Kolejna rozprawa w sprawie z powództwa o ochronę dóbr

Transkrypt

Kolejna rozprawa w sprawie z powództwa o ochronę dóbr
Kolejna rozprawa w sprawie z powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko prof. R. Legutko - Progra
piątek, 04 listopada 2011 12:58
Kolejna rozprawa w sprawie z powództwa o ochronę dóbr
osobistych przeciwko prof. R. Legutko
W środę, 3 listopada 2011 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie
z powództwa Zuzanny Niemier i Tomasza Chabinki przeciwko prof. Ryszardowi Legutko o
usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych i o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na
cel społeczny, za publiczne nazwanie ich m.in. „rozwydrzonymi i rozpuszczonymi przez
rodziców smarkaczami”, a ich działania „typową szczeniacką zadymą” (sygn. I C 334/10).
Sprawa jest objęta Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Powodów w postępowaniu reprezentuje pro bono adw. dr Anna-Maria
Niżankowska-Horodecka.
Na rozprawie pełnomocnicy strony powodowej i pozwanej nie wykluczyli możliwości zawarcia
ugody w sprawie. Jednakże oświadczyli, że w dniu rozprawy, tj. 3 listopada 2011 r. nie było
możliwe określenie wszystkich jej szczegółów i wnieśli o kontynuowanie czynności
dowodowych. W konsekwencji sąd przesłuchał strony – Tomasza Chabinkę i prof. Ryszarda
Legutko (Zuzanna Niemier nie była obecna na rozprawie). Sąd przesłuchał także w
charakterze świadka asystenta w Parlamencie Europejskim UE prof. Ryszarda Legutko.
Sprawa toczy się z powództwa Zuzanny Niemier oraz Tomasza Chabinki, którzy byli uczniami
klasy maturalnej XIV Liceum Ogólnokształcącego w Wrocławiu. W listopadzie 2009, r., w
związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko
Włochom (skarga nr 30814/06), złożyli w gabinecie dyrektora szkoły petycję, w której zwrócili
się prośbą o usunięcie symboli religijnych z terenu szkoły.
Dyrektor szkoły zadecydował, że symbole religijne pozostaną obecne w szkolnych klasach i
tłumaczył, że polskie przepisy pozwalają na umieszczanie takich symboli w szkołach. Uczniowie
nie odwoływali się od tej decyzji.
Te wydarzenia zostały wielokrotnie opisane w prasie. Publicznie odniósł się do nich profesor
Ryszard Legutko, europoseł z okręgu wrocławskiego. W wywiadzie nazwał uczniów
"rozpuszczonymi smarkaczami", a ich działania "typową szczeniacką zadymą”, a następnie w
kolejnym wywiadzie prasowym nazwał ich "rozwydrzonymi i rozpuszczonymi przez rodziców
smarkaczami".
W związku z powyższym, w marcu 2010 r., Z. Niemier i T. Chabinka złożyli pozew, wskazując,
iż doszło do naruszenia ich dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz godności osobistej
poprzez publiczne określenie ich mianem „smarkacz” oraz „szczeniak” przez pozwanego
Ryszarda Legutko.
Powodowie argumentowali, iż użyte przez pozwanego słowa są wysoce obraźliwe oraz
dotkliwe, gdyż padły one z ust osoby cieszącej się powszechnym zaufaniem i poważaniem. W
ich ocenie podjęte przez nich działania nie dawały podstaw do używania tak mocnych określeń
pod ich adresem. Zdaniem pozwanych ich działania stanowiły jedynie inicjatywę obywatelską
mającą na celu rozpoczęcie dyskusji na tak aktualny i ważny, choć wysoce kontrowersyjny,
temat obecności krzyży w polskich szkołach.
1/2
Kolejna rozprawa w sprawie z powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko prof. R. Legutko - Program
piątek, 04 listopada 2011 12:58
W listopadzie 2010 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek pełnomocnika prof. Ryszarda
Legutki o odrzucenie powództwa ze względu na immunitet, który przysługuje pozwanemu z racji
pełnionej przez niego funkcji posła Parlamentu Europejskiego (sygn. I C 334/10). W lutym 2011
r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie złożone przez pełnomocnika pozwanego na
oddalenie wniosku o odrzucenie powództwa (sygn. I ACz 104/11).
Następna rozprawa została wyznaczona na dzień 5 kwietnia 2012 r. na godz. 11:00, sala
K-626. Joomla SEF URLs by Artio
2/2