ENARCO, S.A.

Komentarze

Transkrypt

ENARCO, S.A.
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
ENARCO, S.A.
pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL-PEN-1005
HOJA EN BLANCO
SPIS TREŚCI
1 WSTĘP
3
2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
4
2.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
OBSŁUGI MASZYNY ............................................................................................. 4
2.2 WARUNKI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
OBSŁUGI SILNIKA ................................................................................................ 4
2.3 WARUNKI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
KONTROLI MASZYNY. ......................................................................................... 5
2.4 NAKLEJKI ........................................................................................................... 5
3 UTYLIZACJA
7
4 DANE TECHNICZNE.
8
pl
4.1 DANE TECHNICZNE SILNIKA ............................................................................... 8
4.2 DANE TECHNICZNE MASZYNY ............................................................................ 8
4.3 MIARY DŹWIĘKU I WIBRACYJNE. ........................................................................ 9
5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
10
5.1 ZASTOSOWANIE................................................................................................ 10
5.2 TRANSPORTOWANIE MASZYNY......................................................................... 11
6 DZIAŁANIE
12
6.1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY .......................................................................... 12
6.2 URUCHOMIENIE ................................................................................................ 12
6.3 PRACA .............................................................................................................. 12
6.4 ZATRZYMANIE SILNIKA .................................................................................... 13
7 KONSERWACJA
14
7.1 KALENDARZ PRAC KONSERWATORSKICH ......................................................... 14
7.2 KONSERWACJA I DANE TECHNICZNE ŚWIECY SILNIKA. .................................... 15
7.3 KONSERWACJA FILTRU POWIETRZA .................................................................. 16
7.4 WYMIANA OLEJU W SILNIKU. ........................................................................... 17
7.5 REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA ...................................................................... 17
7.6 REGULACJA GAŹNIKA....................................................................................... 18
7.7 CZYSZCZENIE POKRYWY OSADOWEJ ................................................................ 18
7.8 WŁAŚCIWE NACIĄGNIĘCIE I DANE TECHNICZNE PASKA. ................................... 19
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
1
7.9 KONSERWACJA JEDNOSTKI WIBRUJĄCEJ........................................................... 20
7.10 MAGAZYNOWANIE ......................................................................................... 20
7.11 LOKALIZACJA I NAPRAWA AWARII ................................................................. 20
8 W WYPADKU AWARII.
24
8.1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA CZĘŚCI
ZAMIENNYCH............................................................................................... 24
8.2 INTRUKCJE DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O GWARANCJĘ.................................... 24
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
2
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
1
WSTĘP
Dziękujemy za zaufanie marce ENAR.
Dokładna lektura niniejszej instrukcji jest istotna dla pełnego poznania charakterystyki pracy
zagęszczarek. Przed rozpoczęciem pracy lub konserwacji maszyny prosimy o przeczytanie ze
zrozumieniem instrukcji oraz o zastosowanie się do jej wytycznych.
W wypadku utraty instrukcji, lub gdy potrzebują Państwo jej kolejny egzemplarz należy
zamawiać go w ENARCO lub wydrukować go z oficjalnej strony internetowej http://www.enar.es
Właściwa obsługa zapewni długą żywotność i doskonałą pracę jednostki.
Pomimo tego, że niniejsza instrukcja dostarcza szczególowych informacji na temat pracy
silnika, zalecamy zapoznanie się z jego instrukcją obsługi w dziedzinie konserwacji i naprawy.
Jeżeli Państwo potrzebują szczeglowych informacji na temat konserwacji urządzenia prosimy o
kontakt z serwisem ENARCO drogą telefoniczną, wysyłając fax, drogą mailową [email protected]
lub poprzez stronę intrnetową (zakładka Servicio ENAR).
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
3
2
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
2.1 Warunki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas obsługi maszyny
pl
!
Niewłaściwe użytkowanie lub konserwowanie urządzenia może doprowadzić do
niebezpiecznych sytuacji. Przeczytaj i przyswój instrukcje oraz informacje zawarte w tym
rozdziale przed rozpoczęciem pracy z maszyną. Operator maszyny musi byc odpoweidzialny
za zaznajomienie się z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzenia. Jeśli masz jakieś
wątpliwości, powinieneś zasięgnąć informacji u osoby zaznajomionej z tym urządzeniem, bądź
w przedstawicielstwie ENARCO.
