07.05.1945 → 09.05.1945 → 17.07. – 02.08.1945 →

Transkrypt

07.05.1945 → 09.05.1945 → 17.07. – 02.08.1945 →
1 07.05.1945 → Reims
09.05.1945 → Berlin-Karlshorst
http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/besatzungszonen_in_deutschland_u
nd_osterreich.gif
17.07. – 02.08.1945 → Poczdam → Józef Stalin (ZSRR), Harry Truman
(USA), Winston Churchill (później Clement Attlee)
- denazyfikacja społeczeństwa niemieckiego, demilitaryzacja
demokratyzacja i decentralizacja, dekartelizacja gospodarki
Niemiec,
- Sojusznicza Rada Kontroli → członkowie: dowódcy wojsk czterech
mocarstw - gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery
(Anglia), marsz. Gieorgij Żukow (ZSRR), gen. Jean de Lattre de Tassigny
(Francja)
2 Die "Großen Drei" auf der Potsdamer Konferenz
v.l.n.r.: Winston Churchill, Harry S. Truman, Josef W. Stalin
Ort und Zeit: Potsdam, Juli 1945
© Deutsches Historisches Museum, Berlin
- Polsce przekazano ziemie na wschód od Odry i Nysy łużyckiej; podzielono
Prusy Wschodnie – część północna z Królewcem przypadła Rosji, a część
południowa Polsce; do Związku Radzieckiego włączono państwa
wschodniobałtyckie (walczące po stronie Niemiec) oraz Besarabię i część ziem
fińskich
- amerykańska strefa okupacyjna → kraje południowe i centralne Rzeszy:
Bawaria, Wirtembergia-Badenia, Hesja
- radziecka strefa okupacyjna → kraje wschodnie:
Brandenburgia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, Saksonia
Meklemburgia,
- angielska strefa okupacyjna → kraje północne: Szlezwik-Holsztyn, Dolna
Saksonia, Północna Nadrenia-Westfalia
- francuska strefa okupacyjna → kraje południowo-zachodnie: Palatynat
Nadrenii, Badenię, Wirtembergie-Hohenzollern
3 http://jasmin-geschichte.over-blog.de/pages/41_Nachkriegszeit_19451990-1765985.html
20.11.1945 – 01.10.1946 → Główny Proces Norymberski
Plakat zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen.
Schubert-Hellerau (Entwurf)
Besatzungszonen, 1945/46
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
01.01.1947 → Bizonia
08.04.1949 → Trizonia
4 05.06.1947 → Plan Marshalla (gen. George C. Marshall) → European
Recovery Program, ERP
http://www.conservapedia.com/File:M-plan$.JPG
kwiecień – czerwiec 1948 → reforma walutowa
- 01.03.1948 → Bank deutscher Länder
- 19.06.1948
- 20./21.06.1948
5 http://mashopsimg.com/lecoins/pic/bnddr73.jpg
http://www.zum.de/Faecher/G/BW/neuzeit/zwanz/nachkr/markeine.jpg
24.06.1948 – 04.05.1949 → Luftbrücke
- Lucius D. Clay
- ,,Rosinenbomber”
6 http://www.germanhistorydocs.ghi-dc.org/images/luftbruecke%20copy1.jpg
08.07.1948 → Koblencja
- lider niemieckich chadeków (CDU – Christlich-Demokratische Union – Unia
Chrześcijańsko-Demokratyczna): Konrad Adenauer → ,,lepiej mieć połowę
Niemiec w całości, niż całe w połowie”
08.05.1949
23.05.1949
→
Ustawa
Zasadnicza
Republiki
Federalnej
Niemiec
Republika Federalna Niemiec (Bonn, pierwszy prezydent – Theodor
Heuss, pierwszy kanclerz – Konrad Adenauer)
245 tys. km²
50 milionów ludności
http://derhonigmannsagt.files.wordpress.com/2010/08/grundgesetz-adenauer-23-549.jpg?w=500
→
7 http://www.wdr.de/wdrde_specials/60_jahre_grundgesetz/infobox/data/60_jahre_grundge
setz/unterschriften_if_400h.jpg
kwiecień 1946 → połączenie KPD (Komunistyczna Partia Niemiec –
Kommunistische Partei Deutschlands) i miejscowych struktur SPD
(Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) = SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec - Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands)
https://www.mtholyoke.edu/courses/dvanhand/germ325/politik/SED.jpg
8 15.10.1949 → Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)
Niemiecka Republika Demokratyczna (pierwszy prezydent – Wilhelm
Pieck, pierwszy premier – Otto Grotewohl)
108 tys. km²
17 milionów ludności (dane z 1950)
Republika Federalna Niemiec
07.09.1949 → data powstania RFN
1949 → Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)
1950 → Rada Europy i 1951 → Europejska Wspólnota Węgla i Stali (CECA)
1955 → przystąpienie do NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej
1949 – 1969 → ,,era Adenauera”
1949 – 1969 → ,,niemiecki cud gospodarczy” → Ludwig Erhard
Plakat, mit dem der Verein "Die Waage" bei der Bundestagswahl 1957 für die Soziale
Marktwirtschaft und die CDU/CSU wirbt.
