menyampaikan nilai - Investor Relations

Komentarze

Transkrypt

menyampaikan nilai - Investor Relations
(87564-X)
MENYAMPAIKAN
NILAI
Laporan Tahunan 2009
Rasional Kulit
Sunway City Berhad (“SunCity”) merupakan hasil
wawasan pemimpin bijaksana, yang berpegang teguh
kepada usaha untuk merealisasikan impiannya. Paparan
5 bahagian Kumpulan melambangkan kejayaan
SunCity dalam menyampaikan nilai kepada pihak
berkepentingannya.
Wawasan
Syarikat hartanah ulung yang memberi
tumpuan kepada pembangunan hartanah
berkualiti dan melabur dalam sektor
hartanah yang memberikan pulangan
menarik dan dengan itu meluaskan
pembangunan perbandarannya bagi
menjana pulangan yang memaksimumkan
nilai pemegang saham.
Dalam usaha mencapai wawasan yang
dinyatakan Kumpulan Syarikat Sunway City
Berhad menyasarkan matlamat berikut:
• Memberikan khidmat dan menghasilkan
produk yang unggul dan inovatif yang
melebihi jangkaan pelanggan.
• Membina dan membangunkan suatu
budaya dan persekitaran yang
menggalakkan kecemerlangan dan
didikasi pemegang-pemegang saham.
• Menggunakan teknologi untuk
meningkatkan kelebihan daya saing
Kumpulan dalam pasaran.
Misi
Untuk mewujudkan satu persekitaran
kehidupan, bekerja dan beriadah yang kondusif
yang mengubah landskap sedia ada dan/atau
bentuk rupa bumi melalui struktur yang direka
canggih dan memukau deria penglihatan dan
mampu meningkatkan nilainya dengan ketara.
Pengumuman
Keputusan Suku
Tahunan
25 November 2008
Pengumuman keputusan yang
disatukan belum audit bagi suku tahun
berakhir 30 September 2008
24 Februari 2009
Pengumuman keputusan yang disatukan
belum audit bagi suku tahun berakhir
31 Disember 2008
28 Mei 2009
Pengumuman keputusan yang disatukan
belum audit bagi suku tahun berakhir
31 Mac 2009
24 Ogos 2009
Pengumuman keputusan yang disatukan
belum audit bagi suku tahun berakhir
30 Jun 2009
Takwim Kewangan
Laporan Tahunan &
Mesyuarat Agung Tahunan
1 Jun 2010
Tarikh Notis Mesyuarat Agung
Tahunan Ke-26 & Ke-27 dan tarikh
penerbitan Laporan Tahunan 2009
25 Jun 2010
Tarikh Mesyuarat Agung
Tahunan Ke-26 & Ke-27
30 November 2009
Pengumuman keputusan yang disatukan
belum audit bagi suku tahun berakhir
30 September 2009
Sorotan Keputusan
25 Februari 2010
Pengumuman keputusan yang disatukan
belum audit bagi suku tahun berakhir
31 Disember 2009
Hasil (RM)
Untung Sebelum Cukai2 (RM)
1.6 bil
Dividen Interim
1.3 bil
1.1 bil
2 Oktober 2009
Pengumuman notis kelayakan dan
pembayaran Dividen Interim 8 sen
setelah ditolak 25% cukai pendapatan
bagi tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009
22 Oktober 2009
Tarikh kelayakan bagi Dividen Interim
8 sen setelah ditolak 25% cukai
pendapatan bagi tempoh kewangan
berakhir 31 Disember 2009
20 November 2009
Tarikh pembayaran Dividen Interim
8 sen setelah ditolak 25% cukai
pendapatan bagi tempoh kewangan
berakhir 31 Disember 2009
0.6 bil
80%
22%
20091
2008
20091
2008
Prestasi kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009
meliputi tempoh18 bulan.
1
2
Termasuk lebihan penilaian semula aset.
Isi
Kandungan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
2
Sunway Pyramid, pemenang anugerah pusat beli-belah,
menjadi mercu tanda ‘Sunway Integrated Resort City’.
Korporat Sunway City
Dengan Integriti
120
Profil Korporat
4
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
122
SunCity Dalam Perhatian
8
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif
Lembaga Pengarah
129
Bidang Tugas Jawatankuasa
Pencalonan
132
Bidang Tugas Jawatankuasa
Saraan
133
Bidang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja
134
136
Struktur Korporat Kumpulan
10
Maklumat Korporat
12
Falsafah Korporat
14
Pernyataan Pengerusi
16
Kalendar Peristiwa Penting
22
Anugerah dan Pengiktirafan 28
Ulasan Prestasi
36
Sorotan Kewangan 5 Tahun
38
Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Prestasi Mengikut Segmen
39
Laporan Jawatankuasa Audit
137
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan
40
Pernyataan Kawalan Dalaman
142
Pernyataan Nilai Ditambah
46
Pengurusan Risiko Perusahaan
144
Prestasi Saham
47
Pernyataan Pematuhan Tambahan
148
Perhubungan Pelabur
150
Kepimpinan Teladan
48
Profil Lembaga Pengarah
50
Kewangan
Profil Pasukan Pengurusan
56
Laporan Pengarah
154
Segmen Niaga Utama
62
Pernyataan oleh Pengarah
162
152
Akuan Statutori
162
Pembangunan Hartanah
66
Laporan Juruaudit Bebas
163
Pelaburan Hartanah
74
Penyata Pendapatan
165
Hospitaliti
78
Kunci Kira-kira
166
Riadah
82
Penyata Perubahan Ekuiti
168
Penjagaan Kesihatan
86
Penyata Aliran Tunai
171
Tanggungjawab Korporat
90
Nota yang Mengiringi Penyata Kewangan 175
Senarai Hartanah
280
Pasaran
94
Tempat Kerja
98
Alam Sekitar
108
Maklumat Pemegangan Saham
Komuniti
114
Kepentingan Pengarah dalam Saham,
Opsyen Ke Atas Saham Biasa dan Waran
289
Analisis Pemegangan Saham
290
Analisis Pemegangan Waran
292
Transaksi Pihak Berkaitan Berulang-ulang 288
Mesyuarat Agung Tahunan
Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-26
294
Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-27
296
Borang Proksi Mesyuarat Agung Tahunan ke-26
Borang Proksi Mesyuarat Agung Tahunan ke-27
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
3
Profil
Korporat
Sunway City Berhad (“SunCity”)
merupakan konglomerat hartanah di
Malaysia yang dinamik dan bersepadu.
Aktiviti utamanya yang merangkumi
kedua-dua Pembangunan Hartanah
dan Pelaburan Hartanah, memberi
Kumpulan ‘Kelebihan Dua Unsur Yang
Dinikmati Bersama’ – bahagian
Pembangunan Hartanah yang tinggi
kadar pertumbuhannya dan asas
pendapatan yang stabil daripada
pelaburan hartanah berhasil tinggi.
SunCity diperbadankan sebagai syarikat
sendirian berhad di Malaysia pada
13 Julai 1982 sebagai Sri Jasa Sdn Bhd,
dan kemudiannya ditukar kepada Sri Jasa
Development Corporation Sdn Bhd pada
1 Disember 1986 dan seterusnya kepada
Bandar Sunway Sdn Bhd pada 25 Julai
1987. Pada 24 Julai 1995, ia menjadi
syarikat berhad awam dan dinamakan
Sunway City Berhad pada 2 April 1996.
Kejayaan SunCity disenaraikan dalam
Pasaran Utama Bursa Malaysia (dahulunya
dikenali sebagai Papan Utama Bursa
Saham Kuala Lumpur) pada 8 Julai 1996
membuktikan kemantapan pengurusan
perniagaannya dan menonjolkan
aspirasinya untuk berkembang sebagai
konglomerat hartanah bersepadu yang
lebih berjaya.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
4
Bahagian Pembangunan Hartanah
Pertumbuhan Tinggi
Sebagai pemaju hartanah, Kumpulan
mempunyai pengalaman yang cukup luas
dalam membangunkan hartanah
kediaman dan komersil yang inovatif dan
berkualiti. Dalam usaha untuk mencipta
‘kehidupan yang lebih baik’ bagi
masyarakat di Malaysia dan luar negara,
SunCity sentiasa berusaha untuk
menyampaikan kepada para pelanggan
produk dan perkhidmatan yang tiada
tolok bandingannya dari segi kualiti dan
nilai. Inilah yang mengukuhkan status
Kumpulan sebagai peneraju dalam
komuniti pemaju berwibawa.
Bahagian Pembangunan Hartanah telah
menyerahkan lebih 17,000 hartanah
dengan nilai pembangunan kasar (“GDV”)
RM9 billon. Pada 30 April 2010, bank tanah
Kumpulan yang masih belum diusahakan
berjumlah 1,458 ekar dengan GDV
RM12.7 bilion.
‘Sunway Integrated Resort City’ (Bandar
Raya Peranginan Integrasi Sunway) yang
lebih dikenali sebagai Bandar Sunway,
bernilai RM6.9 bilion dan merupakan
permata yang menjadi mercu tanda
SunCity. Tanah terbiar seluas 800 ekar yang
telah berubah wajah menjadi bandar raya
pusat peranginan dengan landskap yang
teratur ini mencerminkan konsep
‘Kehidupan Gaya Peranginan dalam Bandar’
yang unik.
Ia turut mencerminkan komitmen
Kumpulan untuk menjadikan kehidupan
selesa prioriti paling utama, dengan
menyediakan kemudahan runcit dan
komersil; hospitaliti; riadah dan hiburan;
penjagaan kesihatan dan pendidikan yang
serba lengkap.
‘Sunway Integrated Resort City’ yang
diiktiraf di peringkat antarabangsa tidak
lama lagi akan dilengkapi dengan tarikan
ikonik SunCity yang seterusnya, projek
Sunway South Quay yang bakal menjadi
metropolis antarabangsa pesisir tasik yang
bernilai RM5.2 bilion.
Bahagian Pelaburan Hartanah
Berhasil Tinggi
Portfolio yang dipegang oleh Bahagian
Pelaburan Hartanah SunCity amat
pelbagai, dengan pelaburan dalam
hartanah peruncitan dan komersil,
hospitaliti, riadah dan hiburan, serta
penjagaan kesihatan yang bermutu tinggi,
menjadikan SunCity sebagai pelabur
dalam pasaran hartanah dan komersil
yang bertaraf dunia di rantau ini. Ia kini
memiliki dan mengurus ruang boleh
disewa bersih (“NLA“) berjumlah, 4.86 juta
kaki persegi dalam bentuk hartanah
komersil termasuk Sunway Pyramid,
Pusat Beli-Belah Sunway Carnival,
Menara Sunway, ‘Sunway Tower 2’,
‘Sunway Giza Specialty Centre’, Kampus
Universiti Monash Sunway dan Kolej
Universiti Sunway.
Bahagian Hospitaliti
Bahagian Hospitaliti memiliki dan
mengurus sekumpulan hotel dan pusat
peranginan yang merangkumi 3 jenama ‘Sunway Hotels & Resorts’, ‘Allson Hotels &
Resorts’ dan ‘The Banjaran Hotsprings
Retreat’; meliputi 3,400 bilik tetamu.
Portfolio produk dan perkhidmatan
hospitaliti antarabangsanya merangkumi
koleksi mewah dan ‘retreat’ spa, hotel 5
bintang dengan kemudahan persidangan
mesyuarat dan pameran bertaraf dunia,
vila mewah, rumah bandar dan suit
berperkhidmatan, hotel bertaraf 4 dan 3
bintang, hinggalah ke perkhidmatan
teknikal, khidmat pelancongan,
pengurusan francais serta perkhidmatan
gabungan pemasaran hotel.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
5
Kilauan cahaya kubah ‘Sunway Resort Hotel & Spa’.
Bahagian Riadah
Bahagian Riadah SunCity memiliki dan
mengurus dua taman tema iaitu, Sunway
Lagoon dan ‘Lost World of Tambun’, Ipoh
yang telah meraih pelbagai anugerah.
Di samping itu, ia juga turut memiliki
perniagaan lain seperti ‘Sunway Healthy
Lifestyle’, ‘Sunway International Vacation
Club’ dan Sunway Travel. Sunway Lagoon
merupakan taman berbilang tarikan yang
menjadi ikon di Malaysia, manakala ‘Lost
World of Tambun’ pula menonjolkan taman
tema komprehensif yang terletak di pinggir
bukit dan kawasan batu kapur.
Profil
Korporat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
6
Bahagian Penjagaan Kesihatan
Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”) yang
berada di bawah pentadbiran bahagian
Penjagaan Kesihatan Kumpulan, meletakkan
kumpulan sebagai salah satu pembekal
perkhidmatan penjagaan kesihatan
berkualiti di negara ini. SunMed telah
mendapat pensijilan ISO 9001:2008, MS
ISO15189 dan akreditasi sebagai hospital
swasta oleh Persatuan Kualiti Kesihatan
Malaysia (MSQH). SunMed merupakan
antara pusat penjagaan kesihatan swasta
terunggul di negara ini dengan sejumlah
335 katil, lebih100 suit rundingan pakar, 12
teater pembedahan dan tempat letak kereta
berbilang tingkat dengan 750 ruang parkir.
Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan
perubatan yang komprehensif, termasuk
kemudahan dan teknologi perubatan bagi
pesakit luar dan penjagaan khusus bagi
pesakit dalam, program kesihatan dan
kesejahteraan serta perkhidmatan
kecemasan 24 jam.
Rakan Kongsi Jangka Panjang Yang
Mantap
Berdasarkan rekod prestasi SunCity yang
kukuh dan kepakarannya dalam bidang
pembangunan dan pelaburan hartanah,
Government of Singapore Investment
Corporation Pte Ltd (“GIC”) telah melabur
21% modal saham dalam Kumpulan. GIC
juga memilki 48% saham dalam Sunway
Pyramid dan ‘Sunway Resort Hotel & Spa’.
Selain daripada GIC, SunCity juga telah
menarik minat pelbagai rakan kongsi
tempatan dan luar negara termasuk Kuwait
Finance House, Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja, Australand (subsidiari Capitaland),
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
(Kerajaan Negeri Selangor), Kinta Valley
Resort (Kerajaan Negeri Perak) dan banyak
lagi rakan niaga yang berprestij.
Jenama Yang Terkemuka dan Dikitiraf
Keutuhan jenama Sunway telah diiktiraf
oleh berbagai pertubuhan di dalam dan
luar negara. Selama 2 tahun berturut-turut
pada 2008 dan 2009, SunCity telah meraih
anugerah Jenama Paling Bernilai di
Malaysia anjuran Interbrand dan Persatuan
Ejen Pengiklanan Diakreditasi Malaysia (4As)
serta Anugerah BrandLaureate
Conglomerate oleh Asia Pacific Brands
Foundation. Kejayaan SunCity meraih
anugerah ini selama 2 tahun berturut-turut
menegaskan kejayaan SunCity sebagai
jenama berekuiti tinggi.
Kecemerlangan prestasi jenama SunCity
ditegaskan lagi apabila ia memenangi
Anugerah Perak dalam kategori hartanah
semasa acara Anugerah Jenama Putra 2010
yang sulung. Anugerah Jenama Putra
merupakan satu-satunya anugerah jenama
di negara ini yang diiktiraf oleh Perbadanan
Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
(MATRADE) dengan sokongan Persatuan
Penjenamaan Malaysia (BAM), Persatuan
Pengiklan Malaysia (MAA) dan Persatuan
Pakar Media (MSA).
Menuju Tadbir Urus Korporat yang
Cemerlang
Sebagai syarikat tersenarai awam, SunCity
memandang serius peranannya sebagai
warga korporat yang bertanggungjawab.
Kebertanggungjawaban dan ketelusan
amat dititikberatkan dalam laporan yang
dibuat kepada pihak berkepentingan
Kumpulan. Oleh kerana itu, SunCity telah
selama tiga tahun berturut-turut meraih
Anugerah Laporan Tahunan Korporat
Kebangsaan (“NACRA”) dalam kategori
Anugerah Industri Cemerlang untuk
Pasaran Utama - Hartanah, Hotel dan
Amanah dari 2007 hingga 2009.
Pada tahun 2009, SunCity turut memenangi
Anugerah Perak NACRA bagi Laporan
Tahunan Bahasa Malaysia. NACRA
merupakan anugerah paling berprestij dan
menjadi bukti kecemerlangan dan standard
tertinggi yang diamalkan dalam
menghasilkan laporan korporat.
NACRA merupakan anugerah hasil usaha
sama Bursa Malaysia, Institut Akauntan
Malaysia (MIA) dan Institut Akauntan Awam
Bertauliah Malaysia (MICPA).
Komited Untuk Menyampaikan Nilai
Mengorak langkah kehadapan, SunCity
komited untuk terus memastikan
penghasilan projek inovatif, kreatif dan
mampu meraih anugerah yang melampaui
keperluan pelanggannya yang bijak dan
amat dihargai dalam persekitaran hartanah
hari ini.
‘Sunway Tower 2’ - megah
menggapai awan di tengahtengah segi tiga emas Kuala
Lumpur.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
7
Profil
Korporat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
SunCity dalam
Perhatian
8
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
9
SunCity
dalam
Perhatian
Struktur
Korporat
Kumpulan
Pembangunan
Hartanah
Pelaburan Hartanah
Sunway Damansara Sdn Bhd
Sunway Carnival Sdn Bhd
Sunway D’Mont Kiara Sdn Bhd
Peluang Klasik (M) Sdn Bhd
Sunway Semenyih Sdn Bhd
Sunway Platinum Success Sdn Bhd
Sunway Monterez Sdn Bhd
Sunway Residence Sdn Bhd
Sunway City (Ipoh) Sdn Bhd
Kinta Sunway Resort Sdn Bhd
Sunway Rahman Putra Sdn Bhd
Menara Sunway Sdn Bhd
Sunway City (Penang) Sdn Bhd
Stellar Destiny Sdn Bhd
Sunway Kinrara Sdn Bhd
Sunway Tower 1 Sdn Bhd
Sunway Tunas Sdn Bhd
Sunway Tower 2 Sdn Bhd
Sunway Townhouse Sdn Bhd
Sunway Monash-U Residence
Sdn Bhd
Sunway Crest Sdn Bhd
Sunway Pyramid Sdn Bhd
Sunway South Quay Sdn Bhd
Sunway Bukit Gambier Sdn Bhd
Sunway Grand Sdn Bhd
Sunway City Properties Sdn Bhd
Sunway Melawati Sdn Bhd
Sunway City India Private Limited
Sunway Cana City Development
Ltd *
Sunway SPK Homes Sdn Bhd **
Sunway Opus International
Private Limited **
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
10
Sunway Real Estate (China)
Limited **
Nota:
Struktur Korporat Kumpulan tidak termasuk syarikat dorman dan tidak beroperasi.
* Syarikat sekutu
** Syarikat dikawal bersama
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
11
Hospitaliti
Riadah
Penjagaan Kesihatan
Sunway Hospitality Holdings
Ltd Group
Sunway Lagoon Sdn Bhd
Sunway Medical Centre Berhad
Sunway Travel Sdn Bhd
[email protected] Sdn Bhd
Sunway Resort Hotel Sdn Bhd
Sunway Hotel (Penang) Sdn Bhd
Sunway Hotel (Seberang Jaya)
Sdn Bhd
Sunway Hotel Phnom Penh Ltd
Sunway Lagoon Club Berhad
Sunway International Vacation
Club Berhad
Sunway Healthy Lifestyle Sdn Bhd
Sunway Lagoon Water Park Sdn Bhd
Sunway Leisure Services Sdn Bhd
Pyramid Bowl Sdn Bhd *
SunMed Clinics Sdn Bhd
Struktur
Korporat
Kumpulan
Lembaga Pengarah
Pengerusi Eksekutif,
Pengarah Eksekutif Terikat
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Timbalan Pengerusi Eksekutif,
Pengarah Eksekutif Terikat
Datuk Razman M Hashim
Maklumat
Syarikat
Pengarah Urusan,
Pengarah Eksekutif Terikat
Ngian Siew Siong – Pembangunan Hartanah, Antarabangsa
Ngeow Voon Yean – Pelaburan Hartanah
Ho Hon Sang – Pembangunan Hartanah, Malaysia (Dilantik pada 19 Mac 2010)
Pengarah Eksekutif Terikat
Dato’ Ng Tiong Lip (Meletak jawatan pada 20 Mei 2010)
Pengarah Bukan Eksekutif Terikat
Lim Swe Guan
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Teo Tong How
Tan Siak Tee
Datin Paduka Low Siew Moi
Jawatankuasa Audit
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
12
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim (Pengerusi)
Teo Tong How
Tan Siak Tee
Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah (Exco)
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO (Pengerusi)
Datuk Razman M Hashim (Bersilih ganti dengan Tan Sri Dato’ Seri
Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO)
Ngian Siew Siong
Tan Poh Chan (Bersilih ganti dengan Ngian Siew Siong)
Ngeow Voon Yean
Ho Hon Sang
Lim Swe Guan
Evan Cheah Yean Shin
Pendaftar Saham
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
(Pengerusi)
Teo Tong How
Tan Siak Tee
Sunway Management Sdn Bhd (50661-X)
Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
No Tel :(603) 5639 8889
No Faks:(603) 5639 9507
Jawatankuasa Saraan
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
(Pengerusi)
Teo Tong How
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Jawatankuasa Skim Opsyen
Saham Pekerja
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
(Pengerusi)
Datuk Razman M Hashim
Ngian Siew Siong
Ngeow Voon Yean
Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Ngian Siew Siong (Pengerusi)
Ngeow Voon Yean
Yuen Kam Wah
Lee Weng Keng
Tan Poh Chan
Juruaudit
Ernst & Young
Chartered Accountants
Peguam
David Lingam & Co.
Mah-Kamariyah & Philip Koh
Jurubank Utama
HSBC Bank Malaysia Berhad
Malayan Banking Berhad
RHB Bank Berhad
CIMB Bank Berhad
Affin Bank Berhad
OCBC Bank (Malaysia) Berhad
Setiausaha Syarikat
Penyenaraian Bursa Saham
Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok
Cheng (MIA 5601)
Tan Kim Aun (MAICSA 7002988)
Lee Suan Choo (MAICSA 7017562)
Pasaran Utama Bursa Malaysia
Securities Berhad
Pejabat Berdaftar
Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
No Tel: (603) 5639 8889
No Faks: (603) 5639 9507
Laman Web
www.sunwaycity.com
Perhubungan Pelabur
E-mel :[email protected]
No Tel:(603) 5639 9289
13
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Jawatankuasa Pencalonan
Maklumat
Syarikat
Sunway City Berhad komited dalam usaha
memenuhi harapan pemegang amanahnya.
Falsafah
Korporat
PELANGGAN
PEMEGANG SAHAM
Kami berusaha untuk meraih
kesetiaan pelanggan melalui
penyediaan perkhidmatan yang
bermutu tinggi dan produk yang
berkualiti. Kami juga sentiasa
mengukur tahap kepuasan mereka
dan memastikan kami memahami
dan memenuhi keperluan mereka
yang sentiasa berubah.
Dalam usaha memastikan kesemua
fungsi ekonomi dilaksanakan secara
paling cekap dan produktif, kami
berusaha bersungguh-sungguh
untuk menggunakan teknologi
terkini secara paling optimum.
Di samping itu kami juga sentiasa
memperbaiki kaedah pencegahan
masalah dan meneliti proses yang
digunakan serta menetapkan
penanda aras dan objektif yang
strategik demi memastikan hanya
amalan terbaik diterapkan. Dengan
cara ini, pelaburan para pemegang
saham kami dilindungi dan mereka
dipastikan pulangan jangka
panjang yang menarik. Mereka
juga lebih yakin dengan adanya
tadbir urus korporat yang
menitikberatkan ketelusan dan
kebertanggungjawaban.
KAKITANGAN
Kami berusaha untuk mencapai
pengurusan kualiti yang
menyeluruh, meliputi tumpuan
pelanggan, penglibatan menyeluruh
dan penambahbaikan berterusan
yang disokong oleh sistem dan
langkah yang berkesan. Dalam hal
ini warga kami dianggap sebagai
aset kami yang paling berharga.
Dengan itu kami memupuk
kepercayaan, inisiatif, kreativiti dan
sikap saling menghormati dalam
kalangan mereka, dan sentiasa
memberi mereka peluang untuk
membangunkan peribadi mereka
melalui latihan yang berterusan.
PEMBEKAL
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
14
Para pembekal merangkumi
sebahagian penting dalam rantaian
pembangunan hartanah kami. Kami
sentiasa berusaha untuk menjalin
dan mengeratkan hubungan yang
saling bermanfaat dengan para
pembekal yang berkongsi iltizam
kami untuk sentiasa memenuhi
kepuasan para pelanggan kami
melalui peningkatan kualiti,
penghantaran dan kos secara
berterusan.
NEGARA DAN
MASYARAKAT
K ami menghormati alam sekitar
dan berusaha menjadi warga
korporat yang mulia dengan
menyumbang kembali kepada
negara dan masyarakat dari segi
ekonomi, intelek dan sosial.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
15
SunCity komited untuk menyediakan persekitaran kehidupan yang berkualiti, selamat dan selesa kepada para pelanggan kami.
Pernyataan
Pengerusi
Para pemegang saham yang dihormati
Dengan sukacitanya saya
membentangkan laporan tahunan yang
menyenaraikan prestasi cemerlang
dan pencapaian utama Kumpulan
setakat hari ini. SunCity memulakan
tahun kewangan 2009 dalam keadaan
ekonomi global yang mencabar
akibat krisis kewangan yang berpunca
daripada Amerika Syarikat dan telah
membawa kesan buruk kepada negara
lain di Eropah dan Asia.
kegawatan ekonomi dengan
memanfaatkan kekuatan kami dengan
baik. Secara asasnya, kedua-dua
bahagian ini telah membolehkan kami
mengekalkan tumpuan kepada sasaran
kami untuk mencapai pertumbuhan
mampan dan pada masa yang sama,
mencipta nilai untuk pemegang
saham kami.
Namun begitu, saya merasa bangga
kerana tempoh mencabar ini dapat
kami lalui tanpa banyak masalah, malah
kami berjaya mencapai pertumbuhan
tinggi dalam semua segmen utama
perniagaan, sesuatu yang bukan
calang-calang kejerihannya. Kejayaan
ini sebahagian besarnya adalah hasil
daripada model perniagaan kami
yang kukuh dan dinamik yang telah
membolehkan kami mempertingkatkan
nilai aset teras kami.
Walaupun berada dalam keadaan
ekonomi yang sukar, SunCity sekali lagi
menunjukkan prestasi membanggakan
bagi tempoh 18 bulan yang berakhir
pada 31 Disember 2009. Kumpulan
SunCity telah mencatatkan hasil
sebanyak RM1.6 bilion dan keuntungan
selepas cukai dan kepentingan minoriti
(“PATMI”) sebanyak RM538 juta. Jika
dibandingkan secara tahunan, PATMI
sebanyak RM359 juta tersebut mewakili
pertumbuhan sebanyak 37% daripada
RM262 juta pada tahun kewangan
sebelumnya. Jika tidak termasuk
prestasi operasi bukan teras, SunCity
mencapai PATMI teras sebanyak RM225
juta untuk tempoh 18 bulan yang
berakhir pada 31 Disember 2009 yang
mana pendapatan teras setiap saham
adalah sebanyak 47 sen.
Ini adalah bukti kukuh bahawa
Kumpulan berkemampuan
melaksanakan strategi berfikiran
jauh untuk menambah-baik operasi
perniagaan sedia ada dan mengambil
kesempatan dalam pasaran dengan
pantas.
Kelebihan dua unsur yang
dinikmati bersama
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
16
SunCity adalah sebuah konglomerat
hartanah Malaysia yang bereputasi
baik dan berintegrasi. Model
perniagaan unik yang kami miliki telah
menghasilkan Bahagian Pembangunan
Hartanah berpertumbuhan tinggi dan
memungkinkan kami memperoleh
asas pendapatan yang stabil daripada
Bahagian Pelaburan Hartanah yang
memberikan hasil tinggi.
Kedua-dua bahagian tersebut telah
membantu kami sewaktu menghadapi
Prestasi Membanggakan
Dividen
Dengan pencapaian prestasi kewangan
yang kukuh ini, para Pengarah
dengan sukacitanya mencadangkan
dividen akhir sebanyak 5 sen bagi
setiap saham RM1.00 untuk tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009.
Dengan ini, jumlah dividen kasar bagi
setiap saham setelah dicampur dividen
interim sebanyak 8 sen, yang dibayar
untuk tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009, adalah 13 sen
setiap saham.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
17
Pernyataan
Pengerusi
‘The Banjaran Hotsprings Retreat’ di Tambun, Ipoh, Perak, tarikan eko-kesejahteraan terbaru oleh SunCity.
Menyampaikan Nilai
Tempoh kewangan tahun 2009 adalah suatu tempoh
yang benar-benar menguntungkan SunCity dan
pemegang sahamnya kerana beberapa pelaburan
utama telah menjana keuntungan yang sangat baik
kepada Kumpulan. Kami juga menjangkakan aset
pelaburan ini akan terus memberi hasil pada tahuntahun yang mendatang. Kerana itulah saya dengan
sukacitanya mengumumkan tema Laporan Tahunan ini
adalah ‘Menyampaikan Nilai’.
Bagi Bahagian Pelaburan Hartanah pula, sejak
perluasan Sunway Pyramid selesai pada bulan Oktober
2007, kami telah menerima ramai pengunjung dari
dalam dan luar negara ke Sunway Pyramid dan telah
menikmati kadar penginapan penuh. Dalam tempoh
dua tahun, Sunway Pyramid telah memenangi banyak
anugerah peruncitan di Malaysia dan peringkat
antarabangsa dan lantaran itu telah membuktikannya
sebagai destinasi runcit popular.
Dalam tempoh yang diulas, banyak peristiwa penting
telah dilalui Kumpulan dalam bahagian Pembangunan
Hartanah dan Pelaburan Hartanah.
Bahagian Pelaburan Hartanah Kumpulan juga telah
melancarkan ‘Sunway Tower 2’ (dahulunya dikenali
sebagai Wisma Denmark) pada bulan Januari 2010.
Sejak kami mengambil alih bangunan tersebut pada
tahun 2007, nilai ‘Sunway Tower 2’ telah meningkat
hampir 20%. Pertambahan nilai tersebut membuatkan
kami menjangkakan sesuatu yang sangat positif bagi
pembangunan ‘Sunway Tower 1’ di sebidang tanah
bersebelahannya pada waktu terdekat ini.
Di samping menyampaikan hartanah berkualiti yang
mempunyai kenaikan modal positif kepada pelanggan
kami, Kumpulan juga memberi lebih penekanan
kepada pembinaan hartanah yang menggabungkan
ciri-ciri hijau bagi menjaga alam sekitar.
Bahagian Pembangunan Hartanah memperoleh
anugerah berprestij Anugerah Emas (Pembangunan
Kediaman Bangunan Tinggi – Sementara) dalam Skim
Tanda Hijau (Reka Bentuk Bangunan Hijau) Penguasa
Bangunan Dan Pembinaan (“BCA”) Singapura bagi
pembangunan Sunway Palazzio, pembangunan
kediaman bangunan tinggi pertama di Malaysia yang
menerima anugerah yang menjadi rebutan ini. Selain
daripada itu, Sunway Challis Damansara, Sunway
Vivaldi dan Nautica, kondominium mewah Sunway
South Quay juga menerima pensijilan Tanda Hijau
BCA tersebut.
Satu lagi peristiwa penting yang ingin saya sebutkan
di sini ialah, Sunway Giza di Sunway Damansara,
sebuah pusat kejiranan khusus seluas 6.17 ekar telah
selesai pembinaannya pada bulan Disember 2009.
Sunway Giza yang mempunyai keluasan kasar seluas
160,000 kaki persegi adalah sebuah pusat runcit khusus
berintegrasi yang di reka untuk memenuhi keperluan
beli-belah, libur dan hiburan masyarakat Damansara
dan Petaling Jaya dan di sekelilingnya.
Pernyataan
Pengerusi
Pelancaran ‘Sunway Tower 2’ oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur.
Bahagian Hospitaliti juga telah mencatatkan satu lagi
pencapaian dengan pembukaan ‘The Banjaran Hotsprings
Retreat’ di Tambun, Ipoh. Kami yakin pusat peranginan
kesejahteraan mewah mesra alam yang mempunyai 25
vila dan sebuah spa holistik ini akan memainkan peranan
penting dalam mempromosi Malaysia sebagai destinasi
baharu dalam industri pelancongan kesejahteraan. Spa ini
terletak di sebuah lembah seluas 56 ekar dipinggiri oleh
beberapa buah bukit, dibina di kelilingi mata air panas
tertutup semula jadi dan salah satu daripada hutan hujan
tertua di dunia. ‘The Banjaran Hotsprings Retreat’ juga telah
dinamakan sebagai salah satu daripada tempat peranginan
kerohanian Sepuluh Paling Teratas di Asia oleh Asia Spa.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
18
Bahagian Riadah terus memperhebat keseronokan yang
ditawarkannya di Sunway Lagoon dan ‘Lost World of
Tambun’. Kedua-dua taman tema tersebut telah semakin
berkembang dari hari ke hari dan telah menerima
bilangan pengunjung yang tinggi sepanjang tahun. Di
samping itu juga, kedua-dua taman tema tersebut telah
meletakkan Malaysia di peta dunia sebagai destinasi libur
terunggul. Kami juga dengan bangganya mengumumkan
Sunway Lagoon telah memenangi Anugerah Tempat
Paling Menarik Asia bagi kali ketiga berturut-turut.
Sunway Lagoon telah menjadi tempat pilihan penganjur
untuk banyak acara antarabangsa termasuklah MTV World
Stage LIVE di Malaysia yang menarik pengunjung seramai
15,000 orang dan telah disiarkan di lebih 44 saluran MTV
berlainan kepada penonton seramai 600 juta isi rumah di
seluruh dunia.
Perluasan Pusat Perubatan Sunway yang dimulakan
pada tahun 2006 telah selesai pada bulan Disember
2009. Perluasan ini memantapkan lagi kedudukan
Pusat Perubatan Sunway sebagai peserta utama dalam
industri perubatan dan akan memainkan peranan lebih
besar dalam menyokong rancangan kerajaan untuk
membesarkan industri pelancongan perubatan.
Peneraju Pemaju Pakar Komuniti
SunCity bersungguh-sungguh dengan peranannya
sebagai peneraju pemaju pakar komuniti. Kejayaannya
merubah 800 ekar tanah terbiar kepada ‘Sunway
Integrated Resort City’ yang mengagumkan sekarang
masih lagi terserlah dalam ketekalan Kumpulan untuk
terus menyampaikan produk bernilai kepada pelanggan
dan pemegang sahamnya.
Walaupun kerjanya mencabar, dengan semangat yang
ditunjukkan oleh semua yang terlibat, kami telah berjaya
merubah bekas lombong terbiar dan tidak dipedulikan ini
sehinga menjadi hijau dengan tumbuh-tumbuhan dan
bunga-bungaan seperti sekarang ini. Saya juga berbangga
kerana ‘Sunway Integrated Resort City’ ini mempunyai
pelbagai komponen untuk meningkatkan kualiti kehidupan
penduduknya seperti yang boleh dilihat pada kemudahan
penjagaan kesihatan, libur dan pendidikan yang tersedia.
Kemudahan-kemudahan ini telah menaikkan imej dan nilai
hartanah perbandaran tersebut.
Sehingga kini, kejayaan kami bukan hanya pembangunan
‘Sunway Integrated Resort City’ yang berkembang maju,
malah telah dibuktikan di ‘Sunway City Ipoh’ dan Sunway
Damansara. Ketiga-tiga perbandaran ini melambangkan
kepakaran dan kelebihan bersaing Kumpulan dalam
mencungkil nilai daripada sebidang tanah dan
mengubahnya menjadi sebuah hab komuniti yang
bersemangat dan bertenaga.
Saya juga ingin mengumumkan Kumpulan kini
menerapkan falsafah Kehidupan Sihat dan Berkekalan
(”LOHAS”) dalam projek-projek pembangunan
hartanahnya. LOHAS adalah istilah pasaran yang digunakan
untuk menerangkan satu sektor pasaran yang mahukan
barangan dan perkhidmatan yang menumpukan
kepada tonggak kesihatan dan kecergasan, persekitaran,
pembangunan peribadi dan kehidupan yang mapan.
Untuk membuka
Nilai REIT
Pemerolehan
Bank Tanah
Pengembangan
Regional
Konglomerat
Harta Tanah
Bersepadu
Pertama
Membangunkan
Aset Pelaburan
Baru
Strategi pertumbuhan dinamik SunCity.
Kami sedar pembeli rumah sekarang semakin canggih
dalam pemilihan hartanah mereka. Kriteria utama
yang diinginkan oleh pembeli rumah adalah ciri-ciri
keselamatan menyeluruh, reka bentuk kotemporari dan
mesra alam serta persekitaran yang dipenuhi perpohonan
yang menghijau. Oleh sebab itu, kami akan terus
menerapkan falsafah LOHAS dalam projek-projek kami
di masa hadapan dengan tujuan melimpahi kehidupan
pelanggan yang kami hargai dengan kesejahteraan.
Situasi Pasaran
Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, tahun 2009
adalah tahun yang penuh cabaran di dalam dan luar
negara. Mujurlah keadaan ekonomi secara keseluruhannya
pada tahun 2010 semakin baik. Ini adalah hasil inisiatif
rangsangan oleh penguat-penguat kuasa monetari global
dan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia yang melaksanakan
rancangan pemulihan peringkat global. Berdasarkan
usaha tersebut dan permintaan pengguna yang semakin
bertambah, ekonomi global pada waktu ini dijangka akan
tumbuh pada kadar lebih selesa.
Di Malaysia, ekonomi global yang dijangka akan pulih ini
mendorong kerajaan meramalkan pertumbuhan ekonomi
sebanyak 4.5% ke 5% bagi tahun 2010 setelah mengalami
penguncupan 1.7% pada tahun 2009. Perkara ini diharap
menjadi tanda keadaan akan bertambah baik pada masa
yang akan datang. Tambahan lagi, pasaran hartanah
kediaman telah pulih daripada kesan krisis ekonomi global.
Walaupun Bank Negara Malaysia telah menaikkan kadar
faedah sebanyak 25 mata asas, kenaikan ini dijangka tidak
akan memberi kesan ke atas pasaran hartanah. Jangkaan
pasaran hartanah di Malaysia kekal positif dengan kadar
pemulihan kukuh di semua sektor.
Model Ekonomi Baru yang diumumkan oleh Perdana
Menteri kita Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak juga akan
membantu memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia.
Di peringkat antarabangsa, strategi SunCity untuk
meluaskan perniagaan di China dan India telah disokong
oleh jangkaan ekonomi yang cergas di kedua-dua negara
dengan pertumbuhan produk domestik kasar masingmasing sebanyak 9.6% dan 8.2% (seperti yang diramalkan
oleh Asian Development Bank).
Melangkah ke Fasa Pertumbuhan
Seterusnya
Seperti yang disebutkan sebelum ini, model perniagaan
“Terbaik Daripada Dua Dunia” SunCity telah membolehkan
kami memanfaatkan pendapatan stabil yang kami peroleh
daripada aktiviti pelaburan hartanah untuk mendanai
perniagaan pembangunan hartanah pertumbuhan
tinggi kami.
Waktu ini ternyata paling sesuai untuk kami bergerak
ke peringkat lebih tinggi pada rantaian nilai kerana
sebahagian besar aset pelaburan sekarang ini memperoleh
pulangan yang baik. Sebagai sebahagian daripada strategi
pertumbuhan, kami telah bersedia untuk mencungkil nilai
aset pelaburan ini dengan menyuntiknya ke dalam suatu
Dana Amanah Pelaburan Harta Tanah (“REIT”). Pada pendapat
kami, REIT adalah peluang untuk melabur semula hasil
yang diperoleh kepada pelaburan hartanah baharu dan
merangsang prestasi Bahagian Hartanah kami. Strategi REIT
ini akan meletakkan kami pada kedudukan unik sebagai
konglomerat hartanah berintegrasi pertama di Malaysia.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
19
Pernyataan
Pengerusi
Melebarkan Batas Sempadan
Rekod prestasi kami yang cemerlang telah mengekalkan
kami dalam senarai sepuluh teratas Anugerah Pemaju
Hartanah Terulung The Edge selama tujuh tahun
berturut-turut. Lantaran itu, pengembangan perniagaan
SunCity di rantau ini dan kemaraannya sebagai pemaju
hartanah terulung rantau ini adalah sesuatu yang berlaku
secara semula jadi. Bagi mencapai hasrat ini, SunCity
menetapkan tempoh lima tahun untuk mencapai sasaran
50% daripada hasil yang diperolehnya daripada projek
luar negara.
Pernyataan
Pengerusi
SunCity bercadang untuk mengulang kejayaan yang
dicapainya di Malaysia dalam pasaran antarabangsa
dengan menggabungkan pengetahuan dan
kepakarannya selama bertahun-tahun dalam pembinaan
hartanah kediaman dan komersil berkualiti. Dalam hal
ini, SunCity telah meluaskan jangkauannya kepada dua
negara paling ramai penduduk di dunia iaitu India dan
China dengan projek pembangunan hartanah baharu.
Kami amat berbangga kerana telah dipilih oleh SinoSingapore Tianjin Eco-City Investment and Development
Co Ltd (“SSTEC”) untuk menyertai projek ‘Tianjin Eco-City’
yang seluas 30 kilometer persegi di China. Kami telah
menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan SSTEC
pada 30 April 2010. Ini adalah bukti selanjutnya prestasi
kukuh kami kerana hanya kami, pemaju dari Malaysia
dalam kalangan pemain hartanah terulung antarabangsa
dari Hong Kong, Taiwan, Jepun, Singapura dan China.
SunCity akan memajukan 102 ekar tanah di ‘Tianjin
Eco-City’ dan menerapkan konsep LOHAS di sana,
menjadikan projek tersebut yang pertama sepertinya di
China. Projek ini dijangka akan dimajukan dalam tempoh
5 tahun dan jangkaan nilai pembangunan kasar adalah
sebanyak RM5 bilion.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
20
Bagi mengukuhkan lagi kedudukan kami dalam senario
hartanah antarabangsa, pengurus yang cekap dan
berpengalaman juga penting bagi memimpin pasukan
menuju puncak kejayaan. Saya mengucapkan berbanyakbanyak terima kasih kepada Encik Ngian Siew Siong atas
usaha beliau melaksanakan tugas yang sangat penting
iaitu menumpukan fokus dan membangunkan Kumpulan
ke tahap konglomerat hartanah peringkat global.
Pengalaman luas dan pemahaman mendalam beliau
tentang sektor hartanah meyakinkan saya bahawa Encik
Ngian akan memberi nilai yang tinggi dalam pembesaran
dan pembangunan Bahagian Pembangunan Hartanah
Antarabangsa.
Selain daripada Bahagian Pembangunan Hartanah,
Bahagian Hospitaliti kami, ‘Sunway International Hotels
& Resorts’, juga sudah bersedia dengan rancangan
pembesarannya di rantau ini. Kami telah dilantik oleh
Perfect (China) Co. Ltd untuk menguruskan Hotel Golden
Diamond di Zhongshan, China. Di samping itu, kami juga
memperoleh kontrak pengurusan sebuah kompleks belibelah daripada ‘Yitian Holiday Plaza’ di Shenzhen, China.
Kompleks beli-belah ini telah dilancarkan pada bulan
September 2008 telah dihuni sepenuhnya oleh pelbagai
jenama tempatan dan antarabangsa. Ini memberi kami
peluang untuk membesarkan Bahagian Pelaburan
Hartanah dan Hospitaliti kami di samping berkongsi
kepakaran dan pengetahuan di peringkat global.
Mengukuhkan Keberadaan Kami di
Dalam Negara
Kejayaan SunCity melancarkan ‘Sunway SPK 3 Harmoni
Garden Homes’ telah mengukuhkan lagi keberadaan
kami di dalam negara. Penawaran rumah bandar tersebut
menerima sambutan hebat dengan 80% daripada unitnya
dijual dalam tempoh seminggu selepas dilancarkan.
Projek dalam perancangan pula ialah Sunway VeloCity,
sebuah pembangunan berintegrasi terdiri daripada
apartmen perkhidmatan, suite perniagaan, ruang runcit
dan kompleks beli-belah gaya hidup yang bersemangat
dan bertenaga bernilai RM1.5 bilion. Kompleks ini terletak
di atas tanah pegangan bebas terbaik seluas 22 ekar,
dengan lokasi strategik, 5 kilometer dari pusat bandar
raya Kuala Lumpur. Pembangunan mengujakan ini akan
merubah latar langit Kuala Lumpur Selatan.
Sejajar dengan strategi Kumpulan untuk memperoleh
bank tanah di lokasi menarik, kami akan terus meninjau
bank tanah berpotensi bagi mendapatkan nilai lebih baik.
Selain daripada ini, Kumpulan juga akan menambah
lebih banyak aset pelaburan berhasil tinggi kepada
portfolionya termasuk bangunan komersil kegunaan
bercampur 28 tingkat dengan elemen pejabat dan runcit
dan 1,027 tempat letak kereta bersebelahan Sunway
Pyramid dan bangunan pejabat 25 tingkat terletak di
antara dua jalan utama di ‘Sunway Integrated Resort
City’. Kedua-dua pembangunan yang dicadangkan akan
meningkatkan peluang komersil dan runcit di ‘Sunway
Integrated Resort City’.
Anugerah dan Penghormatan
Dengan segala sukacitanya saya memaklumkan, sekali
lagi SunCity telah diberi penghormatan melalui beberapa
anugerah penting dan sanjungan yang mengiktiraf
sumbangan dan pencapaian kami dalam pasaran.
Selama tujuh tahun berturut-turut, Kumpulan telah
dianugerahkan Anugerah Pemaju Hartanah Terulung
The Edge. Penghormatan ini adalah sesuatu yang
unggul kerana anugerah ini adalah alat tanda aras yang
membariskan pemain hartanah negara yang terbaik
dari segi prestasi kewangan, kualiti, inovasi, kreativiti dan
penciptaan nilai untuk pembeli.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
21
Pernyataan
Pengerusi
Memenangi Jenama Paling Bernilai Malaysia tiga tahun berturut-turut,
anugerah ini mengiktiraf 30 jenama pengguna teratas di Malaysia.
Kami juga telah diiktiraf sebagai Jenama Paling Bernilai
Malaysia (“MMVB”) oleh Persatuan Ejen Pengiklanan
Bertauliah Malaysia (4A) dengan kerjasama Interbrand
buat kali ketiga berturut-turut. MMVB adalah langkah
penilaian jenama dan penanda aras jenama berprestasi
tinggi Malaysia.
Prestasi cemerlang jenama SunCity terbukti lagi dengan
kejayaannya merangkul Anugerah Perak dalam kategori
hartanah pada majlis Anugerah Jenama Putra 2010 yang
pertama. Anugerah Jenama Putra adalah satu-satunya
anugerah jenama di negara ini yang disahkan oleh
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
(MATRADE) dan disokong oleh Persatuan Penjenamaan
Malaysia (BAM), Persatuan Pengiklan-pengiklan Malaysia
(MAA) dan Persatuan Pakar Media (MSA).
Di samping itu, SunCity juga memperoleh dua anugerah
dalam majlis Anugerah Laporan Korporat Tahunan
Kebangsaan (“NACRA”). Selain daripada memenangi
buat kali ketiga Anugerah Kecemerlangan Industri
dalam ‘Kategori Hartanah, Hotel dan Amanah’, Kumpulan
juga buat kali pertama memenangi Anugerah Perak
untuk ‘Laporan Tahunan Terbaik dalam Bahasa Malaysia’.
NACRA adalah anugerah terulung dalam mengiktiraf
kecemerlangan dalam pelaporan korporat tahunan.
Anugerah-anugerah ini adalah pengiktirafan kepada
standard pelaporan korporat untuk ketelusan dan
kebertanggungjawaban Kumpulan yang tinggi.
Penghargaan
Sebelum mengakhiri laporan ini, saya ingin mengambil
peluang ini untuk mengiktiraf kerja keras dan
sumbangan pengurusan dan kakitangan SunCity.
Usaha yang tanpa mengira jerih dan payah serta
dedikasi mereka untuk membangunkan SunCity sangat
mengagumkan dan saya berharap mereka akan terus
berkongsi idea bagi memastikan kita kekal berada di
barisan hadapan pasaran. Saya juga ingin mengucapkan
terima kasih kepada pihak berkepentingan yang
dihargai; termasuk pelanggan, rakan niaga, jurubank,
pihak berkuasa kerajaan dan pemegang saham atas
sokongan berterusan mereka kepada Suncity.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Pengerusi Eksekutif
30 April 2010
30 Apr 2010
Majlis Tandatangan Perjanjian Usahasama dengan
Sino-Singapore ‘Tianjin Eco-City’ Investment dan
Development Co. Ltd (“SSTEC”)
SunCity dan SSTEC telah menandatangan Perjanjian Usahasama untuk
membangunkan tanah seluas 102 ekar di ‘Tianjin Eco-City’ berdasarkan
konsep Gaya Hidup Sihat Berkekalan (“LOHAS”) yang pertama di China.
Nilai pembangunan kasar (“GDV”) projek ini berjumlah RM5 bilion dan
akan dibangunkan dalam 5 tahun.
Takwim
Peristiwa
Penting
15 Feb 2010
Pembukaan Tidak Rasmi
Pusat Beli-belah SunCity yang
Keempat
Dengan memanfaatkan kepakaran dalam
pembinaan, pemilikan dan pengurusan
hartanah pelaburan runcit, ‘Sunway Giza
Specialty Centre’ di Sunway Damansara,
telah dibuka secara tidak rasmi semasa
Perayaan Tahun Baharu Cina, menjadikannya
pusat beli-belah SunCity yang keempat
dibuka setakat ini. Keseluruhan keluasan
boleh sewa bersih berjumlah100,000 kaki
persegi di pusat beli-belah ini berjaya
mencapai penghunian penuh. Ini jelas
mempamerkan keyakinan para peruncit
terhadap kepakaran SunCity mengurus
hartanah runcit.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
22
15 Jan 2010
Pelancaran Pejabat Komersil
Pertama di Kuala Lumpur
SunCity telah mengukir namanya di Segi
Tiga Emas Kuala Lumpur dengan pelancaran
menara pejabat komersilnya yang pertama
di sana, iaitu ‘Sunway Tower 2’ (dahulunya
dikenali sebagai Wisma Denmark). Selepas
pengambilalihan Wisma Denmark, SunCity
telah membelanjakan RM16 juta untuk
membaik pulih dan mengubah suai
bangunan tersebut. ‘Sunway Tower 2’, menara
pejabat perdana 33 tingkat ini memenuhi
tuntutan ketat yang ditetapkan oleh syarikat
multinasional dan kedutaan di Segi Tiga
Kuala Lumpur.
SunCity telah melancarkan Pusat Perkhidmatan Polis Pelancong Pertama di negeri
ini di Sunway Pyramid. Pusat ini terletak di pintu masuk pusat beli belah, dan
menyediakan khidmat kepada sekitar 30 juta pengunjung, 65% terdiri daripada
pelancong yang berkunjung ke ‘Sunway Integrated Resort City’ setiap tahun. Kos
binaan pusat ini yang berjumlah RM500,000 dibiayai SunCity dan ia dilancarkan
oleh Ketua polis Selangor DCP Datuk Khalid Abu Bakar. Pusat ini dianggotai 18
kakitangan yang diketuai oleh Penolong Superintenden Polis.
23
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
17 Dis 2009
Pelancaran Pusat Perkhidmatan Polis Pelancong
Pertama di Selangor
Takwim
Peristiwa
Penting
11 Nov 2009
Pembukaan Klinik SunMed di
Sunway Pyramid
Klinik SunMed merupakan lanjutan kepada
perkhidmatan kesihatan/penjagaan utama
kakitangan Pusat Perubatan Sunway.
Terdapat 3 sebab utama klinik ini ditubuhkan,
pertamanya untuk menyediakan klinik
yang lebih mudah dan senang diakses
oleh kakitangan Kumpulan Sunway. Kedua,
klinik baharu ini akan menyediakan khidmat
kepada populasi pelajar yang semakin
meningkat di Kolej Universiti Sunway dan
Kampus Universiti Monash Sunway.
Dan akhir sekali, kemudahan klinik ini juga
direka untuk tujuan pendidikan/pengajaran
perubatan dan penyelidikan klinikal.
.
14 Okt 2009
Pelancaran Tidak Rasmi
Sunway Opus Grand
Projek SunCity pertama di India, Sunway
Opus Grand (bernilai RM1.5 bilion dalam
GDV) di Hyderabad telah dilancarkan secara
tidak rasmi. Semasa pelancaran ini lebih
500 pihak berkepentingan termasuk bakal
pelanggan dan ahli media mempamerkan
minat yang mendalam terhadap projek ini.
Pratonton model apartmen prioriti diatur
bagi tetamu istimewa untuk membolehkan
mereka membuat pilihan unit yang mereka
kehendaki.
29 Ogos 2009
SunCity memberi sumbangan RM1.5 juta
untuk pembinaan laluan perkhidmatan
Takwim
peristiwa
Penting
SunCity menyumbangkan RM1.5 juta untuk membina laluan
perkhidmatan sepanjang 750 meter dari Ipoh ke Tambun.
Laluan ini dibuka secara rasmi oleh Menteri Kewangan Kedua
dan Ahli Parlimen Tambun, Dato’ Seri Ahmad Husni Mohamad
Hanadzlah. Laluan perkhidmatan ini iaitu laluan keluar dari
Lebuh Raya Utara Selatan yang terhampir dengan pusat
bandar Ipoh melalui Jalan Tambun, akan membantu para
pemandu kenderaan mengelakkan diri daripada kesesakan
lalu lintas semasa waktu puncak di sepanjang Jalan Sultan
Azlan Shah Utara.
28 Ogos 2009
MTV World Stage LIVE in
Malaysia di Sunway Lagoon
Sunway Lagoon menjadi hos kepada lebih 15,000
peminat muzik semasa MTV World Stage LIVE in
Malaysia. Acara ini disiarkan di 44 saluran MTV
berlainan di lebih 150 wilayah kepada penonton
yang merangkumi lebih 600 juta isi rumah. Acara
ini telah meletakkan Malaysia dan Sunway di
peta dunia sebagai destinasi riadah dan hiburan
terunggul di dunia.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
24
24 Ogos 2009
Pelancaran Petting Zoo
(Zoo Haiwan Peliharaan) Lost World
‘Lost World of Tambun’ berbangga untuk mengumumkan
tarikan terbaharunya, ‘The Lost World Petting Zoo’. Petting
zoo yang unik ini meliputi kawasan 80,000 kaki persegi,
diwujudkan dalam hutan semula jadi, berlatarkan bukit
batu kapur. Kos pembinaan ‘Lost World Petting Zoo’ ini
mencecah RM6 juta dan menempatkan 4,000 haiwan.
24 Ogos 2009
Earth Hour 2009
SunCity telah menyertai usaha membanteras
pemanasan dan perubahan iklim global.
Dalam usaha menyokong kempen global ini,
SunCity menunjukkan komitmennya dengan
menganjurkan pameran bertema ‘Sunway
Green Fair – A Sustainable Living Programme’
atau ‘Pesta Hijau Sunway – Program Kehidupan
Mampan’ selama 3 hari di Sunway Pyramid.
23 Jun 2009
Kampus Universiti Monash Sunway
dan Pusat Perubatan Sunway berganding
bahu untuk mewujudkan hospital
pendidikan
Kampus Universiti Monash Sunway (“MUSC”) dan
Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”) telah
menandatangani Memorandum Persefahaman untuk
mewujudkan kemudahan pembelajaran baharu di
SunMed yang akan turut menempatkan sebuah pusat
penyelidikan kanser. Kerjasama strategik ini akan
menyediakan gandingan kemudahan pembelajaran
bagi pelajar perubatan MUSC tidak lama lagi dalam
pelbagai disiplin.
27 Mei 2009
Gotong Royong di Dataran Sunway
Dalam usaha menyokong komitmen Datuk Bandar Majlis
Bandaraya Petaling Jaya untuk menjadikan 2009 tahun
kebersihan bagi bandar raya ini, Sunway Damansara
Sdn Bhd telah menganjurkan kempen “Gotong-royong”
bersama-sama Majlis Bandaraya Petaling Jaya l (“MBPJ”)
untuk membersihkan pusat komersil Dataran Sunway di
Kota Damansara. Acara ini dirasmikan oleh Datuk Bandar
MBPJ, Dato’ Mohamad Roslan bin Sakiman.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
25
Takwim
peristiwa
Penting
14 Apr 2009
Kongres Salsa Sedunia Malaysia 2009
Pusat Konvensyen Sunway Pyramid telah menjadi hos
kepada acara Kongres Salsa Sedunia Malaysia 2009.
Ini merupakan satu-satunya Kongres Salsa di Malaysia
yang memberi peluang kepada para peminat tarian
Ballroom Latin dan Sukan Tarian untuk turut serta
sebagai profesional dalam Kongres ini.
Takwim
Peristiwa
Penting
10 Apr 2009
Bas Shuttle Percuma dalam
‘Sunway Integrated Resort City’ (Bandar
Raya Peranginan Integrasi Sunway)
SunCity telah melancarkan perkhidmatan bas
shuttle percuma pertama di sekitar ‘Sunway
Integrated Resort City’. Usaha ini diterima baik oleh
para penduduk perbandaran ini dan selaras dengan
falsafah LOHAS yang dihayati oleh SunCity.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
26
24 Mac 2009
Pelancaran ‘Wildlife Park’ (Taman
Hidupan Liar) di Sunway Lagoon
Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar
Datuk Douglas Uggah Embas, telah melancarkan
‘WIldlife Park’ di Sunway Lagoon. Taman ini
mengetengahkan ciri-ciri pendidikan dan
hiburan, dengan itu memberi para pengunjung
pengalaman interaktif melihat, menyentuh dan
belajar mengenai lebih 160 jenis haiwan dalam
persekitaran yang selamat.
11 Mac 2009
‘Sunway Memories’
Majlis Penyampaian Anugerah
Peraduan Fotografi
Peraduan fotografi ‘Sunway Memories’ telah
mendapat sambutan yang amat menggalakan,
dengan lebih 10,000 penyertaan. Para peserta bukan
sahaja dari Malaysia, bahkan juga dari Singapura,
Indonesia dan Emiriah Arab Bersatu.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
27
Takwim
Peristiwa
Penting
26 Sep 2008
Pelancaran Kempen
Keselamatan Jalan Raya
Sempena perayaan Hari Raya, Sunway
Pyramid telah menyertai Kempen
Keselamatan Jalan Raya. Acara ini
diadakan di 5 pondok tol Lebuh Raya
Baru Pantai Petaling Jaya Selatan.
20 Ogos 2008
Skate Asia 2008
Sunway Pyramid telah menjadi tuan rumah kepada
acara Skate Asia 2008, suatu pertandingan perdana
luncur ais antarabangsa. Lebih 1,000 peluncur ais dari
negara seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Hong
Kong, China, Thailand, Emiriah Arab Bersatu, Macau dan
AS telah bertanding dalam kejuaraan yang telah dihos
oleh Malaysia untuk kali ketiga.
Mac 2010
Anugerah dan
Pengiktirafan
Sunway City Berhad
Anugerah Jenama Putra
Anugerah Perak dalam Kategori
Pembangunan Hartanah
Oleh Persatuan Ejen Pengiklanan
Diakreditasi Malaysia (4As)
SunCity telah memenangi anugerah
Perak bagi kategori hartanah dalam
Anugerah Jenama Putra 2010 yang
julung-julung kali diadakan. Anugerah
Jenama Putra adalah satu-satunya
anugerah jenama di Malaysia yang
disahkan oleh Perbadanan
Pembangunan Perdagangan Luar
Malaysia (MATRADE) dan disokong oleh
Persatuan Penjenamaan Malaysia (BAM),
Persatuan Pengiklan-pengiklan Malaysia
(MAA) dan Persatuan Pakar Media (MSA).
Dianjurkan secara bersama oleh Jenama
Paling Bernilai di Malaysia (“MMVB”),
Anugerah Jenama Putra merupakan
pengiktirafan dan usaha penilaian untuk
mengiktiraf jenama yang digemari dan
dekat di hati rakyat Malaysia. MMVB
mengukur jenama berdasarkan penilaian
kewangan, manakala Anugerah Jenama
Putra pula mengukur keutamaan
pengguna.
Sunway City Berhad
Perintis Urus Niaga Berasaskan Islam
10 Teratas 2009
Oleh Majalah Islamic Finance Asia
Urus Niaga ‘Sunway Platinum Success’
disifatkan sebagai perintis yang
melampaui tradisi perkongsian
Musharakah Mutanaqisah yang sering
digunakan dalam pembiayaan
perumahan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
28
Ini membuktikan bahawa keyakinan
Kumpulan bahawa inovasi bukan sahaja
bergantung kepada produk dan
perkhidmatannya sahaja bahkan meliputi
semua aspek operasi perniagaan.
Mar 2010
Feb 2010
Sunway Pyramid
Anugerah Jualan Hujung Tahun
Malaysia (“MYES”) 2009
i.Dekorasi Tematik Terbaik bagi MYES
2009 (Sub bandar)
ii.Promosi dan Acara MYES 2009
terbaik (Sub bandar)
Oleh Kementerian Pelancongan Malaysia
Sunway Pyramid menjadi pemenang
bagi kedua-dua anugerah ‘Dekorasi
Tematik Terbaik’ dan ‘Promosi dan Acara
Terbaik’ dalam kategori Sub bandar.
Hingga kini, ia merupakan pusat belibelah pertama yang meraih dua
anugerah sekali gus. Dato’ Sri Dr Ng Yen
Yen, Menteri Pelancongan Malaysia
telah hadir untuk menyampaikan
anugerah tersebut.
Anugerah ini merupakan
pengiktirafan tertinggi bagi
individu dan organisasi yang
memberi sumbangan besar
kepada industri pelancongan
Malaysia.
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Dis 2009
Sunway Lagoon
Anugerah Pelancongan LIBUR
2009
Anugerah Tarikan Taman Tema
Terbaik
Oleh Majalah LIBUR dengan sokongan
Kementerian Pelancongan Malaysia
‘Lost World of Tambun’
Anugerah Pelancongan
Malaysia 2009
Tarikan Pelancongan Inovatif
(Tarikan Semula Jadi/Eko
Pelancongan)
Oleh Kementerian
Pelancongan Malaysia
Anugerah yang dimenangi ini
disampaikan oleh Dato’ Sri Dr Ng
Yen Yen, Menteri Pelancongan
Malaysia. Anugerah ini betujuan
untuk mengiktiraf peserta
industri yang mempamerkan
produk dan perkhidmatan yang
cemerlang, di samping memberi
ganjaran kepada mereka yang
mempromosi industri
pelancongan tempatan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
29
Jan 2010
Sunway Lagoon telah memenangi
anugerah pelancongan berprestij ini
buat kali kedua. Anugerah ini berjaya
diraih setelah taman ini mendapat
undian majoriti melebihi 100,000
daripada para pembaca majalah
LIBUR Travel, penyunting rencana
dan tulisan pelancongan yang
berpengalaman serta penulis
pelancongan yang mengadakan
lawatan ke sana.
Dis 2009
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Sunway City Berhad
Anugerah Laporan Tahunan Korporat
Kebangsaan 2009
i.Anugerah Kecemerlangan Industri
dalam Kategori Hartanah, Hotel dan
Amanah
ii.Anugerah Laporan Tahunan Bahasa
Malaysia Terbaik (Anugerah Perak)
Oleh Bursa Malaysia Berhad, Institut
Akauntan Malaysia (MIA) dan Institut
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia
(MICPA)
SunCity sekali lagi dinamakan sebagai
pemenang dalam kategori Hartanah,
Hotel dan Amanah, dan telah
memenangi anugerah ini sejak tahun
2007 lagi.
Nov 2009
Di samping itu, SunCity juga telah
berjaya meraih Anugerah Perak bagi
Laporan Tahunan Bahasa Malaysia
Terbaik, melalui penggunaan istilah
perakaunan dan kewangan yang tepat,
kelancaran terjemahan serta
penyampaian yang mudah difahami dan
menarik minat pembaca.
Kumpulan Sunway
Majikan Siswazah Malaysia
100 Teratas 2009
Oleh Media GTI
Kumpulan Sunway menduduki
tempat ke-34 dalam Anugerah
Majikan Siswazah Malaysia 100
Teratas 2009, meningkat dua tempat
dari tempat ke-36 yang didudukinya
pada tahun 2008. Kumpulan Sunway
juga menjadi salah satu daripada 4
calon dalam 2 kategori - Libur,
Pelancongan & Hospitaliti dan
Hartanah & Pembangunan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
30
Anugerah ini bertujuan untuk
mengenal pasti 100 majikan terpilih
yang teratas dan merupakan
pengiktirafan yang diberi kepada
semua pemimpin industri dalam
pasaran perekrutan siswazah, hasil
undian para pelajar dan siswazah.
Sunway City Berhad
Pensijilan Pencapaian Perak
Qlassic
di bawah Kategori Bangunan
Perumahan Berstrata
Oleh Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (“CIDB”)
Nov 2009
Sunway Challis Damansara telah
diberi anugerah Pensijilan
Pencapaian Perak Qlassic di bawah
Kategori Bangunan Perumahan
Berstrata. Sistem Penilaian Kualiti
dalam Pembinaan yang diadakan
setiap tahun oleh CIDB
merupakan kaedah yang digunakan
untuk mengukur dan menilai kualiti
projek pembinaan berdasarkan
keperluan yang telah dikenal pasti.
Sejak 2007, 8 projek telah dinilai oleh
CIDB dan ia memberi dorongan yang
hebat demi memastikan Kumpulan
terus maju.
Nov 2009
Sunway City Berhad
Jenama Paling Bernilai
di Malaysia 2009
Oleh Persatuan Ejen Pengiklanan
Bertauliah Malaysia (4A) dengan
kerjasama Interbrand
Untuk 3 tahun berturut-turut,
SunCity telah menjadi
sebahagian daripada gugusan
organisasi terunggul yang
merupakan 30 Jenama
pengguna Malaysia teratas.
Kajian penilaian ini dilakukan
oleh 4As dan The Edge, serta
dikendalikan oleh Interbrand.
Sunway City Berhad
Anugerah Pemaju Hartanah
Terbaik The Edge 2009
Oleh The Edge
SunCity telah diiktiraf dalam
senarai 10 Teratas ini selama
tujuh tahun berturut-turut. Ia
juga telah berjaya
mempertahankan kedudukannya
di tangga ke tiga untuk dua
tahun berturut-turut. Anugerah
ini merupakan kaedah untuk
menanda aras peserta hartanah
terunggul di negara ini dari segi
prestasi kewangan, kualiti,
inovasi, kreativiti dan nilai
penciptaan yang disampaikan
kepada para pembeli.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
31
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Jul 2009
Sunway City Berhad
Anugerah Hartanah Kediaman Asia
Pasifik CNBC 2009
Pembangunan Kediaman Bertingkat
Tinggi Terbaik di Malaysia
Sunway Palazzio di Sri Hartamas,
Kuala Lumpur
Oleh Consumer News and Business
Channel (“CNBC”) Television
Okt 2009
Sunway Palazzio telah memenangi
Anugerah Hartanah Kediaman Asia Pasifik
CNBC 2009 dalam kategori Pembangunan
Kediaman Bertingkat Tinggi di Malaysia.
Anugerah ini merupakan sebahagian
daripada anugerah hartanah antarabangsa,
sebuah program tahunan perdana yang
membezakan syarikat dengan pencapaian
peringkat tertinggi dalam 21 kategori. Para
pemenang dikenal pasti sebagai peserta
yang sentiasa berusaha untuk meninggikan
standard industri melalui penyediaan
kemahiran dan perkhidmatan yang
cemerlang, di samping sentiasa berusaha
untuk mencapai tahap kualiti dan inovasi
yang lebih tinggi.
Jun 2009
Sunway Lagoon
Anugerah Tempat Paling Menarik
Asia 2009
Kategori sederhana
(1-2 juta pengunjung setiap tahun)
Oleh AXN dan International
Association of Amusement
Parks & Attractions (IAAPA)
Sunway Lagoon telah memenangi
Anugerah Tarikan Terbaik Asia untuk
tiga tahun berturut-turut. Anugerah
ini mengiktiraf tarikan terbaik dan
destinasi pilihan pelancong di
seluruh Asia.
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Apr 2009
Sunway Lagoon dan
Gelanggang Luncur Ais Sunway
Anugerah PKS BrandLaureate
(SMES) 2009
Oleh Asia Pacific Brands Foundation
Sunway Pyramid
Anugerah Perkhidmatan
Berjenama MY 2009
Oleh Markplus Inc
Sunway Pyramid mencatatkan satu
lagi pencapaian apabila ia meraih
Anugerah Perkhidmatan Berjenama MY
2009 yang sulung untuk perkhidmatan
berjenama terbaik dalam kategori pusat
beli-belah di Malaysia.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
32
Anugerah Perkhidmatan Berjenama
MY 2009 memberi penghormatan
kepada syarikat yang mempamerkan
perkhidmatan bermutu tinggi melalui
penerapan ciri perkhidmatan yang
tersendiri yang membezakannya
daripada para pesaing.
Anugerah ini disampaikan oleh
Bapa Pemasaran Moden, Profesor
Philip Kotler yang disifatkan sebagai
pakar pemasaran dunia yang paling
berwibawa serta pengasas Markplus
Inc, En Hermawan Kartajaya.
i. P
ENJENAMAAN KORPORAT
Jenama Terbaik dalam Libur Sunway Lagoon
Mei 2009
ii. P
ENJENAMAAN PRODUK
Jenama Terbaik dalam Libur –
Gelanggang Luncur Ais
Anugerah BrandLaureate adalah
satu-satunya Anugerah Jenama yang
diendors oleh Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan
Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku
Mizan Zainal Abidin. SunCity telah
diberi penghormatan Anugerah
Penjenamaan Korporat sebagai
mengiktiraf kejayaannya membina
jenama dan identiti jenama yang
kukuh. Ia turut menerima Anugerah
Penjenamaan Produk sebagai
mengiktiraf produk dan
perkhidmatannya yang cemerlang.
33
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Apr 2009
Kumpulan Sunway
Anugerah Konglomerat The
BrandLaureate 2008/2009
Oleh Asia Pacific Brands Foundation
Kumpulan Sunway sekali lagi
membuktikan keutuhan jenamanya
dengan kejayaannya merangkul
Anugerah Konglomerat BrandLaureate
2008/2009 yang menjadi rebutan
untuk tahun kedua berturut-turut.
Pengiktirafan ini diberikan kepada
Kumpulan di bawah kategori
Konglomerat dan merupakan antara
anugerah tiga teratas dalam majlis
penyampaiannya yang gilanggemilang.
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Dis 2008
Anugerah ini memberi pengiktirafan
dan penghormatan kepada jenama
paling terkemuka dalam negara. Ia
bertujuan untuk mengiktiraf kesan dan
kepimpinan gagasan jenama
terkemuka ini merentas berbagai
industri.
Sunway City Berhad
Anugerah Jenama Super
Cemerlang Asia Pasifik 2008
Oleh Gabungan Usahawan Asia
(Asia Entrepreneur Alliance)
Anugerah ini meraikan dan
memberi penghormatan kepada
mereka yang membina dan
menerajui jenama yang berjaya
dan berkembang maju.
Anugerah ini juga menjadi ciri
utama yang melambangkan
kebanggaan para usahawan.
Jenama SunCity telah diterima
baik secara meluas dan terbukti
sentiasa dalam ingatan para
pengguna dan rakan
seperjuangan dalam industri.
Anugerah Jenama Super
Cemerlang Asia Pasifik 2008
dianjurkan setiap tahun dan
diiktiraf oleh Gabungan
Usahawan Asia (AEA) dengan
sokongan Majlis Penjenamaan
Global (Global Branding Council)
dan Majalah Global CEO.
‘Sunway Resort Hotel & Spa’
Restoran Dipasarkan Secara
Terbaik 2008
Oleh Festival Gourmet
Antarabangsa Malaysia (“MIGF”)
Mac 2009
‘Sunway Resort Hotel & Spa’
berbangga untuk menerima
“Anugerah Restoran Yang
Dipasarkan Secara Terbaik” yang
diraih oleh Avanti Italian-American
Ristorante dan West Lake Garden
Chinese Restaurant yang telah
turut serta dalam MIGF yang
berlangsung selama sebulan barubaru ini.
Anugerah ini memberi
penghormatan kepada restoran
dan personaliti cemerlang yang
telah menyertai festival ini. Acara
gourmet tahunan ini menjadi
penanda aras dan telah berjaya
mempromosi minat yang mapan
dalam bidang sajian makanan
Malaysia dan akhirnya telah berjaya
meletakkan Malaysia sebagai
destinasi kulinari pilihan.
Nov 2008
Sunway City Berhad
Anugerah Laporan Tahunan
Korporat Kebangsaan 2008
Anugerah Kecemerlangan Industri dalam
Kategori Hartanah, Hotel dan Amanah
Oleh Bursa Malaysia Berhad, Institut
Akauntan Malaysia (MIA), Institut
Pengurusan Malaysia (MIM) dan Institut
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia
(MICPA)
Ini merupakan kali kedua berturut-turut
SunCity menerima anugerah untuk tadbir
urus korporat yang baik dan integriti
dalam usaha pelaporan korporatnya.
Anugerah
dan
Pengiktirafan
Okt 2008
Anugerah ini merupakan kaedah
menanda aras kecemerlangan pelaporan
korporat. Ia mengiktiraf ketelusan dan
komunikasi yang berkesan di antara
organisasi dengan para pihak
berkepentingannya melalui penerbitan
laporan tahunan yang menepati masa,
bermaklumat, berfakta dan mesra
pembaca.
Sunway Pyramid
Anugerah Tandas Berkualiti
Kebangsaan - Emas
Oleh Persatuan Bilik Air
Berkualiti Malaysia (QRAM)
dengan gandingan
Jawatankuasa Kebersihan
Tandas Kebangsaan (NTCC) di
bawah Kementerian
Perumahan dan Kerajaan
Tempatan, Malaysia
Anugerah ini bertujuan
untuk mengiktiraf organisasi
yang mempunyai tandas
yang paling bersih, di
samping reka bentuk yang
terunggul serta ciri-ciri khas.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
34
Pusat Perubatan Sunway
LEAN Club
Anugerah Pengurusan Hospital
Asia (“HMA”) 2008
dalam Kategori Pemasaran,
Perhubungan Awam atau Promosi
Oleh OIC Events
Nov 2008
LEAN adalah ringkasan bagi
“Pendidikan yang mengubah
kehidupan melalui Aktiviti dan
Pemakanan” yang merupakan
program keobesan dan
kesejahteraan kanak-kanak.
Ia merupakan program campur
tangan holistik berasaskan keluarga
yang julung-julung kali dijalankan
di Malaysia dan merangkumi
campur tangan perubatan dan
tingkah laku, pendidikan mengenai
pemakanan dan senaman fizikal
yang menitikberatkan keseronokan.
Anugerah HMA ini mengiktiraf dan
memberi penghormatan kepada
hospital di Asia yang melaksanakan
amalan terpuji. Ia telah diadakan
sejak tujuh tahun yang lalu dan
menarik sebanyak 233 penyertaan
daripada 55 hospital di 15 negara.
Anugerah Pelancongan
Malaysia 2009
35
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Anugerah
Kami
Anugerah Konglomerat
BrandLaureate
2008/2009
Jenama Paling Bernilai
Malaysia 2009
NACRA 2009 Anugerah Kecemerlangan
Industri
NACRA 2009 Laporan Tahunan Terbaik
dalam Bahasa Malaysia Anugerah Perak
Anugerah Jenama
Putra 2010
Anugerah Perkhidmatan
MY Branded 2009
Anugerah Hartanah
Kediaman Asia Pasifik
CNBC 2009
Anugerah Pemaju
Hartanah Teratas
The Edge 2009
Anugerah Tarikan Asia
Terbaik 2009
Majikan Siswazah 100 Teratas Malaysia 2009
Ulasan Prestasi
Sorotan Kewangan 5 Tahun
Prestasi Mengikut Segmen
Ulasan Ketua Pegawai Kewangan
Penyata Nilai Ditambah Prestasi Saham
38
39
40
46
47
Masa yang menyeronokkan dan menguja di Sunway Lagoon.
Sorotan Kewangan 5 Tahun
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM’000
1.1.2004
1.1.2005
1.7.2006
1.7.2007
hingga
hingga
hingga
hingga
31.12.2004
30.6.2006
30.6.2007
30.6.2008
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
(dinyatakan (dinyatakan (dinyatakan (dinyatakan
semula)
semula)
semula)
semula)
KEPUTUSAN OPERASI
Hasil
1,600,967
1,314,556
1,142,566
1,574,400
992,481
Untung sebelum cukai
1,141,407
634,005
296,186
419,322
167,350
Cukai
275,527
175,685
69,104
81,874
42,640
Untung selepas cukai
865,880
458,320
227,082
337,448
124,710
Kepentingan minoriti
(327,972)
(196,414)
(71,276)
(137,350)
(55,645)
Untung bersih selepas kepentingan
minoriti bagi tempoh/tahun kewangan
537,908
261,906
155,806
200,098
69,065
890,904
384,891
1,188,050
951,169
882,229
3,207,367
429,469
1,334,370
611,388
485,091
402,954
394,473
251,008
367,040
357,325
27,648
15,533
12,420
12,993
12,502
125,926
65,099
46,277
40,733
13,540
DATA KUNCI KIRA-KIRA PENTING
Hartanah, loji dan peralatan
Hartanah pelaburan
Tanah yang dipegang untuk pembangunan
hartanah
Pelaburan dalam syarikat sekutu
Pelaburan dalam entiti dikawal bersama
Pelaburan lain
16,895
-
-
-
-
532
763
437
-
-
Aset biologi
45,210
36,166
31,958
41,965
26,033
Aset semasa
1,447,846
3,890,555
1,402,666
1,072,716
1,039,375
Jumlah Aset
6,165,282
5,216,949
4,267,186
3,098,004
2,816,095
Liabiliti semasa
1,339,434
1,287,540
1,086,358
788,872
763,800
871,562
936,705
709,464
716,879
631,760
Muhibah dan aset cukai tertunda
Peminjaman bukan semasa
Liabiliti bukan semasa lain
350,629
365,733
366,897
381,461
450,277
Liabiliti cukai tertunda
435,020
249,113
151,421
21,849
4,488
Jumlah Liabiliti
2,996,645
2,839,091
2,314,140
1,909,061
1,850,325
JUMLAH ASET BERSIH
3,168,637
2,377,858
1,953,046
1,188,943
965,770
996,301
696,077
537,116
355,881
284,561
2,172,336
1,681,781
1,415,930
833,062
681,209
114.46
55.87
35.19
48.36
16.82
Kepentingan Minoriti
Ekuiti Pemegang Saham
NISBAH KEWANGAN
Perolehan sesaham asas (sen)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
38
Aset bersih sesaham (RM)
4.62
3.58
3.06
2.01
1.66
Dividen kasar sesaham (%)
13.00
8.00
7.80
7.50
5.00
Perolehan sesaham asas (sen)
150
Aset bersih sesaham (RM)
Dividen kasar sesaham (%)
6.0
15
13.0
114.46
100
4.62
4.0
10
3.58
3.06
55.87
48.36
50
2.0
35.19
7.5
2.01
5
1.66
7.8
8.0
5.0
16.82
0
Dis 2004
1
Jun 20061 Jun 2007
Jun 2008
Dis 20091
0
Dis 2004
Jun 20061 Jun 2007
Jun 2008
Prestasi kewangan bagi tempoh kewangan 2006 dan 2009 meliputi tempoh 18-bulan.