•
silnik znacznie rozgrzewa się podczas pracy, pozwól mu ostygnąć przed dotknięciem
•
nigdy nie pozostawiaj uruchomionej maszyny bez opieki
•
nie wolno używać urządzenia bez właściwej ochrony pasa klinowego. Zawsze upewnij się, że
nie brakuje osłony i że jest ona w dobrym stanie
•
operator musi używać ubioru ochronnego oraz ochrony na uszy przed hałasem
•
zapobiegaj dostępowi osób nieupoważnionych do obszaru pracy
•
upewnij się, że wiesz jak unieruchomić maszynę przed rozruchem silnika
•
zatrzymaj pracę silnika przed transportem maszyny
•
nie próbuj podnosić maszyny bez pomocy. Poproś o pomoc lub użyj podnośnika, zaczepiając
go o uchwyt wbudowany w stelaż zagęszczarki
•
Nie uzywaj maszyny, jeśli nie jest w dobrym stanie fizycznym
•
Przechowuj urządzenie właściwie w miejscu czystym i suchym.
2.2 Warunki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas obsługi silnika
Ponieważ paliwa są łatwopalne, stwarzają niebezpieczeństwo. Nieodpowiednie obchodzenie
się z materiałami łatwopalnymi może spowodować nieezpieczny dla zdrowia i życia wypadek
oraz zniszczenie maszyny. ZAWSZE postępuj według następujących zasad bezpieczeństwa:
!
•
nigdy nie włączaj urządzeń w zamkniętych pomieszczeniach lub o małej wentylacji gdyż
możesz ulec zatruciu tlenkiem węgla, zaczadzeniu, utracie przytomności a w konsekwencji
nawet śmierci
•
przed wypełnieniem zbiornika paliwa zatrzymaj na kilka minut silnik, żeby się ochłodził
•
nie pal podczas pracy maszyny ani podczas jej naprawy
•
nie uzupełniaj baku w pobliżu otwartych płomieni, napełniaj go w miejscach dobrze
wentylowanych
•
gdy podczas wymiany rozleje się paliwo, zasyp je piaskiem, zmień ubranie jeżeli wylało się na
na nie paliwo
•
przed uzupełnieniem zbiornika paliwa upewnij się, że został dobrze zamknięty
•
upewnij się czy zbiornik ani jego przewody nie mają pęknięć ani wycieków
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
4
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
2.3 Warunki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas kontroli maszyny.
•
nie sparwdzaj ani nie czyść urządzenia gdy jest włączone
•
nie zapalaj silnika spalinowego gdy jest zalany cylinder lub gdy została wyrzucona świeca
•
gdy cylinder został zalany benzyną lub gdy się ona ulatnia, nie sprawdzaj czy świeca da iskrę
•
do czyszczenia sprzętu, zwłaszcza ledwo co wyłączonego, nie używaj rozpusczalnika
•
przestrzeń wokół tłumika zachowaj wolną od materiałów łatwopalnych
•
przed dokonanaiem prac konserwatorskich na silniku spalinowym usuń świecę aby wykluczyć
możliwość nieplanowaego zapłonu
2.4 Naklejki
pl
L WA
MOD:
NR:
ENARCO, S.A.
C/ Tomás Edison, 19
50014 ZARAGOZA
(SPAIN)
2004
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
5
Naklejka
Znaczenie
L WA
Poziom natężęnia dzwięku w dB
MOD:
NR:
Tabliczka znamionowa
pl
A50012442
2004
Używaj ochraniaczy słuchu
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
6
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
3
UTYLIZACJA
Aby chronić środowisko naturalne dostarcz maszynę do odpowiedniowyspecjalizowanego warsztatu.
CZĘŚĆ
MATERIAŁ
Uchwyt
Stal
Stelaż
Stal
Podstawa silnika
Stal
Główna tabliczka zanamionowa
Stal
Powłoka kierownicy
Kauczuk
Wsporniki uchwytu
Aluminium
Silnik
Aluminium
Amortzator
Stal i kauczuk
Bidon na wodę
Plastik
Pasek
Kauczuk
Ochrona na pasek
Polietylan o wysokiej gęstości
Mimiśród
Stal
Mocowniki opon
Stal
Opony
Kauczuk
Kotwice kół
Kauczuk
Osie
Stal
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
7
4
Dane techniczne.
4.1 Dane techniczne silnika
BENZYNA
OLEJ SILNIKOWY
MOC NOMINALNA
ŚWIECA
ODLEGŁOŚC MIĘDZY ELEKRODAMI W ŚWIECY
OBROTY
1400
PEŁNE OBROTY
FILTR POWIETRZA
pl
GX120
GX160
BEZOŁOWIOWA BEZOŁOWIOWA
2,5 l
3,6 l
SAE 10W/40 (0,6 l)
3 kW (4 HP)
4 kW (5,4 HP)
NGK BPR6ES DENSO W20EPR-U
0,7 mm - 0,8 mm
3600 ± 100
+200
−150
r.p.m.
podwójny
4.2 Dane techniczne maszyny
Dane techniczne
Model
JEDNOSTKA
PEN10B
PEN13C
PEN16C
PEN16D
Siła odśrodkowa
N (Kg)
9800 (1000) 12740 (1300) 15680 (1600) 15680 (1600)
Szerokość pracy
mm
330
430
430
500
Htz ( obr na min)
Częstotliwość
90 (5400)
85 (5100)
85 (5100)
85 (5100)
Ruch
m/min
18-20
20-22
22-24
22-24
Waga
Kg
80
86
86
90
l
9
Zbiornik wodny
mm
910
Wysokość kierownicy
HONDA GX120
HONDA GX160
Silnik
c.c.
