wilamowski szlak ogrodów - Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Transkrypt

wilamowski szlak ogrodów - Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
CYKLOMAGISTRALA POLSKA-SŁOWACJA (163 km)
Bielsko-Biała → Wilkowice → Buczkowice → Lipowa → Węgierska Górka → Milówka
→ Rajcza → Ujsoły → Glinka (63 km) → Novot’ → Zákamenné → Oravská Lesná →
Zázrivá → Terchová → Belá → Stráža → Varín → Strečno → Martin (163 km)
w w w . m a r t i n . s k
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
WILAMOWSKI SZLAK OGRODÓW
ZABRZEG
TRASY ROWEROWE W WILAMOWICACH / CYKLOTRASY V WILAMOWICACH
NR 1
PLAC RATUSZOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ - CZECHOWICE-DZIEDZICE
nr projektu PL-SK/BES/IPP/III/95
NR 001
0
5000
Hecznarowice
15 000
Wilamowice
20 000
[m]
Dankowice
1
Pisarzowice
10 000
00
TRASA NR 006
WILAMOWSKI
SZLAK
OGRODÓW
WIŚLANA TRASA ROWEROWA
ODNOGA BIELSKO-BIAŁA
(DOLINA WAPIENICY) - ZABRZEG
NR
[m] 330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
NR 006
WILAMOWSKI
SZLAK OGRODÓW
Stara Wieś
NR 005
GREENWAY
01
R0
AN A
EJ
AS
Ł
TR OKO BIAŁ
DO LSKA
BIE
Przebieg TRASY NR 006 – Wilamowski szlak ogrodów - 26 km
Priebeh trasy č. 006 – „Wilamowická záhradnícka cesta“
1. Pisarzowice - ulicami: Czernichowska, Liliowa, Wodna, Pańska, Przecznia, Ogrodnicza, Szkolna, Kolonia
NR 003
2. Hecznarowice - ulicami: Szkolna, Krakowska, Jana Pawła II, Handlowa
NR 001
3. Wilamowice - ulicami: Latosińskiego, Jana III Sobieskiego, Mickiewicza, Więźniów Oświęcimia, Kochanowskiego,
Piłsudskiego, Okrężna
NR 002
NR 004
4. Dankowice - ulicami: Wiela, Oświęcimska, Browarnik, Świetego Wojciecha
5. Stara Wieś - ulicami: Dolna, Pielgrzymów, Społeczna, Czernichowska
NR 004
NR 001
WILAMOWSKI SZLAK OGRODÓW
Wilamowski Szlak Ogrodów powstał w oparciu o wieloletnie tradycje ogrodnicze
tego terenu. Na tym terenie znajdują się liczne i ciekawe założenia architektury ogrodowej, powstałe na skutek rozwoju szkółkarstwa ozdobnego. Trasa prowadzi nas
malowniczym, pagórkowatym krajobrazem z pasmami Beskidów w tle przez cztery
odrębne kompleksy ogrodów, znajdujących się na terenie szkółek roślin ozdobnych.
Każde z nich posiada własną specyfikę i niepowtarzalny charakter.
vyrábali technikou paličkovania. Po druhej svetovej vojne sa komunisti pokúsili vymazať všetky stopy kultúrnej identity Wilamowic.
Wilamowická záhradnícka cesta
Cesta wilamowských záhrad vznikla z dlhoročných tradícií tohto regiónu. Nachádzajú
sa tu početné a zaujímavé prvky záhradnej architektúry, ktoré vznikli ako dôsledok
rozvoja okrasných škôlok. Trasa nás vedie malebnou, mierne zvlnenou krajinou v Beskydskom pásme na pozadí štyroch rôznorodých komplexov záhrad, nachádzajúcich
sa na území škôlok okrasných stromov/drevín. Každá z nich má vlastné špecifiká a nezameniteľný charakter.
ACJA
SŁOW
O pochodzeniu Wilamowian z zachodniej Europy świadczy ich specyficzna kultura, będąca dziś w zaniku,
język, stroje i dawniej typowy, dziś już
szczątkowo uprawiany fach - tkactwo.