Dis 20091
0
Dis 2004
Jun 20061 Jun 2007
Jun 2008
Dis 20091
Hasil
Hasil
Pembangunan
Hartanah
RM543 juta
721
543
Untung
Operasi
112
RM112 juta
20091 2008
Hasil
Untung Operasi
992
RM410 juta
Untung
161
20091 2008
Hasil
Pelaburan
Hartanah
Untung Operasi
455
410
218
Operasi
RM992 juta
20091 2008
20091 2008
Hasil
Untung Operasi
Hasil
RM289 juta
Hospitaliti
Untung
289
158
Operasi
RM53 juta
53
50
20091 2008
20091 2008
Hasil
Untung Operasi
Hasil
RM184 juta
Riadah
Untung
Operasi
184
113
RM35 juta
35
32
20091 2008
20091 2008
Hasil
Untung Operasi/
(Rugi Operasi)
Hasil
RM175 juta
Penjagaan
Kesihatan
Kerugian
Operasi
175
104
(3)
RM3 juta
20091 2008
6
20091 2008
Keputusan kewangan di atas adalah termasuk prestasi operasi bukan teras seperti penilaian semula aset, susut nilai disebabkan oleh
pengelasan semula aset bukan semasa, aset yang dahulunya dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan yang dikelaskan semula
sebagai hartanah, loji dan peralatan dan hartanah pelaburan serta fi pendahuluan untuk kemudahan perbankan.
Prestasi kewangan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 meliputi tempoh 18 bulan.
1
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Prestasi Mengikut Segmen 39
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
30 Jun 2008 (“TK2008”). Lonjakan ini
dipacu keutuhan prestasi perniagaan serta
peningkatan penilaian semula daripada
bahagian Pelaburan Hartanah.
Meskipun berlatarkan krisis kewangan
global yang mencabar, SunCity masih
berjaya mempamerkan prestasi yang
terbaik sejak disenaraikan di Bursa Malaysia
dan mencatatkan untung selepas cukai
dan kepentingan minoriti (“PATMI”)
yang melebihi RM538 juta bagi tempoh
kewangan 18 bulan berakhir 31 Disember
20091 (“TKB2009”). PATMI ini dicapai
berlatarkan pusing ganti Kumpulan
berjumlah RM1.6 bilion dan untung selepas
cukai Kumpulan (“PBT”) yang mencecah
RM1.1 bilion.
Peningkatan penilaian semula ini berjumlah
RM733 juta di peringkat PBT dan RM330
juta di peringkat PATMI. Maklumat
terperinci peningkatan ini dibentangkan
dalam jadual di bawah.
Perbadingan tahunan PATMI teras
berjumlah RM150 juta merupakan
peningkatan 16% berbanding PATMI
pada TK2008 yang berjumlah RM129
juta. Peningkatan dalam PATMI teras ini
berpunca daripada peningkatan yang
kukuh dalam bahagian Pelaburan Hartanah.
Perbandingan tahunan PATMI berjumlah
RM359 juta mencerminkan lonjakan
pertumbuhan pada kadar 37% berbanding
RM262 juta bagi tahun kewangan berakhir
Pelaburan Hartanah
Sunway Pyramid
Amaun
nilai semula
(RM juta)
Peningkatan
nilai saksama
di peringkat
PBT (RM juta)
Peningkatan
nilai saksama di
peringkat PATMI
(RM juta)
2,1282
605
236
Pusat Beli-Belah Sunway Carnival
2472
58
43
Lain-lain
845
70
51
3,220
733
330
Jumlah
2
2
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
40
SunCity telah menukar akhir tahun kewangannya dari 30 Jun kepada 31 Disember,
menghasilkan tempoh kewangan 18 bulan bagi 2009. Perubahan ini selaras dengan
rancangan strategik Kumpulan untuk melebarkan cakupan perniagaannya ke
peringkat global.
1
Tidak termasuk 3 bidang tanah yang SunCity usulkan untuk dijual kepada Sunway
Pyramid Sdn Bhd, menurut pengumuman SunCity bertarikh 7 April 2010.
2
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM juta
Perbandingan
Tahunan
RM juta
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM juta
Bertambah/
(Berkurang)
%
Hasil
1,601
1,067
1,315
(19%)
Untung operasi1
1,188
792
699
13%
PBT
1,141
761
634
20%
538
359
262
37%
Margin PBT
71%
71%
48%
Margin PATMI
34%
34%
20%
PATMI
1
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
Untung operasi mewakili perolehan sebelum faedah dan cukai.
Prestasi Kewangan Kumpulan Dilaraskan untuk Prestasi Operasi Bukan Teras
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM million
Perbandingan
Tahunan
RM juta
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM juta
Bertambah/
(Berkurang)
%
Untung operasi
476
317
376
(16%)
PBT
429
286
307
(7%)
PATMI
225
150
129
16%
Margin PBT
27%
27%
23%
Margin PATMI
14%
14%
10%
Operasi Teras2
2
restasi operasi SunCity telah diselaraskan untuk penilaian semula aset, susut nilai disebabkan oleh pengelasan semula
P
aset bukan semasa, aset yang dahulunya dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan yang dikelaskan semula sebagai
hartanah, loji dan peralatan dan hartanah pelaburan serta fi pendahuluan untuk kemudahan perbankan.
Trend Untung dan Margin 5 Tahun
1,141
71%
634
48%
419
34%
27%
200
167
17%
69
Dis 2004
PBT
296
26%
156
262
20%
14%
13%
7%
538
Jun 20063
PATMI
Jun 2007
Margin PBT
Jun 2008
Dis 20093
Margin PATMI
Semua nilai dalam RM juta kecuali dinyatakan sebaliknya.
3
Prestasi kewangan bagi tempoh kewangan 2006 dan 2009 meliputi tempoh 18 bulan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
41
Prestasi Kewangan Kumpulan
Ulasan Prestasi Mengikut Segmen
Hasil 20091
Hasil 2008
175; 11%
104; 8%
113; 9%
543; 34%
184; 11%
158; 12%
289; 18%
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
721; 55%
218; 16%
410; 26%
PBT Teras 20091
33; 8%
PBT Teras 2008
(6); 0%
50; 11%
26; 8%
149; 35%
4; 1%
28; 9%
153; 51%
96; 31%
204; 48%
Pembangunan Hartanah
Pelaburan Hartanah
Hospitaliti
Riadah
Penjagaan Kesihatan
Kesemua nilai adalah dalam RM kecuali dinyatakan sebaliknya.
1
Prestasi kewangan bagi TKB2009 meliputi tempoh 18 bulan.
Bahagian Pembangunan Hartanah
Perbandingan tahunan PBT teras berjumlah RM99 juta,
menguncup sebanyak 35% berbanding RM153 juta
yang dicapai pada TK2008. Ini terutamanya berpunca
daripada jualan hartanah peringkat tinggi meskipun
kesan ini diimbangi oleh sumbangan yang lebih besar
daripada projek yang lebih menguntungkan
seperti Sunway SPK Damansara.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
42
Strategi SunCity berganding bahu dengan jurubina
berwibawa memperlihatkan hasilnya dalam bentuk
peningkatan yang ketara dalam bahagian untung
daripada syarikat sekutu dan entiti dikawal bersama
yang memberi jumlah untung perbandingan
tahunan RM39 juta. Peningkatan ini sebahagian
besarnya berpunca daripada projek Sunway SPK
Damansara, sebuah projek usaha sama dengan Syarikat
Permodalan Kebangsaan Berhad. Ekoran kejayaan
usaha sama ini, SunCity akan terus menerapkan strategi
ini dalam projek-projeknya pada masa hadapan.
Bahagian Pelaburan Hartanah
Pengurusan hasil yang berkesan serta portfolio aset
pelaburan yang mantap telah memberi bahagian
Pelaburan Hartanah keupayaan untuk mencapai
peningkatan penilaian semula berjumlah RM733
juta di peringkat PBT meskipun perlu berhadapan
dengan suasana ekonomi yang amat mencabar.
Ini membuktikan kemahiran dan komitmen pihak
pengurusan untuk mewujudkan dan menyampaikan
nilai kepada para pemegang saham.
Meskipun berlatarkan sentimen dan perbelanjaan
pengguna yang suram, PBT teras terus melonjak
daripada RM96 juta dalam TK2008 kepada
perbandingan tahunan PBT teras berjumlah
RM136 juta pada TKB2009, satu peningkatan yang
memberangsangkan sebanyak 42%. Peningkatan ini
telah menghasilkan pengukuhan dan peningkatan
kunjungan ke Sunway Pyramid, kadar penghunian
yang tinggi di Sunway Carnival dan ‘Sunway Tower 2’
(dahulunya dikenali sebagai Wisma Denmark) yang
disewa sepenuhnya.
Bahagian Hospitaliti
Bahagian ini agak terjejas oleh pandemik virus
influenza A(H1N1) yang melanda pada bulan April
2009 dan telah mengakibatkan penguncupan dalam
bilangan tetamu hotel. Mujurlah, menjelang separuh
tahun kedua 2009, keyakinan para pengguna beransur
pulih dan kunjungan tetamu ke hotel meningkat
semula. Sejak dari itu, prestasi bahagian Hospitaliti
semakin meningkat, dan mencatatkan PBT teras
berjumlah RM50 juta dalam TKB2009. Perbandingan
tahunan PBT berjumlah RM33 juta juga turut
meningkat sebanyak 18% berbanding untung operasi
teras berjumlah RM28 juta pada TK2008.
43
4.05
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Trend Dividen dan Harga Saham Purata 5 Tahun
0.098
2.77
1.76
1.57
0.036
0.054
2.1%
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
1.5%
Jun 2007
Jun 20061
Dividen bersih
1
2.37
4.1%
3.1%
2.3%
Dis 2004
0.059
0.058
Jun 2008
Harga saham Purata
Dis 20091
Hasil Dividen Bersih
Prestasi kewangan bagi tempoh kewangan 2006 dan 2009 meliputi tempoh 18 bulan.
1.7.2007
1.7.2006
1.1.2005
1.1.2004
hingga
hingga
hingga
hingga
30.6.2008
30.6.2007
30.6.2006
31.12.2004
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
(dinyatakan (dinyatakan (dinyatakan (dinyatakan
semula)
semula)
semula)
semula)
Perolehan sesaham asas (sen)
Aset sesaham bersih (RM)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM’000
16.82
48.36
35.19
55.87
114.46
1.66
2.01
3.06
3.58
4.62
Bahagian Riadah
Bahagian ini mencatatkan PBT teras berjumlah RM33
juta pada TKB2009. Perbandingan tahunan PBT teras
berjumlah RM22 juta, menguncup 16% berbanding PBT
teras RM26 juta pada TK2008. Pandemik virus influenza
A(H1N1) yang melanda menghalang syarikat daripada
mengadakan acara hari keluarga seperti yang dirancang.
Di samping itu, krisis ekonomi turut mengurangkan
bajet syarikat bagi acara kumpulan seperti ini.
Bahagian Penjagaan Kesihatan
Kumpulan sentiasa berusaha untuk menyediakan
persekitaran yang selamat dan kondusif bagi para
pesakitnya di samping memastikan hospital terus
beroperasi pada kadar yang optimum. Berdasarkan
kepercayaan inilah, pihak pengurusan Pusat Perubatan
Sunway menutup beberapa tingkat hospital ini untuk
usaha pembesarannya. Ini telah mengakibatkan
kerugian teras sebelum cukai 18 bulan berjumlah RM6
juta dalam TKB2009 dengan perbandingan tahunan
kerugian teras sebelum cukai berjumlah
RM4 juta.
Berikutan pembesaran ini, hospital telah menambah
kapasitinya kepada 335 katil dengan 12 bilik
pembedahan.
Dengan pembesaran ini, pihak pengurusan optimistik
bahawa bahagian ini mampu memperbaiki prestasinya
pada tahun ini.
Menyampaikan Nilai kepada Pemegang
Saham
SunCity komited untuk mewujudkan nilai bagi para
pemegang saham meskipun dalam persekitaran
ekonomi yang mencabar. Perolehan sesaham asas
(“EPS”) meningkat daripada 56 sen pada TK2008 kepada
114 sen pada TKB2009 dengan perbandingan tahunan
EPS mencecah 76 sen. Ini mewakili kadar pertumbuhan
purata terkompaun (“CAGR”) 5 tahun pada kadar 35%.
Hasilnya, aset sesaham bersih meningkat RM4.62
dengan CAGR 5 tahun pada kadar 23%.
Atas dasar prestasi yang kukuh inilah, SunCity telah
memberi ganjaran kepada para pemegang sahamnya
dalam bentuk pengagihan dividen. Bagi TKB2009,
SunCity mengumumkan dividen interim 8 sen dalam
suku kedua TKB2009 yang selanjutnya dibayar pada
20 November 2009. Ia juga turut mengusulkan dividen
akhir 5 sen bagi TKB2009. Dengan yang demikian
dividen kasar SunCity bagi TKB2009 berjumlah 13 sen
sesaham.
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
‘Sunway Platinum Success’ telah dianugerah sebagai antara Urus Niaga Paling Inovatif Berlandaskan Islam 10
Teratas pada tahun 2009.
Pengurusan Dana Strategik dan Inovatif
Pembiayaan berlandaskan Islam berjumlah RM132
juta untuk ‘Sunway Platinum Success’ (Kampus
Universiti Monash Sunway) telah dianugerah sebagai
antara Urus Niaga Paling Inovatif Berlandaskan
Islam 10 Teratas pada tahun 2009. Urus niaga ini
disifatkan sebagai paling inovatif kerana ia melampaui
sempadan tradisional kaedah pembiayaan perumahan
perkongsian Musharakah Mutanaqisah yang lazim.
Ini mencerminkan betapa Kumpulan berpegang
kepada prinsip bahawa inovasi dan kreativiti tidak
hanya terhad pada produk dan perkhidmatannya
sahaja, bahkan meliputi keseluruhan aspek operasi
perniagaan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
44
Sebagai sebahagian daripada pelaksanaan
pengurusan dana strategik SunCity, sumber ekuiti
dan hutang sentiasa disemak secara aktif dalam
usaha untuk mencapai kos modal yang optimum.
SunCity telah berusaha memanfaatkan persekitaran
kadar faedah yang lebih rendah, dan memperoleh
kemudahan kredit sehingga RM600 juta untuk
membiayai semula instrumen komersil (“CP”) bernilai
RM240 juta, nota tempoh sederhana (“MTN”) dan bon
jaminan bank bernilai RM200 juta, di samping kredit
pusingan tambahan berjumlah RM160 juta.
Hasil inisiatif ini, Kumpulan memperoleh kemudahan
perbankan baharu pada kadarf 4.8% setahun yang
amat menarik dan dapat menamatkan beberapa
peminjaman yang menanggung kadar faedah dari
5.75% hingga 7% setahun.
Pada Ogos 2009, Rating Agency Malaysia menegaskan
bahawa rating jangka pendek dan jangka panjang
bagi SunCity masing-masing ditarafkan sebagai P2
dan A2 bagi CP/MTN. Ini merupakan pengesahan
berterusan bagi kedudukan korporat serta prestasi
kewangan mantap Kumpulan.
Dengan pengurusan dana yang berkesan dan prestasi
perniagaan yang memberangsangkan, nisbah
penggearan bersih SunCity berkurangan kepada
0.53 kali ganda dana pemegang saham. Nisbah
penggearan seperti ini disifatkan sebagai mantap
kerana pinjaman disokong oleh aset berhasil tinggi.
Ringkasan Penyata Aliran Tunai
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM’000
(dinyatakan
semula)
Tunai daripada operasi
545,773
479,551
Cukai
(51,599)
(79,619)
Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi
494,174
399,932
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan
(422,328)
(594,340)
Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan
(190,607)
213,549
Penambahan/(pengurangan) tunai dan setara tunai
(118,761)
19,141
430,358
543,928
Baki penutup
Mengekalkan Aliran Tunai Bersih
SunCity menjana aliran tunai bersih daripada aktiviti
operasi berjumlah RM494 juta pada TKB2009. Meskipun
begitu, pembayaran balik pinjaman bertempoh
dan CP/MTN berjumlah hampir RM460 juta telah
menyumbang kepada pengurangan bersih dalam tunai
dan setara tunai bersih sepanjang tempoh kewangan
ini. Dengan itu, kedudukan tunai SunCity pada 31
Disember 2009, berada pada paras RM430 juta.
Melangkah Menuju Satu Lagi Tahun Yang
Memberangsangkan
2010 menjadi titik tolak di mana SunCity mula
menggerakkan jenteranya untuk mempertingkatkan
bahagian Amanah Pelaburan Harta Tanah (“REIT”).
Pada 6 April 2010, SunCity telah mengemukakan
permohonan kepada Suruhanjaya Sekuriti untuk
meluluskan penilaian aset harta tanah yang akan
diambil alih oleh Sunway REIT untuk
tujuan cadangan penyenaraian Sunway REIT.
Sebaik sahaja Sunway REIT berjaya disenaraikan,
SunCity menjangka akan menggunakan hasil
kutipannya untuk membayar balik pinjaman Kumpulan,
memperoleh bank tanah dan memesatkan usaha
pengembangan sayap perniagaannya pada masa
hadapan.
Tan Poh Chan
Ketua Pegawai Kewangan
30 April 2010
45
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM’000
Ulasan
Ketua
Pegawai
Kewangan
Penyata Nilai Ditambah
(dinyatakan
semula)
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM’000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM’000
Nilai Ditambah
1,600,967
Jumlah pusing ganti
1,314,556
(46,686)
Pembelian barangan dan perkhidmatan
Nilai Ditambah oleh Kumpulan
Bahagian untung syarikat sekutu
Bahagian untung entiti dikawal bersama
Jumlah Nilai Ditambah
(409,332)
1,554,281
905,224
8,094
3,223
49,660
8,744
1,612,035
917,191
537,908
261,906
82,514
34,576
Penyelarasan:
Untung bagi tahun ini
Tambah: Susut nilai dan pelunasan
Kos kewangan
104,780
76,632
Kos kakitangan
283,334
171,978
Cukai
275,527
175,685
Kepentingan minoriti
327,972
196,414
1,612,035
917,191
283,334
171,978
275,527
175,685
Jumlah Nilai Ditambah
NILAI DIAGIHKAN
Kakitangan
Gaji dan kos kakitangan lain
Kerajaan
Cukai korporat
Pembekal modal
37,189
11,961
Kos pembiayaan
104,780
76,632
Kepentingan minoriti
327,972
196,414
82,514
34,576
500,719
249,945
1,612,035
917,191
Dividen
Pelaburan semula dan pertumbuhan
Susut nilai dan pelunasan
Pendapatan yang ditahan oleh Kumpulan
Jumlah Diagihkan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
46
NILAI YANG DIAGIHKAN
Kakitangan
18%
36%
19%
31%
Kerajaan
20091
Pembekal modal
Pelaburan semula dan
pertumbuhan
1
2008
17%
29%
Prestasi kewangan bagi tempoh kewangan 2009 meliputi tempoh 18 bulan.
31%
19%
*Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI
1,163
Jul-08
1,101
20,630
2.45
Ogo-08
Jul-08 Ogos-08 Sep-08
Indeks FTSE BM KLCI*
0.00
600
18,928
1.00
800
Volum ('000)
2.00
1,000
2.12
3.00
1,200
Harga Penutup (RM)
4.00
1,400
Indeks
FTSE BM Harga
KLCI*
Saham (RM)
1,019
4,812
2.25
Sep-08
Okt-08
864
9,744
1.60
Okt-08
Nov-08
Jan-09
866
12,165
1.44
Nov-08
877
4,031
1.75
Dis-08
Volum ('000)
Dis-08
Jan-09
884
4,224
1.60
Mac-09 Apr-09
891
6,577
1.47
Feb-09
873
9,472
1.49
Mac-09
Harga Penutup (RM)
Feb-09
991
17,080
2.11
Apr-09
Mei-09
1,044
10,957
2.88
Mei-09
1,075
9,736
2.84
Jun-09
1,175
5,938
3.04
Jul-09
1,174
10,443
3.39
Ogo-09
Jul-09 Ogos-09 Sep-09
Indeks FTSE BM KLCI*
Jun-09
1,243
3,285
3.09
Okt-09
Nov-09
1,259
1,592
2.98
Nov-09
Dis-09
1,273
2,821
3.25
Dis-09
0
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
1,202
5,220
3.08
Sep-09
Okt-09
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Volum
(’000)
Prestasi Saham
47
Kepimpinan Teladan
Profil Lembaga Pengarah
Profil Pasukan Pengurusan
50
56
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah, pemimpin berwawasan berkongsi aspirasi dengan pihak pengurusan dan rakan niaga.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Pengerusi Eksekutif,
Pengarah Eksekutif Terikat
Warganegara Malaysia
Profil
Lembaga
Pengarah
Berumur 65 tahun, YBhg Tan Sri Dato’ Seri
Jeffrey Cheah Fook Ling ialah Pengasas
dan Pengerusi Eksekutif Kumpulan
Sunway yang terdiri daripada dua syarikat
tersenarai awam iaitu Sunway Holdings
Berhad (“Sunway Holdings”) dan SunCity.
Beliau seorang akauntan dan telah
dianugerahkan Ijazah Kehormat
Kedoktoran oleh lapan buah universiti
terulung di dunia. Beliau ialah salah
seorang daripada empat dermawan
terulung di negara ini yang disenaraikan
dalam Hero of Philanthropy 2009, oleh
Forbes Asia.
Pada tahun 2008, beliau telah dilantik
menjadi Pegawai Order of Australia oleh
Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd.
AO adalah salah satu daripada anugerah
paling berprestij dan terhormat yang
diberikan oleh Kerajaan Australia kepada
individu bukan rakyat Australia.
Kampus Universiti Monash Sunway telah
menamakan Fakulti Perubatan dan Sains
Kesihatan Universiti Monash sempena
nama beliau pada tahun 2007 sebagai
penghargaan kepada sumbangan besar
beliau kepada universiti tersebut.
Beliau telah dilantik sebagai Canselor
Pengasas Kolej Universiti Sunway oleh
Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada
tahun 2006.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
50
Beliau juga dilantik sebagai Pengerusi
Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
cawangan Selangor oleh Menteri
Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan
Warisan pada tahun 2008. Selain daripada
itu beliau juga memegang jawatan
Pengerusi dan Pengasas Bersama Institut
Strategi dan Kepimpinan Asia (ASLI).
Beliau ialah Timbalan Presiden Yayasan
Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia;
Pengasas Lembaga Pemegang Amanah
Yayasan Hepar Malaysia sejak tahun 1999;
Presiden Persatuan Hakka Malaysia 19972004; dan Ahli Kehormat Bukan Melayu
pertama Dewan Perniagaan Melayu Kuala
Lumpur sejak tahun 2002.
Beliau telah dilantik menganggotai
Majlis Pendidikan Tinggi pada tahun
1996 oleh Menteri Pendidikan bagi
mengiktiraf sumbangan besar
beliau kepada pendidikan. Menteri
Perdagangan pula melantik beliau
menjadi Pengarah Pusat Produktiviti
Kebangsaan pada tahun 1990.
Pada tahun 1996, Perdana Menteri
Malaysia telah melantik beliau menjadi
Pengerusi Kumpulan Industri-Kerajaan
bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT)
untuk Pembinaan dan Perumahan.
Beliau juga menganggotai EXCO Majlis
Tindakan Pelancongan Malaysia pada
tahun 1996 setelah dilantik oleh Menteri
Pelancongan Malaysia. Pada tahun
berikutnya, beliau dilantik oleh Menteri
Kewangan menjadi Ahli Lembaga
Yayasan Pelaporan Kewangan.
Anugerah lain yang pernah diterima
beliau termasuk Anugerah Felo Paul
Harris (Paul Harris Fellow Award), Tokoh
Hartanah Tahunan (Property Man of the
Year) (Malaysia) pada tahun 1993, KPE
Tahunan (CEO of The Year) (Malaysia)
pada tahun 1996 dan Anugerah
Usahawan Cina Paling Inovatif (Most
Innovative Chinese Entrepreneur)
Asia 2005.
Beliau menyertai Lembaga Pengarah
SunCity pada 1 Julai 1992. Selain
daripada itu beliau juga berkhidmat
sebagai Pengerusi Jawatankuasa
Eksekutif Lembaga Pengarah dan Skim
Opsyen Saham Pekerja serta menjadi
ahli Jawatankuasa Saraan.
Pada waktu ini beliau juga memegang
jawatan pengarah di syarikat awam lain
termasuk Sunway Holdings dan Sunway
Medical Centre Berhad.
Sepanjang tempoh kewangan ini, beliau
telah menghadiri tujuh daripada lapan
Mesyuarat Lembaga Pengarah.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
51
Profil
Lembaga
Pengarah
Datuk Razman M Hashim
Ngian Siew Siong
Timbalan Pengerusi Eksekutif,
Pengarah Eksekutif Terikat
Warganegara Malaysia
Pengarah Urusan - Pembangunan
Hartanah, Antarabangsa
Pengarah Eksekutif Terikat
Warganegara Malaysia
Datuk Razman berumur 71 tahun dan ahli Institut
Bank-bank Australia, Beliau berpengalaman
selama lebih 39 tahun dalam industri perbankan.
Pada tahun 1964, Datuk Razman telah menyertai
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad dan
telah memegang berbagai jawatan termasuklah
dipinjamkan ke cawangan Standard Chartered di
London, Eropah, Hong Kong dan Singapura. Beliau
dilantik menjadi Pengarah Eksekutif/Timbalan
Ketua Eksekutif Standard Chartered Bank Malaysia
Berhad pada tahun 1994 dan menjawat jawatan
tersebut sehingga beliau bersara pada bulan Jun
1999. Pada bulan yang sama, beliau telah dilantik
menjadi Pengerusi MBf Finance Berhad oleh Bank
Negara Malaysia dan menjadi nomininya sehingga
bulan Januari 2002 apabila syarikat kewangan
tersebut dijual kepada Kumpulan Arab-Malaysian.
Encik Ngian Siew Siong berumur 58 tahun
dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains
(Kepujian) Kejuruteraan Awam daripada
Universiti Leeds, United Kingdom pada tahun
1976. Beliau berpengalaman selama 29 tahun
dalam industri pembangunan hartanah.
Datuk Razman dilantik menganggotai Lembaga
Pengarah SunCity pada 28 Mac 1996. Beliau
adalah ahli Jawatankuasa Skim Opsyen Saham
Pekerja dan juga merupakan pengarah silih ganti
bagi Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
dalam Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah.
Antara syarikat berhad di mana beliau menjadi
pengarah ialah Sunway Medical Centre Berhad,
Sunway International Vacation Club Berhad, SILK
Holdings Berhad, Ranhill Berhad, Multi-Purpose
Holdings Berhad, MAA Holdings Berhad, Malaysian
Assurance Alliance Berhad, MAA Takaful Berhad
dan Berjaya Land Berhad.
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah
menghadiri kesemua lapan Mesyuarat Lembaga
Pengarah.
Sebelum menyertai SunCity, beliau adalah
Pengurus Operasi Serantau MBf Holdings Bhd.
Menyertai SunCity pada tahun 1985 sebagai
Pengurus Projek dan memegang berbagai
jawatan kanan sebelum dinaikkan pangkat
menjadi Pengarah Eksekutif pada bulan Januari
1996. Beliau kemudiannya dilantik menjadi
Timbalan Pengarah Urusan pada 1 Oktober 2001
dan Pengarah Urusan Pembangunan Hartanah
pada 26 Ogos 2004. Beliau telah dilantik sebagai
Pengarah Urusan – Pembangunan Hartanah,
Antarabangsa pada 19 Mac 2010.
Beliau juga telah dilantik untuk menganggotai
Lembaga Pengarah SunCity pada 29 Disember
1994. Selain daripada itu beliau juga berkhidmat
sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan
Risiko dan juga menganggotai Jawatankuasa
Eksekutif Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa
Skim Opsyen Saham Pekerja.
Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah
dalam mana-mana syarikat awam lain.
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah
menghadiri kesemua lapan Mesyuarat Lembaga
Pengarah.
Profil Lembaga
Pengarah
Ngeow Voon Yean
Ho Hon Sang
Pengarah Urusan - Pelaburan Hartanah
Pengarah Eksekutif Terikat
Warganegara Malaysia
Pengarah Urusan -Pembangunan
Hartanah, Malaysia
Pengarah Eksekutif Terikat
Warganegara Malaysia
Encik Ngeow Voon Yean berumur 57 tahun dan memegang
Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dengan pengkhususan
Pengajian Perniagaan dan Ekonomi daripada Universiti
Auckland, New Zealand. Beliau adalah ahli Majlis Pertubuhan
Pemilik-pemilik Hotel Malaysia (“MAHO”), dan ahli Majlis
Antarabangsa Pusat Beli-belah.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
52
Beliau berpengalaman bekerja selama 29 tahun dalam
industri pembangunan dan pelaburan hartanah serta
pengurusan dan adalah Presiden Pengasas Persatuan
Kompleks Beli-belah dan Bangunan Tinggi di Malaysia dan
Singapura. Berpengalaman luas dalam pembangunan
dan pengurusan binaan pelbagai. Karier beliau bermula
di Landmarks Holdings Bhd, pemilik dan pemaju Sungei
Wang Plaza, Hotel Regent dan Metroplex Holdings Sdn Bhd,
pemaju The Mall. Setelah itu beliau berpindah ke Singapura
untuk menyertai Marina Centre Holdings Pte Ltd, pemaju
dan pengurus Marina Square, suatu pembangunan pesisir
pantai pelbagai guna yang terdiri daripada tiga hotel bertaraf
antarabangsa, kawasan beli-belah dan pejabat di Singapura.
Setelah itu beliau menyertai Suntec City Development Pte
Ltd dan menjadi ahli pasukan peneraju pembangunan salah
sebuah projek pelbagai guna swasta yang terdiri daripada
pusat konvensyen, pameran, beli-belah dan pejabat di
Singapura. Pada waktu ini beliau menguruskan portfolio
pelaburan SunCity termasuk peruncitan, komersil, hospitaliti,
libur dan pengurusan komponen aset lain.
Beliau dilantik menganggotai Lembaga Pengarah SunCity
pada 21 April 1997. Selain daripada itu beliau juga
menganggotai Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah,
Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan juga Jawatankuasa
Skim Opsyen Saham Pekerja.
Encik Ngeow juga memegang jawatan pengarah di syarikat
berhad lain termasuk Sunway Medical Centre Berhad dan
Sunway International Vacation Club Berhad.
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri
kesemua lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
Encik Ho Hon Sang berumur 49 tahun dan
memegang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) daripada Universiti Malaya, dan
berpengalaman selama lebih 14 tahun dalam
industri pembangunan hartanah.
Beliau memulakan kariernya sebagai jurutera
di Esa Jurutera Perunding Sdn Bhd dan terlibat
dengan projek Lebuh Raya Utara Selatan.
Sebelum menyertai SunCity sebagai Timbalan
Pengurus Besar, beliau bertugas di Kumpulan
United Engineers Malaysia Berhad dari tahun
1988 sehingga 1994. Beliau telah dilantik sebagai
Pengurus Pusat Keuntungan Unit dan ahli
Lembaga Pengarah Sunway Damansara Sdn Bhd,
sebuah anak syarikat yang dimiliki sebanyak 60%
oleh SunCity. Selepas itu beliau dilantik sebagai
Ketua Pegawai Operasi – Pembangunan Hartanah
pada tahun 2005. Beliau ialah ahli Institut Jurutera
Malaysia sejak tahun 1988 dan Lembaga Jurutera
Malaysia sejak 1989.
Dilantik menganggotai Lembaga Pengarah
SunCity pada 19 Mac 2010.
Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah
dalam mana-mana syarikat awam lain.
Tidak menghadiri mana-mana Mesyuarat
Lembaga Pengarah pada tempoh kewangan ini
kerana pelantikan beliau adalah selepas tempoh
kewangan tersebut.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
53
Profil Lembaga
Pengarah
Lim Swe Guan
Pengarah Bukan Eksekutif Terikat
Warganegara Singapura
Berumur 56 tahun dan memegang Ijazah Sarjana
Muda Sains (Pengurusan Harta) Kepujian Kelas Kedua
daripada Universiti Singapura dan Ijazah Sarjana
Pentadbiran Perniagaan daripada Fakulti Perniagaan
Darden, Universiti Virginia, Amerika Syarikat.
Pada ketika ini beliau adalah Pengarah Urusan GIC
Real Estate Pte Ltd, cabang pelaburan hartanah
Government of Singapore Investment Corporation
Pte Ltd. Beliau juga adalah seorang Penganalisis
Kewangan Berkanun (“CFA”) dan ahli Institut CFA.
Antara pencapaian beliau adalah memenangi
Pingat Emas daripada Singapore Institute of Valuers
dan Singapore Institute of Surveyors. Pernah
menjadi Pengarah Jones Lang Wootton Australia
dari tahun 1989 hingga tahun 1995 dan Pengurus
Portfolio, Bahagian Hartanah di Suncorp Investment
Management sebelum menyertai GIC Real Estate Pte
Ltd pada tahun 1997.
Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity
pada 6 Mac 2002 dan menganggotai Jawatankuasa
Audit dan Pelantikan.
Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah dalam
mana-mana syarikat awam lain.
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah
menghadiri kesemua lapan Mesyuarat Lembaga
Pengarah.
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin
Haji Mohd Hashim
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan
Warganegara Malaysia
Tan Sri Dato’ IR Talha adalah Jurutera Awam lulusan
Brighton Technical College, United Kingdom dan
pemegang Diploma Kejuruteraan Awam yang
diperolehinya pada tahun 1959. Pada tahun 1976, beliau
telah memperoleh Ijazah Sarjana Pengurusan daripada
Asian Institute of Management, Manila. Beliau berumur
74 tahun. Beliau adalah seorang jurutera profesional
yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sejak
tahun 1974; fellow Institut Jurutera Malaysia sejak tahun
1979; Jurutera Berkanun berdaftar dengan Engineering
Council, United Kingdom sejak tahun 1989; fellow
Institution of Civil Engineers, United Kingdom sejak tahun
1989; Fellow Institution of Highways and Transportation,
United Kingdom sejak tahun 1990 dan ahli Persatuan
Jurutera Perunding Malaysia sejak tahun 1990. Beliau
juga ahli Institut Pengurusan Malaysia (MIM) sejak tahun
1976. Beliau telah dianugerahkan fellowship oleh Institut
Pengarah Malaysia pada bulan Julai 2007.
Dato’ Talha memulakan kariernya sebagai Jurutera Awam
di Jabatan Kerja Raya Malaysia pada tahun 1959. Setelah
memegang berbagai jawatan di peringkat daerah,
negeri dan cawangan, beliau telah dilantik sebagai Ketua
Pengarah Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya Malaysia pada
tahun 1985. Beliau bersara pada tahun 1990.
Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada
1 November 1990 dan menjadi Pengerusi Jawatankuasa
Audit, Pelantikan dan Saraan.
Pada waktu ini beliau memegang jawatan pengarah di
syarikat berhad yang lain termasuk, Sunway International
Vacation Club Berhad, Gamuda Berhad, Sapura
Technology Berhad, Hume Industries (M) Berhad, APP
Industries Berhad, Phillip Mutual Berhad dan Universal
Trustee (Malaysia) Berhad.
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri
kesemua lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
Profil Lembaga
Pengarah
Teo Tong How
Tan Siak Tee
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Warganegara Singapura
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Warganegara Malaysia
Encik Teo berumur 67 tahun dan memegang
ijazah Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) daripada
Universiti of Melbourne, Australia. Beliau adalah
ahli SIA, RIBA, FRAIA dan APAM (Badan Seni Bina),
Ahli Bersekutu SIP dan APA (Badan Perancangan)
dan seorang Pengurus Hartanah Berdaftar,
International Real Estate Institute. Pada waktu
ini beliau ialah Pengerusi dan Pengarah Urusan
Hong How Group of Companies dan Pengarah
Tong Eng Group. Syarikat-syarikat ini menjalankan
perniagaan pembangunan hartanah dan
pemegangan pelaburan dalam sektor-sektor
seperti komersil, kediaman, perindustrian dan
hospitaliti di Singapura, Malaysia, China, Australia,
UK dan Sweden.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
54
Beliau ialah pengarah Popular Land Pte Ltd,
anak syarikat Popular Holdings Limited, sebuah
syarikat berhad di Singapura. Pada bulan Ogos
2005, beliau telah dilantik menjadi ahli Lembaga
Warisan Kebangsaan, pengerusi Singapore
Philatelic Museum, Pengarah Preservation
Monuments Board dan Singapore Dance Theatre,
Naib Pengerusi Thong Chai Medical Institution
dan juga menganggotai Lembaga Pengarah
Panel Reka Bentuk Seni Bina Stesen MRT,
Penguasa Pengangkutan Darat (“LTA”) dan Ahli
Arts in Transit LTA.
Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah Sunway
pada 18 April 2001 dan juga menjadi ahli
Jawatankuasa Audit, Pelantikan dan Saraan.
Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah
dalam mana-mana syarikat awam lain.
Sepanjang tempoh kewangan ini, beliau telah
menghadiri tujuh daripada lapan Mesyuarat
Lembaga Pengarah.
Berumur 69 tahun dan memegang Ijazah Sarjana
Muda Perdagangan daripada University of New South
Wales, Australia. Ahli bersekutu Institute of Chartered
Accountants, Australia, Ahli bersekutu Institut Setiausaha
Syarikat dan Pentadbir Berkanun (“ICSA”) dan ahli Institut
Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.
Memulakan kariernya sebagai juruaudit di Coopers
& Lybrand, Sydney dan kemudiannya dipinjamkan
ke Coopers & Lybrand Kuala Lumpur. Mempunyai
pengalaman luas dalam industri perbankan. Bekas Ketua
Juruaudit Dalaman operasi Malaysia Overseas Chinese
Banking Corporation dari tahun 1969 hingga tahun
1971 dan Chung Khiaw Bank dari tahun 1971 hingga
tahun 1973. Menyertai Lee Wah Bank Ltd pada tahun
1973 sebagai Pengurus Pejabat Malaysia Tengah dan
dinaikkan pangkat kepada Pengarah dan Ketua Pegawai
Eksekutif untuk operasi Malaysia pada tahun 1975. Bekas
Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif United Overseas
Bank (M) Berhad dari tahun 1994 hingga tahun 1997
setelah operasi Lee Wah Bank di Malaysia digabungkan
pada tahun 1994. Beliau juga adalah bekas Pengarah
dan Penasihat di Asia Commercial Finance Berhad
dari tahun 1997 hingga tahun 1999. Pada bulan April
2000, beliau menyertai Bank of China (Malaysia) Berhad
sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas.
Dilantik menjadi ahli Lembaga Pengarah SunCity pada
26 November 2001 dan juga menjadi ahli Jawatankuasa
Audit dan Pelantikan.
Pada ketika ini beliau juga memegang jawatan pengarah
di syarikat awam lain termasuk Bank of China (Malaysia)
Berhad dan ACB Resources Berhad (sebelum ini dikenali
sebagai Amsteel Corporation Berhad).
Sepanjang tahun kewangan ini, beliau telah menghadiri
kesemua lapan Mesyuarat Lembaga Pengarah.
1.Hubungan Kekeluargaan dengan Pengarah dan/atau
Pemegang Saham Utama
Tiada Pengarah mempunyai sebarang perhubungan dengan
mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama
SunCity.
2.
Konflik Kepentingan
(a)Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah
Pengarah dan Pemegang Saham Utama Syarikat dan
Sunway Holdings. Beliau mempunyai kepentingan tidak
langsung dalam SunwayMas Sdn Bhd dan subsidiarinya
55
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
NOTA:
melalui Sunway Holdings, yang aktiviti utamanya
hampir sama dengan Kumpulan SunCity iaitu termasuk
pembangunan hartanah.
(b)Datuk Razman M Hashim adalah Pengarah Berjaya Land
Berhad dan subsidiari milik penuhnya, Selat Makmur
Sdn Bhd, yang aktiviti utamanya hampir sama dengan
Datin Paduka Low Siew Moi
Kumpulan SunCity iaitu termasuk pembangunan hartanah
Pengarah Bukan Eksekutif Bebas
Warganegara Malaysia
dan pemegangan pelaburan. Datuk Razman M Hashim
juga menjadi Pengarah Absolute Prestige Sdn Bhd, sebuah
subsidiari Berjaya Land Berhad, yang aktiviti utamanya
hampir sama dengan Kumpulan SunCity iaitu termasuk
pelaburan hartanah dan perniagaan hotel.
Seorang akauntan dan ahli Institut Akauntan
Malaysia. Berusia 60 tahun dan memegang Ijazah
Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) dan Diploma
Perakaunan (Lepasan Ijazah) daripada Universiti
Malaya.
Berpengalaman lebih 36 tahun dalam bidang
perakaunan, kewangan dan pentadbiran.
Memulakan karier beliau dengan Perbadanan
Kemajuan Negeri Selangor (“PKNS”) pada tahun
1973 dan sejak itu telah memegang pelbagai
jawatan pengurus. Telah dipinjamkan untuk
bekerja di sektor swasta dengan Kumpulan
IGB dan IJM pada tahun 1990 selama empat
tahun. Sebelum ini menjawat jawatan Timbalan
Pengurus Besar (Hal Ehwal Korporat) di PKNS dan
memangku jawatan Pengurus Besar PKNS dari
bulan November 2008 hingga bulan Mac 2009.
Ketika ini adalah Penasihat di bawah Perbadanan
Menteri Besar Selangor.
Dilantik menganggotai Lembaga Pengarah
SunCity pada 3 Disember 1999.
Tidak memegang apa-apa jawatan pengarah
dalam mana-mana syarikat awam lain.
Sepanjang tempoh kewangan ini, beliau telah
menghadiri tujuh daripada lapan Mesyuarat
Lembaga Pengarah.
(c)Lim Swe Guan adalah pengarah syarikat berikut, yang
aktiviti utamanya hampir sama dengan Kumpulan SunCity
yang merangkumi pembangunan hartanah:-
(i)RB Land Sdn Bhd, yang merupakan subsidiari RB Land
Holdings Berhad. RB Land Holdings Berhad adalah
syarikat senaraian awam di Malaysia.
(ii) Fabulous Range Sdn Bhd, adalah usaha sama di antara
Reco Sungei Long (M) Sdn Bhd dan Lum Chang
Holdings Limited. Lum Chang Holdings Limited adalah
syarikat senaraian awam di Singapura.
(d)Datin Paduka Low Siew Moi adalah pengarah Bangi Hotel
Sdn Bhd, yang aktiviti utamanya hampir sama dengan
Kumpulan SunCity iaitu termasuk perniagaan hotel.
Kecuali seperti yang dibentangkan, tiada Pengarah lain
mempunyai konflik kepentingan dengan Kumpulan SunCity.
3.
Sabitan Kesalahan
Tiada Pengarah telah disabitkan kesalahan dalam tempoh 10
tahun kebelakangan ini melainkan kesalahan trafik, jika ada.
4.
Kehadiran dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah
Kehadiran para Pengarah dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah
dibentangkan dalam Pernyataan Tadbir Urus Korporat.
Profil Lembaga
Pengarah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Profil Pasukan
Pengurusan
56
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
57
Profil Pasukan
Pengurusan
Dari kiri ke kanan:
Ho Hon Sang, Sarena Cheah Yean Tih, Ngeow Voon Yean, Tan Poh Chan,
Ngian Siew Siong, Hanley Chew, Ong Pang Yen, Cheah Wing Choong, Ong Ghee Bin,
Dr Chong Su-Lin, Aaron Soo Boon Choon, Denis Gruhier, Chan Hoi Choy
Pejabat Korporat
Tan Poh Chan
Ketua Pegawai Kewangan
Sunway City Berhad
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian),
Universiti Malaya
Akauntan Bertauliah, MIA
Profil Pasukan
Pengurusan
Puan Tan Poh Chan memulakan karier
beliau di Ernst & Young pada tahun 1984.
Puan Tan berpengalaman selama lebih 20
tahun dalam bidang pengurusan kewangan
dalam pelbagai industri. Setelah menimba
pengalaman selama lima tahun dalam bidang
pengauditan, percukaian dan penasihat
kewangan, beliau telah menyertai SunCity
sebagai seorang akauntan. Sepanjang tempoh
perkhidmatannya, beliau telah memainkan
peranan penting dalam aktiviti pembesaran
Kumpulan; daripada pembangunan hartanah
hingga kepada pelaburan hartanah, libur dan
hospitaliti begitu juga dengan penyenaraian
SunCity pada Pasaran Utama Bursa Malaysia
(sebelum ini dikenali sebagai Papan Utama
Bursa Saham Kuala Lumpur) pada tahun
1996. Pada tahun 1999, beliau telah dinaikkan
pangkat menjadi Pengurus Besar – Kewangan
dan ditukarkan ke Sunway Construction
Berhad yang kemudiannya ditukar menjadi
sendirian berhad lima tahun kemudian.
Sebelum memegang jawatannya sekarang
pada 1 April 2008, beliau adalah Ketua Pegawai
Kewangan bahagian pembinaan Sunway
Holdings Berhad. Beliau ialah ahli Institut
Akauntan Malaysia (MIA).
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
58
Sarena Cheah
Yean Tih
Pengarah Strategik dan
Pembangunan Korporat
Sunway City Berhad
Sarjana Muda Perdagangan
(Perakaunan dan Kewangan),
University of Western Australia;
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA),
Melbourne Business School
Puan Sarena Cheah telah berkhidmat
dengan Kumpulan Sunway sejak tahun
1995. Beliau memulakan kariernya
bersama Kumpulan Sunway di bahagian
Kewangan Korporat dan Audit Dalaman
Kumpulan. Pada tahun 2000, beliau
meninggalkan Kumpulan Sunway
untuk menyambung pengajiannya di
peringkat Sarjana di Melbourne Business
School dalam Ijazah Sarjana Pentadbiran
Perniagaan dan sekembalinya dari sana,
beliau menyertai bahagian pendidikan
dan penjagaan kesihatan sebagai
Pengurus Pembangunan Perniagaan.
Pada tahun 2003, beliau kembali
menyertai bahagian Kewangan Korporat
untuk menerajui pengsekuritian disokong
aset SunCity dan pada tahun 2006,
dilantik menjadi Pengurus Besar Jualan
dan Pemasaran bahagian Pembangunan
Hartanah. Beliau memegang jawatannya
sekarang pada tahun 2009.
Ong Pang Yen
Ong Ghee Bin
Pengurus Besar Kanan –
Bahagian Antarabangsa
Sunway City Berhad
Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) Kejuruteraan Awam,
Universiti Malaya; LLB (Kepujian),
University of London
Pengurus Besar Kanan
Sunway City Berhad
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
(Kepujian) Kejuruteraan Awam,
Universiti Malaya; Diploma dalam
Perakaunan dan Kewangan
Encik Ong memegang Ijazah
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam
daripada Universiti Malaya. Beliau
berkhidmat dengan Jabatan
Kerja Raya selama lapan tahun
sebelum menyertai SunCity. Karier
beliau di SunCity bermula sebagai
Jurutera Tempatan di Pusat Bandar
Seberang Jaya. Setelah itu beliau
terlibat dalam projek pelaburan luar
negara Kumpulan peringkat awal di
Kemboja, Zimbabwe, Afrika Selatan
dan Australia. Selain mempunyai
kelulusan sebagai jurutera
profesional, beliau juga mempunyai
Ijazah Undang-Undang daripada
University of London.
Encik Ong Ghee Bin bekerja selama
empat tahun dengan sebuah syarikat
perunding kejuruteraan awam dan
struktur sebelum menyertai SunCity
pada tahun 1989. Antara projek
yang beliau kendalikan termasuklah,
pembangunan ‘Sunway Integrated
Resort City’, ‘Sunway City Ipoh’,
Sunway Semenyih, Sunway Cheras,
Menara Sunway, Kolej Universiti
Sunway, Sunway Pyramid, Sunway
South Quay, Kampus Sunway
Universiti Monash dan pembesaran
Sunway Pyramid. Pada waktu ini
beliau menyelia semua projek
pembangunan hartanah di Lembah
Kelang dan projek pelaburan yang
dijalankan oleh Kumpulan.
59
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bahagian Pembangunan
Hartanah
Profil Pasukan
Pengurusan
Bahagian Pelaburan Hartanah
Cheah Wing Choong
Ketua Pegawai Operasi Bahagian Pembangunan Hartanah
Sunway City Berhad
Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta),
Heriot-Watt University, Scotland;
Sarjana Pentabiran Perniagaan (MBA),
University of Bath, England;
Juruukur Berkanun
Profil Pasukan
Pengurusan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
60
Encik Cheah Wing Choong ialah
Juruukur Berkanun, Royal Institution of
Chartered Surveyors, United Kingdom
dan Fellow Institut Juruukur, Malaysia.
Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda
Sains (Pengurusan Harta) daripada
Heriot-Watt University, Scotland dan
Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada
University of Bath, England. Beliau
berkhidmat sebagai perunding hartanah
selama lapan tahun dengan Rahim &
Co Chartered Surveyors; Peat Marwick
Consultants selama dua tahun sebelum
menyertai Tan & Tan Developments/
Kumpulan IGB selama 15 tahun sebagai
Pengurus Besar Kanan, Pengurusan Aset.
Beliau menyertai Tradewinds Corporation
Berhad sebagai Ketua Pegawai Operasi
sebelum menjawat jawatannya di SunCity
sekarang pada tahun 2009. Pada waktu
ini beliau adalah Timbalan Setiausaha
Kanan Pertubuhan Pemaju Hartanah dan
Perumahan (“REDHA”) dan juga Timbalan
Pengerusi REDHA Cawangan Selangor.
Riadah
Aaron Soo
Boon Choon
Pelaburan Hartanah
Chan Hoi Choy
Ketua Pegawai Eksekutif
Sunway Pyramid Sdn Bhd
Sarjana Muda Sains Pengurusan dan
Pentadbiran (Kepujian), University of
Aston, Birmingham, United Kingdom
Encik Chan Hoi Choy mempunyai
pengalaman bekerja selama lebih
25 tahun dalam industri pusat
beli-belah. Beliau pernah menjawat
beberapa jawatan kanan di Berjaya
Starcity (sekarang dikenali sebagai
Times Square), Berjaya Megamall
dan Sungei Wang Plaza sebelum
menyertai SunCity. Sejak 15
kebelakangan ini, beliau memegang
jawatan di Persatuan Pengurusan
Kompleks Beli-Belah dan Bangunan
Tinggi (“PPK”). Pada waktu ini beliau
ialah Timbalan Presiden PPK.
Ketua Pegawai Eksekutif
Sunway Lagoon Sdn Bhd
Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(MBA) daripada MIM –
Universiti Bath, United Kingdom
Encik Aaron Soo menyertai
Kumpulan Sunway pada tahun 1996
dan adalah Pengurus Besar Sunway
Hotel, Shenzen, China dari tahun
1997 hingga tahun 1998. Beliau
menyertai SunCity pada tahun 2002
untuk menguruskan Hotel Sunway
di Georgetown dan Seberang Jaya,
Pulau Pinang dan telah berjaya
meningkatkan prestasi hotel-hotel
tersebut dengan cemerlang.
Pada 1 November 2005, beliau telah
dinaikkan pangkat sebagai Pengurus
Besar Kanan bahagian Riadah dan
Hospitaliti SunCity. Pada 1 Mac 2006,
beliau dinaikkan pangkat kepada
Ketua Pegawai Eksekutif Sunway
Lagoon Sdn Bhd. Sekarang beliau
menyelia Sunway Lagoon dan ‘Lost
World of Tambun’, Ipoh.
Hospitaliti
Hanley Chew
Hospitaliti
Denis Gruhier
Pengurus Besar Kumpulan
Sunway Resort Hotel & Spa
Sarjana Muda Pengurusan
Perniagaan
Encik Denis Gruhier, seorang
warganegara Perancis,
berpengalaman lebih 35 tahun
dalam industri hospitaliti. Beliau
telah memegang pelbagai jawatan
peringkat wilayah di rangkaian
hotel dinamik di Eropah, Amerika
Utara dan Selatan, Caribbean
dan Asia. Sebagai Pengurus
Besar Kumpulan, beliau menyelia
hartanah utama, ‘Sunway Hotels
& Resorts’ – pembangunan multi
hotel dengan 1,234 bilik di ‘Sunway
Integrated Resort City’. Selain
daripada memegang beberapa
ijazah sijil profesional dan ijazah
Sarjana Muda Pengurusan
Perniagaan, beliau juga fasih dalam
bahasa Perancis, Inggeris, Sepanyol
dan Jerman.
Ketua Pegawai Eksekutif
Sunway International
Hotels & Resorts
Ijazah Amalan Kesetiausahaan
Syarikat dan Perakaunan Kewangan,
Institute of Chartered Secretaries &
Administrators (ICSA), London
Encik Hanley Chew membawa
bersamanya pengalaman yang
luas dalam industri perhotelan dan
percutian apabila menyertai SunCity.
Selama 20 tahun sebelum itu
beliau telah memegang berbagaibagai jawatan utama dengan
rangkaian hotel antarabangsa
dan tempatan. Sebelum ini
beliau adalah Naib Presiden –
Pembangunan Perniagaan, jawatan
yang dipegangnya sewaktu
menyertai SunCity pada tahun
2002. Beliau bertanggungjawab ke
atas pengurusan semua hotel di
bawah jenama Sunway dan Allson.
Beliau juga memainkan peranan
penting dalam penghasilan kontrak
pengurusan baharu di rantau ini.
Semua fungsi global, ketua wilayah
dan pengurus besar hotel kedua-dua
jenama tersebut melapor kepada
beliau.
Penjagaan Kesihatan
Dr Chong Su-Lin
Ketua Pegawai Eksekutif
Sunway Medical Centre Berhad
MBBS London; Sarjana Pentadbiran
Perniagaan (MBA), London
Dr. Chong Su-Lin menjadi pengamal
perubatan selama enam tahun
dengan National Health Service
(NHS) UK sebelum menjadi
Perunding Pengurusan di syarikat
perunding Cambridge Pharmacy di
England. Beliau memegang jawatan
Pengarah Perkhidmatan Ansilari
di Pusat Perubatan Subang Jaya
(SJMC) selama empat tahun dan
dua tahun sebagai Pengarah Projek
International Medical University
(IMU). Dr Chong adalah bekas
Setiausaha Kehormat Persatuan
Hospital Swasta Malaysia (APHM).
Pada ketika ini beliau adalah salah
seorang ahli Lembaga APHM.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
61
Profil Pasukan
Pengurusan
Segmen Perniagaan Utama
Pembangunan Hartanah
Pelaburan Hartanah Hospitaliti
Riadah
Penjagaan Kesihatan
66
74
78
82
86
Kanak-kanak yang riang dan ceria melambangkan 5 bahagian kami yang berkembang pesat dan mantap.
Segmen
Perniagaan
Utama
Pembangunan
Hartanah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
64
Pelaburan
Hartanah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
65
Segmen
Perniagaan
Utama
Riadah
Penjagaan
Kesihatan
Hospitaliti
Pusing ganti
RM543 juta
Pembangunan Hartanah
Untung Operasi
RM112 juta
Pelancaran
RM157 juta
Jualan
RM550 juta
Menyediakan persekitaran yang hijau dan mesra alam merupakan sebahagian daripada
falsafah LOHAS kami.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
67
Segmen
Perniagaan
Utama
Pemandangan dari udara Sunway South Quay, metropolis pesisir tasik.
Pengenalan
Dalam tempoh kajian, SunCity terus
melaksanakan strategi yang inovatif
untuk memperkukuh kedudukannya
sebagai pemaju hartanah serantau dan
antarabangsa yang unggul. Ini benarbenar sejajar dengan misi Kumpulan untuk
mencapai tahap kecemerlangan yang lebih
tinggi dengan memperkenalkan pelbagai
jenis produk dan perkhidmatan yang
berkualiti kepada pelanggannya.
Kumpulan juga dipacu kukuh oleh
matlamatnya untuk menjadikan
kehidupan yang selesa sebagai prioriti
paling utama dengan memberi tumpuan
pada keperluan terhadap keselamatan,
kesihatan, pendidikan, mobiliti dan rekreasi
dalam projek pembangunan hartanah
kediamannya. Pemberian keutamaan
pada kehidupan yang selesa dan falsafah
Kehidupan Sihat dan Berterusan (“LOHAS”),
yang menggalakkan gaya hidup sihat
dan berterusan seperti yang dinyatakan
sebelum ini, akan mewujudkan kualiti
kehidupan berkeluarga yang seimbang
dan holistik. Hasil daripada inisiatif ini,
projek Kumpulan di Lembah Klang
telah mendapat maklum balas yang
positif daripada pembeli rumah yang
mengidamkan tempat perlindungan yang
selamat dan selesa.
Model perniagaan SunCity yang
mempunyai lokasi pembangunan yang
pelbagai dan strategik daripada jenis
hartanah pertengahan, pertengahan-atas
sehingga berkos tinggi juga membolehkan
hartanahnya menikmati peningkatan nilai
yang baik. Sehingga 30 April 2010, SunCity
mempunyai bank tanah yang belum
dimajukan berjumlah 1,458 ekar dengan
anggaran nilai pembangunan kasar (“GDV”)
berjumlah RM12.7 bilion. Dalam tempoh
kajian, Kumpulan berusaha dengan teliti
untuk menghasilkan hartanah berkualiti
seperti yang dibuktikan oleh projek runcit
dan komersil yang eksklusif, iaitu termasuk
Sunway Vivaldi, Sunway Palazzio, Villa Manja
@ Sunway SPK Damansara dan Sunway
Surian Avenue.
Perubahan dalam Pengurusan
SunCity telah melantik Encik Ho Hon Sang
sebagai Pengarah Urusan – Pembangunan
Hartanah baharu berkuat kuasa 19 Mac
2010 sementara Encik Ngian Siew Siong,
yang sebelum ini merupakan Pengarah
Urusan – Pembangunan Hartanah SunCity
kini dilantik menjadi Pengarah Urusan –
Pembangunan Hartanah, Antarabangsa
SunCity. Perubahan dalam pengurusan ini
mencerminkan tumpuan Kumpulan yang
akan memastikan kedua-dua portfolio
hartanah antarabangsa dan tempatan
mencapai pertumbuhan positif dan
mampan.
Pengukuhan kehadiran SunCity di luar
negara juga merupakan agenda yang
semakin penting kerana ia berhasrat
untuk berubah daripada pemaju hartanah
tempatan kepada pengusaha hartanah
global yang bersepadu.
Dalam hal ini, SunCity telah
mengembangkan sayapnya ke dua buah
negara yang mempunyai populasi terbesar
di dunia, iaitu China dan India dengan
projek pembangunan hartanah yang
baharu.
Pembanguan
Hartanah
Segmen
Perniagaan
Utama
Pembanguan
Hartanah
Ruang sambut tetamu moden Sunway Guanghao di Jiangyin, China.
Pembangunan Utama
Antarabangsa
SunCity telah menandatangani
Perjanjian Kerjasama pada bulan April
2010 dengan pemaju induk, SinoSingapore Tianjin Eco-City Investment
and Development Co. Ltd (“SSTEC”)
untuk menyertai ‘Tianjin Eco-City’. Ini
termaktub di dalam Memorandum
Persefahaman yang telah ditandangani
pada bulan Oktober 2009.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
68
Projek ini akan mempunyai GDV
berjumlah RM5 bilion dan ia
dijangka dapat dibangunkan dalam
tempoh 5 tahun. SunCity juga akan
memperkenalkan falsafah LOHAS
dalam projek pembangunannya seluas
102 ekar di ‘Tianjin Eco-City’ yang
seluas 7,413 ekar itu. Ini merupakan
projek pertama seumpamanya di
China. Gagasan utama adalah untuk
membangunkan bandar raya yang
berkembang maju dengan masyarakat
yang harmoni, bandar raya yang
mesra alam sekitar dan penggunaan
sumber yang cekap. Yang terpenting
ialah ia akan menjadi model bagi
pertumbuhan yang mampan.
Kejayaan SunCity memulihkan
kawasan perlombongan tandus seluas
800 ekar menjadi sebuah bandar
peranginan bersepadu yang dinamik
dan pemenang pelbagai anugerah,
membolehkan SunCity mendapat
sanjungan dari dalam dan luar
negara. Komitmen bersama ke arah
pembangunan mampan inilah menjadi
titik tolak yang menarik pemaju induk
‘Tianjin Eco-City’, SSTEC untuk meneroka
kerjasama potensi dengan SunCity.
‘Tianjin Eco-City’ ialah sebuah projek
pembangunan campuran Kerajaandengan-Kerajaan antara China dan
Singapura. SSTEC merupakan usaha
sama 50:50 antara konsortium
Singapura yang diterajui oleh
Kumpulan Keppel dan konsortium
China yang diterajui oleh Tianjin TEDA
Investment Holding Co. Ltd. ‘Tianjin
Eco-City’ akan menjadi perbandaran
moden untuk kira-kira 350,000
penghuni.
Selain itu, SunCity akan
membangunkan hartanah pertamanya
di Jiangyin, China yang terdiri daripada
kondominium sederhana sehingga
berkos tinggi dan kedai-kedai khas.
Projek Sunway Guanghao seluas 17
ekar mempunyai GDV yang bernilai
RM492 juta. Sunway Guanghao akan
mempunyai akses kepada kesemua
kemudahan bandar apabila daerah
perniagaan itu siap sepenuhnya. Ia
terletak di dalam daerah perniagaan
pusat ‘Jiangyin New Harbour City’,
pusat pentadbiran Kerajaan Jiangyin
yang baharu.
SunCity juga telah memulakan
pembangunan usaha sama di
Hyderabad, India dengan MAK
Projects Private Limited (”MAK”).
MAK merupakan pemaju hartanah
bereputasi cemerlang dengan
pembangunan terulung termasuk
Banyan Tree Retreat, satu komuniti
yang berpagar dan mempunyai
pengawal keselamatan. Konsep yang
diperkenalkan oleh MAK ini adalah
bertaraf dunia.
Projek ini akan terdiri daripada unit
pangsapuri rendah dan kondominium
yang akan siap dalam beberapa fasa
dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Ia
terletak di kawasan yang strategik
di koridor selatan Hyderabad yang
sedang membangun di India dan
sangat hampir dengan Lapangan
Terbang Antarabangsa Rajiv Gandhi
dan Hardware Park.
Selain daripada projek ini, Kumpulan
juga memulakan perkongsian dengan
Opus Developers & Builders Private
Limited di India untuk membangunkan
Sunway Opus Grand Residency,
sebuah kawasan pembangunan
eksklusif seluas 30 ekar di tengahtengah landskap mewah di subbandar
Ameenpur, Hyderabad.
Seperti di China, India juga mengalami
pertumbuhan ekonomi dan populasi
yang sama. Justeru, India juga akan
membuka peluang keemasan kepada
Kumpulan untuk merebut peluang
pasaran hartanah antarabangsa yang
memberangsangkan.
Di dalam negeri, Kumpulan telah
memperkenalkan ‘Triple Z Series’ pada
bulan April 2009 untuk menarik minat
pembeli dan merangsang jualan. Satu ciri
unik skim pemilikan mudah ialah pembeli
tidak perlu membayar amaun pokok
pinjaman sehingga 60 bulan daripada
pengambilan pertama pinjaman. Hasilnya,
skim ini mewujudkan simpanan masa
depan kepada pengguna.
Di bawah skim ini, pembeli boleh
membayar 5% sehingga 10% sebagai
bayaran pendahuluan. Mereka juga
menikmati bayaran faedah sifar ketika
pembinaan dan bayaran sifar sehingga
24 bulan selepas pembinaan siap
sepenuhnya. Pakej ini ditawarkan untuk
pembangunan berkos tinggi Kumpulan
seperti ‘BayRocks Garden Waterfront Villas’
di Sunway South Quay, Sunway Vivaldi di
Mont Kiara dan ‘Villa Manja @ Sunway SPK
Damansara’.
Sunway Vivaldi yang terletak di atas tanah
pegangan bebas seluas 7.7 ekar di Mont
Kiara ini merupakan satu daripada projek
penting Kumpulan dan prapelancaran
telah diadakan pada bulan Jun 2009 di
pejabat jualan baharu. Pembangunan
yang mempunyai kepadatan penduduk
yang rendah ini mengandungi 228
unit kondominium dan menawarkan
penduduk bandar raya peluang
menikmati cara hidup dengan kediaman
mewah. Ia juga dilengkapi sepenuhnya
dengan kemudahan moden bagi
menyediakan para pembeli rumah dengan
kemudahan dan keselesaan yang tiada
tolok bandingnya.
Di samping itu, ‘Villa Manja @ Sunway
SPK Damansara’ yang terletak di Sunway
SPK Damansara terdiri daripada rumah
berkembar dengan kawasan binaan seluas
3,948 kaki persegi. Pembangunan ini direka
dengan begitu teliti dalam persekitaran
yang mempunyai kawalan keselamatan
di samping mempunyai pusat taman
rekreasi. Ia memperkenalkan reka bentuk
yang inovatif dan kemudahan yang mesra
alam seperti jimat tenaga dan pendingin
hawa yang mesra ekologi serta sistem
pemanas air solar. ‘Villa Manja @ Sunway
SPK Damansara’ akan diserahkan kepada
pembeli dalam masa yang terdekat.
Di Pulau Pinang, Sunway Merica telah
dilancarkan secara rasmi pada bulan
Disember 2009 di pejabat jualannya di
Bayan Baru. Sunway Merica merupakan
pembangunan tanah pegangan bebas
yang terletak di Sungai Ara, Pulau Pinang
dan mengandungi rumah berangkai 2 1/2
tingkat. Ia menonjolkan ciri reka bentuk
berkonsep terbuka yang menggalakkan
pencahayaan semulajadi dan pengaliran
udara yang dingin dan nyaman.
Sunway Vivaldi, ruang tamu volum berganda cerminan alunan simfoni kemewahan.
69
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Malaysia
Segmen
Perniagaan
Utama
Pembangunan
Hartanah
Segmen
Perniagaan
Utama
Pembangunan
Hartanah
Kehidupan serba mewah di Sunway South Quay.
Anugerah dan Pengiktirafan
Kempen Hijau Pihak Berkuasa Bangunan
dan Pembinaan (“BCA”) Singapura
diperkenalkan pada bulan Januari 2005
sebagai program strategik utama untuk
meningkatkan kesedaran tentang bangunan
mampan dan mesra alam sekitar. Faedah
daripada Kempen Hijau kepada bangunan
termasuk penjimatan kos daripada
penggunaan tenaga dan air yang cekap,
mendorong pengurangan kos operasi dan
penyelenggaraan.
Usaha Kumpulan dalam kempen hijau telah
banyak diberi penghargaan; antaranya
adalah pengiktirafan yang diberi kepada
Sunway Palazzio dalam bentuk Anugerah
Emas yang berprestij (Pembangunan
Kediaman Bertingkat Tinggi di Malaysia –
Sementara) dalam Skim Kempen Hijau BCA
(Reka Bentuk Bangunan Hijau).
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
70
Sunway Palazzio merupakan pembangunan
rumah kediaman bertingkat tinggi yang
pertama di Malaysia yang menerima
anugerah yang didambakan. Pemenang
anugerah dipilih berdasarkan 5 kriteria
utama: jimat tenaga; jimat air, pembangunan
dan pengurusan tapak/projek; kualiti
persekitaran dalaman yang baik dan
perlindungan alam sekitar serta inovasi.
Sunway Challis Damansara, iaitu
pembangunan perbandaran taman yang
eksklusif di Sunway Damansara juga
merupakan pembangunan rumah bandar
atau townhouse bertaman yang pertama
di Malaysia yang berjaya memperoleh sijil
Kempen Hijau BCA.
Sunway Vivaldi dan Nautica Lake Suites
di Sunway South Quay turut menerima
pensijilan Kempen Hijau BCA yang sama.
Atas sokongannya terhadap konsep livabiliti,
Kumpulan telah dikenali secara meluas
sebagai pelopor dalam inisiatif hijau kerana
Kumpulan telah pun memulakan konsep
ini sejak lama dulu sebelum ia dilaksanakan
dalam industri.
Dengan mendapat perakuan pembangunan
hijau yang cemerlang, SunCity berikrar
akan terus mempergiat kempen ini dengan
menjalankan ciri-ciri kehijauan yang inovatif
dalam projeknya bagi menggalakkan gaya
hidup yang mampan. Ini akan membantu
memastikan bahawa setiap projek
pembangunan hartanah akan menikmati
peningkatan nilai yang lebih besar.
Sunway Palazzio juga dipilih sebagai
pemenang dalam kategori Pembangunan
Rumah Kediaman Bertingkat Tinggi Terbaik
di Malaysia dalam Anugerah Hartanah Asia
Pasifik pada tahun 2009 yang ditaja oleh
Televisyen CNBC. Penerimaan award ini
merupakan satu lagi pencapaian penting
Kumpulan dan mencerminkan kepakaran
Kumpulan dalam membangunkan
pembangunan hartanah bertaraf dunia.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
71
Sunway Vivaldi eko-dek dengan kolam
renang berukuran panjang saiz Olimpik.
Pemaju Bertanggungjawab
Kumpulan berpegang teguh pada
komitmen untuk menjadi pemaju yang
bertanggungjawab. Atas sebab itu, Kumpulan
terus bekerjasama dengan pembeli untuk
bersama-sama mengurus bangunan dan
hartanah. Ini dilakukan melalui pembentukan
Badan Pengurusan Bersama (“JMB”).
Segmen
Perniagaan
Utama
Pembangunan
Hartanah
Jawatankuasa JMB juga menganjurkan
pelbagai mesyuarat untuk terus
menggalakkan interaksi dan penglibatan
antara Kumpulan dan pembeli bagi
menambah baik pengurusan bangunan.
Sebagai pemaju induk komuniti terkenal,
Kumpulan akan mewujudkan persekitaran
yang selamat dan selesa kepada penghuni.
Rancangan Masa Depan
Kumpulan akan terus memberi tumpuan
pada rancangannya untuk membangunkan
hartanah kediaman, runcit, komersil dan
rekreasi di peringkat antarabangsa dan
tempatan. Dengan pengalaman dan
pencapaian yang cemerlang, Kumpulan
berada pada landasan yang baik untuk
menarik minat lebih ramai pembeli hartanah
dengan rangkaian projek pecah tanah pada
masa depan.
Di Malaysia, pelancaran yang sedang
diatur termasuk Sunway Velocity, iaitu
pembangunan bersepadu yang terdiri
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
72
daripada pangsapuri perkhidmatan, pusat
beli-belah pelbagai gaya hidup dan ruang
runcit luar yang terletak di selatan pusat
bandar raya Kuala Lumpur. Kumpulan juga
memahami dengan jelas potensi hebat
dalam projek Sunway SPK 3 Harmoni
yang dilancarkan baru-baru ini. Projek ini
merupakan pembangunan pegangan bebas
yang berhadapan dengan taman landskap
linear sehingga keluasan selebar 70 kaki.
80% daripada rumah yang ditawarkan telah
ditempah dalam tempoh seminggu selepas
pelancaran.
Pelancaran yang lain termasuk hartanah
mewah di Sunway South Quay dan
Banglo lot-sifar di Sunway Damansara.
Kumpulan yakin akan terus memperkukuh
kedudukannya di China dan India dengan
pelancaran pembangunan hartanah baharu
dan bertaraf dunia yang memberangsangkan.
Melangkah ke hadapan, Kumpulan akan terus
komited dalam usahanya membangunkan
lebih banyak projek mesra ekologi sebagai
sebahagian daripada usaha untuk membantu
menghijaukan bandar raya. Kumpulan juga
merancang melaksanakan amalan landskap
yang mampan dalam pembangunan
hartanah pada masa hadapan. Seterusnya,
ini akan membantu dalam pembinaan
bangunan yang mengikut fungsian, kos efektif
dan mesra alam sekitar.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
73
Key
Business
Segment
Property
Development
Rumah Kelab Sunway SPK 3 Harmoni, menyediakan gaya hidup yang sihat dan mampan kepada mereka yang tinggal di sini.
Gambaran jauh Sunway Velocity, pembangunan bersepadu SunCity yang seterusnya.
Pusing ganti
RM410 juta
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pelaburan
Hartanah
74
Pengalaman membeli-belah 360 darjah yang unik di Sunway Pyramid.
Untung Operasi
RM992 juta
Kadar Penghunian
100%
Jumlah Ruang boleh Sewa
4.86 juta kaki persegi
Dalam suasana kemelesetan ekonomi
global dan persekitaran operasi yang
mencabar, bahagian ini menyumbang
perolehan yang stabil kepada SunCity. Pusat
beli-belah Sunway Piramid yang unggul
milik SunCity ini telah sempurna menjalani
pengembangan yang ketara sejak tahun
2007. Pengembangan ini telah menyaksikan
pertambahan jumlah keluasan binaan
kasar seluas 4.3 juta kaki persegi daripada
bahagian lantai kasar (1.7 juta kaki persegi
daripada kawasan boleh disewa bersih).
Dari segi prestasi, Sunway Pyramid terus
menunjukkan pencapaian yang cemerlang.
Mercu tanda runcit ikonik yang terletak di
‘Sunway Integrated Resort City’ ini kekal
sebagai pusat beli-belah dan hiburan
bertema yang paling popular dan terbesar
di Malaysia. Sunway Pyramid dikenali
dengan mudah dengan kepala singanya.
Pusat beli-belah ini berilhamkan seni bina
orang Mesir bersama tafsiran kontemporari.
Ia terus berjaya menarik kunjungan pelawat
dengan jumlah yang besar, iaitu kira-kira 3
juta orang sebulan.
Pusat Beli-Belah Sunway Carnival,
yang terletak di Seberang Jaya, Pulau
Pinang mengorak langkah dengan
memperkenalkan lebih banyak
perkhidmatan nilai ditambah demi
meningkatkan pengalaman membeli-belah
para pengunjung. Pusat beli-belah empat
tingkat ini mengandungi 155 kedai dan
sebuah pusat konvensyen dengan keluasan
binaan kasar seluas 800,000 kaki persegi.
Ia mengekalkan pengalaman pengunjung
tetap segar ketika membeli-belah dengan
memperkenalkan khidmat bugi untuk
membawa pengunjung ke tempat letak
kereta dan Hotel Sunway Seberang
Jaya yang berhampiran. Pusat ini juga
menyediakan kios beli-balik kitar semula
dengan kemudahan pandu lalu.
Sunway Giza merupakan sebuah pusat
runcit khas yang terletak di Kota Damansara,
Selangor. Ia diurus oleh SunCity. Sunway
Giza dibuka pada bulan Disember 2009.
Pusat beli-belah kejiranan setinggi tiga
tingkat ini memiliki 66 kedai dengan
keluasan binaan kasar seluas 160,000 kaki
persegi. Ia menawarkan pelbagai makanan
dan minuman, dan pelbagai khidmat
gaya hidup mengikut cita rasa penduduk
di kawasan kediaman di Damansara dan
Petaling Jaya.
Pengubahsuaian ‘Sunway Tower 2’
siap dilakukan pada tahun 2009.
Pengubahsuaian dengan kos RM16 juta ini
termasuk bahagian depan menara yang
menerima perubahan dengan berwajah
baharu yang sangat-sangat diperlukan dan
lobi yang kini berhawa dingin sepenuhnya
serta dilengkapi dengan ciri-ciri jimat
tenaga. Laman bahagian dalam bangunan
(atrium) direka semula, ruangan di tingkat
bawah dan mezanin ditakrif kembali dan
ruangan runcit yang dapat dilihat dengan
sangat jelas diperkenalkan.
Sunway Pyramid, pusat beli-belah mercu tanda SunCity yang meraih pelbagai anugerah.
75
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengenalan
Segmen
Perniagaan
Utama
Pelaburan
Hartanah
Segmen
Perniagaan
Utama
Pelaburan
Hartanah
Sunway Giza, pusat beli-belah kejiranan khusus dengan ‘Village Grocer’ sebagai penyewa utama.
Pencapaian Penting
1.Pusat beli-belah kejiranan Sunway
Giza mula beroperasi di perbandaran
Damansara dengan menawarkan produk
dan perkhidmatan mengikut kehendak
dan gaya hidup kawasan kejiranan di
Damansara dan Petaling Jaya.
2.Sunway Pyramid memenangi
anugerah Pusat Beli-belah Asia
Terulung 2008, Anugerah Perak
(di bawah kategori projek yang
mengalami pengubahsuaian atau
pengembangan projek yang sedia ada)
yang dianugerahkan oleh International
Council of Shopping Centres. Pusat
ini merupakan satu daripada hanya
2 pemenang yang menyaksikan
penyertaan dari seluruh Asia.
3.Kemudahan awam Sunway Pyramid
menerima perakuan sebagai salah
satu yang terbaik di negara ini. Antara
anugerah yang dimenangi ialah
Anugerah Tandas Berkualiti Kebangsaan
- Emas (Kategori Pusat Beli-belah).
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
76
6.‘Sunway Tower 2’ (sebelum ini dikenali
sebagai Wisma Denmark) dilancarkan
pada 15 Januari 2010. Bangunan
tersebut menjalani pengubahsuaian
dengan kos berjumlah RM16 juta pada
tahun 2009 sehingga menjadi menara
pejabat utama setinggi 33 tingkat.
Selepas pengubahsuaian itu, pungutan
sewa yang dijana oleh menara tersebut
meningkat kepada RM5.50 sekaki
persegi dan ia kini didiami sepenuhnya.
Rancangan Masa Depan
1.Pembangunan ‘Sunway Tower 1’,
iaitu bangunan pejabat utama yang
lain terletak di atas sebidang tanah
bersebelahan ‘Sunway Tower 2’.
2.Rancangan sedang diatur untuk
membangunkan bangunan komersil
pelbagai guna setinggi 28 tingkat dan
1,027 ruang letak kereta bersempadan
dengan Sunway Pyramid dan bangunan
pejabat bersebelahan Menara Sunway
setinggi 25 tingkat (Ibu Pejabat
Kumpulan Sunway).
4.Sunway Pyramid merangkul “Anugerah
Perkhidmatan Berjenama MY 2009 –
Khidmat Pelanggan Terbaik” sulung
(Kategori Pusat Beli-belah). Anugerah
ini disampaikan oleh Bapa Pemasaran
Moden, iaitu Profesor Philip Kotler.
5.Sunway Pyramid memenangi “Anugerah
Dekorasi Tematik Terbaik” (Kategori
Pusat Beli-belah Subbandar) di Karnival
Jualan Mega Malaysia 2009 anjuran
Kementerian Pelancongan Malaysia.