120 (SAE 10W/40)
Olej do wibratora
448
763
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
8
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
4.3 MIARY DŹWIĘKU I WIBRACJI.
-
Poziom natężęnia dźwięku według ISO 3744: Lwa 102 dB(A)
-
Poziom ciśnienia akustycznego według ISO 6081: L LpA ≈ 93 dB(A)
-
Szacowana wartość przyspieszenia według ISO 8662 cz.1 : 11,7 m/s2
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
9
5
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
5.1 Zastosowanie
Paleta jest odpowiednia do zagęszczania podłoża granulowanego, żwirowego i kostki brukowej. Palety ze
zraszaniem mogą byc używane także do zagęszcania betonu.
Typowe zastosowanie zagęszczarek ma miejsce dla powierzchni granulowanych w sieciach wodnych,
telefonicznych, wykopów, w pobliżu ruruociągów, do fundamentów, chodników dla pieszych i dróg
rowerowych.
Zastosowanie zagęszczarek obejmuje także łatanie i i naprawę dziur w nawierzchi.
MODEL
ZASTOSOWANIE
pl
Zagęszczarki
nawrotne
Zagęszczarki
jednokierunkowe
Ubijaki
Naprawa dziur i pęknięć asfaltu
Zakładanie fundamentów
Drogi, bulwary i ulice
Korty tenisowe i stadiony sportowe
Przygotowanie fundamentów
Podpory końcowe mostówi ramp
Krzyżówki dróg z torami kolejowymi
Splecione bloki cementowe
Zakładanie sieci
Budowa drenaży
Ugniatanie powykopowe
Naprawa otworów w następstwie
pęknięcia rur, kabli, itp.
Ugniatanie wokół rur, przewodów,
drenaży, itp.
Wypełnianie skałami
Żwir
Piasek i materiał wulkaniczny
Podłoża mieszane
Błoto
Glina
Grubość warstawy 0-25 cm.
Grubość warstwy 20-40 cm.
Mieszanka/zaprawa gorąca
Mieszanka/zaprawa zimna
Podwaliny warstwy wiążącej 40Warstawa wierzchnia toczna 25-60
zalecany
może być
odradzany
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
10
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
5.2 Transportowanie maszyny
•
Przed transportowaniem płyty wyłączyć silnik
•
Aby ją podnieść bez użycia dźwigu poproś o pomoc współpracownika
•
Aby unieść ją przy użyciu narzędzia :
o
sprawdź czy urządzenia przeznaczone do jej podniesienia dysponują odpowiednią
mocą (patrz punkt 4.2 DANE TECHNICZNE MASZYNY)
o
zamocuj hak dźwigu w taki sam sposób jak przedstawiony na obrazku
pl
•
aby przesunąć maszynę po podłożu usuń element hamujący ruch opon, rozłóż część
podtrzymującą opony, umieść ją pod podstawą palety pociągnij za uchwyt.
•
Aby transportować maszynę w pojeździe:
o
poczekaj na ochłodzenie silnika
o
ustaw zawór paliwa w pozycji „wyłączony” i postaw płytę pionowo aby uniknąć
wylania się paliwa
o
aby uniknąć ślizgania się urządzenia przywiąż płytę do pojazdu
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
11
6
DZIAŁANIE
6.1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
pl
Przed rozpoczęciem pracy oczyścić jednostkę z brudu, błota i.t.p. Na szeczególną uwagę
zasługuje dolna część płyty wibracyjnej oraz rejony sąsiadujące z wlotem powietrza do
chłodzenia silnika, gaźnik i filtr powietrza.
Upewnić się, czy wszystkie śruby są dokładnie dokręcone. Obluzowane śruby mogą
uszkodzić maszynę.
Sprawdzić naprężenie pasa klinowego w kształcie "V". Normalna oscylacja powinna
wynosić od 10–15 mm. (½") przy silnym uciśnięciu pasów w połowie odległości między
krążkami pędnymi. Zbytnie obluzowanie w pasach może spowodować niekontrolowane
wibracje i doprowadzić do zniszczenia maszyny.