O pôvode Wilamowičanov zo západnej Európy svedčí ich špecifická kultúra – dnes už zanikajúci jazyk, odevy
a v súčasnosti už zriedkavé tkáčstvo.
CYKLOMAGISTRALA POLSKA-SŁOWACJA
Zobaczymy tu drewniane i murowane domy z XIX w., kapliczki XIX wieczne.
Od ponad 40 lat w sąsiedztwie Bielska-Białej rozwijają się różne gałęzie ogrodnictwa,
za sprawą Technikum Ogrodniczego, które swego czasu słynęło w całym kraju z wysokiego poziomu nauczania i propagowania kultury ogrodniczej. Zrodziła się tu pasja
do kolekcjonowania roślin z całej Europy i wprowadzania ich do sprzedaży. Jest to
wyraźnie widoczne w ogrodach całej gminy Wilamowice. Rozwojowi szkółek ogrodniczych sprzyja też specyficzny klimat o dużej ilości opadów i śnieżnych zimach co
bardzo korzystnie wpływa na uprawę roślin ozdobnych.
Môžeme tu vidieť drevené a murované domy z XIX. storočia a kaplnky z XIX. storočia.
Rejon przyciąga licznymi stawami rybnymi, hodowlą karpia i grzybami rosnącymi
w tutejszych lasach. Spotkać tu można sporo bocianów.
Región láka množstvom rybníkov, chovom kaprov a hubami rastúcimi v miestnych
lesoch. Návštevníci tu môžu vidieť veľa bocianov.
Viac ako 40 rokov sa v susedstve Bielska-Białej rozvíjajú rôzne odvetvia záhradníctva, prostredníctvom Strednej odbornej školy záhradníckej, ktorá bola svojho času
uznávaná v celej krajine úrovňou výučby a propagácie záhradníckej kultúry. Práve tu
vznikla aj vášeň pre zbieranie rastlín z celej Európy a ich uvedenie na trh. Je to výrazne
viditeľné v záhradách celej obce Wilamowice. Rozvoju záhradných škôlok praje aj
špecifické podnebie s vysokými zrážkami a snehom v zime, čo má veľmi priaznivý
vplyv na pestovanie okrasných rastlín.
Miejscowości poprzecinane są dolinami rzeki. Stawy, lasy, pola uprawne i architektura
sakralna tworzą wspaniały klimat tego miejsca.
TRASY ROWEROWE W REJONIE BIELSKA-BIAŁEJ
Obce sú popretínané riečnymi údoliami. Rybníky, lesy, obhospodarované polia a sakrálna architektúra vytvárajú skvelú atmosféru tohto miesta.
TRASA NR 1
Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej - Glinka (granica PL-SK) / 63 km
(Cyklomagistrala po stronie polskiej)
Warto zobaczyć położony na Szlaku Architektury
Drewnianej województwa śląskiego kościół Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje sie w centrum
Starej Wsi, w otoczeniu cmentarza na niewielkim
wzgórzu, na które prowadzą kamienne schody.
Wzniesiony w 1522 roku, więżę dobudowano w XVII
wieku.
Obecnie jest to jeden z najbardziej rozwiniętych ogrodniczych rejonów Polski.
Dnes je to jeden z najviac rozvinutých záhradníckych regiónov v Poľsku.
WILAMOWICE
Mieszkańcy Wilamowic są potomkami osadników z Fryzji i Flandrii, którzy osiedlili się
na tych terenach w XIII wieku. Stworzyli wyizolowaną kulturowo społeczność, odrębną również językowo. W 1808 roku wykupili się z poddaństwa, a w 1818 wykupili
prawa miejskie dla Wilamowic. Do 1945 roku w powszechnym użyciu był język wilamowicki (wymysiöeryś) – archaiczny język (dziś włada nim około 70 osób). Mała społeczność używała również własnego stroju wilamowickiego zawierającego elementy
szkockiej kraty, motywy tureckie oraz kwiatowe, wykonane starą metodą klockową.
Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne próbowały zatrzeć ślady odrębności
kulturowej Wilamowian.