Pencahayaan semula jadi di Sunway Giza.
‘Sunway Tower 1’
yang futuristik.
‘Sunway Tower 2’ yang
baru dilancarkan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
77
Pusing ganti
RM289 juta
Hospitaliti
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
78
Untung Operasi
RM53 juta
Bil. Hotel
16 hotel dan pusat peranginan
Bil. Bilik Tetamu
3,400
Pengalaman menyegarkan di ‘Sunway Resort Hotel & Spa’ yang meraih anugerah.
‘Sunway International Hotels & Resorts’
merupakan salah satu badan pengurusan
hospitaliti dan kumpulan khidmat korporat
yang tersohor di Asia. Ini dipacu oleh
visi untuk memberikan pulangan dan
peningkatan modal kepada pemegang
saham, di samping kesedaran untuk
meningkatkan kepuasan yang luar biasa
dan pengalaman manis kepada pelanggan
melalui jenama kami menerusi hotel
kepunyaan sendiri, yang diurus dan/
atau difrancis; ‘Sunway Hotels & Resorts’,
‘Allson Hotels & Resorts’ dan ‘The Banjaran
Hotsprings Retreat’ di bandar-bandar kecil
dan besar di Cambodia, China, Indonesia,
Malaysia dan Vietnam.
‘Sunway International Hotels & Resorts’
menguruskan sekumpulan produk dan
perkhidmatan hospitaliti daripada hotel
5 bintang dengan bilik konvensyen
bertaraf dunia, kemudahan mesyuarat
dan pameran, vila mewah, pangsapuri
berperkhidmatan, hotel 3 dan 4 bintang,
sehingga ke perkhidmatan teknikal,
perkhidmatan pelancongan, pengurusan
francis dan perkhidmatan penggabungan
pemasaran hotel.
Dengan menggabungkan khidmat
hospitaliti yang unggul bersama-sama
pakar masakan bertaraf dunia, ‘Sunway
International Hotels & Resorts’ mempunyai
sistem maklumat bertumpukan operasi,
sistem pengurusan hartanah, pengurusan
yang mendalam dan berbakat dalam
amalan operasi yang menguntungkan.
Setiap hartanah hotel mendapat faedah
daripada perhubungan yang berterusan
dengan pihak pengurusan dan sokongan
serantau sepenuhnya dalam operasi
kewangan, jualan dan khidmat pemasaran,
komunikasi jenama, pengurusan makanan
dan minuman dan pengurusan sumber
manusia.
Keunggulan ‘Sunway International Hotels &
Resort’ terletak pada ‘Sunway Resort Hotel
& Spa’ yang berbilang hartanah, dua hotel
kebanggaan dengan 1,234 bilik tetamu
kesemuanya terletak di dalam ‘Sunway
Integrated Resort City’ seluas 800 ekar, iaitu
dalam jarak hanya beberapa minit sahaja
perjalanan dari bandar raya Kuala Lumpur.
Pemandangan menjelang senja ‘Sunway Resort Hotel & Spa’.
79
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengenalan
Segmen
Perniagaan
Utama
Hospitaliti
Segmen
Perniagaan
Utama
HospitalitI
Vila khas di ‘The Banjaran Hotsprings Retreat’, siap dengan kolam sendiri.
Pencapaian Penting
Perancangan Masa Depan
1.Kumpulan hospitaliti juga menyaksikan
siapnya ‘The Banjaran Hotsprings
Retreat’, iaitu sebuah tempat mencari
ketenangan dan kesihatan mewahnya
yang pertama. Ia terletak di Tambun
Ipoh, Perak dengan mempunyai
tempat mencari ketenangan, kesihatan
mewah berdasarkan ekologi yang
terdiri daripada 25 vila, dan sebuah spa
yang holistik yang menawarkan terapi
kesihatan. Ia didirikan di atas lembah
seluas 56 ekar di pinggiran gugusan
bukit yang tinggi. Landskap semulajadi
yang dikelilingi oleh hutan tertua di
dunia, gua batu semula jadi, air terjun
dan mata air panas geoterma.
1.Sun & Surf Café di ‘Sunway Resort Hotel
& Spa’ akan memperkenalkan konsep
terbarunya dengan memberi tumpuan
utama pada suasana, perkhidmatan
dan kualiti makanan, untuk mentakrif
semula keseluruhan pengalaman
makan dengan masakan antarabangsa.
2.Tahun 2009 menyaksikan ‘Sunway
International Hotels & Resorts’ dilantik
oleh Perfect (China) Co. Ltd untuk
mengurus Hotel Golden Diamond,
Zhongshan, China. Ini membolehkan
kumpulan hospitaliti melihat peluang
perkembangan masa depan di China.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
80
2.‘Sunway Resort Hotel & Spa’ akan
mempamerkan Suit Presidennya,
contoh utama dalam kemewahan
kosmopolitan. Suit yang
mengagumkan ini mempamerkan sifat
eksklusif dan privasi sambil memastikan
tetamu kehormat menikmati ruang
yang selesa untuk kehidupan yang
bergaya, santai dan menghiburkan.
Tetamu Suit Presiden akan menikmati
keistimewaan Aras Kelab dan khidmat
butler persendirian.
3.Tahun 2010 akan menyaksikan
pembangunan Hotel Sunway Lost
World. Pembangunan Hotel Sunway
Lost World bertujuan menyediakan
pelawat pengalaman hidup yang
bersepadu dan bermain di dalam ‘Lost
World of Tambun’. Pembinaan akan
bermula pada pertengahan kedua
tahun 2010.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
81
Persekitaran natural yang damai melatari ‘The Banjaran Hotsprings Retreat’.
Pusing ganti
RM184 juta
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
82
Riadah
Keriangan dan keseronokan tak berpenghujung di Sunway Lagoon.
Untung Operasi
RM35 juta
Keluasan
100 ekar
Jumlah Pengunjung
2.3 juta
Sunway Lagoon merupakan daya tarikan
berbilang taman yang paling ikonik di Malaysia.
Ia juga merupakan satu-satunya daya tarikan
di dunia yang telah memenangi anugerah
berprestij ‘Tarikan Terbaik Asia’ untuk 3 tahun
berturut-turut (2007-2009). Anugerah ini
dianugerahkan oleh International Association
of Amusement Parks & Attractions (IAAPA).
Sunway Lagoon telah memperoleh
pengiktirafan antarabangsa sebagai tempat
mendapatkan keseronokan tanpa henti dengan
5 taman temanya – ‘Water Park’, ‘Amusement
Park’, ‘Wildlife Park’, ‘Extreme Park’, ‘Scream Park’;
dan untuk penganjuran konsert dan acara
antarabangsa yang berprestij.
Satu lagi mercu tanda riadah terdapat di
Tambun, Ipoh yang dipanggil ‘Lost World
of Tambun’. Ia merupakan taman tema
sepenuhnya yang diadun dengan berhati-hati
mengikut persekitaran bukit batu kapur dan
enklaf. Hutan yang selama ini tidak dikenali, kini
dibangunkan untuk menjadi destinasi taman
tema yang popular di Malaysia.
Pencapaian Penting
1.Sunway Lagoon memenangi anugerah
idaman ‘Tarikan Terbaik Asia’ untuk tiga
tahun berturut-turut sejak tahun 2007 oleh
IAAPA dan sehingga kini ia merupakan satusatunya daya tarikan di dunia yang mencapai
kemenangan tiga tahun berturut-turut.
2.Sunway Lagoon memenangi anugerah
‘Tarikan Taman Tema Terbaik’ oleh Majalah
LIBUR untuk dua tahun berturut-turut.
Majalah ini merupakan salah satu majalah
pelancongan paling popular di negara ini.
3.Sunway Lagoon memenangi ‘Resort/
Percutian Keluarga Terbaik’ oleh Expatriate
Lifestyle, salah satu majalah gaya hidup yang
terkemuka di Malaysia.
4.Sunway Lagoon memperkenalkan daya
tarikan terbaru, iaitu ‘Scream Park’. ‘Night at
the Museum2: Battle of the Smithsonian’
yang pertama di Malaysia, dengan penghuni
muzium dan artifak hidup kembali.
Penerbitan asal ‘The Freezer’, a gory, out-ofcontrol asylum akan menyusul kemudian.
5.Sunway Lagoon merupakan pentas pilihan
bagi konsert ‘MTV World Stage LIVE di
Malaysia dan Eason Chan’s Moving On Stage
26’ pada bulan Ogos 2009, ‘Arthur’s Day
Celebration menonjolkan The Black Eyed
Peas’ pada bulan September 2009 diikuti oleh
konsert kumpulan R&B terkemuka, ‘Earth,
Wind & Fire’ pada bulan Disember 2009.
6.‘Amusement Park’ dan ‘Scream Park’
mendapat nafas baharu dengan pengenalan
‘Nite Park’ yang dibuka sehingga pukul
11 malam. Kini pengunjung taman boleh
menikmati keseronokan dan keterujaan
pelbagai perjalanan pada waktu malam.
7.‘Extreme Park’ Sunway Lagoon memasukkan
‘Go-Kart Track’ dan lapangan ‘Archery Target
Shooting’ yang sangat sesuai untuk pencari
keterujaan bandar yang ingin menghabiskan
masa mereka pada waktu siang hari.
8.‘Lost World Petting Zoo’ dibuka kepada
orang ramai pada akhir tahun 2009. Zoo
tersebut meliputi kawasan seluas 80,000 kaki
persegi dan keunikannya dilingkungi oleh
persekitaran hutan semulajadi dengan latar
belakang bukit kapur.
Kanak-kanak mengenali haiwan peliharaan ‘Wildlife Park’ di Sunway Lagoon secara dekat.
83
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengenalan
Segmen
Perniagaan
Utama
Riadah
9.‘Lost World of Tambun’ merupakan lokasi
pilihan untuk penganjuran Pertandingan
Akhir DJ Mix Challenge dan Lantern
Festival dengan kerjasama Hospital
Pantai.
10.‘Lost World of Tambun’ memenangi
Anugerah Pelancongan LIBUR 2009
dalam kategory Destinasi Rekreasi
Keluarga Terbaik dan Anugerah Tarikan
Pelancong yang Inovatif dalam kategori
Tarikan Semulajadi yang dianugerahkan
oleh Kementerian Pelancongan Malaysia.
Segmen
Pernigaan
Utama
Riadah
Rancangan Masa Depan
1.‘Scream Park’ Sunway Lagoon akan
memperkenalkan zaman kezaliman
baharu dengan ‘TERMINATOR ALIVE’
dan ‘TERMINATOR X – A LASER BATTLE
FOR SALVATION’, berdasarkan francis
filem popular. Ia juga akan menjalankan
pengubahsuaian tarikan yang sedia ada
untuk memberi sesuatu yang baharu
kepada penggemar ketakutan untuk
membolehkan mereka menjerit.
2.‘Water Park’ Sunway Lagoon akan memiliki
aktiviti kegilaan peluncur air dengan
tambahan Simulasi Luncur Air Pertama di
Malaysia, ‘Flow Rider’ yang mewujudkan
pengalaman luncur air yang benarbenar menarik seumpama peluncur air
profesional dan amatur.
3.‘Extreme Park’ Sunway Lagoon akan
memperkenalkan Lompatan Bunji Tetap
Pertama di Malaysia yang akan membawa
keseronokan kepada pencari keterujaan
dengan jatuhan bebas setinggi 30 meter
dari salah sebuah jambatan gantung
pejalan kaki yang terpanjang di dunia.
4.‘Wildlife Park’ Sunway Lagoon akan
memperluas projek Fasa 4 untuk
mempamerkan 4 kurungan baharu yang
akan menempatkan haiwan luar biasa dan
eksotik seperti ungka, siamang, babun
mandril dan harimau kumbang hitam.
5.‘Amusement Park’ Sunway Lagoon
akan memperkenalkan Teater 4D untuk
pengalaman perfileman ke tahap di luar
realiti dengan tumpuan terletak pada
deria olfaktori dan sentuhan sebagai
tambahan kepada kecanggihan teknologi
audio dan visual.
6.Sunway Lagoon sekali lagi akan menjadi
pentas eksklusif untuk ‘MTV World Stage
2010’ yang sangat ditunggu-tunggu. Ini
merupakan kerjasama kedua dengan
saluran televisyen muzik berikutan
kejayaan acara itu pada tahun 2009 yang
berjaya menarik seramai 15,000 pecinta
muzik.
7.Perluasan sisi kolam air panas di ‘Lost
World of Tambun’ bagi menambah baik
kemudahan yang sedia ada akan siap
pada bulan September 2010.
The ‘MTV World Stage LIVE in Malaysia’ di Sunway Lagoon telah meletakkan negara ini di peta dunia.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
84
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
85
Pertunjukan permainan api yang menakjubkan
dan barkilauan di ‘Nite Park’ Sunway Lagoon.
Pusing ganti
RM175 juta
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
86
Penjagaan Kesihatan
Rugi Operasi
RM3 juta
Suit Rundingan Doktor Pakar
100 klinik
Bil. Katil
335
SunMed menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang komprehensif dan mesra.
Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”)
merupakan hospital swasta yang
mendapat akreditasi ISO 9001:2008,
MS ISO15189 dan Persatuan untuk
Kesihatan Berkualiti Malaysia (MSQH).
Bermula dengan hanya satu
bangunan sehingga menjadi binaan
hospital yang lengkap dengan 5
sayap, SunMed telah berkembang
dengan pesat sejak ia memulakan
operasi pada bulan November 1999.
Pelan pengembangan SunMed
bermula pada tahun 2006 dan
hospital ini tambah membesar dari
segi keluasan daripada 239,163 kaki
persegi sebelum ini kepada 654,478
kaki persegi. SunMed kini bersedia
menawarkan standard perkhidmatan
yang baharu untuk pelanggan yang
semakin bertambah, menjadikannya
pusat perubatan swasta paling
ke hadapan di negera ini dengan
jumlah katil sebanyak 335 buah bilik
suit juruperunding yang melebihi
100 buah, 12 bilik pembedahan dan
tempat letak kereta berbilang tingkat
dengan 750 ruang parkir.
Sorotan penting tentang
pengaturan baharu ini termasuk
pusat konvensyen dikenali sebagai
Pusat Konvensyen Swan. Dewan
pelbagai guna boleh menampung
sehingga 400 orang dan mempunyai
perhubungan secara audio visual
dengan dua bilik pembedahan
baharu yang membolehkan prosedur
pembedahan dilakukan secara lintas
langsung. Hospital ini juga dilengkapi
dengan kemudahan persidangan
video.
SunMed menawarkan pelbagai
khidmat perubatan yang
komprehensif, termasuk kemudahan
dan teknologi perubatan untuk
penjagaan khas pesakit luar dan
pesakit yang berada di wad, program
kesihatan dan penjagaan kesihatan,
dan khidmat kecemasan 24 jam.
Selain daripada gerak balas pantas
apabila berlaku kemalangan dan
kecemasan dan juga khidmat
penjagaan utama yang dikendalikan
oleh pegawai-pegawai perubatan,
kesemua doktor di SunMed
merupakan pakar runding yang
berstatus pakar. SunMed memberi
syarat bahawa pakar perubatannya
perlu memiliki kelayakan lepasan
ijazah antarabangsa yang diiktiraf
serta mempunyai beberapa tahun
pengalaman dalam disiplin khas/
subkhas yang mereka pilih.
Pencapaian Penting
1.Klinik SunMed mula memberi
khidmat kepada orang ramai pada
tahun 2009. Klinik yang terletak di
Sunway Pyramid ini merupakan
peluasan perkhidmatan
kesihatan kakitangan SunMed/
perkhidmatan penjagaan utama.
Klinik SunMed ditubuhkan
atas tiga sebab utama, iaitu
pertamanya bagi menyediakan
klinik yang lebih selesa dan
mudah diakses kepada kakitangan
Kumpulan Sunway. Kedua, klinik
baharu ini juga akan menampung
keperluan perubatan para pelajar
di Kolej Universiti Sunway dan
Kampus Universiti Monash
Sunway dengan jumlah yang
semakin bertambah.
Kemudahan klinik ini juga
direka bentuk untuk keperluan
pendidikan/pengajaran
perubatan dan penyelidikan
klinikal – sebagai sokongan
kepada keperluan Fakulti Sains
Perubatan dan Kesihatan Jeffrey
Cheah Kampus Universiti
Monash Sunway. Klinik ini akan
menyediakan perkhidmatan
seperti penjagaan utama dan
penjagaan pertolongan cemas,
pengurusan penyakit kronik,
kesihatan kanak-kanak, diet dan
khidmat nasihat pemulihan,
sinar-x untuk dada dan tisu
lembut, ultrabunyi asas, ECG, pap
smear dan pelbagai program
penyaringan.
SunMed, antara hospital swasta terulung dalam negara.
87
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengenalan
Segmen
Perniagaan
Utama
Penjagaan
Kesihatan
Segmen
Perniagaan
Utama
Penjagaan
Kesihatan
SunMed dan Kampus Universiti Monash Sunway telah menandatangani Memorandum Perjanjian untuk
penyediaan kemudahan pengajaran dan penyelidikan.
2.Pensijilan semula ISO 9001:
2008 menjadi bukti akan usaha
SunMed yang berterusan
dalam mempertahankan
piawaiannya dan untuk kekal
menjadi peneraju dalam industri
perubatan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
88
3.Sistem Maklumat Penjagaan
Kritikal (“CCIS”) dibuat ‘secara
langsung’. Ini merupakan
sebahagian daripada program
yang berterusan untuk menukar
procedur berbentuk manual
kepada digital. SunMed telah
membawa masuk monitor
penjagaan pesakit yang
baharu dengan mengandungi
perisian CCIS dan teknologi
ini dihubungkan kepada 31
buah katil yang terdapat di
dalam unit penjagaan kritikal.
CCIS membolehkan maklumat
digital tentang tanda-tanda
utama pesakit disimpan – kadar
denyutan nadi, kadar pernafasan,
tekanan darah akan diperoleh
secara digital dalam bentuk
carta digital, yang menggantikan
kaedah lama melalui catatan
jururawat di atas kertas bersaiz
melebihi saiz A3.
4.SunMed menganjurkan pelbagai
bengkel dan acara cabaran
intrasekolah kelab Pendidikan
Perubahan Hidup melalui
Aktiviti dan Pemakanan (LEAN),
Memperkasa Wanita Yang Masih
Bujang yang dirasmikan oleh YB
Dato Shahrizat dan Simposium
Ortopedik dan Pembaikan
Rawan.
5.SunMed dan Kampus
Universiti Monash Sunway
menandatangani Memorandum
Perjanjian untuk bekerjasama
menghasilkan keperluan
kemudahan pembelajaran dan
penyelidikan untuk pelajar Fakulti
Sains Perubatan dan Kesihatan
Jeffrey Cheah Kampus Universiti
Monash Sunway.
6.SunMed mengadakan
Persidangan Pembedahan Spina
Endoskop yang Menyerang
Secara Minimum buat pertama
kali pada 9 Oktober 2009.
7.SunMed melancarkan rawatan
In Vitro Fertilisation (“IVF”). IVF
merupakan rawatan utama
dalam hal kemandulan apabila
kaedah bantuan teknologi
pembiakan lain gagal diperoleh.
8.SunMed dan pakar padiatrik
berkongsi menjalankan
perniagaan menerusi ‘Baby and
Beyond’, iaitu sebuah syarikat
yang ditubuhkan di Bangsar
Village 2.
9.SunMed menyambut Hari Strok
Sedunia buat pertama kalinya
dan memberi ceramah kesihatan,
penyaringan perubatan dan
perundingan kepada para
pesakit secara percuma.
10.SunMed melancarkan khidmat
onkologi perubatan dan
membangunkan rangka kerja
bagi Pusat Kajian klinikal. Logo
subjenama telah dibangunkan
untuk kedua-dua perkhidmatan
baharu ini.
Rancangan Masa Depan
Pelan Induk untuk Pusat Akademik
Sains Kesihatan Sunway (”SAHSC”)
yang dicadangkan pembinaannya
bersebelahan SunMed telah pun
bermula. Peringkat pertama akan
menyaksikan pembinaan pusat
kanser bagi menyediakan khidmat
radioterapi. SAHSC akan memberi
sokongan kepada Fakulti Sains
Perubatan dan Kesihatan Jeffrey
Cheah Kampus Universiti Monash
Sunway, melalui peruntukan
kemudahan dan perkhidmatan
untuk pendidikan dan penyelidikan
di peringkat siswazah dan lepasan
ijazah.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
89
Bilik pembedahan yang menggunakan tekonologi termoden di SunMed.
Laluan jalan kaki yang dilandskap indah sekitar ‘Sunway Integrated Resort City’ yang dikendalikan oleh SunCity.
Tanggungjawab Korporat
Pasaran
Tempat Kerja
Persekitaran
Komuniti/Masyarakat
94
98
108
114
Sebagai sebuah syarikat tersenarai
awam di Malaysia, SunCity menyedari
sepenuhnya tentang saling
berhubungan di antara operasi
perniagaannya dengan masyarakat di
tempat ia beroperasi. Kumpulan juga
turut menyedari bahawa perniagaan
hanya mampu benar-benar berjaya
apabila ia beroperasi di dalam
masyarakat yang bersemangat dan
berkembang maju.
Tanggungjawab
Korporat
Lanjutan daripada itu, SunCity telah
mewujudkan dasar tanggungjawab
korporat yang merangkumi pasaran,
tempat kerja, alam sekitar dan komuniti
demi mewujudkan jalinan sinergi yang
lebih mantap dalam usaha pembinaan
masyarakat yang seimbang. Dasar
ini menjadi panduan kepada semua
bahagian dalam memastikan tingkah
laku korporat dan operasi perniagaan
sehari-harian mereka.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
92
Dengan memberi penekanan
kepada empat tonggak utama ini,
SunCity menumpukan usaha untuk
meningkatkan kualiti kehidupan
para pelanggan, pekerja serta warga
masyarakatnya. Ini selanjutnya
mengukuhkan reputasi Kumpulan
sebagai organisasi yang mantap dan
dipercayai.
Lebih-lebih lagi, kebelakangan ini
semakin terbukti bahawa organisasi
yang melaksanakan tanggungjawab
korporat yang unggul berada
dalam kedudukan yang lebih baik
untuk meraih kepercayaan pihak
berkepentingan. Dalam jangka masa
panjang, ini akan membawa kepada
penilaian pasaran yang lebih tinggi dan
mengangkat status Kumpulan di mata
para pelabur dan khalayak awam.
Matlamat utama kami adalah untuk
membina perhubungan jangka
panjang yang kukuh dengan pihak
berkepentingan kami dengan
memberi komitmen kepada
masyarakat tempat kami beroperasi.
Melalui siri program berdedikasi ini
sajalah, sesebuah organisasi mampu
membawa perubahan yang ketara
kepada masyarakat. Kami berazam
untuk membawa manfaat kepada
masyarakat ini pada masa hadapan,
dari segi perniagaan dan sosial ,
melalui tindakan strategik kami.
Sehubungan dengan itu, kami
akan terus meneroka dan
menghayati kaedah baharu yang
bakal mempertingkatkan inisiatif
tanggungjawab korporat kami
secara berterusan. Kami optimistik
bahawa misi kami untuk menjadi
warga korporat yang prihatin akan
menghasilkan warisan yang berkekalan
untuk kebaikan komuniti ini.
Program penghuluran bantuan Sunway Pyramid, ‘Go green with Leo’ menggalakkan usaha kitar
semula dan keprihatinan terhadap alam sekitar.
93
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Dengan itu, kami memberi
tumpuan untuk memupuk budaya
bertanggungjawab dari segi sosial
dalam minda setiap kakitangan kami.
Kami benar-benar yakin bahawa
setiap pekerja mampu memberi
sumbangan positif dalam pelbagai
aspek perniagaan. Menggalakkan
budaya ini, semestinya akan
memastikan pendekatan yang lebih
bersepadu dalam penerapan program
tanggungjawab korporat SunCity.
Tanggungjawab
Korporat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
94
Kediaman mewah hasil ciptaan juru reka profesional dengan lif peribadi di BayRocks Garden Waterfront Villa,
Sunway South Quay.
Tonggak 1
Pasaran
SunCity memberi penekanan kuat kepada
tadbir urus korporat yang baik kerana
peranannya yang besar dalam menentukan
kestabilan mana-mana organisasi
sehinggalah kepada ekonomi negara.
Oleh sebab itu, Kumpulan sentiasa
memastikan kerangka kerja tadbir urus
korporat benar-benar mematuhi semua
keperluan undang-undang dan kawal selia.
Kerangka kerja tersebut juga memberi
perhatian besar kepada perlakuan terhadap
semua pemegang saham agar sama rata
dan menggalakkan tahap pendedahan,
ketelusan dan kebertanggungjawaban yang
lebih tinggi.
Bagi menggalakkan tadbir urus korporat
yang baik, SunCity menyemai budaya
integriti yang kukuh dalam kalangan
kakitangannya. Penerapan budaya ini
memastikan perjalanan urus niaga dijalankan
dalam keadaan adil dan profesional. Butiran
amalan tadbir urus korporat SunCity boleh
didapati di bawah tajuk Pernyataan Tadbir
Urus Koporat.
Kumpulan juga menitikberatkan
pendedahan yang kena pada waktunya
dan tepat mengenai hal ehwal berkaitan
prestasi kewangan, aktiviti perniagaan dan
hal-hal berkenaan yang lain, kepada semua
pemegang sahamnya.
Dasar Pemerolehan
Proses pemerolehan diuruskan oleh
Jabatan Pengurusan Rantaian Bekalan.
Pemerolehan di SunCity bermatlamatkan
pelantikan pembekal yang boleh dipercayai,
berkelayakan serta cekap dan juga
pemerolehan bahan secara berhemat tanpa
menjejaskan kualiti. Nilai tindakan pasukan
pemerolehan bertambah besar dengan
penilaian dan pemilihan pembekal secara
bersistem, mengikuti spesifikasi terkini
dan membina perkongsian saling untung
dengan para pembekalnya. Bida dan sebut
harga yang berdaya saing juga dijalankan
agar proses pemerolehan telus, terbuka dan
persaingan terbuka dapat diamalkan. Ini
dapat dicapai dengan mematuhi prosedur
membida kompetitif formal dan melalui
rundingan perjanjian harga.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
95
Tanggungjawab
Korporat
Pasaran
Tanggungjawab
Korporat
Pasaran
Perhubungan Pelabur
Usaha menyediakan saluran perhubungan
yang telus kepada komuniti yang melabur
diteruskan oleh SunCity melalui dialog,
penyampaian berkesan, siaran akhbar
yang kena pada waktunya, laman web
dan berbagai-bagai kaedah lagi.
SunCity berpegang teguh kepada
kebertanggungjawaban, keterbukaan
dan ketelusan perhubungan kerana ini
akan membantu pelaburnya membuat
keputusan berdasarkan fakta yang tepat
sewaktu melabur dengan SunCity.
Pelabur, juruanalisis dan pemegang
saham juga boleh mendapatkan
maklumat prestasi kewangan Kumpulan
daripada laman webnya dan maklum
balas boleh dihantar melalui e-mel
sangat dialu-alukan. Perincian aktiviti
Perhubungan Pelabur juga disediakan
dalam bahagian Perhubungan Pelabur
di laman web tersebut.
Sistem Pengurusan Kualiti
Menyeluruh (“TQMS”)
Kami menggalakkan, mengamalkan
dan mengekalkan standard kualiti yang
tinggi dalam apa jua yang kami lakukan.
Berasaskan prinsip ini, Kumpulan telah
menerapkan TQMS dalam setiap bahagian
dan operasi. Pembaikan berterusan proses
kerja dilaksanakan di seluruh Kumpulan
dengan merancang, mengatur dan
memberi kuasa kepada setiap individu bagi
memastikan apa yang dilakukan betul pada
kali pertama perkara tersebut dilakukan.
TQMS meliputi seluruh organisasi dan
dipandu oleh pengurusan kanan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
96
Suncity membuktikan kecemerlangannya
dalam kualiti melalui pentauliahan ISO
yang diterima. Bahagian Pembangunan
Hartanah SunCity, memang terkenal
dengan pembinaan berkualiti dan
mempunyai reka bentuk yang indah.
Bahagian ini telah mendapat pentauliahan
Sistem Pengurusan Kualiti MS9001:2008
– Keperluan dalam Pembinaan Hartanah
Kediaman, Komersil dan Perindustrian.
Pentauliahan tersebut telah diterima sejak
26 September 1997.
PERNYATAAN KUALITI
SunCity komited dalam usaha untuk
diiktiraf sebagai Organisasi Mesra Pengguna
dengan menyediakan persekitaran yang
mencetuskan pengalaman positif kepada
pelanggan. Matlamat ini dapat dicapai
melalui kakitangan yang cekap, penglibatan
menyeluruh, kecemerlangan operasi serta
pengukuran dan pembaikan berterusan.
Model TQMS ini diasaskan daripada Lima
Tonggak Pengurusan Kualiti Menyeluruh:
FOKUS PELANGGAN
(memenuhi keperluan)
Kami memenuhi keperluan pelanggan
dalaman (kakitangan) supaya keperluan
pelanggan luaran dapat dipenuhi.
Kami menilai maklum balas daripada
kakitangan dan pelanggan dan sentiasa
mencari peluang untuk memperbaiki
perkhidmatan.
PENGLIBATAN MENYELURUH
(memikul tanggungjawab bagi kualiti)
Tanggungjawab setiap kakitangan SunCity
telah ditakrifkan dengan jelas. Semua orang
di SunCity bertanggungjawab ke atas
kualiti hasil keluarannya. Banyak masa telah
dihabiskan untuk memupuk konsep kualiti
di seluruh organisasi melalui kempen poster,
pendidikan, latihan dan bengkel di semua
peringkat.
SOKONGAN BERSISTEM
(meneladani dan memperkukuh)
Kami merancang, menyediakan dan menilai
semula semua sumber atau infrastruktur
secara berterusan untuk menyokong usaha
mengekalkan kualiti. Yang diutamakan
adalah Perancangan Perniagaan Tahunan,
Manual Operasi Piawaian ISO, Portal Arahan
Kerja dan Pengetahuan.
PENGUKURAN
(memantau kualiti)
Kami mengukur prestasi organisasi dan
individu selaras dengan objektif syarikat
dan kualiti.
PEMBAIKAN BERTERUSAN
(pencegahan dan inovasi)
Kami sentiasa memperbaiki langkahlangkah mengelakkan masalah untuk
mempertingkatkan tahap perkhidmatan
dan memberi khidmat lebih baik kepada
pelanggan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
97
Tanggungjawab
Korporat
Pasaran
Eko-dek Sunway Vivaldi yang subur menghijau seluas 2 ekar menyediakan persekitaran yang
sempurna dan kondusif untuk keluarga.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
98
Memupuk rasa bangga dalam kalangan kakitangan semasa lawatan tapak Kebanggaan
Penglibatan (Pride of Association).
Tempat Kerja
2.1 PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Kumpulan amat yakin bahawa modal insan
yang berkualiti menjadi tonggak utama
kejayaan sesuatu organisasi. Falsafah ini
diperteguh dengan menyemai amalan terbaik
ke dalam pendekatan kami yang bermatlamat
untuk menggalakkan kecemerlangan modal
insan. Oleh itu, SunCity sangat komited dalam
melibatkan, membangunkan, melatih dan
menghargai kakitangannya.
Kakitangan terus disediakan dengan pelbagai
peluang bagi menjana sepenuhnya potensi
mereka. Ini terbukti dengan pelaburan yang
besar ke atas modal insan yang dibuat oleh
Kumpulan demi membangunkan program
yang komprehensif yang menawarkan
perkembangan profesional dan peribadi.
Program pengurusan bakat ini telah direka
khas bagi melengkapkan kakitangan dengan
kemahiran yang perlu demi mencapai prestasi
yang cemerlang dan untuk membantu
pertumbuhan dalam kerjaya mereka masingmasing.
2.1.1Menarik Minat dan Merekrut Bakat
Berkaliber
Menarik minat, memperoleh dan
mengasimilasi individu yang berbakat
cemerlang ke dalam organisasi kami.
Menarik minat bakat terunggul terus menjadi
keutamaan teras kerana ia merupakan
pelengkap kepada matlamat Kumpulan untuk
mencapai kejayaan yang lebih cemerlang.
SunCity menetapkan sasaran untuk merekrut
individu yang mempunyai kelayakan dan
pengalaman yang tepat.
Dalam tempoh kajian, kami mengambil
bahagian yang aktif dalam pameran kerjaya
dengan matlamat untuk mendapatkan
kakitangan yang berkualiti. Selepas itu,
pemohon dikehendaki untuk menjalani Temu
duga ‘Tingkah Laku Berfokus’ dan ujian ‘Profil
Sahsiah’ yang bertujuan untuk mengetahui
kompetensi dan sifat keperibadian calon. Ini
dilakukan demi mencari calon yang tepat
dengan jawatan yang dipilih.
99
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Tonggak 2
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
Kakitangan yang bermotivasi dan ceria semasa
acara bina pasukan tahunan.
2.1.2 Penglibatan Bakat
Kakitangan berusaha dengan lebih gigih
dengan mengikut budi bicara oleh kerana
nilai dan minat mereka adalah sejajar dengan
kehendak organisasi.
Menyedari keperluan untuk melibatkan
kesemua kakitangan, SunCity menjalankan
kaji selidik dalaman dan luaran untuk
memahami tahap penglibatan kakitangan
kami dan untuk mengenal pasti bidang bagi
penambahbaikan seterusnya.
Kedua-dua kaji selidik memberikan
kefahaman menyeluruh mengenai
tahap penglibatan di dalam SunCity dan
membantu mengenal pasti pemacu peluang
dan ancaman yang akan mendorong kepada
penglibatan kakitangan yang lebih baik.
Beberapa dimensi yang diukur termasuk
pengurusan prestasi, dasar pampasan
dan faedah, komunikasi dan kepimpinan
organisasi, pembangunan kakitangan serta
persekitaran kerja.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
100
Untuk terus membezakan kakitangan SunCity
dengan pekerja-pekerja lain di pasaran, barubaru ini SunCity menjalankan satu program
‘Inside Out Employer Value Proposition’
melalui pelancaran kempen “MORE” dan
seterusnya bersepadu ke dalam semua
saluran komunikasi dalaman Kumpulan.
Matlamat utama kempen “MORE” timbul
berdasarkan idea untuk menjadikan SunCity
’Tempat Bekerja Paling Menarik’ (”GPTW”).
Matlamat GPTW adalah untuk menggalakkan
aktiviti penglibatan kakitangan SunCity.
GPTW memberi tumpuan pada aspek
Mengitiraf pekerja dengan prestasi pencapaian
cemerlang.
meningkatkan produktiviti, mengekalkan
kakitangan dan menyuntik persekitaran kerja
dengan idea motivasi.
Logo yang mengandungi perkataan “MORE”
di tengah-tengahnya dan perkataan ‘Learn,
Do, Enjoy and Be’ melambangkan komitmen
bersama antara kakitangan dengan pihak
pengurusan untuk menjadikan SunCity
‘Tempat Bekerja Paling Menarik’. Usul yang
disarankan adalah setiap kakitangan di
SunCity akan diberi peluang untuk ‘Learn,
Do, Enjoy and Be MORE’ atau ‘Belajar, Amal,
Bergembira dan LEBIH Unggul’
Sehingga kini, kami boleh menyatakan rasa
bangga bahawa kami berada pada landasan
yang betul dalam memenuhi matlamat kami
seperti yang ditunjukkan oleh rangkaian
aktiviti kami di bawah program GPTW.
Program-program ini termasuk Melaksanakan
Kembali Kaedah Kad Skor Seimbang, Program
Buddy, Institut Pembelajaran, Bangga dengan
Penglibatan, Perhubungan Sosial, dan Sesi
Kopitiam yang menarik.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
101
Tanggungjawab
Korporat
Perhubungan Sosial: Bekerja dan bermain,
di dalam dan luar tempat kerja.
Asimilasi pekerja baharu yang berjaya melalui Program Buddy.
Menerusi program GPTW, SunCity sedang
berusaha membawa penglibatan kakitangan
ke peringkat selanjutnya. Ini seterusnya
memperkukuhkan lagi kedudukan SunCity
sebagai identiti hijau dan mesra pelanggan
dan pemaju hartanah yang bersepadu.
Dengan matlamat utama menggalakkan
pertalian dan penglibatan kakitangan,
pelbagai aktiviti dianjurkan di bawah
Perhubungan Sosial termasuk sesi karaoke,
hari menonton filem, geluncur ais,
pertandingan boling, permainan badminton
dan lawatan berbasikal.
Sebagai salah satu daripada tiga pemaju
terbesar di Malaysia, SunCity dengan
bangganya mempersembahkan produknya
kepada kakitangan menerusi program
Bangga dengan Penglibatannya. Tujuan
aktiviti ini adalah untuk memperkenalkan
kepada kakitangan rumah yang memenangi
anugerah melalui anjuran lawatan lapangan
ke tapak binaan dan rumah contoh. Ini
bertujuan untuk menyemai perasaan bangga
apabila dikaitkan dengan pembangunan
yang dijalankan oleh SunCity. Antara tapak
binaan yang dilawati ialah Sunway South
Quay, Sunway Palazzio dan Sunway SPK
Damansara.
Kakitangan baharu yang menyertai
Kumpulan digandingkan dengan “Buddy”
yang berpengalaman di bawah Program
Buddy, di mana “Buddy” bertanggungjawab
membimbing kakitangan baharu
menyesuaikan diri dengan persekitaran, sistem
prasarana dan budaya SunCity yang baharu.
Program Latihan Amali: Kumpulan memberi
penekanan pada Program Latihan Amali.
Program ini bertindak sebagai platform
kepada inisiatif Saranan Nilai Majikan. Salah
satu matlamatnya adalah untuk berkongsi
pengalaman yang memberangsangkan
di SunCity yang dikelilingi kampus bagi
memberi publisiti kepada Kumpulan
sebagai majikan pilihan. Pelajar amali ini
didedahkan kepada persekitaran korporat
yang mempersiapkan mereka untuk
melangkah ke dunia pekerjaan. Kami
telah pun mendapatkan khidmat pelajar
amali daripada institusi pendidikan tinggi
yang terkenal termasuk Kampus Universiti
Monash Sunway, Kolej Universiti Sunway
dan University Malaya, dan menempatkan
mereka di pelbagai jabatan termasuk
Pengurusan Rantaian Bekalan, Kewangan, IT,
Pengurusan Pembinaan dan Pemasaran.
2.1.3 Pengurusan Bakat
Jabatan Pembangunan Modal Insan (“HCD”)
telah memainkan peranan yang penting
dalam mengenal pasti dan pelataan
penunjuk prestasi utama organisasi
Kumpulan secara sistematik kepada
bahagian masing-masing dan seterusnya ke
peringkat operasi dan sokongan.
Pemantauan, pengurusan dan penilaian
organisasi/prestasi kakitangan menurut
penunjuk prestasi utama adalah berdasarkan
empat perspektif (Kewangan, Pelanggan,
Proses Dalaman, Pembelajaran dan
Pertumbuhan) dengan mewujudkan
persekitaran atau penetapan kerja, di mana
kakitangan mampu melaksanakan tugas
mengikut keupayaan terbaik mereka dan
diberi ganjaran secukupnya atas prestasi dan
sikap mereka terhadap kerja.
Tempat Kerja
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
Mempromosi organisasi mesra pelanggan.
Jabatan HCD mempelopori perlaksanaan
kembali Metodologi Kad Skor Seimbang
yang cuba menjajarkan keutamaan organisasi
dengan cabaran yang dihadapi di pasaran. Ia
juga sejajar dengan penunjuk prestasi utama
organisasi dalam Kajian Semula Prestasi
Tahunan untuk kesemua kakitangan. Bagi
tujuan membangunkan bakat dan bagi
penilaian prestasi tahunan kakitangan kami,
kami juga memperkenalkan program baharu,
iaitu Penyederhanaan Kolektif dan Kajian
Semula Bakat Tahunan.
2.1.4Pembangunan dan Pengekalan
Bakat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
102
Institut Pembelajaran melambangkan
komitmen kami terhadap pembangunan
individu, pasukan dan profesional untuk
kakitangan kami. Setiap dua minggu,
perhatian diberikan kepada pelbagai
bidang seperti pengurusan pengetahuan,
kemahiran teknikal, budaya yang dipacu oleh
pelanggan, sesi komunikasi dan lain-lain.
Matlamatnya adalah untuk menyediakan
platform di mana individu boleh
memanfaatkan potensi mereka seterusnya.
Pelbagai aktiviti separuh hari yang berkaitan
dengan pekerjaan dianjurkan di mana pihak
pengurusan kanan dijemput untuk menjadi
fasilitator program. Ini menggambarkan
kesanggupan dan kesungguhan mereka
berkongsi pengalaman dan pengetahuan
teknikal dengan generasi muda.
Dialog bersama EXCO semasa Persidangan Pengurus
Sunway 2008/2009.
2.1.5 Pelan Penggantian
SunCity mempunyai proses perancangan
penggantian yang berstruktur bagi
memastikan kesinambungan perniagaan
yang lancar. Bakat penting dengan potensi
kepimpinan masa depan dibangunkan
melalui Program Pembangunan Potensi
Tinggi. Beberapa individu yang berbakat
telah dibimbing menerusi program lain yang
lebih intensif kewangan seperti INSEAD dan
program latihan Harvard.
Sejajar dengan pembangunan bakat,
pelbagai program pembangunan bakat
dimanfaatkan seperti Program Kemajuan
Pengurus untuk Bakat Yang Direkrut Sunway
(“SMART”), Program Pembangunan Young
Hi-Po, Program Pembangunan Pengurusan
dan Program Pembangunan Hi-Po.
2.1.6 Program Latihan
Program SMART
SunCity berpegang teguh pada kepercayaan
bahawa merekrut bakat muda dan
menyediakan mereka dengan program
pembangunan profesional yang berstruktur
akan dapat memanfaatkan kemampuan
mereka dan mempertingkat pengetahuan
mereka. Untuk tujuan ini, Program SMART
dimulakan pada tahun 2002 untuk
meningkatkan kompetensi kerja pada
peringkat kemasukan demi mengurus dan
membangunkan kelompok bakat Kumpulan
dengan lebih baik. Program SMART bertujuan
merekrut, melatih dan mengekalkan siswazah
terbaik Malaysia yang mempunyai keputusan
akademik dan rekod prestasi keupayaan
kepimpinan yang cemerlang.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
103
Tanggungjawab
Korporat
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah berkongsi
wawasan Kumpulan Sunway semasa Persidangan
Pengurus Sunway 2008/2009.
Memberi Anugerah Cemerlang kepada kakitangan berdedikasi.
Program ICAEW dan ACCA
Kumpulan telah dipilih sebagai Organisasi
Latihan yang Diluluskan oleh Institut
Akauntan Berkanun di England dan Wales
(ICAEW) untuk menjalankan program
Associate Chartered Accountants. Kumpulan
merupakan antara firma bukan perakaunan
pertama di luar United Kingdom yang
dianugerahkan pelantikan yang berprestij ini.
Selain itu, Kumpulan juga dianugerahi status
Majikan yang Diluluskan oleh ACCA
Persidangan Pengurus Sunway
Selain daripada program profesional ini,
setiap tahun semua eksekutif di peringkat
pengurusan di SunCity menghadiri
Persidangan Pengurus Sunway yang
dianjurkan oleh bahagian Sumber Insan
Kumpulan. Persidangan ini menyuntik
wawasan ke dalam hala tuju strategik dan
matlamat Kumpulan Sunway. Tema bagi
tahun 2009 ialah Kepimpinan Mapan –
Pengajaran Daripada General Electric (“GE”),
dengan fokus termasuk ceramah oleh Stuart
Dean dan Nina Dankfort, yang berucap
tentang Kepimpinan Mapan di GE dan
Pembangunan Kepimpinan GE.
Program Latihan Lain
Program latihan lain yang disediakan oleh
Kumpulan termasuk ‘Latihan Kemahiran –
Latih Pelatih’ yang direka untuk mengenal
pasti dan menentukan pelatih jabatan untuk
komunikasi dan kerja berpasukan antara
jabatan yang lebih efisien; ‘Sunway Delight’
yang menumpukan kepada pengukuhan
tanggapan tentang penyampaian khidmat
pelanggan yang cemerlang dan ‘Kemahiran
Komunikasi Telefon’, satu program yang
membantu kakitangan meningkatkan dan
mengasah kemahiran komunikasi mereka.
Pada tahun-tahun yang lepas, kakitangan
‘Sunway Resort Hotel & Spa’ telah menghadiri
secara purata 250 jam latihan setiap bulan,
dalam bentuk sama ada kursus latihan
dalaman mahupun luaran. Sesi-sesi ini
merangkumi pelbagai tajuk daripada
Prosedur Operasi Standard Jabatan; Kad
Skor Seimbang dan Penunjuk Prestasi
Penting; Kemahiran IT dan Komputer kepada
Indikator Pengetahuan Produk; Kebersihan
Makanan dan Sanitasi. Sesi ini direka
untuk melengkapkan pihak pengurusan
dan kakitangan dengan pelbagai aspek
penyampaian produk dan perkhidmatan.
Sebagai destinasi berbilang tarikan yang
utama di Malaysia, Sunway Lagoon
terus mengembangkan, menyemai dan
membantu kakitangannya untuk memajukan
kerjaya mereka melalui program latihan
dalaman dan luaran yang bertujuan
memupuk bakat yang sedia ada.
Kakitangan Sunway Lagoon sentiasa
digalakkan menghadiri pelbagai program
latihan dalaman seperti ‘Be My Guest’ atau
yang menumpukan kepada penyampaian
khidmat tamu yang cekap; ‘Front of the
House Selling’ untuk membangunkan rangka
kerja ringkas untuk menyusun jualan yang
proaktif dan juga ‘Kepimpinan Perkhidmatan’
yang bertujuan membangunkan kepimpinan
pengurusan dan kemahiran hubungan
sesama manusia.
Tempat Kerja
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
2.1.7Pusat Sumber bagi Sumber Insan
Kumpulan (“GHR”)
badminton, futsal, bola keranjang, boling,
bola jaring dan lain-lain.
Pusat Sumber GHR dilancarkan pada
23 Mac 2007. Ia merupakan pusat
pengetahuan di mana kakitangan
disediakan dengan buku-buku, CD dan
DVD dalam pelbagai tajuk daripada
kepimpinan, pengurusan, komunikasi,
motivasi, inovasi, keusahawanan, membuat
keputusan kepada penyelesaian masalah
serta buku-buku tentang membantu diri.
Pusat Sumber GHR komited untuk terus
memupuk budaya ilmu di SunCity dengan
menggalakkan kakitangan membaca.
KSS menyelenggara kelab dengan
kemudahan sukan yang komprehensif
termasuk gelanggang skuasy, gymnasium,
meja pool, bilik sauna, ruang istirehat
dengan set televisyen untuk manfaat ahli
KSS berseronok dan bersantai.
2.1.8 Kelab Sukan Sunway (“KSS”)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
104
Memperkenalkan para pekerja yang setia dan berdedikasi
sebagai penerima anugerah perkhidmatan 30 tahun.
Keluarga bahagia Sunway di Hari Keluarga KSS
KSS mewakili misi Kumpulan untuk
menyuntik semangat perpaduan dalam
kalangan semua kakitangan. Sepanjang
tempoh dalam kajian, banyak aktiviti yang
dianjurkan oleh KSS demi faedah semua
kakitangan. Antara aktiviti yang dijalankan
ialah hari keluarga, lawatan kumpulan,
ceramah ketika makan tengah hari, karnival
sukan dan perjalanan bercuti ke destinasi
dalam dan luar negeri. Di samping itu, KSS
menggalakkan semua kakitangan untuk
membantu orang kurang bernasib baik
dengan menjadi sukarelawan dan memberi
sumbangan amal.
Aktiviti utama lain yang dianjurkan
oleh KSS ialah Karnival Sukan KSS untuk
menggalakkan semangat kesukanan
dan kerja berpasukan dalam kalangan
kakitangan. Aktiviti sukan tersebut termasuk
2.2
KESIHATAN & KESELAMATAN
SunCity sentiasa menggalakkan budaya
kerja yang selamat dan sihat demi
persekitaran kerja yang lebih kondusif.
Bagi tujuan ini, berbagai-bagai inisiatif
diperkenalkan dengan sokongan daripada
pelbagai pihak dalaman dan luaran. Inisiatif
ini termasuk membangunkan sistem
kebakaran dan keselamatan bangunan yang
meluas bagi memastikan ketelusan melalui
audit bebas yang dijalankan oleh juruaudit
luar yang profesional dan berkelayakan.
Latihan kebakaran dijalankan secara
berkala di semua hartanah SunCity
untuk persediaan menempuh sebarang
kecemasan, bagi memastikan bahawa
semua sistem pencegahan kebakaran
berfungsi seperti loceng kebakaran,
komunikasi kecemasan termasuk kelui,
SMS, telefon kelui dan interkom kebakaran,
lif dan eskalator, bidai besi, sistem alamat
awam, pemadam kebakaran, pemercik
air, pengesan asap dan panas dan juga
bertujuan menunjukkan kemahiran
kakitangan sebagai Penggerak Balas
pertama dalam memastikan keselamatan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
105
Tanggungjawab
Korporat
Mengukuh kepelbagaian kami melalui sambutan perayaan. Memperkasakan kakitangan dengan berbagai program latihan di
Institut Pembelajaran.
kesemua pelanggan dan kakitangan
kami sebelum ketibaan pegawai Jabatan
Kebakaran dan Penyelamat.
Kakitangan operasi juga menghadiri
‘Program Induksi Keselamatan’ yang
meliputi bidang ‘Mencegah & Melawan
Kebakaran’, ‘Pengendalian Bahan Kimia’,
‘Latihan Forklift’, ‘Latihan Kecemasan’,
‘Respons Kecemasan’, ‘Keselamatan Elektrik’
dan ‘Latihan Ruang Kurungan’.
Dalam usaha menggalakkan persekitaran
kerja yang selamat dan sihat, Kumpulan
berbangga kerana menerima pengiktirafan
daripada badan pensijilan antarabangsa,
iaitu ISO14001 untuk Sistem Pengurusan
Persekitaran dan HSAS 18001 untuk Sistem
Pengurusan Keselamatan. ‘Sunway Resort
Hotel & Spa’ memenangi Anugerah OSH
Kecemerlangan Kebangsaan 2004 dan
2006 kerana mencapai skor tertinggi
selepas menjalani beberapa proses yang
ketat dan ujian audit dalam kategori
hotel & restoran. Pusat Perubatan Sunway
mempamerkan kecemerlangan yang sama
dalam OSH dengan memenangi Anugerah
Perak dalam Anugerah Kecemerlangan
Kebangsaan OSH 2004 dan 2006 dalam
kategori khidmat perniagaan.
PERNYATAAN KESELAMATAN
SunCity komited untuk menyediakan
tempat kerja yang selamat dan sihat
kepada semua kakitangan serta sesiapa
sahaja yang terlibat dalam aktiviti
perniagaan harian kami. Dalam hal ini,
SunCity berusaha ke arah kehilangan
jiwa SIFAR dan komited untuk mematuhi
peruntukan Akta Keselamatan Pekerjaan
dan Kesihatan 1994, peraturan dan semua
tataamalan yang diluluskan dengan:• Mengenal pasti semua bahaya, menilai
risiko dan mengawalnya.
•Memastikan bahawa semua ketua
syarikat operasi komited untuk
berusaha ke arah penambahbaikan
yang berterusan seperti yang
termaktub dalam standard Keselamatan
& Kesihatan Pekerjaan di organisasi
mereka masing-masing.
•Memastikan bahawa semua
syarikat mematuhi undang-undang
Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan,
peraturannya dan tataamalan yang
diluluskan.
•Menjaga semua dokumen
keselamatan pekerjaan dan kesihatan
dan mengadakan kajian semula
keberkesanannya secara berkala.
SunCity perlu terus berusaha ke arah
mencapai kecemerlangan Keselamatan
Pekerjaan & Kesihatan melalui latihan,
penyeliaan dan sokongan bagi
memastikan persekitaran kerja yang
selamat dan sihat.
Tempat Kerja
2.4KEPELBAGAIAN DI TEMPAT KERJA
2.3KESEIMBANGAN KERJA DAN
KEHIDUPAN
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
SunCity percaya bahawa keseimbangan
kerja dan kehidupan adalah penting
untuk semua kakitangan bagi mencapai
sinergi yang lebih baik antara kerja dan
tuntutan kehidupan peribadi. Dalam hal
ini, semua bahagian telah menganjurkan
banyak aktiviti sukan dan rekreasi untuk
manfaat kesihatan dan untuk merangsang
jaringan yang lebih luas dalam kalangan
kakitangan. Sepanjang tempoh kewangan
di bawah kajian, pelbagai permainan luar
dan dalam bangunan serta kejohanan
telah diadakan seperti sepak takraw, futsal,
bola tampar, bola keranjang, bola jaring,
boling, badminton, baling damak, karom,
catur, pool dan congkak. Kakitangan juga
digalakkan meraikan pelbagai musim
perayaan kebangsaan untuk menjana rasa
kekitaan dan perpaduan yang lebih kukuh.
Kumpulan mendukung kepelbagaian di
tempat kerja dan kami tidak membenarkan
sebarang ruang berbentuk diskriminasi
terhadap sesiapa sahaja, baik dari segi
jantina, status perkahwinan, bangsa,
warganegara, asal etnik atau umur.
Semua kakitangan di SunCity dihormati
dan dilayan secara adil dan penuh rasa
hormat. Kepelbagaian terjalin dalam
strategi perniagaan utama, penyampaian
perkhidmatan, dasar, prosedur, amalan,
misi, visi dan nilai Kumpulan.
Dengan pekerja yang pelbagai, Kumpulan
mampu memiliki kefahaman yang
lebih baik dalam demografi pasaran
yang dinamik pada hari ini. Ia juga
membolehkan Kumpulan mendapatkan
sekumpulan pekerja daripada pelbagai
latar belakang yang boleh menjana
penyelesaian kreatif bagi memastikan
Kumpulan menjadi lebih responsif dalam
ekonomi global pada hari ini.
Dalam jangka panjang, ini akan
membolehkan Kumpulan melibatkan diri
dalam hubungan yang lebih bermakna
dalam masyarakat secara keseluruhan dan
memberi sumbangan yang bererti dan
ketara kepada negara.
Pekerja mengikut Bangsa
17%
Melayu
2009
18%
42%
Cina
India
Lain-lain
23%
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
106
Pekerja mengikut Kelas
15%
Bukan Eksekutif
25%
2009
60%
Eksekutif
Pengurus
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
107
Tanggungjawab
Korporat
Tempat Kerja
Semua perayaan utama diraikan oleh kakitangan di SunCity, dengan parti jabatan dan pertandingan hiasan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
108
Mempromosi pengalaman beli-belah tanpa kertas dan bebas plastik di Sunway Pyramid.
Alam Sekitar
SunCity giat menguruskan sumber secara
bertanggungjawab kerana Kumpulan
menitikberatkan pemuliharaan alam
sekitar dan pada masa yang sama terus
membangunkan dan mengamalkan
perniagaan yang mesra alam sekitar.
Ini dilakukan berdasarkan keperluan
mengimbangi objektif perniagaan kami
dan alam sekitar. Seiring dengan visinya
membina perbandaran yang sesuai dihuni,
Kumpulan tidak pernah mengabaikan
betapa pentingnya pemuliharaan alam
sekitar dengan mengambil langkahlangkah yang baharu dan inovatif.
Pembangunan Hartanah
Sebagai salah satu peneraju
pembangunan projek pembinaan
hartanah yang mesra alam, Kumpulan
telah menggabungkan pelbagai prinsip
kemampanan pada peringkat awal
pembinaan ‘Sunway Integrated Resort
City’. Antaranya adalah menjajarkan unit
binaan kami agar menghala ke arah utaraselatan bagi mengurangkan kepanasan
dan menggunakan dinding rongga yang
tinggi kualitinya untuk penebatan yang
lebih baik
Pendekatan ini masih diteruskan sehingga
hari ini. Kumpulan menggabungkan
pelbagai inisiatif hijau untuk
meningkatkan kecekapan tenaga dan
air dalam pembangunan hartanah
terbaharunya seperti Sunway Palazzio,
Sunway Challis, Sunway Vivaldi dan
Nautica seperti yang telah disebutkan
dalam laporan tahunan ini sebelum ini.
Keempat-empat pembangunan tersebut
telah diberi Tanda Hijau oleh Penguasa
Bangunan dan Pembinaan Singapura
yang menilai bangunan berdasarkan
kesan terhadap alam sekitar dan
pelaksanaannya.
109
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Tonggak 3
Tanggungjawab
Korporat
Alam Sekitar
Sunway SPK Damansara telah mengadakan
gotong-royong membersihkan,
mencantikkan dan menanam pokok
bersama penduduk di sekitarnya pada
bulan Ogos 2009 bagi memupuk
semangat kerjasama antara kedua-dua
pihak. SunCity juga mendermakan 200
batang pokok (Eugenia oleana) dan juga
1,800 meter persegi rumput hampar
untuk mencantikkan lanskap. Persekitaran
mampan akan meningkatkan nilai
hartanah kawasan tersebut.
Tanggungjawab
Korporat
Bahagian tersebut juga menganjurkan
pemandu kenderaan mencari tempat
letak kereta yang kosong. Selain memberi
kemudahan, sistem pemandu tersebut
juga mencepatkan aliran kenderaan dan
dengan itu mengurangkan pengeluaran
haba dan ekzos di dalam tempat kereta
tersebut. Kejayaan sistem ini telah
mendorong pemasangan sistem yang
sama di Sunway Giza.
Dari segi kecekapan tenaga pula,
pencahayaan semula jadi telah
diperkenalkan di dalam bangunan Sunway
Pyramid dan Sunway Giza bagi membantu
Alam Sekitar
Pencahayaan semulajadi di Sunway Pyramid.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
110
Kempen Hijau Merdeka dari 15 hingga
31 Ogos 2009 untuk meningkatkan
kesedaran terhadap betapa pentingnya
pemuliharaan alam sekitar. Villa Manja @
Sunway SPK Damansara, BayRocks di
Sunway South Quay, Sunway Vivaldi,
Casa Kiara II dan Sunway Damansara
juga terlibat dalam kempen ini. Sewaktu
kempen ini berjalan, beberapa ceramah
dan demonstrasi mengenai pengomposan
organik telah diadakan dan beberapa
pusat kitar semula telah dibuka.
Menyemaikan tabiat kitar semula dari usia muda lagi.
mengurangkan penggunaan tenaga
dalam jumlah yang besar.
Bagi penjimatan air pula, urinal tanpa air
telah dipasang di dalam tandas lelaki.
Urinal tersebut menggunakan cecair
mesra alam yang menggunakan sebatian
kimia terbiodegrasi khusus. Cecair
ini menguraikan air kencing menjadi
zarah tidak bahaya dan tanpa bau dan
tidak perlu dipam. Kepala paip yang
menggunakan alat pengesan pergerakan
juga dipasang untuk mengurangkan
pembaziran air.
Pelaburan Hartanah
Sebagai salah sebuah destinasi belibelah paling popular di Malaysia, Sunway
Pyramid adalah penyokong kuat inisiatif
hijau dalam semua operasi urus niaganya.
Sunway Pyramid telah memasang
‘Sistem Pemandu Tempat Letak Kereta’
pertama di Malaysia yang memudahkan
Bagi menggalakkan pengitaran semula,
pusat pembelian barang boleh kitar
semula telah dibina di Sunway Pyramid
dan Sunway Carnival untuk pembelibelah dan penyewa membuang bahan
boleh kitar semula mereka. Selain
daripada pusat-pusat tersebut, bekas kitar
semula tiga set untuk kertas, plastik dan
Sunway Pyramid memulakan langkah
membeli-belah tanpa plastik dan kertas
dengan melaksanakan program Bawa
Beg Sendiri (“BYOB”) untuk menggalakkan
pembeli mengamalkan tabiat hijau. Beg
BYOB edisi terhad juga dijual kepada
orang ramai. Hasil daripada jualan tersebut
disalurkan kepada Unit Pendidikan Khas
Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar
Sunway bagi membiayai projek berkebun
pelajar istimewanya.
hotel. Pusat peranginan ini menyasarkan
penerapan keempat-empat tonggak
eko-kemewahan yang merangkumi
kesejahteraan sosial, budaya, ekonomi
dan persekitaran
Reka bentuk dan perancangan
memanfaatkan keadaan tapak seperti yang
ada dengan memelihara unsur semula jadi
dan menggabungkannya ke dalam rekaan.
Penyejukan pasif ditingkatkan dengan
membenarkan angin bertiup melalui vila
dan spa yang menggunakan konsep pelan
lantai terbuka dan pelan berkelompok.
111
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
aluminium juga telah diletakkan di seluruh
kawasan beli-belah tersebut.
Tanggungjawab
Korporat
Alam Sekitar
Menggalakkan kitar semula dalam masyarakat setempat. Kanak-kanak menikmati sesi interaktif di Sunway Lagoon.
Selain daripada langkah yang diambil di
premis kawasan beli-belahnya, SunCity
juga memanjangkan usaha ini kepada
tadika dan sekolah di Lembah Kelang
melalui program penyampaian konsep
hijau ‘Leo the Lion’ (Singa bernama Leo)
bagi meningkatkan kesedaran betapa
pentingnya pengitaran semula.
Seiring dengan pendekatan holistik ke
arah pembangunan berdaya mampan
bahagian Hospitaliti, usaha hijau
telah dipanjangkan bagi merangkumi
pengurusan hotel dan operasi hotelhotelnya. Contohnya Pusat Peranginan
Banjaran Hotsprings. Pusat peranginan
ini adalah contoh pendekatan holistik ke
arah kecekapan tenaga dan reka bentuk
berdaya mampan melalui perancangan,
perekaan bentuk, perkhidmatan
persekitaran, pengurusan sisa dan operasi
Bagi mengurangkan penggunaan air,
injap tekan jimat air, hulu semburan dan
sistem tandas kurang pancuran telah
dipasangkan. Penjimatan air ditingkatkan
lagi dengan penakungan air hujan yang
mana air hujan ditakung dalam beberapa
tasik di mana terdapat sistem empang
limpah yang kemudiannya digunakan
untuk mengairi landskap.
Program pengurusan buangan juga
dilaksanakan di pusat peranginan tersebut.
Ini termasuklah pengasingan sisa bagi
memastikan pelbagai sisa seperti kertas,
plastik, logam, kaca, sisa dapur, sisa taman
dan sisa toksik diasingkan dengan betul.
Pusat peranginan ini juga mempunyai
kemudahan pengomposannya sendiri. Sisa
taman dicarik dan dikompos menjadi baja
semula jadi.
Pusat peranginan ini juga mengamalkan
pemuliharaan tenaga dengan
pemasangan sistem penyejukan mesra
alam sekitar dan bertenaga tinggi yang
meningkatkan kualiti udara, mengawal
kelembapan dan prestasi cekap tenaga.
Tanggungjawab
Korporat
Alam Sekitar
‘Sunway Resort Hotel & Spa’, Sunway
Pyramid dan Sunway Lagoon juga
memainkan peranan dalam pemuliharaan
alam sekitar dengan mematikan lampu
di muka bangunannya dan lampu yang
tidak penting selama 60 minit pada
28 Mac 2009 untuk menunjukkan
sokongannya terhadap ‘Earth Hour’, suatu
inisiatif seluruh dunia yang bertujuan
mengurangkan pemanasan global.
Langkah ini telah berjaya menjimatkan
penggunaan elektrik dan pengeluaran
karbon, selain daripada mencipta
kesedaran mengenai perubahan iklim.
Dalam usaha untuk mempromosi
persekitaran yang selamat dan sihat,
teknologi NanoMax® telah digunakan
dalam semua bilik tetamu di hotel bertaraf
4 bintang Hotel Pyramid Tower, Pejabat
Eksekutif ‘Sunway Resort Hotel & Spa’
dan kawasan tempat kakitangan bekerja.
NanoMax®, adalah teknologi pembersihan
udara terkini, yang membersih, mensteril
dan menyahbau udara.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
112
Kementerian Kesihatan, Malaysia, telah
mengerah juruteknik makmal untuk
mengendalikan ujian dan pemeriksaan
bilik tetamu di Pyramid Tower Hotel pada
22 Oktober 2009 dan mengisytiharkan
bacaan “1” bagi Ujian Swab Permukaan dan
kiraan zarah “kurang daripada 500” dalam
Ujian Bloaerosol (ukuran zarah udara),
menjadikan Hotel Pyramid Tower, hotel
pertama di Malaysia yang menggunakan
teknologi Nanomax® dalam usaha
mengawal pencemaran udara dalam
bangunan, dan dengan itu membantu
untuk meningkatkan standard kesihatan
secara langsung dalam industri hospitaliti.
Sunway Lagoon menerapkan unsur
falsafah ‘Gaya Hidup Sihat dan Berkekalan’
(LOHAS) dalam amalan tanggungjawab
korporatnya.
Dengan meyakini dan mengamalkan
tonggak alam sekitar dan pembangunan
mapan, ‘Wildlife Park’ Sunway Lagoon
telah di bina tengah-tengah kawasan
yang berpokok. Sejak dari itu, lebih
banyak pokok ditanam, kebanyakannya
pohon buah-buahan dan tumbuhan
renik tempatan. Hasil buah-buahan ini
kemudiannya digunakan untuk memberi
makan kepada 150 spesies haiwan di
‘Wildlife Park’ Sunway Lagoon.
Ini selanjutnya mewujudkan ekosistem
semula jadi, apabila unggas memakan
buah-buahan ini dan membantu
menyebarkan biji benihnya di seluruh
kawasan Sunway Lagoon yang
berkeluasan 88 ekar, dan menjadikannya
antara tempat paling subur dan menghijau
di tengah-tengah bandar raya ini.
Sunway Lagoon turut mengamalkan
dasar yang memastikan para pekerja
memadamkan lampu dan pendingin
hawa untuk membantu mengurangkan
penggunaan tenaga.
‘Wildlife Park’ Sunway Lagoon juga
berbangga untuk menjadi platform
pendidikan hijau dan mesra alam yang
membantu perkembangan peribadi
kanak-kanak dan remaja dari pelbagai
institusi pendidikan seperti tadika,
pusat pembelajaran dan sekolah. Zoo
pendidikan ini menggunakan konsep ‘See,
Touch & Learn’ atau ‘Sentuh, Lihat & Belajar’
untuk membantu proses pembelajaran
semasa kunjungan sambil belajar di mana
kanak-kanak boleh melihat berbagai
haiwan secara dekat, belajar mengenai
habitat haiwan-haiwan ini dan diberi
kesedaran mengenai kepentingan
kitar semula.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
113
Tanggungjawab
Korporat
Alam Sekitar
SunCity turut memainkan peranan dalam usaha pemuliharaan alam sekitar dengan memadamkan
semua lampu yang tidak diperlukan selama 60 minit sebagai menyokong ‘Earth Hour’ 2009.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
114
Pusat Perkhidmatan Polis Pelancong yang baharu di Sunway Pyramid, menjadikan ‘Sunway Integrated Resort City’
tempat yang lebih selamat.
Komuniti
SunCity menjalin kerjasama erat
dengan komuniti setempat dengan
memberikan bantuan untuk meningkatkan
pengembangan pendidikan budaya dan
sosial. Berkenaan hal tersebut, semua
bahagian amat digalakkan menyertai
aktiviti kebajikan untuk memberi perbezaan
positif dan menegaskan lagi keberhadiran
Kumpulan dalam hati dan minda penduduk
di tempat kami beroperasi.
Yayasan Jeffrey Cheah ditubuhkan
atas prinsip ‘Memupuk Benih-benih
Kebijaksanaan’. Falsafah ini adalah ilham
pengasas Kumpulan yang berwawasan,
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah. Yayasan
ini komited memberi sumbangan kepada
komuniti melalui pendidikan. Tan Sri Dato’
Seri Dr Jeffrey Cheah mula menyimpan
hasrat untuk menyediakan pendidikan
berkualiti sejak tahun 1997. Dengan
tertubuhnya Yayasan Jeffrey Cheah, visi
beliau telah berevolusi menjadi komitmen
berkekalan untuk memberi faedah
kepada komuniti dan masyarakat secara
menyeluruh.
Pembangunan Hartanah
SunCity telah mengambil berbagaibagai langkah untuk meningkatkan
ciri boleh huni dan daya mampan
pembangunan Kumpulan di masa
hadapan. Rekaan komuniti yang
dirancang dengan baik dan berpagar
‘Sunway Integrated Resort City’ (“SIRC”)
telah dilakukan dengan menerapkan
ciri-ciri lanskap yang menghijau dan
dilengkapi kemudahan rekreasi gaya hidup
yang memenuhi keperluan kehidupan
modern. Pembangunan seluas 800 ekar
ini mempunyai pelbagai kemudahan
seperti lorong refleksologi, balapan joging,
gelanggang bola keranjang dan taman
permainan kanak-kanak.
SunCity telah menyumbang RM1.5 juta
kepada ‘Sunway City Ipoh’ untuk membina
jalan susur dari Lebuhraya Utara Selatan ke
Jalan Tambun, Ipoh. Jalan susur tersebut
dijangka memberi manfaat kepada 10 juta
pelawat dan pelancong yang mengunjungi
‘Sunway City Ipoh’.
115
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Tonggak 4
Tanggungjawab
Korporat
Komuniti
Jalan susur sepanjang 750 meter telah
dirasmikan oleh Menteri Kewangan
Kedua dan Ahli Parlimen Tambun, Dato’
Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah.
Jalan ini dijangka akan mengurangkan
masa perjalanan di antara Tambun dan
Ipoh, terutamanya pada waktu puncak di
sepanjang Jalan Sultan Azlan Shah Utara.
Tanggungjawab
Korporat
Komuniti
Sebagai bukti kepada reputasi Kumpulan
adalah pemaju bertanggungjawab yang
sentiasa menekankan jalinan hubungan
kerja yang rapat dan sama-sama memberi
manfaat dengan rakan kongsi kami,
Kerajaan Negeri Perak baru-baru ini
menjemput ‘Sunway City Ipoh’ menjadi
pemaju pemangkin kepada Wilayah
Ekonomi Koridor Timur, sejajar dengan
cita-cita Kerajaan Negeri menggalakkan
aktiviti libur dan pelancongan di Perak.
Pelaburan Hartanah
Seiring dengan inisiatif SunCity
menjadikan keselamatan perkara
utama, sebuah Pusat Khidmat Unit Polis
Pelancong Selangor berharga RM500,000
telah dibuka di Sunway Pyramid untuk
meningkatkan tahap keselamatan
pelancong dan rakyat tempatan di SIRC.
Beberapa kakitangan Sekuriti Sunway telah
menjalani latihan Polis Diraja Malaysia dan
telah diberi status Polis Bantuan. Sunway
Pyramid adalah pusat beli-belah pertama
di Malaysia yang memiliki pasukan Polis
Bantuan sendiri.
Sunway Pyramid juga bekerjasama dengan
pelbagai organisasi bukan kerajaan
(“NGO”) untuk menganjurkan rombongan
untuk orang yang kurang bernasib baik
dan menyediakan tajaan tempat. Antara
NGO yang terlibat ialah Masjid Al-Husna,
New Life Care Centre, Majlis Kebangsaan
Pertubuhan Warga Emas Malaysia Setapak
Home, Rumah Kids, Precious Home, Rumah
Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah,
Persatuan Kebajikan Ti-Ratana dan Sekolah
Menengah Kebangsaan Bandar Sunway
(Pendidikan Khas).
Sebagai sebahagian daripada Program
Penempatan Kerja SunCity, Sunway
Pyramid telah menjemput pelajar istimewa
Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar
Sunway untuk bekerja sebagai atendan
gelanggang luncur aisnya. Program selama
enam bulan itu membolehkan para pelajar
tersebut memperoleh pengalaman bekerja
yang berharga.
Bagi bahagian Hospitaliti pula, ‘Sunway
Resort Hotel & Spa’ terlibat secara aktif
dalam beberapa inisiatif kebajikan. Hotel
tersebut menaja tempat untuk konsert
‘Australian Bee Gees’ pada 31 Mei 2009
dan hasil kutipan daripadanya disalurkan
kepada Persatuan Karyawan Malaysia
untuk mengasar bakat bakal penyanyi
tempatan.
Hotel tersebut juga mengundang 59
kanak-kanak dari beberapa rumah
kebajikan di Selangor dan Lembah Kelang
termasuk ‘Trinity Home’, Rumah Harapan
dan Rumah Kebajikan Ti-Ratana untuk
menikmati satu hari yang menyeronokkan
dan menonton persembahan ikan lumbalumba dan singa laut yang diadakan di
Sunway Pyramid sebagai hadiah istimewa
hujung tahun.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
116
Mempertingkatkan akses ke ‘Sunway City Ipoh’ melalui jalan raya
perkhidmatan yang baharu.
Hari yang menyeronokkan bersiar-siar di ‘Lost World of
Tambun’ bersama-sama anak-anak yatim daripada Rumah
Keluarga Good Shepherd.
Hotel tersebut juga sering memberi
sumbangan tilam dan peralatan tempat
tidur dan juga bahan hiasan kepada NGO
seperti Kiwanis International, Gereja Caritas
Kepong, Gereja St. Barnabas dan rumah
anak yatim lain.
Dari perspektif pendidikan, hotel tersebut
membantu empat pelajar isitimewa
yang dipilih daripada Sekolah Menengah
Kebangsaan Bandar Sunway dan Kolej
Universiti Sunway dan melatih mereka
di beberapa restoren hotel untuk
melengkapkan mereka dengan asas
penyediaan makanan dan kemahiran
berguna lain.
Sunway Lagoon juga memegang falsafah
mencipta keseronokan dan memberi
peluang kepada mereka yang serba
kekurangan untuk menikmatinya. Sunway
Lagoon menjadi tuan rumah kepada
kanak-kanak kurang bernasib baik dan
berkeperluan khusus sewaktu Parti Kanakkanak Tahunan ke-11 pada 18 April 2009.
Memberi khidmat kepada komuniti setempat
melalui pemereksaan perubatan percuma.
Sunway Lagoon dan Kiwanis Malaysia
menganjurkan bersama acara tersebut
untuk lebih 800 kanak-kanak pada
satu hari yang penuh keseronokan
dan keceriaan, memberikan sejenis
keseronokan terapeutik.
Satu acara lagi ialah ‘Projek Harapan’ pada
26 November 2009, yang dianjurkan
bersama dengan SunCity. Kanak-kanak
kurang bernasib baik dari China telah
dibawa melawat Malaysia dan dibawa
menikmati keseronokan di Sunway Lagoon.
Pusat Perubatan Sunway (“SunMed”)
membuka Klinik SunMed di Sunway
Pyramid pada bulan November 2009.
Klinik ini adalah sebahagian daripada
perkhidmatan kesihatan dan rawatan
asas hospital tersebut. Klinik baharu
tersebut akan memberi khidmat kepada
para pelajar dua buah universiti Sunway
iaitu Kolej Universiti Sunway dan Kampus
Universiti Monash Sunway yang semakin
bertambah bilangannya. Kemudahan
klinik tersebut direka untuk memenuhi
keperluan pendidikan/pengajaran
perubatan dan penyelidikan klinikal
terutamanya menyokong keperluan Fakulti
Sains Perubatan dan Kesihatan Jeffrey
Cheah Kampus Universiti Monash Sunway.
SunMed menjangkakan klinik tersebut
akan memainkan peranan utama dalam
pembangunan dasar kesihatan awam dan
pengurusan penyakit kronik serta strategi,
kesihatan global dan kesihatan awam
tempatan.
Klinik tersebut juga akan menjadi tempat
pelajar perubatan dan fakulti perubatan
Monash belajar dan menjalankan
penyelidikan dalam cabang perubatan
Menyemarakkan keceriaan perayaan bersama mereka yang kurang
bernasib baik sempena Tahun Baharu Cina di Sunway Pyramid.
117
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Di samping itu, ‘Sunway Resort Hotel &
Spa’ menyediakan makanan untuk Kelab
Kiwanis yang mengadakan percutian
tahunannya di Sunway Lagoon. Pada 8
dan 22 Disember 2009, hotel tersebut
juga menaja makanan untuk 70
peserta Program Pengurusan Isi Rumah
eHomemaker yang menyasarkan kepada
ibu tunggal dan wanita yang kurang
bernasib baik. ‘eHomemakers’ adalah
satu-satunya rangkaian komuniti di
Asia Tenggara yang mempromosikan
keseimbangan kerja dengan kehidupan;
telekerja dan menjalankan perniagaan
pejabat rumah melalui penggunaan
teknologi maklumat dan komunikasi.
Tanggungjawab
Korporat
Komuniti
yang disebutkan di atas dan juga akan
menjadi kemudahan latihan untuk
program lepasan ijazah yang Kampus
Universiti Monash Sunway mungkin
tawarkan di masa hadapan.
Tanggungjawab
Korporat
Komuniti
Pada pertengahan tahun 2009, SunMed
menandatangani Memorandum Perjanjian
dengan Kampus Universiti Monash
Sunway untuk bekerja ke arah penubuhan
kemudahan pengajaran dan penyelidikan
untuk pelajar Fakulti Perubatan Monash.
Pusat Pakar dan Kesejahteraan SunMed
telah mengadakan Hari Terbuka
pertamanya pada 7 November 2009. Lebih
daripada 120 orang daripada pelbagai
latar belakang telah diberi pemeriksaan
kesihatan secara percuma termasuklah
pemeriksaan tekanan darah, indeks jisim
jasad, ujian mata dan glukos, pemeriksaan
payudara, perundingan pertuturan
dan bahasa serta pelbagai ceramah
kesihatan untuk meningkatkan kesedaran
terhadap gaya hidup sihat. Untuk kanakkanak, diadakan aktiviti-aktiviti yang
menyeronokan seperti catan muka untuk
mereka sentiasa gembira sementara orang
dewasa menghadiri keperluan kesihatan
mereka.
Hari Terbuka tersebut adalah satu cara
menyumbang kepada komuniti dan
untuk memperkenalkan perkhidmatan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
118
yang ditawarkan termasuk rawatan asas,
perundingan dan rawatan bersama pakar,
program kesejahteraan dan pemeriksaan
kesihatan eksekutif, rundingan pakar
kesihatan bersekutu dan pemeriksaan
diagnostik.
SunMed juga bekerjasama dengan
Yayasan Hepar Malaysia dan Yayasan Buah
Pinggang Kebangsaan untuk mengumpul
dana bagi program asas kedua-dua
yayasan tersebut.
SunMed telah menganjurkan forum
percuma tentang penjagaan kesihatan
bagi mendidik orang ramai tentang
perkara serius berkenaan kesihatan.
Perkara yang disentuh dalam forumforum ini meliputi simptom, diagnosis,
pencegahan dan rawatan. Program ini
diharap akan meningkatkan kesedaran
awam tentang pelbagai kebimbangan
berkaitan kesihatan yang terdapat dalam
masyarakat hari ini. Dengan harapan
menanam kesedaran kepada golongan
muda, SunMed juga mempunyai kelab
khusus untuk kanak-kanak obes – Kelab
LEAN (pendidikan merubah kehidupan
melalui aktiviti dan pemakanan). Kelab ini
ditujukan kepada kanak-kanak dan remaja
yang mempunyai berat badan berlebihan,
dalam usaha mengurangkan risiko
penyakit kronik berkaitan obesiti seperti
diabetes dan sakit jantung.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
119
Tanggungjawab
Korporat
Komuniti
Projek Harapan: Sumbangan melangkau sempadan bagi kanak-kanak kurang bernasib baik dari China.