Sprawdź stan filtra powietrza
Sprawdzić poziom oleju silnika. Gdy jest niski, należy go uzupełnić. Silnik ma pojemność
0,6 l Używaj oleju SAE 10 W/40
Upewnić się, że paleta jest dobrze wypoziomowana. Poziom oleju powinien dochodzić na
wysokość zatyczki. Zmieniać olej co miesiąc, lub co 200 godzin pracy. Wibrator ma
pojemność 120 cm3.
UWAGA: NALEŻY UŻYWAĆ OLEJU SAE 10 W/40
Dokonywać zmiany gdy olej jest jeszcze ciepły. Aby ułatwić wydostanie się na zewnątrz zużytego
oleju, nachylić mechanizm i uderzyć lekko wibrator.
6.1.7.
Do silnika należy stosować benzynę zwykłą bezołowiową. Napełniając zbiornik należy
stosować lejek z filtrem.
6.2
URUCHOMIENIE
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3
Otworzyć dopływ paliwa przemieszczając w dół dźwignię regulatora powietrza i ustawić
dźwignię zaworu dławiącego w pozycji półotwartej. W celu uruchomienia silnika zimnego,
ustawić dźwignię regulatora powietrza w pozycji zamkniętej. Gdy silnik jest już rozgrzany,
regulator powietrza powinien być w połowie otwarty lub otwarty całkowicie. Jeśli
uruchamianie silnika jest problematyczne, należy upewnić się, czy dźwignia regulatora
powietrza jest w połowie otwarta by uniknąć zalania gaźnika nadmiarem paliwa.
Przy pociąganiu za linkę rozruchu, nie wyciągać jej nigdy całkowicie gdyż może to
uszkodzić sprężynę. Nie spuszczać nigdy linki gwałtownie. Gdy silnik już został
uruchomiony, przytrzymać ciągacz i zwalniać go powoli, aż stopniowo wciągnie się do
pozycji wyjściowej.
Po uruchomieniu silnika, otworzyć całkowicie ale stopniowo dźwignię regulatora
powietrza. Niech silnik grzeje się na minimalnych obrotach przez 3–5 minut.
Rozgrzewanie silnika na wolnych obrotach jest zwłaszcza ważne w okresie zimowym.
Gdy silnik grzeje się, należy dokonać ogólnego oglądu maszyny w celu wykrycia
jakiejkolwiek anomalii.
PRACA
6.3.1.
Dźwignia akceleratora, usytuowana na rękojeści, kontroluje pracę zagęszczarki.
Przestawić dźwignię z pozycji OFF na pozycję ON. Gdy obroty silnika dochodzą do 2.300
obr.n.m., włącza się sprzęgło odśrodkowe. Jeśli obroty silnika rosną bardzo wolno, może
to oznaczać, że sprzęgło ślizga się. Nie przesuwać zbyt powoli dźwignią motylka
(akceleratora).
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
12
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.4
System wodny będzie zraszał przez około 20 minut przy dopływie wody całkowicie
otwartym i przy pełnoobrotowej pracy zagęszczarki (opcjonalny). Zaleca się dodanie do
wody małej ilości detergentu lub paliwa diesel, aby woda wytryskiwała z łatwością.
Przy ugniataniu asfaltu, zaleca się nasączenie dolnej części płyty wibracyjnej paliwem
diesel. Zapobiega to przywieraniu płyty do asfaltu.
Przy ugniataniu kostki brukowej, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia zaleca się
stosowanie płyty z dywanikiem elastomerowym
Aby zatrzymać wibrowanie, należy szybko przestawić dźwignię z pozycji ON na OFF
ZATRZYMANIE SILNIKA
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
Przed zakończeniem pracy pozostawić silnik na wolnych obrotach przez 2-3 minuty, a
następnie przycisnąć guzik zatrzymania aż do zupełnego zakończenia pracy silnika.
Zamknąć dopływ paliwa ustawiając dźwignię w pozycji poziomej.
Jeśli był użyty system wodny, zamknąć dopływ wody.
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
13
7
KONSERWACJA
7.1
Kalendarz prac konserwatorskich
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
pl
7.1.4.
7.1.5.
Obsługa codzienna:
A.- Oczyścić maszynę z kurzu, błota, i.t.p.
B.- Oczyścić dolną część płyty wibracyjnej
C.- Przejrzeć filtr powietrza i wyczyścić go, jeśli zachodzi konieczność
D.- Sprawdź poziom oleju
E.- Podokręcać wszystkie śruby i nakrętki, zwłaszcza te, które są obluzowane
Obsługa cotygodniowa:
A.- Czyszczenie filtru powietrza ( patrz punkt 7.3)
B.- Sprawdź stan amortyzatorów
C.- sprawdź poziom płynu w wyładowywaczu
UWAGA: Gdy silnik jest nowy, pierwszej zmiany należy dokonać po 20 godzinach pracy.
