filologia polska - specjalność: nauczanie języka polskiego jako

Transkrypt

filologia polska - specjalność: nauczanie języka polskiego jako
FILOLOGIA POLSKA - SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO
JAKO OBCEGO
Specjalność przeznaczona jest dla studentów filologii polskiej.
Warunkiem przyjęcia jest:
1. zaliczenie 6 semestru studiów filologii polskiej (ewentualnie licencjat);
2. egzamin z gramatyki opisowej języka polskiego zdany na ocenę dobrą lub bardzo dobrą;(ksero
strony z indeksu)
3. udokumentowana znajomość języka obcego - minimum uniwersytecki poziom E zdany na ocenę
bardzo dobrą lub inny dokument poświadczający dobrą znajomość języka obcego.
Pierwszeństwo mają osoby, które na trzecim roku zaliczą odpowiednie przedmioty opcyjne i
jednocześnie spełnią podane wyżej warunki.
PROGRAM
VII SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Psychologiczne aspekty języka *
W
2
Z
Dzieje nauczania JPJO *
W
2
Z
Metodyka JPJO
W
2
Z
Nauczanie wymowy polskiej *
C
2
Z
VIII SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć Liczba godzin Sposób zaliczenia
Psychologiczne aspekty języka *
W
2
E
Lingwistyczne podstawy nauczania JPJO *
K
2
Z
Metodyka JPJO
K
2
Z
1
Z
Praktyka pedagogiczna
IX SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć
Liczba godzin
Sposób zaliczenia
Metodyka JPJO
K
2
E
Wiedza o Polsce
K
2
E
1
Z
Praktyka pedagogiczna
X SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Forma zajęć Liczba godzin Sposób zaliczenia
Testowanie i ocenianie uczących się JPJO
K
Praktyka pedagogiczna
2
Z
1
Z