regulamin programu

Transkrypt

regulamin programu
REGULAMIN PROGRAMU
„WYJĄTKOWE SOBOTY”
Regulamin Programu Promocyjnego „ Wyjątkowe soboty”
§1
1. Organizatorem Programu pod nazwą „Wyjątkowe soboty”, zwanym dalej „Programem” jest spółka
Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 96 zwana dalej „Medicover”.
2.
§2
3. Program rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. a kończy 30 kwietnia 2016 r.
UCZESTNICY PROGRAMU
§3
1. Uczestnikami Programu, zwanymi dalej „Uczestnikami” są wszyscy pacjenci, w tym również osoby nie
posiadające opieki medycznej w Medicover:
•
•
Dzieci od 11 r.ż.
Dorośli
ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
§4
1. Uczestnik korzystający z Programu nabywa uprawnienia do:


50 % zniżki na konsultacje ortodontyczną z pantomogramem
Bezpłatnego skalingu przed założeniem stałego aparatu ortodontycznego
2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego skalingu jest odbycie konsultacji ortodontycznej
z pantomogramem z 50 % rabatem oraz zdeklarowanie założenia aparatu ortodontycznego
w CM Medicover.
3. Zniżki naliczane są od ceny procedury stomatologicznej a nie od wizyty stomatologicznej
4. Uczestnik Programu może wykonać więcej niż jedną procedurę podczas jednej wizyty.
5. Uczestnik Programu może skorzystać z promocji raz
6. Zniżki oferowane w ramach Programu obowiązują wyłącznie w soboty w okresie trwania Programu.
Uwaga. Zniżki wynikające z udziału w Programie nie sumują się z innymi zniżkami wynikającymi
z innych akcji promocyjnych oraz z posiadanej opieki medycznej w Medicover.
MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU
§5
1. Program realizowany jest w wybranych Centrach Medicover *:
a. Stomatologia Medicover Atrium, al. Jana Pawła II/ 27, Warszawa
b. Centrum Medicover, ul. Puławska 278, Warszawa
*promocja obowiązuje wyłącznie w Centrach Medicover w zakresie usług dostępnych w danym CM
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1.
Medicover ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Programu bez podania przyczyny
w dowolnym terminie informując o tym Uczestników Programu w formie publikacji w intranecie
2.
Zmiany w Regulaminie oraz zakończenie Programu nie mogą naruszać praw nabytych
przez Uczestników Programu do chwili zakończenia Programu.
3.
Wszelkie spory związane z niniejszym Programem rozstrzygane będą przez sądy właściwe
miejscowo dla siedziby Medicover.

Podobne dokumenty