Obsługa miesięczna:
A.-Wymienić olej w zespole wibratora.
B.- Sprawdzić i wyczyścić świecę ( patrz punkt 7.3.)
C.- Wyczyść pokrywę osadu
Obsługa roczna
A.- sprawdzać i dopasować światła
B.- Wymienić olej w wyładowywaczu
Przechowywanie:
(Gdy płyta ma być przechowywana przez dłuższy okres czasu).
A.- Usunąć całkowicie paliwo ze zbiornika, z rury paliwowej i z gaźnika.
B.- Wyjąć świecę i wpuścić do cylindra nieco oleju silnikowego. Obrócić silnik ręcznie
parę razy, tak aby rozprowadzić olej po wewnętrznej części cylindra.
C.-Przetrzeć zewnętrzne części maszyny szmatką nasączoną olejem. Przechowywać
jednostkę pod przykryciem, w miejscu wolnym od wilgoci i kurzu.
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
14
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
7.2
Konserwacja i dane techniczne świecy silnika.
Aby silnik dobrze działał nie wystarczy postępować według zaleceń kalendarza konserwacji, należy
każdorazowo wymieniać i czyścić śruby gdy zajdzie taka potrzeba.
Przeczytaj punkt 4.1 DANE TECHNICZNE SILNIKA aby dopasować odpowiednio świecę i
odległości między jej elektrodami.
7.2.1.
Odsłoń świecę i do jej wyciągnięcia użyj odpowiedniego klucza.
7.2.2.
Sprawdź czy nie ma uszkodzeń widocznych gołym okiem, jeśli tak lub gdy gładzik jest
pęknięty lub czerwony wymień świecę.
7.2.3.
Gdy świeca jest dobra wyczyść ją szczotką drucianą
7.2.4.
Sprawdź czy odległość między elektrodami wynosi od 7-8 mm
0.7 – 0.8 mm
pl
7.2.5.
Sprawdź czy podkładka świecy jest w dobrym stanie, świecę wkręć ręcznie aby nie
spowowdować zniszczena gwintu.
7.2.6.
Następnie wkręć ją specalnym kluczem do świec, aby odpowiednio docisnąć podkładkę.
Instalując nową świecę, po jej osadzeniu, przekręć ją jeszcze o pół obrotu. Jeśli była
używana, przekręć ją o między 1/4 1/8 obrotu.
UWAGA: Świeca musi być odpowiednio dokręcona, w przeciwnym wypadku przegzrewa
się i może uszkodzć silnik.
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
15
7.3 Konserwacja filtru powietrza
Brudny filtr powietrza powoduje nieprawidłowe działanie gaźnika. Czyść go często, a jeżeli
pracujesz w miejscach narażonych na szczególne zanieczyszczenie pyłami, jeszcze częściej.
UWAGA: nie włączaj silnika bez filtru powietrza, może to powodować szybkie jego zużycie.
!
Nigdy nie czyść części filtra paliwem ani rozpuszczalnikiem, gdyż może doprowadzić
do eksplozji lub pożaru!
Konserwacja filtru powietrza:
pl
7.3.1.
Odkręć nakrętkę motylkową i zdejmij pokrywę filtra.
7.3.2.
Element z piany umyj w roztworze mydlanym i opłucz dokładnie w czystej wodzie.
Możesz także wyczyścić rozpuszczalnikiem, nie należącym do grupy łatwopalnych.
Poczekaj do całkowitego osuszenia, następnie nasącz czystym olejem silnikowym i
wyciśnij jego nadmiar.
7.3.3.
Elementem z papieru uderz delikatnie o jakąś powierzchnię aby wytrzepać z niego
zabrudzenia, zastosuj skondensowane powietrze w kierunku od wewnątrz na zewnątrz.
Gdy jest za brudny- wymień go.
Nakrętka motylkowa
Pokrywa filtra
Element z
papieru
Element z
piany
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
16
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
7.4 WYMIANA OLEJU W SILNIKU.
7.4.1.
Wylej olej z silnika gdy ten jest jeszcze letni.
7.4.2.
Okręć korek baku i korek odpływu, wylej zawartość do jakiegoś zbiornika.
7.4.3.
7.4.4.
Wkręć mocno korek odpływu.
Dodaj odpowiedni olej aż do zaznaczonego poziomu (patrz 4.1 DANE TECHNICZNE
SILNIKA)
Wkręć korek baku.
7.4.5.
Korek baku z wypustką
pl
Poziom korka odpływu
7.5 REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA
Przy pełnym obciążeniu silnik powinien mieć 3600 ±100 obr. na nim.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
Umieść silnik na cienkiej, podłużnej poduszeczce.