Początek w Bielsku-Białej na Placu Ratuszowym i dalej: Bystra Śląska, Meszna, Buczkowice, Godziszka, Słotwina, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska
Górka, Cisiec, Milówka, Rajcza, Ujsoły. Kończy się na przełęczy Glinka, gdzie znajduje się granica polsko-słowacka.
TRASA NR 1
Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej – Czechowice-Dziedzice (MOSiR) / 13 km
Start na Placu Ratuszowym, dalej prowadzi ulicami 11 Listopada i Cechową — przeprowadź rower, Podwale, Grażyńskiego, Konwojową, Komorowicką,
Rzeczną, Klonową, Zabiele, Dębową, Wąską do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.
Oplatí sa vidieť aj Kostol Povýšenia svätého Kríža na Chodníku drevenej architektúry
Sliezskeho vojvodstva, ktorý sa nachádza v centre Starej Wsi v okolí cintorína na nevysokom kopci, na ktoré vedú kamenné schody. Postavený bol v roku 1522 a veža bola
dostavaná v XVII. storočí.
TRASA NR 001 Dookoła Bielska-Białej / 52 km
Zaplanowana jako pętla prowadzi ulicami: Leszczyńską, Piaskową, bulwarami w Straconce, Zawodzie, Ks. Brzóski, Polną, Wróblowicką, Admiralską, przejazd przez Krakowską
- zachowaj ostrożność. Gmina Kozy ulicami: Krańcową, Sadową, Chmielową, Pod Grapą, Topolową, Młyńską, Nadbrzeżną, Graniczną, Przygraniczną. Dalej ulicami Bielską,
Do Lasu, Tartaczną, Zagrody, Janowicką, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Bystrą Barkowską, Komorowicką, Mazańcowicką, Poligonową, przejazd przez Andersa - zachowaj
ostrożność, Dumki, Spółdzielczą, Dębową, Kaskadową, Rudawka, Międzyrzecką przejazd przez most nad drogą ekspresową S-1 - zachowaj ostrożność, Londzina, Mazurską,
Dzwonkową, przejazd przez Cieszyńską - zachowaj ostrożność, Średnią, Jaworzańską, Miętową, Zapora, Dębowiec, Skarpową, Karpacką, Karbową, Olszówka, Pocztową, Srebrną, Pszczelą, Czołgistów - uwaga ruch jednokierunkowy - zastosuj się do znaków, Ustronie, Willową, Bystrzańską, przejazd kładką dla rowerów na drugą stronę rzeki Białej zachowaj ostrożność, Kusia, Paproci, Kolejową, Maczka, Leszczyńską.
Na całym obszarze znajduje się kilka punktów widokowych, z których rozpościera się
pejzaż okolicy, jak i pobliskiego Beskidu Małego i Śląskiego. Punktem obserwacyjnym
jest położona na wysokości 306 m n.p.m. tzw. "Biała Glina". Od 2000 roku stoi tam
krzyż jubileuszowy o wysokości 33 metrów.
WILAMOWICE
Obyvatelia Wilamowic sú potomkovia osadníkov z Frízska a Flámska, ktorí sa usadili
v týchto oblastiach v trinástom storočí. Vytvorili izolovanú kultúrnu komunitu, ktorá
sa líšila aj jazykom. V roku 1808 sa vykúpili z poddanstva, a v roku 1818 kúpili mestské
práva pre Wilamowice. Do roku 1945 bol bežne používaný wilamowický jazyk (wymysiöeryś) - archaický jazyk (dnes ním hovorí asi len 70 ľudí). Malá obec používala aj svoj
vlastný wilamowický kroj, ktorý obsahuje škótske, turecké a kvetinové motívy, ktoré sa
V celom areáli je niekoľko vyhliadok, z ktorých sa rozprestiera oblasť krajiny a okolitých Sliezskych Beskýd (Malé a Sliezske Beskydy). Vyhliadka sa nachádza v nadmorskej
výške 306 m.n.m. je to tzv. "Biela hlina". Od roku 2000 je na tomto mieste umiestnený
jubilejný kríž vysoký 33 metrov.