Dengan Integriti
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan idang Tugas Jawatankuasa Skim Opsyen B
Saham Pekerja
122
129
132
133
134
Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Risiko
Laporan Jawatankuasa Audit Pernyataan Kawalan Dalaman Pengurusan Risiko Perusahaan
Maklumat Pematuhan Tambahan
Perhubungan Pelabur
136
137
142
144
148
150
SunCity mengamalkan tadbir urus korporat yang telus.
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Pihak Lembaga Pengarah komited untuk memastikan tadbir
urus korporat yang baik diamalkan di seluruh Kumpulan
dengan objektif akhir untuk melindungi dan meningkatkan
nilai para pemegang saham dan prestasi kewangan Syarikat
dan Kumpulan.
Lembaga Pengarah komited untuk melaksanakan Kod
berkaitan Tadbir Urus Korporat Malaysia (“Kod”) dalam
bidang berkenaan demi memelihara kepentingan para
pemegang saham Syarikat.
A. PENGARAH
LEMBAGA PENGARAH DAN TANGGUNGJAWABNYA
L embaga Pengarah menerajui dan mengawal Kumpulan.
Ia bermesyuarat dengan kerap dalam usaha melaksanakan
fungsi utamanya, yang antara lain merangkumi:•Menetapkan objektif, matlamat dan pelan strategik
Kumpulan dalam usaha memaksimumkan nilai para
pemegang saham.
•Menerapkan dan memantau kemajuan strategi, bajet,
rancangan dan dasar Syarikat.
•Menyelia pengendalian perniagaan Kumpulan untuk
menilai sama ada perniagaan diurus dengan sewajarnya.
•Mengenal pasti risiko utama Kumpulan dan
memastikan sistem yang sewajarnya dilaksanakan untuk
mengurangkan dan mengurus risiko ini. Lembaga
Pengarah melalui Jawatankuasa Pengurusan Risiko
menetapkan, di tempat yang sewajarnya, objektif,
sasaran prestasi dan prestasi untuk mengurus risiko
utama yang dihadapi oleh Kumpulan.
•Mempertimbangkan saranan pihak Pengurusan
mengenai isu penting termasuk pengambilalihan,
pemberhentian pelaburan, penyusunan semula,
pembiayaan dan perbelanjaan modal yang besar.
• Perancangan dan pembangunan sumber manusia.
•Mengkaji semula kecukupan dan integriti sistem
kawalan dalaman dan sistem maklumat pengurusan
Syarikat, termasuk sistem yang memastikan pematuhan
terhadap undang-undang, kawal selia, peraturan, arahan
dan garis panduan yang berkuat kuasa.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
122
Pihak Lembaga Pengarah menugaskan tanggungjawab
tertentu kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah, yang
kesemuanya beroperasi dalam ruang lingkup bidang tugas
yang telah ditakrifkan.
KOMPOSISI LEMBAGA PENGARAH
Sepanjang tahun dalam kajian, ahli Lembaga Pengarah
terdiri daripada 10 orang, 3 atau 1/3 daripadanya adalah
para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Komposisi Lembaga
Pengarah mencerminkan keseimbangan di antara
Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif dengan gabungan
ahli profesional yang berkelayakan serta mereka yang
berpengalaman dalam bidang perakaunan, perbankan dan
kewangan, seni bina, kejuruteraan awam, pembangunan
harta tanah dan pengurusan hartanah. Kerjasama erat di
antara ahli profesional yang berbeza dan mereka yang
mempunyai berbagai kemahiran memberi kemampuan
kepada pihak Lembaga Pengarah untuk menerajui dan
mengawal syarikat secara berkesan. Komposisi Lembaga
Pengarah juga mencerminkan pelaburan dalam Syarikat
oleh para pemegang saham selain daripada pemegang
saham utama, secara saksama.
Terdapat pemisahan tanggungjawab yang jelas di antara
Pengerusi Eksekutif dengan para Pengarah Urusan untuk
memastikan imbangan kuasa dan autoriti. Para Pengarah
Urusan berada di bawah kawalan Lembaga Pengarah.
Mereka bertanggungjawab ke atas pengurusan sehariharian perniagaan Kumpulan menurut objektif dan strategi
yang ditetapkan oleh pihak Lembaga Pengarah.
Segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Kumpulan
hendaklah dikemukakan kepada Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji
Mohd Hashim selaku Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan
Kumpulan.
Profil ringkas setiap Pengarah dibentangkan pada halaman
50 hingga 55 Laporan Tahunan ini.
MESYUARAT DAN PEMBEKALAN MAKLUMAT
Lembaga Pengarah biasanya bermesyuarat setiap suku
tahun untuk mengkaji semula prestasi kewangan, operasi
dan perniagaan, melainkan terdapat sebarang perkara
penting yang perlu dibincangkan. Notis dan agenda
mesyuarat yang disahkan oleh Pengerusi Eksekutif, seperti
yang dikehendaki, diiringi kertas Lembaga Pengarah
biasanya diedarkan seminggu sebelum mesyuarat
berkenaan demi membolehkan para Pengarah mengkaji
dan menilai perkara yang perlu dibincangkan.
Kertas lembaga pengarah yang disediakan merangkumi
antara lain, keputusan kewangan, rancangan dan bajet
perniagaan, laporan kemajuan mengenai perkembangan
Syarikat, minit mesyuarat bagi Jawatankuasa Lembaga
Pengarah, pengemaskinian kawal selia/statutori dan lain-lain
isu operasi dan kewangan untuk makluman dan kelulusan
pihak Lembaga Pengarah.
Kesemua Pengarah berhak mendapat maklumat berkaitan
Syarikat. Di samping itu, kesemua Pengarah mempunyai
akses langsung kepada khidmat nasihat dan lain-lain
perkhidmatan yang ditawarkan oleh Setiausaha Syarikat.
Mereka juga dibenarkan untuk mendapatkan khidmat
nasihat bebas, atas tanggungan Syarikat, apabila dirasakan
perlu.
Lembaga Pengarah telah meluluskan prosedur formal,
berkaitan usaha mendapatkan khidmat nasihat profesional
bebas, yang perlu dipatuhi oleh para Pengarah, atas
tanggungan Syarikat, sama ada sebagai ahli Lembaga
Pengarah penuh atau dalam kapasiti individu.
Lembaga Pengarah telah bermesyuarat 8 kali sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 dan butiran
kehadiran para Pengarah adalah seperti berikut:Nama Pengarah
Bilangan Mesyuarat Dihadiri
Peratus Kehadiran (%)
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
7/8
88
Datuk Razman M Hashim
8/8
100
Ngian Siew Siong
8/8
100
Ngeow Voon Yean
8/8
100
Dato’ Ng Tiong Lip
7/8
88
Lim Swe Guan
8/8
100
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
8/8
100
Teo Tong How
7/8
88
Tan Siak Tee
8/8
100
Datin Paduka Low Siew Moi
7/8
88
LATIHAN PENGARAH
Sepanjang tahun kewangan ini, kesemua Pengarah
telah menghadiri berbagai program dan seminar
latihan yang dianjurkan oleh pihak berkuasa kawal
selia dan pertubuhan profesional, dalam usaha
meningkatkan pengetahuan dan memastikan mereka
sentiasa peka mengenai perkembangan terkini
dan perubahan undang-undang, kawal selia dan
persekitaran perniagaan semasa.
Program latihan, seminar dan bengkel yang dihadiri
para Pengarah sepanjang tahun kewangan ini meliputi,
antara lain, bidang yang berkaitan dengan kepimpinan
dan tadbir urus korporat, pengurusan risiko, pelaporan
kewangan, pasaran hartanah dan perancangan cukai
dan perhubungan pelabur.
Program Latihan, Seminar dan Bengkel yang dihadiri oleh Para Pengarah
Nama Pengarah
Tajuk / Penganjur Kursus
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Persidangan Pengurus Sunway 2008/2009 “Kepimpinan Mapan: Pengajaran daripada
General Electric” (Kumpulan Sunway)
7 Februari 2009
Datuk Razman M Hashim
Persidangan Pengurus Sunway 2008/2009 “Kepimpinan Mapan: Pengajaran daripada
General Electric” (Kumpulan Sunway)
7 Februari 2009
Menilai Prestasi Lembaga Pengarah
Tarikh
7 Mei 2009
(The Chartered Institute of Management Accountants)
Ngian Siew Siong
Persidangan Pengurus Sunway 2008/2009 “Kepimpinan Mapan: Pengajaran daripada
General Electric” (Kumpulan Sunway)
7 Februari 2009
Ngeow Voon Yean
Persidangan Pengurus Sunway 2008/2009 “Kepimpinan Mapan: Pengajaran daripada
General Electric” (Kumpulan Sunway)
7 Februari 2009
Krisis Ekonomi 2008/2009:
Punca, Kesan dan Respons
16 Februari 2009
(Harvard Club of Malaysia dan Kolej Universiti Sunway)
123
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Nama Pengarah
Tajuk / Penganjur Kursus
Dato’ Ng Tiong Lip
Krisis Ekonomi 2008/2009: Punca,
Kesan dan Respons
Tarikh
16 Februari 2009
(Harvard Club of Malaysia dan Sunway University)
Lim Swe Guan
Malaysian REITs – Merealisasi Potensi
24 November 2008
(Persatuan Harta Tanah Awam Asia)
Hilang Kawalan – Perspektif Lembaga Pengarah
13 Oktober 2009
(Singapore Institute of Directors)
Tan Sri Dato’ Ir Talha
Bin Haji Mohd Hashim
Keperluan Obligasi Berterusan bagi Syarikat yang
Tersenarai di Bursa Malaysia
(Bursatra Sdn Bhd)
Melaksanakan Strategi Pelaburan Luar Negara
(Bursatra Sdn Bhd)
Melakukan Urus Niaga Yang Lebih Baik
(Hume Industries (Malaysia) Berhad)
Perhubungan Pelabur dalam Persekitaran Ekonomi
yang Mencabar dan Tidak Menentu (Bursatra Sdn Bhd)
Teo Tong How
13 November 2008
Ceramah Profesional mengenai Copenhagen
Metro Design
17 Mac 2009
29 Mei 2009
11 Ogos 2009
24 Jun 2009
(Land Transport Authority)
Tan Siak Tee
Tsunami Kewangan: Bagaimana Dunia Terjejas
4 Disember 2008
(Bank of China (Malaysia) Berhad)
Program Pendidikan Pengarah Institusi
Kewangan (Bank Negara Malaysia dan
Perbadanan Insuran Deposit Malaysia)
Datin Paduka Low Siew Moi
Forum Ekonomi mengenai Analisis Kemeruduman
Ekonomi Global dan Tindak Balas Kerajaan Malaysia
dan Selangor terhadapnya
20 & 21 April 2009,
15 & 16 Jun 2009,
13 & 14 Julai 2009,
10 & 11 Ogos 2009
20 November 2008
(Selangor State Development Corporation)
Forum Ekonomi mengenai Rangka Polisi Baru bagi
Malaysia untuk Memulakan Semula Pertumbuhan
Tinggi yang Mapan
4 September 2009
(Selangor State Investment Centre Berhad)
Tadbir Urus Korporat: Pengajaran dari Hong Kong
(Securities Commission dan Bursa Malaysia Berhad)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
124
16 Disember 2009
Kesemua Pengarah sentiasa diberi maklumat terkini oleh Setiausaha Syarikat mengenai perubahan kepada garis
panduan yang berkaitan dengan keperluan kawal selia dan statutori.
PELANTIKAN SEMULA, PERSARAAN MENGIKUT
GILIRAN DAN PEMILIHAN SEMULA
Tataurusan Pertubuhan Syarikat memperuntukkan
bahawa 1/3 daripada Lembaga Pengarah tertakluk pada
persaraan mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Agung
Tahunan. Setiap Pengarah hendaklah bersara sekurangkurangnya sekali setiap 3 tahun tetapi hendaklah layak
untuk dipilih semula. Para Pengarah yang bakal bersara
setiap tahun adalah mereka yang telah memegang
jawatan dalam tempoh yang paling lama sejak pemilihan
atau pelantikan mereka yang terbaru.
Menurut Seksyen 129 (2) Akta Syarikat, 1965, Para
Pengarah yang berusia atau melebihi usia 70 tahun
hendaklah bersara pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan
Syarikat dan menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965,
sekiranya mendapat kelulusan daripada para pemegang
saham, boleh menawarkan diri untuk dilantik semula
untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung
Tahunan yang berikutnya. Datuk Razman M Hashim dan
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim tertakluk pada
persaraan tersebut dan layak untuk dilantik semula pada
Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.
Untuk membantu para pemegang saham membuat
keputusan, maklumat yang mencukupi seperti profil
peribadi, kehadiran mesyuarat dan pemegangan saham
setiap Pengarah yang dicalonkan untuk pemilihan semula
dan pelantikan semula dibentangkan dalam Laporan
Tahunan ini.
Kumpulan. Bidang tugas EXCO dibentangkan pada
halaman 129 hingga 131 Laporan Tahunan ini.
EXCO telah bermesyuarat 8 kali sepanjang tempoh
kewangan ini. Kesemua perbincangan dan cadangan
EXCO dilaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah
untuk diluluskan.
3. Jawatankuasa Pencalonan
Jawatankuasa Pencalonan terdiri daripada 3
Pengarah Bukan Eksekutif yang Bebas sepenuhnya.
Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Tan Sri Dato’ Ir
Talha Bin Haji Mohd Hashim. Ahli lain termasuk Teo
Tong How dan Tan Siak Tee.
Jawatankuasa Pencalonan bertanggungjawab
untuk mengenal pasti dan membuat cadangan
untuk sebarang pelantikan dan pemilihan semula
ahli Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini menilai
keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan
di samping prestasi individu setiap Pengarah. Bidang
tugas Jawatankuasa Pencalonan ini dibentangkan
pada halaman 132 Laporan Tahunan ini.
Sepanjang tahun kewangan ini, 3 mesyuarat telah
diadakan untuk tujuan berikut:
(a)untuk mengendors pelantikan semula Tan Sri
Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim yang telah
melebihi usia 70 tahun, sebagai Pengarah
Syarikat menurut Seksyen 129 Akta Syarikat,
1965 tertakluk pada kelulusan para pemegang
saham semasa Mesyuarat Agung Tahunan
Syarikat dan semasa Mesyuarat Jawatankuasa
Pencalonan, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji
Mohd Hashim mengecualikan diri daripada
membincangkan dan mengundi pelantikan
semula ini;
(b)untuk mengendors pemilihan semula Pengarah
yang bersara mengikut giliran pada Mesyuarat
Agung Tahunan Syarikat, tertakluk pada
kelulusan para pemegang saham;
(c)untuk mengendors pemilihan semula Dato’
Ng Tiong Lip menurut Artikel 77(2) Tataurusan
Pertubuhan Syarikat semasa Mesyuarat
Agung Tahunan, tertakluk pada kelulusan para
pemegang saham;
(d)untuk mempertimbangkan pelantikan Koong
Wai Seng sebagai anggota EXCO sebagai
pengganti Yau Kok Seng; dan
(e)untuk mempertimbangkan pelantikan Evan
Cheah Yean Shin sebagai anggota EXCO sebagai
pengganti Koong Wai Seng.
JAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH
Lembaga Pengarah telah mewujudkan Jawatankuasa
berikut dan akan mengkaji semula secara berkala
bidang tugas dan prosedur operasinya. Jawatankuasa ini
dikehendaki memberi laporan kepada pihak Lembaga
Pengarah mengenai perbincangan dan saranan mereka
dan laporan ini dirangkumkan ke dalam minit Mesyuarat
Lembaga Pengarah.
1. Jawatankuasa Audit
Jawatankuasa Audit yang dianggotai oleh Tan
Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim sebagai
Pengerusi, Teo Tong How dan Tan Siak Tee, ia
diwujudkan untuk memainkan peranan penting
dalam membantu Lembaga Pengarah melaksanakan
kewajipan tadbir urus korporatnya. Komposisi
Jawatankuasa Audit, bidang tugas, kehadiran dalam
mesyuarat dan ringkasan aktiviti jawatankuasa
ini dibentangkan pada halaman 137 hingga 141
Laporan Tahunan ini.
2.Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah
(“EXCO”)
EXCO dianggotai oleh 6 orang ahli yang diterajui oleh
Pengerusi Eksekutif. Peranan utamanya adalah untuk
membantu pihak Lembaga Pengarah menyelia dan
mengendalikan hal ehwal kewangan dan urus niaga
125
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
4. Jawatankuasa Saraan
Jawatankuasa Saraan sebahagian besarnya
dianggotai oleh Pengarah Bukan Eksekutif, antara
lain, Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim selaku
Pengerusi dan Teo Tong How. Ahli lain termasuk Tan
Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling.
Jawatankuasa Saraan mencadangkan saraan para
Pengarah kepada pihak Lembaga Pengarah. Mereka
juga mencadangkan pembaharuan tempoh Kontrak
Pekerjaan bagi para Pengarah Eksekutif, dengan tujuan
untuk memastikan yang Syarikat menarik minat dan
mengekalkan para Pengarah yang diperlukan untuk
mengendalikan Kumpulan dengan berjaya. Bidang
tugas Jawatankuasa Saraan ini dibentangkan pada
halaman 133 Laporan Tahunan ini.
RMC dipertanggungjawabkan untuk memantau
aktiviti pengurusan risiko Kumpulan, meluluskan
prosedur pengurusan risiko dan metodologi ukuran
yang wajar di seluruh organisasi, di samping
mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan
strategik Kumpulan. Bidang tugas RMC dibentangkan
pada halaman 136 Laporan Tahunan ini.
Sepanjang tahun kewangan ini, 8 mesyuarat telah
diadakan untuk tujuan berikut:
(a)mengkaji semula profil risiko syarikat dan kad
skor risiko mengikut bahagian demi memastikan
keberkesanan pengurusan risiko;
(b)untuk mengkaji semula status perlaksanaan
pelan tindakan demi mengurus dan
mengurangkan risiko yang dikenal pasti;
(c)untuk membincangkan perubahan penting
dalam persekitaran perniagaan dan isu
pengurusan strategik/risiko perniagaan strategik
utama;
Sepanjang tahun kewangan ini, 5 mesyuarat telah
diadakan untuk tujuan berikut:
(a)untuk menilai prestasi para Pengarah Eksekutif
dan mengendors kenaikan gaji dan bonus
tahunan mereka;
(b)untuk mempertimbangkan pembaharuan
Kontrak Pekerjaan Pemangku Pengerusi
Eksekutif dan Pengarah Urusan; dan
(d)untuk membincangkan dan melaporkan
sebarang perkara di luar aturan dan memberi
saranan penting untuk mengurangkan risiko;
(c)untuk mempertimbangkan faedah bukan tunai
bagi Pengarah Eksekutif.
(e)untuk membincangkan dan
mempertimbangkan risiko yang meliputi
seluruh perusahaan dan Kad Skor Tadbir Urus;
dan
(f )untuk membincangkan kesan ketidakpastian
ekonomi ke atas prestasi Kumpulan.
Pengarah Eksekutif dan Pengurus Kanan Sumber Manusia
Kumpulan telah dijemput dan menghadiri mesyuarat
Jawatankuasa ini.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
126
5.Jawatankuasa Skim Opsyen Saham Pekerja
(“ESOS”)
Jawatankuasa ESOS yang dianggotai oleh Tan
Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling selaku
Pengerusi, Datuk Razman M Hashim, Ngian Siew
Siong dan Ngeow Voon Yean, bertanggungjawab
untuk melaksanakan, mengagih dan mentadbir ESOS
menurut kuasa dan kewajipan yang diamanahkan
kepadanya di bawah Undang-Undang Kecil ESOS.
Bidang tugas Jawatankuasa ESOS ini dibentangkan
pada halaman 134 dan 135 Laporan Tahunan ini.
Dalam tempoh kewangan ini, 2 mesyuarat telah
diadakan untuk mempertimbangkan dan meluluskan
permohonan yang dibuat oleh para pekerja
untuk terus memegang opsyen mereka setelah
mereka berpindah ke syarikat di luar Kumpulan
dan disebabkan oleh peletakan jawatan daripada
Kumpulan.
6. Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)
RMC dianggotai oleh Ngian Siew Siong selaku
Pengerusi, Ngeow Voon Yean, Yuen Kam Wah, Lee
Weng Keng dan Tan Poh Chan.
RMC melapor perbincangan dan cadangannya secara
langsung kepada pihak Lembaga Pengarah setiap
suku tahun.
B SARAAN PARA PENGARAH
Maklumat yang disediakan oleh perunding bebas
dan data kaji selidik mengenai amalan saraan syarikat
yang setara, dipertimbangkan dalam menetapkan
pakej saraan bagi para Pengarah Eksekutif dan Bukan
Eksekutif. Saraan Pengarah Eksekutif disusun dengan
menjalinkan ganjaran kepada prestasi korporat
dan individu. Bagi Pengarah Bukan Eksekutif pula,
paras saraan mencerminkan pengalaman dan tahap
tanggungjawab yang dipikul.
Lembaga Pengarah secara keseluruhannya
memutuskan fi bagi para Pengarah Bukan Eksekutif,
dan dalam proses ini Pengarah individu berkenaan
mengecualikan diri dalam memutuskan saraan diri
mereka masing-masing. Fi yang perlu dibayar kepada
Pengarah Bukan Eksekutif tertakluk pada kelulusan
para pemegang saham.
Butiran saraan para Pengarah sepanjang tempoh kewangan ini adalah seperti berikuts:Pengarah
Eksekutif
RM
Pengarah Bukan
Eksekutif
RM
Jumlah
RM
Fi
-
276,000.00
276,000.00
Emolumen lain
-
44,000.00
44,000.00
Gaji dan Saraan
6,324,082.00
-
6,324,082.00
Bonus
1,674,028.00
-
1,674,028.00
407,332.85
-
407,332.85
Faedah bukan tunai
Jumlah:
8,405,442.85
320,000.00
8,725,442.85
Pengarah
Eksekutif
Pengarah Bukan
Eksekutif
Jumlah
Kurang daripada RM100,000
-
5
5
RM450,001 hingga RM500,000
1
-
1
RM700,001 hingga RM750,000
1
-
1
RM1,100,001 hingga RM1,150,000
2
-
2
RM4,800,001 hingga RM4,850,000
1
-
1
Jumlah:
5
5
10
Bilangan Pengarah yang saraannya termasuk dalam kumpulan berikut adalah:-
Julat Saraan
Butiran opsyen para Pengarah ke atas saham biasa menurut ESOS Syarikat bagi tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009 dibentangkan pada halaman 157 Laporan Tahunan ini.
C. PEMEGANG SAHAM
IALOG DI ANTARA SYARIKAT DENGAN PARA
D
PELABUR
Lembaga Pengarah memandang berat dialog yang
dilakukan secara kerap dan komited untuk memastikan
komunikasi yang jelas di antara para pemegang saham
dengan para pelabur. Dalam hal ini, sebagai sebahagian
daripada program perhubungan pelabur aktif
Kumpulan, perbincangan dan dialog sering diadakan
dengan pengurus dana, juruanalisis kewangan, para
pemegang saham serta media untuk menyampaikan
maklumat mengenai prestasi, strategi korporat dan hal
ehwal lain mengenai Kumpulan yang mempengaruhi
kepentingan para pemegang saham.
Sepanjang tempoh kewangan ini, Syarikat telah
mengendalikan sidang akhbar dan taklimat kepada
juruanalisis setiap tiga bulan serta mengadakan dan
50 mesyuarat dengan para pelabur dan juruanalisis
penyelidikan. Syarikat juga telah menyertai jerayawara
domestik dan luar negara, di samping persidangan
pelabur yang diadakan di Singapura.
i samping Laporan Tahunan yang diterbitkan dan
D
Laporan Suku Tahun yang diumumkan kepada Bursa
Securities, Kumpulan telah mewujudkan laman web
di www.sunwaycity.com untuk membolehkan
para pelabur dan pemegang saham mendapatkan
maklumat.
Syarikat turut menyediakan ringkasan eksekutif yang
berasingan yang dilampirkan bersama Laporan
Tahunannya, yang memberi sorotan maklumat
kewangan penting agar memudahkan para pemegang
saham mendapatkan maklumat penting seperti ini.
Meskipun Syarikat berusaha menyediakan sebanyak
mungkin maklumat kepada para pemegang saham dan
pihak berkepentingannya, ia sentiasa prihatin terhadap
rangka kerja undang-undang dan pengawalaturan
yang mentadbir penyampaian maklumat material dan
sensitif harga. Untuk mencapai matlamat ini, pihak
Lembaga Pengarah meluluskan dan menerapkan Dasar
Penzahiran Korporat yang menggariskan pendekatan
Syarikat berkaitan penetapan dan penyebaran
maklumat material, keadaan yang memerlukan
pengekalan kerahsiaan maklumat, respons kepada
khabar angin pasaran dan sekatan ke atas dagangan
orang dalam. Dasar ini juga memberi panduan dan
kaedah penyebaran maklumat korporat kepada, dan
dalam mengendalikan para pelabur, juruanalisis, media
dan khalayak awam yang melabur.
127
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
Pernyataan Tadbir Urus Korporat
KHIDMAT PERHUBUNGAN PELABUR
PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT LUAR
Terdapat bahagian yang khusus untuk perhubungan
pelabur dalam laman web Kumpulan yang memberi
maklumat terperinci mengenai perniagaan dan
perkembangan terkini Kumpulan. Sebarang pertanyaan
mengenai hal ehwal yang berkaitan dengan pelabur
boleh ditujukan kepada alamat e-mel ini, [email protected]
sunway.com.my. Pertanyaan juga boleh dikemukakan
kepada individu berikut:-
Lembaga Pengarah, melalui Jawatankuasa Audit,
mengekalkan perhubungan yang aktif, telus
dan profesional dengan Juruaudit Luar. Peranan
Jawatankuasa Audit berhubung Juruaudit Luar
dizahirkan dalam Laporan Jawatankuasa Audit yang
dibentangkan pada halaman 137 hingga 141 Laporan
Tahunan ini.
1.
Puan Tan Poh Chan
Ketua Pegawai Kewangan
No Tel : (603) 5639 9668
No Faks: (603) 5639 9559
E-mel : [email protected]
2.
En. Jared Tan
Eksekutif – Perhubungan Pelabur
No Tel : (603) 5639 9289
No Faks: (603) 5639 9559
E-mel : [email protected]
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN
Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat menyediakan
forum utama untuk dialog dan interaksi di antara pihak
Lembaga Pengarah dengan para pemegang saham.
Para pemegang saham, sama ada individu mahupun
institusi amat digalakkan untuk menyertai mesyuarat
agung ini untuk mendapat penjelasan mengenai
maklumat penting dan berkaitan.
Di samping itu, Juruaudit Luar diundang untuk
menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan
sedia untuk menjawab sebarang soalan daripada
para pemegang saham mengenai Penyata Kewangan
Teraudit Tahunan.
E.PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGARAH MENGENAI PENYATA
KEWANGAN TERAUDIT
Para Pengarah bertanggungjawab untuk menyediakan
Penyata Kewangan Teraudit untuk memberi gambaran
benar dan saksama mengenai keadaan, keputusan dan
aliran tunai Syarikat dan Kumpulan pada akhir tempoh
kewangan semasa.
Dalam menyediakan penyata kewangan ini, para
Pengarah akan memastikan bahawa dasar perakaunan
yang sesuai telah digunakan secara konsisten, dan
bahawa pertimbangan dan anggaran yang munasabah
dan berhemah telah dibuat. Kesemua standard
perakaunan yang diluluskan dan peruntukan Akta
Syarikat, 1965 yang berkuat kuasa telah dipatuhi.
D. KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT
PELAPORAN KEWANGAN
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
128
alam membentangkan penyata kewangan tahunan,
D
laporan tahunan dan pengumuman keputusan
suku tahun kepada para pemegang saham, pihak
Lembaga Pengarah berusaha untuk memberi penilaian
kedudukan kewangan, prestasi dan prospek Kumpulan
yang seimbang dan mudah difahami. Lembaga
Pengarah dibantu oleh Jawatankuasa Audit memantau
proses pelaporan kewangan Kumpulan serta kualiti
laporan kewangan yang terhasil.
ara Pengarah bertanggungjawab untuk memastikan
P
rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang sewajarnya
disimpan, dan rekod-rekod ini menzahirkan dengan
ketepatan yang munasabah, kedudukan kewangan
Syarikat dan Kumpulan dan membolehkan mereka
memastikan bahawa penyata kewangan ini mematuhi
keperluan statutori yang berkaitan.
F. PEMATUHAN TERHADAP KOD
Kumpulan telah mematuhi sebahagian besar prinsip
dan amalan terbaik yang digariskan dalam Kod.
KAWALAN DALAMAN
Pernyataan Kawalan Dalaman yang dibentangkan pada
halaman 142 dan 143 Laporan Tahunan ini menyediakan
gambaran keseluruhan keadaan kawalan dalaman
dalam Kumpulan.
Pernyataan Tadbir Urus Korporat telah diluluskan
oleh Lembaga Pengarah pada 25 Februari 2010.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Pengerusi Eksekutif
Pengurusan Syarikat hendaklah dilaksanakan oleh
Lembaga Pengarah melalui Jawatankuasa Eksekutif
(“EXCO”) yang ahlinya (tidak semestinya dalam kalangan
Pengarah) hendaklah dilantik oleh dan berada di bawah
kawalan Lembaga Pengarah. EXCO bertanggungjawab
untuk menyelia sebarang dan semua hal ehwal
perniagaan Syarikat.
2 hari kerja sebelum tarikh mesyuarat yang
ditangguhkan tersebut. Sekiranya korum tidak
dipenuhi semasa mesyuarat yang ditangguhkan
tersebut, mana-mana ahli yang hadir boleh
mengisytiharkan “jalan buntu” yang perlu
dikendalikan di bawah Klausa 9 di bawah. Sekiranya
GIC gagal hadir secara peribadi atau proksinya
tidak hadir semasa mesyuarat pertama EXCO atau
semasa mesyuarat yang ditangguhkan, hak GIC
untuk diambil kira dalam menetapkan korum bagi
mesyuarat EXCO tersebut hendaklah dilucutkan
dan mesyuarat tersebut hendaklah diteruskan
tanpa GIC.
1.EXCO hendaklah dianggotai oleh 6 orang ahli,
yang salah seorang dipilih oleh Government of
Singapore Investment Corporation Pte Ltd (“GIC”).
2.EXCO akan mengadakan jadual mesyuarat berkala
dan akan berusaha dengan bersungguh-sungguh
untuk bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali
setiap tiga bulan. Setiap ahli EXCO hendaklah
berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadiri
setiap mesyuarat secara peribadi.
3.Setiap ahli EXCO akan diberikan laporan secara
berkala berkenaan status hal ehwal kewangan dan
perniagaan Syarikat dan subsidiarinya. Laporan
berkala mengenai Syarikat serta setiap subsidiari
Syarikat hendaklah dalam format yang diterima
oleh EXCO, dan hendaklah disediakan sekurangkurangnya sebulan sekali. Laporan ini hendaklah
merangkumi kesemua transaksi material atau
ketara yang berlaku dalam tempoh suku tahun
tersebut (atau tempoh lain yang ditetapkan atas
permintaan EXCO) dan hendaklah diterima oleh
EXCO dalam tempoh 30 hari dari tarikh akhir
tempoh ini. Penyata kewangan hendaklah diberi
kepada EXCO dalam tempoh 7 hari selepas penyata
kewangan diserahkan kepada Bursa Malaysia
Securities Berhad. EXCO juga boleh pada bilabila masa, meminta laporan mengenai sebarang
transaksi dan Syarikat hendaklah menyediakan
laporan tersebut dalam tempoh yang munasabah
setelah ia diminta.
4.Mana-mana ahli EXCO boleh pada bila-bila masa
mengarahkan mesyuarat EXCO dengan memberi
notis secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari
sebelum tarikh mesyuarat atau tempoh yang
lebih singkat seperti yang dipersetujui. Notis
tersebut hendaklah dilampirkan dengan (i) agenda
yang dicadangkan atau pernyataan matlamat;
dan (ii) di mana mungkin, salinan kesemua
dokumen, perjanjian dan maklumat yang perlu
dipertimbangkan semasa mesyuarat tersebut.
5.Korum wujud apabila majoriti ahli EXCO hadir
secara peribadi atau diwakili oleh proksi, dengan
syarat GIC hendaklah hadir secara peribadi
atau diwakili oleh proksi di mesyuarat tersebut.
Dalam keadaan korum tidak dipenuhi, mesyuarat
hendaklah ditangguhkan ke tarikh yang lain
(“mesyuarat yang ditangguhkan”). Notis mesyuarat
yang ditangguhkan hendaklah diberi kepada
kesemua ahli secara bertulis sekurang-kurangnya
.6.Kesemua keputusan dan/atau tindakan EXCO
hendaklah memerlukan undian majoriti mudah
kesemua ahli yang hadir dan mengundi semasa
mesyuarat tersebut, tetapi hendaklah merangkumi
GIC dalam majoriti tersebut, kecuali GIC
mengecualikan diri daripada mengundi. Apabila
(i) majoriti mudah seperti yang diperuntukkan
dalam dokumen ini tidak tercapai, (ii) undian GIC
bertentangan dengan majoriti, atau (iii) undian ahli
dibahagikan sama rata, mana-mana ahli yang hadir
dalam mesyuarat boleh mengisytiharkan “jalan
buntu”, yang hendaklah dikendalikan di bawah
Klausa 9 di bawah.
7.EXCO akan memastikan yang kesemua
minit mesyuarat disediakan, diedarkan dan
ditandatangani oleh kesemua ahli EXCO dalam
tempoh 10 hari selepas mesyuarat.
8.Sebuah resolusi bertulis yang ditandatangani
kesemua ahli EXCO adalah sah dan berkuat kuasa
sepertimana resolusi yang diluluskan di mesyuarat
EXCO yang diadakan secara wajar. Mana-mana
resolusi bertulis seperti ini boleh mengandungi
beberapa dokumen dalam bentuk yang sama
yang ditandatangani oleh seorang atau lebih ahli.
Ungkapan ‘secara bertulis’ dan ‘ditandatangani’
merangkumi kelulusan melalui telefaks atau teleks
oleh mana-mana ahli berkaitan, yang kelulusannya
hendaklah disahkan secara bertulis oleh ahliahli ini selepas tarikh tersebut. Resolusi yang
ditandatangani sewajarnya hendaklah diletakkan di
dalam buku minit EXCO.
9.Sekiranya berlaku jalan buntu di kalangan ahli
EXCO, mana-mana ahli boleh merujuk perkara
berkaitan ini untuk diputuskan oleh pihak Lembaga
Pengarah.
10.Mana-mana perkara berikut memerlukan kelulusan
EXCO menurut Klausa 6 di atas:
(a) Penyertaan dalam sebarang perjanjian usaha
sama, perkongsian atau perkongsian untung
oleh Syarikat.
129
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif
Lembaga Pengarah
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
130
(b) Kelulusan bajet operasi dan modal tahunan
(“Bajet Tahunan”) atau Pelan Perniagaan
Syarikat dan badan korporatnya yang
berkaitan seperti yang ditakrif dalam Akta
Syarikat, 1965 (selepas ini dirujuk sebagai
“Syarikat Kumpulan/Syarikat-Syarikat dalam
Kumpulan”) bagi setiap tahun kewangan
Syarikat Kumpulan (termasuk sebarang
pindaan, pengubahsuaian, adendum atau
tambahan kepadanya).
(c) Pemerolehan dan/atau penjualan, atau
pelaburan dalam mana-mana pengendalian,
aset atau saham Syarikat Kumpulan, menerima
sebarang bentuk liabiliti tambahan dan/atau
menyertai sebarang kontrak selain daripada
dalam perjalanan biasa perniagaan, kecuali
seperti yang dikehendaki dalam dokumen ini.
(d) Menyertai sebarang kontrak (atau siri kontrak),
atau sebarang pindaan kepada kontrak sedia
ada yang melibatkan pembayaran oleh atau
kepada Syarikat atau mana-mana pemegang
saham sepanjang hayat kontrak atau pindaan
yang melebihi RM1,000,000 (atau setara
dengannya dalam mata wang lain), kecuali
diperuntukkan dalam Bajet Tahunan atau
Pelan Perniagaan Syarikat.
(e) Menambah atau mengurangkan modal
dibenarkan atau terbitan Syarikat Kumpulan
(selain daripada yang dibenarkan dalam Bajet
Tahunan yang diluluskan menurut perenggan
(b) di atas) atau penerbitan atau pemberian
sebarang opsyen ke atas saham modal belum
diterbitkan bagi Syarikat Kumpulan atau
penerbitan kelas saham baru dalam modal
Syarikat Kumpulan.
(f ) Pewujudan sebarang gadai janji, caj atau
bebanan lain ke atas hartanah atau aset
Syarikat Kumpulan.
(g) Perlaksanaan kuasa setiap Syarikat Kumpulan
untuk menyediakan jaminan atau indemniti.
(h)Bagi setiap Syarikat Kumpulan, pemerolehan
atau penjualan, atau perjanjian untuk
memperoleh atau menjual sebarang
kepentingan dalam mana-mana tanah
atau harta tanah di mana jua letaknya dan
dalam apa jua gambaran atau bentuk, atau
pemerolehan, pemerbadanan atau perolehan
mana-mana badan korporat yang mempunyai
kepentingan tanah atau harta tanah, oleh
Syarikat Kumpulan yang bukan dalam
perjalanan biasa perniagaan.
(i) Sebarang penggabungan atau penyusunan
semula Syarikat Kumpulan, atau sebarang
penggabungan Syarikat Kumpulan dengan
sebarang badan korporat, firma atau
pertubuhan lain.
(j) Pembubaran, penyelesaian atau
penggulungan Syarikat Kumpulan.
(k) Pengisytiharan atau pembayaran sebarang
dividen atau pengagihan untung bagi setiap
Syarikat Kumpulan (sama ada secara tunai
atau specie).
(l)Penerapan, atau sebarang perubahan ketara
dasar perakaunan bagi setiap Syarikat
Kumpulan, selain daripada yang diperlukan
oleh undang-undang atau dasar perakaunan
yang diterima umum dalam bidang kuasa
yang berkaitan dengan Syarikat Kumpulan
tersebut dari semasa ke semasa.
(m)Pemberian sebarang hak oleh Syarikat untuk
melanggan atau menukar saham, debentur
atau sekuriti lain menjadi modal saham, yang
ditarafkan lebih tinggi atau pari pasu dengan
Saham Keutamaan dari segi penyertaan dalam
aset Kumpulan atau boleh ditebus semasa
mana-mana Saham Keutamaan sedang dalam
terbitan atau perubahan hak mana-mana
kelas saham selain daripada penerbitan dan
peruntukan sebarang saham seperti ini untuk
tujuan menggunakan perolehan daripadanya
di dalam atau ke arah menukar Saham
Keutamaan menurut Perjanjian Langganan
Saham bertarikh 13 Oktober 1999 di antara
Syarikat dengan Reco Loop Pte Ltd.
(n) Penerbitan sebarang Saham Biasa oleh
Syarikat atau pemberian sebarang hak oleh
Syarikat untuk melanggan atau menukar
saham, debentur atau sekuriti lain menjadi
Saham Biasa.
(o)Membayar balik kesemua atau mana-mana
bahagian modal berbayar dalam modal
Syarikat (selain daripada pembayaran dalam
perjalanan penggulungan Syarikat) termasuk
premium saham dan rizab penebusan modal
Syarikat.
(p) Mengurangkan kesemua atau sebahagian
modal saham Syarikat atau liabiliti belum
panggil berkaitan dengannya atau sebarang
akaun premium saham atau rizab penebusan
saham Syarikat sekiranya pengurangan
melibatkan pengurangan liabiliti berkaitan
modal saham belum berbayar atau
pembayaran balik kepada mana-mana modal
saham berbayar.
(q) Menambah, memadam, mengubah atau
meminda Memorandum dan Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dalam apa jua cara pun
yang tidak konsisten dengan hak pemegang
Saham Keutamaan.
(r)Mengubah suai, mengubah atau
memansuhkan hak yang berkaitan dengan
Saham Keutamaan dan/atau Saham Biasa.
(s)Mewujudkan, dikenakan, menanggung atau
mengalami masalah dalam usaha mewujudkan
sebarang keberhutangan yang perlu dibayar
atau yang terhutang atau akan terhutang
kepada para pemegang saham atau subsidiari
Syarikat.
(t)Membuat atau membenarkan (sama ada
dengan tidak bertindak atau sebaliknya)
mana-mana subsidiarinya untuk membuat
sebarang pelaburan baru, atau memperoleh
atau membenarkan (sama ada dengan tidak
bertindak atau sebaliknya) mana-mana
subsidiarinya untuk memperoleh sebarang
aset dalam satu transaksi atau satu siri transaksi
dengan jumlah agregat melebihi RM5,000,000
dalam mana-mana tahun.
(u) Menerbitkan atau menyediakan atau
membenarkan (sama ada dengan tidak
bertindak atau sebaliknya) mana-mana
subsidiarinya untuk menerbitkan atau
menyediakan sebarang bentuk jaminan,
indemniti atau lain-lain sokongan kewangan
atau bukan kewangan yang boleh
mengakibatkan Syarikat atau mana-mana
subsidiarinya menanggung sebarang liabiliti
berhubung sebarang pinjaman, kemudahan
kredit atau sebarang pembiayaan lain yang
diperlukan oleh mana-mana syarikat sekutu
atau subsidiari Syarikat.
(v)Menyampaikan, menjual, memajak,
memindahkan atau sebaliknya menjual
atau membenarkan (sama ada dengan tidak
bertindak atau sebaliknya) mana-mana
subsidiarinya untuk menyampaikan, menjual,
memajak, memindahkan atau sebaliknya
menjual, dalam satu transaksi atau satu siri
transaksi, kesemua atau mana-mana bahagian
perniagaan mereka atau aset, sama ada
dimiliki sekarang atau selepas ini diperoleh
untuk sebarang jumlah agregat yang melebihi
RM1,000,000 dalam mana-mana tahun
kecuali untuk jualan aset oleh subsidiari
milik penuhnya secara urus niaga tulus
mengikut terma komersil dalam perjalanan
biasa perniagaan yang perolehan daripada
jualan ini hendaklah dibayar oleh subsidiari
tersebut kepada Syarikat sama ada melalui
dividen atau pinjaman jangka panjang atau
beberapa pinjaman jangka panjang yang
perlu disediakan oleh subsidiari tersebut
kepada Syarikat berdasarkan terma yang
kesemua faedah, amaun pokok dan kesemua
bayaran, yang prioritinya lebih rendah daripada
penukaran kesemua Saham Keutamaan ini.
(w)Membebaskan, menyerahkan, mengurangkan,
mengetepikan, meminda atau mengubah
atau membenarkan (sama ada dengan
tidak bertindak atau sebaliknya) manamana subsidiarinya untuk membebaskan,
menyerahkan, mengurangkan, mengetepikan,
meminda atau mengubah mana-mana
amaun keberhutangan selain daripada
keberhutangan yang tidak melebihi
RM500,000 dalam mana-mana satu tahun,
tertakluk pada had keseluruhan agregat yang
tidak melebihi RM1,000,000 yang terhutang
kepadanya atau mereka pada bila-bila
masa oleh mana-mana individu atau terma
yang berkaitan dengannya dan khususnya
bersetuju untuk atau membenarkan (sama
ada dengan tidak bertindak atau sebaliknya)
mana-mana subsidiarinya untuk bersetuju
untuk mempermodalkan mana-mana
keberhutangan seperti ini, sama ada melalui
penukaran atau pertukaran perkara yang sama
atau sebahagian daripadanya menjadi modal
saham dalam syarikat yang berhutang jumlah
tersebut atau sebaliknya.
(x)Menukar atau mengancam untuk menukar
atau membenarkan (sama ada dengan
tidak bertindak atau sebaliknya) manamana subsidiarinya untuk menukar atau
mengancam untuk menukar sifat atau skop
operasi perniagaan yang dikendalikan olehnya
atau subsidiarinya pada Tarikh Terbitan atau
membenarkan (sama ada dengan tidak
bertindak atau sebaliknya) mana-mana
subsidiarinya untuk menggantung atau
mengancam untuk menggantung sebahagian
besar operasi perniagaan yang ia atau
subsidiarinya kendalikan secara langsung atau
tidak langsung pada Tarikh Terbitan.
11.Hak GIC hendaklah dihapuskan secara automatik
pada bila-bila masa, apabila pemegangan saham
GIC (termasuk Saham Keutamaan) dikurangkan
kepada paras kurang daripada 10% modal saham
terbitan dan berbayar dalam Syarikat (termasuk
Saham Keutamaan jika Saham Keutamaan tersebut
telah ditukar kepada Saham Biasa menurut
Perjanjian Langganan Saham, dan/atau Tataurusan
Pertubuhan Syarikat).
131
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bidang Tugas Jawatankuasa Eksekutif Lembaga Pengarah
Bidang Tugas Jawatankuasa Pencalonan
1. KEAHLIAN
(a)Jawatankuasa Pencalonan hendaklah dilantik
oleh Lembaga Pengarah daripada kalangan
mereka dan hendaklah dianggotai oleh
sekurang-kurangnya 3 orang.
(b)Majoriti ahli Jawatankuasa ini hendaklah
Pengarah bukan eksekutif bebas.
(c)Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih
seorang Pengerusi daripada kalangan mereka
yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat.
(d)Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam
Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh
di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak
Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3
bulan mengisi kekosongan ini.
(d) Untuk mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah, calon yang perlu dilantik oleh
pemegang saham atau Lembaga Pengarah
untuk mengisi jawatan Pengarah.
(e) Untuk mempertimbangkan secara serius semasa
membuat cadangan, mengenai calon yang
dicadangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan
dalam ruang lingkup yang dibenarkan, oleh
mana-mana eksekutif kanan atau mana-mana
Pengarah atau pemegang saham.
(f )Untuk mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah, Pengarah atau pegawai Syarikat yang
layak menganggotai Jawatankuasa Lembaga
Pengarah.
(g)Untuk mengendalikan semakan semula tahunan
ke atas gabungan kemahiran dan pengalaman
serta kelebihan lain yang dimiliki oleh para
Pengarah, termasuk kecekapan teras yang
seharusnya dimiliki dan dibawa masuk oleh
Pengarah Bukan Eksekutif ke dalam Lembaga
Pengarah dan untuk membentangkannya di
dalam Laporan Tahunan.
(h)Untuk membantu pihak Lembaga Pengarah
mengendalikan prosedur yang perlu
dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pencalonan
setiap tahun untuk menilai secara menyeluruh
keberkesanan Lembaga Pengarah serta berbagai
Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan untuk
menilai sumbangan dan prestasi para Pengarah
dan ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah.
(i)Untuk memperkenalkan peraturan, garis
panduan dan prosedur agar dapat berfungsi
secara berkesan dan memenuhi objektif
Jawatankuasa ini.
2. AUTORITI
(a)Jawatankuasa Pencalonan diamanahkan dengan
tugas untuk mencadangkan calon baru sebagai
ahli Lembaga Pengarah dan melaksanakan
penilaian berterusan ke atas para Pengarah yang
sedia ada.
(b)Keputusan muktamad mengenai siapa yang akan
dicalonkan adalah tanggungjawab Lembaga
Pengarah penuh setelah mempertimbangkan
saranan Jawatankuasa tersebut.
3. FUNGSI
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
132
(a) Untuk menetapkan kecekapan dan kemahiran
teras yang diperlukan oleh ahli Lembaga
Pengarah agar dapat memberi khidmat yang
terbaik demi kepentingan perniagaan dan
operasi Kumpulan secara keseluruhan, di
samping saiz optimum Lembaga Pengarah yang
mencerminkan kemahiran dan kecekapan yang
dikehendaki.
4. MESYUARAT
(b)Untuk mengkaji semula bilangan peserta
Pengarah Bukan Eksekutif, keseimbangan
Lembaga Pengarah dan menentukan ahli
Lembaga Pengarah tambahan yang diperlukan,
di samping memastikan agar sekurangkurangnya 1/3 daripada ahli Lembaga Pengarah
adalah Pengarah bebas.
(a)Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat
sekurang-kurangnya setahun sekali. Walau
bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh
diadakan pada bila-bila masa mengikut budi
bicara Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan.
(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.
(c)Untuk mencadangkan kepada pihak Lembaga
Pengarah, bilangan Pengarah yang sesuai
untuk membentuk Lembaga Pengarah yang
mencerminkan pelaburan pemegang saham
minoriti Syarikat secara saksama, dan sama ada
perwakilan dalam Lembaga Pengarah sedia ada
memenuhi keperluan ini.
5. PELAPORAN
Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan
setiap mesyuarat yang diadakan kepada pihak
Lembaga Pengarah.
6. SETIAUSAHA
Setiausaha Jawatankuasa adalah Setiausaha Syarikat.
1.
OBJEKTIF
Jawatankuasa Saraan hendaklah:-
(a)Memastikan para Pengarah Eksekutif Syarikat
diberi ganjaran secara saksama atas sumbangan
mereka terhadap prestasi keseluruhan Syarikat
dan paras saraan mereka hendaklah memadai
untuk menarik minat dan mengekalkan para
Pengarah untuk mengendalikan Syarikat dengan
berjaya.
(b)Mempamerkan kepada kesemua pihak
berkepentingan dalam perniagaan bahawa
saraan para Pengarah Eksekutif Syarikat
ditetapkan oleh Jawatankuasa yang dianggotai
oleh ahli Lembaga Pengarah yang tiada
kepentingan peribadi dan yang akan memberi
perhatian yang sewajarnya kepada kehendak
pihak berkepentingan dan kepada kesejahteraan
kewangan dan komersil Syarikat.
2.
KEAHLIAN
(a)Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh
Lembaga Pengarah daripada kalangan mereka
dan hendaklah dianggotai oleh sekurangkurangnya 3 orang ahli.
(c)Ahli Jawatankuasa ini hendaklah memilih
seorang Pengerusi daripada kalangan mereka
yang bukan Pengarah Eksekutif Syarikat.
(d)Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam
Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli jatuh
di bawah bilangan minimum 3 orang, pihak
Lembaga Pengarah hendaklah, dalam tempoh 3
bulan mengisi kekosongan ini.
3.
FUNGSI
(a)Untuk mencadangkan kepada Lembaga
Pengarah saraan bagi Pengerusi Eksekutif, Ketua
Pegawai Eksekutif dan para Pengarah Eksekutif.
(b)Memikul tanggungjawab bagi kesemua unsur
saraan para Pengarah Eksekutif seperti:
Gaji pokok
Skim perkongsian untung (jika ada)
Opsyen Saham
Sebarang faedah lain
Pampasan untuk penamatan awal
(c)Memastikan bahawa perbezaan yang adil dan
munasabah di antara saraan ahli Lembaga
Pengarah dan tahap pengurusan lain dikekalkan.
(d)Menjalankan penilaian para Pengarah Eksekutif
individu secara berterusan demi memastikan
saraan berhubung secara langsung dengan
prestasi korporat dan individu.
(e)Mendapatkan khidmat nasihat dan maklumat
daripada sumber luar, jika perlu, untuk
membandingkan saraan yang kini diperoleh
oleh para Pengarah Eksekutif dengan Pengarah
Eksekutif syarikat lain dan memastikan bahawa
jumlahnya munasabah bagi sektor industri yang
setara.
(f )Untuk memastikan unsur gaji pokok berdaya
saing tetapi saksama.
(g)Untuk menasihati dan menyelia, formula
berkaitan prestasi yang sesuai, iaitu sama ada
formula tersebut berasaskan prestasi individu,
prestasi keuntungan syarikat, perolehan
sesaham, dan lain-lain.
(h)Untuk menyediakan objektif dan penilaian bebas
bagi faedah yang diberi kepada para Pengarah
Eksekutif.
(i)Untuk menerapkan sebarang dasar atau garis
panduan yang membolehkan pentadbiran
yang lancar dan memberi keupayaan kepada
Jawatankuasa ini untuk melaksanakan kewajipan
dan tanggungjawabnya secara berkesan.
(j)Untuk menyediakan laporan kepada pihak
Lembaga Pengarah mengenai sebarang
penemuan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini.
4.
MESYUARAT
(a)Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat
sekurang-kurangnya setahun sekali. Walau
bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh
diadakan pada bila-bila masa mengikut budi
bicara Pengerusi Jawatankuasa Saraan.
(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.
5.
SETIAUSAHA
(b)Ahli yang menganggotai Jawatankuasa ini
hendaklah secara majoriti:
(i) Pengarah Bukan Eksekutif Syarikat;
atau
(ii)mana-mana individu yang tidak
mempunyai perhubungan, yang menurut
pendapat pihak Lembaga Pengarah, akan
mengganggu pertimbangan bebas yang
perlu diamalkan dalam melaksanakan
fungsi Jawatankuasa Saraan.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Setiausaha Jawatankuasa ini adalah Setiausaha
Syarikat atau Pengurus Besar Kanan Jabatan Sumber
Manusia.
133
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bidang Tugas Jawatankuasa Saraan
Bidang Tugas Jawatankuasa Skim
Opsyen Saham Pekerja
1.
KEAHLIAN
(a) Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh
Lembaga Pengarah daripada kalangan
mereka dan hendaklah dianggotai oleh
sekurang-kurangnya 3 orang ahli.
(b) Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik
Pengerusi daripada kalangan mereka.
(c) Sekiranya terdapat sebarang kekosongan
dalam Jawatankuasa oleh kerana bilangan ahli
jatuh di bawah bilangan minimum 3 orang,
pihak Lembaga Pengarah hendaklah, dalam
tempoh 3 bulan mengisi kekosongan ini.
2.
(d)Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki
budi bicara seperti yang dirasakan patut
untuk membatalkan dan/atau menarik balik
pelantikan mana-mana individu dalam
Jawatankuasa ini.
FUNGSI
Menurut Undang-Undang Kecil 21, Jawatankuasa
ini hendaklah mentadbir Skim Opsyen Saham
Pekerja (“ESOS”) menggunakan kaedah yang
menurut budi bicaranya dirasakan patut dan
dengan kuasa dan kewajipan yang diamanahkan
kepadanya oleh Lembaga Pengarah termasuk
kuasa:
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
134
(a)Tertakluk pada peruntukan ESOS, untuk
menjelaskan dan mentafsir ESOS dan opsyen
yang diberi dalam ruang lingkupnya, untuk
mentakrifkan terma di dalam dokumen
tersebut dan untuk mencadangkan kepada
Lembaga Pengarah untuk mewujudkan,
meminda dan membatalkan peraturan dan
kawal selia yang berkaitan dengan ESOS
dan pentadbirannya. Dalam melaksanakan
kuasanya, Jawatankuasa ini boleh
membetulkan kecacatan, memasukkan
sebarang perkara yang tertinggal atau
menyelaraskan perkara yang tidak konsisten
dalam ESOS atau dalam sebarang perjanjian
yang memberi peruntukan opsyen dalam
kaedah dan setakat yang dirasakan perlu
untuk mempercepatkan dan menjadikan
ESOS berkuat kuasa sepenuhnya.
(b)Untuk menetapkan segala perkara berkaitan
dengan persoalan dasar dan kesesuaian
yang mungkin timbul dalam pentadbiran
ESOS, di samping melaksanakan kuasa dan
menyempurnakan tindakan secara am
seperti yang dirasakan perlu atau wajar untuk
memelihara kepentingan Syarikat secara yang
terbaik.
3.
KUASA DAN AUTORITI
3.1Menurut Undang-Undang Kecil 4.1, Jawatankuasa
ini mempunyai budi bicara untuk menawarkan
bilangan opsyen tertentu kepada pekerja yang
layak menurut ESOS setelah mempertimbangkan
sumbangan, prestasi, bilangan tahun
perkhidmatan dan potensi nilai pekerja berkenaan
terhadap kejayaan berterusan Kumpulan.
3.2Menurut Undang-Undang Kecil 8.6, Jawatankuasa
ini hendaklah berhak menurut budi bicaranya
melalui notis secara bertulis yang menyatakan
sedemikian:
(a)untuk menggantung hak mana-mana
Pemegang Opsyen yang didapati melanggar
dasar dan garis panduan bertulis Kumpulan
dan/atau terma dan syarat pekerjaan
Pemegang Opsyen (sama ada perlanggaran
tersebut menjadi punca kepada permulaan
prosiding disiplin atau tidak) untuk
melaksanakan opsyennya. Di samping hak
untuk menggantung ini, Jawatankuasa ini
juga boleh menetapkan terma dan syarat
yang Jawatankuasa ini rasakan wajar menurut
budi bicaranya, mengenai hak pelaksanaan
opsyennya setelah mempertimbangkan sifat
pelanggaran, DENGAN SYARAT SENTIASA
bahawa sekiranya pelanggaran seperti ini
mengakibatkan pemecatan atau penamatan
perkhidmatan Pemegang Opsyen, opsyen ini
hendaklah tamat secara serta merta tanpa
notis, setelah pengumuman pemecatan atau
penamatan perkhidmatan Pemegang Opsyen
tersebut dibuat; ATAU
(b) untuk menggantung hak mana-mana
Pemegang Opsyen yang sedang melalui
prosiding disiplin (sama ada prosiding
disiplin tersebut mungkin menyebabkan
pemecatan atau penamatan perkhidmatan
Pemegang Opsyen tersebut atau tidak)
untuk melaksanakan opsyennya sementara
menunggu keputusan prosiding disiplin
tersebut. Di samping hak untuk menggantung
ini, Jawatankuasa ini juga boleh menetapkan
terma dan syarat yang Jawatankuasa ini
rasakan wajar menurut budi bicaranya,
mengenai hak pelaksanaan opsyennya setelah
mempertimbangkan sifat tuduhan yang
dibuat atau dibawa terhadap Pemegang
Opsyen tersebut DENGAN SYARAT SENTIASA
bahawa:-
(i)sekiranya Pemegang Opsyen tersebut
didapati tidak bersalah dalam tuduhan
yang menjadi punca kepada prosiding
disiplin ini, Jawatankuasa ini hendaklah
mengembalikan hak Pemegang Saham
tersebut untuk melaksanakan opsyennya;
atau
(ii)sekiranya Pemegang Opsyen ini
didapati melakukan kesalahan yang
mengakibatkan pemecatan atau
penamatan perkhidmatan Pemegang
Opsyen tersebut, opsyen ini hendaklah
tamat tanpa notis, setelah pengumuman
mengenai pemecatan atau penamatan
perkhidmatan Pemegang Opsyen ini
dibuat; atau
(iii)sekiranya Pemegang Opsyen tersebut
didapati bersalah tetapi tidak dipecat
atau penamatan perkhidmatan tidak
disyorkan, Jawatankuasa ini berhak
menurut budi bicaranya, menentukan
sama ada Pemegang Opsyen ini boleh
meneruskan pelaksanaan opsyennya, dan
jika dibenarkan, untuk menetapkan terma
dan syarat yang berkaitan yang dirasakan
patut, mengenai pelaksanaan tersebut.
3.3Undang-Undang Kecil 20.1 menetapkan bahawa
Jawatankuasa ini boleh pada bila-bila masa dan
dari semasa ke semasa mencadangkan kepada
pihak Lembaga Pengarah, sebarang tambahan
atau pindaan kepada dan/atau penghapusan
Undang-Undang Kecil yang dirasakan patut
menurut budi bicara mutlaknya dan pihak
Lembaga Pengarah hendaklah mempunyai
kuasa melalui resolusi untuk menambah kepada,
meminda dan/atau menghapuskan kesemua
atau mana-mana Undang-Undang Kecil menurut
cadangan tersebut, atau mana-mana bahagian
daripadanya yang mereka rasakan patut, tertakluk
pada kelulusan autoriti berkaitan serta undangundang, peraturan, arahan dan garis panduan (jika
diperlukan) yang berkuat kuasa DENGAN SYARAT
tiada pindaan dan/atau pengubahsuaian tersebut
yang dibuat akan sama ada:
(a)menjejaskan hak terakru mana-mana
Pemegang Opsyen yang telah menerima
opsyen tersebut tanpa terlebih dahulu
mendapatkan persetujuannya; atau
(b)meminda Undang-Undang Kecil, tanpa
kelulusan lebih awal para pemegang saham
Syarikat dalam mesyuarat agung demi
memanfaatkan mana-mana Pemegang
Opsyen atau sekumpulan Pemegang Opsyen
atau kesemua Pemegang Opsyen.
3.4Autoriti lain seperti yang ditadbir oleh UndangUndang Kecil dan/atau yang diamanahkan kepada
Jawatankuasa ini oleh Lembaga Pengarah dari
semasa ke semasa.
4.
MESYUARAT
(a) Pengerusi Jawatankuasa ini boleh
mengarahkan supaya Mesyuarat Jawatankuasa
boleh diadakan pada bila-bila masa.
(b) Korum bagi mesyuarat adalah 2 orang.
(c) Di mana perlu dan sesuai, sebarang keputusan
oleh Jawatankuasa ini boleh dibuat oleh
majoriti ahlinya melalui Resolusi Pekeliling.
5.
PELAPORAN
Pengerusi Jawatankuasa ini hendaklah melaporkan
prosiding setiap Mesyuarat Jawatankuasa yang
diadakan kepada pihak Lembaga Pengarah.
6.
SETIAUSAHA
Setiausaha Jawatankuasa adalah Setiausaha
Syarikat.
135
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Bidang Tugas Jawatankuasa
Skim Opsyen Saham Pekerja
Bidang Tugas Jawatankuasa
Pengurusan Risiko
1. KEAHLIAN
(a)Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”) hendaklah
dilantik oleh Lembaga Pengarah dan hendaklah
dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang ahli.
(b)Ahli RMC hendaklah melantik Pengerusi daripada
kalangan mereka.
2.
(c)Sekiranya terdapat sebarang kekosongan dalam
RMC oleh kerana bilangan ahli jatuh di bawah
bilangan minimum 5 orang, pihak Lembaga
Pengarah hendaklah, mengisi kekosongan ini, dalam
tempoh 3 bulan.
(d)Pihak Lembaga Pengarah hendaklah memiliki
budi bicara seperti yang dirasakan patut untuk
membatalkan dan/atau menarik balik pelantikan
mana-mana individu dalam RMC.
PERANAN DAN FUNGSI
RMC bertanggungjawab secara keseluruhan untuk
memantau aktiviti pengurusan risiko Kumpulan,
meluluskan prosedur pengurusan risiko dan metodologi
ukuran yang wajar di seluruh organisasi, di samping
mengenal pasti dan mengurus risiko perniagaan
Kumpulan. Peranan utamanya, antara lain, termasuk
perkara berikut:
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
136
(a)Untuk memperjuangkan dan mempromosi
Pengurusan Risiko Perusahaan (iaitu kesedaran risiko
dan latihan risiko) dan untuk memastikan yang
proses dan budaya pengurusan risiko diterapkan
dalam Kumpulan secara menyeluruh.
(b)Untuk memastikan pelaksanaan objektif yang
digariskan dalam Dasar Pengurusan Risiko dan
pematuhan terhadapnya.
(c)Untuk menyediakan laporan suku tahun rutin dan
memberi pihak Lembaga Pengarah maklumat
terkini mengenai risiko utama yang dihadapi, diiringi
rancangan untuk mengurangkannya serta laporan
dan penilaian cadangan pelaburan secara ad hoc.
RWC menyediakan maklumat terkini mengenai
risiko utama yang dihadapi di samping rancangan
pengurangannya melalui laporan yang dibuat setiap
suku tahun kepada RMC.
2.1 Peranan dan Tanggungjawab Rutin
(a)Mengkaji semula keberkesanan keseluruhan
pengurusan risiko di peringkat perusahaan.
(b)Menilai risiko baru yang dikenal pasti oleh RWC di
peringkat bahagian.
(c)Membuat susulan ke atas pelan tindakan
pengurusan berdasarkan status perlaksanaan yang
disusun oleh RWC.
(d)Mengenal pasti risiko strategik baru termasuk hal
ehwal korporat seperti kawal selia, pembangunan
perniagaan, dsb.
(e)Menyemak semula kad skor risiko perusahaan dan
menentukan risiko yang perlu dibawa kepada
perhatian Lembaga Pengarah setiap suku tahun.
2.2 Peranan dan Tanggungjawab Ad Hoc
(a)Mencadangkan kepada pihak Lembaga Pengarah,
ambang monetari serta sifat pelaburan yang
dicadangkan yang memerlukan penilaian dan
pengendorsan RMC sebelum dibentangkan kepada
pihak Lembaga Pengarah.
(b)Menyemak semula cadangan/kajian
kebolehlaksanaan yang disediakan oleh penaja
projek yang memenuhi ambang yang dikehendaki
sebelum menyarankan kepada pihak Lembaga
Pengarah untuk keputusan muktamad.
3.
MESYUARAT
(a)RMC hendaklah bermesyuarat sekurangkurangnya setiap tiga bulan dalam setahun. Walau
bagaimanapun, mesyuarat tambahan boleh
diadakan pada bila-bila masa mengikut budi bicara
Pengerusi RMC.
(b) Korum bagi mesyuarat adalah 3 orang.
4.
PELAPORAN
.
(d)Untuk bekerjasama dengan Pengawal Kewangan
Kumpulan dan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan
dalam usaha menyediakan Pernyataan Kawalan
Dalaman untuk dimasukkan ke dalam Laporan
Tahunan Syarikat dan untuk mencadangkan perkara
tersebut untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Audit
dan Lembaga Pengarah.
Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”) dan Bahagian
Pengurusan Risiko Kumpulan akan membantu RMC
dengan mengenal pasti dan mengurus risiko operasi
dalam organisasi.
Pengerusi RMC ini hendaklah melaporkan prosiding
setiap Mesyuarat Jawatankuasa kepada pihak Lembaga
Pengarah.
5.
SETIAUSAHA
Setiausaha RMC adalah Setiausaha Syarikat.
PENUBUHAN
BIDANG TUGAS
Jawatankuasa Audit ditubuhkan oleh Lembaga
Pengarah di mesyuaratnya yang diadakan pada
29 Mac 1996.
1.
Keahlian
1.1Jawatankuasa ini hendaklah dilantik oleh
Lembaga Pengarah daripada kalangan para
Pengarah Syarikat dan hendaklah terdiri
daripada sekurang-kurangnya 3 orang ahli .
1.2Kesemua ahli Jawatankuasa ini hendaklah
Pengarah bukan eksekutif, yang majoriti
adalah Pengarah Bebas seperti yang
ditakrifkan dalam Bab 1 Syarat Penyenaraian
Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa
Securities”).
1.3Ahli Jawatankuasa ini hendaklah
berpengetahuan dalam bidang kewangan
dan hendaklah dianggotai oleh sekurangkurangnya seorang:-
Objektif Jawatankuasa Audit adalah untuk membantu
pihak Lembaga Pengarah dalam memenuhi
tanggungjawab fidusiari yang berkaitan dengan
kawalan dalaman, rekod kewangan dan perakaunan
serta dasar serta amalan pelaporan kewangan Syarikat
dan subsidiarinya (“Kumpulan”).
KOMPOSISI
Sepanjang tempoh kewangan berakhir 31 Disember
2009, Jawatankuasa Audit dianggotai oleh ahli berikut:1.Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim Pengerusi
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan)
2.
3.
(a)yang menjadi ahli Institut Akauntan
Malaysia; atau
(b)yang hendaklah memiliki pengalaman
bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun
dan:-
Teo Tong How
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
Tan Siak Tee
(Pengarah Bukan Eksekutif Bebas)
MESYUARAT DAN KEHADIRAN
Jawatankuasa Audit telah mengadakan 7 mesyuarat
sepanjang tahun kewangan ini dan butiran kehadiran
Ahli Jawatankuasa ini adalah seperti berikut:Nama Ahli
Jawatankuasa
Bilangan Mesyuarat
Yang Dihadiri
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin
Haji Mohd Hashim
7/7
Teo Tong How
6/7
Tan Siak Tee
7/7
Ketua Pegawai Kewangan, Pengarah Urusan –
Pembangunan Hartanah dan Juruaudit Dalaman telah
diundang untuk menghadiri semua mesyuarat yang
diadakan. Juruaudit Luar telah hadir dalam 4 daripada
mesyuarat tersebut.
(c)yang hendaklah memiliki sekurangkurangnya 3 tahun pengalaman pasca
kelayakan dalam bidang perakaunan
atau kewangan dan:-
(i)telah lulus peperiksaan yang
dinyatakan dalam Bahagian I Jadual
Pertama Akta Akauntan, 1967; atau
(ii)menjadi ahli salah sebuah
Persatuan Akauntan yang
dinyatakan dalam Bahagian II
Jadual Pertama, Akta Akauntan,
1967; atau
(i)memiliki ijazah sarjana muda/
sarjana/kedoktoran dalam bidang
perakaunan atau kewangan; atau
(ii)menjadi ahli salah sebuah
organisasi perakaunan profesional
yang telah diterima sebagai ahli
penuh Persekutuan Akauntan
Antarabangsa (International
Federation of Accountants); atau
(d)hendaklah memiliki pengalaman
sekurang-kurangnya 7 tahun
sebagai ketua pegawai kewangan
sebuah syarikat atau menjawat
fungsi sebagai individu utama yang
bertanggungjawab ke atas pengurusan
hal ehwal kewangan syarikat.
137
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Jawatankuasa Audit
Laporan Jawatankuasa Audit
1.4Pengarah silih ganti tidak boleh dilantik
sebagai ahli Jawatankuasa ini.
1.5Ahli Jawatankuasa ini hendaklah melantik
Pengerusi daripada kalangan mereka yang
merupakan seorang Pengarah Bebas.
1.6Jika ahli Jawatankuasa ini meletak jawatan,
meninggal dunia atau atas apa jua sebab
berhenti daripada menjadi ahli dan
menyebabkan ketidakpatuhan kepada
perenggan 1.1, 1.2 atau 1.3 di atas, pihak
Lembaga Pengarah hendaklah mengisi
kekosongan ini dalam tempoh 3 bulan.
2.
Mesyuarat
2.1Korum bagi Mesyuarat Jawatankuasa
hendaklah sekurang-kurangnya 2 ahli, dan
majoriti ahli hendaklah para Pengarah Bebas.
2.2Jawatankuasa ini hendaklah bermesyuarat
sekurang-kurangnya 4 kali setahun, di
samping mesyuarat tambahan seperti yang
diputuskan oleh Pengerusi.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
138
1.7Terma jawatan dan prestasi Jawatankuasa
ini dan setiap ahlinya hendaklah dikaji
semula oleh pihak Lembaga Pengarah
sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. Walau
bagaimanapun, pelantikan tamat apabila
seseorang ahli berhenti daripada menjadi
Pengarah.
2.3Tanpa mengambil kira perenggan 2.2 di
atas, Pengerusi hendaklah mengadakan
mesyuarat Jawatankuasa, setelah diminta
oleh mana-mana ahli Jawatankuasa ini,
Pengarah yang tidak menjadi ahli atau
Juruaudit Dalaman atau Luar; untuk
mempertimbangkan perkara yang
dibangkitkan.
2.4Juruaudit Luar berhak untuk menghadiri
mesyuarat dan menyuarakan sebarang isu
dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa
ini dan hendaklah hadir di hadapan
Jawatankuasa ini apabila diperlukan.
2.5Pengarah yang bukan ahli dan para
pekerja Syarikat dan Kumpulan yang
biasa menghadiri mesyuarat ini adalah
atas undangan Jawatankuasa ini, untuk
membantu dalam perbincangan dan
penyelesaian perkara yang dibangkitkan.
Namun begitu, Jawatankuasa ini hendaklah
bermesyuarat dengan Juruaudit Luar tanpa
kehadiran ahli lembaga pengarah eksekutif,
sekurang-kurangnya dua kali setahun.
2.6Juruaudit Dalaman hendaklah menghadiri
kesemua mesyuarat untuk membentangkan
dan membincangkan laporan audit dan
perkara lain yang berkaitan. Mereka juga
perlu memberi saranan yang sehubungan
dengannya, di samping melakukan susulan
ke atas kesemua keputusan berkaitan yang
telah dibuat.
2.7Setiausaha Syarikat hendaklah bertindak
sebagai Setiausaha Jawatankuasa ini
dan hendaklah bertanggungjawab, atas
persetujuan Pengerusi, untuk menyediakan
dan mengedarkan agenda dan notis
mesyuarat diiringi dokumentasi penerangan
kepada ahli, sebelum setiap mesyuarat.
2.8Setiausaha Jawatankuasa ini adalah
diamanahkan untuk mencatat kesemua
prosiding dan minit mesyuarat
Jawatankuasa.
2.9Di samping penyediaan minit mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan yang terperinci
yang diedarkan kepada kesemua ahli
Lembaga Pengarah, Jawatankuasa ini
akan memberi laporan ringkasan perkara
dan resolusi penting di setiap Mesyuarat
Lembaga Pengarah.
3. Hak dan Autoriti
Jawatankuasa ini diberi kuasa untuk:-
3.1Menyiasat sebarang perkara dalam bidang
tugasnya.
3.2Mempunyai sumber yang secukupnya
yang diperlukan untuk melaksanakan
kewajibannya.
3.3Memiliki akses penuh dan tidak terhad
kepada maklumat, rekod dan dokumen yang
berkaitan dengan aktivitinya.
3.4Mempunyai saluran perhubungan langsung
dengan Juruaudit Dalaman dan Luar.
3.5Menggunakan khidmat, melakukan
rundingan dan mendapatkan nasihat
undang-undang luar dan profesional bebas
lain dan memastikan kehadiran individu luar
yang memiliki pengalaman dan kemahiran
yang berkaitan yang disifatkan sebagai perlu.
3.6Mengadakan mesyuarat dengan Juruaudit
Luar, Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya,
tanpa kehadiran para Pengarah lain dan
pekerja Syarikat, apabila disifatkan sebagai
perlu.
4. Fungsi Dan Kewajiban
4.1Untuk mengkaji semula dan membuat
cadangan mengenai Piagam Audit Dalaman,
yang mentakrifkan tujuan, autoriti, skop dan
tanggungjawab bebas bagi fungsi audit
dalaman dalam Syarikat dan Kumpulan, untuk
diluluskan oleh Lembaga Pengarah.
(d)Penemuan utama penyiasatan dan
respons pihak pengurusan.
(e)Kesesuaian sebarang transaksi pihak
berkaitan dan sebarang situasi konflik
kepentingan yang mungkin timbul
dalam Syarikat atau Kumpulan termasuk
sebarang transaksi, prosedur atau tingkah
laku yang menimbulkan keraguan
mengenai integriti pihak pengurusan.
4.2Untuk mengkaji semua perkara berikut dan
melaporkan kepada pihak Lembaga Pengarah:-
(a) Dengan Juruaudit Luar:-
4.3Untuk melaporkan sebarang pelanggaran
Keperluan Penyenaraian yang belum
diselesaikan secara memuaskan, kepada Bursa
Securities.
4.4Untuk menyediakan Laporan Jawatankuasa
Audit untuk dilampirkan di dalam Laporan
Tahunan Syarikat, meliputi:-
(a)komposisi Jawatankuasa ini termasuk
nama, jawatan dan jawatan pengarah
ahlinya;
(b) bidang tugas Jawatankuasa ini;
(c)bilangan mesyuarat yang diadakan dan
butiran kehadiran setiap ahli;
(d)ringkasan aktiviti Jawatankuasa dalam
melaksanakan fungsi dan kewajipannya;
dan
(e)ringkasan aktiviti fungsi audit dalaman.
(b) Dengan Jabatan Audit Dalaman:-
(i)rancangan audit dan laporan audit
dan setakat mana bantuan yang
diberi oleh para pekerja pihak yang
diaudit;
(ii)penilaian sistem kawalan dalaman;
(iii)fi audit dan perkara yang berkaitan
dengan kesesuaian mereka yang
akan dicalonkan, dilantik dan dilantik
semula dan alasan yang mendasari
peletakan jawatan atau pemecatan
Juruaudit;
(iv)surat pengurusan dan respons pihak
pengurusan; dan
(v)isu dan keraguan yang berpunca
daripada audit.
(iii)andaian usaha berterusan; dan
(iv)pematuhan kepada standard
perakaunan, kawal selia dan lain-lain
keperluan undang-undang.
(i)kecukupan dan kerelevanan skop,
fungsi, kecekapan dan sumber
Audit Dalaman dan autoriti yang
diperlukan untuk melaksanakan
tugasnya;
(ii)rancangan audit bagi program kerja
dan keputusan proses audit dalaman
termasuk saranan dan tindakan yang
diambil;
(iii)setakat mana kerjasama dan
bantuan yang diberi oleh para
pekerja Pihak yang Diaudit; dan
(iv)penilaian prestasi audit dalaman
termasuk penilaian kakitangan kanan
dan apa-apa perkara yang berkaitan
dengan pelantikan dan penamatan
khidmat mereka.
(c)Keputusan suku tahun dan penyata
kewangan bagi tahun kewangan sebelum
diluluskan oleh pihak Lembaga Pengarah,
dengan memberi tumpuan khusus
kepada:-
(i)perubahan dan pelaksanaan dasar
dan amalan perakaunan utama;
(ii)isu penting dan luar biasa;
4.5Untuk menyemak semula perkara berikut
untuk diterbitkan dalam Laporan Tahunan
Syarikat:-
(a)pernyataan penzahiran oleh Lembaga
Pengarah mengenai:-
(i)penerapan prinsip yang
dibentangkan dalam Bahagian I Kod
Tadbir Urus Korporat Malaysia, oleh
Syarikat; dan
(ii)tahap pematuhan terhadap amalan
terbaik yang dibentangkan dalam
Bahagian II Kod Tadbir Urus Korporat
Malaysia, dengan memberi alasan
bagi bidang yang tidak dipatuhi dan
langkah alternatif yang digunakan
dalam bidang tersebut.
139
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Jawatankuasa Audit
Laporan Jawatankuasa Audit
(b)pernyataan mengenai tanggungjawab
Lembaga Pengarah untuk penyediaan
penyata kewangan tahunan teraudit.
(c)pernyataan penzahiran mengenai
keadaan sistem kawalan dalaman Syarikat
dan Kumpulan.
(d)pernyataan Jawatankuasa Audit
mengenai pengesahan pengagihan
opsyen saham kepada para pekerja
Kumpulan yang layak menurut kriteria
yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Kecil Skim Opsyen Saham Pekerja Syarikat,
pada akhir setiap tahun kewangan.
(e)penzahiran lain yang membentuk perkara
yang terkandung dalam laporan tahunan
dalam Bahagian A Lampiran 9C Syarat
Penyenaraian Bursa Securities.
Fungsi dan kewajiban di atas adalah tambahan
kepada fungsi lain seperti yang boleh dipersetujui
dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa ini dan
Lembaga Pengarah.