Włącz silnik i pozwól przez kilka minut rozgrzać mu się
Wciśnij do środka górny punkt przyspieszenia aby zwiększyć prędkość, poluźnij aby ją
zmniejszyć. Gdy będziesz mierzył obroty silnika sprawdź czy akcelerator dotyka górnego
punktu przyspieszenia.
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
17
7.6 REGULACJA GAŹNIKA
7.6.1.
Włącz silnik i poczekaj aż się rozgrzeje do temperatury pracy
7.6.2.
Włącz silniki na pełne obroty i przekręć śrubę z górnej części akceleratora aby osiągnąć
+200
przy pełnych obrotach standardowo 1400
obr. na min.
−150
pl
Śruba górnej cz,
akceleratora
7.7 CZYSZCZENIE POKRYWY OSADOWEJ
7.7.1.
Zamknij zawór paliwa
7.7.2.
Wyciągnij pokrywę osadową wraz z w spojeniem
7.7.3.
Umyj je w rozpuszczalniku nie należącym do grupy łatwopalnych, dokładnie je wysusz i
ponownie zainstaluj.
7.7.4.
Otwórz zawór paliwa, przed włączeniem silnika sprawdź czy nie ma wycieków i czy
wokół jest sucho.
Spojenie
Pokrywa osadowa
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
18
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
7.8 WŁAŚCIWE NACIĄGNIĘCIE I DANE TECHNICZNE PASKA.
Gdy urządzenie jest nowe lub gdy został wymieniony pasek sprawdzaj jego napięcię przez kolejne 5
godz. pracy maszyny. W przypadku gdy urządzenie pracuje prawidłowo, sprawdzaj i gdy będze to
potrzebne reguluj co 50 godz pracy lub co tydzień.
Napięcie paska:
7.8.1.
Odkręć śruby przytrzymujące osłonę paska i wyciągnij ją.
pl
ŚRUBY OBUDOWY PASKA
7.8.2.
Poluzuj śruby przednich amortyzatorów i przechyl postawę silnika do tyłu ( patrz rys.) aby
naciągnąc pasek i do przodu aby go poluzować.
7.8.3.
Naciągnij pasek w taki spoób aby naciskając go lekko w środkową, elastyczną część
ulegał odkształceniu o jakieś 10-15 mm.
7.8.4.
Zakręć śruby przedniego amortyzatora, nałuż ponownie ochronę na pasek, prykręć ją jej
trzema śrubami.
10-15 mm
Śruby amortyzatora
Dane paska, na wypadek gdyby trzeba go było wymienić: Paska A (13×8) 855
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
19
7.9 Konserwacja jednostki wibrującej
Sprawdzaj poziom oleju, co 50 godz. pracy płyty. Umieść maszynę na powierzchni poziomej i
gładkiej. Odkręć korek oleju i jego podkładkę. Gdy poziom zaznaczony znajduje się poniżej miejsca
zaznaczonego uzupełnij go zakręć korek.
Co 300 godz. pracy wymieniaj olej. Jednostkę wibrującą opróżniaj z oleju odkręcając korek oleju,
przechylając ją i wylewając olej do osobnego zbiornika. Zużyty olej dostarcz do punktu zajmującego
się utylizacją.
Jednostkę wibrującą umieść na powierzchni poziomej i gładkiej. Dodaj ok. 120 cm3 oleju SAE
10W/40 aż zacznie kapać przez gwint otworu odpływu, zakręć korek oleju.
7.10 Magazynowanie
Gdy będziesz przechowywać płytę przez dłuższy czas:
pl
7.10.1.
Opróżnij dokładnie z paliwa bak, przewody i gaźnik.
7.10.2.
Wyjmij świecę i daj kilka kropel oleju na cylinder. Ręcznie przekręć kilka razy silnik, żeby
olej rozprzestrzenił się na całą powierzchnię cylindra.
7.10.3.
Umyj zewnętrzną powierzchnię maszyny chusteczką umoczoną w oleju, jednostkę
przykryj i przechowuj w miejscu czystym, suchym i wolnym od pyłu.
