Pobierz darmowy fragment

Transkrypt

Pobierz darmowy fragment
Magazyn
Kobiet
Aktywnych
Zawodowo
Maj
(32) 5/2014
6.90 zł w tym (8% Vat)
Poznaj styl
Evy Minge
Sport
Kiedy, jak
i dla kogo?
Moje adopcje
Ewa Opara
Jak bronić się
przed
toksycznymi
związkami
Muzyka
duszy
Anny
Jurksztowicz
Grillujemy
z Robertem
Sową
w operze
Anna netrebko
z synkiem Tiago
INDEKS 278157
Seks bomba
3
Magazyn Kobiet Aktywnych Zawodowo
maj 2014
42
Rozmowa z Mamedem
Khalidovem
54 Odwodnienie
organizmu
– profilaktyka i leczenie
56 Depilacja ciała
58 Ujędrnianie ciała
i walka z cellulitem
62 Dłonie i stopy
– pielęgnacja
64 Dla kogo sport i jaki
radzi doktor Eryk
Matuszkiewicz
8
68 Urodowe SOS
Mleko dla maluszka
Boska Prima Donna
mama potrafi
sPrawa mamy
mamy czas
72 Eva Minge pod lupą
naszych ekspertów
74 Italia jak wino
3 Mamy Aktywne Mamy
24 Lepiej wiedzieć
42 Lepiej wiedzieć
4 Dookoła mamy
26 Siła w psyche
Fatalne zauroczenie
30 Dzieci czyste
czy szczęśliwe?
44 Aktywny Tata
Mam godnych następców. Mamed Khalidov
w rozmowie
z Aldoną Wleklak
34 Jaką edukację możesz
zapewnić swojemu
dziecku?
46 W zdrowym stylu
Antykoncepcja
hormonalna
84 Muzyka duszy
Anny Jurksztowicz
38 Mamy prawo do
Ubezpieczenie wakacji
48 O niepłodności
z psychologiem
86 Kulturalne nowości,
– poleca Adam Dobrzyński
40 Urlop macierzyński
50 Zrozumieć
odchudzanie
88 W czerwcowym
numerze
8 Anna Netrebko…
Boska Prima Donna
16 Mamy wśród nas
Polacy lubią
krytykować…?
18 Sukces Aktywnej
Mamy
Ewa Opara w rozmowie
z redaktor naczelną AM
o swoim życiu, domu
i adoptowanych
dzieciach..
18
Rozmowa
z Ewą Oparą
74
Włoskie winnice
2 Maj Aktywna mama
82 Budapeszt z Bartkiem
Jędrzejakiem
FOTO OKŁADKA: PAP, FOTO: PAP, ARCH. Prywatne
6 Mama potrafi
78 Kuchnia Aktywnej
Mamy
Grillowanie
z Robertem Sową
Mamy Aktywne Mamy
nr 32
maj
2014
Projekt MAMA
W
dawnych czasach bycie mamą było
co zyskać. A przecież bycie mamą to nie tylko pasmo
naturalną powinnością kobiety.
wyrzeczeń, ciężkiej pracy, trosk i problemów. To takA priori zakładano, że dojrzała
że a może przede wszystkim nieograniczone pokłady
dziewczyna w pewnym momencie
bezwarunkowej miłości, którą otrzymujemy – nieponią zostanie. I na ogół tak się dziarównywalnej do żadnej innej. To przyjemności, duło. Obecnie wiele kobiet z góry rezygnuje z maciema i satysfakcja z dzieła, które nie powstaje w ściśle
rzyństwa albo odkłada je na późniejszy okres swoograniczonych ramach czasowych – jak projekty
jego życia. Czego się boimy? Z czego nie chcemy
w naszej pracy. Bo cóż może być bardziej twórczego,
rezygnować? Co chcemy zatrzymać na zawsze?
nieprzewidywalnego i dającego tyle możliwości
A co w konsekwencji tracimy?
kształtowania wyniku jak powołanie do życia i wyWiele kobiet obawia się przede wszystkim całkochowanie drugiego człowieka. Nie ma drugiej takiej
witej przebudowy dotychczasowego żypracy, której wyniki bez względu na ich
cia. Jesteśmy coraz lepiej wykształcone, Swojej najwspanialszej mamie,
jakość i powstały efekt kwitowane są najniezależne, świadome własnych potrzeb. życzę dużo zdrowia i uśmiechu
piękniejszym podsumowaniem – KOWiemy w jaki sposób chcemy żyć
CHAM CIĘ. Dlatego podejmujmy
i dziękuję za cierpliwość
by spełniać własne oczekiwania i czerto wyzwanie bycia mamą. Mimo wszysti bezwarunkową wiarę
pać z niego jak najwięcej przyjemności.
ko – naprawdę warto.
Obawiamy się wszystkich zmian jakie
we mnie. Kocham Cię Mamo. Wszystkim mamom w dniu ich święta żyniesie za sobą decyzja o urodzeniu
czę ogromnej satysfakcji, dumy i radości
dziecka. Często słyszymy o tym wszystz dzieci a także wiele siły, odwagi i wiary
kim co możemy utracić. Rzadziej,
w piękno macierzyństwa.
Redaktor Naczelna
Beata Michalska-Jutrzenka [email protected] tywnamama.net.pl
FOTO: Patryk Moriak, Fotolia
Redakcja magazynu
Aktywna Mama:
Redaktor Naczelna:
Beata Michalska-Jutrzenka
Projekt loga i layoutu
Michał Piekarski
[email protected]
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Budynek Regus IIIp.
tel.: +48 22 441 17 10
fax: +48 22 548 00 01
[email protected]
aktywnamama.net.pl
www.aktywnamama.net.pl
Public Relation:
Maryla Płucyś
[email protected]
aktywnamama.net.pl
tel.: +48 510 844 605
Współpraca:
Julita Godzisz-Brede,
Monika Szczepańska,
Aldona Wleklak,
Adam Dobrzyński,
Bartek Jędrzejak,
Robert Sowa
Eryk Matuszkiewicz
Reklama:
Ewa Firlej
[email protected]
aktywnamama.net.pl
tel.: +48 503 100 210
Korekta:
Elżbieta Niemczyńska
Sesja foto:
Patryk Moriak
Katarzyna
Piechocka-Lenartowska
Anna Cagiel
Wydawca:
Wydawnictwo B&B
www.aktywnamama.net.pl
[email protected]
aktywnamama.net.pl
Prenumerata:
[email protected]
aktywnamama.net.pl
tel.: +48 22 441 17 10
Produkcja:
J.J. Jacek Jutrzenka
[email protected]
Druk i oprawa:
ArtDruk
NIP 521 36 02 607
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Budynek Regus IIIp.
tel. +48 22 441 17 10
fax: +48 22 548 00 01
Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania
skrótów, korekty,
edycji nadesłanych
materiałów, a także
do publikacji materiałów
w dogodnym dla redakcji
czasie i kolejności oraz
niepublikowania materiału
bez podania przyczyny. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
zamieszczanych ogłoszeń
reklamowych.
ISSN 2083-5922
Aktywna mama maj 3

Podobne dokumenty