5. Jabatan Audit Dalaman
5.1Ketua Jabatan Audit Dalaman hendaklah
mempunyai akses tanpa had kepada Ahli
Jawatankuasa dan melaporkan kepada
Jawatankuasa ini, yang mempunyai skop
tanggungjawab merangkumi pemantauan
pembangunan dan penubuhan fungsi audit
dalaman.
5.2Dalam hal ehwal pentadbiran rutin, Ketua
Jabatan Audit Dalaman hendaklah melapor
kepada Pengerusi Eksekutif Kumpulan atau
individu yang ditugaskan oleh beliau.
RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
140
Aktiviti Jawatankuasa Audit sepanjang tempoh kewangan
berakhir 31 Disember 2009 merangkumi perkara berikut:(a)Mengkaji semula kecukupan dan kerelevanan
skop, fungsi, sumber, rancangan audit dalaman
berasaskan risiko dan keputusan proses audit
dalaman dengan Jabatan Audit Dalaman.
(b)Mengkaji semula aktiviti audit yang dijalankan oleh
Jabatan Audit Dalaman dan laporan audit yang
berkaitan demi memastikan tindakan pembetulan
diambil untuk menangani isu risiko yang
dilaporkan.
(c)Mengkaji semula dengan bantuan Jabatan Audit
Dalaman dan pihak pengurusan, kecukupan,
kesesuaian dan pematuhan kepada prosedur
yang ditetapkan untuk memantau transaksi pihak
berkaitan yang berulang-ulang.
(d)Mengkaji semula dengan Juruaudit Luar, rancangan
audit Syarikat dan Kumpulan bagi tempoh
(termasuk pendekatan risiko dan audit, penilaian
sistem, fi audit, isu yang dibangkitkan dan respons
pihak pengurusan) sebelum permulaan audit
tahunan.
(e)Mengkaji semula tahap bantuan yang diberi oleh
pihak pengurusan dan isu dan keraguan yang
muncul daripada audit dengan Juruaudit Luar,
tanpa kehadiran kakitangan pengurusan dan ahli
lembaga pengarah eksekutif.
(f )Mengkaji semula penyata kewangan, laporan
audit, isu dan keraguan yang timbul daripada audit
statutori dengan Juruaudit Luar.
(g)Mengkaji semula dan membincangkan Akaun
Pengurusan dengan pihak pengurusan.
(h)Mengkaji semula keputusan suku tahun dan
penyata kewangan dengan pihak pengurusan dan
Juruaudit Luar untuk membuat cadangan kepada
pihak Lembaga Pengarah dan penyerahan kepada
Bursa Securities.
(i)Mengkaji semula kesemua transaksi pihak berkaitan
yang berulang-ulang yang disertai oleh Syarikat
dan Kumpulan semasa mesyuarat Jawatankuasa
yang diadakan setiap suku tahun, demi memastikan
yang ia berdasarkan urus niaga tulus dan mengikut
terma komersil biasa.
(j)Mengkaji semula dan meluluskan Pekeliling kepada
para Pemegang Saham mengenai cadangan
mandat para pemegang saham untuk transaksi
pihak berkaitan yang berulang-ulang dan cadangan
autoriti untuk membeli saham sendiri oleh Syarikat
serta sebagai pernyataan oleh Jawatankuasa Audit
mengenai cadangan mandat para pemegang
saham untuk transaksi pihak berkaitan yang
berulang-ulang.
(k)Mengkaji semula sebarang situasi konflik
kepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat
atau Kumpulan termasuk sebarang transaksi,
prosedur atau tingkah laku yang menimbulkan
keraguan mengenai integriti pihak pengurusan.
(l)Membincangkan implikasi sebarang perubahan
dan pengumuman mengenai Syarikat dan
Kumpulan, yang dikeluarkan oleh badan statutori
dan kawal selia.
(m)Membuat laporan kepada Lembaga Pengarah
mengenai isu penting dan kebimbangan yang
dibincangkan semasa mesyuarat Jawatankuasa
diiringi cadangan yang boleh diterima pakai.
Minit mesyuarat dibentangkan, dibincangkan dan
diambil perhatian oleh kesemua ahli Lembaga
Pengarah.
(n)Mengkaji semula dan meluluskan Laporan
Jawatankuasa Audit untuk dimasukkan ke dalam
Laporan Tahunan Syarikat 2008.
(o)Mengkaji semula pernyataan penzahiran dan
pematuhan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
dan keadaan kawalan dalaman serta Pernyataan
Tanggungjawab Pengarah pada penyata
kewangan teraudit tahunan untuk dimasukkan ke
dalam Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun 2008.
(p)Menyemak dan membincangkan prestasi Pusat
Perkhidmatan Kewangan Yang Dikongsi dalam
menyampaikan laporan perakaunan yang jitu dan
tepat pada masanya.
(c)Mengeluarkan laporan audit kepada
Jawatankuasa dan pihak pengurusan, dengan
mengenal pasti kelemahan dan isu serta
memberi saranan untuk penambahbaikan.
(d)Bertindak berdasarkan cadangan Jawatankuasa
dan/atau pihak pengurusan kanan ke atas
kebimbangan mengenai operasi atau kawalan
dan isu penting bagi Syarikat dan Kumpulan.
(e)Membuat susulan mengenai tindakan
pembetulan yang diserlahkan dalam isu audit
oleh Juruaudit Luar.
(f )Melaporkan kepada Jawatankuasa Audit
mengenai kajian semula kecukupan, kesesuaian
dan pematuhan terhadap prosedur yang
diwujudkan untuk menyelia transaksi pihak
berkaitan yang berulang-ulang.
(g)Mengkaji semula kesesuaian pernyataan
penzahiran berkaitan pematuhan kepada Kod
Tadbir Urus Korporat Malaysia dan keadaan
kawalan dalaman serta Laporan Jawatankuasa
Audit.
LATIHAN JAWATANKUASA AUDIT
Butiran program latihan dan seminar yang dihadiri
oleh setiap Ahli Jawatankuasa ini sepanjang tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009 dibentangkan
dalam Pernyataan Tadbir Urus Korporat di bawah tajuk
“Latihan Pengarah”.
FUNGSI DAN RINGKASAN AKTIVITI AUDIT
DALAMAN
Fungsi audit dalaman dilaksanakan secara dalaman dan
dikendalikan oleh Jabatan Audit Dalaman Kumpulan.
Sepanjang tempoh kewangan berakhir 31 Disember
2009, Jabatan Audit Dalaman mengendalikan aktiviti
berikut:(a)Menyediakan rancangan audit tahunan untuk
diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.
(b)Melaksanakan audit berasaskan risiko berkaitan
unit perniagaan Syarikat dan Kumpulan yang
strategi secara kerap, yang meliputi kajian
semula sistem kawalan dalaman, sistem
maklumat perakaunan dan pengurusan serta
pengurusan risiko.
(h)Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa ini untuk
membentangkan dan membincangkan laporan
audit dan susulan perkara yang dibangkitkan.
(i)Melaksanakan penilaian bebas ke atas rangka
kerja pengurusan risiko yang memberi tumpuan
utamanya kepada kecukupan dan keberkesanan
rangka kerja tersebut.
Kos yang ditanggung untuk fungsi audit dalaman
bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009
berjumlah RM1,541,091.
141
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Jawatankuasa Audit
Pernyataan Kawalan Dalaman
PENGENALAN
Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia menetapkan bahawa
Lembaga Pengarah bagi syarikat tersenarai awam
hendaklah memastikan sistem kawalan dalaman yang
utuh demi memelihara pelaburan para pemegang
saham dan aset Kumpulan. Di bawah ini dibentangkan
Pernyataan Kawalan Dalaman Lembaga Pengarah
(Lembaga Pengarah) SunCity (“Kumpulan”) sebagai
sebuah Kumpulan, yang dibuat untuk mematuhi
Perenggan 15.26 Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia
Securities Berhad dan Pernyataan Kawalan Dalaman:
Panduan bagi Pengarah Syarikat Tersenarai Awam.
TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH
Pihak Lembaga Pengarah memandang berat, dan
komited untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman
dan amalan pengurusan risiko yang utuh dalam
Kumpulan dalam usaha memastikan tadbir urus
korporat yang baik diamalkan. Lembaga Pengarah
menegaskan tanggungjawabnya untuk mengkaji
semula kecukupan dan integriti sistem kawalan dalaman
serta sistem maklumat pengurusan Kumpulan. Ini
termasuk sistem untuk memastikan pematuhan kepada
undang-undang yang berkuat kuasa, peraturan, arahan,
garis panduan dan amalan pengurusan risiko.
Namun begitu, seperti sebarang sistem kawalan
dalaman, sistem kawalan dalaman Kumpulan direka
untuk mengurus risiko demi mencapai objektif
perniagaan dan sebaliknya bukan untuk menyingkirkan
risiko kegagalan sama sekali. Dengan yang demikian,
sistem kawalan dalaman hanya boleh memberi
keyakinan yang munasabah dan bukan mutlak terhadap
salah nyata atau kerugian material.
SISTEM KAWALAN DALAMAN KUMPULAN
Mekanisme Pemantauan dan Gaya Pengurusan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
142
Mesyuarat suku tahun Lembaga Pengarah,
Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan pihak
pengurusan yang dijadualkan setiap suku tahun adalah
antara platform utama yang membolehkan prestasi dan
tindakan Kumpulan dipantau. Pengendalian sehariharian perniagaan diamanahkan kepada para Pengarah
Urusan (“MD”) dan pasukan pengurusan mereka
masing-masing. Ketua setiap subsidiari dan Jabatan
yang beroperasi dalam Kumpulan diamanahkan dengan
tanggungjawab mengurus operasi masing-masing, di
bawah penyeliaan Pengerusi Eksekutif dan MD.
Para MD menyampaikan harapan Lembaga Pengarah
secara aktif kepada pihak pengurusan dalam mesyuarat
pengurusan serta semasa mereka hadir dalam berbagai
mesyuarat projek/pemilik. Dalam mesyuarat ini, risiko
operasi dan kewangan dibincangkan dan ditangani.
Pihak Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk
menetapkan hala tuju perniagaan dan memantau peri
laku operasi Kumpulan melalui berbagai Jawatankuasa
Lembaga Pengarah dan mekanisme pelaporan
pengurusan. Melalui mekanisme ini, Lembaga Pengarah
dimaklumkan mengenai kesemua isu kawalan utama
yang berkaitan dengan kawalan dalaman, pematuhan
kawal selia dan pengambilan risiko.
Pengurusan Risiko Syarikat
Dalam mengendalikan tanggungjawab kepimpinannya,
Lembaga Pengarah mengiktiraf bahawa pengurusan
risiko yang berkesan adalah sebahagian daripada
amalan pengurusan perniagaan yang baik. Lembaga
Pengarah mengiktiraf bahawa kesemua bidang
aktiviti Kumpulan melibatkan berbagai tahap risiko
dan komited untuk memastikan yang Kumpulan
mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang
berkesan yang membolehkan Kumpulan mengenal
pasti, menilai dan mengurus risiko yang mempengaruhi
pencapaian objektif perniagaan Kumpulan tepat pada
masanya dan secara berkesan, dalam ruang lingkup
parameter risiko yang ditakrif.
Maklumat terperinci mengenai Pengurusan Risiko
Perusahaan dibentangkan pada halaman 144 hingga
147 Laporan Tahunan ini.
Unsur Utama bagi Sistem Kawalan Dalaman
Kumpulan
Sistem kawalan dalaman Kumpulan semasa
mengandungi unsur utama berikut:•Wawasan, misi, falsafah korporat dan hala tuju
strategik yang jelas yang disampaikan kepada para
pekerja di semua peringkat.
•Lembaga Pengarah yang mengekalkan kawalan ke
atas Kumpulan dengan mekanisme pengurusan
yang sewajarnya yang membolehkan Lembaga
Pengarah menyemak semula kemajuan Kumpulan.
•Bajet tahunan dan rancangan pengurusan
yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah
yang disediakan oleh setiap subsidiari semasa
pelaksanaan Rancangan Perniagaan dalam usaha
mempertimbangkan kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman yang berkaitan termasuk
analisis pesaing, pasaran dan persekitaran yang
lebih luas.
•Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang berkaitan
dengan bidang tugas formal yang menggariskan
fungsi dan kewajipan yang ditugaskan oleh
Lembaga Pengarah kepada mereka dengan jelas.
•Manual dasar dan prosedur yang komprehensif
bagi kesemua unit operasi utama yang
menyediakan garis panduan dan had autoriti
yang merangkumi berbagai hal ehwal operasi,
kewangan, sumber manusia serta kesihatan dan
keselamatan.
•Penggunaan intranet sebagai satu kaedah yang
berkesan untuk berkomunikasi dan berkongsi ilmu.
•Mesyuarat pengurusan bahagian yang kerap
diadakan yang melibatkan penyemakan semula
operasi, prestasi kewangan, hal ehwal sumber
manusia dan rancangan perniagaan Kumpulan.
•Penyampaian dasar dan garis panduan berhubung
hal ehwal sumber manusia kepada kesemua para
pekerja melalui buku panduan kakitangan yang
juga disediakan melalui intranet.
•Sistem penilaian prestasi sistematik bagi kesemua
peringkat kakitangan.
•Latihan berkaitan yang disediakan kepada
kakitangan kesemua fungsi untuk mengekalkan
tahap kecekapan dan keupayaan yang tinggi.
•Inisiatif peningkatan kualiti berterusan seperti
pentauliahan ISO 9001:2000.
•Fungsi audit dalaman yang mengendalikan audit
dalaman berdasarkan rancangan audit berasaskan
risiko tahunan yang diluluskan oleh Jawatankuasa
Audit (“AC”).
Mekanisme Jaminan
AC diamanahkan oleh Lembaga Pengarah dengan tugas
mengkaji semula dan memantau keberkesanan sistem
kawalan dalaman Kumpulan. Dalam melaksanakan
tanggungjawabnya, AC bergantung kepada sokongan
Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (“GIAD”) yang
menjalankan audit dalaman ke atas berbagai unit
operasi dalam Kumpulan berdasarkan rancangan audit
berasaskan risiko yang diluluskan setiap tahun oleh AC.
Berdasarkan audit ini, GIAD menyediakan laporan
berkala untuk AC dengan menyerlahkan pemerhatian,
cadangan dan pelan tindakan pengurusan untuk
memperbaiki sistem kawalan dalaman Kumpulan.
Di samping itu, AC turut mengkaji semula dan
mempertimbangkan sebarang perkara yang berkaitan
dengan kawalan dalaman yang diserlahkan oleh
Juruaudit Luar sepanjang audit statutori yang mereka
lakukan ke atas penyata kewangan Kumpulan.
Di samping itu, sebagai sebahagian daripada keperluan
perakuan ISO 9001:2000 yang ditauliahkan kepada
aktiviti pembangunan hartanah Kumpulan dan Sunway
Medical Centre Berhad, audit berjadual dilaksanakan
oleh juruaudit dalaman syarikat serta oleh juruaudit
badan pentauliahan yang berkaitan. Keputusan audit
dilaporkan kepada pihak pengurusan.
Laporan AC dibentangkan pada halaman 137 hingga
141 Laporan Tahunan ini.
KOMITMEN LEMBAGA PENGARAH
Lembaga Pengarah menyedari bahawa Kumpulan
beroperasi dalam persekitaran perniagaan yang
dinamik yang memerlukan sistem kawalan dalaman
yang responsif agar dapat menyokong objektif
perniagaannya. Untuk mencapai matlamat ini, Lembaga
Pengarah kekal komited untuk mengekalkan sistem
kawalan dalaman yang kukuh dan berwibawa dan
meyakini bahawa keseimbangan objektif perniagaan
dan kecekapan operasi mampu dicapai.
KESIMPULAN LEMBAGA PENGARAH
Pihak Lembaga Pengarah dengan suka cita melaporkan
bahawa keadaan sistem kawalan dalaman dan kaedah
pengurusan risiko yang diamalkan mampu mencapai
objektif Kumpulan, iaitu untuk memastikan tadbir urus
korporat yang baik. Tiada kegagalan atau kelemahan
kawalan yang material yang boleh memberi kesan
buruk yang material ke atas keputusan Kumpulan bagi
tahun dalam kajian.
Pernyataan Kawalan Dalaman ini telah diluluskan
oleh Lembaga Pengarah pada 25 Februari 2010.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Pengerusi Eksekutif
143
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pernyataan Kawalan Dalaman
Pengurusan Risiko Perusahaan
Pengurusan risiko yang utuh membentuk bahagian
yang melengkapi kesemua perniagaan Kumpulan
SunCity. Pengurusan risiko, merupakan komponen
penting dalam mengekalkan perniagaan yang
berkualiti tinggi dan mapan bagi para pemegang
saham kami, serta membantu untuk menyampaikan
tujuan dan strategi teras Kumpulan secara berkesan
dan cekap.
Bersepadu : Proses ERM disepadukan ke dalam budaya
SunCity dan diterapkan di dalam dasar dan prosedur
yang dilaksanakan dalam Kumpulan. Pendekatan
yang bersepadu ini memberikan pandangan holistik
mengenai risiko Kumpulan dan membolehkan risiko
yang dihadapi oleh berbagai perniagaan diselaraskan
dengan objektif strategik Kumpulan.
Terfokus : ERM dalam Kumpulan tertumpu untuk
menangani risiko operasi di peringkat Unit Perniagaan
dan risiko strategik di peringkat Lembaga Pengarah.
Memberi fokus kepada risiko di pelbagai peringkat
membantu dalam mengenal pasti dan mengurangkan
risiko lebih awal sebelum ia memberi kesan yang
membawa bencana kepada operasi Kumpulan.
Berterusan : ERM adalah proses mengenal pasti,
menganalisis, menilai, mengurangkan, memantau dan
menyemak secara berterusan risiko yang dihadapi oleh
aktiviti organisasi.
BE
RT
PEMANTAUAN
ER
US
A
N
PERAWATAN
PENILAIAN
ANALISIS
MENGENAL PASTI
PENJAGAAN KESIHATAN
RIADAH
Risiko
HOSPITALITI
PELABURAN HARTANAH
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
144
PEMBANGUNAN HARTANAH
Risiko
MENYEMAK SEMULA
FO
KU
S
Mengenal pasti secara sistematik dan menangani
ancaman yang ketara yang dihadapi oleh syarikat,
telah sekian lama menjadi sebahagian daripada tadbir
urus korporat yang diamalkan oleh SunCity. Amalan ini
telah membantu mencegah kesan negatif yang ketara,
terutamanya dalam suasana ekonomi semasa yang
mampu menggoyahkan strategi korporat dan prestasi
global Kumpulan. Keadaan pasaran yang tidak stabil
sepanjang 12 bulan yang lalu merupakan pengalaman
perit yang perlu dihadapi untuk menguji kekuatan
proses pengurusan risiko kami.
Pengurusan Risiko Perusahaan (“ERM”) di SunCity
adalah:-
BERSEPADU
RANGKA KERJA DAN PROSES PENGURUSAN
RISIKO
Dalam mengurus risiko, kami menggunakan
pendekatan mengenal pasti, memantau dan menilai
risiko di seluruh Kumpulan. Kami juga mengubah
konsep pengurusan risiko daripada pandangan
pengurusan risiko jangka pendek (“Melindung Nilai”)
kepada pandangan jangka panjang dengan mengurus
risiko demi memastikan kemapanan dan pertumbuhan
Kumpulan (“Menstabilkan Nilai”).
2.
Selera Risiko:
Selera risiko menentukan toleransi keseluruhan
terhadap kerugian berkaitan risiko dari segi
ukuran kuantitatif dan kualitatif.
3.
Proses Pengurusan Risiko:
Proses ini pada asalnya melibatkan:-
(a)Menilai potensi kesan faktor dalaman
dan luaran yang mungkin menjejaskan
Kumpulan secara langsung atau tidak
langsung.
(b)Menggunakan aspek kuantitatif dan
kualitatif untuk menilai potensi kesan dan
kemungkinan berlakunya risiko yang
dikenal pasti.
(c)Mengawasi dan melaporkan risiko secara
sistematik, rancangan pengurangan serta
keberkesanan rancangan pengurangan ini.
Terdapat 3 bidang tumpuan utama dalam proses
pengurusan risiko kami:-
1. Rangka kerja Risiko :
Rangka kerja ini membantu memastikan
ketekalan dan ketelusan di seluruh organisasi.
Pada asasnya ia:
(a)Mewujudkan tanggungjawab fungsian dan
kebertanggungjawaban yang jelas dalam
struktur jawatankuasa untuk pengurusan
risiko.
(b)Menetapkan dasar dan had risiko yang tekal
dengan selera risiko dan toleransi risiko
Kumpulan.
(c)Memastikan kemahiran dan sumber yang
sewajarnya digunakan dalam pengurusan
risiko.
PENGURUSAN
RISIKO
SELERA RISIKO
PROSES PENGURUSAN RISIKO
145
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengurusan Risiko Perusahaan
Pengurusan Risiko Perusahaan
STRUKTUR PENGURUSAN RISIKO
Lembaga Pengarah (“BOD”)
Struktur pengurusan risiko mewakili hierarki yang
digunakan untuk menyelia dan mengurus risiko
Kumpulan.
BOD SunCity memantau dan menyelia ERM dan
memastikan bahawa proses pengurusan risiko yang
dibentuk dan dilaksanakan dalam Kumpulan sejajar
dengan strategi korporat BOD dan berfungsi seperti
yang diarahkan. BOD turut memastikan bahawa
langkah yang sewajarnya diambil untuk memupuk
budaya pembuatan keputusan yang diselaraskan
menurut risiko di seluruh organisasi.
Jawatankuasa Kerja Risiko (“RWC”)
Di SunCity, kakitangan pengurusan utama dan ketua
jabatan diberi amanah oleh RWC untuk mengenal
pasti dan mengurus risiko dalam ruang lingkup dan
standard yang ditakrif. RWC mengenal pasti risiko
yang termasuk dalam bidang tanggungjawabnya
serta kesan yang mungkin terhasil daripada risiko
ini. RWC juga bertanggungjawab untuk mengenal
pasti penunjuk prestasi dan rancangan pengurangan
yang akan membolehkan mereka mengawasi dan
mengurangkan kesan risiko ke atas perniagaan utama
dan aktiviti kewangan mereka.
Bahagian Pengurusan Risiko Kumpulan (“GRMD”)
Peranan utama GRMD adalah untuk memastikan
bahawa risiko perniagaan, yang mungkin menyentuh
strategi, operasi, kewangan, alam sekitar atau yang
melibatkan reputasi Kumpulan, difahami dan boleh
dilihat oleh semua yang terlibat. GRMD terus berusaha
untuk menambah baik pengurusan risiko dengan
berkongsi amalan terbaik di seluruh organisasi.
RWC bermesyuarat setiap suku tahun. Risiko utama
yang telah dikenal pasti dalam bidang operasinya
seterusnya dimaklumkan kepada Jawatankuasa
Pengurusan Risiko.
Jawatankuasa Pengurusan Risiko (“RMC”)
RMC menerajui urusan mempertimbangkan isu
pengurusan risiko bagi pihak Lembaga Pengarah dan
menyediakan khidmat nasihat dan maklum balas
kepada Lembaga Pengarah seperti yang sewajarnya. Tanggungjawab RMC boleh diringkaskan kepada
3 bidang:(a)Penyeliaan rangka kerja risiko – memastikan
bahawa rangka kerja risiko ini sesuai untuk
tujuannya dan beroperasi secara berkesan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
146
(b)Memprofil risiko seluruh perusahaan –
memastikan profil risiko seluruh perusahaan
diurus dalam ruang lingkup selera risiko
Kumpulan. Ini merangkumi tanggungjawab
mengkaji semula rancangan pengurangan bagi
risiko seluruh perusahaan utama.
(c)Pelaporan risiko – memastikan bahawa risiko
utama dilaporkan kepada pihak Lembaga
Pengarah. Risiko yang ketara dilaporkan seiringan
dengan rancangan pengurangannya.
G
Modal Insan
Kawalselia
Luaran
Undangundang
Tadbir Urus Korporat
BOD
D
RWC
R
Pembekal
Kewangan
RMC
Produk dan Perkhidmatan
Operasi
Pelanggan
M
FAKTOR RISIKO UTAMA
Pengurusan risiko dalam Kumpulan meliputi proses
pengenalan risiko secara berterusan di mana semua
Unit Perniagaan mengenal pasti dan mendaftar
risiko mereka masing-masing ke dalam daftar risiko
yang kemudiannya dikumpulkan dan disusun dalam
Kad Skor Risiko Korporat. Pengurusan setiap Unit
Perniagaan menggunakan pendekatan pengurusan
risiko strategik dari atas ke bawah. Terdapat berbagai
proses dan sistem untuk menjejaki dan mengurangkan
risiko sedia ada dan baharu yang dihadapi oleh
perniagaan Kumpulan.
Risiko dalam Kumpulan dibahagikan kepada 10
kategori yang luas meskipun mungkin ada bidang
yang saling bertindih:(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f )
(g)
(h)
(i)
(j)
Luar
Kawal selia
Undang-undang
Tadbir Urus Korporat
Kewangan
Pelanggan
Produk dan Perkhidmatan
Pembekal
Modal Insan
Operasi
Risiko Utama Sepanjang Tempoh Kewangan
Berakhir 31 Disember 2009
Sepanjang tempoh kewangan lalu, risiko utama yang
dihadapi oleh Kumpulan diringkaskan seperti di
bawah:1. Risiko Strategik
Risiko strategik juga merupakan risiko yang
organisasi perlu ambil dalam usaha melebarkan
sayap dan untuk kesinambungan jangka panjang
dan kemapanan organisasi. Krisis ekonomi yang
dihadapi telah mengakibatkan cabaran yang
kompleks bagi semua perniagaan. Kumpulan
turut menghadapi risiko strategik kerana
pengembangan yang dijalankan dan projek
yang dikendalikan secara global. Namun begitu,
pengurusan sudah melaksanakan segala usaha
yang diperlukan untuk menganalisis pasaran
baharu dan juga berganding rapat dengan
rakan perniagaan setempat demi menguruskan
masalah rumit yang dihadapi ini.
2. Risiko Negara
Dengan kehadiran dari segi geografi di beberapa
negara secara serentak, perniagaan Kumpulan
terdedah kepada tahap berbeza risiko di negaranegara ini. Kumpulan menjalin kerjasama erat
dengan rakan perniagaan setempat dan pihak
berkuasa untuk memastikan mereka sentiasa
termaklum mengenai perkembangan terkini dari
segi perkembangan politik dan ekonomi, risiko
negara serta perubahan dalam bidang undangundang dan kawal selia.
3. Risiko Kewangan
Risiko kewangan yang dihadapi oleh organisasi
berhubung kait dengan kadar faedah, mata wang
asing, kecairan dan kredit. Pengurusan risiko
kewangan berusaha untuk memastikan bahawa
terdapat pengurangan dalam aliran keluar tunai
dan penambahan dalam aliran masuk tunai demi
memastikan perniagaan Kumpulan mampu terus
berkembang. Pada masa yang sama, ia turut
mengambil kira kesan risiko naik turun mata
wang, risiko kadar faedah, dan risiko lain yang
berkaitan dengan pasaran kewangan luar.
147
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pengurusan Risiko Perusahaan
Maklumat Pematuhan Tambahan
Maklumat yang dibentangkan di bawah adalah menurut
Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad:-
1.STATUS PENGGUNAAN PEROLEHAN
YANG BERPUNCA DARIPADA CADANGAN
KORPORAT
Syarikat tidak mengendalikan sebarang cadangan
korporat untuk mendapat perolehan sepanjang
tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009.
2.OPSYEN KE ATAS SAHAM BIASA, WARAN
ATAU SEKURITI BOLEH TUKAR YANG
DILAKSANAKAN
Sepanjang tempoh kewangan berakhir 31
Disember 2009, sejumlah 2,000 opsyen ke atas
saham biasa dilaksanakan menurut Skim Opsyen
Saham Pekerja Syarikat (“ESOS”) Syarikat dan
sejumlah 30,900 waran dilaksanakan menurut
Waran Syarikat 2007/2017.
7. JAMINAN KEUNTUNGAN
Tiada jaminan keuntungan diberi oleh Syarikat
sepanjang tempoh kewangan berakhir 31
Disember 2009.
8.KONTRAK MATERIAL YANG MELIBATKAN
KEPENTINGAN PARA PENGARAH DAN
PEMEGANG SAHAM UTAMA
Kecuali seperti yang dibentangkan di bawah,
tiada kontrak material (bukan kontrak yang
disertai dalam perjalanan biasa perniagaan) yang
disertai oleh Syarikat dan/atau subsidiarinya yang
melibatkan kepentingan para pengarah dan para
pemegang saham utama sepanjang tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009:
(a)Perjanjian Langganan bertarikh 11 Julai 2008
di antara Syarikat dan SunwayMas Sdn Bhd
(“SunwayMas”), sebuah subsidiari milik penuh
Sunway Holdings Berhad (“Sunway Holdings”)
dengan Sunway Real Estate (China) Limited
(“Sunway Real Estate”) untuk langganan
9,995 saham biasa baharu pada HK$1.00
sesaham dan 148,000,000 saham keutamaan
boleh tebus (“RPS”) pada HK$0.01 sesaham
pada harga terbitan HK$1.00 sesaham dalam
Sunway Real Estate.
(b)Perjanjian Jual Beli Saham bertarikh 9 Jun
2009 di antara Sunway Holdings (Vietnam)
Sdn Bhd (“Sunway Holdings Vietnam”) dan
Sunway Property (China) Limited (“Sunway
Property”), sebagai subsidiari Sunway
Holdings dengan Mega Methods Sdn Bhd
(kini dikenali sebagai SunCity Vietnam Sdn
Bhd) (“SunCity Vietnam”), sebuah subsidiari
milik penuh Syarikat untuk pengambilalihan
keseluruhan modal saham diterbitkan dan
berbayar Hochimex Nominee Company
Limited (“Hochimex”) dan subsidiarinya,
Sunway Hotel Hanoi Liability Limited
Company dengan Satu Ahli [“SHHLLC”]
untuk imbalan tunai berjumlah USD17 juta
(bersamaan sekitar RM59.33 juta) [selepas
ini dirujuk sebagai “Pengambilalihan Sunway
Hotel Hanoi”]. SHHLLC adalah subsidiari milik
penuh Hochimex dan pengendali hotel
di Hanoi, Vietnam yang dikenali sebagai
“Sunway Hotel Hanoi”.
3.RESIT DEPOSITORI AMERIKA (“ADR”) ATAU
PROGRAM RESIT DEPOSITORI GLOBAL (“GDR”)
Syarikat tidak menaja sebarang program ADR
atau GDR sepanjang tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009.
4.
SEKATAN DAN/ATAU PENALTI
Tiada sebarang sekatan awam dan/atau penalti
yang dikenakan ke atas Syarikat dan subsidiarinya,
Para Pengarah atau pihak Pengurusan oleh badan
kawal selia yang berkaitan sepanjang tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009.
5.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
148
FI BUKAN AUDIT
Fi bukan audit yang dibayar/perlu dibayar kepada
Juruaudit Luar Syarikat dan subsidiarinya bagi
tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009
berjumlah RM399,720.
6.
PERBEZAAN KEPUTUSAN
Tiada varians 10% atau lebih di antara
keputusan teraudit tahun kewangan berakhir
31 Disember 2009 dengan yang tidak teraudit
yang diumumkan oleh Syarikat sebelum ini.
Syarikat tidak mendedahkan sebarang anggaran,
ramalan atau unjuran keuntungan bagi tempoh
kewangan ini.
(c)Perjanjian Tambahan bertarikh kepada
Perjanjian Langganan yang bertarikh 11
Julai 2008 di antara Syarikat dan SunwayMas
dengan Sunway Real Estate untuk
melanjutkan syarat pemenuhan tempoh
kepada 31 Ogos 2009 dan menukar jumlah
bilangan RPS yang akan dilanggan oleh
Syarikat dan SunwayMas dalam Sunway Real
Estate seperti berikut:-
(i)Syarikat akan melanggan 89,659,158 RPS
dan sebaliknya bukan 88,800,000 RPS;
dan
(ii)SunwayMas akan melanggan 60,675,949
RPS dan sebaliknya bukan 59,200,000
RPS.
(d)Perjanjian Tambahan bertarikh 8 Disember
2009 di antara Sunway Holdings Vietnam dan
Sunway Property dengan SunCity Vietnam
untuk melanjutkan Tempoh Pemenuhan
Syarat (seperti yang ditakrifkan dalam
pengumuman Syarikat bertarikh 10 Jun 2009)
bagi Pengambilalihan Sunway Hotel Hanoi
untuk 6 bulan lagi yang akan luput pada 9
Jun 2010 atau tempoh lain yang pihak-pihak
yang terlibat persetujui.
Perhubungan Pihak Berkaitan bagi item (a)
dan (c) di atas
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama
Syarikat dan Sunway Holdings. Beliau memiliki
kepentingan tidak langsung dalam SunwayMas
melalui Sunway Holdings.
erhubungan Pihak Berkaitan bagi item (b)
P
dan (d) di atas
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
adalah Pengarah dan Pemegang Saham Utama
Syarikat dan Sunway Holdings. Beliau memiliki
kepentingan yang tidak langsung dalam SunCity
Vietnam melalui Syarikat. Beliau juga mempunyai
kepentingan tidak langsung dalam Sunway
Holdings Vietnam dan Sunway Property melalui
Sunway Holdings.
memiliki kepentingan yang tidak langsung dalam
SunCity Vietnam melalui Syarikat. Mereka juga
mempunyai kepentingan tidak langsung dalam
Sunway Holdings Vietnam dan Sunway Property
melalui Sunway Holdings.
Evan Cheah Yean Shin, sebagai anak Tan Sri
Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, adalah
Pemegang Saham Utama Sunway Holdings.
Beliau mempunyai kepentingan tidak langsung
dalam Sunway Holdings Vietnam dan Sunway
Property melalui Sunway Holdings.
Sungei Way Corporation Sdn Bhd, Timah Dunia
Dredging Sdn Bhd dan Active Equity Sdn
Bhd adalah Pemegang Saham Utama bagi
Syarikat dan Sunway Holdings. Mereka memiliki
kepentingan yang tidak langsung dalam
SunCity Vietnam melalui Syarikat. Mereka juga
mempunyai kepentingan tidak langsung dalam
Sunway Holdings Vietnam dan Sunway Property
melalui Sunway Holdings.
9.DASAR PENILAIAN SEMULA HARTA TANAH
Maklumat lebih terperinci mengenai penilaian
semula Hartanah Pelaburan dizahirkan dalam
Nota 2.2(g) dalam Nota yang Mengiringi Penyata
Kewangan ini.
Kesemua harta tanah Kumpulan lain dinyatakan
pada kos setelah ditolak susut nilai terkumpul
dan/atau kerugian ketaksempurnaan terkumpul,
di mana berkenaan.
10.PERNYATAAN OLEH JAWATANKUASA AUDIT
BERKAITAN PENGAGIHAN OPSYEN KE ATAS
SAHAM BIASA MENURUT ESOS SYARIKAT
Tiada peruntukan opsyen ke atas saham biasa
baru menurut ESOS Syarikat sepanjang tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009.
11. PEMBELIAN BALIK SAHAM
Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng
dan Sarena Cheah Yean Tih, masing-masing
sebagai isteri dan anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, adalah Pemegang Saham
Utama Syarikat dan Sunway Holdings. Mereka
Syarikat tidak membeli balik sebarang
sahamnya sendiri dalam tempoh kewangan
berakhir 31 Disember 2009.
149
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Maklumat Pematuhan Tambahan
Di SunCity, program perhubungan pelabur
kami amat dititik beratkan kerana ia menjadi
salah satu kaedah untuk menggalakkan
kebertanggungjawaban, ketelusan dan
komunikasi terbuka dengan komuniti
pelabur dan mampu membantu para pelabur
kami membuat keputusan yang jitu dan
tepat pada masanya. SunCity mengekalkan
kerelevanannya dalam komuniti pelabur
dengan menyebarkan maklumat melalui
berbagai saluran termasuk jerayawara pelabur,
persidangan, perbincangan antara empat
mata/dalam kumpulan, laporan tahunan dan
suku tahun, siaran akhbar dan laman web
korporat.
Perhubungan
Pelabur
Mempromosi Komunikasi
Dua Hala
Pada tahun 2009 sahaja, SunCity telah
mengendalikan lebih 50 mesyuarat
perhubungan pelabur, di peringkat setempat
dan antarabangsa. Di samping itu, SunCity
juta telah menyertai pelbagai jerayawara
tanpa-urus niaga dan persidangan pelabur,
termasuk Forum Ekuiti Asia Nomura (“NAEF”)
yang merupakan persidangan ekuiti Pan Asia
yang terbesar di rantau ini. Acara penting ini
memberi peluang kepada sekitar 200 syarikat
berprestasi tinggi di Asia untuk memantapkan
kedudukan mereka di hadapan khalayak
sasaran yang merangkumi lebih 1,000
pelabur global serta ahli komuniti institusi
pelaburan. SunCity berbangga untuk menjadi
satu-satunya syarikat hartanah Malaysia
yang diundang ke acara berprestij ini, yang
memperlihatkan Ketua Pegawai Kewangan
kami menyampaikan pembentangan korporat
mengenai Kumpulan.
Sesi taklimat dan mesyuarat yang dinyatakan
di atas, selaras dengan nilai dan kepercayaan
Kumpulan, menggalakkan saluran komunikasi
dua hala dengan komuniti pelabur setempat
dan antarabangsa dalam usaha memastikan
mereka sentiasa mendapat maklumat
terkini mengenai pelbagai pencapaian
Kumpulan yang penting. Pada masa yang
sama, saluran ini juga memberi SunCity
peluang untuk bersua muka dengan para
pelabur dan memahami keperluan dan
pandangan mereka, di samping menarik
minat, mengekalkan dan mengukuhkan asas
pelabur kami.
Laporan Tahunan Yang
Meraih Anugerah
SunCity menyedari dan mengiktiraf bahawa
laporan tahunan merupakan alat yang
penting untuk para pelabur mendapat
maklumat yang terperinci mengenai hal
ehwal SunCity serta prestasi kewangan
dan inisiatifnya yang terkini. Atas dasar
inilah, usaha SunCity untuk menggalakkan
kebertanggungjawaban, ketelusan dan
komunikasi terbuka dengan para pelabur,
sekali lagi ditegaskan dan terbukti apabila
SunCity meningkatkan kedudukannya
dalam Anugerah Laporan Tahunan Korporat
Kebangsaan (“NACRA”)1, dengan memenangi
Anugerah Kecemerlangan Industri bagi
kategori Hartanah, Hotel dan Amanah (untuk
tiga tahun berturut-turut bagi SunCity)
dan Anugerah Perak bagi Laporan Tahunan
Bahasa Malaysia Terbaik.
Laman Web Yang Bermaklumat
dan Mesra Pengguna
Laman web korporat SunCity,
www.sunwaycity.com telah turut diberi wajah
dan imej baharu pada April 2010. Laman
web korporat yang baru direka bentuk ini
telah dibangunkan dengan tujuan untuk
menyediakan kepada komuniti pelabur dan
pihak berkepentingan, kefahaman yang lebih
baik mengenai perniagaan dan hala tuju
SunCity pada masa hadapan.
NACRA adalah hasil usaha sama 3 organisasi
penganjur – Bursa Malaysia Berhad, Institut Akauntan
Malaysia (MIA) dan Institut Akauntan Awam Bertauliah
Malaysia (MICPA) untuk menggalakkan pelaporan
tahunan korporat dengan standard yang tertinggi serta
komunikasi berkesan antara organisasi dengan pihak
berkepentingan melalui penerbitan laporan tahunan
yang tepat pada masanya, bermaklumat, berfakta dan
mesra pembaca.
1
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
150
Puan Tan Poh Chan, Ketua Pegawai Kewangan SunCity, memberi pembentangan
korporat semasa NAEF.
Mengukuhkan Jalinan Hubungan
dengan Institusi Penyelidikan
Dalam usaha untuk memberi para pelabur
capaian maklumat Kumpulan yang lebih baik,
kami menyedari dan mengiktiraf peri pentingnya
mengekalkan jalinan hubungan kerja yang erat
dengan institusi penyelidikan dan juruanalisis.
Setakat ini, terdapat 9 institusi penyelidikan
tempatan yang mengendalikan liputan mengenai
SunCity, 2 daripadanya baru sahaja diperkenalkan
kepada Syarikat dalam tempoh kewangan yang
diulas, iaitu JF Apex Securities dan AmResearch.
Di bawah ini dibentangkan senarai institusi
penyelidikan yang lengkap yang meliputi SunCity
dan saranan mereka pada April 2010.
Komitmen Berterusan kepada
Komuniti Pelabur
Penubuhan Persatuan Perhubungan Pelabur
Malaysia (“MIRA”) oleh Bursa Malaysia Berhad
bertujuan untuk memberi panduan kepada
profesion Perhubungan Pelabur dalam usaha
mereka mewujudkan amalan perhubungan
pelabur yang matang dan telus di negara ini
dengan menanda aras usaha mereka berbanding
Institusi Penyelidikan
standard antarabangsa demi menarik para pelabur
global ke Malaysia. SunCity, yang menjadi ahli aktif
MIRA, komited untuk memupuk komunikasi telus
dengan komuniti pelabur secara berterusan.
Takwim Perhubungan Pelabur bagi
tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009 (“TKB2009”)
Suku Pertama TKB2009 (Jul-Sep 2008)
•Pengumuman keputusan suku Ke-4 TK2008
Suku Ke-2 TKB2009 (Okt-Dis 2008)
•Pengumuman keputusan Suku Pertama
TKB2009
Suku Ke-3 TKB2009 (Jan-Mac 2009)
• Pengumuman keputusan Suku Ke-2 TKB2009
Suku Ke-4 TKB2009 (Apr-Jun 2009)
•Pengumuman keputusan Suku Ke-3 TKB2009
•Mesyuarat Makan Tengah Hari Pelabur ECM
Libra
•Mesyuarat Kumpulan Hari Korporat KAF
Seagroatt & Campbell (Singapura)
•Mesyuarat Kumpulan Hari Korporat Maybank
Investment Bank (Singapura)
Suku Ke-5 TKB2009 (Jul-Sep 2009)
• Pengumuman keputusan Suku Ke-4 TKB2009
• Forum Ekuiti Asia Nomura (Singapura)
•Mesyuarat Kumpulan Hari Korporat Credit
Suisse (Singapura)
•Lawatan Tapak Pelabur Maybank Investment
Bank
Suku Ke-6 TKB2009 (Okt-Dis 2009)
•Pengumuman keputusan Suku Ke-5 TKB2009
Saranan Pada
April 2010
KAF Seagroatt & Campbell
Beli
Maybank Investment Bank
Beli
ECM Libra
Beli
HwangDBS Vickers Research
Beli
Affin Investment Bank
Beli
RHB Research
Melampaui Prestasi
AmResearch
Dipegang
Hong Leong Investment Bank
Beli
JF Apex Securities
Beli
Lawatan tapak oleh juruanalisis.
Sebarang saranan atau pendapat
mengenai prestasi SunCity tidak
mewakili saranan atau pendapat
SunCity atau pihak pengurusannya.
Pembentangan kepada juruanalisis.
151
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Untuk mencapai matlamat ini, kami telah
menerapkan beberapa fungsi mesra pengguna
termasuk Kes Pelaburan SunCity, Analisis Kewangan
Suku Tahunan, Analisis Nisbah Penting dan
Pernyataan Tadbir Urus Korporat.
Investor
Relations
Kewangan
Laporan Pengarah
Pernyataan Pengarah
Akuan Statutori Laporan Juruaudit Bebas
Penyata Pendapatan
Menyediakan pengalaman pendidikan amali di
‘Wildlife Park’ Sunway Lagoon.
154
162
162
163
165
Kunci Kira-kira
Penyata Perubahan Ekuiti
Penyata Aliran Tunai
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan
Senarai Hartanah
Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang
166
168
171
175
280
288
Laporan Pengarah
Para pengarah dengan ini membentangkan laporan mereka diiringi penyata kewangan teraudit bagi Kumpulan
dan Syarikat bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009.
Aktiviti Utama
Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.
Aktiviti utama subsidiari adalah:
(i) pembangunan dan pelaburan hartanah;
(ii) operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan;
(iii) menyediakan kemudahan kelab rekreasi;
(iv) operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan;
(v) operasi pusat perubatan; dan
(vi) perniagaan perkongsian masa.
Tiada perubahan ketara dalam sifat aktiviti utama syarikat sepanjang tempoh kewangan ini.
Perubahan Akhir Tahun Kewangan
Akhir tahun kewangan Syarikat dan kesemua subsidiarinya ditukar dari 30 Jun ke 31 Disember. Selaras dengan itu,
penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009 meliputi tempoh
18 bulan berbanding tahun kewangan yang berakhir 30 Jun 2008 yang meliputi tempoh 12 bulan, dengan itu
jumlah perbandingan tidak berkaitan dengan tempoh yang boleh dibandingkan.
Keputusan
Kumpulan
RM’000
Syarikat
RM’000
865,880
(175,227)
Pemegang ekuiti Syarikat
537,908
(175,227)
Kepentingan minoriti
327,972
-
865,880
(175,227)
Untung/(rugi) bagi tempoh
Boleh diagihkan kepada:
Tiada pemindahan material daripada atau kepada rizab atau peruntukan dilakukan sepanjang tempoh kewangan
ini selain daripada yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
154
Pada pendapat para Pengarah, keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat bagi tempoh kewangan ini tidak
dipengaruhi secara material oleh sebarang item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa.
Dividen
Dividen yang dibayar oleh Syarikat sejak 30 Jun 2008 adalah seperti berikut:
RM'000
Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2008 seperti yang dilaporkan dalam
laporan pengarah tahun tersebut:
Dividen akhir 5% setelah ditolak cukai 25% bagi 469,949,432 saham biasa, yang
diisytiharkan pada 17 November 2008 dan dibayar pada 11Mac 2009
17,623
Bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009:
Dividen interim pada kadar 8% setelah ditolak cukai 25% bagi 469,951,432
saham biasa, yang diisytiharkan pada 2 Oktober 2009 dan dibayar pada 20
November 2009
28,197
45,820
Dividen akhir bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009, pada kadar 5% ditolak cukai 25% ke atas saham
biasa dalam terbitan pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang saham,
semasa Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Penyata kewangan bagi tempoh kewangan semasa tidak
menggambarkan dividen yang dicadangkan ini. Jika diluluskan oleh para pemegang saham, dividen seperti
ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengasingan untung tertahan dalam tahun kewangan berakhir 31
Disember 2010.
Pengarah
Nama para pengarah Syarikat yang memegang jawatan sejak tarikh laporan terakhir dan pada tarikh laporan ini
adalah seperti berikut:
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Datuk Razman M Hashim Tan Sri Dato’ Ir. Talha Bin Haji Mohd Hashim
Ngian Siew Siong
Ngeow Voon Yean
Datin Paduka Low Siew Moi
Teo Tong How
Tan Siak Tee
Lim Swe Guan
Dato’ Ng Tiong Lip
Ho Hon Sang (dilantik pada 19 Mac 2010)
Menurut Artikel 78 Tatauruasan Pertubuhan Syarikat, Datin Paduka Low Siew Moi dan Lim Swe Guan, bersara
mengikut giliran menjelang Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang dan oleh kerana mereka layak, telah
menawarkan diri untuk dilantik semula.
Menurut Artikel 77(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Ho Hon Sang bersara menjelang Mesyuarat Agung
Tahunan yang akan datang dan memandangkan beliau layak, telah menawarkan diri untuk dipilih semula.
Tan Sri Dato’ Ir. Talha Bin Haji Mohd Hashim dan Datuk Razman M Hashim, yang masing-masing berusia lebih
daripada tujuh puluh tahun, bersara menjelang Mesyuarat Agung Tahunan akan datang menurut Seksyen 129
Akta Syarikat 1965 (“Akta”) dan menawarkan diri untuk dilantik semula menurut Seksyen 129(6) Akta berkenaan
untuk memegang jawatan sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya.
Teo Tong How yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat pada Mesyuarat
Agung Tahunan yang akan datang, tidak menawarkan diri untuk dilantik semula.
155
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Pengarah
Laporan Pengarah
Faedah Para Pengarah
Tidak wujud sebarang pengaturan, sama ada pada penghujung tempoh kewangan, mahupun pada bila-bila
masa sepanjang tempoh tersebut, yang Syarikat menjadi satu pihak di dalamnya, di mana para pengarah boleh
memperoleh faedah melalui pemerolehan saham atau debentur Syarikat, atau mana-mana badan korporat, selain
daripada yang mungkin berpunca daripada opsyen saham yang diberi dalam ruang lingkup Skim Opsyen Saham
Pekerja.
Sejak akhir tahun kewangan yang lalu, tiada Pengarah menerima atau layak untuk menerima faedah (selain
daripada jumlah agregat emolumen yang diterima atau yang genap masanya dan belum diterima oleh para
pengarah atau gaji tetap kakitangan sepenuh masa Syarikat seperti yang dibentangkan dalam penyata kewangan
ini) disebabkan oleh kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau syarikat yang berkaitan dengan mana-mana pengarah
atau dengan firma yang beliau menjadi ahlinya, atau dengan syarikat yang beliau mempunyai kepentingan
kewangan yang cukup besar di dalamnya, kecuali bagi Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dan Datuk
Razman M Hashim yang boleh disifatkan sebagai memperoleh faedah daripada transaksi, produk, alat ganti
dan harta lain atau sebarang kepentingan dalam mana-mana harta; dan/atau untuk penyediaan perkhidmatan
termasuk tetapi tidak terhad pada perkhidmatan pengurusan dan rundingan, dan/atau penyediaan kontrak
pembinaan, pajakan dan sewaan; dan/atau penyediaan fungsi perbendaharaan, pendahuluan dan pengendalian
berdagangan biasa dan/atau kontrak perniagaan dan pembinaan lain antara Syarikat dengan syarikatnya yang
berkaitan serta syarikat yang Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim disifatkan
sebagai mempunyai kepentingan di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Nota 49 yang mengiringi penyata
kewangan ini.
Kepentingan Pengarah
Menurut daftar pemegangan saham pengarah, kepentingan pengarah yang memegang jawatan pada akhir
tempoh kewangan ini dalam bentuk saham, opsyen atas saham biasa dan waran Syarikat dan syarikat yang
berkaitan dengannya dalam tempoh kewangan ini adalah seperti berikut:
Bilangan saham biasa RM1 sesaham
1.7.2008
Diperoleh
Dijual
31.12.2009
12,823,251
-
-
12,823,251
Datuk Razman M Hashim
380,000
-
-
380,000
Tan Sri Dato' Ir. Talha Bin
Haji Mohd Hashim
10,000
-
-
10,000
Ngian Siew Siong
20,000
Ngeow Voon Yean
300,000
-
-
300,000
5,000
20,000
-
25,000
175,325,917
18,253,483
(1,106,283)
192,473,117
10,000
-
(10,000)
-
Syarikat
Secara Langsung:
Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
156
Teo Tong How
20,000
Secara Tidak Langsung:
Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Ngian Siew Siong
Kepentingan Pengarah (samb.)
Bilangan saham biasa RM1 sesaham
1.7.2008
Diberi
Dilaksanakan
31.12.2009
Tan Sri Dato’ Ir. Talha Bin
Haji Mohd Hashim
50,000
-
-
50,000
Datin Paduka Low Siew Moi
50,000
-
-
50,000
Teo Tong How
50,000
-
-
50,000
Tan Siak Tee
50,000
-
-
50,000
Syarikat
Bilangan Waran 2007/2017
1.7.2008
Diperoleh
Dijual
31.12.2009
5,817,591
-
-
5,817,591
131,096
-
-
131,096
Ngian Siew Siong
6,676
-
Ngeow Voon Yean
100,000
-
-
100,000
63,685,639
3,879,061
(368,761)
67,195,939
3,343
-
-
3,343
Syarikat
Secara Langsung:
Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Datuk Razman M Hashim
6,676
Secara Tidak Langsung:
Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling, AO
Ngian Siew Siong
Opsyen ke atas saham biasa menurut Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad 2003/2013.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling melalui kepentingan beliau dalam saham Syarikat turut disifatkan
sebagai kepentingan tidak langsung dalam saham kesemua subsidiari Syarikat setakat kepentingan yang dimiliki
Syarikat.
Tiada pengarah lain yang memegang jawatan pada penghujung tempoh kewangan ini mempunyai sebarang
kepentingan dalam saham, opsyen ke atas saham biasa dan waran dalam Syarikat atau syarikat yang berkaitan
dengannya sepanjang tempoh kewangan ini.
Penerbitan saham
Sepanjang tempoh kewangan ini, Syarikat menambah modal saham biasa dalam terbitan dan berbayarnya
daripada RM469,918,532 kepada RM469,951,432 melalui penerbitan:
(i)2,000, saham biasa baru RM1 sesaham yang dikeluarkan kepada pekerja Kumpulan yang layak di bawah
Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00 sesaham biasa; dan
(ii)30,900 saham biasa baru RM1 sesaham menurut perlaksanaan waran pada harga laksana RM4.87 sesaham
biasa untuk imbalan tunai.
Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tempoh kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam semua segi
dengan saham biasa Syarikat yang sedia ada.
157
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Pengarah
Laporan Pengarah
Waran
Pada 5 Oktober 2007, Syarikat telah menerbitkan 155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran
untuk imbalan tunai berdasarkan satu (1) waran bagi setiap tiga (3) saham biasa Syarikat RM1.00 sesaham yang
dipegang.
Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun bermula
pada tarikh terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk melanggan 1
saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi setiap waran yang
dipegang.
Sepanjang tempoh kewangan ini, 30,900 saham biasa baru RM1 sesaham telah dilanggan berikutan pelaksanaan
waran untuk bilangan yang sama dengan pemegang yang berdaftar.
Skim Opsyen Saham Pekerja
Skim Opsyen Saham Pekerja (“Skim”) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003 dan
ditadbir oleh undang-undang kecil yang diluluskan oleh para pemegang saham pada 26 Ogos 2003. Skim
ini adalah untuk para pekerja yang layak (termasuk Pengarah Eksekutif dan Bukan Eksekutif ) Syarikat dan
subsidiarinya.
Ciri utama Skim ini adalah:
(a)Bilangan saham yang baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% daripada modal saham dalam
terbitan dan berbayar Syarikat (atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan oleh pihak
berkuasa kawal selia dari semasa ke semasa) ketika tawaran opsyen di bawah Skim ini dibuat;
(b)Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan yang layak sahaja akan berhak untuk
menyertai Skim ini;
(c)Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup Skim ini berdasarkan
harga pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi dengan diskaun yang tidak
melebihi 10% jika disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham Syarikat, mengikut mana yang lebih
tinggi;
(d) Tempoh Skim ini ialah sepuluh (10) tahun dari tarikh permulaannya;
(e)Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah ditentukan
berdasarkan kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah untuk diterima oleh pekerja
dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh tawaran; dan
(f )
Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
158
Bilangan opsyen yang diberi
Peratus maksimum jumlah opsyen boleh dilaksanakan
Tahun 1
Tahun 3
Kurang Daripada 20,000
100%
-
-
20,000 atau lebih
40%*
30%
30%#
#
*
Tahun 2
40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi
30% atau bilangan opsyen selebihnya yang belum dilaksanakan
Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun tertentu tetapi tidak dilaksanakan pada tahun tersebut, boleh
dibawa ke hadapan ke tahun berikutnya dengan syarat tiada opsyen dilaksanakan selepas tarikh lupus Skim
ini.
Skim Opsyen Saham Pekerja (samb.)
Perubahan dalam opsyen untuk mengambil saham biasa baru RM1 sesaham yang belum diterbitkan, dalam
tempoh kewangan semasa adalah seperti berikut:
Bilangan
opsyen ke atas
saham biasa
RM1 sesaham
Pada 1 Julai 2008
2,970,250
Perubahan dalam tempoh kewangan ini:
- dilucut hak
(453,750)
- dilaksanakan
(2,000)
Pada 31 Disember 2009
2,514,500
Pada akhir tempoh kewangan semasa, saham di bawah opsyen yang tidak diterbitkan adalah seperti berikut:
Bilangan
opsyen ke atas
saham biasa
RM1 sesaham
Harga
laksana
RM
96,000
1.00
Tawaran kedua
-
1.00
Tawaran ketiga
-
2.00
2,382,250
5.00
36,250
3.00
Tawaran pertama
Tawaran keempat
Tawaran kelima
2,514,500
Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah mengecualikan Syarikat daripada keperluan untuk menzahirkan senarai
pemegang opsyen dan pemegangan mereka kecuali bagi para pemegang yang memiliki opsyen 100,000 saham
biasa atau lebih, iaitu seperti berikut:
Bilangan opsyen ke atas saham biasa RM1 sesaham
Koong Wai Seng*
1.7.2008
Diberi
Dilaksanakan
31.12.2009
150,000
-
-
150,000
Nota: J awatankuasa Skim telah meluluskan permohonan Koong Wai Seng untuk terus memegang opsyen beliau yang belum dilaksanakan di
bawah Skim ini setelah beliau berpindah ke syarikat di luar Kumpulan pada 1 April 2008.
Maklumat terperinci opsyen yang diberi kepada para Pengarah Bukan Eksekutif dibentangkan dalam bahagian
Kepentingan Pengarah laporan ini.
159
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Pengarah
Laporan Pengarah
Maklumat Statutori Lain
(a)Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat dibentangkan, para pengarah
telah mengambil langkah yang munasabah:
(i)untuk memastikan bahawa tindakan yang sewajarnya telah diambil dalam menghapus kira hutang
lapuk dan membuat peruntukan untuk hutang ragu dan telah berpuas hati bahawa kesemua hutang
lapuk telah pun dihapus kira dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat untuk hutang ragu; dan
(ii)untuk memastikan yang sebarang aset semasa yang tidak mungkin direalisasikan nilainya seperti yang
dicatatkan dalam rekod perakaunan dalam perjalanan biasa perniagaan telah diturunkan nilai kepada
jumlah yang dijangka boleh direalisasikan.
(b)Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui apa-apa keadaan yang boleh menyebabkan:
(i)jumlah hutang lapuk yang dihapus kira atau jumlah peruntukan untuk hutang ragu dalam penyata
kewangan Kumpulan dan Syarikat sebagai tidak mencukupi pada tahap yang ketara; dan
(ii)nilai yang diperuntukkan kepada aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan atau Syarikat
sebagai mengelirukan.
(c)Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang telah berlaku yang
mengakibatkan pematuhan kepada kaedah yang digunakan untuk menilai aset atau liabiliti oleh Kumpulan
dan Syarikat pada masa ini, sebagai mengelirukan atau tidak sesuai.
(d)Pada tarikh laporan ini, para pengarah tidak menyedari apa-apa keadaan yang sebaliknya tidak terkandung
dalam laporan ini atau dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang akan menyebabkan sebarang
jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan ini sebagai mengelirukan.
(e) Pada tarikh laporan ini, tidak wujud:
(i)sebarang caj ke atas aset Kumpulan atau Syarikat yang berlaku sejak berakhirnya tempoh kewangan ini
yang menjamin liabiliti mana-mana individu lain; atau
(ii) apa-apa liabiliti luar jangka Kumpulan atau Syarikat yang timbul sejak akhir tempoh kewangan ini.
(f )
Pada pendapat para pengarah:
(i)Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain, akan atau boleh menjejaskan keupayaan Kumpulan atau
Syarikat untuk memenuhi obligasinya apabila tiba masanya untuk disempurnakan, telah menjadi
boleh dikuatkuasakan atau mungkin menjadi boleh dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan
selepas berakhirnya tempoh kewangan ini; dan
(ii)tiada suatu item, transaksi atau peristiwa yang bersifat material atau luar biasa telah timbul dalam
tempoh di antara akhir tempoh kewangan ini dengan tarikh laporan ini, yang mungkin mempengaruhi
keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat secara ketara bagi tempoh kewangan laporan ini dibuat.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
160
Peristiwa Penting Sepanjang Tempoh Kewangan Ini
Peristiwa penting sepanjang tempoh kewangan ini dihuraikan dalam Nota 53 yang mengiringi penyata
kewangan ini.
Peristiwa Selepas Akhir Tempoh Kewangan
Peristiwa selepas akhir tempoh kewangan ini dibentangkan dalam Nota 54 yang mengiringi penyata kewangan
ini.
Juruaudit
Juruaudit, Ernst & Young, telah menyatakan kesanggupan mereka untuk terus memegang jawatan ini.
Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 26 April 2010.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Ngian Siew Siong
161
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Pengarah
Pernyataan Pengarah
Menurut Seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965
Kami, Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dan Ngian Siew Siong, sebagai dua Pengarah Sunway City
Berhad, dengan sesungguhnya menyatakan bahawa, menurut pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang
mengiringi yang dibentangkan pada halaman 165 hingga 279 ini telah disediakan berlandaskan peruntukan
Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan Kewangan yang berkuat kuasa di Malaysia agar memberi gambaran
yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2009 dan
mengenai keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tempoh yang berakhir pada tarikh ini.
Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi para pengarah bertarikh 26 April 2010.
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
Ngian Siew Siong
Akuan Statutori
Menurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965
Saya, Tan Poh Chan, sebagai Pegawai yang memikul tanggungjawab utama dalam mengurus kewangan
Sunway City Berhad, dengan sesungguhnya dan tulus ikhlas mengisytiharkan bahawa penyata kewangan yang
dibentangkan pada halaman 165 hingga 279 ini, menurut pendapat saya, adalah betul, dan saya membuat akuan
ini dengan sesungguhnya mempercayai bahawa ia benar dan berlandaskan Akta Pengisytiharan Statutori, 1960.
Ditandatangani dan diakui sesungguhnya oleh
individu seperti yang di atas yang bernama Tan Poh Chan
di Petaling Jaya dalam Negeri Selangor
Darul Ehsan pada 26 April 2010
Di hadapan saya,
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
162
Tan Poh Chan
Laporan mengenai Penyata Kewangan
Kami telah menjalankan audit ke atas penyata kewangan Sunway City Berhad, yang merangkumi kunci kira-kira
Kumpulan dan Syarikat pada tarikh 31 Disember 2009, dan penyata pendapatan, penyata perubahan ekuiti dan
penyata aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tempoh berakhir pada tarikh tersebut, dan ringkasan dasar
perakaunan penting dan nota penjelasan lain, seperti yang dibentangkan pada halaman 165 hingga 279.
Tanggungjawab Para Pengarah terhadap penyata kewangan
Para pengarah Syarikat bertanggungjawab untuk menyediakan dan membentangkan secara saksama penyata
kewangan ini menurut Standard Pelaporan Kewangan dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia. Tanggungjawab
ini merangkumi: mereka bentuk, melaksana dan menyenggara kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan
pembentangan penyata kewangan secara saksama, yang bebas daripada salah nyata material, sama ada
disebabkan oleh fraud atau ralat; pemilihan dan penggunaan dasar perakaunan yang sesuai; dan membuat
anggaran perakaunan yang munasabah dalam keadaan berkaitan.
Tanggungjawab juruaudit
Tanggungjawab kami adalah untuk memberi pendapat mengenai penyata kewangan ini berdasarkan audit
kami. Kami telah menjalankan audit mengikut standard pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Standard
tersebut menghendaki kami mematuhi keperluan etika dan merancang serta melaksana audit berkenaan untuk
mendapatkan jaminan yang munasabah mengenai sama ada penyata kewangan tersebut bebas daripada salah
nyata yang material.
Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit mengenai amaun dan pendedahan
dalam penyata kewangan tersebut. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk
penilaian risiko akibat salah nyata yang material bagi penyata kewangan tersebut, sama ada disebabkan oleh
fraud atau ralat. Dalam membuat penilaian risiko ini, kami mempertimbangkan kawalan dalaman berkaitan
dengan penyediaan dan pembentangan secara saksama penyata kewangan syarikat demi menggariskan
prosedur audit yang sesuai dengan keadaan berkenaan, tetapi bukan untuk tujuan melahirkan pendapat
mengenai keberkesanan kawalan dalaman Syarikat. Audit juga merangkumi penilaian kesesuaian prinsip
perakaunan yang digunakan dan setakat mana anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah
munasabah, di samping menilai pembentangan penyata kewangan ini secara keseluruhan.
Kami yakin bukti audit yang kami peroleh mencukupi dan munasabah untuk menyediakan asas bagi pendapat
audit kami.
Pendapat
Pada pendapat kami, penyata kewangan ini telah disediakan dengan sewajarnya menurut peruntukan Standard
Pelaporan Kewangan dan Akta Syarikat, 1965 di Malaysia agar memberi gambaran yang sebenar dan saksama
mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2009 serta prestasi kewangan dan
aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.
163
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Laporan Juruaudit Bebas kepada
Ahli Sunway City Berhad
Laporan Juruaudit Bebas kepada
Ahli Sunway City Berhad
Laporan mengenai keperluan undang-undang dan kawal selia lain
Kami turut melaporkan perkara berikut, seperti yang dikehendaki oleh Akta Syarikat,1965 di Malaysia:
(a)Kami berpendapat bahawa, rekod perakaunan dan rekod-rekod dan daftar lain yang perlu disimpan oleh
Syarikat dan subsidiarinya menurut Akta ini, yang telah kami lakukan audit ke atasnya, telah disimpan
sewajarnya dan menurut peruntukan Akta ini.
(b)Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan dan laporan juruaudit bagi kesemua subsidiari yang
audit ke atasnya tidak dilakukan oleh kami, seperti yang diisyaratkan dalam Nota 50 yang mengiringi
penyata kewangan ini, sebagai penyata kewangan yang dimasukkan dalam penyata kewangan disatukan
ini.
(c)Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan subsidiari yang telah disatukan dengan penyata kewangan
Syarikat adalah sesuai dan wajar dari segi bentuk dan kandungan untuk tujuan penyediaan penyata
kewangan yang disatukan dan kami telah menerima maklumat yang memuaskan serta penjelasan yang
kami perlukan untuk tujuan tersebut.
(d)Laporan juruaudit mengenai penyata kewangan subsidiari tidak tertakluk pada sebarang syarat yang
material bagi penyata kewangan yang disatukan ini dan tidak mengandungi sebarang ulasan yang perlu
dibuat di bawah Seksyen 174(3) Akta ini.
Hal ehwal lain
Laporan ini dibuat semata-mata untuk ahli Syarikat sahaja, sebagai sebuah badan, menurut Seksyen 174 Akta
Syarikat, 1965 di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada manamana individu lain berhubung kandungan laporan ini.
Ernst & Young
AF: 0039
Akauntan Berkanun
Kuala Lumpur, Malaysia
26 April 2010
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
164
Kua Choo Kai
No. 2030/03/12(J)
Akauntan Berkanun
bagi tahun berakhir 31 Disember 2009
Kumpulan
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Hasil
3
1,600,967
1,314,556
136,833
144,478
Kos Jualan
4
(596,393)
(629,357)
(24,959)
(29,240)
1,004,574
685,199
111,874
115,238
801,206
374,755
49,030
29,031
(271,120)
(148,934)
(200,213)
(22,926)
(61,283)
(43,686)
(1,983)
(1,844)
Perbelanjaan lain
(284,944)
(168,664)
(49,028)
(31,149)
Untung operasi
1,188,433
698,670
(90,320)
88,350
(104,780)
(76,632)
(65,898)
(43,703)
8,094
3,223
-
-
49,660
8,744
-
-
Untung kasar
Pendapatan lain
5
Perbelanjaan pentadbiran
Perbelanjaan jualan dan pemasaran
Kos pembiayaan
6
Bahagian untung syarikat sekutu
Bahagian untung entiti
dikawal bersama
Untung/(rugi) sebelum cukai
7
1,141,407
634,005
(156,218)
44,647
Perbelanjaan cukai pendapatan
10
(275,527)
(175,685)
(19,009)
(21,386)
865,880
458,320
(175,227)
23,261
Pemegang ekuiti Syarikat
537,908
261,906
(175,227)
23,261
Kepentingan minoriti
327,972
196,414
-
-
865,880
458,320
(175,227)
23,261
Untung/(rugi) bagi tempoh/tahun ini
Boleh diagihkan kepada:
Perolehan sesaham boleh diagihkan
kepada pemegang ekuiti Syarikat
(sen):
Asas
11
114.46
55.87
Tercair
11
114.45
55.81
Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.
165
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Penyata Pendapatan
Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2009
Kumpulan
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Aset
Aset bukan semasa
Hartanah, loji dan peralatan
13
870,055
363,926
7,270
7,915
Aset biologi
14
532
763
-
-
Hartanah pelaburan
15
3,207,367
429,469
91,189
82,088
Bayaran pajakan tanah prabayar
16
20,849
20,965
-
-
17
402,954
394,473
2,299
2,299
Pelaburan dalam subsidiari
18
-
-
564,367
525,388
Pelaburan dalam syarikat sekutu
20
27,648
15,533
11,265
11,265
21
125,926
65,099
50,938
13,456
Muhibah
22
23,035
23,027
-
-
Aset cukai tertunda
37
22,175
13,139
-
-
Pelaburan lain
23
16,895
-
10,853
-
4,717,436
1,326,394
738,181
642,411
Tanah yang dipegang untuk
pembangunan
Pelaburan dalam entiti
dikawal bersama
Aset semasa
Kos pembangunan hartanah
24
531,022
319,127
14,541
20,709
Inventori
25
50,671
52,320
10,912
12,171
Perdagangan belum terima
26
160,461
209,323
6,031
3,054
Bayaran belum terima lain
27
135,257
139,638
84,978
107,907
19
-
-
902,046
1,182,129
28
-
-
-
6
29
108,620
41,880
108,615
41,249
23,765
41,879
11,018
13,436
438,050
549,030
39,612
80,403
1,447,846
1,353,197
1,177,753
1,461,064
-
2,537,358
-
-
1,447,846
3,890,555
1,177,753
1,461,064
6,165,282
5,216,949
1,915,934
2,103,475
Amaun belum diterima daripada
subsidiari
Amaun belum diterima syarikat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
166
daripada sekutu
Amaun belum terima daripada entiti
dikawal bersama
Cukai boleh diperoleh kembali
Tunai dan baki bank
30
Aset bukan semasa dikelaskan semula
sebagai dipegang untuk jualan
Jumlah aset
31
Kumpulan
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Modal saham
40
469,952
469,919
469,952
469,919
Waran
41
22,995
23,000
22,995
23,000
Premium saham
42
308,857
308,733
308,857
308,733
Rizab
43
1,370,532
880,129
25,941
246,988
2,172,336
1,681,781
827,745
1,048,640
996,301
696,077
-
-
3,168,637
2,377,858
827,745
1,048,640
Ekuiti dan liabiliti
Ekuiti milik pemegang ekuiti
Syarikat
Kepentingan minoriti
44
Jumlah ekuiti
Liabiliti bukan semasa
Pinjaman
32
871,562
936,705
-
516,449
Liabiliti jangka panjang
33
39,755
63,678
-
-
34
292,505
296,076
-
-
pajakan kewangan
36
18,369
5,979
104
700
Liabiliti cukai tertunda
37
435,020
249,113
9,350
10,139
1,657,211
1,551,551
9,454
527,288
Pendahuluan oleh pemegang sahamsaham minoriti subsidiari
Liabiliti sewa beli dan
Liabiliti semasa
Dagangan perlu dibayar
38
223,852
246,112
3,965
12,084
Amaun perlu bayar lain
39
341,325
421,218
76,481
81,023
Amaun terhutang kepada subsidiari
35
-
-
366,675
153,748
Amaun terhutang kepada syarikat
28
13,719
19,741
13,719
19,741
32
701,953
573,930
617,526
260,459
36
7,083
3,980
369
492
51,502
22,559
-
-
1,339,434
1,287,540
1,078,735
527,547
Jumlah liabiliti
2,996,645
2,839,091
1,088,189
1,054,835
Jumlah ekuiti dan liabiliti
6,165,282
5,216,949
1,915,934
2,103,475
sekutu
Pinjaman
Liabiliti sewa beli dan
pajakan kewangan
Cukai semasa perlu bayar
Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.
167
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2009 (samb.)
-
-
-
Dividen
469,919
Dividen yang dibayar oleh subsidiari
Pada 30 Jun 2008
-
Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS
23,000
-
-
(371)
3,998
2,477
- menurut pelaksanaan waran
23,371
-
-
-
- menurut ESOS
Penerbitan saham biasa:
-
-
Penerbitan waran
-
subsidiari
Jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi
tahun kewangan ini
Rugi bagi tahun ini yang diiktiraf secara langsung dalam
pendahuluan daripada pemegang saham minoriti
Untung bagi tahun ini
-
-
-
-
Pendapatan/(Perbelanjaan) bersih yang diiktiraf secara
langsung dalam ekuiti
-
-
Pindahan ke/(dari) rizab
463,444
-
12
Nota
Waran
(Nota 41)
RM’000
Penukaran mata wang asing
Pada 1 Julai 2007
Kumpulan
Modal
Saham
(Nota 40)
RM’000
308,733
-
-
9,957
217
-
-
-
-
-
-
-
-
298,559
Premium
Saham
(Nota 42)
RM’000
3,358
-
3,358
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rizab
Opsyen
Saham
(Nota 43)
RM’000
26,918
-
-
-
-
-
-
1,195
-
-
1,195
1,195
-
25,723
Rizab
Modal
(Nota 43)
RM’000
Tidak boleh diagihkan
Milik Pemegang Ekuiti Syarikat
Penyata Pertukaran Ekuiti bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
168
11,703
-
-
-
-
-
-
(1,873)
-
-
(1,873)
-
(1,873)
13,576
Rizab
Penukaran
Pertukaran
Asing
(Nota 43)
RM’000
838,150
-
-
-
-
-
(37,189)
260,711
-
261,906
(1,195)
(1,195)
-
614,628
Untung
Tertahan
(Nota 43)
RM’000
Boleh
Diagihkan
1,681,781
-
3,358
12,063
4,215
23,371
(37,189)
260,033
-
261,906
(1,873)
-
(1,873)
1,415,930
Jumlah
RM’000
(35,770)
3,358
12,063
4,215
23,371
(37,189)
454,763
(818)
458,320
(2,739)
-
(2,739)
1,953,047
RM'000
Jumlah
Ekuiti
696,077 2,377,858
(35,770)
-
-
-
-
-
194,730
(818)
196,414
(866)
-
(866)
537,117
RM'000
Kepentingan
Minoriti
-
-
Pendapatan/(Perbelanjaan) bersih yang diiktiraf secara
langsung dalam ekuiti
Untung bagi tempoh ini
Jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi
tempoh ini
Dividen
-
Pencairan kepentingan ekuiti dalam subsidiari
Penebusan saham keutamaan dalam subsidiari
Penjualan subsidiari
469,952
-
Dividen yang dibayar kepada pemegang saham minoriti
Pada 31 Disember 2009
-
Dividen yang dibayar oleh subsidiari
-
31
- menurut pelaksanaan waran
Tambahan dalam ekuiti subsidiari
2
- menurut ESOS
Penerbitan saham biasa:
-
469,919
Pindahan ke/(dari) rizab
12
Nota
Penukaran mata wang asing
Pada 1 Julai 2008
Kumpulan (samb.)
Modal
Saham
(Nota 40)
RM’000
22,995
-
-
-
-
-
-
(5)
-
-
-
-
-
-
-
23,000
Waran
(Nota 41)
RM’000
308,857
-
-
-
-
-
-
124
-
-
-
-
-
-
-
308,733
Premium
Saham
(Nota 42)
RM’000
3,358
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,358
Rizab
Opsyen
Saham
(Nota 43)
RM’000
73,960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,042
-
47,042
47,042
-
26,918
Rizab
Modal
(Nota 43)
RM’000
Tidak boleh diagihkan
Milik Pemegang Ekuiti Syarikat
Penyata Perubahan Ekuiti bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009 (samb.)
14,233
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,530
-
2,530
-
2,530
11,703
Rizab
Penukaran
Pertukaran
Asing
(Nota 43)
RM’000
1,278,981
-
-
(295)
(3,920)
-
-
-
-
(45,820)
490,866
537,908
(47,042)
(47,042)
-
838,150
Untung
Tertahan
(Nota 43)
RM’000
Boleh
Diagihkan
996,301
(4)
(24,014)
295
-
(31,458)
25,343
-
-
-
330,062
327,972
2,090
-
2,090
696,077
RM'000
3,168,637
(4)
(24,014)
-
(3,920)
(31,458)
25,343
150
2
(45,820)
870,500
865,880
4,620
-
4,620
2,377,858
RM'000
Jumlah
Ekuiti
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
2,172,336
-
-
(295)
(3,920)
-
-
150
2
(45,820)
540,438
537,908
2,530
-
2,530
1,681,781
Jumlah
RM’000
Kepentingan
Minoriti
169
31
- menurut pelaksanaan waran
-
Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini..
469,952
Dividen
Pada 31 Disember 2009
-
tempoh ini
Kerugian bersih bagi tempoh ini, yang mewakili
pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi
2
- menurut ESOS
Penerbitan saham biasa:
12
469,919
Dividen
Pada 30 Jun 2008
-
dan perbelanjaan yang diiktiraf bagi tahun ini
Untung bersih bagi tahun, yang mewakili pendapatan
-
2,477
Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS
- menurut pelaksanaan waran
-
463,444
-
463,444
3,998
12
56
Nota
- menurut ESOS
Penerbitan saham biasa
Penerbitan waran
Pada 1 Julai 2007 (dinyatakan semula)
Pelarasan tahun terdahulu
Seperti yang dinyatakan sebelum ini
Pada 1 Julai 2007
Syarikat
Modal
Saham
(Nota 40)
RM'000
22,995
-
-
(5)
-
23,000
-
-
-
(371)
-
23,371
-
-
-
Warran
(Nota 41)
RM'000
308,857
-
-
124
-
308,733
-
-
-
9,957
217
-
298,559
-
298,559
Premium
Saham
(Nota 42)
RM'000
Tidak boleh diagihkan
Penyata Perubahan Ekuiti bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009 (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
170
3,358
-
-
-
-
3,358
-
-
3,358
-
-
-
-
-
-
Rizab Opsyn
Saham
(Nota 43)
RM'000
22,583
(45,820)
(175,227)
-
-
243,630
(37,189)
23,261
-
-
-
-
257,558
1,255
256,303
Untung
Tertahan
(Nota 43)
RM'000
Boleh Diagihkan
827,745
(45,820)
(175,227)
150
2
1,048,640
(37,189)
23,261
3,358
12,063
4,215
23,371
1,019,561
1,255
1,018,306
Jumlah
RM'000
bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Aliran tunai daripada aktiviti operasi
Penerimaan daripada pelanggan
1,705,778
1,257,418
40,339
31,344
Pembayaran kepada pembekal dan
kontraktor
(716,694)
(516,438)
(27,225)
(37,751)
Pembayaran perbelanjaan operasi
(487,338)
(295,901)
(75,986)
(32,043)
-
-
38,976
26,653
17,713
14,470
1,719
2,342
-
-
46,990
53,799
26,314
20,002
26,314
20,002
545,773
479,551
51,127
64,346
3,070
2,500
3,070
2,500
(54,669)
(82,119)
-
-
494,174
399,932
54,197
66,846
526
1,072
-
69
1,360
-
-
-
7
-
7
-
(6,267)
-
-
-
(52,785)
(19,297)
-
-
(111,480)
(224,867)
(1,321)
(2,119)
(237)
(388)
-
-
(67,301)
(114,240)
(720)
(680)
(11,342)
(72,538)
-
-
(247,519)
(430,258)
(2,034)
(2,730)
Faedah diterima
- subsidiari
- lain-lain
Dividen yang diterima
- subsidiari
- entiti dikawal bersama
Tunai yang dijana daripada operasi
Cukai yang dibayar balik
Cukai yang dibayar
Tunai bersih yang dijana daripada
aktiviti operasi
Aliran tunai daripada aktiviti
pelaburan
Perolehan daripada penjualan hartanah,
loji dan peralatan
Perolehan daripada penjualan hartanah
pelaburan
Perolehan daripada penjualan
pelaburan dalam subsidiari
Deposit yang dibayar untuk
pemerolehan hartanah, loji dan
peralatan
Pemerolehan tanah
Pemerolehan hartanah, loji
dan peralatan (Nota a)
Pemerolehan aset biologi
Pemerolehan dan perbelanjaan
seterusnya bagi hartanah pelaburan
Pembayaran separa bagi baki
imbalan untuk pemerolehan
tanah dalam tahun kewangan
terdahulu
Tunai bersih yang digunakan dalam
aktiviti pelaburan hantar ke hadapan
171
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Penyata Aliran Tunai
Penyata Aliran Tunai
bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009 (samb.)