Die Waage e.V.
Köln, 1957
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
9 Niemiecka Republika Demokratyczna
Plakat zur Vereinigung von SPD und KPD zur SED in der sowjetischen Besatzungszone.
V.l.n.r.: Otto Grotewohl (SPD) und Wilhelm Pieck (KPD).
Verlag Einheit
Leipzig, 1946
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
17.06.1953 → Berlin → ,,Nieder mit den Normen”
14.05.1955 → NRD wchodzi do Układu Warszawskiego
08.09.1960 – zakaz przebywania osób z Berlina Zachodniego po wschodniej
części bez zezwolenia
12. na 13.08.1961 → Berlin Zachodni odgrodzony murem
10 http://deutschlehrerin.bloog.pl/id,5141606,title,Mur-Berlinski-Die-BerlinerMauer,index.html?ticaid=6f98b
11 Der Passierschein berechtigt West-Berliner Bürger zum Besuch Ost-Berlins.
Pass- und Meldewesen der DDR
Ost-Berlin, 19. Dezember 1965
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
17.12.1963 → Passierscheinabkommen
26.06.1963 → John F. Kennedy w Berlinie
12 Der US-Präsident bei seiner Rede vor mehr als 450.000 Berlinern auf dem Platz vor dem
Schöneberger Rathaus.
West-Berlin, 26. Juni 1963
© Deutsches Historisches Museum, Berlin
Manuskriptkarte John F. Kennedys
Für seine Ansprache vor dem Schöneberger Rathaus notiert sich Kennedy einige
Stichpunkte in Lautschrift.
John F. Kennedy
West-Berlin, 1963
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
01.12.1966 → ,,wielka koalicja” CDU/CSU z SPD (RFN)
- nowy kanclerz Kurt Kiesinger, jeden z liderów CDU → obarczony
przeszłością faszystowską
- teka ministra spraw zagranicznych → Willy Brandt, lider socjaldemokratów
28.10.1969 → kanclerz Willy
zadeklarował respektowanie NRD
Brandt
w
oświadczeniu
rządowym
13 Wahlplakat der SPD zur Bundestagswahl 1972.
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
12.08.1970 → podpisano w Moskwie układ RFN z ZSRR o wzajemnych stosunkach
→ efekt – wizyta Brandta w Warszawie → 07.12.1970
7 grudnia 1970 r. Warszawa. Podpisanie traktatu polsko-niemieckiego. Od lewej siedzą:
kanclerz Brandt i premier Cyrankiewicz. W środku wyprostowany (w okularach) I sekretarz
PZPR Władysław Gomułka
http://wyborcza.pl/55,76842,8777910,,,,8780781.html
14 http://www.dw.de/image/0,,6273245_4,00.jpg
26.05.1972 → umowa o tranzycie przez terytorium NRD z RFN do Berlina
Zachodniego
21.12.1972 → RFN i NRD w Berlinie → układ o podstawach wzajemnych
stosunkach między oboma państwami
1971 → Erich Honecker → przewodniczący partii SED
http://1.bp.blogspot.com/_H_lVoi8cUKQ/SnKGLF4EY_I/AAAAAAAAADA/jsSheht9gg/s400/stasi+logo+1.jpg
15 07.10.1974 – konstytucja w 25 rocznicę powstania NRD
07.10.1975 – umowa w Moskwie pomiędzy Honeckerem i przywódcą ZSRR
Leonidem Breżniewem o wzajemnej przyjaźni, współpracy i pomocy obu
państw
Der Tod von Benno Ohnesorg
Bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien wird der Student Benno
Ohnesorg von einem Polizisten erschossen.