ŁĄCZNIK DO TRASY NR 001
Rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Bora Komorowskiego. Biegnie po ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Partyzantów do zjazdu do CH Gemini. Następnie przebiega po drodze gruntowej przez Park Strzygowskiego do ulicy Leszczyńskiej.
TRASA NR 002 Centrum – Wapienica – Stare Bielsko / 18 km
MIEJSCA ODPOCZYNKOWE
Szkółka Krzewów Ozdobnych
Pudełek w Pisarzowicach
Szkółka Krzewów Ozdobnych Kubiczek
w Pisarzowicach
www.azalia.pl
www.kubiczek.com.pl
Ogrody japońskie, krzewy ozdobne
Pudełko w Pisarzowicach
Szkółka Krzewów Ozdobnych i Ogrody
do zwiedzania Milczyński
w Dankowicach
Rozpoczyna się na Placu Ratuszowym, dalej prowadzi ulicą Sempołowskiej, ścieżką rowerową przy ul. Partyzantów i ulicami: Kochanowskiego, Karpacką, Jeżynową, Łowiecką,
Dębowiec, Zapora, Kopytko, drogą gruntową wzdłuż potoku Wapienica, ulicą Wapienicką, przejazd przez Cieszyńską - zachowaj ostrożność, Zapłocie Duże, Nad Potokiem,
Zuchów, Halentówka, Piechurów.
TRASA NR 003 Stare Bielsko – Przegibek / 17 km
www.pudelko.com.pl
TR
AS
Y R O W EROW
E
BIELSK
W
U-BIA
ŁEJ
TRASA NR 004 Armii Krajowej – Szyndzielnia / 4 km
TR
AS
Y R O W EROW
EW
BIELSK
U-BIA
ŁEJ
www.milczynski.com.pl
TR
Maj
• Święto kwitnącej azalii
Czerwiec
• Wilamowskie śmiergusty
• Ogrody Plebańskie w Dankowicach
Lipiec-Sierpień
• Festiwal Kultury Wszelakiej – Wiejski
Dom Kultury w Pisarzowicach
Wrzesień
• Gminny Rajd Rowerowy
• Babie Lato w ogrodach
Grudzień
• Świąteczny Koncert Charytatywny
– MGOK Wilamowice
Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic: Andersa – Partyzantów – Bora Komorowskiego. Biegnie wzdłuż ul. Andersa po istniejącej drodze dla rowerów i pieszych do ul. Armii
Krajowej. Na dalszym odcinku ulicy obowiązuje zakaz ruchu nie dotyczący MZK, TAXI, mieszkańców i rowerzystów.
TRASA NR 005 Pętla Hałcnów / 6,5 km
AS
Y R O W EROW
EW
BIELSK
U-BIA
ŁEJ
IMPREZY CYKLICZNE W GMINIE WILAMOWICE
Kwiecień
• Międzynarodowy Turniej Taroka
o puchar Burmistrza Wilamowic
Trasa prowadzi ulicami: Nad Potokiem, Sobieskiego, Zapłocie Duże, Ciżemki, Spółdzielców, I Armii Wojska Polskiego, Smolna, Lotnicza, Zwardońska, Orzeszkowej, Karpacka,
Niwna, Kolista, Andersa, Bora Komorowskiego, Łagodna, Langiewicza, Górska do parkingu na „Przegibku“
Lipiec
• Powitanie Lata - Biesiada w Pisarzowicach
z Fundacją Krzyż Dziecka
• Zielone wakacje
Trasa zaprojektowana jest jako pętla, prowadzi ulicami: Wyzwolenia, Księżycowa — przez mostek, Zagrody, Janowicka (tu łączy się z Trasą 001-Dookoła Bielska Białej), Pod
Kasztanem, 13 Zakrętów, Janowicka, Siostry Małgorzaty Szewczyk.
GREENWAYS Kraków – Morawy – Wiedeń
Trasa w rejonie Bielska-Białej prowadzi ulicami: Storczyków, Jaworzańska, Miętowa, Leśników, Antyczna, Wapienicka, Cieszyńska, Zapłocie Duże, Nad Potokiem, Portowa, Zuchów, Halentówka, Piechurów, Poligonową. Droga serwisowa biegnąca od ul. Andersa wzdłuż drogi ekspresowej S-1. I dalej ulicami: Dumki, Spółdzielcza, Dębowa.