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
(247,519)
(430,258)
(2,034)
(2,730)
(22,543)
(119,918)
-
-
-
-
(83,518)
(348)
-
-
(201,778)
(34,191)
(40,937)
(30,080)
(40,937)
-
(4,026)
-
-
-
(10,853)
-
(10,853)
-
(6,043)
-
-
-
-
-
93,186
8,624
3,456
-
3,456
-
Pendahuluan kepada subsidiari
-
-
-
(354,558)
Pembayaran balik daripada subsidiari
-
-
513,640
2,911
(6,022)
7,160
(6,016)
7,151
(21,101)
(13,537)
(21,101)
(13,537)
(66,740)
(7,707)
(67,366)
(7,076)
(422,328)
(594,340)
176,679
(393,754)
Aliran tunai daripada aktiviti
pelaburan (samb.)
Tunai bersih yang digunakan dalam
aktiviti pelaburan dibawa ke hadapan
Pembayaran penuh baki
imbalan untuk pemerolehan
hartanah pelaburan
dalam tahun kewangan terdahulu
Pelaburan tambahan dalam saham
biasa yang diterbitkan oleh subsidiari
Pelaburan dalam saham keutamaan
yang diterbitkan oleh subsidiari
Pelaburan dalam entiti
dikawal bersama
Pelaburan dalam syarikat sekutu
Pelaburan dalam saham keutamaan
tidak disebut harga
Pelaburan lain
Penebusan saham keutamaan
dalam subsidiari
Penebusan saham keutamaan
dalam entiti dikawal bersama
Pendahuluan (kepada)/daripada
syarikat sekutu
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
172
Pendahuluan kepada rakan usaha sama
Pendahuluan kepada entiti dikawal
bersama
Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana
daripada aktiviti pelaburan
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Aliran tunai daripada aktiviti
pembiayaan
Penggunaan pinjaman bertempoh
486,291
281,498
158,809
11,998
Penggunaan kredit pusingan
100,000
98,000
98,000
98,000
-
235,963
-
235,963
(147,810)
(82,684)
(38,000)
-
Pembayaran balik kredit pusingan
(67,500)
(60,000)
(67,500)
(60,000)
Pembayaran balik bon
(41,511)
-
(41,511)
-
-
240,000
-
240,000
(270,000)
(110,000)
(270,000)
(110,000)
(8,206)
(4,042)
(719)
(531)
(117,346)
(79,396)
(65,078)
(40,934)
(3,567)
10,689
-
-
(68,509)
(15,988)
-
-
-
(271,132)
-
-
-
23,371
-
23,371
25,343
-
-
-
2
4,215
2
4,215
150
12,063
150
12,063
(45,820)
(37,189)
(45,820)
(37,189)
(32,124)
(31,819)
-
-
(190,607)
213,549
(271,667)
376,956
Penggunaan bon
Pembayaran balik pinjaman bertempoh
Penerbitan instrumen
komersil dan nota tempoh sederhana
Pembayaran balik instrumen
komersil dan nota tempoh sederhana
Pembayaran balik sewa beli
dan pembiayaan pajakan
Faedah dibayar
(Pembayaran balik kepada)/
pendahuluan daripada pemegang
saham minoriti subsidiari
Penebusan saham keutamaan
yang dipegang oleh pemegang saham
minoriti subsidiari
Penebusan Nota Kelas A, B,
C1 dan C2 Bercagar (“Nota Kanan”)
yang diterbitkan oleh subsidiari
Penerbitan waran
Penerbitan saham biasa kepada
pemegang saham minoriti subsidiari
Penerbitan saham biasa menurut ESOS
Penerbitan saham biasa menurut
pelaksanaan waran
Dividen dibayar kepada pemegang
saham Syarikat
Dividen yang dibayar kepada
pemegang saham minoriti subsidiari
Tunai bersih (digunakan dalam)/dijana
daripada aktiviti pembiayaan
173
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Penyata Aliran Tunai
bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009 (samb.)
Penyata Aliran Tunai
bagi tempoh berakhir 31 Disember 2009 (samb.)
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam
tunai dan setara tunai
(118,761)
19,141
(40,791)
50,048
5,191
1,539
-
-
543,928
523,248
80,403
30,355
430,358
543,928
39,612
80,403
132,752
259,028
1,321
2,330
(23,699)
(5,036)
-
(211)
-
(79,350)
-
-
109,053
174,642
1,321
2,119
2,427
50,225
-
-
111,480
224,867
1,321
2,119
Kesan perubahan kadar
pertukaran asing
Tunai dan setara tunai
pada awal tempoh/tahun
Tunai dan setara tunai
pada akhir tempoh/tahun (Nota 30)
Nota (a)
Tambahan hartanah, loji
dan peralatan
Tambahan melalui pengaturan sewa
beli pajakan kewangan
Tambahan melalui bayaran tertunda
Tambahan melalui wang tunai
Pembayaran untuk hartanah, loji dan
peralatan yang diperoleh melalui
pembayaran tertunda dalam tahun
terdahulu
Aliran keluar tunai untuk pemerolehan
hartanah, loji dan peralatan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
174
Nota yang mengiringi membentuk bahagian yang melengkapi penyata kewangan ini.
31 Disember 2009
1. Maklumat Korporat
Syarikat adalah syarikat liabiliti terhad awam, yang ditubuhkan dan domisil di Malaysia, dan disenaraikan
di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 16, Menara
Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Pejabat berdaftar Syarikat terletak di Aras 3, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Aktiviti utama Syarikat adalah pembangunan dan pelaburan hartanah, serta pemegangan pelaburan.
Aktiviti utama subsidiari adalah:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Tiada perubahan ketara dalam sifat aktiviti utama syarikat sepanjang tempoh kewangan ini.
pembangunan dan pelaburan hartanah;
operasi hotel dan taman tema serta aktiviti yang berkaitan;
menyediakan kemudahan kelab rekreasi;
operasi perniagaan perjalanan, pelancongan serta aktiviti yang berkaitan;
operasi pusat perubatan; dan
perniagaan perkongsian masa.
Penyata kewangan ini telah diluluskan untuk diterbitkan oleh Lembaga Pengarah menurut resolusi
pengarah pada 26 April 2010.
Akhir tahun kewangan Syarikat dan kesemua subsidiarinya ditukar dari 30 Jun ke 31 Disember. Selaras
dengan itu, penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009
meliputi tempoh 18 bulan berbanding tahun kewangan yang berakhir 30 Jun 2008 yang meliputi tempoh
12 bulan, dengan itu jumlah perbandingan tidak berkaitan dengan tempoh yang boleh dibandingkan.
2. Dasar Perakaunan Penting
2.1 Asas penyediaan
Penyata kewangan ini mematuhi peruntukan Akta Syarikat, 1965 serta Standard Pelaporan Kewangan
yang Berkuat Kuasa di Malaysia. Dasar perakaunan penting yang diterima pakai, tekal dengan penyata
kewangan teraudit bagi tahun berakhir 30 Jun 2008.
Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan mengikut kaedah kos asal, kecuali bagi
hartanah pelaburan yang diukur pada nilai saksamanya.
Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia (RM) dan kesemua nilai dibulatkan ke ribu
yang terhampir (RM’000) kecuali dinyatakan sebaliknya.
175
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (a) Subsidiari dan asas penyatuan
(i) Subsidiari
Subsidiari adalah entiti yang dasar kewangan dan operasinya dikawal oleh Kumpulan
dalam usaha untuk meraih manfaat daripada aktivitinya. Kewujudan dan kesan daripada
potensi hak mengundi yang boleh dilaksanakan atau ditukarkan pada ketika ini,
dipertimbangkan semasa memutuskan sama ada Kumpulan mengawal sesebuah entiti
lain atau tidak.
Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam subsidiari
dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan. Apabila pelaburan seperti
ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun bawaannya dimasukkan
ke dalam untung atau rugi.
(ii) Asas penyatuan
Penyata kewangan yang disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan
subsidiarinya pada tarikh kunci kira-kira. Penyata kewangan subsidiari disediakan untuk
tarikh laporan yang sama dengan penyata kewangan Syarikat.
Subsidiari disatukan dari tarikh pemerolehan, iaitu tarikh Kumpulan mula mendapat
kuasa, dan terus disatukan sehingga kuasa tersebut tamat. Dalam menyediakan penyata
kewangan yang disatukan ini, baki, transaksi dan untung atau rugi yang tidak direalisasi di
antara syarikat-syarikat dalam kumpulan dihapuskan sepenuhnya. Dasar perakaunan yang
seragam diterima pakai dalam penyata kewangan yang disatukan untuk transaksi yang
serupa dan peristiwa yang berlaku dalam keadaan yang hampir sama.
Pemerolehan subsidiari diambil kira menggunakan kaedah pembelian. Kaedah
perakaunan pembelian melibatkan kos pemerolehan diperuntukkan kepada nilai
saksama aset yang diperoleh dan liabiliti serta liabiliti luar jangka yang ditanggung pada
tarikh pemerolehan. Kos pemerolehan diukur sebagai agregat nilai saksama, pada tarikh
pertukaran, bagi aset yang diberi, liabiliti yang dikenakan atau ditanggung, dan instrumen
ekuiti yang diterbitkan, serta sebarang kos yang boleh diperuntukkan secara langsung
kepada pemerolehan tersebut.
Sebarang lebihan kos pemerolehan yang melebihi kepentingan Kumpulan dalam nilai
saksama aset, liabiliti dan liabiliti luar jangka yang boleh dikenal pasti mewakili muhibah.
Sebarang kepentingan Kumpulan dalam nilai saksama aset boleh dikenal pasti, liabiliti
dan liabiliti luar jangka yang melebihi kos pemerolehan diiktiraf secara serta merta dalam
untung dan rugi.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
176
Kepentingan minoriti mewakili bahagian untung atau rugi dan aset bersih dalam
subsidiari yang tidak dipegang oleh Kumpulan. Ia diukur pada nilai saksama bahagian
minoriti bagi aset dan liabiliti subsidiari yang boleh dikenal pasti pada tarikh pemerolehan
dan bahagian minoriti bagi perubahan dalam ekuiti subsidiari sejak tarikh tersebut.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(b) Syarikat Sekutu
Syarikat sekutu adalah entiti yang Kumpulan mempunyai pengaruh ketara dan ia bukan
subsidiari mahu pun kepentingan dalam sesuatu usaha sama. Pengaruh yang ketara adalah
kuasa untuk menyertai dalam pembuatan keputusan mengenai dasar kewangan dan operasi
syarikat sekutu tersebut tetapi bukan kuasa untuk mengawal dasar tersebut.
Pelaburan dalam syarikat sekutu diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan
menggunakan kaedah perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah ekuiti, pelaburan dalam syarikat
sekutu dibawa dalam kunci kira-kira yang disatukan pada kos yang dilaraskan untuk perubahan
pasca pemerolehan dalam bahagian aset bersih syarikat sekutu oleh Kumpulan. Bahagian
untung atau rugi syarikat sekutu bagi Kumpulan diiktiraf dalam penyata pendapatan disatukan.
Apabila terdapat sebarang perubahan yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti syarikat
sekutu, Kumpulan mengiktiraf bahagiannya dalam perubahan tersebut. Dalam penggunaan
kaedah ekuiti, untung tak direalisasi atas transaksi antara Kumpulan dan syarikat sekutu dihapus
kira setakat kepentingan Kumpulan dalam syarikat sekutu tersebut. Setelah menggunakan
kaedah ekuiti ini, Kumpulan menetapkan sama ada perlu untuk mengiktiraf sebarang kerugian
ketaksempurnaan tambahan bagi pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat sekutu tersebut.
Syarikat sekutu adalah ekuiti yang diambil kira dari tarikh Kumpulan memperoleh pengaruh
yang ketara sehingga tarikh Kumpulan berhenti daripada memiliki pengaruh ketara ke atas
syarikat sekutu tersebut.
Muhibah berkaitan dengan sesebuah syarikat sekutu dimasukkan ke dalam jumlah bawaan
pelaburan dan tidak dilunaskan. Sebarang lebihan nilai saksama bersih aset, liabiliti dan liabiliti
luar jangka syarikat sekutu yang melebihi kos pelaburan, yang merangkumi bahagian Kumpulan,
dikecualikan daripada jumlah bawaan pelaburan tersebut dan sebaliknya diambil kira sebagai
pendapatan semasa menetapkan bahagian untung dan rugi syarikat sekutu yang merupakan
bahagian Kumpulan dalam tempoh pelaburan tersebut diperoleh.
Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat sekutu bersamaan atau melebihi
kepentingannya dalam syarikat sekutu tersebut, termasuk sebarang kepentingan jangka
panjang, yang dari segi isi, membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam
syarikat sekutu, Kumpulan tidak mengiktiraf kerugian selanjutnya, kecuali ia menanggung
obligasi atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat sekutu tersebut.
Kumpulan menggunakan penyata kewangan teraudit yang terbaru bagi syarikat sekutu dalam
menerapkan kaedah ekuiti ini. Apabila tarikh penyata kewangan teraudit ini tidak mempunyai
tarikh akhir yang sama dengan penyata Kewangan Kumpulan, bahagian keputusan dikira
berdasarkan penyata kewangan teraudit terakhir yang ada dan penyata kewangan pengurusan
sehingga tarikh akhir tempoh perakaunan berkenaan. Dasar perakaunan yang seragam
digunakan bagi transaksi dan peristiwa yang hampir sama dalam keadaan yang serupa.
Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan
pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan.
Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun
bawaannya dimasukkan ke dalam untung atau rugi.
.
177
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(c) Entiti dikawal bersama
Kumpulan mempunyai kepentingan dalam syarikat usaha sama yang merupakan entiti dikawal
bersama. Usaha sama adalah pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak yang
tertakluk di bawah kawalan bersama, melaksanakan aktiviti ekonomi, dan entiti yang dikawal
bersama adalah usaha sama yang melibatkan pewujudan entiti berasingan yang setiap peserta
memiliki kepentingan di dalamnya.
Pelaburan dalam entiti dikawal bersama diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan
menggunakan kaedah ekuiti seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(b).
Dalam penyata kewangan Syarikat yang berasingan, pelaburan dalam syarikat sekutu dinyatakan
pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan.
Apabila pelaburan seperti ini dijual, perbezaan antara perolehan jualan bersih dan amaun
bawaannya dimasukkan ke dalam untung atau rugi.
(d) Muhibah
Muhibah yang diperoleh dalam gabungan perniagaan pada mulanya diukur pada kos iaitu
kos gabungan perniagaan yang melebihi kepentingan Kumpulan dalam nilai saksama aset,
liabiliti dan liabiliti luar jangka yang boleh dikenal pasti. Selanjutnya, selepas pengiktirafan
pertama, muhibah diukur pada kos setelah ditolak kerugian ketaksempurnaan terkumpul.
Muhibah tidak dilunaskan, sebaliknya ia dikaji semula untuk melihat sama ada terdapat kerugian
ketaksempurnaan, setiap tahun atau lebih kerap sekiranya peristiwa atau perubahan keadaan
mengisyaratkan kemungkinan ketaksempurnaan wujud. Untung dan rugi daripada penjualan
sesebuah entiti merangkumi amaun muhibah yang dibawa berkaitan dengan entiti yang dijual
tersebut.
(e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai
Kesemua item hartanah, loji dan peralatan pada asalnya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya
dirangkumkan ke dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya,
hanya sekiranya ada kemungkinan yang faedah ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan
item ini akan mengalir kepada Kumpulan dan kos item boleh diukur dengan pasti. Jumlah
bawaan bahagian yang digantikan yang sudah diiktiraf dihapuskan. Semua penyenggaraan dan
pembaikan lain dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia dikenakan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
178
Selepas pengiktirafan, hartanah, loji dan peralatan kecuali tanah pegangan bebas dinyatakan
pada kos setelah ditolak susutan nilai terkumpul dan sebarang kerugian ketaksempurnaan.
Tanah pegangan bebas dinyatakan pada kos setelah ditolak sebarang kerugian
ketaksempurnaan.
.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(e) Hartanah, loji dan peralatan serta susut nilai (samb.)
Tanah pegangan bebas mempunyai hayat berguna yang tidak terhad, maka ia tidak disusut nilai.
Kerja sedang berjalan juga tidak disusut nilai kerana aset ini belum sedia untuk digunakan. Susut
nilai hartanah, loji dan peralatan lain dilaksanakan menurut kaedah garis lurus sepanjang hayat
bergunanya yang dianggarkan, untuk melupuskan kos setiap aset, kepada nilai residualnya, pada
kadar tahunan berikut:
%
Bangunan
Pengubahsuaian
Loji dan jentera
Kenderaan motor
Kelengkapan, perabot dan lekapan
2
10
5 - 20
10 - 20
5 - 20
Nilai residual, hayat berguna dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun
kewangan demi memastikan yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan
anggaran terdahulu dan pola penggunaan yang dijangka bagi faedah ekonomi masa depan
terkandung dalam item hartanah, loji dan peralatan.
Sesuatu item dalam hartanah, loji dan kelengkapan dihapuskan setelah ia dijual atau apabila
tiada faedah ekonomi masa depan dijangka daripada penggunaan atau penjualannya.
Perbezaan di antara perolehan jualan bersih, jika ada dan amaun bawaan bersih diiktiraf dalam
untung atau rugi.
(f) Aset biologi
Kesemua item aset biologi pada mulanya dicatatkan pada kos. Kos selanjutnya dirangkumkan
ke dalam jumlah bawaan aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan, sewajarnya, hanya sekiranya
ada kemungkinan yang faedah ekonomi masa depan yang dikaitkan dengan item ini akan
mengalir kepada Kumpulan dan kos item boleh diukur dengan pasti. Semua penyenggaraan
dicatatkan dalam penyata pendapatan pada tahun kewangan ia berlaku.
Setelah ia diiktiraf, aset biologi dinyatakan pada kos ditolak susut nilai terkumpul dan sebarang
kerugian ketaksempurnaan terkumpul.
Susut nilai aset biologi dilaksanakan menurut kaedah garis lurus untuk melupuskan kos setiap
aset kepada nilai residualnya sepanjang hayat biologi bergunanya yang dianggarkan, pada kadar
tahunan 20%.
Nilai residual, hayat biologi dan kaedah susut nilai dikaji semula pada setiap akhir tahun
kewangan demi memastikan yang amaun, kaedah dan tempoh susut nilai konsisten dengan
anggaran terdahulu dan pola penggunaan yang dijangka bagi faedah ekonomi masa depan
terkandung dalam item aset biologi.
Sesuatu item dalam aset biologi dihapuskan setelah ia dijual atau apabila tiada faedah ekonomi
masa depan dijangka daripada penggunaan atau penjualannya. Perbezaan di antara perolehan
jualan bersih, jika ada dan amaun bawaan bersih diiktiraf dalam untung atau rugi.
179
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(g) Hartanah pelaburan
Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang sama ada untuk memperoleh pendapatan
sewa atau untuk kenaikan nilai modal atau kedua-duanya. Hartanah seperti ini diukur pada asalnya
pada kos, termasuk kos transaksi. Setelah ia diiktiraf, hartanah pelaburan dinyatakan pada nilai
saksama. Nilai saksama dikira dengan merujuk pada bukti harga transaksi pasaran bagi hartanah
yang hampir sama dan dilaksanakan oleh penaksir bebas berdaftar yang memiliki kelayakan
profesional yang diiktiraf dan pengalaman terkini di lokasi dan dalam kategori hartanah yang
sedang dinilai.
Untung atau rugi daripada perubahan nilai saksama hartanah pelaburan diiktiraf dalam untung
atau rugi pada tahun ia berlaku.
Kepentingaqn yang diperoleh daripada hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan dan
diambil kira sebagai hartanah pelaburan dan dinilai mengikut hartanah individu apabila Kumpulan
memegangnya untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai modal atau keduaduanya. Sebarang faedah yang diperoleh daripada hartanah di bawah pajakan operasi dikelaskan
sebagai hartanah pelaburan dicatatkan pada nilai saksamanya.
Hartanah pelaburan dihapuskan apabila sama ada ia telah dijual atau apabila hartanah pelaburan
tersebut tidak lagi digunakan dan tiada faedah ekonomi masa hadapan yang dijangka daripada
penjualannya. Sebarang untung atau rugi daripada penghentian penggunaan atau penjualan
hartanah pelaburan diiktiraf dalam untung atau rugi pada tahun ia berlaku.
(h)
Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah
(i) Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah
Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah terdiri daripada tanah yang tiada
aktiviti pembangunan dilaksanakan ke atasnya atau yang aktiviti pembangunan yang
dijalankan dijangka tidak akan disiapkan dalam kitaran operasi biasa. Tanah seperti ini
dikelaskan sebagai aset bukan semasa dan dinyatakan pada kos ditolak sebarang kerugian
ketaksempurnaan terkumpul.
Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dikelaskan semula sebagai kos
pembangunan hartanah pada ketika aktiviti pembangunan telah bermula dan apabila
boleh dipamerkan bahawa aktiviti pembangunan boleh disempurnakan dalam tempoh
kitaran operasi biasa.
Kos pembangunan hartanah merangkumi kesemua kos yang boleh diperuntukkan secara
langsung kepada aktiviti pembangunan atau yang boleh diperuntukkan menurut kaedah
yang munasabah kepada aktiviti seperti ini.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
180
Apabila hasil aktiviti pembangunan boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan
hartanah dan perbelanjaannya diiktiraf dalam penyata pendapatan menggunakan kaedah
peringkat siap. Peringkat siap ditentukan dengan membahagikan kos pembangunan
hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja yang dilaksanakan sehingga tarikh terkini
dengan anggaran jumlah kos pembangunan hartanah.
(ii)
Kos pembangunan hartanah
Apabila hasil aktiviti pembangunan tidak boleh dianggarkan secara pasti, hasil pembangunan
hartanah diiktiraf hanya setakat kos pembangunan hartanah yang telah ditanggung yang
mungkin boleh didapatkan kembali dan kos pembangunan hartanah bagi hartanah yang dijual
diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh ia dikenakan.
Sebarang kerugian ke atas projek pembangunan yang dijangka, termasuk kos yang perlu
ditanggung sepanjang tempoh liabiliti kerosakan, diiktiraf sebagai perbelanjaan secara serta
merta.
Kos pembangunan hartanah yang tidak diiktiraf sebagai perbelanjaan, diiktiraf sebagai aset dan
dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(h)Tanah yang dipegang untuk pembangunan hartanah dan kos pembangunan hartanah
(samb.)
(ii) Kos pembangunan hartanah (samb.)
Hasil yang melebihi pengebilan kepada para pembeli yang diiktiraf dalam penyata
pendapatan dikelaskan sebagai pengebilan terakru dalam jumlah belum terima dan
pengebilan kepada para pembeli yang melebihi hasil diiktiraf dalam penyata pendapatan
dan dikelaskan sebagai pengebilan berperingkat dalam jumlah perlu bayar.
(i)
Penjejasan nilai aset bukan kewangan
Amaun bawaan aset, selain daripada hartanah pelaburan, kos pembangunan hartanah,
inventori, aset cukai tertunda dan aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dikaji semula
pada setiap tarikh kunci kira-kira untuk memastikan sama ada terdapat sebarang isyarat yang
menunjukkan ketaksempurnaan. Jika terdapat sebarang isyarat seperti itu, jumlah yang boleh
didapatkan kembali bagi aset tersebut dianggarkan untuk mendapatkan amaun kerugian
ketaksempurnaan.
Bagi muhibah, amaun yang boleh didapatkan kembali dianggarkan pada setiap tarikh kunci kirakira atau lebih kerap jika isyarat ketaksempurnaan ini dikenal pasti.
Untuk tujuan ujian ketaksempurnaan aset ini, amaun yang boleh didapatkan kembali ditentukan
mengikut aset individu kecuali aset tersebut tidak menjana aliran tunai yang sebahagian
besarnya tidak bergantung pada aliran tunai daripada aset lain. Jika ini benar, amaun yang
boleh didapatkan kembali ditetapkan bagi unit menjana tunai (CGU) bagi aset ini. Muhibah
yang diperoleh dalam sesuatu gabungan perniagaan, dari tarikh pemerolehan, diagihkan
kepada setiap CGU Kumpulan, atau beberapa kumpulan CGU yang dijangka akan meraih faedah
daripada sinergi gabungan ini, tanpa mengira sama ada aset atau liabiliti lain bagi Kumpulan
diperuntukkan kepada unit atau kumpulan unit tersebut.
Amaun aset yang boleh didapatkan kembali adalah nilai saksama aset atau CGU, mengikut
mana yang lebih tinggi, ditolak kos untuk menjualnya dan nilainya dalam penggunaan. Dalam
usaha menaksir nilai dalam penggunaan, anggaran aliran tunai masa hadapan didiskaun
kepada nilai semasa menggunakan kadar diskaun pra-cukai yang menggambarkan taksiran
nilai masa wang yang dibuat oleh pasaran semasa dan risiko yang khusus bagi aset tersebut.
Di mana nilai buku sesuatu aset melebihi amaun boleh didapatkan kembalinya, aset tersebut
dianggap tak sempurna dan diturunkan nilai kepada amaunnya yang boleh didapatkan kembali.
Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi CGU atau kumpulan CGU diagihkan pertamanya untuk
mengurangkan amaun bawaan sebarang muhibah yang diperuntukkan kepada unit atau
kumpulan unit tersebut dan kemudian, untuk mengurangkan amaun bawaan bagi aset lain
dalam unit atau kumpulan unit secara pro-rata.
Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.
Kerugian ketaksempurnaan bagi muhibah tidak dibalikkan dalam tempoh yang berikutnya.
Kerugian ketaksempurnaan bagi aset selain daripada muhibah dibalikkan jika, dan hanya jika
terdapat perubahan dalam anggaran yang digunakan untuk menetapkan amaun yang boleh
didapatkan kembali bagi aset sejak kerugian ketaksempurnaan terakhir diiktiraf. Amaun bawaan
bagi aset selain daripada muhibah ditambah kepada amaunnya yang boleh didapatkan kembali
yang telah dikaji semula, dengan syarat amaun tersebut tidak melebihi amaun bawaan yang
seharusnya telah ditetapkan (setelah ditolak pelunasan atau susut nilai) sekiranya tiada kerugian
ketaksempurnaan diiktiraf bagi aset tersebut dalam tahun-tahun terdahulu. Pembalikan kerugian
ketaksempurnaan bagi aset selain daripada muhibah diiktiraf dalam untung atau rugi.
181
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(j) Inventori
Stok hartanah dinyatakan pada kos atau nilai realis bersih mengikut mana yang lebih rendah. Kos
terdiri daripada kos yang berkaitan dengan pemerolehan tanah, kos langsung dan bahagian kos
yang dikongsi bersama yang sewajarnya.
Inventori dagangan, makanan dan minuman dan stok guna habis dinyatakan pada kos atau nilai
realis bersih menurut mana yang lebih rendah setelah peruntukan yang mencukupi dibuat untuk
item yang rosak, lapuk dan item yang kurang laris. Kos ditetapkan menggunakan kaedah purata
wajaran. Kos merangkumi kos pembelian.
Nilai realis bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan setelah ditolak
anggaran kos untuk menyempurnakan inventori tersebut dan anggaran kos yang diperlukan
untuk membuat jualan.
.
(k) Instrumen kewangan
Instrumen kewangan diiktiraf dalam kunci kira-kira apabila Kumpulan menjadi satu pihak bagi
peruntukan kontraktual instrumen tersebut.
Instrumen kewangan dikelaskan sebagai liabiliti atau ekuiti menurut isi pengaturan kontraktual
tersebut. Faedah, dividen, untung dan rugi yang berkaitan dengan instrumen kewangan yang
dikelaskan sebagai liabiliti, dilaporkan sebagai perbelanjaan atau pendapatan. Pengagihan kepada
para pemegang instrumen kewangan yang dikelaskan sebagai ekuiti diiktiraf secara langsung
dalam ekuiti. Instrumen kewangan ditolak apabila Kumpulan memiliki hak undang-undang yang
boleh dikuatkuasakan untuk menolak dan berhasrat untuk menyelesaikan sama ada nilai bersih
atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabiliti secara serentak.
.
(i)
Tunai dan setara tunai
Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada wang tunai
di tangan dan yang disimpan dalam bank, deposit yang dipegang untuk dituntut dan
pelaburan jangka pendek, sangat cair yang risiko nilainya akan berubah hampir boleh
diabaikan, setelah ditolak overdraf bank terkumpul.
(ii)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
182
Lain-lain pelaburan bukan semasa
P elaburan bukan semasa selain daripada pelaburan dalam subsidiari, syarikat sekutu, entiti
dikawal bersama dan hartanah pelaburan dinyatakan pada kos setelah ditolak kerugian
ketaksempurnaan. Kerugian ketaksempurnaan diiktiraf bagi kesemua pengurangan nilai
kecuali ia bersifat sementara. Apabila pelaburan ini dijual, perbezaan di antara perolehan bersih
daripada jualan dan jumlah bawaannya dimasukkan ke dalam penyata untung atau rugi.
(iii) Dagangan belum terima
Dagangan belum terima dibawa pada nilai realis yang dijangka. Hutang lapuk dihapus kira
apabila dikenal pasti. Anggaran bagi hutang ragu dibuat berdasarkan kajian semula amaun
tertunggak pada tarikh kunci kira-kira.
(iv) Dagangan perlu bayar
Dagangan perlu dibayar dinyatakan pada nilai saksama imbalan yang perlu dibayar pada
masa hadapan untuk barangan dan perkhidmatan yang diterima.
(v) Pinjaman dan Peminjaman yang menanggung faedah
Kesemua pinjaman dan peminjaman pada asalnya diiktiraf pada nilai saksama imbalan yang
diterima setelah ditolak kos transaksi yang boleh diperuntukkan secara langsung. Setelah
pengiktirafan pertama, pinjaman dan peminjaman yang menanggung faedah selanjutnya
diukur pada kos dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(k)
Instrumen kewangan (samb.)
(vi) Instrumen ekuiti
Saham biasa dikelaskan sebagai ekuiti. Dividen bagi saham biasa diiktiraf dalam ekuiti
dalam tempoh ia diisytiharkan.
Kos transaksi bagi transaksi ekuiti diambil kira sebagai penolakan daripada ekuiti, setelah
ditolak cukai. Kos transaksi ekuiti merangkumi hanya kos luaran tokokan yang boleh
diperuntukkan secara langsung kepada transaksi ekuiti tersebut yang sebaliknya boleh
dielakkan.
Saham keutamaan dikelaskan sebagai ekuiti sekiranya tiada tempoh ditetapkan untuk
penebusan dan dividen adalah menurut pilihan penerbit. Dividen bagi instrumen ekuiti
diiktiraf dalam ekuiti dalam tempoh ia diisytiharkan.
Saham keutamaan dikelaskan sebagai liabiliti sekiranya ia boleh ditebus pada tarikh
tertentu menurut opsyen para pemegang saham dan memberi pemegang saham
tersebut hak kepada dividen keutamaan terkumpul. Dividen yang berkaitan dengan
saham berkenaan diiktiraf dalam penyata kewangan sebagai perbelanjaan faedah apabila
ia ditanggung.
(l) Pajakan
Pajakan diiktiraf sebagai pajakan kewangan jika ia memindahkan bahagian risiko dan ganjaran
yang cukup besar, yang berpunca daripada hak milik, kepada Kumpulan. Pajakan tanah dan
bangunan dikelaskan sebagai pajakan operasi atau kewangan dengan cara yang sama dengan
pajakan aset lain dan unsur tanah dan bangunan bagi pajakan tanah dan bangunan diambil kira
secara berasingan untuk tujuan pengelasan pajakan. Kesemua pajakan lain dikelaskan sebagai
pajakan operasi.
(i) Pajakan kewangan
Aset yang diperoleh melalui sewa beli atau pajakan kewangan dinyatakan pada amaun
yang bersamaan dengan nilai saksama atau nilai semasa pembayaran pajakan minimum,
mengikut mana yang lebih rendah, pada permulaan pajakan setelah ditolak susut nilai
dan sebarang kerugian ketaksempurnaan. Liabiliti yang berkaitan dimasukkan ke dalam
kunci kira-kira sebagai peminjaman. Dalam usaha mengira nilai semasa pembayaran
pajakan minimum, faktor diskaun yang digunakan adalah kadar faedah yang terbina
dalam pajakan tersebut, apabila praktik untuk menentukannya; sekiranya tidak, kadar
peminjaman tokokan Syarikat digunakan.
Pembayaran pajakan diagihkan di antara kos kewangan dan pengurangan liabiliti
tertunggak. Kos kewangan, yang mewakili perbezaan di antara jumlah komitmen pajakan
dan nilai saksama aset yang diperoleh diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata
pendapatan sepanjang tempoh pajakan yang berkenaan agar menghasilkan caj kadar
faedah berkala tetap ke atas baki yang tinggal bagi obligasi untuk setiap tempoh.
Dasar susut nilai bagi aset yang dipajak adalah seperti hartanah, loji dan peralatan yang
boleh disusut nilai seperti yang dihuraikan dalam Nota 2.2(e).
.
(ii) Pajakan operasi
Pembayaran pajakan operasi diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan
mengikut kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan yang berkaitan.
183
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(m) Kos peminjaman
Kos peminjaman boleh diperuntukkan secara langsung kepada pemerolehan atau pembinaan
aset yang layak, iaitu aset yang memerlukan tempoh yang agak lama untuk disiapkan untuk
penggunaannya yang dihasratkan atau untuk dijual, ditambah kepada kos aset tersebut
sehingga aset tersebut sebahagian besarnya siap untuk kegunaan yang dihasratkan atau
untuk dijual. Pendapatan daripada pelaburan yang diperoleh daripada pelaburan sementara
peminjaman khusus, sementara menunggu ia dibelanjakan untuk aset yang layak ditolak
daripada kos peminjaman yang layak untuk dipermodalkan.
Kesemua peminjaman lain diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tempoh ia berlaku.
(n) Cukai pendapatan
Cukai pendapatan ke atas untung atau rugi bagi tahun semasa merangkumi cukai semasa dan
tertunggak. Cukai semasa adalah jangkaan amaun cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi
untung boleh cukai tahun semasa dan diukur menggunakan kadar cukai yang telah digubal
pada tarikh kunci kira-kira.
Cukai tertunggak diperuntukkan menggunakan kaedah liabiliti. Secara prinsip, liabiliti cukai
tertunda diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh cukai dan aset cukai tertunda
diiktiraf bagi kesemua perbezaan sementara boleh ditolak, kerugian cukai yang tidak digunakan
dan kredit cukai yang tidak digunakan setakat yang terdapat kemungkinan akan wujud untung
boleh cukai yang boleh digunakan untuk menolak perbezaan, kerugian cukai yang tidak
digunakan dan kredit cukai yang tidak digunakan. Cukai tertangguh tidak diiktiraf sekiranya
perbezaan sementara timbul daripada muhibah negatif atau daripada pengiktirafan permulaan
sesuatu aset atau liabiliti dalam sesuatu transaksi yang bukan gabungan perniagaan dan
pada masa transaksi tersebut, tidak menjejaskan sama ada keuntungan perakaunan atau pun
keuntungan boleh cukai.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
184
Cukai tertangguh diukur pada kadar cukai yang dijangka akan berkuat kuasa dalam tempoh
aset direalisasi atau liabiliti diselesaikan, berdasarkan kadar cukai yang telah digubal atau
digubal secara hakiki pada tarikh Kunci Kira-kira. Cukai tertunggak diiktiraf sebagai pendapatan
atau perbelanjaan dan dimasukkan ke dalam untung atau rugi bagi tempoh semasa, kecuali
apabila ia berpunca daripada transaksi yang diiktiraf secara langsung dalam ekuiti, atau apabila
ia berpunca daripada gabungan perniagaan yang merupakan pemerolehan, yang dalam hal
ini cukai tertunggak dimasukkan ke dalam muhibah yang terhasil atau kepentingan pemeroleh
dalam nilai saksama bersih aset boleh dikenal pasti, liabiliti dan liabiliti luar jangka yang melebihi
kos gabungan tersebut.
.
(o) Peruntukan untuk liabiliti
Peruntukan untuk liabiliti diiktiraf apabila Kumpulan mempunyai obligasi semasa hasil
peristiwa lalu dan mungkin aliran keluar sumber yang mengandungi faedah ekonomi akan
diperlukan untuk menyelesaikan obligasi ini, dan anggaran yang pasti bagi amaun ini boleh
dibuat. Peruntukan dikaji semula pada setiap tarikh kunci kira-kira dan diselaraskan untuk
mencerminkan anggaran terbaik semasa. Dalam keadaan terdapat kesan material bagi nilai
masa wang, peruntukan didiskaun menggunakan kadar pra-cukai semasa, di mana sesuai,
menggambarkan risiko yang khusus bagi liabiliti tersebut. Apabila kaedah mendiskaun
digunakan, peningkatan dalam peruntukan yang berpunca daripada perjalanan masa diiktiraf
sebagai kos kewangan.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(p)
Faedah kakitangan
(i) Faedah jangka pendek
Upah, gaji, bonus dan sumbangan keselamatan sosial diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam
tahun yang perkhidmatan yang berkaitan diberikan oleh para pekerja. Ketakhadiran
yang diberi pampasan yang terkumpul jangka pendek seperti cuti tahun berbayar
diiktiraf apabila perkhidmatan diberi oleh pekerja yang meningkatkan kelayakan mereka
untuk ketakhadiran yang diberi pampasan pada masa depan. Ketakhadiran yang diberi
pampasan tak terkumpul jangka pendek seperti cuti sakit diiktiraf apabila ketakhadiran
tersebut berlaku.
(ii) Pelan caruman tertakrif
Pelan caruman tertakrif adalah pelan faedah pasca pekerjaan yang dalam ruang
lingkupnya, Kumpulan membayar caruman tetap ke dalam sebuah entiti berasingan
atau dana dan tidak akan mempunyai sebarang obligasi undang-undang atau
konstruktif untuk membayar caruman selanjutnya sekiranya dana tidak memegang aset
yang mencukupi untuk membayar kesemua faedah pekerja yang berkaitan dengan
perkhidmatan pekerja dalam tempoh semasa dan terdahulu. Caruman seperti ini diiktiraf
sebagai perbelanjaan dalam untung atau rugi seperti yang dikenakan. Seperti yang
dikehendaki oleh undang-undang, syarikat di Malaysia membuat caruman seperti ini
kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (“KWSP”). Beberapa subsidiari luar negara
Kumpulan turut membuat caruman dalam skim persaraan statutori negara berkaitan.
(iii) Pampasan berasaskan saham
Skim Opsyen Saham Pekerja Sunway City Berhad, pelan pampasan langsai ekuiti,
berasaskan saham, membolehkan pekerja Kumpulan memperoleh saham biasa
Syarikat. Perolehan yang diterima setelah ditolak sebarang kos transaksi langsung yang
diperuntukkan dikreditkan ke dalam ekuiti apabila opsyen tersebut dilaksanakan.
Bagi opsyen saham yang diberi selepas 1 Januari 2005 tetapi sebelum 31 Disember
2005 dan belum diletak hak menjelang 1 Januari 2006 dan opsyen saham yang diberi
selepas 1 Januari 2006, jumlah nilai saksama opsyen saham yang diberi kepada pekerja
diiktiraf sebagai kos pekerja dengan tambahan yang berkaitan dalam rizab opsyen saham
dalam ekuiti sepanjang tempoh letak hak, dengan mengambil kira kemungkinan yang
opsyen ini akan diletak hak. Nilai saksama opsyen saham diukur pada tarikh ia diberi,
dengan mengambil kira, jika ada, keadaan peletakan hak pasaran yang menjadi asas
bagi pemberian opsyen ini tetapi mengecualikan impak sebarang keadaan peletakan
hak bukan pasaran. Syarat peletakan hak bukan pasaran dimasukkan dalam andaian
mengenai bilangan opsyen yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh
peletakan hak. Pada setiap tarikh kunci kira-kira, Kumpulan menyemak semula anggaran
bilangan opsyen yang dijangka akan menjadi boleh dilaksanakan pada tarikh peletakan
hak. Ia mengiktiraf kesan penyemakan semula anggaran asal, jika ada, dalam untung atau
rugi, dan pelarasan yang berkaitan kepada ekuiti meliputi tempoh peletakan hak yang
selebihnya. Amaun ekuiti diiktiraf dalam rizab opsyen saham sehingga opsyen tersebut
dilaksanakan, yang selepas itu, ia akan dipindahkan ke premium saham, atau sehingga
opsyen tamat tempoh, yang selepas itu ia akan dipindahkan terus kepada untung
tertahan.
(q)
Mata wang asing
(i) Mata wang fungsian dan pembentangan
Penyata kewangan individu bagi setiap entiti dalam Kumpulan diukur menggunakan
mata wang persekitaran ekonomi utama yang tempat entiti tersebut beroperasi (“mata
wang kefungsian”). Penyata kewangan disatukan dibentangkan dalam RM, yang juga
merupakan mata wang kefungsian Syarikat.
185
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(q)
Mata wang asing (samb.)
(ii) Transaksi mata wang asing
Dalam menyediakan penyata kewangan bagi entiti individu, transaksi dalam mata
wang selain daripada mata wang fungsian entiti (mata wang asing) dicatatkan dalam
mata wang fungsian menggunakan kadar pertukaran mata wang yang berkuat kuasa
pada tarikh transaksi tersebut. Pada setiap tarikh kunci kira-kira, item monetari dalam
denominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikh
kunci kira-kira tersebut. Item bukan monetari yang dibawa pada nilai saksama dalam
denominasi mata wang asing diterjemahkan pada kadar yang berkuat kuasa pada tarikh
nilai saksama tersebut ditentukan. Item bukan monetari yang diukur dari segi kos sejarah
dalam mata wang asing tidak diterjemahkan.
Perbezaan pertukaran yang timbul semasa penyelesaian item monetari, dan semasa
terjemahan item monetari tersebut, dimasukkan ke dalam untung atau rugi bagi tahun
tersebut kecuali bagi perbezaan pertukaran yang timbul pada item monetari yang
membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar negara.
Perbezaan pertukaran dalam item monetari yang membentuk sebahagian daripada
pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar negara dicatatkan secara langsung dalam
rizab terjemahan mata wang asing dalam ekuiti sehingga penjualan operasi luar negara
tersebut, yang pada masa tersebut diiktiraf dalam untung atau rugi. Perbezaan pertukaran
yang timbul daripada item monetari yang membentuk sebahagian daripada pelaburan
bersih Syarikat dalam operasi luar negara, tanpa mengira mata wang item monetari
tersebut, diiktiraf dalam untung atau rugi dalam penyata kewangan Syarikat atau penyata
kewangan individu bagi operasi luar negara tersebut, mengikut mana yang wajar.
Perbezaan pertukaran yang timbul dalam terjemahan item bukan monetari yang dibawa
pada nilai saksama dimasukkan dalam untung atau rugi bagi tempoh tersebut.
(iii) Operasi Luar Negara
Keputusan dan kedudukan kewangan operasi luar negara yang mempunyai mata
wang kefungsian yang berbeza daripada mata wang pembentangan (RM) bagi penyata
kewangan disatukan diterjemahkan ke dalam RM seperti berikut:
-Aset dan liabiliti bagi setiap kunci kira-kira yang dibentangkan diterjemahkan pada
kadar penutup yang berkuat kuasa pada tarikh kunci kira-kira;
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
186
-Pendapatan dan perbelanjaan bagi setiap penyata pendapatan diterjemahkan pada
kadar pertukaran purata bagi tahun berkenaan, yang memberi anggaran terhampir
bagi kadar pertukaran pada tarikh transaksi tersebut; dan
-Kesemua perbezaan pertukaran yang terhasil dimasukkan ke dalam rizab
terjemahan mata wang asing dalam ekuiti.
(r)
Pengiktirafan hasil
Hasil diiktiraf setakat yang mungkin faedah ekonomi akan mengalir kepada Kumpulan dan hasil
boleh diukur dengan pasti. Kriteria pengiktirafan khusus berikut hendaklah dipenuhi sebelum
hasil diiktiraf:
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.2 Ringkasan dasar perakaunan penting (samb.)
(r)
Pengiktirafan hasil (samb.)
(i)
Jualan hartanah di bawah inventori pembangunan, tanah dan hartanah
Hasil daripada jualan hartanah diambil kira mengikut kaedah peringkat siap seperti yang
dihuraikan dalam Nota 2.2(h)(ii).
Hasil daripada jualan inventori tanah dan hartanah diiktiraf setelah ditolak diskaun dan selepas
pemindahan risiko yang ketara dan penganugerahan hak milik kepada pembeli. Hasil tidak
diiktiraf setakat terdapat ketakpastian berkaitan keupayaan untuk mendapatkan kembali imbalan
yang belum dibayar, kos yang berkaitan atau kemungkinan pemulangan inventori hartanah.
(ii) Pendapatan sewa
Pendapatan sewa merangkumi pendapatan daripada hartanah pelaburan, diiktiraf menggunakan
kaedah akruan kecuali keupayaan untuk memungutnya diragui, dan dalam keadaan ini, ia diiktiraf
menggunakan kaedah penerimaan.
(iii) Pendapatan pelaburan
Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak Kumpulan untuk menerima pembayaran telah
ditetapkan.
Pendapatan faedah daripada deposit jangka pendek dan pendahuluan diiktiraf berdasarkan
kaedah akruan, menggunakan kadar faedah berkesan, kecuali keupayaan untuk memungutnya
diragui, dan dalam keadaan ini, ia diiktiraf apabila diterima.
(iv) Penjualan barangan, perkhidmatan dan hak untuk menikmati
Hasil daripada jualan barangan diiktiraf berdasarkan nilai invois barangan yang dijual dan hasil
daripada jualan perkhidmatan diiktiraf setelah ditolak cukai perkhidmatan dan diskaun apabila
perkhidmatan diberi.
Bayaran masuk yang dikutip untuk hak menikmati kemudahan diiktiraf apabila tiket dijual.
(v) Fi langganan kelab
Fi langganan kelab diiktiraf menggunakan kaedah akruan.
(vi) Hasil perkongsian masa
70% daripada fi pendaftaran ahli diiktiraf sebagai pendapatan setelah perjanjian keahlian
disempurnakan dan baki 30% disifatkan sebagai fi keahlian tertunggak yang diiktiraf sepanjang
tempoh keahlian tersebut.
Fi penyenggaraan tahunan diiktiraf menggunakan kaedah akruan berdasarkan fi yang boleh
dikenakan kepada ahli apabila perjanjian keahlian disempurnakan dan diperbaharui.
(s)
Aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan
Aset bukan semasa dikelaskan sebagai dipegang untuk jualan sekiranya amaun bawaannya boleh
didapatkan kembali terutamanya melalui transaksi jualan dan sebaliknya bukan daripada penggunaan
berterusan. Keadaan ini disifatkan sebagai telah dipenuhi apabila kemungkinan besar aset ini akan dijual
dan aset ini dalam keadaan tersedia untuk dijual secara serta merta tertakluk hanya pada syarat yang
biasa dan lazim.
Sebaik sahaja sebelum aset ini dikelaskan sebagai dipegang untuk dijual, ukuran aset bukan semasa ini
dikemas kini menurut FRS yang berkuat kuasa. Kemudian, selepas pertama kali ia dikelaskan sebagai
dipegang untuk jualan, aset bukan semasa (selain daripada hartanah pelaburan, aset cukai tertunda,
aset faedah pekerja, aset kewangan dan inventori) diukur menurut FRS 5 iaitu sama ada nilai bawaan
atau nilai saksama setelah ditolak kos jualan, mengikut mana yang lebih rendah. Sebarang perbezaan
dimasukkan ke dalam untung atau rugi.
187
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.3 Standard dan Tafsiran yang diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan
Pada tarikh penyata kewangan ini diluluskan, FRS, Pindaan kepada FRS dan Tafsiran berikut telah diterbitkan
tetapi belum dikuatkuasakan dan belum diterapkan oleh Kumpulan dan Syarikat:
Berkuat kuasa bagi tempoh kewangan bermula selepas 1 Julai 2009:
FRS 8
Berkuat kuasa bagi tempoh kewangan bermula atau selepas 1 Januari 2010:
FRS 4
FRS 7
FRS 101
FRS 123
FRS 139 Pindaan kepada FRS 1
Pindaan kepada FRS 1
dan FRS 127
Pindaan kepada FRS 2
Pindaan kepada FRS 7
Pindaan kepada FRS 132
Pindaan kepada FRS 139,
FRS 7 dan IC Interprestasi 9
Penambahbaikan kepada FRS
Interprestasi IC 9
Interprestasi IC 10
Interprestasi IC 11
Interprestasi IC 13
Interprestasi IC 14
TR i - 3
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
188
Segmen Operasi
Kontrak Insurans
Instrumen Kewangan: Pendedahan
Pembentangan Penyata Kewangan (disemak)
Kos Peminjaman
Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran
Pengecualian Terhad daripada Pendedahan FRS 7 Perbandingan
bagi Pengguna Pertama Kali
Penerimaan Pakai Pertama Kali Standard Pelaporan Kewangan
dan Penyata Kewangan Disatukan dan Berasingan
Kos Pelaburan dalam Subsidiari, Entiti yang Dikawal Bersama atau
Syarikat Sekutu
Pembayaran berasaskan saham: Syarat Peletakan Hak dan
Pembatalan
Penambahbaikan Pendedahan tentang Instrumen Kewangan
Instrumen Kewangan: Pembentangan
Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran,
Pendedahan dan Penilaian Semula
Derivatif
Penambahbaikan kepada FRS (2009)
Penilaian semula Derivatif Terbenam
Pelaporan Kewangan Interim dan Ketaksempurnaan Nilai
FRS 2 – Transaksi Saham Kumpulan dan Perbendaharaan
Program Kesetiaan Pelanggan
FRS 119 – Had bagi Manfaat Aset Tertakrif,
Keperluan Pembiayaan Minimum dan
Interaksinya
Pembentangan Penyata Kewangan bagi Institusi
Kewangan Islam
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.3 Standard dan Tafsiran yang diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan (samb.)
Berkuat kuasa bagi tempoh kewangan bermula atau selepas 1 Julai 2010
FRS 1
FRS 3
FRS 127
Pindaan kepada FRS 2
Pindaan kepada FRS 5
Pindaan kepada FRS 138
Pindaan kepada Interprestasi IC9 Interprestasi IC12
Interprestasi IC15
Interprestasi IC16
Interprestasi IC17
Penerimaan Pakai Pertama Kali Standard Pelaporan Kewangan
Gabungan Perniagaan (disemak)
Penyata Kewangan Disatukan dan Berasingan
(dipinda)
Pembayaran berasaskan saham
Aset Bukan Semasa Yang Dipegang Untuk Dijual Dan Operasi
Yang Ditamatkan
Aset tak ketara
Penilaian semula Derivatif Terbenam
Pengaturan Konsesi Perkhidmatan
Perjanjian bagi Pembinaan Harta Tanah
Perlindungan Nilai Pelaburan Bersih dalam Operasi Luar Negara
Pengagihan Aset Bukan Tunai kepada Para Pemilik
Kumpulan dan Syarikat merancang untuk menerapkan pengumuman di atas apabila ia dikuatkuasakan
dalam tempoh kewangan yang berkaitan. Kecuali dihuraikan sebaliknya di bawah, pengumuman ini
dijangka tidak mempunyai kesan ketara kepada penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat apabila ia
mula diterapkan:
FRS 3: Gabungan Perniagaan (disemak) dan FRS 127: Penyata Kewangan Disatukan dan
Berasingan (dipinda)
FRS 3 (disemak) memperkenalkan beberapa perubahan kepada perakaunan bagi gabungan
perniagaan yang berlaku pada atau selepas 1 Julai 2010. Ini termasuk perubahan yang memberi
kesan kepada penilaian kepentingan bukan kawalan, perakaunan bagi kos transaksi, pengiktirafan
awal dan ukuran seterusnya bagi imbalan luar jangka dan gabungan perniagaan yang dicapai secara
berperingkat. Perubahan ini akan memberi kesan kepada jumlah muhibah yang diiktiraf, keputusan
yang dilaporkan dalam tempoh pengambilalihan berlaku dan keputusan yang dilaporkan pada masa
hadapan.
FRS 127 (dipinda) memerlukan supaya pertukaran kepentingan hak milik subsidiari (tanpa kehilangan
kawalan) diambil kira sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasiti mereka sebagai pemilik dan
dicatatkan sebagai ekuiti. Dengan itu, transaksi seperti ini tidak lagi mewujudkan muhibah, mahupun
menimbulkan untung atau rugi. Tambahan pula, Standard yang dipinda ini menukar perakaunan
untuk kerugian yang ditanggung oleh subsidiari serta kehilangan kawalan sesebuah subsidiari.
Perubahan oleh FRS 3 (disemak) dan FRS127 (dipinda) akan diterapkan secara prospektif dan
mempengaruhi hanya pengambilalihan atau kehilangan kawalan subsidiari pada masa hadapan dan
transaksi dengan kepentingan tanpa kawalan.
FRS 8: Segmen Operasi
FRS 8 menggantikan FRS 1142004: Laporan Mengikut Segmen dan memerlukan ‘pendekatan
pengurusan’, yang menghendaki maklumat segmen dibentangkan mengikut kaedah yang seperti
yang digunakan untuk tujuan laporan dalaman. Hasilnya, Laporan mengikut segmen luar Kumpulan
akan berasaskan laporan dalaman kepada “ketua operasi yang membuat keputusan”, mengenai
pengagihan sumber dan menilai prestasi segmen yang perlu dilaporkan tersebut. Oleh kerana ini
merupakan standard pembentangan, tidak akan terdapat kesan ke atas kedudukan kewangan atau
keputusan Kumpulan.
189
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.3 Standard dan Tafsiran yang diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan (samb.)
FRS 101: Pembentangan Penyata Kewangan (disemak)
FRS 101 yang disemak mengasingkan perubahan ekuiti pemilik dan bukan pemilik. Dengan itu,
penyata perubahan ekuiti yang disatukan kini merangkumi hanya butiran transaksi dengan pemilik
sahaja. Kesemua perubahan ekuiti bukan pemilik dibentangkan dalam satu baris yang dilabel
sebagai jumlah pendapatan komprehensif. Standard ini juga memperkenalkan penyata pendapatan
komprehensif: yang membentangkan semua item pendapatan dan perbelanjaan yang diiktiraf dalam
penyata pendapatan, seiring dengan semua item yang diiktiraf sebagai pendapatan dan perbelanjaan,
sama ada dalam satu penyata tunggal, atau dalam dua penyata yang berhubung kait. Kumpulan kini
sedang mempertimbangkan format yang akan diterima pakai. Di samping itu pernyataan mengenai
kedudukan kewangan diperlukan pada permulaan tempoh perbandingan terawal berikutan
penukaran dasar perakaunan, pembetulan kesilapan atau pengelasan semula item dalam penyata
kewangan. FRS yang disemak ini tidak membawa sebarang kesan ke atas kedudukan kewangan dan
keputusan Kumpulan dan Syarikat.
FRS 139: Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran, FRS 7: Instrumen Kewangan:
Pendedahan dan Pindaan Kepada FRS 139: Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran,
FRS 7: Instrumen Kewangan: Pendedahan
Standard baharu mengenai FRS 139: Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Ukuran menetapkan
prinsip untuk mengiktiraf dan mengukur aset kewangan, liabiliti kewangan dan beberapa kontrak
untuk jual beli perkara yang bukan dalam bentuk kewangan. Keperluan untuk membentangkan
maklumat mengenai instrumen kewangan terdapat dalam FRS 132: Instrumen Kewangan:
Pembentangan dan keperluan untuk menzahirkan maklumat mengenai instrumen kewangan
terkandung dalam FRS 7: Instrumen Kewangan: Pendedahan.
FRS 7 Instrumen Kewangan: Pendedahan merupakan Standard baharu yang memerlukan pendedahan
baru berhubung instrumen kewangan. Standard ini disifatkan sebagai menghasilkan pendedahan
yang bertambah, bagi pendedahan Kumpulan dan Syarikat kepada risiko, dari segi kuantitatif dan
kualitatif, pendedahan yang dipertingkat bagi komponen kedudukan dan prestasi kewangan
Kumpulan dan Syarikat, dan kemungkinan perubahan cara perkara tertentu dibentangkan dalam
penyata kewangan.
Menurut peruntukan peralihan berkaitan, Kumpulan dan Syarikat dikecualikan daripada menzahirkan
kesan yang mungkin kepada penyata kewangan selepas penerapan awal.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
190
Pindaan kepada FRS ‘Penambahbaikan kepada FRS (2009)’
FRS 116 Hartanah, Loji dan Peralatan: Pindaan ini menggantikan istilah “harga jualan bersih” dengan
“nilai saksama setelah ditolak kos untuk menjual”. Ia turut menjelaskan bahawa item hartanah, loji
dan peralatan yang dipegang untuk disewa yang biasanya dijual dalam perjalanan biasa perniagaan
selepas disewa, dipindahkan kepada inventori apabila penyewaan dihentikan dan ia dipegang untuk
jualan.
FRS 117 Pajakan: Menjelaskan mengenai pengelasan pajakan tanah dan bangunan. Kumpulan masih
menilai potensi implikasi daripada pengelasan semula pajakan tanah yang belum luput sebagai
pajakan operasi atau kewangan. Bagi unsur tanah yang dipegang di bawah pajakan operasi yang
perlu dikelaskan semula sebagai pajakan kewangan, Kumpulan hendaklah mengiktiraf aset dan liabiliti
yang berkaitan dalam penyata kewangan yang akan digunakan secara retrospektif setelah diterapkan.
Walau bagaimanapun, menurut peruntukan peralihan, Kumpulan boleh menilai semula pengelasan
pajakan berdasarkan fakta dan keadaan yang sedia ada pada tarikh ia menerima pakai pindaan ini;
dan mengiktiraf aset dan liabiliti yang berkaitan dengan pajakan tanah yang baru dikelaskan sebagai
pajakan kewangan pada nilai saksama pada tarikh tersebut; sebarang perubahan antara nilai saksama
ini diiktiraf dalam perolehan tertahan. Kumpulan kini dalam proses menilai kesan pindaan ini.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.3 Standard dan Tafsiran yang diterbitkan tetapi belum dikuatkuasakan (samb.)
Pindaan kepada FRS ‘Penambahbaikan kepada FRS (2009)’ (samb.)
FRS 140 Hartanah Pelaburan: Hartanah sedang dalam pembinaan atau pembangunan untuk
penggunaan masa hadapan sebagai hartanah pelaburan dikelaskan sebagai hartanah pelaburan. Apabila
model nilai saksama digunakan, hartanah tersebut diukur pada nilai saksama. Jika nilai saksama tidak
dapat ditentukan dengan pasti, pelaburan dalam proses pembinaan akan diukur pada kos sehingga
masa nilai saksama boleh ditentukan atau pembinaan selesai. Sebelum ini, Kumpulan pernah mengambil
kira aset seperti ini menggunakan model kos. Pindaan ini turut merangkumi perubahan istilah dalam
Standard supaya tekal dengan FRS 108. Perubahan ini akan diterapkan secara prospektif.
Interpretasi IC 15: Perjanjian bagi Pembinaan Harta Tanah Interpretasi IC 15 dikeluarkan pada 8 Januari 2010 dan berkuat kuasa bagi tahun kewangan bermula
pada atau selepas 1 Julai 2010. Interpretasi ini diterapkan secara retrospektif. Ia menjelaskan bila dan
bagaimana hasil dan perbelanjaan yang berkaitan daripada jualan unit hartanah harus diiktiraf dalam
perjanjian antara pemaju dengan pembeli harus dicapai sebelum pembinaan hartanah tersebut selesai.
Di samping itu, Interpretasi ini juga menyediakan panduan mengenai cara menentukan sama ada
perjanjian berada dalam ruang lingkup FRS111 Kontrak Pembinaan atau FRS118 Hasil.
FRS111 berkuat kuasa apabila perjanjian memenuhi takrifan kontrak pembinaan, iaitu kontrak yang
dirunding secara khusus bagi pembinaan sesuatu aset atau gabungan aset. Sebaliknya, perjanjian untuk
pembinaan hartanah yang pembeli mempunyai keupayaan terhad untuk mempengaruhi reka bentuk
hartanah tersebut adalah perjanjian penjualan barangan dalam ruang lingkup FRS118.
Di Malaysia, terma Perjanjian Jual Beli (“SPA”) ditetapkan oleh Akta Perumahan dan Pembangunan. Di
bawah SPA, risiko dan ganjaran hak milik aset beralih kepada pembeli semasa penyerahan hartanah
kepada pembeli, dan bukan secara berperingkat mengikut tahap pembinaan. Jika menggunakan
IFRIC 15, Kumpulan perlu mengiktiraf hasil daripada aktiviti pembangunan hartanah apabila hartanah
tersebut telah sempurna dibina. Kesan IFRIC 15 tidak dapat dianggarkan secara munasabah oleh kerana
ketidakpastian persekitaran dan jangkaan jualan masa hadapan dan naik turun kos pembangunan.
2.4 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting
(a)
Pertimbangan kritikal yang dibuat dalam menerapkan dasar perakaunan
Berikut adalah pertimbangan yang dibuat oleh pihak pengurusan dalam proses menerapkan
dasar perakaunan Kumpulan yang memberi kesan yang paling ketara kepada jumlah yang diiktiraf
dalam penyata kewangan.
Pengelasan sama ada sebagai hartanah pelaburan dengan hartanah, loji dan peralatan
Kumpulan telah mewujudkan kriteria tertentu berdasarkan FRS 140 dalam usaha
mempertimbangkan sama ada sesuatu hartanah layak untuk dikelaskan sebagai hartanah
pelaburan. Hartanah pelaburan adalah hartanah yang dipegang untuk memperoleh pendapatan
sewa atau untuk peningkatan modal atau kedua-duanya.
Sesetengah hartanah terdiri daripada sebahagian yang dipegang untuk memperoleh pendapatan
sewa atau peningkatan modal dan sebahagian lain dipegang untuk kegunaan dalam penghasilan
atau pembekalan barangan dan perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Jika bahagianbahagian ini boleh dijual secara berasingan (atau dipajak secara berasingan di bawah pajakan
kewangan), Kumpulan akan mengambil kira bahagian-bahagian ini secara berasingan. Jika
bahagian-bahagian ini boleh dijual secara berasingan, hartanah ini adalah hartanah pelaburan
hanya jika bahagian yang tidak ketara dipegang untuk penghasilan atau bekalan barangan atau
perkhidmatan atau untuk tujuan pentadbiran. Pertimbangan dibuat bagi hartanah secara individu
untuk menetapkan sama ada perkhidmatan sampingan cukup ketara sehingga sesuatu hartanah
tidak layak dikelaskan sebagai hartanah pelaburan.
191
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.4 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.)
(b) Sumber utama bagi ketakpastian anggaran
Tanggapan penting berkaitan masa hadapan dan sumber utama lain bagi ketakpastian
anggaran pada tarikh kunci-kira-kira, yang menimbulkan risiko yang ketara yang boleh
menyebabkan pelarasan material perlu dibuat kepada amaun bawaan aset dan liabiliti dalam
tahun kewangan yang berikutnya dibincangkan di bawah.
(i) Ketaksempurnaan muhibah
Kumpulan menetapkan sama ada muhibah tidak sempurna sekurang-kurangnya setahun
sekali. Ini memerlukan anggaran nilai dalam penggunaan bagi unit menjana tunai (“CGU”)
yang muhibah diagihkan kepadanya. Anggaran nilai dalam penggunaan memerlukan
pengurusan untuk memastikan anggaran aliran tunai masa hadapan daripada CGU ini
dan juga untuk memilih kadar diskaun yang sesuai untuk mengira nilai semasa aliran
tunai tersebut. Amaun bawaan muhibah pada 31 Disember 2009 adalah RM23,035,000
(2008: RM23,027,000). Butiran yang lebih terperinci dibentangkan dalam Nota 22 yang
mengiringi penyata kewangan.
(ii) Susut nilai hartanah, loji dan peralatan
Kos hartanah hotel disusut nilai menggunakan kaedah garis lurus sepanjang baki hayat
bergunanya. Pihak pengurusan menganggarkan hayat berguna bagi hartanah hotel 50
tahun dari tarikh ia disiapkan atau dari tarikh pemerolehan, berdasarkan jangkaan hayat
lazim yang digunakan dalam industri hotel. Baki hayat berguna hartanah hotel Kumpulan
adalah di antara 40 tahun hingga 48 tahun.
Hayat berguna dan nilai residual komponen lain hartanah, loji dan peralatan juga
dianggarkan berdasarkan jangkaan hayat lazim dan faktor komersil digunakan dalam
berbagai industri berkaitan.
Perubahan dalam kadar penggunaan, kadar penghunian dan pembangunan ekonomi
boleh memberi impak kepada hayat berguna ekonomi dan nilai residual aset ini, maka
susut nilai masa hadapan bagi aset seperti ini boleh dikaji semula.
(iii) Pembangunan hartanah
Kumpulan mengiktiraf hasil dan perbelanjaan pembangunan hartanah dalam penyata
pendapatan dengan menggunakan kaedah peringkat siap. Peringkat siap ditentukan
dengan membahagikan kos pembangunan hartanah yang ditanggung bagi kerja-kerja
yang dilaksanakan sehingga tarikh terkini dengan anggaran jumlah kos pembangunan
hartanah.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
192
Pertimbangan yang mendalam diperlukan dalam menentukan peringkat siap, setakat
mana kos pembangunan hartanah telah dibelanjakan, untuk menganggar jumlah hasil
dan kos pembangunan hartanah, serta setakat mana kos projek pembangunan boleh
didapatkan kembali. Dalam membuat pertimbangan ini, Kumpulan membuat penilaian
berdasarkan pengalaman masa lalu dan dengan bersandarkan kepada para pakar.
(iv) Aset cukai tertunda
Aset cukai tertunda diiktiraf bagi kesemua kerugian cukai yang tidak digunakan dan
elaun modal yang tidak diserap setakat yang untung boleh cukai akan wujud untuk
kerugian dan elaun modal boleh ditolak daripadanya. Pertimbangan pengurusan yang
mendalam diperlukan untuk menentukan amaun aset cukai tertunda yang boleh diiktiraf,
berdasarkan masa dan paras untung boleh cukai pada masa hadapan yang mungkin
diperoleh di samping strategi perancangan cukai masa hadapan. Pada 31 Disember 2009,
jumlah nilai bawaan bagi kerugian cukai yang diiktiraf dan elaun modal Kumpulan ialah
RM133,024,000 (2008: RM90,688,000) dan kerugian cukai yang tidak diiktiraf serta elaun
modal bagi Kumpulan ialah RM71,322,000 (2008: RM154,608,000). Butiran yang lebih
terperinci dibentangkan dalam Nota 37 yang mengiringi penyata kewangan.
2.
Dasar Perakaunan Penting (samb.)
2.4 Anggaran dan pertimbangan perakaunan penting (samb.)
(b)
Sumber utama bagi ketakpastian anggaran (samb.)
(v) Peruntukan untuk hutang ragu
Kumpulan membuat peruntukan untuk hutang ragu berdasarkan penilaian yang dibuat
mengenai setakat mana amaun belum terima boleh didapatkan kembali. Peruntukan
digunakan kepada amaun belum terima sekiranya berlaku atau terdapat perubahan
dalam keadaan yang mengisyaratkan amaun bawaan mungkin tidak boleh didapatkan
kembali. Dalam menilai setakat mana hutang tidak boleh didapatkan kembali, pihak
pengurusan memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada kesemua maklumat
penting yang berkaitan dengan keupayaan para penghutang untuk menyelesaikan
hutang tersebut. Apabila jangkaan berbeza daripada anggaran asal, perbezaan seperti
ini akan memberi impak kepada nilai bawaan amaun belum terima. Amaun bawaan
dagangan belum terima dan lain-lain amaun belum terima bagi Kumpulan pada 31
Disember 2009, masing-masing RM160,461,000 (2008: RM209,323,000) dan RM135,257,000
(2008: RM139,638,000). Butiran yang lebih terperinci dibentangkan dalam Nota 26 yang
mengiringi penyata kewangan.
3. Hasil
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
494,648
693,884
34,027
40,576
9,334
6,713
-
-
37,820
-
-
-
Pendapatan sewa
409,956
200,882
9,052
5,382
Jualan barangan dan perkhidmatan
620,872
390,959
-
-
Fee langganan dan lain-lain
13,155
7,163
-
-
Fi perkongsian masa
15,182
14,955
-
-
-
-
58,929
71,120
Jualan hartanah dalam pembangunan
Jualan stok hartanah
Jualan tanah pajakan jangka panjang
Pendapatan dividen daripada subsidiari
Pendapatan dividen daripada entiti
dikawal bersama
-
-
34,825
27,400
1,600,967
1,314,556
136,833
144,478
193
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
4. Kos Jualan
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
309,105
460,146
22,580
28,124
(19)
249
(14)
203
Kos pembangunan hartanah (Nota 24)
- tempoh/tahun semasa
- (lebih)/kurang iktiraf pada tahun
terdahulu
Kos stok hartanah dijual
1,252
3,519
-
-
33,354
-
-
-
- kos perkhidmatan diberi
16,642
8,532
2,393
913
Kos tanah dijual
Kos barangan dan perkhidmatan dijual
- kos operasi taman tema
18,801
7,208
-
-
- kos operasi hotel
99,932
69,545
-
-
- kos operasi penjagaan kesihatan
68,850
41,632
-
-
39,833
32,404
-
-
8,643
6,122
-
-
596,393
629,357
24,959
29,240
- kos operasi perniagaan perjalanan dan
pelancongan
Kos operasi perniagaan perkongsian
masa dan lain-lain
5. Pendapatan lain
Termasuk dalam pendapatan adalah perkara berikut:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Pelarasan nilai saksama hartanah
pelaburan (Nota 15)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
733,992
311,816
6,807
-
2,045
-
115
-
526
117
-
1
2
-
-
-
17,713
14,470
38,976
1,719
26,653
2,342
-
222
-
-
8,748
12,411
5,486
7,239
36
-
Untung pertukaran asing yang direalisasi
1,701
-
-
-
Masuk kira semula peruntukan untuk
hutang ragu yang tidak diperlukan lagi lain-lain
-
3,504
-
217
Pendapatan lucut hak
194
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Untung daripada penjualan hartanah
loji dan peralatan
Untung daripada penjualan aset biologi
Pendapatan faedah
- daripada subsidiari
- lain-lain
Ganti rugi jumlah tertentu belum terima
Pendapatan sewa
- peralatan
- lain-lain
6. Kos Pembiayaan
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
3,175
60
-
-
1,397
784
86
86
-
-
10,452
4,144
- baki pihak berkaitan
273
374
253
336
- overdraf bank
344
391
-
-
4,062
2,413
4,062
2,413
Dividen bagi saham keutamaan
boleh tebus terkumpul yang perlu
dibayar kepada pemegang saham
minoriti subsidiari
Perbelanjaan faedah
- sewa beli dan pengaturan pajakan
kewangan
- baki antara syarikat
- kredit pusingan
- instrumen komersil dan nota
tempoh sederhana
21,828
19,033
21,817
19,033
- pinjaman bertempoh
53,408
35,767
8,935
6,786
- bon
20,293
9,124
20,293
9,124
-
5,559
-
-
- bon
-
1,781
-
1,781
- Nota kanan
-
1,346
-
-
104,780
76,632
65,898
43,703
- Nota kanan
Pelunasan diskaun ke atas
195
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
7. Untung/(Rugi) Sebelum Cukai
Amaun berikut telah diambil kira dalam mengira untung/(rugi) sebelum cukai:
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
269,314
163,073
50,839
29,961
320
137
320
137
- audit statutori
930
713
207
138
- (lebih)/kurang peruntukan pada tahun lalu
(19)
39
(40)
-
- perkhidmatan lain
400
717
78
-
524
402
-
-
-
-
(20,630)
-
Perbelanjaan faedah pekerja (Nota 8)
Saraan pengarah bukan eksekutif
(Nota 9)
Saraan juruaudit
Pelunasan pembayaran pajakan tanah
prabayar (Nota 16)
Pembalikan peruntukan untuk hutang
ragu
- belum terima daripada subsidiari
Peruntukan untuk hutang ragu
- belum terima daripada subsidiari
- lain-lain
Hapus kira hutang lapuk
-
-
-
4,200
3,813
4,056
3
10
250
212
-
-
81,872
34,099
1,948
1,244
118
75
-
-
Susut nilai
- hartanah, loji dan peralatan
(Nota 13)
- aset biologi (Nota 14)
(Untung)/Rugi pertukaran asing
- direalisasi
(1,943)
-
-
-
- tidak direalisasi
(1,363)
2,243
(400)
742
- pelaburan dalam subsidiari
-
-
151,979
1,148
- inventori
-
518
-
-
-
-
(1,494)
-
-
499
-
-
Kerugian ketaksempurnaan atas
Pembalikan kerugian ketaksempurnaan atas
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
196
pelaburan dalam subsidiari
Ganti rugi jumlah tertentu perlu bayar
Kerugian daripada jualan
- syarikat sekutu
-
59
-
-
1,505
-
3,787
-
- hartanah, loji dan peralatan
148
-
-
-
- pelaburan hartanah
170
-
-
-
- hartanah, loji dan peralatan
143
35
18
-
- aset biologi
350
111
-
-
-
-
40,183
-
- subsidiari
Hapus kira
- amaun belum terima daripada subsidiari
7.
Untung/(Rugi) Sebelum Cukai (samb.)
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
- tanah dan bangunan
1,940
740
2,761
1,432
- peralatan, loji dan jentera
1,525
839
260
265
- lain-lain
1,281
181
134
-
543
-
-
-
Perbelanjaan sewa
Pelarasan nilai saksama hartanah
pelaburan (Nota15)
8. Perbelanjaan Faedah Pekerja
Kumpulan
Upah dan gaji
Caruman keselamatan sosial
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
178,628
97,203
30,910
15,472
2,330
1,350
254
147
22,712
12,825
5,033
2,643
-
3,358
-
3,358
65,644
48,337
14,642
8,341
269,314
163,073
50,839
29,961
Caruman kepada pelan caruman
tertakrif
Opsyen saham yang diberi di bawah ESOS
(Nota 43)
Faedah lain
Termasuk dalam perbelanjaan faedah pekerja bagi Kumpulan dan Syarikat adalah saraan pengarah eksekutif
yang masing-masing berjumlah RM12,940,000 (2008: RM8,355,000) dan RM7,998,000 (2008: RM5,506,000)
seperti yang dinyatakan selanjutnya dalam Nota 9.
197
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
9. Saraan Pengarah
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
12,940
8,355
7,998
5,506
276
102
276
102
44
35
44
35
320
137
320
137
13,260
8,492
8,318
5,643
760
413
407
317
14,020
8,905
8,725
5,960
Saraan pengarah eksekutif
(Nota 8):
Emolumen lain
Saraan pengarah bukan eksekutif
(Nota 7):
Fi
Emolumen lain
Jumlah saraan pengarah
Anggaran nilai wang
faedah bukan tunai
Jumlah saraan pengarah termasuk
faedah bukan tunai (Nota 49)
Butiran saraan yang belum diterima oleh para pengarah Syarikat sepanjang tempoh/tahun kewangan
semasa adalah seperti berikut:
Kumpulan/Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Gaji dan emolumen lain
5,467
3,216
Bonus
Eksekutif:
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
198
1,674
1,720
Rancangan caruman tertakrif
857
570
Anggaran nilai wang faedah bukan tunai
407
317
8,405
5,823
276
102
44
35
8,725
5,960
Bukan eksekutif:
Fi
Emolumen lain
9.
Saraan Pengarah (samb.)
Bilangan pengarah Syarikat yang jumlah saraan sepanjang tempoh/tahun kewangan ini termasuk dalam
kumpulan berikut dianalisis di bawah:
Bilangan Pengarah
1.7.2008
hingga
31.12.2009
1.7.2007
hingga
30.6.2008
Kurang daripada RM350,000
-
2
RM400,001 - RM450,000
-
1
RM450,001 - RM500,000
1
-
RM700,001 - RM750,001
1
-
RM800,001 - RM850,000
-
2
RM1,100,001 - RM1,150,001
2
-
RM3,400,001 - RM3,500,000
-
1
RM4,800,001 - RM4,850,001
1
-
5
5
Pengarah eksekutif:
Pengarah bukan eksekutif:
Kurang daripada RM50,000
10. Perbelanjaan Cukai Pendapatan
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Cukai pendapatan semasa:
Cukai pendapatan Malaysia
Cukai asing
88,221
54,661
21,832
19,474
8,447
-
-
-
96,668
54,661
21,832
19,474
1,988
1,260
(2,034)
(3,158)
-
26,280
-
-
98,656
82,201
19,798
16,316
174,353
89,308
(10,387)
(5,625)
Kurang/(lebih)peruntukan dalam tahun
terdahulu:
Cukai pendapatan Malaysia
Cukai asing
Cukai tertunda (Nota 37):
Berkaitan dengan punca dan
pembalikan perbezaan sementara
Berkaitan dengan perubahan kadar cukai
-
(8,779)
-
(625)
Kurang peruntukan pada tahun terdahulu
2,518
12,955
9,598
11,320
176,871
93,484
(789)
5,070
275,527
175,685
19,009
21,386
Jumlah perbelanjaan cukai pendapatan
199
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
10. Perbelanjaan Cukai Pendapatan (samb.)
Di dalam kurang peruntukan untuk cukai pendapatan asing Kumpulan dalam tahun terdahulu, terkandung
amaun yang berkaitan dengan cukai tambahan yang diperuntukkan dalam subsidiari asing disebabkan oleh
perubahan dalam tindakan yang diambil terhadap penggunaan relief cukai.
Cukai pendapatan semasa domestik pada kadar statutori bagi tahun taksiran 2008 dan 2009, masing-masing
26% dan 25% daripada anggaran untung boleh taksir bagi tahun tersebut.