7.11 LOKALIZACJA I NAPRAWA AWARII
Silnik spalinowy
Nie da się uruchomić:
- Jest paliwo ale świeca nie daje iskry
•
Jest elektryczność w przewodzie wysokiego napięcia
Świeca zapłonowa popunktowana
Osad węgla w świecy zapłonowej
Spięcie na skutek wadliwej izolacji świecy zapłonowej
Niewłaściwa odległość między elektrodami
•
Nie ma elektryczności w przewodzie wysokiego napięcia
Spięcie w wyłączniku
Wadliwa zwojnica zapłonowa
Wadliwa izolacja kondensatora lub powstałe tam spięcie
Zwojnica zapłonowa zniszczona lub w spięciu
•
Sprężanie zadowalające
Niewłaściwe paliwo
Obecność wody lub kurzu
Wadliwy filtr powietrza
- Jest paliwo i świeca daje iskrę
•
Niewłaściwe sprężanie
Zawór wlotu lub wydmuchu zalepiony lub wadliwy
Zużyta obręcz tłoka lub zużyty cylinder
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
20
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
Głowica cylindra lub świeca zapłonowa niewłaściwie dopasowane
Wadliwe spojenie głowicy lub wadliwe spojenie świecy zapłonowej
•
Sprzęgło zablokowane, na skutek czego wibrator porusza się w koło próbując
zastartować
•
Nie ma paliwa w gaźniku
Pusty zbiornik paliwa
Dopływ paliwa niewłaściwie otwarty
Zatkany filtr paliwa
Zatkany otwór wentylacji powietrza pokrywy zbiornika
Powietrze zatrzymane w rurze
Zalepiony zawór wejściowy gaźnika
Brak mocy
· Niedostateczna moc
•
Sprężanie prawidłowe i nie stwierdza się wady zapłonu
Wadliwy filtr powietrza
Osad węgla w cylindrze
Niewłaściwy poziom paliwa w gaźniku
•
•
Niedostateczne sprężanie
Patrz wyżej (“wadliwe sprężanie”)
Sprężanie jest właściwe ale zapłon jest wadliwy
Obecność wody w paliwie
Brudna świeca zapłonowa
Wadliwa zwojnica zapłonowa
pl
Dochodzi często do spięć w zwojnicy zapłonowej
•
Wibrator zalany olejem
· Silnik przegrzany
•
Osad węgla w komorze paliwa lub w otworze wydechowym
•
Niewłaściwa siła ciepłotwórcza świecy zapłonowej
•
Brudne skrzydełka schładzania
· Prędkość obrotowa fluktuacyjna
•
•
Zły montaż nastawnika
Wadliwy resor nastawnika
•
Wadliwy przepływ paliwa
•
Powietrze dostaje się do rury ssania
Wadliwa funkcja uruchamiacza ruchu wstecznego
· Część obrotowa zaklejona brudem
· Wada w resorze spiralnym
Silnik Diesla ( schładzany powietrzem)
Niewłaściwy rozruch
A.- Złe sprężanie
•
Brak Sprężania
Wadliwy zawór ssania lub wydechu
Niewłaściwa regulacja systemu dekompresji
•
Prawie nie ma sprężania lub jest ono bardzo małe
Niewłaściwa styczność obsady zaworu
Zużyta obręcz tłoka
Zużyty cylinder
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
21
Zniszczona powierzchnia styku między cylindrem a głowicą cylindra
Zbyt luźna obsada wtryskiwacza
B.- Niewłaściwy wtrysk paliwa w komorze spalania
•
•
•
Niedostateczny lub całkowity brak dopływu paliwa
Zatkany otwór wentylacji powietrza na pokrywie zbiornika
Zatkane przejście filtra paliwa oraz sitko filtra
Zamknięty zawór filtra paliwa
Obecność powietrza w rurze (zwłaszcza gdy zbiornik jest pusty)
Brak wtrysku paliwa do komory spalania
zatkany otwór przepływu powietrza w pokrywie zbiornika
Przywarty cylinder pompy wtryskowej lub przywarty tłok
Zatkany wtryskiwacz
Zatkana igła wtryskiwacza
Pusty zbiornik paliwa
•
Dostała się woda lub kurz
C.- System dopływu paliwa właściwy i normalne sprężanie, ale nie zapala
pl
•
Nie osiąga obrotów niezbędnych do uzyskania rozruchu
Niewłaściwe uruchamianie
Kleisty lub zanieczyszczony olej silnikowy
Obecność powietrza w rurze
Niedostateczna moc wyjściowa wadliwe sprężanie:
•
Przegrzany silnik i brudny wydech
Brudne skrzydełka schładzania
Obecność wody w filtrze paliwa
Osad węgla w komorze spalania i w otworze wydechowym
Niewłaściwa regulacja dymu
Przeciążenie
Niewłaściwa regulacja wtrysku
Zatkany wtryskiwacz
•
Nieregularne obroty
Nieodpowiednia styczność między widełkami nastawnika i nasuwką
Wadliwa sprężyna nastawnika
Zużyta płytka wahacza i zużyte inne części poślizgowe lub niewłaściwe ich
funkcjonowanie
•
Nieodpowiedni wzrost obrotów silnika
Niewłaściwa synchronizacja zaworu
Zatkany tłumik lub zatkany otwór wydechowy
Przeciążenie
•
Niewłaściwy zapłon, któremu towarzyszy biały wydmuch
Zużyty tłok, cylinder i obręcz
Zatkany wtryskiwacz
Obręcze tłoka górnego i dolnego zainstalowane na odwrót
Niewłaściwa regulacja wtrysku
Niewłaściwa synchronizacja zaworu
Obluzowana pompa wtryskowa
•
Wysokie zużycie paliwa. (Obserwuje się ciemny wydmuch)
Przeciek w rurze paliwowej
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
22
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
Zatkany filtr powietrza
Zanieczyszczone paliwo
Przeciążenie
•
Część ślizgowa bardzo zużyta lub obręcz tłoka przywarta
Używany jest nie właściwy olej
Jest zaniedbywana wymiana oleju
Wadliwe lub brudne części składowe filtra powietrza
•
Zatrzymuje się gwałtownie i z nie-normalnym hałasem
Uszkodzenie koła zębatego lub pręta tłoka
•
Olej smarowniczy rozrzedzony i ustawicznie powiększający swą objętość
Zużyty korpus tłoka pompy wtryskowej
•
Silnik nie zatrzymuje się, nawet po odcięciu dopływu paliwa (lub powoduje
nadmierny ruch)
Nadmiar oleju
Niewłaściwe zainstalowanie systemu nastawnika
Przesunięta podstawa pompy wtryskowej
PRACA MASZYNY
Niska prędkość posuwania się i słabe wibrowanie.
