
Chwałęcice C
Kara finansowa 30 zł
3 ż. k.
2
Kopacz Marek
Skrbeńsko C
Kara finansowa 30 zł
3 ż. k.
3
Maciończyk Szymon
Forteca Świerklany C Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
4
Kozielski Daniel
Stanowice C
Kara finansowa 30 zł
5
Lubowski Marcin
Skrbeńsko C
Wezwanie na 1.06.2016 r. Godz. 10:00-12:00
Regulamin Szczegółowy Klasy C Paragraf 7
6
Dziedzic Jonatan
LKS Bełk PLJ 1999
Kara 3 meczów od 23.05.2016 r.
Regulamin Dyscyplinarny PZPN Art. 61
Paragr. 2 Pkt 2
cz. k.
7
Świenty Grzegorz
Radlin A
Kara finansowa 120 zł
9 ż. k.
8
Rek Karol
Radlin A
Kara finansowa 120 zł
9 ż. k.
9
Stolarek Mateusz
Baranowice A
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
8 ż. k.
10 Bilik Bartosz
Bzie A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
11 Sojka Adam
Bzie A
Kara 2 meczó od 23.05.2016 r.
cz. k.
12 Selwit Adam
Baranowice A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
13 Flis Bartłomiej
Czerwionka A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
14 Wita Paweł
Połomia A
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
4 ż. k.
15 Adamczyk Łukasz
Mszana A
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
4 ż. k.
16 Wuwer Łukasz
Mszana A
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
4 ż. k.
17 Nowak Rafał
Mszana A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
18 Marek Patryk
Mszana A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
19 Henkel Adrian
Mszana A
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
Regulamin Szczegółowy Klasy A Paragraf 7
Reg. Dyscyp. PZPN Art. 61
Brak Sprawozdania z meczu Pierwszy
Chwałowice – Odra Wodzisław
8 ż. k.
20 Piełka Krzysztof
Boguszowice A
Kara finansowa 50 zł
3 ż. k.
21 Lajda Szymon
Gołkowice B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
22 Łaski Dawid
Gołkowice B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
23 Moneta Patryk
Ruptawa B
Kara 1 meczu od 19.05.2016 r.
8 ż. k.
24 Gryta Paweł
Ruptawa B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
25 Piecha Wojciech
Kamień B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
26 Horny Piotr
Kamień B
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
cz. k.
27 Brzoska Mariusz
Rowień B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
28 Krzekotowski Sebastian
Rowień B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
4 ż. k.
3 ż. k.
29 Zarzyna Patryk
Palowice B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
30 Bańka Marcin
Palowice B
Kara finansowa 60 zł
6 ż. k.
31 Grzegorzek Daniel
Palowice B
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
8 ż. k.
32 Gruszka Łukasz
Szczejkowice B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
33 Fuchs Mateusz
Szczejkowice B
Kara 1 meczu od 23.05.2016 r.
4 ż. k.
34 Majdziński Mariusz
Polaris Żory B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
35 Bażan Rafał
Jankowice B
Kara 1 meczu od 22.05.2016 r.
4 ż. k.
36 Rek Krystian
Krostoszowice B
Kara finansowa 60 zł
6 ż. k.
37 Wypiór Marek
Krostoszowice B
Kara finansowa 40 zł
3 ż. k.
38 Wypiór Marek
Krostoszowice B
Kara 1 meczu od 22.05.2016 r.
4 ż. k.
39 Ryczkowski Sebastian
Gołkowice B
Kara finansowa 40 zł
Regulamin Szczegółowy Klasy B Paragraf 7
Poz. 25 Regul. Dysc. PZPN Art. 61 Paragr. 3
3 ż. k.
40 Nowak Artur
Trener
Ruptawa II B
Kara 3 meczów od 19.05.2016 r.
Regul. Dysc. PZPN Art. 62
41 Sygnały Gotartowice
Kara finansowa 300 zł za udział nieuprawnionego zawodnika w meczu klasy A
Sygnały Gotartowice – Unia Książenice w dniu 8.05.2016 r.
Termin płatności 30.06.2016 r.
Regul. Szcz. Klasy A Par. 7 Pkt 11
42 GKS Jastrzębie II
Kara finansowa 200 zł za niestawienie się na zawody klasy B Jankowice – Jastrzębie
dn. 7.05.2016 r. Termin płatności 30.06.2016 r.
Regul. Szcz. Klasy B Par. 7 Pkt 7
43 KS Kleszczów
Kara finansowa 100 zł za niestawienie się na zawody Klasy C APN Odra W-w –
Kleszczów dn. 1.05.2016 r. Termin płatności 30.06.2016 r.
Regul. Szcz. Klasy C Par. 7 Pkt 7
44 Gostyński Grzegorz
Prezes
Kara finansowa 200 zł za słowną obrazę sędziego na zawodach Klasy C APN Odra
W-w – Skrbeńsko dn. 26.032016 r.
Regul. Dysc. PZPN Art. 70
45 WD po zapoznaniu ze sprawozdaniem z meczu Klasy C APN Odra W-w – Skrbeńsko oraz opinią WG i kolegium
sędziów odstępuje od nałożenia kary dla sędziów.
46 Gryta Paweł
Ruptawa II C
Kara 2 meczó od 19.05.2016 r. WNZ 6/3 Reg. Dysc. PZPN
Art. 61 Par. 2 Pkt 2
Dotyczy meczu Klasy B KS "27" Gołkowice II – Granica
Ruptawa II z dn. 18.05.2016 r.