Pada tahun kewangan terdahulu, insentif cukai pada kadar 6% telah dikecualikan oleh Lembaga Hasil Dalam
Negeri bagi untung boleh cukai RM500,000 pertama bagi subsidiari tertentu.
Cukai bagi bidang kuasa lain dikira pada kadar yang berkuat kuasa di tempat masing-masing.
Penyelarasan perbelanjaan cukai pendapatan yang berkaitan dengan untung/(rugi) sebelum cukai pada
kadar cukai pendapatan statutori kepada perbelanjaan cukai pendapatan pada tarikh kuat kuasa kadar cukai
pendapatan bagi Kumpulan dan Syarikat adalah seperti berikut:
1.7.2008
hingga
31.12.2009
1.7.2007
hingga
30.6.2008
(dinyatakan
semula)
Kumpulan
Untung sebelum cukai
Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 25% (2008: 26%)
Kesan pendapatan tertakluk pada kadar cukai 20% (2008: 20%)
1,141,407
634,005
285,352
164,841
-
(677)
1,754
36
-
(8,779)
Pendapatan tidak tertakluk pada cukai
(3,475)
(7,858)
Perbelanjaan yang tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai
28,401
14,216
(21,271)
(2,219)
268
4,178
Kadar cukai berbeza di negara lain
Cukai tertunda diiktiraf pada kadar cukai berbeza
Penggunaan kerugian cukai yang dahulunya tidak diiktiraf, elaun
modal tidak diserap dan lain-lain berbezaan sementara boleh ditolak
Aset cukai tertunda yang tidak diiktiraf berhubung kerugian cukai bagi
tahun/tempoh semasa, elaun modal tak diserap dan lain-lain amaun
perbezaan sementara yang boleh ditolak
Aset cukai tertunda yang diiktiraf ke atas kerugian cukai yang
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
200
dahulunya tidak diiktiraf, elaun modal tidak diserap dan lain-lain
berbezaan sementara yang boleh ditolak
Kesan bahagian untung syarikat sekutu
Kesan bahagian untung entiti dikawal bersama
(5,569)
-
(2,024)
(838)
(12,415)
(2,915)
Kesan yang berpunca daripada pembelian balik aset menurut
-
(24,795)
Kurang peruntukan bagi cukai pendapatan tahun terdahulu
perlaksanaan korporat Kumpulan (Nota (a))
1,988
27,540
Kurang peruntukan bagi cukai tertunda tahun terdahulu
2,518
12,955
275,527
175,685
Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tempoh/tahun semasa
10. Perbelanjaan Cukai Pendapatan (samb.)
(a)Ini mewakili peningkatan dalam asas cukai bagi aset tertentu yang diletakkan kembali dalam Kumpulan
pada tahun terdahulu hasil pembelian balik pada tahun terdahulu pada nilai pasaran pada ketika ia
dibeli balik. Peningkatan dalam asas cukai mewakili amaun yang Lembaga Hasil Dalam Negeri akan
benarkan sebagai potongan dalam tempoh masa depan.
1.7.2008
hingga
31.12.2009
1.7.2007
hingga
30.6.2008
(dinyatakan
semula)
Syarikat
(Rugi)/untung sebelum cukai
(156,218)
44,647
(39,055)
11,608
Cukai pada kadar cukai statutori Malaysia 25% (2008: 26%)
-
(625)
Pendapatan tidak tertakluk pada cukai
Cukai tertunda yang diiktiraf pada kadar cukai berlainan
(10,176)
(1,986)
Perbelanjaan tidak boleh dipotong untuk tujuan cukai
60,676
4,227
Lebih peruntukan cukai pendapatan pada tahun terdahulu
(2,034)
(3,158)
Kurang peruntukan cukai tertunda pada tahun terdahulu
Perbelanjaan cukai pendapatan bagi tempoh/tahun ini
9,598
11,320
19,009
21,386
Penjimatan cukai bagi tempoh/tahun kewangan ini yang berpunca daripada:
Kumpulan
Penggunaan kerugian cukai
tahun semasa
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
10,991
28,167
10,978
27,735
769
6,614
-
-
Penggunaan kerugian cukai yang
tidak diiktiraf sebelum ini
201
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
11. Perolehan sesaham
(a) Asas
Perolehan sesaham asas dikira dengan membahagikan untung bagi tempoh/tahun semasa yang
diperuntukkan kepada para pemegang ekuiti biasa Syarikat dengan purata wajaran bilangan saham
biasa dalam terbitan sepanjang tempoh/tahun kewangan.
1.7.2008
hingga
31.12.2009
1.7.2007
hingga
30.6.2008
537,908
261,906
469,948
468,792
114.46
55.87
Untung milik pemegang ekuiti biasa
Syarikat (RM '000)
Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan ('000)
Perolehan asas sesaham (sen)
(b) Dicairkan
Untuk tujuan mengira perolehan sesaham dicairkan, untung bagi tempoh/tahun semasa yang
diperuntukkan kepada pemegang ekuiti biasa Syarikat dan purata wajaran bilangan saham biasa
dalam terbitan sepanjang tempoh/tahun kewangan tersebut telah dilaraskan untuk semua kesan
pencairan saham biasa yang berpotensi, iaitu opsyen saham yang diberi kepada pekerja dan waran.
1.7.2008
hingga
31.12.2009
1.7.2007
hingga
30.6.2008
537,908
261,906
469,948
468,792
57
487
470,005
469,279
114.45
55.81
Untung milik pemegang ekuiti biasa
Syarikat (RM '000)
Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan ('000)
Kesan pencairan opsyen saham ('000)
Purata wajaran bilangan saham biasa dalam terbitan
dan boleh diterbitkan yang dilaraskan ('000)
Perolehan sesaham tercair (sen)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
202
12. Dividen
Dividen
yang diiktiraf dalam
tempoh/tahun
Dividen
mengikut tempoh/
tahun
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM’000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM’000
1.7.2008
1.7.2006
hingga
hingga
30.6.2007 31.12.2009
RM’000
RM’000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM’000
Diiktiraf dalam
tempoh/tahun:
Dividen akhir bagi 2007:
7.8% ditolak cukai 27% ,
ke atas 469,910,199 saham
biasa (5.694 sen
sesaham)
-
-
26,757
-
26,757
-
10,432
-
-
10,432
-
17,623
-
17,623
-
28,197
-
-
28,197
-
28,197
28,055
26,757
45,820
37,189
Dividen interim pertama
2008: 3.0% ditolak 26%
cukai, ke atas 469,910,199
saham biasa (2.22
sen sesaham)
Dividen akhir bagi 2008:
5.0% ditolak cukai 25% ,
ke atas 469,949,432 saham
biasa (3.75 sen
sesaham)
Dividen interim pertama
2009: 8.0% ditolak 25%
cukai, ke atas 469,951,432
saham biasa (6 sen
sesaham)
Dividen akhir bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009, pada kadar 5% ditolak cukai 25% ke atas
saham biasa dalam terbitan pada tarikh kelayakan akan dicadangkan untuk diluluskan oleh para pemegang
saham, semasa Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Penyata kewangan bagi tempoh kewangan
semasa tidak menggambarkan dividen yang dicadangkan ini. Jika diluluskan oleh para pemegang saham,
dividen seperti ini akan diambil kira dalam ekuiti sebagai pengasingan untung tertahan dalam tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2010.
203
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
204
943
Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan
sebagai dipegang untuk jualan (Nota 31)
Perbezaan pertukaran
At 31 Disember 2009
13,358
-
Penjualan/hapus kira
Amaun bawaan bersih
-
943
Caj susut nilai bagi tempoh semasa (Nota 7)
Pada 1 Julai 2008
Susut nilai dan ketaksempurnaan
terkumpul
615,359
132,685
-
9,937
(406)
24,669
98,485
748,044
14,301
329,330
Pada 31Disember 2009
-
Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan
sebagai dipegang untuk jualan (Nota 31)
95,594
1,416
-
Pengelasan semula
(98)
13,237
308,565
Bangunan
RM'000
Perbezaan pertukaran
-
9,532
Tambahan
Penjualan/hapus kira
4,769
Tanah
pegangan
bebas
RM'000
Pada 1 Julai 2008
Kos
Pada 31 Disember 2009
Kumpulan
13. Hartanah, Loji dan Peralatan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
4,252
3,105
-
707
-
923
1,475
7,357
-
1,212
1,941
-
1,291
2,913
Ubah suai
RM'000
62,476
203,620
-
24,010
(145)
12,402
167,353
266,096
-
72,749
-
(451)
1,820
191,978
Loji dan
jentera
RM'000
2,356
7,477
-
1,202
(304)
1,918
4,661
9,833
1
1,708
-
(500)
1,009
7,615
Kenderaan
bermotor
RM'000
144,234
283,463
2
139,922
(5,044)
41,960
106,623
427,697
-
188,929
48,814
(5,097)
50,170
144,881
Peralatan,
perabot
dan
lekapan
RM'000
28,020
5,820
66
-
-
-
5,754
33,840
5
36,036
(146,349)
(44)
55,693
88,499
Modal
kerja
sedangberjalan
RM'000
870,055
637,113
68
175,778
(5,899)
81,872
385,294
1,507,168
1,422
629,964
-
(6,190)
132,752
749,220
Jumlah
RM'000
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
(480)
Pindahan ke hartanah pelaburan (Nota 15)
Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan
sebagai dipegang untuk jualan (Nota 31)
-
Perbezaan pertukaran
Amaun bawaan bersih
3,826
943
-
Pindahan ke aset bukan semasa dikelaskan
sebagai dipegang untuk jualan (Nota 31)
Pada 30 Jun 2008
-
Caj susut nilai bagi tahun semasa (Nota 7)
943
4,769
Penjualan/hapus kira
Pada 1 Julai 2007
Susut nilai dan ketaksempurnaan
terkumpul
Pada 30 Jun 2008
-
-
Pindahan dari kos pembangunan hartanah
(Nota 24)
Perbezaan pertukaran
-
Pengelasan semula
210,080
98,485
(111)
(9,814)
-
9,181
99,229
308,565
(1,376)
(328,402)
-
-
5,999
-
6,421
85
-
625,923
Bangunan
RM'000
5,164
Tanah
pegangan
bebas
RM'000
Penjualan/hapus kira
Tambahan
Pada 1 Julai 2007
Kos
Pada 30 Jun 2008
Kumpulan (samb.)
13. Hartanah, Loji dan Peralatan (samb.)
1,438
1,475
(11)
(707)
(26)
369
1,850
2,913
(24)
(1,212)
-
-
-
(50)
544
3,655
Ubah suai
RM'000
24,625
167,353
(159)
(26,447)
(6)
6,484
187,481
191,978
(322)
(74,944)
-
-
75
(247)
1,863
265,553
Loji dan
jentera
RM'000
2,954
4,661
(1)
(1,182)
(339)
1,080
5,103
7,615
(7)
(1,708)
-
-
-
(402)
958
8,774
Kenderaan
bermotor
RM'000
38,258
106,623
(625)
(140,017)
(492)
16,985
230,772
144,881
(744)
(190,427)
-
-
(27)
(1,154)
36,415
300,818
Peralatan,
perabot
dan
lekapan
RM'000
363,926
385,294
(907)
(178,167)
(863)
34,099
531,132
749,220
(2,473)
(632,761)
(570,545)
9
-
(1,853)
259,028
1,697,815
Jumlah
RM'000
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
82,745
5,754
-
-
-
-
5,754
88,499
-
(35,588)
(570,545)
9
(6,047)
-
212,742
487,928
Modal
kerja
sedangberjalan
RM’000
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
205
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
13. Hartanah, Loji dan Peralatan (samb.)
Bangunan
RM'000
Loji dan Kenderaan
jentera
bermotor
RM'000
RM'000
Peralatan,
perabot
dan
lekapan
RM'000
Jumlah
RM'000
Syarikat
Pada 31 Disembar 2009
Kos
Pada 1 Julai 2008
4,426
51,739
3,618
6,573
66,356
Tambahan
-
-
316
1,005
1,321
Hapus kira
-
-
(18)
-
(18)
4,426
51,739
3,916
7,578
67,659
Pada 1 Julai 2008
992
51,551
1,783
4,115
58,441
Caj susut nilai bagi tempoh ini
(Nota 7)
133
15
993
807
1,948
Pada 31 Disember 2009
1,125
51,566
2,776
4,922
60,389
Amaun bawaan bersih
3,301
173
1,140
2,656
7,270
4,185
51,739
3,316
4,943
64,183
241
-
441
1,648
2,330
-
-
(139)
(18)
(157)
4,426
51,739
3,618
6,573
66,356
906
51,541
1,197
3,642
57,286
86
10
663
485
1,244
-
-
(77)
(12)
(89)
992
51,551
1,783
4,115
58,441
3,434
188
1,835
2,458
7,915
Pada 31 Disember 2009
Susut nilai dan
ketaksempurnaan terkumpul
Pada 30 Jun 2007
Kos
Pada 1 Julai 2007
Tambahan
Penjualan
Pada 30 Jun 2008
Susut nilai dan
ketaksempurnaan terkumpul
Pada 1 Julai 2007
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
206
Caj susut nilai bagi tahun ini
(Nota 7)
Penjualan
Pada 30 Jun 2008
Amaun bawaan bersih
13. Hartanah, Loji dan Peralatan (samb.)
(a)Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang dipegang di bawah sewa beli dan
pajakan kewangan adalah seperti berikut:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Kenderaan bermotor
Peralatan, perabot dan lekapan
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
752
1,516
244
1,340
24,136
7,940
-
-
24,888
9,456
244
1,340
(b)Amaun bawaan bersih bagi hartanah, loji dan peralatan yang di cagarkan dengan institusi kewangan
sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 adalah seperti berikut:
Kumpulan
Bangunan
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
39,740
80,689
Loji dan jentera
3,615
4,621
Peralatan, perabot dan lekapan
2,463
2,260
27
-
45,845
87,570
Modal kerja sedang berjalan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
(c)Pada tahun kewangan terdahulu, perbelanjaan faedah yang dipermodalkan di bawah modal kerja
sedang berjalan Kumpulan berjumlah RM872,000.
14. Aset Biologi
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
835
447
Kos
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Tambahan
237
512
Hapus kira
(389)
(124)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
683
835
72
10
118
75
Hapus kira
(39)
(13)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
151
72
Amaun bawaan bersih
532
763
Susut nilai terkumpul
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Caj susut nilai bagi tempoh/tahun ini (Nota7)
Aset biologi terdiri daripada haiwan yang digunakan dalam zoo haiwan peliharaan (petting zoo) yang
dikendalikan oleh sebuah subsidiari.
207
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
15. Hartanah Pelaburan
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
429,469
1,334,370
82,088
81,408
19,599
151,418
720
680
26,603
111,540
-
-
-
570,545
-
-
2,050,220
(2,050,220)
-
-
1,574
-
1,574
-
(1,530)
-
-
-
733,992
311,816
6,807
-
(543)
-
-
-
(52,017)
-
-
-
3,207,367
429,469
91,189
82,088
Semasa penilaian
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Tambahan daripada pemerolehan
Tambahan daripada perbelanjaan
selanjutnya
Pindahan dari/(ke):
- hartanah, loji dan
peralatan (Nota 13)
- aset bukan semasa dikelaskan sebagai
dipegang untuk jualan (Nota 31)
- inventori
Penjualan
Pelarasan nilai saksama
- untung (Nota 5)
- rugi (Nota 7)
Pembalikan kos terlebih akru
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Hartanah pelaburan yang berada dalam tempoh pajakan adalah seperti berikut:
Kumpulan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
208
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Tanah pajakan jangka panjang
584,999
37,577
-
48,008
Tanah pegangan bebas
104,089
-
62,089
-
2,518,279
391,892
29,100
34,080
3,207,367
429,469
91,189
82,088
Bangunan
Sebelum 31 Disember 2009, nilai bawaan hartanah adalah berdasarkan penilaian yang dibuat oleh CH
William Talhar & Wong, Knight Frank, City Valuers & Consultants, penaksir profesional bebas dan anggaran
para pengarah. Nilai bawaan hartanah pada 31 Disember 2009 adalah berdasarkan penilaian yang dibuat
oleh CH William Talhar & Wong, Knight Frank dan City Valuers & Consultants. Nilai saksama ditentukan
terutamanya berdasarkan pendekatan pendapatan dan perbandingan.
15. Hartanah Pelaburan (samb.)
Hartanah pelaburan milik Kumpulan dengan nilai bawaan agregat RM2,768,215,000 (2008: RM357,628,000)
telah dicagarkan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 yang
mengiringi penyata kewangan ini.
Hartanah pelaburan merangkumi beberapa hartanah komersil yang dipajak kepada pihak ketiga dan yang
berkaitan.
Pada tahun kewangan terdahulu, perbelanjaan faedah yang dipermodalkan di bawah hartanah pelaburan
Kumpulan berjumlah RM1,914,000.
.
16. Bayaran Pajakan Tanah Prabayar
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
20,965
21,367
(524)
(402)
408
-
20,849
20,965
Pada kos
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Pelunasan bagi tempoh/tahun kewangan (Nota 7)
Pengelasan semula aset bukan semasa dikelaskan sebagai
dipegang untuk jualan (Nota 31)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Bahagian yang belum lupus bagi tanah pajakan pada 31 Disember 2009 berada dalam julat 81 tahun hingga
89 tahun (2008: 82 tahun hingga 90 tahun).
Tanah pajakan dengan nilai bawaan agregat RM20,407,000 (2008: RM15,321,000) telah dicagarkan sebagai
sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 yang mengiringi penyata kewangan
ini.
17. Tanah Yang Dipegang Untuk Pembangunan Hartanah
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Kos
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Tanah pegangan bebas
Tanah pajakan jangka panjang
Kos pembangunan
175,003
141,471
-
-
35,144
6,983
1,020
1,020
184,326
102,554
1,279
1,279
394,473
251,008
2,299
2,299
209
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
17. Tanah yang Dipegang untuk Pembangunan Hartanah (samb.)
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Perbezaan pertukaran:
Tanah pegangan bebas
-
404
-
-
10,212
48,377
-
-
-
28,161
-
-
1,405
-
-
11,617
76,538
-
(141)
-
-
-
-
(212)
-
-
(141)
(212)
-
-
-
(15,249)
-
-
(2,995)
81,984
-
-
402,954
394,473
2,299
2,299
Tambahan:
Tanah pegangan bebas
Tanah pajakan jangka panjang
Kos pembangunan
-
Pembalikan kos terlebih akru:
Tanah pajakan jangka panjang
Kos pembangunan
Dikelaskan semula sebagai dipegang
untuk jualan (Nota 31)
Pindahan (ke)/dari:
- kos pembangunan hartanah
(Nota 24)
Amaun bawaan pada akhir
tempoh/tahun kewangan
Perbelanjaan faedah sepanjang tempoh kewangan semasa, di bawah kos pembangunan Kumpulan
berjumlah RM1,323,000 (2008: RM1,816,000).
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
210
Kos tanah pegangan bebas dan kos pembangunan yang berkaitan bagi Kumpulan berjumlah RM80,470,000
(2008: RM35,196,000) telah dicagarkan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam
Nota 32 yang mengiringi penyata kewangan ini.
18. Pelaburan dalam Subsidiari
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
294,556
214,832
(6,734)
(7,854)
287,822
206,978
Saham keutamaan tak disebut harga
521,336
327,034
Tolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul
(151,605)
-
Pada kos
Saham biasa tak disebut harga
Tolak: Kerugian ketaksempurnaan terkumpul
Tolak: Ditebus pada tempoh/tahun ini
Amaun bawaan bersih pada akhir tempoh/tahun kewangan ini
(93,186)
(8,624)
276,545
318,410
564,367
525,388
Pada tempoh kewangan ini, Kumpulan menyelesaikan pengambilalihan berikut:
(a)Pada 29 April 2009, Syarikat mengambil alih 100% kepentingan ekuiti dalam ABS Real Estate Berhad
untuk RM2.00 tunai;
(b)Pada 21 Mei 2009, Sunway Medical Centre Berhad mengambil alih 100% kepentingan ekuiti dalam
SunMed Clinics Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai Favourite Junction Sdn. Bhd.) untuk RM2.00
tunai;
(c)Pada 8 Jun 2009, Syarikat mengambil alih 100% kepentingan ekuiti dalam Suncity Vietnam Sdn. Bhd.
(dahulunya dikenali sebagai Mega Methods Sdn. Bhd.) untuk RM2.00 tunai;
(d)Pada 24 Jun 2009, Sunway South Quay Sdn. Bhd. mengambil alih 100% kepentingan ekuiti Sunway
Monash-U Residence Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai Lake Blooms Sdn. Bhd.) untuk RM2.00
tunai;
(e)Pada 24 September 2009, Syarikat mengambil alih 100% kepentingan ekuiti dalam Rich Worldclass
Sdn. Bhd. untuk RM2.00 tunai; dan
(f )Pada 31 Disember 2009, Syarikat mengambil alih 100% kepentingan ekuiti dalam Worldclass
Symphony Sdn. Bhd. untuk RM2.00 tunai.
(g)Pada 31 Julai 2009, Syarikat menandatangani Perjanjian Amanah dengan General Captive International
Limited (“GCIL”) di mana GCIL memegang 100% kepentingan ekuiti dalam Sunway City Captive
Insurance Limited atas amanah bagi Syarikat. Syarikat telah melanggan 10 saham keutamaan boleh
tebus tidak kumulatif bernilai tara USD0.01 untuk USD1 sesaham (bersamaan RM36.00).
Subsidiari yang diperoleh tidak memberi sebarang kesan material kepada keputusan kewangan dan
kedudukan kewangan Kumpulan.
211
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
18. Pelaburan dalam Subsidiari (samb.)
Dalam tempoh kewangan ini, Syarikat telah melanggan saham tambahan dalam syarikat berikut:
(a)Langganan tambahan dalam saham Sunway Residence Sdn. Bhd., sebuah subsidiari milik penuh
berjumlah RM99,998, yang diselesaikan secara tunai;
(b)Langganan tambahan dalam saham Sunway Healthy Lifestyle Sdn. Bhd., sebuah subsidiari milik penuh
berjumlah RM999,998, yang diselesaikan secara tunai;
(c)Langganan tambahan dalam saham Sunway Leisure Services Sdn. Bhd. (dahulunya dikenali sebagai
Sunway Security Services Sdn. Bhd.), sebuah subsidiari milik penuh yang berjumlah RM199,998, yang
diselesaikan secara tunai;
Dalam tempoh kewangan ini, Kumpulan menjual kesemua 70% kepentingan ekuiti dalam TAH Properties
Sdn. Bhd. untuk imbalan tunai berjumlah RM7,000.
Subsidiari yang dijual ini tidak memberi sebarang kesan material kepada keputusan kewangan dan
kedudukan kewangan Kumpulan.
19. Amaun Belum Diterima daripada Subsidiari
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Amaun yang menanggung faedah
665,008
687,747
Amaun yang tidak menanggung faedah
360,944
638,918
1,025,952
1,326,665
(123,906)
(144,536)
902,046
1,182,129
Tolak: Peruntukan untuk hutang ragu
Amaun belum terima daripada subsidiari tidak bercagar dan terma pembayaran balik adalah atas tuntutan.
Amaun yang menanggung faedah menanggungnya pada kadar dari 3.00% hingga 7.05% (2008: 3.00%
hingga 7.75%) setahun.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
212
20. Pelaburan dalam Syarikat Sekutu
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Saham tak disebut harga pada kos
19,564
15,538
13,265
13,265
Bahagian rizab pasca pemerolehan
8,084
(5)
-
-
27,648
15,533
13,265
13,265
Tolak: Kerugian ketaksempurnaan
terkumpul
-
-
(2,000)
(2,000)
27,648
15,533
11,265
11,265
Maklumat terperinci mengenai syarikat sekutu dibentangkan dalam Nota 50 yang mengiringi penyata
kewangan ini.
Dalam tempoh kewangan ini, Sunway City (S’pore) Pte. Ltd., sebuah subsidiari milik penuh telah mengambil
alih 26.32% kepentingan ekuiti dalam Sunway MAK International Pte. Ltd. untuk imbalan tunai berjumlah
IDR50,000,000 (RM4,026,000).
Penyata kewangan syarikat sekutu mempunyai tempoh yang sama dengan tempoh kewangan Kumpulan,
kecuali Pyramid Bowl Sdn. Bhd. dan Aktif-Sunway Sdn. Bhd. yang mempunyai tahun kewangan berakhir
masing-masing pada 31 Mac dan 30 Jun, agar selaras dengan akhir tahun kewangan syarikat induk
masing-masing. Bagi tujuan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti, penyata kewangan yang belum
diaudit syarikat sekutu ini pada 31 Disember 2009 telah digunakan memandangkan tiada transaksi penting
dilaksanakan di antara tarikh kunci kira-kira bagi audit penyata kewangannya yang terakhir dengan
31 Disember 2009.
Maklumat kewangan ringkas syarikat sekutu adalah seperti berikut:
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
66,935
36,431
645
461
Jumlah aset
67,580
36,892
Liabiliti semasa
(6,856)
(7,040)
Aset dan liabiliti
Aset semasa
Aset bukan semasa
Liabiliti bukan semasa
(10)
(5)
(6,866)
(7,045)
Hasil
76,158
33,470
Untung bagi tempoh/tahun
16,301
6,858
Jumlah liabiliti
Keputusan
Pada tahun kewangan terdahulu, Kumpulan menjual OSC First Holidays Co. Ltd. untuk imbalan tunai
berjumlah USD18,000 (sekitar RM57,000) dan mengakibatkan kerugian jualan berjumlah RM59,000.
Pada tahun kewangan terdahulu, Syarikat memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Glitter Performance
Sdn. Bhd. untuk imbalan tunai RM1.
213
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
21. Pelaburan dalam Entiti Dikawal Bersama
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Saham tak disebut harga pada kos
84,473
43,536
54,394
13,456
Ditolak: Ditebus dalam tempoh/tahun ini
(3,456)
-
(3,456)
-
Bahagian rizab pasca pemerolehan
44,909
21,563
-
-
125,926
65,099
50,938
13,456
Berikut adalah butiran mengenai entiti dikawal bersama:
Bahagian kepentingan hak
milik
Nama entiti dikawal bersama
Sunway SPK Homes Sdn. Bhd.
Negara tempat
diperbadankan
Aktiviti
utama
2009
%
2008
%
Malaysia
Pembangunan
50
50
60
60
50
50
50
50
50
50
hartanah
Sunway Real Estate (China) Limited
Hong Kong
Pembangunan
hartanah
Sunway Opus International
India
Private Limited
Suncity Medallion JV
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Suncity Fawanis JV
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
214
21. Pelaburan dalam Entiti Dikawal Bersama (samb.)
Bahagian agregat aset semasa, aset bukan semasa, liabiliti semasa, liabiliti bukan semasa, pendapatan dan
perbelanjaan milik Kumpulan dalam entiti dikawal bersama ini adalah seperti berikut:
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Aset dan liabiliti
Aset semasa
125,234
146,860
89,825
9,706
Jumlah aset
215,059
156,566
Liabiliti semasa
(14,687)
(68,786)
Liabiliti bukan semasa
(87,403)
(33,398)
(102,090)
(102,184)
Hasil
186,461
39,856
Perbelanjaan, termasuk kos pembiayaan dan cukai
(136,801)
(31,112)
Aset bukan semasa
Jumlah liabiliti
Keputusan
Butiran muhibah yang termasuk dalam amaun bawaan pelaburan dalam entiti dikawal bersama Kumpulan
adalah seperti berikut:
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
10,721
10,721
Kos
Yang berpunca daripada entiti dikawal bersama
pada 31 Disember/30 Jun
215
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
21. Pelaburan dalam Entiti Dikawal Bersama (samb.)
Dalam tahun kewangan terdahulu, Kumpulan memperoleh 50% kepentingan ekuiti dalam Sunway Opus
International Private Limited untuk imbalan tunai berjumlah INR350,000,000 (lebih kurang RM30,079,398).
Seperti yang dilaporkan mengenai usaha sama antara Syarikat dengan SunwayMas Sdn Bhd (“SunwayMas”)
dalam tahun kewangan terdahulu, iaitu untuk tujuan mengendalikan projek pembangunan hartanah di
atas sebidang tanah di Jiangyin, China melalui Sunway Real Estate (China) Limited (“Sunway Real Estate”) ,
Syarikat telah menandatangani perjanjian berikut dengan SunwayMas:
(a)
Perjanjian Pemegang Saham berkaitan usaha sama Sunway Real Estate pada 27 Jun 2008; dan
(b)Perjanjian Langganan bertarikh 11 Julai 2008 untuk langganan saham biasa baharu HK$1.00 sesaham
dan saham keutamaan boleh tebus (“RPS”) baharu HK$0.01 sesaham pada harga terbitan HK$1.00
sesaham dalam Sunway Real Estate.
Selanjutnya pada 27 Jun 2008, Sunway Real Estate telah menyertai Perjanjian Induk, Perjanjian Usaha Sama
Ekuiti, Perjanjian Langganan Modal Saham dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat Jiangyin Guang Hao Real
Estate Development Co. Ltd. (“Jiangyin Guanghao”) dan Shanghai Guang Hao Real Estate Development
Group Co. Ltd. (“Shanghai Guanghao”) dan Jiangyin Guanghao berhubung usaha sama antara Sunway
Real Estate dengan Shanghai Guanghao di Jiangyin Guanghao (dirujuk secara kolektif sebagai “Perjanjian
Definitif”).
Dalam tahun kewangan semasa, pada 27 Ogos 2009, Syarikat dan SunwayMas telah menyertai Perjanjian
Tambahan kepada Perjanjian Langganan yang bertarikh 11 Julai 2008 dengan Sunway Real Estate untuk
melanjutkan syarat pemenuhan tempoh kepada 31 Ogos 2009 dan menukar jumlah bilangan RPS yang
akan dilanggan oleh Syarikat dan SunwayMas dalam Sunway Real Estate seperti berikut:
(a)
Syarikat akan melanggan 89,659,158 RPS dan sebaliknya bukan 88,800,000 RPS; dan
(b) SunwayMas akan melanggan 60,675,949 RPS dan sebaliknya bukan 59,200,000 RPS.
Dengan pemenuhan semua prasyarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Tambahan (seperti yang dipinda
oleh Perjanjian Tambahan), Syarikat dan SunwayMas, telah melanggan 9,990 saham biasa HK$1.00 sesaham
dan 120,873,350 RPS HK$0.01 sesaham pada harga terbitan HK$1.00 sesaham yang selebihnya dalam
Sunway Real Estate, pada 27 Ogos 2009 dan butirannya dibentangkan seperti berikut:
Saham
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
216
Peratus
Nama pemegang saham
biasa
RPS
pemegangan saham
Suncity
5,994
71,982,104
60%
SunwayMas
3,996
48,891,246
40%
9,990
120,873,350
100%
Syarikat dan SunwayMas telah masing-masing melanggan 17,677,054 RPS dan 11,784,703 RPS, sebelum ini.
Setelah semua prasyarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Definitif dipenuhi, pada 27 Ogos 2009, Sunway
Real Estate telah melanggan sepenuhnya baki bahagian sahamnya dalam Jiangyin Guanghao untuk jumlah
tunai RMB104,000,000 (yang hampir sama dengan RM53.8 juta) menurut terma Perjanjian Definitif tersebut.
Dengan itu, Jiangyin Guanghao menjadi subsidiari 65% milik Sunway Real Estate.
22. Muhibah
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
31,867
31,867
8
-
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
31,875
31,867
Ditolak: Pelunasan dan ketaksempurnaan terkumpul
(8,840)
(8,840)
Amaun bawaan bersih
23,035
23,027
Kos
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Pemerolehan kepentingan ekuiti tambahan dalam subsidiari
Pengagihan muhibah
Muhibah telah diagihkan kepada CGU Kumpulan, kesemuanya beroperasi di Malaysia, menurut segmen
perniagaan seperti berikut:
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
6,159
6,159
12,005
11,997
4,871
4,871
23,035
23,027
Pelaburan Hartanah
Hospitaliti
Penjagaan kesihatan
Andaian penting yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam penggunaan
Amaun CGU yang boleh didapatkan kembali ditentukan berdasarkan pengiraan nilai dalam penggunaan
melalui unjuran aliran tunai berasaskan bajet kewangan yang diluluskan oleh pihak pengurusan yang
meliputi tempoh lima tahun. Aliran tunai yang melampaui tempoh lima tahun diekstrapolasi menggunakan
kadar pertumbuhan di bawah. Andaian penting yang digunakan dalam usaha mengira nilai dalam
penggunaan adalah:
hartanah
%
Pelaburan
hartanah
%
Riadah
%
Hospitaliti
%
Pembangunan
Penjagaan
Kesihatan
%
Pada 31 Disember 2009
Margin kasar
26.3
64.7
26.7
30.3
15.1
Kadar pertumbuhan
12.3
6.0
7.2
5.6
37.3
Kadar diskaun
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
Margin kasar
31.6
67.3
24.2
39.4
17.5
Kadar pertumbuhan
22.5
5.7
12.5
6.1
16.8
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
Pada 30 Jun 2008
Kadar diskaun
217
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
22. Muhibah (samb.)
Berikut dihuraikan setiap andaian pentinga yang telah dibuat oleh pihak pengurusan dalam membuat
unjuran aliran tunai dalam usaha menguji ketaksempurnaan muhibah:
(i) Bajet margin kasar
Kaedah yang digunakan untuk menentukan nilai yang diperuntukkan kepada bajet margin kasar
adalah margin kasar purata yang dicapai dalam tahun sebelum tahun bajet dibuat, dengan tambahan
untuk peningkatan kecekapan.
(ii) Kadar pertumbuhan
Purata wajaran kadar pertumbuhan yang digunakan konsisten dengan kadar pertumbuhan purata
jangka panjang bagi industri.
(iii) Kadar diskaun
Kadar diskaun yang digunakan adalah kadar pracukai dan mencerminkan risiko khusus yang berkaitan
dengan segmen berkaitan.
Kesensitifan kepada perubahan andaian
Merujuk kepada penilaian nilai dalam penggunaan bagi setiap segmen perniagaan, pihak pengurusan yakin
bahawa tiada perubahan munasabah mungkin berlaku kepada mana-mana andaian penting yang akan
menyebabkan nilai bawaan unit melebihi amaun boleh didapatkan kembali secara material.
23. Pelaburan lain
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
6,019
-
-
-
10,853
-
10,853
-
23
-
-
-
16,895
-
10,853
-
Pada kos
Saham biasa tidak disebut harga
Saham keutamaan tidak disebut harga
Keahlian Korporat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
218
24. Kos Pembangunan Hartanah
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Kos pembangunan
hartanah terkumpul
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Tanah pegangan bebas
244,776
231,794
-
-
Tanah pajakan jangka panjang
240,670
237,076
2,120
2,120
1,618,242
1,491,905
135,901
94,641
2,103,688
1,960,775
138,021
96,761
-
15,703
-
-
52,785
3,594
-
-
474,630
397,538
16,727
41,260
527,415
416,835
16,727
41,260
29
-
-
-
(1,966)
(2,712)
-
-
(186)
-
-
-
(2,152)
(2,712)
-
-
-
(9)
-
-
2,995
(81,984)
-
-
Kos pembangunan
Kos yang ditanggung sepanjang
tempoh/tahun:
Tanah pegangan bebas
Tanah pajakan jangka panjang
Kos pembangunan
Perbezaan pertukaran
Pembalikan kos terlebih akru:
Tanah pegangan bebas
Tanah pajakan jangka panjang
Pindahan dari/(ke):
- hartanah, loji dan peralatan
(Nota 13)
- tanah yang dipegang untuk
pembangunan hartanah
(Nota 17)
- inventori
(315)
(21,137)
(315)
-
2,680
(103,130)
(315)
-
(6,972)
-
-
-
(703,753)
(168,080)
(84,097)
-
1,920,935
2,103,688
70,336
138,021
(1,577)
(1,577)
-
Penjualan:
Tanah pegangan bebas
Pembalikan projek sudah selesai
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Kerugian ketaksempurnaan terkumpul
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Kos pembangunan
219
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
24. Kos Pembangunan Hartanah (samb.)
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
(1,782,984)
(1,490,918)
(117,312)
(89,188)
(309,105)
(460,146)
(22,580)
(28,124)
703,753
168,080
84,097
-
(1,388,336)
(1,782,984)
(55,795)
(117,312)
531,022
319,127
14,541
20,709
Kos terkumpul diiktiraf dalam
penyata pendapatan
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Diiktiraf dalam tempoh/
tahun ini (Nota 4)
Pembalikan projek sudah selesai
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Kos pembangunan hartanah
pada akhir tempoh/tahun kewangan
Perbelanjaan faedah sepanjang tempoh kewangan semasa, yang dipermodalkan di bawah kos
pembangunan Kumpulan berjumlah RM12,062,000 (2008: RM931,000).
Kos tanah pegangan bebas Kumpulan berjumlah RM25,975,000 (2008: RM87,633,000) telah dicagarkan
dengan institusi kewangan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32
yang mengiringi penyata kewangan ini.
Kos tanah pajakan jangka panjang Kumpulan berjumlah RM537,932,000 (2008: RM9,597,000) telah
dicagarkan dengan institusi kewangan sebagai sekuriti untuk peminjaman seperti yang dibentangkan
dalam Nota 32 yang mengiringi penyata kewangan ini.
25. Inventori
Kumpulan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
220
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
40,349
43,594
10,912
12,171
Inventori perdagangan
6,109
4,654
-
-
Makanan dan minuman
1,832
2,073
-
-
Barangan guna habis
2,381
1,999
-
-
50,671
52,320
10,912
12,171
Hartanah yang dipegang untuk jualan
26. Perdagangan Belum Terima
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Perdagangan belum terima
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
211,035
216,633
6,270
3,530
-
1,845
-
-
211,035
218,478
6,270
3,530
(50,574)
(9,155)
(239)
(476)
160,461
209,323
6,031
3,054
Pengebilan terakru berkaitan
kos pembangunan hartanah
Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu
Amaun belum terima daripada pihak berkaitan berikut telah termasuk dalam perdagangan belum terima:
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
2,021
2,486
11
39
29
80
-
-
1,241
1,663
53
-
114
172
7
-
6
-
-
-
Jef-San Enterprise Sdn. Bhd.
2
-
-
-
Adasia (M) Sdn. Bhd.
1
-
-
-
Kumpulan Sunway Holdings Berhad
(“Sunway Holdings”)
Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.
Kumpulan Sunway Education Group
Sdn. Bhd.
Kumpulan Dekon Holdings Sdn. Bhd.
Asian Strategy & Leadership Incorporated
Sdn. Bhd.
Amaun belum terima daripada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah.
Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49 yang mengiringi
penyata kewangan ini.
Pendedahan Kumpulan kepada risiko kredit berpunca terutamanya daripada dagangan belum terima.
Sebahagian besar syarat perniagaan Kumpulan dengan para pelanggannya adalah atas kredit. Tempoh
kredit umumnya 14 hari hingga 30 hari (2008: 14 hari hingga 30 hari). Setiap pelanggan mempunyai had
kredit maksimum masing-masing. Kumpulan berusaha mengekalkan kawalan yang ketat ke atas jumlah
belum terimanya yang masih tertunggak dan mempunyai jabatan kawalan kredit untuk meminimumkan
risiko kredit. Baki yang melampaui tempoh dikaji semula secara kerap oleh pihak pengurusan kanan. Oleh
kerana perkara yang dinyatakan di atas dan memandangkan dagangan belum terima Kumpulan berkaitan
dengan sejumlah besar para pelanggan yang pelbagai, tidak terdapat penumpuan risiko kredit yang ketara.
Perdagangan belum terima tidak menanggung faedah.
221
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
27. Belum Terima Lain
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Deposit
17,267
9,838
1,777
980
Prabayar
21,956
7,456
10,358
418
Amaun belum terima rampai
32,479
58,777
9,149
42,743
Amaun belum terima daripada rakan
usaha sama
67,588
67,588
67,588
67,588
139,290
143,659
88,872
111,729
(4,033)
(4,021)
(3,894)
(3,822)
135,257
139,638
84,978
107,907
Ditolak: Peruntukan untuk hutang ragu
Syarikat
Amaun belum terima daripada pihak berkaitan berikut termasuk dalam belum terima rampai:
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
608
2,486
38
32
-
-
-
79
953
439
789
-
304
7
8
1
124
-
-
-
Adasia (M) Sdn. Bhd.
1
-
-
-
Akitek Akiprima Sdn. Bhd.
1
-
-
-
Kumpulan Sunway Holdings
PRK Builders Sdn. Bhd.
Kumpulan Sunway Education Group
Sdn. Bhd.
Kumpulan Dekon Holdings Sdn. Bhd.
Perbadanan Kemajuan Negeri
Selangor
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
222
Jumlah belum terima daripada pihak berkaitan adalah tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tiada
tempoh pembayaran balik tetap kecuali bagi RM91,000 (2008: RM302,000) yang belum diterima daripada
Kumpulan Sunway Holdings kepada Kumpulan dan Syarikat yang menanggung faedah pada kadar 6.55%
(2008: 8.5%) setahun, berkaitan dengan pengaturan usaha sama yang dikendalikan dengan Sunway
Construction Sdn Bhd. Perhubungan dengan pihak berkaitan yang dinyatakan di atas adalah seperti yang
dibentangkan dalam Nota 49 yang mengiringi penyata kewangan ini.
27. Belum Terima Lain(samb.)
Amaun belum terima daripada rakan usaha sama tidak bercagar, tidak menanggung faedah dan tidak
mempunyai tempoh pembayaran tetap.
Deposit Kumpulan merangkumi deposit yang dibayar berjumlah RM2,049,000 (2008: RM275,000) untuk
pemerolehan tanah. Dalam tempoh kewangan ini, RM4,535,000 telah dibayar untuk pemerolehan hartanah,
loji dan peralatan oleh sebuah subsidiari.
Prabayar Kumpulan termasuk bayaran muka berjumlah RM1,732,000 untuk pengambilalihan hartanah, loji
dan peralatan subsidiari.
Kumpulan dan Syarikat tiada tumpuan risiko kredit yang ketara yang mungkin berpunca daripada
pendedahan kepada penghutang tunggal atau beberapa kumpulan penghutang selain daripada yang
dinyatakan di atas.
28. Jumlah Belum Terima daripada/(kepada) Syarikat Sekutu
Jumlah belum terima daripada/(kepada) syarikat sekutu Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak
menanggung faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap.
29. Amaun Belum Terima daripada Entiti Dikawal Bersama
Jumlah belum terima daripada entiti dikawal bersama Kumpulan dan Syarikat adalah tidak bercagar, tidak
menanggung faedah dan terma pembayaran baliknya adalah atas tuntutan.
30. Tunai dan Baki Bank
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Wang tunai di tangan dan di bank
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
275,647
377,686
39,374
53,612
114,289
133,844
238
26,791
48,114
37,500
-
-
438,050
549,030
39,612
80,403
Deposit dengan:
Bank berlesen
Institusi kewangan lain
Tunai dan baki bank
Termasuk dalam tunai di bank bagi Kumpulan dan Syarikat, adalah amaun masing-masing berjumlah
RM151,614,000 (2008: RM246,188,000) dan RM11,719,000 (2008: RM22,139,000) yang dipegang menurut
Seksyen 7A Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan), 1966 dan tidak boleh digunakan dalam
operasi lain.
223
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
30. Tunai Dan Baki Bank (samb.)
Purata wajaran kadar faedah efektif bagi deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi
Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira masing-masing adalah 2.53% (2008: 3.25%) dan 1.98%
(2008: sifar).
Julat tempoh matang deposit dengan bank berlesen dan institusi kewangan lain bagi Kumpulan dan
Syarikat adalah di antara 1 hari hingga 30 hari (2008: 1 hari hingga 30 hari).
Untuk tujuan penyata aliran tunai, wang tunai dan setara tunai terdiri daripada item berikut pada tarikh
kunci kira-kira:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Tunai dan baki bank
Overdraf bank (Nota 32)
Jumlah tunai dan setara tunai
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
438,050
549,030
39,612
80,403
(7,692)
(5,102)
-
-
430,358
543,928
39,612
80,403
31. Aset Bukan Semasa Dikelaskan sebagai Dipegang untuk Jualan
Kumpulan
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
2,537,358
17,295
-
15,249
(2,050,220)
2,050,220
(454,186)
454,594
Dikelaskan semula (ke)/dari:
Tanah dipegang untuk pembangunan hartanah (Nota 17)
- tanah pegangan bebas
Hartanah pelaburan (Nota 15)
Hartanah, loji dan peralatan (Nota 13)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
224
Bayaran pajakan tanah prabayar (Nota 16)
Penjualan
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
(408)
-
(32,544)
-
-
2,537,358
Dalam tahun kewangan terdahulu, aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan
agregat berjumlah RM1,797,851,000 telah dicagarkan kepada institusi kewangan sebagai sekuriti untuk
peminjaman seperti yang dibentangkan dalam Nota 32 yang mengiringi penyata kewangan.
Pada tahun kewangan terdahulu, aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan dengan amaun bawaan
agregat berjumlah RM2,535,000,000 adalah berkaitan dengan cadangan tawaran awam pertama bagi
Amanah Pelaburan Harta Tanah Syarikat.
32. Peminjaman
Kumpulan
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Peminjaman jangka pendek
Bercagar:
Overdraf bank
7,692
2,388
-
-
70,500
-
68,500
-
117,544
328,769
42,809
20,400
195,736
331,157
111,309
20,400
Overdraf bank
-
2,714
-
-
Kredit pusingan
-
38,000
-
38,000
225,000
38,000
225,000
38,000
84,984
114,935
84,984
114,935
196,233
49,124
196,233
49,124
506,217
242,773
506,217
240,059
701,953
573,930
617,526
260,459
871,562
433,856
-
13,600
Kredit pusingan
Pinjaman bertempoh
Tidak bercagar:
Pinjaman bertempoh
Nota tempoh sederhana
Bon
Peminjaman jangka panjang
Bercagar:
Pinjaman bertempoh
Tidak bercagar:
Pinjaman bertempoh
-
75,000
-
75,000
Nota tempoh sederhana
-
239,229
-
239,229
Bon
-
188,620
-
188,620
-
502,849
-
502,849
871,562
936,705
-
516,449
Jumlah peminjaman
Overdraf bank
30
7,692
5,102
-
-
Kredit pusingan
(a)
70,500
38,000
68,500
38,000
Pinjaman bertempoh
(b)
1,214,106
875,625
267,809
147,000
Nota tempoh sederhana
(c)
84,984
354,164
84,984
354,164
Bon
(d)
196,233
237,744
196,233
237,744
1,573,515
1,510,635
617,526
776,908
225
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
32. Peminjaman (samb.)
(a)Kredit pusingan menanggung kadar faedah purata wajaran efektif 3.93% (2008: 5.06%) setahun. Kredit
pusingan pada tahun kewangan terdahulu yang genap masanya untuk dibayar balik dalam tempoh
dua belas (12) bulan yang akan datang tetapi digulungkan ke akhir tahun kewangan berikut disifatkan
sebagai peminjaman jangka pendek.
(b) Butiran mengenai pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
226
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Jenis 1
42,809
12,000
42,809
12,000
Jenis 2
8,016
15,397
-
-
Jenis 3
49,347
30,881
-
-
Jenis 4
1,318
7,200
-
-
Jenis 5
129,320
132,000
-
-
Jenis 6
22,500
30,000
-
-
Jenis 7
18,900
22,961
-
-
Jenis 8
46,448
3,566
-
-
Jenis 9
74,413
33,432
-
-
Jenis 10
150,000
-
150,000
-
Jenis 11
-
22,000
-
22,000
Jenis 12
12,175
14,425
-
-
Jenis 13
125,500
116,880
-
-
Jenis 14
283,300
266,100
-
-
Jenis 15
1,360
26,248
-
-
Jenis 16
-
7,500
-
-
Jenis 17
25,000
25,000
25,000
25,000
Jenis 18
14,310
-
-
-
Jenis 19
30,000
30,000
30,000
30,000
Jenis 20
-
38,000
-
38,000
Jenis 21
20,000
20,000
20,000
20,000
Jenis 22
1,390
2,035
-
-
Jenis 23
129,000
20,000
-
-
Jenis 24
11,000
-
-
-
Jenis 25
18,000
-
-
-
1,214,106
875,625
267,809
147,000
32. Peminjaman (samb.)
(b) Tempoh matang pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Tidak lebih daripada 1 tahun
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
342,544
366,769
267,809
58,400
177,405
91,693
-
17,899
56,710
61,073
-
40,701
54,309
49,537
-
30,000
lebih daripada 5 tahun
39,902
18,026
-
-
Lebih daripada 5 tahun
543,236
288,527
-
-
1,214,106
875,625
267,809
147,000
Lebih daripada 1 tahun tetapi tidak
lebih daripada 2 tahun
Lebih daripada 2 tahun tetapi tidak
lebih daripada 3 tahun
Lebih daripada 3 tahun tetapi tidak
lebih daripada 4 tahun
Lebih daripada 4 tahun tetapi tidak
Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan kadar faedah purata wajaran efektif bagi
pinjaman bertempoh adalah seperti berikut:
Kadar faedah
purata wajaran
efektif
2009/2008
(%)
Terma
pembayaran
balik
Permulaan
pembayaran
balik
5.5 / 5.70
Pembayaran
sekali gus
Mei 2010
Pinjaman
Nama Syarikat
Jenis 1
Sunway City Berhad
Jenis 2
Sunway Medical
Centre Berhad
7.59 / 5.39
5 tahun
Januari 2007
Jenis 3
Sunway Medical
Centre Berhad
6.84 / 5.39
5 tahun
November 2008
Jenis 4
Sunway Grand Sdn.
Bhd.
3.88 / 5.70
2 tahun
September 2008
Jenis 5
Sunway Platinum
Success Sdn. Bhd.
4.44 / 5.19
40 pembayaran
balik suku
tahunan
September 2009
Jenis 6
Sunway Resort Hotel
Sdn. Bhd.
3.75 / 3.75
7 tahun
Ogos 2007
Jenis 7
Sunway Lagoon
Water Park Sdn. Bhd.
3.75 / 3.75
10 tahun
April 2007
227
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
32. Peminjaman (samb.)
(b)Maklumat lanjut mengenai tempoh pembayaran balik dan kadar faedah purata wajaran efektif bagi
pinjaman bertempoh adalah seperti berikut (samb.):
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
228
Kadar faedah
purata wajaran
efektif
2009/2008
(%)
Terma
pembayaran
balik
Permulaan
pembayaran
balik
Pinjaman
Nama Syarikat
Jenis 8
Sunway D’Mont Kiara
Sdn. Bhd.
7.75 / 7.50
2 tahun - melalui
penebusan
Ogos 2008
Jenis 9
Sunway South Quay
Sdn. Bhd.
4.71 / 5.45
60 pembayaran
balik bulanan atau
melalui
penebusan
Jun 2008
Jenis 10
Sunway City Berhad
4.79 / -
Pembayaran
sekali gus
Mac 2010
Jenis 11
Sunway City Berhad
8.75 / 8.75
13 bulan atau
melalui
penebusan
Julai 2008
Jenis 12
Peluang Klasik (M)
Sdn. Bhd.
5.08 / 5.61
10 tahun
Mei 2006
Jenis 13
Sunway Carnival Sdn.
Bhd.
4.71 / 5.59
Pembayaran
sekali gus
Jun 2009
Jenis 14
Sunway Pyramid Sdn.
Bhd.
4.06 / 5.10
Pembayaran
sekali gust
April 2016
Jenis 15
Sunway Melawati
Sdn. Bhd.
6.5 / 8.00
10 bulan
Disember 2013
Jenis 16
Sunway Crest Sdn.
Bhd.
- / 7.75
3 pembayaran
balik suku
tahuhan atau
pembayaran
sekali gus
Julai 2008
Jenis 17
Sunway City Berhad
Sdn. Bhd.
5.41 / 5.27
Pembayaran
sekali gus
Februari 2011
Jenis 18
Kinta Sunway Resort
Sdn. Bhd.
3.75 / -
44 pembayaran
balik suku
tahuhan
Mac 2011
Jenis 19
Sunway City Berhad
5.41 / 5.27
Pembayaran
sekali gus
Februari 2012
Jenis 20
Sunway City Berhad
6.65 / 6.65
Pembayaran
sekali gus
Mei 2009
32. Peminjaman (samb.)
(b)Maklumat lanjut mengenai terma pembayaran balik dan kadar faedah purata wajaran efektif bagi
pinjaman bertempoh adalah seperti berikut (samb.):
Kadar faedah
purata wajaran
efektif
2009/2008
(%)
Terma
pembayaran
balik
Permulaan
pembayaran
balik
Pinjaman
Nama Syarikat
Jenis 21
Sunway City Berhad
5.41 / 5.27
Pembayaran
sekali gus
Januari 2010
Jenis 22
Sunway International
Vacation Club Berhad
8.50 / 8.50
5 tahun
Oktober 2007
Jenis 23
Sunway Tower 2 Sdn.
Bhd.
4.70 / 4.70
37 pembayaran
balik suku
tahuhan
Mac 2009
Jenis 24
Sunway Grand Sdn.
Bhd.
4.13 / -
Pembayaran
sekali gus
atau melalui
penebusan
Februari 2010
Jenis 25
Sunway Grand Sdn.
Bhd.
3.88 / -
8 pembayaran
balik suku
tahunan
atau melalui
penebusan
Mac 2010
(c)Instrumen komersil tak bercagar murabahah (“MCP”) dengan nilai nominal RM100 juta dan nota
tempoh sederhana tak bercagar murabahah (“MMTN”) dengan nilai nominal RM500 juta (“secara
kolektif, “Nota Islam”).
Tiada MCP yang diterbitkan oleh Syarikat bagi tahun kewangan semasa.
Dalam tahun kewangan terdahulu, Syarikat telah menerbitkan MMTN tidak bercagar yang
menanggung kadar faedah dari 5.30% hingga 5.75% dan mempunyai tempoh matang dari dua (2)
hingga tiga (3) tahun.
Tempoh MCP adalah tujuh (7) tahun dari tarikh pertama ia diterbitkan manakala MMTN pula
adalah lima belas (15) tahun dari tarikh pertama ia diterbitkan, iaitu, 8 Oktober 2007. Syarikat boleh
menerbitkan MCP dengan tempoh minimum satu (1) bulan hingga tempoh maksimum dua belas
(12) bulan, sebarang bilangan bulan di antara kedua-dua nya, manakala MMTN pula dengan tempoh
minimum satu (1) tahun hingga tempoh maksimum sepuluh (10) tahun, sebarang bilangan tahun
di antara kedua-duanya, dengan nilai muka tidak kurang daripada RM10,000,000, dalam gandaan
RM1,000,000, dengan syarat Nota Islam tersebut tidak boleh matang lebih daripada tempoh Program
Nota Islam tersebut. Nota Islam ini boleh diterbitkan pada nilai tara atau selepas diskaun atau pada
nilai premium melebihi nilai tara. Kupon Islam ini boleh dibayar setiap bulan, setiap suku tahun, dua
kali setahun atau setiap tahun secara tertunggak. Kupon Islam ini boleh (tetapi tidak seharusnya)
dipisahkan dan didagangkan secara bebas daripada MMTN.
229
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
32. Peminjaman (samb.)
(c)Instrumen komersil tak bercagar murabahah (“MCP”) dengan nilai nominal RM100 juta dan nota
tempoh sederhana tak bercagar murabahah (“MMTN”) dengan nilai nominal RM500 juta (“secara
kolektif, “Nota Islam”).
Nota Islam dan Kupon Islam ini merangkumi obligasi langsung, tanpa syarat, tak bercagar dan tidak
subordinat Syarikat. Nota Islam ini ditarafkan sekurang-kurangnya setara dan boleh dikadarkan dari
semua segi dengan kesemua obligasi tak bercagar dan tidak subordinat Syarikat kecuali liabiliti yang
diutamakan oleh peruntukan mandatori undang-undang.
Butiran mengenai MTN dan MMTN tertunggak adalah seperti berikut:
Kumpulan/Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Nilai tara diterbitkan
-
140,000
Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan
-
(141)
-
139,859
85,000
215,000
(16)
(695)
84,984
214,305
84,984
354,164
MTN - tidak bercagar:
MMTN - tidak bercagar:
Nilai tara diterbitkan
Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan
Jumlah
(d)Pada tahun kewangan terdahulu, Syarikat telah menerbitkan RM250 juta bon bersiri dijamin bank
(“Bon”) boleh tebus nilai nominal 2.00% sehingga 3 tahun dengan sehingga 155,932,500 hak
sementara boleh pisah kepada peruntukan waran seperti yang dibentangkan dalam Nota 41.
Butiran Bon tertunggak adalah seperti berikut:
Kumpulan/Syarikat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
230
Nilai tara diterbitkan
Ditolak: Diskaun ke atas terbitan, setelah ditolak pelunasan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
200,000
250,000
(3,767)
(12,256)
196,233
237,744
Peminjaman Kumpulan dan Syarikat yang bercagar dijamin oleh gadaian sah ke atas tanah serta
caj tetap dan terapung ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang masing-masing berjumlah
RM3,478,844,000 (2008: RM2,485,226,000) dan RM Sifar (2008: RM28,623,000) seperti yang
dibentangkan dalam Nota 13, 15, 16, 17, 24 dan 31 yang mengiringi penyata kewangan ini.
33. Liabliliti Jangka Panjang
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
-
22,664
-
(16,071)
-
6,593
16,503
15,756
(574)
(4,337)
15,929
11,419
(c)
16,683
16,692
(d)
7,143
28,974
39,755
63,678
Nota
Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari:
(a)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Boleh ditebus dalam tempoh 1 tahun
39
Boleh ditebus selepas 1 tahun
Pendapatan tertunda:
(b)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Untuk diiktiraf dalam tempoh 1 tahun
39(b)
Untuk diiktiraf selepas 1 tahun
Deposit boleh bayar balik
Bahagian liabiliti bagi saham keutamaan boleh tebus
yang dipegang oleh pemegang saham minoriti
(a)Saham keutamaan boleh tebus yang diterbitkan oleh subsidiari, Sunway Pyramid Sdn. Bhd., yang
merangkumi 20% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul (“CRPS”) RM0.10 sesaham yang
diterbitkan kepada pemegang saham minoritinya. CRPS ini ditebus secara mandatori dua kali setiap
tahun pada RM2.79 sesaham sepanjang tempoh (7) tahun bermula pada April 2003 dan menanggung
faedah efektif 0.72% (2008: 0.72%) setahun. CRPS telah ditebus sepenuhnya pada tahun 2009:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Tidak lebih daripada 1 tahun
-
16,071
Lebih daripada 1 tahun dan kurang daripada 2 tahun
-
6,593
-
22,664
(b)Pendapatan tertunda mewakili fi keahlian perkongsian masa tertunda yang perlu diiktiraf sepanjang
tempoh keahlian.
(c)Deposit boleh bayar balik adalah berkaitan dengan deposit yang diterima oleh subsidiari untuk kontrak
penyewaan bagi tempoh dua (2) hingga tiga (3) tahun.
231
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
33. Liabiliti Jangka Panjang (samb.)
Kumpulan
(d)
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
5% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul A
(i)
-
21,831
5% Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus
(ii)
7,143
7,143
7,143
28,974
(i)5% Saham Keutamaan Boleh Tebus Terkumpul A yang diterbitkan oleh Sunway Damansara
Sdn. Bhd. memberi para pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang
ditarafkan sebagai prioriti berbanding dividen biasa. Saham ini boleh ditebus secara tunai pada
nilai tara pada opsyen Syarikat selepas 15 Mei 1999, dengan syarat sentiasa bahawa sama ada
keseluruhan mahu pun sebahagian daripada saham ini tidak boleh ditebus sehingga dan kecuali
kesemua Saham Keutamaan Terkumpul B telah ditebus. 5% Saham Keutamaan Boleh Tebus
Terkumpul A ini telah ditebus sepenuhnya pada tahun 2009.
(ii)5% Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus yang diterbitkan oleh Sunway Tunas Sdn. Bhd.
memberi para pemegangnya hak untuk dividen keutamaan terkumpul 5% yang ditarafkan
sebagai prioriti berbanding dividen biasa. Saham ini boleh ditebus dengan wang tunai pada
nilai tara menurut opsyen Syarikat atau boleh ditukar kepada saham biasa berasaskan satu
saham keutamaan boleh tukar RM1 sesaham pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999.
34. Pendahuluan oleh Pemegang Saham Minoriti Subsidiari
Termasuk dalam pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah caruman berjumlah
RM127,502,000 (2008: RM127,502,000) oleh pemegang saham minoriti subsidiari, Sunway South Quay Sdn.
Bhd. (“SSQSB”) menurut Perjanjian Pemegang Saham Musyarakah yang disertai dengan para pemegang
saham.
Dalam ruang lingkup Perjanjian Pemegang Saham Musyarakah ini, jumlah Untung Musyarakah yang
bersamaan dengan hasil untung yang tidak kurang daripada 5.50% (2008: 5.50%) setahun hendaklah dibayar
daripada Untung Boleh Agih bagi SSQSB setakat yang boleh dilaksanakan.
Caruman ini hendaklah dibayar balik daripada Untung Boleh Agih SSQSB bermula pada 31 Disember 2007
sepanjang tempoh enam (6) tahun apabila terdapat sebarang tunai berlebihan.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
232
Lain-lain pendahuluan oleh pemegang saham minoriti subsidiari adalah tidak bercagar, tidak menanggung
faedah dan tiada tempoh pembayaran balik tetap. Pada tahun kewangan lalu, pendahuluan dinyatakan
setelah ditolak bahagian rugi pemegang saham minoriti dan rizab pertukaran dalam subsidiari yang
berjumlah RM5,298,000.
35. Amaun Terhutang kepada Subsidiari
Jumlah terhutang kepada subsidiari adalah tidak bercagar, dengan terma pembayaran atas tuntutan dan
menanggung faedah pada kadar di antara 3.35% dengan 7.50% (2008: 3.35% hingga 7.25%) setahun kecuali
bagi sejumlah RM194,444,000 (2008: RM76,689,000) yang tidak menanggung faedah.
36. Sewa Beli dan Liabiliti Pajakan Kewangan
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
8,488
4,582
388
556
6,968
3,411
105
455
5,592
1,848
-
282
4,735
867
-
3
3,005
333
-
-
5
23
-
-
Jumlah pembayaran pajak minimum
masa hadapan
28,793
11,064
493
1,296
Tolak: Caj kewangan masa depan
(3,341)
(1,105)
(20)
(104)
Nilai semasa liabiliti pajakan kewangan
25,452
9,959
473
1,192
Pembayaran pajak minimum masa
hadapan:
Tidak lebih daripada 1 tahun
Lebih daripada 1 tahun tetapi tidak lebih
daripada 2 tahun
Lebih daripada 2 tahun tetapi tidak lebih
daripada 3 tahun
Lebih daripada 3 tahun tetapi tidak lebih
daripada 4 tahun
Lebih daripada 4 tahun tetapi tidak lebih
daripada 5 tahun
Lebih daripada 5 tahun
233
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
36. Sewa Beli dan Liabiliti Pajakan Kewangan (samb.)
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
7,083
3,980
369
492
5,983
3,101
104
423
5,004
1,713
-
274
4,435
816
-
3
2,942
327
-
-
5
22
-
-
25,452
9,959
473
1,192
(7,083)
(3,980)
(369)
(492)
18,369
5,979
104
700
Analisis nilai semasa liabiliti
pajakan kewangan:
Tidak lebih daripada 1 tahun
Lebih daripada 1 tahun dan tidak lebih
daripada 2 tahun
Lebih daripada 2 tahun dan tidak lebih
daripada 3 tahun
Lebih daripada 3 tahun dan tidak lebih
daripada 4 tahun
Lebih daripada 4 tahun dan tidak lebih
daripada 5 tahun
Lebih daripada 5 tahun
Tolak: Jumlah yang perlu dibayar dalam
tempoh 12 bulan
Jumlah yang perlu dibayar selepas
12 bulan
Kumpulan mempunyai pajakan kewangan dan kontrak sewa beli bagi berbagai hartanah, loji dan peralatan
seperti yang dibentangkan dalam Nota 13. Pajakan ini mempunyai terma pembaharuan tetapi tiada opsyen
pembelian dan klausa peningkatan. Pembaharuan adalah menurut pilihan entiti khusus yang memegang
pajakan tersebut. Tiada had diletakkan ke atas Kumpulan dengan menyertai pajakan ini dan tiada
pengaturan telah disertai bagi pembayaran sewa kontingen.
RM11,517,000 (2008: RM10,116,000) dan RM472,000 (2008: RM1,163,000) daripada jumlah kasar liabiliti
sewa beli dan pajakan kewangan Kumpulan dan Syarikat, masing-masing belum dibayar kepada subsidiari
Kumpulan Sunway Holdings, Sunway Credit Sdn. Bhd. dan Sunway Leasing Sdn. Bhd. Perhubungan dengan
pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
234
Liabiliti sewa beli dan pajakan kewangan Kumpulan dan Syarikat masing-masing menanggung faedah pada
kadar di antara 3.21% hingga 5.00% (2008: 2.40% hingga 5.50) dan 3.30% hingga 4.00% (2008: 3.30% hingga
4.00%).
37. Cukai Tertunda
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
235,974
142,490
10,139
5,069
176,871
93,484
(789)
5,070
412,845
235,974
9,350
10,139
Aset cukai tertunda
(22,175)
(13,139)
-
-
Liabiliti cukai tertunda
435,020
249,113
9,350
10,139
412,845
235,974
9,350
10,139
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
(Nota 10)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Dibentangkan setelah
ditolak perkara berikut:
Berikut adalah komponen dan pergerakan liabiliti dan aset cukai tertunda sepanjang tempoh/tahun
kewangan sebelum penolakan:
Liabiliti cukai tertunda Kumpulan:
Hartanah,
loji dan
peralatan
RM’000
Hartanah
pelaburan
RM’000
Lain-lain
RM’000
Jumlah
RM’000
Pada 1 Julai 2008
37,445
234,364
487
272,296
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
(9,850)
210,651
(63)
200,738
Pada 31 Disember 2009
27,595
445,015
424
473,034
Pada 1 Julai 2007
91,900
146,177
-
238,077
-
208
-
208
Pelarasan tahun terdahulu
91,900
146,385
-
238,285
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
(54,455)
87,979
487
34,011
Pada 30 Jun 2008
37,445
234,364
487
272,296
235
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
(664)
Pada 30 Jun 2008
(1,337)
Pada 1 Julai 2007
673
(3,227)
Pada 31 Disember 2009
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
(2,563)
(664)
(22,672)
(913)
(21,759)
(33,256)
(10,584)
(22,672)
Kerugian cukai
Pengebilan dan elaun modal
tidak diserap
berperingkat
RM'000
RM'000
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
Pada 1 Julai 2008
Aset cukai tertunda Kumpulan:
236
37. Cukai tertunda (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
(16,707)
27
(16,734)
(16,707)
-
(16,707)
Untung tidak
direalisasi
RM'000
(1,067)
(1,036)
(31)
(1,155)
(88)
(1,067)
Kerugian
ketaksempurnaan
terkumpul
RM'000
4,788
60,722
(55,934)
(5,844)
(10,632)
4,788
Lain-lain
(36,322)
59,473
(95,795)
(60,189)
(23,867)
(36,322)
Jumlah
RM'000
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
37. Cukai tertunda (samb.)
Liabiliti cukai tertunda Syarikat:
Hartanah,
loji dan
peralatan
RM’000
Hartanah
pelaburan
RM’000
Jumlah
RM’000
Pada 1 Julai 2007
372
16,577
16,949
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
(14)
(637)
(651)
Pada 1 Julai 2008
358
15,940
16,298
87
1,700
1,787
445
17,640
18,085
Diiktiraf dalam penyata pendapatan
Pada 31 Disember 2009
Aset cukai tertunda Syarikat:
Pada
1 Julai
2007
RM’000
Diiktiraf
dalam
penyata
pendapatan
RM’000
Pada
1 Julai
2008
RM’000
Diiktiraf
dalam
penyata
pendapatan
RM’000
Pada 31
Disember
2009
RM’000
Kerugian cukai tidak
digunakan
Elaun modal tak diserap
Belum terima/belum bayar
-
(5,457)
(5,457)
(2,164)
(7,621)
(161)
(229)
(390)
(374)
(764)
(11,719)
11,407
(312)
(38)
(350)
(11,880)
5,721
(6,159)
(2,576)
(8,735)
Aset cukai tertunda tidak diiktiraf bagi perkara berikut:
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Kerugian cukai tak digunakan
19,676
31,639
-
-
Elaun modal tak diserap
51,646
122,969
-
-
391,935
414,938
-
-
463,257
569,546
-
-
Perbezaan sementara boleh ditolak lain
237
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
37. Cukai tertunda (samb.)
Ketersediaan kerugian cukai yang tidak digunakan dan elaun modal tak diserap untuk ditolak daripada
untung boleh cukai masa hadapan subsidiari dan Syarikat yang menjadi punca item tersebut hanya boleh
dilakukan sekiranya tiada perubahan yang besar dalam pemegangan saham syarikat tersebut di bawah
Seksyen 44(5A) dan 5(B) Akta Cukai Pendapatan, 1967. Aset cukai tertunda belum diiktiraf bagi item ini
kerana ia berpunca dalam syarikat yang mempunyai sejarah kerugian atau dalam syarikat yang untung
boleh cukai masa hadapan tidak mencukupi untuk menyebabkan penggunaan item ini.
38. Dagangan Perlu Bayar
Dagangan perlu dibayar adalah amaun yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan berikut:
Kumpulan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Kumpulan Sunway Holdings
Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
10,571
28,853
142
1,892
56
1
-
-
-
1,262
-
-
-
36
36,846
27,271
Kumpulan Perbadanan Kemajuan
Negeri Selangor
Kumpulan Sunway Education Group
Sdn. Bhd.
Kumpulan Dekon Holdings Sdn. Bhd.
9
365
Amaun terhutang kepada pihak berkaitan tidak bercagar mahu pun menanggung faedah. Perhubungan
dengan pihak berkaitan adalah seperti yang dibentangkan dalam Nota 49 yang mengiringi penyata
kewangan ini.
Tempoh kredit dagangan biasa kepada Kumpulan dan Syarikat adalah masing-masing di antara 15 hari
hingga 90 hari (2008: 15 hari hingga 90 hari) dan 30 hari (2008: 30 hari).
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
238
39. Amaun Perlu Bayar Lain
Kumpulan
Nota
Jumlah perlu bayar rampai
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Syarikat
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
(a)
159,487
147,545
60,507
59,877
(a)
11,469
4,869
4
632
33
-
16,071
-
-
Akruan
98,644
180,311
14,921
19,602
Deposit boleh bayar balik
62,753
61,249
1,049
912
1,193
-
-
-
7,205
5,707
-
-
574
4,337
-
-
-
1,129
-
-
341,325
421,218
76,481
81,023
Jumlah terhutang kepada kontraktor
dan perunding
Saham keutamaan boleh
tebus terkumpul yang diterbitkan
oleh subsidiari
Pengebilan berperingkat bagi
kos pembangunan hartanah
Dividien perlu dibayar kepada
pemegang saham minoriti subsidiari
Pendapatan tertunda
(b)
Baki imbalan untuk
pemerolehan tanah
(a)Terangkum dalam jumlah perlu bayar rampai dan amaun yang perlu dibayar kepada kontraktor dan
perunding adalah amaun berikut yang perlu dibayar kepada pihak berkaitan:
Kumpulan
Kumpulan Sunway Holdings
Kumpulan Sunway Technology Sdn. Bhd.
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
27,312
30,121
766
2,868
111
423
-
-
6,676
6,191
13
-
3,928
2,882
4
289
23
-
-
-
26
-
-
-
67
-
2
-
Kumpulan Sunway Education Group
Sdn. Bhd.
Kumpulan Dekon Holdings Sdn. Bhd.
Kumpulan Korporasi Tunas Muda Sungai
Ara Berhad
Perbadanan Kemajuan Negeri
Selangor
Adasia (M) Sdn. Bhd.
Perhubungan dengan pihak berkaitan yang dinyatakan di atas adalah seperti yang dibentangkan dalam
Nota 49 yang mengiringi penyata kewangan ini.
239
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
39. Lain-lain perlu bayar (samb.)
(b) Terangkum dalam pendapatan tertunda Kumpulan adalah:
Kumpulan
Fi keahlian perkongsian masa tertunda (Nota 33)
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
574
4,337
40. Modal Saham
Kumpulan/Syarikat
Bilangan saham
RM1 sesaham
Kumpulan/Syarikat
Amaun
1.7.2008
hingga
31.12.2009
'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
800,000
800,000
800,000
800,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
469,919
463,444
469,919
463,444
(a), (b)
2
3,998
2
3,998
(a), 41
31
2,477
31
2,477
469,952
469,919
469,952
469,919
Nota
Dibenarkan
Saham biasa RM1 sesaham
6.6% Saham Keutamaan
Boleh Tukar Terkumpul RM1 sesaham
Diterbitkan dan dibayar sepenuhnya
Saham biasa RM1 sesaham:
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Diterbitkan dalam tempoh/tahun ini
menurut ESOS
Diterbitkan dalam tempoh/tahun ini
menurut pelaksanaan waran
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
240
40. Modal saham (samb.)
Pemegang saham biasa berhak untuk menerima dividen seperti yang diisytiharkan dari semasa ke semasa
dan berhak untuk satu undi setiap saham dalam mesyuarat Syarikat. Semua saham biasa ditarafkan sama
dengan aset residual Syarikat.
(a)Sepanjang tempoh kewangan ini, Syarikat menambah modal saham terbitan dan berbayarnya
daripada RM469,918,532 kepada RM469,951,432 melalui penerbitan:
(i)2,000, saham biasa baru RM1 sesaham yang diterbitkan kepada pekerja Kumpulan yang layak di
bawah Skim Opsyen Saham Pekerja pada harga laksana RM1.00 sesaham biasa masing-masing
untuk tunai; dan
(ii)30,900 saham biasa baru RM1 sesaham menurut perlaksanaan waran pada harga laksana RM4.87
sesaham biasa untuk imbalan tunai.
Saham biasa baru yang diterbitkan dalam tempoh kewangan semasa ditarafkan pari passu dalam
semua segi dengan saham biasa Syarikat yang sedia ada.
(b)Skim Opsyen Saham Pekerja (‘Skim”) Sunway City Berhad telah dilaksanakan pada 22 September 2003
dan ditadbir oleh undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh para pemegang saham pada 26
Ogos 2003. Skim ini adalah untuk para pekerja yang layak (termasuk Pengarah Eksekutif ) Syarikat dan
subsidiarinya.
Ciri utama Skim ini adalah:
(i)Bilangan saham baru yang ditawarkan tidak boleh lebih daripada 10% daripada modal saham
terbitan dan berbayar Syarikat (atau peratus yang lebih tinggi seperti yang boleh dibenarkan
oleh pihak berkuasa kawal selia dari semasa ke semasa) ketika tawaran opsyen di bawah Skim
ini dibuat;
(ii)Hanya para Pengarah dan para pekerja Syarikat dan Kumpulan yang layak sahaja akan berhak
untuk menyertai Skim ini;
(iii)Harga yang perlu dibayar semasa pelaksanaan opsyen yang diberi dalam ruang lingkup Skim ini
berdasarkan harga pasaran wajaran purata lima hari bagi saham Syarikat ketika tawaran diberi
dengan diskaun yang tidak melebihi 10% jika disifatkan sebagai wajar atau pada nilai tara saham
Syarikat, mengikut mana yang lebih tinggi;
(iv)
(v)Bilangan opsyen yang ditawarkan kepada pekerja yang layak menurut Skim ini hendaklah
ditentukan berdasarkan kekananan, prestasi dan tempoh perkhidmatan dan tawaran ini sah
untuk diterima oleh pekerja dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh tawaran; dan
Tempoh Skim ini ialah sepuluh (10) tahun dari tarikh permulaannya;
241
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
40. Modal Saham(samb.)
(b) (vi) Opsyen yang diberi boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut:
Bilangan opsyen yand diberi
Peratus maksimum jumlah opsyen boleh dilaksanakan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Kurang daripada 20,000
100%
-
-
20,000 atau lebih
40%*
30%
30%#
* 40% atau 20,000 opsyen, mengikut mana yang lebih tinggi
# 30% atau baki bilangan opsyen yang tidak dilaksanakan
Opsyen yang boleh dilaksanakan dalam tahun tertentu tetapi tidak dilaksanakan pada tahun tersebut,
boleh di bawa ke hadapan ke tahun berikutnya dengan syarat tiada opsyen dilaksanakan selepas tarikh
lupus Skim ini.
Jadual berikut mempamerkan bilangan dan purata wajaran harga laksana (WAEP) bagi, dan perubahan
dalam opsyen saham sepanjang tempoh/tahun ini:
Tertunggak
pada 1 Julai
'000
Diberi Dilaksana
'000
'000
Dilucut
hak
'000
Tertunggak
pada 31
Disember
'000
Boleh
laksana
pada 31
Disember
'000
2009
Tawaran
Pertama
98
-
(2)
-
96
96
Tawaran
Keempat
2,836
-
-
(454)
2,382
2,382
36
-
-
-
36
36
2,970
-
(2)
(454)
2,514
2,514
4.67
-
1.00
4.82
4.65
4.65
Tawaran
Kelima
WAEP (RM)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
242
40. Modal Saham (samb.)
(b)
Tertunggak
pada 1 Julai
‘000
Diberi Dilaksana
'000
'000
Dilucut
hak
'000
Tertunggak
pada 30 Jun
‘000
Boleh
laksana
pada 30
Jun
‘000
2008
Tawaran
pertama
2,732
-
(2,573)
(61)
98
98
Tawaran kedua
1,420
-
(1,420)
-
-
-
Tawaran ketiga
5
-
(5)
-
-
-
Tawaran
keempat
-
2,951
-
(115)
2,836
2,836
Tawaran kelima
-
36
-
-
36
36
4,157
2,987
(3,998)
(176)
2,970
2,970
1.05
4.80
1.05
3.50
4.67
4.67
WAEP (RM)
Butiran opsyen saham tertunggak pada akhir tempoh/tahun ini:
WAEP (RM)
Tempoh laksana
Tawaran pertama
1.00
22.9.2003 hingga 21.9.2013
Tawaran kedua
1.15
31.1.2004 hingga 21.9.2013
Tawaran ketiga
1.86
14.5.2004 hingga 21.9.2013
Tawaran keempat
4.82
24.12.2007 hingga 21.9.2013
Tawaran kelima
3.00
21.5.2008 hingga 21.9.2013
31 Disember 2009/30 Jun 2008
Opsyen saham yang dilaksanakan dalam tempoh/tahun kewangan semasa menghasilkan penerbitan
2,000 (2008: 3,998,000) saham biasa pada harga purata RM1.00 (2008: RM1.05) sesaham. Purata wajaran
harga saham berkaitan pada tarikh perlaksanaan ialah RM3.12 (2008: RM4.36).