Przemieszcza się na ukos
•
Niedostateczna moc silnika
•
Sprzęgło ślizga się
•
•
•
Pas klinowy w kształcie "V" ślizga się
Nadmiar oleju w wibratorze
Części wewnętrzne wibratora wadliwe lub uszkodzone
•
•
Nie posuwa się do przodu ani się nie cofa
Pas w kształcie "V" źle sprzężony lub ślizga się
•
•
•
Sprzęgło ślizga się
Wibrator zakleszczony
Gdy wibrator normalnie drga, ale nie posuwa się, jest możliwe, że
znajduje się na wilgotnej lub śliskiej powierzchni. Wypróbować raz
jeszcze na odpowiednim podłożu
pl
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
23
8
W WYPADKU AWARII.
8.1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
1.
2.
3.
4.
We wszystkich zamówieniach MUSI FIGUROWAĆ SYMBOL KODOWY CZĘŚCI PODANY W
TABLELACH CZĘŚCI. Zaleca się też załączenie FABRYCZNEGO NUMERU PRODUKCJI
MASZYNY.
Tabliczka identyfikacyjna z numerami serii i nazwą modelu znajduje się w górnej części
podstawy silnika.
Prosimy o dostarczenie nam dokładnych instrukcji transprotu, z uwzględnieniem preferowanej
trasy i o podanie dokładnego adresu oraz pełnego imienia i nazwiska odbiorcy.
Nie zwracać części do fabryki bez pisemnego zezwolenia producenta, wszelkie zwroty
zatwierdzone powinny dokonywać się po opłaceniu kosztów.
8.2 Intrukcje dotyczące ubiegania się o gwarancję.
1.
pl
2.
3.
4.
Gwarancja ważna jest przez 1 rok od momentu zakupu maszyny. Gwarancja dotyczy tylko
części z defektami produkcyjnymi. W żadnym wypadku gwarancja nie pokryje awarii
spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem sprzętu. Robociznę i koszta wysyłki pokrywa
zawsze klient.
Przy wszystkich zgłoszeniach reklamacji w ramach gwarancji NALEŻY WYSŁAĆ MASZYNĘ
DO ENARCO S.A. LUB DO AUTORYZOWANEGO WARSZTATU, podając zawsze adres oraz
pełne imię i nazwisko odbiorcy.
Departament Serwisu Pomocy Technicznej powiadomi niezwłocznie o tym, czy przyjmuje
reklamację w ramach gwarantcji i, jeśli klient sobie życzy, wyśle też raport techniczny.
Nie zostanie objęty gwarancją sprzęt, który był wcześniej naprawiany przez personel nie
upoważniony przez ENARCO S.A.
UWAGA: ENARCO, S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany treści ninejszej instrukcji bez konieczności
wcześniejszego o tym informowania.
PŁYTY ZAGĘSZCZAJĄCE
24
PEN10B-PEN13C-PEN16C-PEN16D
W CELU SKONSULTOWANIA ROZKŁADU NA CZĘŚCI I LISTY CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NASZYCH MASZYN PROSIMY O SPRAWDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.
Web: https://www.enar.es/
PL-PEN-0401
pl
ENARCO, S.A.
ENARCO, S.A.
C/ Burtina, 16
50197 ZARAGOZA
SPAIN
Tfno. (34) 976 470 836
(34) 976 464 090
(34) 976 471 470
e-mail: [email protected]
Web: http://www.enar.es

Podobne dokumenty