Targi edukacyjne w Kopenhadze

Transkrypt

Targi edukacyjne w Kopenhadze
Targi edukacyjne w Kopenhadze - Education Without Borders
Dania, Kopenhaga 12-13 stycznia 2011 r.
Zgłoszenie uczestnika
Nazwa uczelni:............................................................................................................................
Ulica: ............................................................. Miejscowość:.......................................................
Osoba odpowiedzialna:...............................................................................................................
tel. kontaktowy: .......................................................e-mail.........................................................
Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób:
1. Imię i nazwisko:....................................................................................................................
Pełniona funkcja:…………....................................................................................................
e-mail .............................................................................tel. kom.........................................
2. Imię i nazwisko.....................................................................................................................
Pełniona funkcja:..................................................................................................................
e-mail .............................................................................tel. kom.........................................
................................................
..............................................
data, miejscowość
pieczęć i podpis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Edukacyjna Perspektywy oferuje zgłoszonym uczelniom bezpłatne korzystanie ze stoiska
narodowego „Study in Poland” podczas targów edukacyjnych w Kopenhadze 12-13 stycznia 2011 r.
Uwaga: wszelkie dodatkowe koszty (przejazdy, zakwaterowanie itp.) uczelnie pokrywają we własnym
zakresie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 grudnia 2010 r.
Więcej informacji: Bianka Siwińska, [email protected], 22 628 58 62, 0 501 535 785

Podobne dokumenty