GMINA WILAMOWICE
BIELSKO-BIAŁA
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Wilamowice: www.mgok.wilamowice.pl Urząd Gminy Wilamowice: www.mgok.wilamowice.pl
WIŚLANA TRASA ROWEROWA WTR
W zamyśle jest szlakiem rowerowym umożliwiającym pokonanie Polski z południa (od źródeł Wisły) na północ (do Gdańska), lub odwrotnie, poruszając się wałami wiślanymi
oraz drogami przyjaznymi dla turystyki rowerowej.
Odnoga WTR-u prowadząca do Bielska-Białej znajduje się w Zabrzegu nieopodal Zapory Goczałkowickiej prowadzi malowniczymi terenami do Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej.
WTR – BB Odnoga Bielsko-Biała (Dolina Wapienicy) — Zabrzeg / 22 km
Trasa prowadzi ulicami: Dębowiec, Łowiecka, Jeżynowa, Zwardońska, Lotnicza, Orzeszkowej, Bukowa. Ulica Andersa – trasa poprowadzona została po drodze dla pieszych i
rowerów biegnącej wzdłuż ulicy Andersa na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sobieskiego, a nastepnie ulicami: Nad Potokiem, Portowa, Zuchów. Mazańcowice ulicami: Halentówka, Pustki, Kopiec, Buczyna, Strzelców Podhalańskich, Piekarska, Krzywa. Gmina Czechowice-Dziedzice ulicami: Potoczna, Zajęcza, Kole, Bory, Ochodzka, Burzej, Objazdowa,
Korfantego, Mostowa, Gen. Sikorskiego, Zabrzeg.
TRASA NR 006 WILAMOWSKI SZLAK OGRODÓW / 26 km
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
informacje o trasach
www.projekt.btcbb.pl
wydawca: BESKIDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
druk i projekt: Limon | www.limon2b.pl
koordynator projektu: Jolanta Koźmin
teksty: Jolanta Koźmin
tłumaczenie: Dušan Kubička
zdjęcia: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów, Jacek Proszyk
rok wydania: 2014
nakład: 7000
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone
Panorama Turca z wież widokowych
Panoráma Turca z rozhľadní
Zapraszamy na Słowację w rejon Turiec
Pozývame Vás na Slovensko do regiónu Turiec
CYKLOMAGISTRALA POLSKA-SŁOWACJA
Bielsko-Biała → Wilkowice → Buczkowice → Lipowa → Węgierska
Górka → Milówka → Rajcza → Ujsoły → Glinka (63 km) → Novot’
→ Zákamenné → Oravská Lesná → Zázrivá → Terchová → Belá →
Stráža → Varín → Strečno → Martin (163 km)
Turčianska bicyklová skupina JUS
MARTIN - SŁOWACJA
www.tbsjus.sk
PARTNER PROJEKTU
CYKLOTRASY V WILAMOWICACH
nr projektu PL-SK/BES/IPP/III/95
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
W W W . B T C B B . P L
BESKIDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
ul. Krasińskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: [email protected]
www.btcbb.pl
informacje o trasach dostępne na stronie: www.projekt.btcbb.pl
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów od 2005 roku aktywnie zajmuje się propagowaniem i rozwojem turystyki kolarskiej oraz wytyczaniem i oznakowaniem tras
rowerowych. Organizujemy Rodzinne Rajdy Rowerowe w Bielsku-Białej, w których
każdego roku bierze udział ponad 5000 rowerzystów. W sezonie zimowym wędrujemy po Beskidach oraz „morsujemy”.
