POBIERANIE DANYCH Z SYSTEMU POL

Komentarze

Transkrypt

POBIERANIE DANYCH Z SYSTEMU POL
POBIERANIE DANYCH Z SYSTEMU POL-on
Wszystkie dane, jakie znajdują się w systemie POL-on i wchodzą w zakres ankiety jednostki
naukowej mogą zostać pobrane przez użytkownika posiadającego w systemie role
INST_OCENA_PARAMETRYCZNA.
Większość tych danych może zostać uzupełniona, usunięta lub zmieniona. Nie dotyczy to
tylko podstawowych informacji o jednostce, części informacji o kierowniku jednostki oraz
danych adresowych - dane te muszą zostać poprawione w systemie POL-on, a następnie
pobrane do ankiety.
Tylko poprawki dotyczące nazwy jednostki oraz organu nadzorującego mogą wprowadzać
wyłącznie pracownicy ministerstwa. Wszystkie pozostałe poprawki mogą zostać
wprowadzone przez odpowiedniego pracownika jednostki.
Pobranie danego zakresu danych związane jest z usunięciem wszystkich wcześniej
wprowadzonych lub pobranych danych z importowanego zakresu.
Należy pamiętać, że system POL-on funkcjonuje dopiero od około roku, natomiast ankieta
powinna (w większości) zawierać dane za lata 2009-2012. W związku z tym dane z systemu
POL-on powinny być traktowane jako "startowe" i muszą zostać odpowiednio uzupełnione
(lub okrojone) tak, aby odpowiadały wymaganiom ankiety.
Za jakość i kompletność danych odpowiada wyłącznie jednostka - jednym z wymaganych
podczas składania ankiety elementów jest potwierdzenie prawdziwości przesłanych danych.