+0,99% - RCB (AT)

Transkrypt

+0,99% - RCB (AT)
KARTA PRODUKTU Raiffeisen Centrobank AG
CERTYFIKATY TURBO LONG FLUGHAFEN WIEN AG
ISIN: AT0000A1TJK8 / WKN: RC0KVH
PRODUKT dźwigniowy z knock outem
Turbo wersja long
Poniższe informacje odnoszące się do poszczególnych produktów są przeznaczone wyłącznie w celach informacyjnych dla inwestorów mających już w posiadaniu rzeczone papiery
wartościowe. Poniższe informacje nie stanowią ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna, oferta kupna rzeczonych papierów wartościowych ani też nakłanianie do
złożenia odpowiedniej oferty dotyczącej rzeczonych papierów wartościowych.
0,085
(+8,06%)
1,130
EUR
1,150
EUR
27,29
+2,61%
ZMIANA
KUPNO
SPRZEDAŻ
CENA INSTR. BAZ. BARIERA
DANE LICZBOWE
Instr. bazowy
ODL. OD
BARIERY
08.03.2017
16:46
DŹWIGNIA
OST. AKTUAL.
OPIS
EUR 27,29
Czas wyceny instr.
bazowego
08.03.2017 17:34
Cena wykon.
EUR 16,22894
Bariera
EUR 18,03
Odstęp od bariery
EUR 9,26
Odstęp od bariery
33,92%
Dźwignia
2,37
Nominał
1 sztuka
Long/ Short
Long
Oczekiwany trend
rynkowy
Certyfikaty turbo umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu
bazowego. Certyfikaty turbo typu long dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków
na rynkach znajdujących się w trendzie wzrostowym.W przypadku dotknięcia lub przekroczenia
bariery (poziom knock-out) przez kurs instrumentu bazowego, certyfikat turbo ulega zamknięciu
przed terminem wykupu, co może przełożyć się na stratę całego kapitału.
Bariera oraz cena wykonania są poddawane codziennym dopasowaniom. Jeśli instrument
bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym
jest kontrakt terminowy (future) na surowiec (problematyka rolowania), może dojść do
odchyleń.
More information: www.rcb.at/pl/produkt/?ISIN=AT0000A1TJK8
wzrostowy
ZMIANA CENY OD DNIA EMISJI
Wiedeń, Frankfurt,
Stuttgart
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu
bazowego
EUR
Data wykupu
INSTR. BAZOWY
open-end
Sposób rozliczenia
rozliczenie
gotówkowe
KONTAKT / INFORMACJA
Email
Tel.
Strona internetowa
[email protected]
+43-1-51520-484
www.rcb.at
ISTOTNE WSKAZÓWKI
The contents offered herein shall serve informational purposes only. Raiffeisen Centrobank makes no warranty and will accept no liability for
the correctness, accuracy and completeness of such contents. The offered contents shall neither be considered as an offer or invitation to buy
or sell any type of securities nor as an incentive recommendation for buying or selling investment instruments. The contents shall not replace
the necessary investment advice concerning the purchase or sale of securities or investments. Any charts offered herein shall serve as
information of historical chart developments only. No performance information of the described investment instruments are given herein. The
issuer shall bear no liability for updating the offered contents on a regular basis.
Additionally, Raiffeisen Centrobank AG is subject to supervision by the European Central Bank (ECB), which ECB undertakes within the Single
Supervisory Mechanism (SSM), which consists of the ECB on national responsible authorities (Council Regulation (EU) No 1024/2013). All
products offered by RCB are subject to the base prospectus (including all supplements and amendments, if any) for the current issuance
programme of RCB, which has been approved by the Austrian Financial Market Authority and deposited at the Oesterreichische Kontrollbank
AG. The mentioned documents are published on the website of Raiffeisen Centrobank AG.
Raiffeisen Centrobank AG, registered at the Vienna commercial register under FN 117507 f, Tegetthoffstraße 1, 1010 Wien.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2,37
Flughafen Wien AG
Cena instr. baz.
Listing
18,03 EUR 33,92%
CERTYFIKATY TURBO

Podobne dokumenty