opracowanie i oznakowanie tras: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
Pisarzowice: Czernichowska, Liliowa, Wodna, Pańska, Przecznia, Ogrodnicza, Szkolna, Kolonia, Hecznarowice: Szkolna, Krakowska, Jana Pawła II, Handlowa, Wilamowice: Latosińskiego, Jana III Sobieskiego, Mickiewicza, Więźniów Oświęcimia, Kochanowskiego, Piłsudskiego, Okrężna, Dankowice: Wiela, Oświęcimska, Browarnik, Świetego Wojciecha
Stara Wieś: Dolna, Pielgrzymów, Społeczna, Czernichowska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Szkółka Krzewów Ozdobnych
i Ogrody do zwiedzania Milczyński
Ogrody japońskie,
krzewy ozdobne Pudełko
Szkółka Krzewów
Ozdobnych Pudełek
Szkółka Krzewów
Ozdobnych Kubiczek
WILAMOWICE
MAPA TURYSTYCZNA GMINY
Skala: 1 : 20 000
Mierka 1 : 20 000
TRASA NR 006 WILAMOWSKI SZLAK OGRODÓW / 26 km
granica województwa
hranica vojvodstva
border of the province
droga gruntowa, ścieżka
ścieżka poľná, cesta
dirt road, path
rzeka lub strumień, staw
rieka alebo potok, vodná plocha
river or stream and pond
informacja turystyczna, policja
turistická informačná kancelária, polícia
tourist information, police station
punkt widokowy, punkt wysokościowy
vyhliadkové miesto, výškový bod
view point, height spot
granica powiatu, granica gminy
hranica kraja, kranica okresu
district boundary, commune boundary
droga jednokierunkowa
jednosmerná cesta
one-way road
pomnik przyrody
prírodný pomník
monument of nature
hotel, inny obiekt noclegowy
hotel alebo motel, ubytovanie
hotel or motel, other accomodation facility
poziomice
vrstevnice
contourlines
granica gminy Wilamowice
hranica obce Wilamowice
border of the Wilamowice Commune
sygnalizacja świetlna, wysokość wiaduktu
svetelná signalizácia, vyška mostu
traffic lights, viaduct height
stacja paliw, stacja paliw 24h
čerpacia stanica, čerpacia stanica non-stop
petrol station, petrol station 24h
apteka
lekáreň
pharmacy
ścieżki rowerowe, punkt informacyjny
cyklotrasy, informácie o bod
bicycle paths, information point
granica sołectwa
hranica starostva
border of village council
linia kolejowa
železnica
railway
stacja LPG
plyn
LPG station
restauracja
reštaurácia
restaurant
miejsca odpoczynkowe
odpočinkové miesto
resting place
droga ekspresowa z numerem
rýchlostná cesta s čislom
expressway with number
zabudowa, budynek użyteczności publicznej
stavby, verejná budova
built-up area, public building
przystanek PKS, parking
autobusová zastávka, parkovisko
PKS bus-stop, carpark
kościół, kościół zabytkowy
kostol, historický kostol
church, historic church
droga krajowa z numerem
krajská cesta s číslom
national road with number
teren przemysłowy, cmentarz
priemyselný areál, cintorín
industrial area, cemetery
poczta, leśniczówka
pošta, horáreň
post office, forester’s house
kapliczka
kaplnka
chapel
drogi główne
hlavné cesty
main roads
teren inwestycyjny
investičné územie
investment area
pomnik, krzyż lub figura przydrożna
pomník, kríž
monument, wayside cross
muzeum
múzeum
museum
inne drogi o nawierzchni utwardzonej
iné cesty so spevneným povrchom
other roads paved
park, las
park, les
park, forest
kort tenisowy
tenisové kurty
tennis-court
pałac, inny zabytek architektury
zámok, palác, architektonická pamiatka
castle, other monument of architecture
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. REPRODUKOWANIE, KOPIOWANIE,
FOTOGRAFOWANIE, SKANOWANIE, DIGITALIZACJA
- BEZ ZGODY WYDAWCY ZABRONIONE
© 2008-2014 WYDAWNICTWO WITAŃSKI
UL. JÓZEFA RYMERA 4/10, 40-048 KATOWICE
TEL. 32 206 52 56, 32 206 50 00, KOM. 601 420 071
e-mail: [email protected]
www.witanski.com.pl
Opracowanie i wytyczanie tras:
Jolanta Koźmin
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Podobne dokumenty