Fotograf: Bernard Larrson
Ort und Zeit: West-Berlin, 2. Juni 1967
© Deutsches Historisches Museum, Berlin
16 Das Konzept Stadtguerilla
Die von Ulrike Meinhof verfasste Schrift rechtfertigt den bewaffneten Kampf zur
Umgestaltung der Gesellschaft.
Bundesrepublik Deutschland, Mai 1971
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
Gerichtszeichnung vom Baader-Meinhof-Prozeß
Das Bild zeigt im Hintergrund die Anklagebank (v.r.n.l.: Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin,
Andreas Baader, Jan-Carl Raspe) und im Vordergrund die Strafverteidiger.
Erich Dittmann
Stuttgart-Stammheim, Juni 1975
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
17 Plakat der Bürgerinitiativen im Rhein-Main-Neckar-Raum gegen die Erweiterung des
Atomkraftwerkes Biblis in Hessen.
Bundesrepublik Deutschland, 1980
© Deutsches Historisches Museum, Berlin
październik 1982 → nowa koalicja rządząca CDU/CSU z FDP z Helmutem
Kohlem jako kanclerzem
1983 → RFN udziela NRD pierwszej pożyczki
06.05.1986 → umowa o wzajemnej współpracy gospodarczej
połowa września 1987 → Honecker w Bonn
połowa października 1989 → Lipsk → manifestacja antyrządowa
04.11.1989 → Berlin wschodni → milionowa manifestacja
08. na 09.11.1989 → spontaniczne burzenie muru berlińskiego
18 http://www.zu-den-heiligen-engeln.de/Mauerfall_Berlin.jpg
09.11.1989 → pełne otwarcie granicy z Berlinem Zachodnim i z RFN
28.11.1989 → kanclerz RFN Helmut Kohl → dziesięciopunktowy plan
przewidujący pomoc dla NRD
03.12.1989 → ustąpił Komitet Centralny SED
19.12.1989 → podpisanie wspólnej deklaracji
21.12.1989
10.02.1990 → wizyta Kohla w Moskwie
05.05.1990 → Bonn → pierwsza, dwudniowa runda konferencji 2+4
19 Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages am 12. September 1990 in Moskau (v.l.n.r.
US-Außenminister James Baker, Englands Außenminister Douglas Hurd, Außenminister
der Sowjetunion Eduard Schewardnadse, Frankreichs Außenminister Roland Dumas, DDRAußenminister Lothar de Maiziere und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher). (©
AP)
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutscheeinheit/43771/2-plus-4-verhandlungen
18.05.1990 → NRD i RFN w Bonn → układ o unii walutowej, gospodarczej i
socjalnej
23.08.1990 → parlament NRD podjął uchwałę o przyłączeniu NRD do RFN
31.08.1990 → w Berlinie układ o jedności Niemiec
12.09.1990 → w Moskwie podpisano układ o ostatecznym uregulowaniu
sprawy Niemiec
01.10.1990 → Nowy York – oświadczenie uczestników konferencji 2+4
20 Berlin, 03.10.90: Der "Kanzler der Einheit" Helmut Kohl mit seiner Frau Hannelore, Willy
Brandt, Außenminister Hans-Dietrich Genscher (v.l.) und Bundespräsident Richard v.
Weizsäcker (r.) während der Feierlichkeiten vor dem Reichstag
- zjednoczenie → dołączenie do RFN obszarów byłego NRD podzielonych na 5
nowych landów: Meklemburgia, Saksonia-Anhalt, Brandenburgia, Saksonia i
Turyngia