243
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
40. Modal Saham(samb.)
(b)Nilai saksama opsyen saham yang diberi bagi tahun kewangan terdahulu dianggarkan menggunakan
model binomial, dengan mengambil kira terma dan syarat opsyen tersebut diberi. Nilai saksama
opsyen saham yang diukur pada tarikh pemberian dan andaian yang dibuat adalah seperti berikut:
ESOS - 30.6.2008
Tawaran kelima
Tawaran keempat
3.00
4.82
-
4.02
- 21 Mei 2008 (RM)
3.08
-
Purata wajaran harga saham (RM)
4.26
4.99
46.27%
42.11%
5
5
3.46%
3.46%
2.7%
2.7%
Harga opsyen (RM)
Nilai saksama opsyen saham pada tarikh pemberian berikut:
- 24 Disember 2007 (RM)
Kemudahubahan yang dijangka (%)
Jangkaan hayat (tahun)
Kadar bebas risiko (%)
Hasil dividen yang dijangka (%)
Jangkaan hayat opsyen tersebut adalah berdasarkan data sejarah dan tidak semestinya mengisyaratkan
pola pelaksanaan yang mungkin berlaku. Kemudahubahan yang dijangka mencerminkan andaian
bahawa kebolehubahan masa lampau mengisyaratkan trend masa hadapan, yang tidak semestinya
perkara yang sebenarnya berlaku. Tiada ciri opsyen yang diberi lain dimasukkan ke dalam ukuran nilai
saksama.
41. Waran
Tiada waran yang diterbitkan oleh Syarikat bagi tempoh kewangan semasa. Syarikat telah menerbitkan
155,805,276 waran pada harga terbitan RM0.15 setiap waran bagi bayaran tunai berdasarkan satu (1) waran
bagi setiap tiga (3) saham biasa Syarikat RM1.00 sesaham yang dipegang pada tahun kewangan lalu.
Waran ini memberi hak kepada pemegang yang berdaftar, pada bila-bila masa dalam tempoh 10 tahun
bermula pada tarikh terbitan dan termasuk tarikh tersebut dan tamat tempoh pada 4 Oktober 2017, untuk
melanggan 1 saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat pada harga laksana RM4.87 sesaham biasa bagi
setiap waran yang dipegang.
Dalam tempoh/tahun kewangan ini, perubahan jumlah pegangan waran Syarikat adalah seperti berikut:
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
244
Kumpulan/Syarikat
Bilangan Waran 2007/2017
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Diterbitkan dalam tempoh/tahun ini
Kumpulan/Syarikat
Amaun
1.7.2008
hingga
31.12.2009
‘000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
153,328
-
23,000
-
-
155,805
-
23,371
(31)
(2,477)
(5)
(371)
153,297
153,328
22,995
23,000
Dilaksanakan dalam tempoh/tahun ini
(Nota 40)/(Nota 42)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
42. Premium Saham
Kumpulan/Syarikat
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
308,733
298,559
-
217
119
9,586
5
371
308,857
308,733
Berpunca daripada penerbitan saham biasa baharu
menurut ESOS
Berpunca daripada penerbitan saham biasa baharu
menurut pelaksanaan waran
Pemindahan daripada waran (Nota 41)
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
43. Rizab
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(a)
73,960
26,918
-
-
8, (b)
3,358
3,358
3,358
3,358
(c)
14,233
11,703
-
-
91,551
41,979
3,358
3,358
1,278,981
838,150
22,583
243,630
1,370,532
880,129
25,941
246,988
Nota
Rizab tidak boleh agih:
Rizab modal
Rizab opsyen saham
Rizab terjemahan
mata wang asing
Jumlah rizab tak boleh agih
Rizab boleh agih:
Untung tertahan
Jumlah rizab
(d)
245
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
43. Rizab (samb.)
Perubahan setiap kategori rizab dibentangkan dalam penyata perubahan ekuiti.
Sifat dan tujuan setiap kategori rizab adalah seperti berikut:
(a) Rizab modal
Rizab modal mewakili pembentukan rizab penebusan modal yang berpunca daripada penebusan
saham keutamaan boleh tebus dalam subsidiari tertentu.
(b) Rizab opsyen saham
Rizab opsyen saham mewakili opsyen saham diselesaikan dengan ekuiti yang diberi kepada para
pekerja. Rizab ini terdiri daripada nilai terkumpul perkhidmatan yang diterima daripada para pekerja
yang direkodkan semasa opsyen saham diberi.
(c) Rizab terjemahan mata wang asing
Rizab terjemahan mata wang asing digunakan untuk mencatatkan perbezaan pertukaran mata
wang yang berpunca daripada terjemahan penyata kewangan operasi luar negara yang mata wang
fungsiannya berbeza daripada mata wang pembentangan Kumpulan. Ia juga digunakan untuk
mencatatkan perbezaan pertukaran mata wang yang berpunca daripada item monetari yang
membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan dalam operasi luar, di mana item
monetari ini dalam denominasi sama ada mata wang fungsian entiti yang membuat laporan atau
operasi luar negara.
(d) Untung tertahan
Pada ketika ini, syarikat di Malaysia menerima pakai sistem taksiran penuh. Dalam Bajet 2008, Kerajaan
telah mengumumkan cadangan untuk memperkenalkan sistem cukai satu peringkat bagi syarikat
untuk dikuatkuasakan pada tahun taksiran 2008. Di bawah sistem satu peringkat yang dicadangkan,
Syarikat berhak untuk menolak cukai daripada dividen yang dibayar, dikredit atau diagihkan kepada
para pemegang sahamnya, dan dividen yang dibayar, dikredit atau diagihkan oleh Syarikat akan
dikecualikan daripada cukai apabila sampai ke tangan para pemegang saham. Walau bagaimanapun,
akan terdapat tempoh peralihan enam tahun, yang akan tamat tempoh pada 31 Disember 2013,
untuk membolehkan syarikat membayar dividen yang difrangki kepada para pemegang sahamnya
dalam keadaan yang terhad. Syarikat juga mempunyai opsyen yang tidak boleh dibatalkan untuk
mengabaikan baki kredit cukai di bawah Seksyen 108 Akta Cukai Pendapatan, 1967 dan memilih untuk
membayar dividen di bawah sistem satu peringkat ini. Perubahan yang dicadangkan dalam undangundang cukai ini juga memperuntukkan agar baki Seksyen 108 direkodkan dan dikekalkan pada
31 Disember 2007.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
246
Semasa tempoh peralihan ini, Syarikat boleh menggunakan baki kredit cukai dalam akaun Seksyen
108 pada 31 Disember 2009 untuk mengagihkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
biasa seperti yang dihuraikan dalam ruang lingkup Rang Undang-Undang Kewangan, 2007.
Pada 31 Disember 2009, Syarikat memiliki untung dikecualikan cukai yang sedia untuk diagihkan
berjumlah sekitar RM143,231,000 (2008: RM143,231,000), tertakluk pada persetujuan Lembaga Hasil
Dalam Negeri.
Tertakluk pada persetujuan Lembaga Hasil Dalam Negeri, Syarikat mempunyai kredit cukai yang
mencukupi di bawah Seksyen 108 dan baki dalam akaun pendapatan dikecualikan cukai untuk
memfrangki pembayaran dividen daripada keseluruhan untung tertahan pada 31 Disember 2009.
44. Kepentingan Minoriti
Termasuk dalam kepentingan minoriti adalah saham keutamaan berikut yang diterbitkan kepada pemegang
saham minoriti bagi subsidiari tertentu:
(a)Bahagian ekuiti bagi 5% saham keutamaan boleh tebus terkumpul “A” yang diterbitkan kepada
pemegang saham minoriti Sunway Damansara Sdn. Bhd. berjumlah RM Sifar (2008: RM24,014,000).
Saham ini memberi kepada para pemegang sahamnya hak dividen keutamaan terkumpul pada kadar
5% setahun yang ditarafkan lebih tinggi daripada saham biasa. Saham ini boleh ditebus pada nilai
tara dan secara tunai pada bila-bila masa selepas 16 Mei 1999. 5% Saham Keutamaan Boleh Tebus
Terkumpul “A” ini telah ditebus sepenuhnya pada tahun 2009.
(b)Bahagian ekuiti bagi 5% saham keutamaan boleh tukar boleh tebus terkumpul yang diterbitkan
kepada pemegang saham minoriti Sunway Tunas Sdn. Bhd. berjumlah RM7,857,000 (2008:
RM7,857,000). Saham ini memberi kepada para pemegang sahamnya hak dividen keutamaan
terkumpul pada kadar 5% setahun yang ditarafkan lebih tinggi daripada saham biasa. Saham ini boleh
ditebus pada nilai tara dan secara tunai atau boleh ditukar menjadi saham biasa atas dasar satu saham
keutamaan boleh tukar RM1 sesaham bagi satu saham biasa RM1 sesaham pada bila-bila masa selepas
16 Mei 1999.
(c)Saham keutamaan boleh tukar boleh tebus yang diterbitkan kepada pemegang saham minoriti
Sunway Resort Hotel Sdn. Bhd. berjumlah RM566,000 (2008: RM560,000). Saham ini ditarafkan lebih
tinggi daripada saham biasa dan boleh ditebus pada premium RM0.99 sesaham atau boleh ditukar
kepada saham biasa menurut opsyen subsidiari pada bila-bila masa.
45. Perjanjian Pajakan Operasi
(a)
Syarikat sebagai pemajak
Syarikat telah menyertai perjanjian pajakan operasi yang tidak boleh dibatalkan dengan subsidiari
untuk penggunaan sebidang tanah pajakannya.
Pembayaran pajakan minimum agregat masa depan di bawah pajakan operasi tidak boleh dibatalkan
pada tarikh kunci kira-kira tetapi tidak diiktiraf sebagai liabiliti adalah seperti berikut:
Syarikat
Tidak lebih daripada 1 tahun
Lebih daripada 1 tahun and tidak lebih daripada5 tahun
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
78
78
312
52
390
130
247
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
45. Perjanjian Pajakan Operasi (samb.)
(b) Kumpulan dan Syarikat sebagai pemberi pajak
Kumpulan telah menyertai perjanjian pajakan operasi yang tidak boleh dibatalkan berhubung
hartanah dengan Kumpulan Sunway Education Group Sdn. Bhd. (“Kumpulan SEG”), satu pihak
berkaitan dan satu pihak ketiga. Perhubungan dengan pihak berkaitan adalah seperti yang
dibentangkan dalam Nota 49 yang mengiringi penyata kewangan ini. Pajakan dengan Kumpulan SEG
dan pihak ketiga kekal sebagai pajakan tidak boleh dibatalkan dalam tempoh 1 tahun.
Syarikat telah menyertai perjanjian pajakan operasi tidak boleh dibatalkan berkaitan hartanah pajakan
dengan sebuah syarikat subsidiari. Pajakan dengan subsidiari ini mempunyai baki tempoh pajakan
yang tidak boleh dibatalkan dalam tempoh 1 tahun.
Pembayaran pajakan minimum masa hadapan yang belum diterima di bawah kontrak pajakan operasi
tidak boleh dibatalkan dan pajakan operasi tidak boleh dibatalkan lain bagi Kumpulan dan Syarikat
yang ditandatangani pada tarikh kunci kira-kira tetapi tidak diiktiraf sebagai amaun belum terima,
adalah seperti berikut:
Kumpulan
Tidak lebih daripada 1 tahun
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
17,266
28,938
55
312
-
31,618
-
208
17,266
60,556
55
520
Lebih daripada 1 tahun dan Tidak lebih
daripada 5 tahun
Pendapatan sewa yang diiktiraf dalam untung atau rugi dalam tahun kewangan berikut dizahirkan dalam
Nota 3 dan Nota 5 yang mengiringi penyata kewangan ini.
46. Komitmen Modal
Kumpulan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
248
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
-
2,472
42,246
84,499
42,246
86,971
3,684
6,843
45,930
93,814
Perbelanjaan modal
Diluluskan dan dikontrak bagi
Tanah pegangan bebas
Hartanah, loji dan peralatan dan hartanah pelaburan
Diluluskan tetapi tidak dikontrak bagi
Hartanah, loji dan peralatan dan hartanah pelaburan
47. Liabiliti luar jangka
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
-
-
14,458
399,858
Tidak bercagar:
Jaminan diberi kepada institusi
kewangan berlesen bagi kemudahan
perbankan yang diberi kepada subsidiari
Jaminan yang diberi kepada pihak ketiga
berkaitan perdagangan dan kontrak
17,101
-
910
-
17,101
-
15,368
399,858
Nota
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Dividen belum diterima daripada subsidiari
(58,929)
(71,120)
Dividen belum diterima daripada entiti dikawal bersama
(34,825)
(27,400)
48. Transaksi Antara Syarikat Ketara
Syarikat
Faedah belum diterima daripada subsidiari
(i)
(38,976)
(26,653)
Sewa belum diterima daripada subsidiari
(ii)
(4,149)
(2,718)
240
-
1,095
627
10,452
4,144
-
480
2,643
1,432
Hotel dan perbelanjaan berkaitan yang terhutang kepada
subsidiari
740
-
Perkhidmatan perubatan yang perlu dibayar kepada subsidiari
394
-
Fi pengurusan belum terima daripada subsidiari
Fi khidmat perakaunan yang perlu dibayar kepada subsidiari
Faedah perlu dibayar kepada subsidiari
(iii)
Pembelian stok hartanah daripada subsidiari
Sewa perlu dibayar kepada subsidiari
(iv)
(i)Faedah belum terima berpunca daripada amaun yang belum diterima daripada subsidiari. Butiran
yang lebih terperinci dibentangkan dalam Nota 19 yang mengiringi penyata kewangan.
(ii)Sewa belum terima daripada subsidiari berpunca daripada premis yang disewa kepada subsidiari pada
harga pasaran dan keadaan semasa yang hampir sama dengan yang ditawarkan kepada pelanggan
utama Syarikat dan Kumpulan.
(iii)Faedah perlu dibayar berpunca daripada amaun yang belum diterima oleh subsidiari. Butiran yang
lebih terperinci dibentangkan dalam Nota 35 yang mengiringi penyata kewangan.
(iv)Sewa perlu dibayar kepada subsidiari berpunca daripada sewaan premis daripada subsidiari pada
harga pasaran dan keadaan semasa yang hampir sama dengan yang ditawarkan kepada pelanggan
utama Syarikat dan Kumpulan.
249
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
49. Transaksi Pihak Berkaitan Yang Ketara
(i)Dalam tempoh tahun kewangan semasa, Kumpulan berurus niaga dengan pihak berkaitan tertentu.
Transaksi ini sebahagian besarnya perlu dibayar kepada/(belum diterima daripada) pihak berkaitan
bagi:
Kumpulan
Nama Syarikat
Sifat transaksi
(a)
Kumpulan
Kos Pembinaan
119,674
252,511
Sunway
Fi pengurusan
932
1,593
Holdings
Premium insurans
10,472
6,062
Sewaan pajak
6,992
4,377
Pembelian bahan binaan
2,507
24,900
52
341
-
6
179
-
Pendapatan sewa
(9,478)
(5,714)
Hotel dan perkhidmatan berkaitan
(2,336)
(1,912)
(443)
(107)
(4,010)
(2,570)
Sewaan jentera pembinaan
Menyewa jentera
Perkhidmatan perjanjian peringkat
perkhidmatan
Perkhidmatan rekreasi
Jualan tiket dan pelancongan
Perkhidmatan perubatan
Perkhidmatan pengurusan hartanah
Jualan hartanah pembangunan
(b)
Kumpulan
Sunway
dan fi rundingan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
(171)
(721)
(65)
-
1,427
1,026
Technology
Hotel dan perkhidmatan berkaitan
(55)
(18)
Sdn. Bhd.
Jualan tiket dan pelancongan
(87)
(38)
("Kumpulan
Perkhidmatan perubatan
STSB")
Pendapatan sewa
(19)
(11)
(488)
(379)
(2)
1
(90)
(68)
Kos Pembinaan
6,088
3,753
Fi pengiklanan
1,549
1,580
Perkhidmatan pengurusan hartanah
(c)
(292)
(1,054)
Produk sistem maklumat
Perkhidmatan rekreasi
250
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Kumpulan
Perbadanan
Kemajuan
Negeri Selangor
("Kumpulan
PKNS”)
(d)
Adasia (M)
Sdn. Bhd.
Perkhidmatan perubatan
(1)
(2)
("Adasia")
Perkhidmatan rekreasi
(3)
-
(167)
(101)
(12)
-
Pendapatan sewa
Perkhidmatan pengurusan hartanah
49. Transaksi pihak berkaitan yang ketara (samb.)
Kumpulan
Nama Syarikat
Sifat transaksi
(e)
Persidangan dan seminar
Kumpulan
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
108
30
(41,347)
(28,564)
Sunway
Pendapatan sewa
Education
Perkhidmatan rekreasi
(30)
(22)
Sdn. Bhd.
Hotel dan perkhidmatan berkaitan
(1,592)
(518)
("Kumpulan SEG")
Jualan tiket dan pelancongan
(2,393)
(1,606)
(108)
(68)
(20)
-
Jualan tiket dan pelancongan
(4)
(12)
& Leadership
Perkhidmatan perubatan
(5)
(6)
Incorporated
Perkhidmatan rekreasi
(4)
(1)
Sdn. Bhd.
Pendapatan sewa
(2)
(1)
194,168
112,830
Perkhidmatan perubatan
Perkhidmatan pengurusan hartanah
(f )
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Asian Strategy
("ASLI")
(g)
Kumpulan
Kos Pembinaan
Dekon Holdings
Perkhidmatan landskap
8,010
3,016
Sdn. Bhd.
Kerja reka bentuk dalaman
4,983
9,518
("KumpulanDHSB
Kerja pengubahsuaian
10,424
20,229
DHSB")
Jualan tiket dan pelancongan
(40)
(23)
Perkhidmatan perubatan
(29)
(31)
(6)
(1)
Perkhidmatan rekreasi
Pendapatan sewa
(865)
(657)
Hotel dan perkhidmatan berkaitan
(110)
(124)
Perkhidmatan pengurusan hartanah
(175)
(108)
(26)
-
1,055
1,012
(2)
-
(18)
(6)
Perkhidmatan perjanjian peringkat
perkhidmatan
(h)
Akitek Akiprima
Sdn. Bhd.
Rundingan reka bina
Pendapatan sewa
("AASB")
(i)
Jef-San
Enterprise Sdn.
Bhd. ("Jef-San")
Perkhidmatan perubatan
251
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
49. Transaksi Pihak Berkaitan Yang Ketara (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
252
(i)
Pihak yang dinyatakan di atas disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan seperti berikut:
(a)Kumpulan Sunway Holdings disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan
pengarah bersama yang dipegang oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling serta
kepentingan dalam Kumpulan Sunway Holdings dan Kumpulan. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan
Cheah Seok Cheng, sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, adalah pengarah
Sunway Lagoon Club Berhad, sebuah subsidiari 83.5% milik Syarikat serta pengarah bagi Sunway
Manangement Sdn. Bhd., sebuah subsidiari milik penuh Sunway Holdings. Beliau memiliki
kepentingan dalam Kumpulan Sunway Holdings dan Kumpulan. Sarena Cheah Yean Tih,
sebagai anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah pengarah dan pengarah silih
ganti beberapa subsidiari Syarikat dan beliau memiliki kepentingan dalam Kumpulan Sunway
Holdings dan Kumpulan. Evan Cheah Yean Shin, sebagai anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah
Fook Ling, adalah pengarah silih ganti bagi Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng
dalam Sunway Lagoon Club Berhad serta pengarah dan pengarah silih ganti bagi beberapa
subsidiari Sunway Holdings. Beliau juga memiliki kepentingan dalam Kumpulan Sunway
Holdings.
(b)Kumpulan STSB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan Tan Sri
Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling’s dalam Kumpulan STSB serta Kumpulan. Puan Sri Datin
Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
juga memiliki kepentingan tidak langsung dalam Kumpulan STSB dan Kumpulan. Puan Sri Datin
Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin adalah
pengarah bagi Kumpulan STSB.
(c)Kumpulan PKNS disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui pemegangan saham
ketaranya dalam Sunway Damansara Sdn. Bhd., sebuah subsidiari 60% milik Syarikat.
(d)Adasia disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan tidak langsung Tan
Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dalam Adasia serta kepentingan dalam Kumpulan. Puan
Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin,
masing-masing sebagai isteri dan anak perempuan dan lelaki Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah
Fook Ling juga memiliki kepentingan tidak langsung dalam Adasia. Sarena Cheah Yean Tih dan
Evan Cheah Yean Shin adalah pengarah Adasia.
(e)Kumpulan SEG disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah yang
dipegang oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dan Datuk Razman M Hashim dalam
kedua-dua Kumpulan SEG dan Syarikat. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng dan
Sarena Cheah Yean Tih, masing-masing sebagai isteri dan anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah
Fook Ling adalah pengarah Kumpulan SEG. Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, Sarena
Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin mempunyai kepengingan tidak langsung dalam
Kumpulan SEG. Evan Cheah Yean Shin adalah anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling.
(f )ASLI disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah yang dipegang
oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dalam kedua-dua ASLI dan Syarikat serta
kepentingan beliau dalam ASLI dan Kumpulan. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng
sebagai isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah pengarah ASLI. Sarena Cheah
Yean Tih, sebagai anak Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah pengarah silih ganti
bagi Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dalam ASLI.
49. Transaksi Pihak Berkaitan Yang Ketara (samb.)
(i)
(g)Kumpulan DHSB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui kepentingan Datuk
Razman M Hashim dalam Kumpulan DHSB dan kepentingan beliau dalam Syarikat.
(h)AASB disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah yang dipegang
dan pemegangan saham Cheah Teik Jin dalam AASB. Cheah Teik Jin adalah abang Puan Sri
Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng yang merupakan isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey
Cheah Fook Ling.
(i)Jef-San disifatkan sebagai berkaitan dengan Kumpulan melalui jawatan pengarah yang
dipegang oleh Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah
Seok Cheng, Sarena Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin dalam Jef-San. Tan Sri Dato’
Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dan Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng adalah
pemegang saham ketara Jef-San. Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok Cheng, Sarena
Cheah Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin, masing-masing adalah isteri dan anak perempuan
dan lelaki Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling.
Maklumat berkaitan baki tertunggak yang berpunca daripada transaksi pihak berkaitan pada 31
Disember 2009 dibentangkan dalam Nota 26, 27, 38 dan 39 yang mengiringi penyata kewangan ini.
(ii)Saraan para pengarah dan anggota pengurusan penting lain sepanjang tempoh kewangan berkenaan
adalah seperti berikut:
Kumpulan
Faedah pekerja jangka pendek
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
13,965
8,529
9,170
5,890
1,502
933
1,003
627
-
9
-
9
15,467
9,471
10,173
6,526
Faedah pasca pekerjaan:
Pelan caruman tertakrif
Pembayaran berasaskan saham
253
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
49. Transaksi Pihak Berkaitan Yang Ketara (samb.)
(ii)
Termasuk dalam jumlah kakitangan pengurusan utama adalah:
Kumpulan
Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
14,020
8,905
8,725
5,960
Saraan Pengarah (Nota 9)
Pengarah eksekutif Kumpulan dan Syarikat dan anggota pihak pengurusan utama lain telah diberi
bilangan opsyen berikut di bawah ESOS:
Kumpulan/Syarikat
1.7.2008
hingga
31.12.2009
'000
1.7.2007
hingga
30.6.2008
'000
150
1,510
Diberi
-
150
Dilaksana
-
(1,510)
(150)
-
-
150
Pada permulaan tempoh/tahun kewangan
Meletak jawatan
Pada akhir tempoh/tahun kewangan
Opsyen saham tersebut diberi pada terma dan syarat yang sama seperti yang diberi kepada para
pekerja Kumpulan lain.
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu
Butiran subsidiari dan syarikat sekutu adalah seperti berikut:
Nama syarikat
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
254
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
Subsidiari
Sunway City Berhad
Bintutara Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
dan pemegangan
pelaburan
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
100
100
100
100
70
70
52
52
100
100
51
51
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (samb.)
Sunway Kinrara Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway Hotel (Penang)
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway City (Penang)
Perniagaan
hotel
Malaysia
Sdn. Bhd.
Pembangunan
hartanah
dan
pemegangan
pelaburan
Konsep Objektif
Malaysia
(M) Sdn. Bhd.
Sunway Pyramid Sdn. Bhd.
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Pengendali pusat
beli-belah
Sunway City Properties
Malaysia
Sdn. Bhd.
Pembangunan
hartanah
dan pemegangan
pelaburan
Sunway Lagoon Sdn. Bhd.
Malaysia
Pengendali
teman tema
Sunway Resort Hotel
Malaysia
Perniagaan hotel
52
52
Malaysia
Kemudahan kelab
83.5
83.5
100
100
Sdn. Bhd.
Sunway Lagoon Club
Berhad
Sunway Travel Sdn. Bhd.
rekreasi
Malaysia
Agensi perjalanan
dan pelancongan
255
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
100
100
100
100
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (contd.)
Sunway Hospitality Holdings
Ltd.
Emerald Tycoon Sdn. Bhd.
Kepulauan
Pengurusan
Virgin British
Hotel
Malaysia
Pemegangan
pelaburan
Ekuiti Meranti (M) Sdn. Bhd.
Malaysia
Pemegangan
pelaburan
Sunway Monorail Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sunway Grand Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
100
100
100
100
100
100
100
100
76
76
65
65
60
60
hartanah
Pembinaan Objektif (M)
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway Medical Holdings
pelaburan
Malaysia
Sdn. Bhd.
Suncity SSC Sdn. Bhd.
Pemegangan
Pemegangan
pelaburan
Malaysia
Penyediaan
pekrhidmatan
dikongsi
Sunway City
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
256
Malaysia
(Cambodia) Sdn. Bhd.
Sunway City (Ipoh) Sdn. Bhd.
Pemegangan
pelaburan
Malaysia
Pembangunan
hartanah
dan pemegangan
pelaburan
Sunway Damansara Sdn.Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah dan
pemegangan
pelaburan
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
70
70
70
70
100
100
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (samb.)
Sunway Semenyih Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway Tunas Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Area Star Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway Monash Residence
Malaysia
Dorman
100
70
Singapura
Perkhidmatan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Sdn. Bhd. (sebelum ini
dikenali sebagai Falcrest
Sdn. Bhd.)
#
Sunway City (S'pore) Pte. Ltd.
promosi dan
pemasaran dan
pegangan
pelaburan
Sunway FitOut Sdn. Bhd.
Malaysia
(sebelum ini dikenali sebagai
Penyediaan
perkhidmatan
Sunway Resort Hotel Land
hiasan dalaman
Sdn. Bhd.)
dan pengurusan
Stellar Destiny Sdn. Bhd.
Malaysia
Pelaburan
hartanah
Sunway Facility Management
Malaysia
Sdn. Bhd.
Pengurusan
kemudahan
bangunan
Sunway IFM Sdn. Bhd.
Malaysia
Pengurusan
kemudahan
bangunan
257
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milikt
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (samb.)
Sunway Melawati Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway Bukit Gambier.
Malaysia
Sdn. Bhd.
Menara Sunway Sdn. Bhd.
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Pelaburan
hartanah
Sunway Crest Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Sunway International Vacation
Malaysia
Club Berhad
Sunway Tower 2 Sdn. Bhd.
Perniagaan kongsi
masa
Malaysia
Pelaburan
hartanah
Sunway Platinum Success
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway Healthy Lifestyle
hartanah
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway Residence Sdn. Bhd.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Pelancongan
perubatan
Malaysia
(sebelum ini dikenali sebagai
258
Pelaburan
Pelaburan
hartanah
Splendid Crest Sdn. Bhd.)
Sunway Leisure Services Sdn.
Malaysia
Penyediaan
Bhd. (sebelum ini dikenali
khidmat
sebagai Sunway Security
pengangkutan
Services Sdn. Bhd.)
ABS Real Estate Berhad
Malaysia
Pembubaran
sukarela oleh ahli
Rich Worldclass Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milikt
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (samb.)
Sunway Homes (MM2H)
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Pemegangan
100
100
100
-
-
70
100
100
99.99
99.99
Sdn. Bhd.
Sunway Tower 1 Sdn. Bhd.
pelaburan
Worldclass Symphony
Malaysia
Sdn. Bhd.
#
Pelaburan
hartanah
TAH Properties Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
Sunway Shopping Centre
Hong Kong
Penyediaan
Management Private
perkhidmatan
Limited
pengurusan dan
kemudahan
pusat
beli-belah
#
Sunway City India
India
Private Limited
Pembangunan
hartanah
dan pemegangan
pelaburan
Sunway REIT Management
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Pelaburan
100
100
100
-
78
-
Sdn. Bhd.
Spring Ambience Sdn. Bhd.
hartanah
Sunway Rahman Putra
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway Medical Centre
Berhad
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Pengendali pusat
perubatan
259
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(a)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
Subsidiari bagi
Sunway City Berhad (samb.)
SunCity Vietnam Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
-
Malaysia
Insurans
100
-
(sebelum ini dikenali sebagai
Mega Methods Sdn. Bhd.)
Sunway City Captive Insurance
Ltd. (dipegang dalam amanah
Dalaman
oleh General Captive
International Ltd.)
(b)
Subsidiari bagi Sunway
City (Penang) Sdn. Bhd.
Fame Parade Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Era Primision Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Commercial Parade Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sunway Hotel (Seberang Jaya)
Malaysia
Perniagaan
100
100
100
100
Sdn. Bhd.
Sunway Carnival Sdn. Bhd.
hotel
Malaysia
Pengendali
pusat
beli-belah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
260
Prime Delight Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sejati Pesona Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Associated Circle Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Alliance Parade Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(c)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
75
75
100
100
-
100
100
100
Subsidiari bagi Konsep
Objektif (M) Sdn. Bhd.
#
Sunway Hotel Phnom
Kemboja
Penh Ltd.
(d)
Perniagaan
hotel
Subsidiari bagi Sunway
Pyramid Sdn. Bhd.
Sunway Parking Management
Malaysia
Sdn. Bhd.
Allson International Hotels &
Pengendali tempat
letak kereta
Malaysia
Resorts Sdn. Bhd. (sebelum ini
Pengurusan
hotel
dikenali sebagai Essential
Outlook Sdn. Bhd.)
(e)
Subsidiari bagi Sunway City
Properties Sdn. Bhd.
Pena Enterprise Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembangunan
hartanah
dan
pemegangan
pelaburan
(f)
Subsidiari bagi Sunway
Lagoon Sdn. Bhd.
Sunway Wildlife Sdn. Bhd.
Eastern Glory
Enterprises Limited
Malaysia
Dorman
100
100
Kepulauan
Pemegangan
60
60
Virgin
pelaburan
-
55
British
#
Commercial Highlight
Sdn. Bhd.
Malaysia
Pembubaran
sukarela
pemiutang
261
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(f)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
60
60
100
100
Subsidiari bagi Sunway
Lagoon Sdn. Bhd. (samb.)
Sunway Townhouse
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway South Quay Sdn. Bhd.
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Pembangunan
hartanah
Frontier Acres Sdn. Bhd.
Malaysia
Pemegangan
pelaburan
Sunway Lagoon Management
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Pelaburan
100
-
100
100
100
100
100
100
100
-
Sdn. Bhd.
(g)
Subsidiari bagi Sunway
South Quay Sdn. Bhd.
Sunway Monash-U Residence
Sdn. Bhd. (sebelum ini dikenali
hartanah
sebagai Lake Blooms
Sdn. Bhd.)
(h)
Subsidiari bagi Sunway
Hospitality Holdings Ltd.
Allson International
Hotels & Resorts (B.V.I.) Limited
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
262
Allson International
Management Limited
Sunway International
Kepulauan Virgin
Pengurusan
British
hotel
Kepulauan Virgin
Pengurusan
British
hotel
Malaysia
Pengurusan
Hotels & Resorts Sdn. Bhd.
Allson International Hotels &
Resorts Sdn. Bhd.
(sebelum ini dikenali sebagai
Essential Outlook Sdn. Bhd.)
hotel
Malaysia
Dorman
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(i)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
-
100
70
70
-
72.8
Subsidiari bagi Emerald
Tycoon Sdn. Bhd.
Sunway Rahman Putra
Malaysia
Sdn. Bhd.
Sunway D'Mont Kiara
hartanah
Malaysia
Sdn. Bhd.
(j)
Pembangunan
Pembangunan
hartanah
Subsidiari bagi Sunway
Medical Holdings Sdn. Bhd.
Sunway Medical Centre
Malaysia
Berhad
Sunway Gamma Knife Centre
Pengendali pusat
perubatan
Malaysia
Dorman
100
100
Kemboja
Dorman
80
80
Malaysia
Pelaburan
100
100
(Malaysia) Sdn. Bhd.
(k)
Subsidiari bagi Sunway City
(Cambodia) Sdn. Bhd.
#
Sunway City Cambodia
Limited
(l)
Subsidiari bagi Sunway
City (Ipoh) Sdn. Bhd.
Kinta Sunway Resort
Sdn. Bhd.
hartanah
serta pemilik
dan pengendali
hotel
Objektif Ekuiti (M)
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Pelaburan
100
100
Sdn. Bhd.
Peluang Klasik (M)
Sdn. Bhd.
Hartanah
263
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(l)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
100
100
Subsidiari bagi Sunway
City (Ipoh) Sdn. Bhd. (samb.)
Sunway Lagoon
Malaysia
Water Park Sdn. Bhd.
Pengendali
teman tema
Lagoon Fantasy Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Semangat Kancil (M)
Malaysia
Dorman
100
100
Ganda Antik Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sunway Hotel Services
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Pembubaran
-
100
Sdn. Bhd.
(Ipoh) Sdn. Bhd.
#
Permata Aktiviti (M)
Sdn. Bhd.
sukarela
ahli
(m)
Subsidiari bagi Sunway
Damansara Sdn. Bhd.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
264
Imbasan Intisari Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Tidal Elegance Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Park Symphony Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Pan Unicreation Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Winning Excellence Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Laudable Generations
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Dorman
100
100
Sdn. Bhd.
Contemporary Deal Sdn. Bhd.
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(m)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
Subsidiari bagi Sunway
Damansara Sdn. Bhd. (samb.)
Contemporary Factor
Malaysia
Dorman
100
100
Petikan Tropika Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Cahaya Jejaka Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Seruan Istilah Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sumber Dorongan Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Anggaran Salju Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Bisikan Seni Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Emerald Freight Sdn. Bhd.
Malaysia
Dorman
100
100
Sunway Monterez
Malaysia
Pembangunan
100
100
100
100
Sdn. Bhd.
Sdn. Bhd.
(n)
hartanah
Subsidiari bagi Menara
Sunway Sdn. Bhd.
MSW Parking Sdn. Bhd.
Malaysia
Pengurusan tempat
letak kereta
(o)
Subsidiari bagi Sunway IFM
Sdn. Bhd.
Sunway Parking Services
Malaysia
Dorman
100
100
Malaysia
Dorman
100
100
Sdn. Bhd.
(p)
Subsidiari bagi Pena
Enterprise Sdn. Bhd.
Logic Square Sdn. Bhd.
265
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(q)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
Utama
2009
2008
%
%
100
100
Subsidiari bagi Eastern
Glory Enterprises
Limited
Estonia Enterprises
Kepulauan Virgin
Pemegangan
British
pelaburan
Hartford Lane Pty. Ltd.
Australia
Amanah
100
100
International Theme
Australia
Dorman
100
-
Sunway Australia Unit Trust
Australia
Amanah saham
100
-
Sydney Theme Park
Australia
Pemegang lesen
100
100
Limited
Park Pty. Ltd.
(r)
Subsidiari bagi International
Theme Park Pty. Ltd.
Pty. Limited
(s)
Taman tema
Subsidiari bagi Estonia
Enterprises Limited
International Theme
Australia
Dorman
-
100
Australia
Amanah saham
-
100
Malaysia
Penjagaan kesihatan
51
51
100
-
Park Pty. Ltd.
Sunway Australia Unit Trust
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
266
(t)
Subsidiari bagi Sunway
Medical Centre Berhad
[email protected] Sdn. Bhd.
di rumah dan
khidmat penjagaan
kesihatan sekutu
SunMed Clinics Sdn. Bhd.
(sebelum ini dikenali sabagai
Favourite Junction Sdn. Bhd.)
Malaysia
Pengendalian
klinik
50. Subsidiari dan Syarikat Sekutu (samb.)
Nama syarikat
(u)
Negara
Aktiviti
Bahagian
kepentingan
hak milik
diperbadankan
utama
2009
2008
%
%
20
20
49
49
Syarikat Sekutu
Sunway City Berhad
Aktif-Sunway Sdn. Bhd.
Malaysia
Berhenti
operasi
#
Sunway Cana City
Kemboja
Development Ltd.
Glitter Performance Sdn. Bhd.
(v)
Pembangunan
hartanah
Malaysia
Dorman
50
50
Malaysia
Pembangunan
30
30
40
40
26.3
-
Syarikat sekutu Sunway
Damansara Sdn. Bhd.
Sunway D'Mont Kiara
Sdn. Bhd.
(w)
hartanah
Syarikat Sekutu Sunway
Pyramid Sdn. Bhd.
#
Pyramid Bowl Sdn. Bhd.
Malaysia
Pengendali
lorong boling
(x)
Syarikat Sekutu Sunway
City (S'pore) Pte. Ltd.
Sunway MAK International
India
Private Limited
# Diaudit oleh firma juruaudit selain daripada Ernst & Young
Pembangunan
hartanah
267
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
51. Instrumen Kewangan
(a) Objektif dan dasar pengurusan risiko kewangan
Dasar pengurusan risiko kewangan Kumpulan berusaha untuk memastikan sumber kewangan yang
mencukupi untuk membangunkan perniagaan Kumpulan sementara mengurus risiko kadar faedah
(kedua-dua nilai saksama dan aliran tunai), risiko mata wang asing, risiko kecairan dan risiko kredit.
Pihak lembaga pengarah menyemak semula dan mempersetujui dasar bagi menurus setiap risiko ini
dan ia diringkaskan seperti berikut. Menjadi dasar sepanjang tahun dalam kajian ini, bahawa Kumpulan
tidak akan mengendalikan sebarang perdagangan instrumen kewangan terbitan.
(b) Risiko kadar faedah
Risiko kadar faedah aliran tunai adalah risiko naik turun aliran tunai masa hadapan instrumen
kewangan disebabkan oleh perubahan kadar faedah pasaran. Risiko kadar faedah nilai saksama adalah
risiko naik turun instrumen kewangan disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran. Oleh
kerana Kumpulan tidak mempunyai sebarang aset kewangan yang menanggung faedah yang ketara,
aliran tunai pendaptan dan operasinya tidak bergantung pada perubahan kadar faedah pasaran. Aset
kewangan yang menanggung Kumpulan sebahagian besarnya bersifat jangka pendek dan telah
diletakkan terutamanya dalam deposit tetap.
Risiko kadar faedah Kumpulan berpunca terutamanya daripada peminjaman yang menanggung
faedah. Peminjaman pada kadar terapung mendedahkan Kumpulan kepada risiko kadar faedah aliran
tunai. Peminjaman yang diperoleh pada kadar tetap mendedahkan Kumpulan kepada risiko kadar
faedah nilai saksama. Kumpulan mengurus pendedahan kadar faedahnya dengan menyelia gabungan
peminjaman kadar tetap dan terapung.
Maklumat mengenai tarikh matang dan kadar faedah berkesan bagi aset dan liabiliti kewangan
dizahirkan dalam nota berkaitan.
(c) Risiko mata wang asing
Kumpulan tidak terdedah secara ketara kepada risiko mata wang asing kerana sebahagian besar
transaksi, aset dan liabiliti Kumpulan adalah dalam denominasi Ringgit Malaysia kecuali bagi mata
wang asing yang berpunca daripada negara yang mempunyai operasi subsidiari luar negara. Mata
wang yang mengakibatkan risiko ini terutamanya adalah Dolar Amerika Syarikat, Dolar Australia,
Dolar Hong Kong, Dolar Singapura dan Rupee India. Pendedahan mata wang asing dalam mata wang
yang digunakan untuk urus niaga selain daripada mata wang kefungsian bagi entiti yang beroperasi
dipastikan pada paras yang boleh diterima.
Kumpulan mengekalkan perlindungan nilai natural, di mana mungkin, dengan meminjam dalam mata
wang negara hartanah atau pelaburan ditempatkan atau meminjam dalam mata wang yang sepadan
dengan aliran hasil masa hadapan yang akan dijana oleh pelaburannya.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
268
51. Instrumen kewangan (samb.)
(c) Risiko mata wang asing (samb.)
Jumlah bersih aset dan liabiliti kewangan yang tidak dilindung nilai bagi Kumpulan yang bukan dalam
denominasi mata wang fungsian adalah seperti berikut:
Mata wang Kefungsian Syarikat bagi
Kumpulan
Aset/liabiliti kewangan bersih yang dipegang
dalam mata wang bukan kefungsian
Tunai dan
baki bank
RM'000
Belum terima
RM'000
Perlu bayar
RM'000
56
5,566
3,787
5,866
1,383
3,704
64
156
43
645
35
57
2,449
1,434
1,821
9,080
8,574
9,412
532
3,430
18,360
Dolar Hong Kong
4,959
805
2,700
Rupee India
4,087
116
23
Dolar Singapura
1,475
24
121
Dolar Amerika Syarikat
2,441
1,019
2,554
13,494
5,394
23,758
Pada 31 Disember 2009
Dolar Australia
Dolar Hong Kong
Rupee India
Dolar Singapura
Dolar Amerika Syarikat
Pada 30 Jun 2008
Dolar Australian
(d) Risiko Kecairan
Kumpulan mengurus profil tempoh matang hutang, aliran tunai operasi dan ketersediaan dana demi
memastikan keperluan pembiayaan semula, pembayaran balik dan pendanaan dipenuhi. Sebagai
sebahagian daripada pengurusan kecairan keseluruhan, Kumpulan menyimpan paras tunai dan
pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai demi memenuhi keperluan modal kerjanya. Di samping
itu, Kumpulan juga berusaha untuk memastikan ketersediaan kemudahan perbankan pada paras
yang munasabah berhubung kedudukan hutang keseluruhannya. Setakat yang mungkin, Kumpulan
mengumpul dana daripada pasaran modal dan institusi kewangan dan mengimbangi portfolionya
dengan dana jangka pendek agar mencapai keberkesanan kos yang menyeluruh.
(e) Risiko kredit
Risiko kredit Kumpulan terutamanya diperuntukkan kepada dagangan belum terima. Kumpulan
melaksanakan urus niaga hanya dengan pihak ketiga yang diiktiraf dan pemiutang yang berwibawa
sahaja. Kumpulan mempunyai dasar yang memerlukan semua pelanggan yang ingin berurus niaga
secara kredit untuk melalui prosedur pengesahan kredit. Di samping itu, baki amaun belum terima
dipantau secara berterusan manakala pendedahan Kumpulan kepada hutang lapuk pula tidak ketara.
Memandangkan Kumpulan melakukan urus niaga hanya dengan pemiutang pihak ketiga yang
berwibawa, tiada kolateral diperlukan.
269
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
51. Instrumen kewangan (samb.)
(f) Nilai saksama
Amaun bawaan bagi aset dan liabiliti kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh kunci kira-kira
hampir sama dengan nilai saksamanya kecuali bagi yang berikut:
Kumpulan
Syarikat
Nilai
bawaan
RM'000
Nilai
saksama
RM'000
Nilai
bawaan
RM'000
Nilai
saksama
RM'000
67,588
31,883
67,588
31,883
-
-
902,046
876,038
108,620
102,457
108,615
102,452
7,143
7,143
-
-
16,683
15,291
-
-
292,505
281,765
-
-
67,588
29,235
67,588
29,235
-
-
1,182,129
1,152,796
41,880
35,251
41,249
34,620
- Saham keutamaan boleh tebus
35,567
35,293
-
-
- Deposit boleh bayar balik
16,692
15,129
-
-
296,076
283,598
-
-
2009
Aset kewangan
Belum terima lain
- Amaun belum terima daripada
rakan usaha sama
Amaun belum terima daripada
subsidiari
Amaun belum terima daripada entiti
dikawal bersama
Liabiliti kewangan
Liabiliti jangka panjang
- Saham keutamaan boleh tebus
- Deposit boleh bayar balik
Pendahuluan daripada pemegang
saham minoriti subsidiari
2008
Aset kewangan
Belum terima lain
- Amaun belum terima daripada
rakan usaha sama
Amaun belum terima daripada
subsidiari
Amaun belum terima daripada entiti
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
270
dikawal bersama
Liabiliti kewangan
Liabiliti jangka panjang
Pendahuluan daripada pemegang
saham minoriti subsidiari
52. Maklumat Mengikut Segmen
(a) Format laporan
Format laporan mengikut segmen utama ditetapkan sebagai segmen perniagaan memandangkan
risiko dan kadar pulangan Kumpulan dipengaruhi sebahagian besarnya oleh perbezaan dalam produk
dan perkhidmatan yang dihasilkan. Maklumat kedua dilaporkan berdasarkan kedudukan geografi.
Perniagaan yang beroperasi disusun dan diurus secara berasingan berdasarkan sifat produk dan
perkhidmatan yang disediakan, dengan setiap segmen mewakili satu unit perniagaan strategik yang
menawarkan produk berbeza dan memberi khidmat kepada pasaran yang berbeza.
(b) Segmen perniagaan
Kumpulan merangkumi segmen perniagaan utama berikut:
(i)
Pembangunan hartanah – pembangunan hartanah kediaman dan komersil;
(ii) Pelaburan hartanah – pengurusan dan operasi pusat beli belah dan hartanah sewaan;
(iii)Riadah – operasi taman tema, yang menyediakan kemudahan kelab rekreasi, agensi
pelancongan dan perniagaan perkongsian masa;
(iv) Hospitaliti – pengurusan dan operasi hotel; dan
(v) Penjagaan kesihatan – pengurusan dan operasi pusat perubatan.
(c) Segmen geografi
Segmen geografi Kumpulan berasaskan lokasi aset Kumpulan. Jualan kepada para pelanggan luar
yang dibentangkan dalam segmen geografi adalah berdasarkan lokasi pelanggan dari segi geografi.
Tiga segmen perniagaan Kumpulan beroperasi di tiga kawasan geografi utama:
(i)Malaysia – operasi di kawasan ini merangkumi terutamanya pembangunan hartanah, pelaburan
hartanah, riadah, hospitaliti dan penjagaan kesihatan;
(ii)Asia (tidak termasuk Malaysia) – operasi dalam kawasan ini merangkumi terutamanya hospitaliti;
dan
(iii)Australia – operasi di kawasan ini merangkumi terutamanya riadah dan telah ditamatkan pada
tahun kewangan lalu.
(d) Asas pengagihan dan penentuan harga pindahan
Keputusan segmen, aset dan liabiliti termasuk butiran yang berkaitan secara langsung kepada
sesuatu segmen serta yang boleh diperuntukkan mengikut asas yang munasabah. Item yang tidak
diperuntukkan terdiri terutamanya daripada aset, liabiliti dan perbelanjaan syarikat.
Penentuan harga pindahan di antara segmen perniagaan ditentukan berdasarkan urus niaga tulus,
sama seperti transaksi dengan pihak ketiga. Hasil, perbelanjaan dan keputusan segmen merangkumi
pindahan di antara segmen perniagaan. Pindahan ini dihapuskan semasa penyatuan.
271
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
272
Segmen perniagaan
Jumlah hasil
(21)
-
35,376
183,975
-
183,975
116
32,078
113,232
78
113,154
-
52,850
297,310
8,403
288,907
-
50,255
159,589
1,509
158,080
-
(3,436)
175,594
394
175,200
-
5,605
104,211
40
104,171
-
-
(73,099)
(73,099)
-
-
(4,145)
(11,253)
(11,253)
-
-
1,188,433
1,600,967
-
1,600,967
414,880
32,219
-
26,033
-
39,318
-
36,270
-
(7,644)
-
3,596
-
-
-
1,141,407
49,660
865,880
931,574
-
(275,527)
153,226
-
Untung bersih bagi tempoh/
tahun ini
145,940
Untung/(rugi) sebelum cukai
8,744
8,094
Perbelanjaan cukai pendapatan
49,660
entiti dikawal bersama
Bahagian untung /rugi
syarikat sekutu
Bahagian untung /rugi
(104,780)
275
454,679
223,405
5,167
218,238
Kos pembiayaan
3,128
992,081
420,018
10,302
409,716
1,188,433
7,819
160,595
725,372
4,459
720,913
Untung operasi
Perbelanjaan tidak diagihkan
Keputusan segmen
111,562
54,000
597,169
Jualan antara segmen
Keputusan
543,169
Jualan kepada pelanggan luar
Hasil
458,320
(175,685)
634,005
8,744
3,223
(76,632)
698,670
(397)
699,067
1,314,556
-
1,314,556
Pembangunan Hartanah
Pelaburan hartanah
Riadah
Hospitaliti
Penjagaan Kesihatan
Pengeluaran
Jumlah
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
RM’000
(dinyatakan
(dinyatakan
semula)
semula)
Jadual berikut menyediakan analisis hasil, keputusan, aset, liabiliti dan lain-lain maklumat Kumpulan mengikut segmen perniagaan:
52. Maklumat Segmen (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Segmen perniagaan
bukan tunai lain
Perbelanjaan/(pendapatan)
30,050
-
2,246
Susut nilai
Kerugian ketaksempurnaan
11,292
Perbelanjaan modal
Maklumat segmen lain
1,592
518
1,808
3,021
(731,195)
-
12,296
54,397
1,599
-
3,920
423,397
484,222
-
-
2,691,414
2,569
-
11,848
10,448
76,859
-
1,452
226,268
1,083
-
7,896
8,747
85,465
-
1,182
181,925
98
-
40,924
19,937
310,845
-
-
603,357
332
-
13,520
36,728
393,507
-
-
588,167
(531)
-
15,200
83,117
47,857
-
-
230,771
-
-
7,432
50,093
88,498
-
-
157,378
(1,066,805)
-
-
(403,317)
(1,399,909)
-
-
(215,960)
610,467
6,165,282
45,938
125,926
27,648
5,965,770
4,606
518
34,576
521,986
2,839,091
2,123,648
715,443
5,216,949
55,017
65,099
15,533
5,081,300
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
(699,009)
-
82,514
179,191
2,996,645
429,048
-
-
3,463,974
2,386,178
1,063,660
65,099
14,351
1,678,376
Jumlah liabiliti
812,663
125,926
26,196
1,844,717
Liabiliti tidak diagihkan
Liabiliti Segmen
Liabiliti
Jumlah aset
Aset tidak diagihkan
dikawal bersama
Pelaburan dalam entiti
Pelaburan dalam syarikat sekutu
Aset Segmen
Aset
Pembangunan Hartanah Pelaburan hartanah
Riadah
Hospitaliti
Penjagaan Kesihatan
Pengeluaran
Jumlah
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2007
1.7.2008
1.7.2008 1.7.2007
1.7.2007
1.7.2008
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008 31.12.2009 30.6.2008
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
RM'000
(dinyatakan
(dinyatakan
semula)
semula)
Jadual berikut menyediakan analisis hasil, keputusan, aset, liabiliti dan lain-lain maklumat Kumpulan mengikut segmen perniagaan:
52. Maklumat Segmen (samb.)
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
273
274
178,427
Perbelanjaan modal
5,933,741
1,190,331
Keputusan Segmen
Aset Segmen
1,572,434
Hasil
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
5,045,121
520,998
701,191
1,300,052
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
20,649
764
179
28,533
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
26,319
988
(3,921)
14,504
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
Asia (tidak termasuk Malaysia)
11,380
-
(2,077)
-
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
Australia
Jadual berikut menyediakan analisis hasil, keputusan, aset, liabiliti dan lain-lain maklumat Kumpulan mengikut segmen geografi:
Malaysia
Segmen Geografi
52. Maklumat Segmen (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
9,860
-
1,797
-
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
5,965,770
179,191
1,188,433
1,600,967
1.7.2008
hingga
31.12.2009
RM'000
5,081,300
521,986
699,067
1,314,556
1.7.2007
hingga
30.6.2008
RM'000
(dinyatakan
semula)
Jumlah
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
53. Peristiwa Penting Sepanjang Tempoh Kewangan Ini
Cadangan pemerolehan Hochimex Nominee Company Limited dan subsidiarinya (“Cadangan
Pemerolehan”).
Pada 10 Jun 2009, pihak Lembaga Pengarah telah mengumumkan bahawa Suncity Vietnam Sdn. Bhd.
(dahulunya dikenali sebagai Mega Methods Sdn. Bhd.) (“Suncity Vietnam”), sebuah syarikat milik penuh
Syarikat telah pada 9 Jun 2009, menandatangani perjanjian jual beli saham (“SPA”) dengan Sunway Holdings
(Vietnam) Sdn. Bhd. dan Sunway Property (China) Limited (“Vendors”), sebagai subsidiari Sunway Holdings
untuk cadangan pengambilalihan keseluruhan modal saham dalam terbitan dan berbayar Hochimex
Nominee Company Limited (“Hochimex”) dan subsidiarinya, Sunway Hotel Hanoi Liability Limited Company
(“SHHLLC”) untuk imbalan berjumlah USD$17 juta (bersamaan hampir RM59.33 juta).
SHHLLC adalah subsidiari milik penuh Hochimex dan pengendali hotel di Hanoi, Vietnam yang dikenali
sebagai “Sunway Hotel Hanoi”.
Terma penting SPA ini, antara lain, adalah seperti berikut:
(a)Setelah penyempurnaan SPA, Suncity Vietnam hendaklah membayar USD1.7 juta (“Deposit”) kepada
Vendor sebagai wang cengkeram dan sebahagian daripada pembayaran Imbalan Pembelian.
(b)Obligasi pihak-pihak yang terlibat untuk menyempurnakan jual beli Saham menurut perjanjian
ini bergantung pada pemenuhan syarat berikut, antara lain, pada atau sebelum tamat Tempoh
Pemenuhan Syarat (seperti yang ditakrifkan dalam perjanjian ini):-
(i)kelulusan pemegang saham Vendor berkenaan dalam mesyuarat agung yang diperoleh untuk
jualan Saham berkaitan oleh Vendor berkaitan menurut terma dan syarat SPA;
(ii)kelulusan pemegang saham Syarikat berikut dalam mesyuarat agung yang diperoleh untuk
jualan Saham berkaitan oleh Vendor berkaitan menurut terma dan syarat SPA;
(iii)kelulusan pemegang saham Pembeli berkenaan dalam mesyuarat agung yang diperoleh untuk
pembelian Saham berkaitan menurut terma dan SPA;
(iv)Pembeli berpuas hati atau disifatkan sebagai berpuas hati dengan keputusan audit usaha wajar
undang-undang dan kewangan yang dijalankan ke atas Hochimex dan SHHLLC; dan
(v)Vendor memperoleh kontrak pajakan tanah yang perlu ditandatangani di antara SHHLLC dan
Jabatan Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perumahan Hanoi, untuk pajakan Tanah tersebut selama
45 tahun bermula dari 9 Oktober 1992.
“Tempoh Pemenuhan Syarat” hendaklah bermaksud:
-Dua bulan dari dan tidak termasuk tarikh SPA atau tarikh selepas itu seperti yang dipersetujui oleh
pihak-pihak berkaitan secara bertulis yang perlu untuk memenuhi syarat dalam item (b)(iv) di atas; dan
-Enam bulan dari dan tidak termasuk tarikh SPA atau tarikh selepas itu seperti yang dipersetujui oleh
pihak-pihak berkaitan secara bertulis yang perlu untuk memenuhi syarat dalam item (b)(i), (ii), (iii) dan
(v) di atas.
(c)Jika sebarang kelulusan atau persetujuan yang dirujuk dalam item (b) dinafikan atau sebarang syarat
yang dirujuk dalam item (b) tidak diperoleh atau tidak dipenuhi sehingga tamat Tempoh Pemenuhan
Syarat ini, mana-mana pihak boleh menamatkan SPA dengan memberi notis secara bertulis kepada
pihak lagi satu. Setelah notis tersebut diterima oleh mana-mana pihak, SPA ini akan tamat dengan
serta merta. Vendor hendaklah mengembalikan Deposit tanpa faedah kepada Pembeli dalam tempoh
14 hari niaga dari notis penamatan dan selepas itu tiada pihak mempunyai sebarang tuntutan lanjut
terhadap pihak lain menurut SPA ini kecuali sebarang pelanggaran yang berlaku sebelum itu.
275
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
53. Peristiwa Penting Sepanjang Tempoh Kewangan Ini (samb.)
Selepas itu, pada 8 Disember 2009, Syarikat telah mengumumkan bahawa Suncity Vietnam Sdn. Bhd. telah
menandatangani Perjanjian Tambahan pada tarikh yang sama dengan Vendor untuk melanjutkan Tempoh
Pemenuhan Syarat bagi Cadangan Pengambilalihan ini untuk 6 bulan lagi, dan akan tamat tempoh pada 9
Jun 2010 atau tempoh lain yang semua pihak mungkin persetujui.
Cadangan Pengambilalihan belum sempurna pada tarikh laporan ini.
54. Peristiwa Selepas Akhir Tempoh Kewangan
Cadangan Amanah Pelaburan Harta Tanah (“REIT”)
Pada 11 Februari 2010, pihak Lembaga Pengarah mengumumkan bahawa Syarikat telah melantik CIMB
Investment Bank Berhad, Credit Suisse (Singapore) Limited (“Credit Suisse”), The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited, J.P Morgan Securities Limited, Maybank Investment Bank Berhad dan RHB
Investment Bank Berhad (“RHB Investment Bank”) sebagai bookrunner atau penaja jamin bersama bagi
cadangan tawaran awam pertama bagi Amanah Pelaburan Harta Tanah Syarikat (“Cadangan REIT”).
Syarikat telah selanjutnya melantik RHB Investment Bank dan Credit Suisse sebagai penyelaras global
bersama, serta RHB Investment Bank sebagai penasihat kewangan bagi Cadangan REIT ini.
Selanjutnya pada 7 April 2010, RHB Investment Bank, telah mengumumkan bagi pihak Syarikat, bahawa
permohonan kepada Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) menurut Garis Panduan REIT yang dikeluarkan oleh SC telah
dikemukakan pada 6 April 2010.
Pada tarikh laporan ini, tidak terdapat maklumat kemas kini lanjut bagi Cadangan REIT ini.
55. Perbandingan
Akhir tahun kewangan Syarikat dan kesemua subsidiarinya ditukar dari 30 Jun ke 31 Disember. Selaras
dengan itu, penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009
meliputi tempoh 18 bulan berbanding tahun kewangan yang berakhir 30 Jun 2008 yang meliputi tempoh
12 bulan, dengan itu jumlah perbandingan tidak berkaitan dengan tempoh yang boleh dibandingkan.
56. Pelarasan Tahun Terdahulu
Pada Disember 2004 dan Disember 2006, Syarikat telah menyertai dua perjanjian usaha sama berasingan
dengan Medallion Development Sdn. Bhd. dan Fawanis Sdn. Bhd. (“Rakan Usaha Sama”) masing-masing
untuk mengusahakan aktiviti pembangunan hartanah di atas tanah milik Rakan Usaha Sama masing-masing.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
276
Syarikat telah sebelum ini mengambil kira transaksi tersebut dengan menggunakan prinsip operasi dikawal
bersama dan selaras dengan itu telah mengambil kira bahagiannya dalam perbelanjaan dan pendapatan
usaha sama tersebut dalam penyata kewangan yang berasingan.
Walau bagaimanapun Syarikat telah menilai semula perjanjian usaha sama yang dinyatakan di atas dan
keperluan dalam ruang lingkup FRS131: Kepentingan dalam Usaha Sama dalam tempoh kewangan semasa
dan memutuskan bahawa sifat dan inti pati usaha sama ini bersifat Entiti Dikawal Bersama dan sebaliknya
bukan Operasi Dikawal Bersama. Maka dengan itu, ia telah menyebabkan pernyataan semula aset, liabiliti
serta penyelarasan pendapatan dan perbelanjaan Kumpulan dan Syarikat yang berkaitan dengan tahun
semasa dan terdahulu agar mencerminkan perubahan sifat usaha sama yang dinyatakan di atas.
56. Pelarasan tahun terdahulu (samb.)
Hasilnya kesan pelarasan tahun terdahulu ini, beberapa amaun perbandingan tertentu telah dinyatakan
semula seperti berikut:
Seperti yang
dinyatakan
dahulu
RM'000
Penambahan/
(pengurangan)
FRS 131
RM'000
Dinyatakan
semula
RM'000
47,532
(1,255)
46,277
Kos pembangunan hartanah
497,001
(28,721)
468,280
Belum terima lain
131,205
41,373
172,578
173
22,000
22,173
Tunai dan baki dalam bank
531,416
(5,412)
526,004
Peminjaman bukan semasa
734,774
(25,310)
709,464
Perdagangan perlu bayar
222,067
(11,377)
210,690
Perlu bayar lain
326,372
56,968
383,340
Kos pembangunan hartanah
36,294
(28,721)
7,573
Belum terima lain
61,599
41,373
102,972
Pada 1 Julai 2007
Kumpulan
Kunci kira-kira
Pelaburan dalam entiti dikawal bersama
Amaun belum terima daripada entiti dikawal
bersama
Pada 1 Julai 2007
Syarikat
Kunci kira-kira
Amaun belum terima daripada entiti dikawal
bersama
173
22,000
22,173
35,767
(5,412)
30,355
Untung tertahan
256,303
1,255
257,558
Peminjaman bukan semasa
251,433
(25,310)
226,123
Perdagangan perlu bayar
11,692
(11,377)
315
Perlu bayar lain
26,761
56,968
83,729
Tunai dan baki bank
277
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
56. Pelarasan tahun terdahulu (samb.)
Seperti yang
dinyatakan
dahulu
RM'000
Penambahan/
(pengurangan)
FRS 131
RM'000
Dinyatakan
semula
RM'000
68,823
(3,724)
65,099
Pada 30 Jun 2008
Kumpulan
Kunci kira-kira
Pelaburan dalam entiti dikawal bersama
Tanah yang dipegang untuk pembangunan
hartanah
399,239
(4,766)
394,473
Kos pembangunan hartanah
356,449
(37,322)
319,127
Perdagangan belum terima
209,463
(140)
209,323
96,436
43,202
139,638
7,880
34,000
41,880
Tunai dan baki bank
557,557
(8,527)
549,030
Peminjaman bukan semasa
954,775
(18,070)
936,705
Peminjaman semasa
567,464
6,466
573,930
Perdagangan perlu bayar
248,239
(2,127)
246,112
Perlu bayar lain
384,763
36,455
421,218
7,065
(4,766)
2,299
Kos pembangunan hartanah
58,031
(37,322)
20,709
Perdagangan belum terima
3,194
(140)
3,054
64,705
43,202
107,907
7,249
34,000
41,249
88,930
(8,527)
80,403
Untung tertahan
239,906
3,724
243,630
Peminjaman bukan semasa
534,519
(18,070)
516,449
Peminjaman semasa
253,993
6,466
260,459
Perdagangan perlu bayar
14,211
(2,127)
12,084
Perlu bayar lain
44,568
36,455
81,023
Belum terima lain
Amaun belum terima daripada entiti dikawal
bersama
Pada 30 Jun 2008
Syarikat
Kunci kira-kira
Tanah yang dipegang untuk pembangunan
hartanah
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
278
Belum terima lain
Amaun belum terima daripada entiti dikawal
bersama
Tunai dan baki bank
56. Pelarasan tahun terdahulu (samb.)
Seperti yang
dinyatakan
dahulu
RM'000
Penambahan/
(pengurangan)
FRS 131
RM'000
Dinyatakan
semula
RM'000
Pendapatan lain
374,937
(182)
374,755
Perbelanjaan pentadbiran
(149,349)
415
(148,934)
(45,915)
2,229
(43,686)
(168,671)
7
(168,664)
11,213
(2,469)
8,744
Pendapatan lain
29,213
(182)
29,031
Perbelanjaan pentadbiran
(23,341)
415
(22,926)
(4,073)
2,229
(1,844)
(31,156)
7
(31,149)
Bagi tahun berakhir 30 Jun 2008
Kumpulan
Penyata pendapatan
Perbelanjaan jualan dan pemasaran
Perbelanjaan lain
Bahagian untung entiti dikawal bersama
Syarikat
Penyata pendapatan
Perbelanjaan jualan dan pemasaran
Perbelanjaan lain
279
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Nota yang mengiringi Penyata Kewangan 31 Disember 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
PN 12547 PT38158
PN 12548 PT43
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
4.075 /
43,917
Sunway
City
(Tanah)
Kelab
Sunway
Lagoon
(Bangunan)
Kelab
Sunway
Lagoon
16
Pajakan
luput
01.04.2097
10,650
1986
2009
10,086
1993
2008
PN 9490 Lot 34
PN 9493 Lot 37
PT 15753 HS(D) 98453
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
58.850 /
728,236
Sunway
City
(Tanah)
17
Pajakan
luput
01.04.2097
&
19.06.2094
14,630
1986
2009
Sunway
Lagoon
(Bangunan)
Taman Tema
Sunway
Lagoon,
Amphitheatre,
Kolam Ombak
& Elephant
Walk
44,194
1992
-
PT 1706 HS(D) 118324
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
0.499 /
21,482
Sunway
City
Medan Selera
Fasa (10)
14
Pajakan
luput
01.04.2097
3,750
1986 / 1994
2009
PT 1406 HS(D) 118322
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
0.370 / 6,143
Sunway
City
Medan Selera
Fasa (6A)
15
Pajakan
luput
01.04.2097
2,000
1986 / 1992
2009
PT 892 HS(M) 7031
Bandar Sunway
MK Damansara
Selangor Darul Ehsan
PN 8622-23
Lot 49359-60
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
4.330 /
221,000
Sunway
City
Apartmen
Fasa (8C)
13
Pajakan
luput
11.04.2093
&
01.12.2097
22,100
1986 / 1995
2009
2,147
Sunway
City
Palmville
(1 unit)
13
Pajakan
luput
01.04.2097
620
2008
-
PT 37 HS(D) 118341
PT 1489 HS(D) 118318
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
4.496 /
755,940
Sunway
Medical
Centre
Pusat
Perubatan
Sunway (1)
10
Pajakan
luput
01.04.2097
55,549
1986 / 1999
-
HS(D)KA 134496
PT 199440
Jalan Tambun
MK Ulu Kinta
Daerah Kinta
Perak Darul Ridzuan
39.820
Sunway
Lagoon
Water Park
Lost World of
Tambun
5
Pajakan
luput
27.10.2097
38,565
1994 / 2004
-
PN 11816 Lot 61771
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
2.980 /
129,809
Sunway
Residence
Kediaman
Sun U
Blok B
(124 unit)
Blok C
(12 unit)
5
Pajakan
luput
01.01.2097
48,000
1986/2004
2009
7,000
1986/2004
2009
Hartanah Pelaburan
B10-02 Storey No 10
Building Block B
PT 9311 HS(D) 59436 & PT
9313 HS(D) 23565
Mukim Damansara,
Daerah Petaling
Selangor
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
280
Pusat
Perubatan
Sunway (2)
102,727
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Hartanah Pelaburan (samb.)
PT 3 HS(D) 114889
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
0.390 /
44,867
Sunway
Townhouse
Rumah Bandar
2 Tingkat
(20 unit)
4
Pajakan
luput
14.11.2096
3,680
2001/2004
2009
PN 17415 PT 62060
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
1.898 /
18,463
Sunway
International
Vacation
Club
Suit
Peranginan
(36 unit)
5
Pajakan
luput
21.02.2102
6,375
2004/2009
-
PT 302 HS(D) 15354
Daerah Port Dickson
Negeri Sembilan
10.000 /
6,456
Sunway
International
Vacation
Club
Chalet Air
Legend
(8 unit suit
perkhidmatan
dan 2 unit
Chalet)
3
Pegangan
bebas
2,105
2007
-
PT 894 HSD(T) 238253
PT 907 HSD(T) 238960
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
11.950 /
850,853
Sunway City
(Tanah)
Kampus
Monash
Universiti
3
Pajakan
29,209
1986/2007
2009
9,835
1986/2007
2009
Sunway
Lagoon
(Tanah)
Sunway
Platinum
Success
(Bangunan)
3
Pajakan
158,000
1986/2007
2009
PT 1490 HS(D) 115836
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
1.537 /
34,329
Sunway
City
Pejabat
Gudang
3
Pajakan
luput
28.12.2096
6,000
1986/2006
2009
PN 11815/M1-A/9/55,
Lot 61770 (A-09-04
Lagoonview Resort
Condominium)
PN 11815/M1-B/6/160,
Lot 61770 (B-06-05
Lagoonview Resort
Condominium)
Jalan Kolej
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
2,780
Sunway
City
Lagoonview
(2 unit)
10
Pajakan
luput
1.4.2097
736
2007
2009
Kondominium
Lagoonview:A-22-03, A-01-04,
A-13-04, A-13-05,
A-05-05, A-07-06,
A-08-04, A-07-05,
B-18-04, B-21-03,
B-03-04
42,961
Spring
Ambience
Lagoonview
(11 unit)
10
Pajakan
luput
1.4.2097
8,615
2007
2009
Kondominium
Monash
(12 unit)
9
Komersil
13
Pegangan
bebas
184,984
2007
2009
Kondominium Monash:A-11-03, A-16-03,
A-10-01, A-19-05
A-18-03A, A-11-06,
A-13-02, A-20-01,
A-12-06, A-05-03A
A-12-02, A-05-05
Lot 55 GRN 45110
Jalan Ampang
Wilayah Persekutuan
0.594 /
488,273
Sunway
Tower 2
281
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Worldclass
Symphony
Lagoonview
(5 unit)
10
Pajakan
luput
1.4.2097
8,446
2008
-
Kondominium
Monash
(16 unit)
9
Hartanah Pelaburan (samb.)
Kondominium
Lagoonview:-
B-02-04, B-22-03, B-16-03,
A-14-02, B-04-04
38,729
Kondominium Monash:-
A-06-06, A-10-06,
A-08-06, A-13A-03,
A-13A-3A, A-0703,
A-11-02, A-17-05,
A-15-03, A-15-02,
A-23A-01, A-23A-02,
A-12-03, A-21-02, A-21-03
Pajakan Negeri 6890
Lot 93 Sek 20
B andar Petaling Jaya
Selangor
PT 146130 HS(D) 72911
Jalan Tambun
MK Ulu Kinta
6.316 / 2,592
Sunway
City
Kilang
Perindustrian
Bertingkat
(1 unit)
13
Pajakan
luput
24.10.2067
400
2009
-
0.510 /
17,631
Kinta
Sunway
Resort
Bar &
Restauran
3
Pajakan
luput
27.10.2097
3,980
1994
2009
Unique
Seafood
3
2,600
1994
2009
Lot 2220
Section 12
Town of Georgetown
North East District,
Pulau Pinang
0.631 /
220,097
Sunway
Hotel
(Pulau
Pinang)
Hotel
Sunway
Georgetown
16
Pegangan
bebas
28,384
1989/1993
2007
Lot 5785
Mukim 1
Seberang Perai Tengah
Pulau Pinang
1.061 /
167,622
Sunway
Hotel
(Seberang
Jaya)
Hotel
Sunway
Seberang Jaya
12
Pajakan
luput
21.10.2092
21,135
1992/1997
2007
PT 28 HS(D) 118332
PT 1904 HS(D) 118325
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
12.433 /
615,983
Stellar
Destiny
Kampus
Kolej
Universiti
Sunway
16
Pajakan
luput
01.04.2097
150,000
2007
2009
PN 17414 Lot 62059
PN 9495 Lot 32
PN 9500 Lot 51175
PT 891 HSD 233143
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
18.827 /
4,363,967
Sunway
Pyramid
Pusat BeliBelah Sunway
Pyramid 1
Berserta
Tempat Letak
Kereta
11
Pajakan
luput
21.2.2102
&
01.04.2097
&
2,127,591
1986/1997
2009
Pusat BeliBelah Sunway
Pyramid 2
2
14.08.2105
1986/2007
2009
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
282
Lot 61760 PN 17105
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
4.440 /
654,783
Menara
Sunway
Komersil
16
Pajakan
luput
01.04.2097
134,260
2007
2009
Lot 5497 - 5499
HS(D) 1816-1818
Daerah Seberang Perai
Tengah, Pulau Pinang
7.999 /
983,099
Sunway
Carnival
Pusat BeliBelah Sunway
Carnival
2
Pajakan
21.10.2092
247,679
1992/2007
2009
1.898 / 1,507
Sunway
City
Suit
Peranginan
( 2 unit)
5
Pajakan
21.02.2102
1,094
2004
2009
PN 17415 PT 62060
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan
Lot No. 331232
PN 258216
Jalan Tambun
MK Ulu Kinta
Daerah Kinta
Perak Darul Ridzuan
8.149 /
193,408
Peluang
Klasik
Pasar raya
besar
4
Pajakan
luput
22.2.2100
49,961
1994/2005
2009
Lot 35 & 51173
PN 9492 & PN 9498
HS(D) 118331 & 118344
PN 17415/M1/1/1/1
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
10.53 /
1,407,350
Sunway
Resort Hotel
Sunway
Resort
Hotel & Spa
3 unit Vila
Pavillion
13
Pajakan
luput
1.04.2097
&
21.02.2102
274,414
1986/1997
-
Pyramid Tower
Hotel
6
68,632
2003/2004
Lot 41 PN 9497
Lot 51172 PN 9501
PT 638 HS(D) 174431
PT 1408 HS(D) 118321
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
12.940
Sunway
City
Kosong
Pajakan
luput
01.04.2097
798
1986/-
-
PT 9315 HS(D) 56708
MK Damansara
Daerah Petaling
Selangor
5.051
Sunway
City
Kosong
Pajakan
luput
19.04.2086
559
1986/-
-
Lot 17 GRN 12371
Lot 38 GRN 27736
Kuala Lumpur
Lot 39 GRN 27733
Lot 41 GRN 4488
Lot 42 GRN 9940
Jalan Ampang
Wilayah Persekutuan
0.942 /
41,034
Sunway
Tower 1
Tanah
kosong
Pegangan
bebas
28,327
2007
2008
PT 14438 HS(M) 5491
Mukim Damansara
Daerah Petaling
Selangor
1.315
Sunway
Pyramid
Kosong
Pajakan
luput
14.03.2090
11,477
2001/-
2008
PN 11404 - 11417
Lot 17 -31
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
2.750
Frontier
Acres
Kosong
Pajakan
luput
14.11.2096
7,187
2004
-
0.14
Sunway
Hotel
(Pulau
Pinang)
Kosong
Pegangan
bebas
766.5
2008
2009
2.10
3.290
3.480
2.540
2.490
Alliance
Parade
Commercial
Parade
Sunway
City (Pulau
Pinang)
Fame Parade
Era
Permission
Kosong
Pajakan
luput
21.10.2092
4,082
8,593
3,227
5,424
5,541
1992/-
-
Lot 1754
Seksyen 12
Daerah Timur Laut
Pulau Pinang
Lot 5781-83 PN 2546-48
Lot 5493 PN 1814
Lot 5646 PN 1822
Lot 5647 PN 1823
Lot 5648 PN 1824
Daerah Seberang
Perai Tengah
Pulau Pinang
6
283
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Hartanah Dalam Pembangunan & Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan (samb.)
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
284
PT 155845 HS(D) 72921
PT 144881-897 HS(D)
72888-72908
PT 146129 HS(D) 72910
PT 146131-139 HS(D)
72912-72920
Jalan Tambun
Mukim Ulu Kinta
D
aerah Kinta
Perak Darul Ridzuan
1,121.850
Kumpulan
Sunway
City
(Ipoh)
Pembangunan
Bercampur
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
27.10.2097
24,342
1994/-
-
PT 220409 HS(D) 174259
Mukim Hulu Kinta
Daerah Kinta
Perak Darul Ridzuan
16.193
Kumpulan
Sunway
City
(Ipoh)
Hot Spring
Resort
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
06.07.2107
58,736
2008
-
PT 242982 Lot 32856
PT 242981 Lot 32979
PT 242980 Lot 32978
PT 44758 HS(D) 129465
Mukim Cheras
Selangor Darul Ehsan
4.65
Sunway
City
Properties
Pembangunan
Bercampur
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
8,415
2003/-
-
PT 16643 Lot 917
B andar Petaling Jaya
Selatan
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
1.777
Sunway
City
Properties
Kosong
Pajakan
luput
25.5.2097
289
1998/-
-
PT 4023 HS(D) 28648
PT 4025-26 HS(D)
28650-51
PT 4028 HS(D) 28653
PT 1696-97 HS(D)
39673-74
PT 14527 HS(D) 67894
Lot 238 HS(D) 3477
Lot 896 GRN 17426
MK Semenyih
Daerah Ulu Langat
Selangor Darul Ehsan
538.181
Sunway
Semenyih
Pembangunan
Bercampur
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
127,973
1996/&
2000/-
-
Lot No 14698 ke 14724,
14725, 14736 & 14737
Mukim Bukit Raja
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
8.060
Sunway
Monterez
Kosong
Pajakan
luput
13.12.2091
14,084
2001/-
-
Lot 39019 Geran
Mukim 300
Lot 39020 Tempat Sg
Penaga
Mukim Damansara
Daerah Petaling
Negari Selangor
86,638
Richworld
Class
Kosong
Pegangan
bebas
9,532
2009
-
PTD No.5402 HS(D)
219359
PTD No. 5403 HS(D)
219360
PTD No. 5263 HS(D)
219220
PTD No. 14738 HS(D)
24692
Mukim Bukit Raja
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
0.380
Sunway
Monterez
Pembangunan
Kediaman
pangsapuri
kos rendah
(3 unit)
Rumah
berangkai
2 Tingkat
(3 unit)
Pajakan
luput
13.12.2091
1,050
2001/2005
-
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan(kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM’0000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan (samb.)
PT 370 HS(D) 145185
Pekan Baru Sungai Buloh
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
1.400
Sunway
Damansara
Sunway Giza
Pembangunan
Komersil
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
13.5.2095
28,793
1995/-
-
PT 33491-33494 HS(D)
103054-103057
PT 371-376 HS(D)
145186-145191
MK Sungei Buloh
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
43.510
Sunway
Damansara
Pembangunan
Bercampur
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
13.5.2095
86,051
1995/-
-
Lot 6175 GM 2507
Mukim & Daerah
Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan
3.133
Sunway
Damansara
Kosong
(Tanah Taman
Duta)
Pegangan
bebas
28,490
2007/-
-
PT 6595 HS(D) 103603
PT 6594 HS(D) 103602
dalam Mukim
Kuala Lumpur
31.480
Sunway
D'Mont
Kiara
Pembangunan
Kediaman
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
140,669
2001/-
-
Lot 5827 GM No. 955
Daerah Barat Daya
Pulau Pinang
3.434
Sunway
Grand
Sunway Prima
Pembangunan
Komersil
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
12,549
2007/-
-
H.S.(M) 2541 PT6384
Mukim 11, Daerah Barat
Daya, Pulau Pinang
7.84
Sunway
Grand
Sunway
Merica
Pembangunan
Kediaman
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
18,370
2007/-
-
Lot 947 GM No. 251
Lot 736 GM No. 430
Lot 946 GM No. 659
Lot 945 GM No. 250
Mukim 11, Daerah Barat
Daya, Pulau Pinang
2.79
0.76
1.29
1.41
Sunway
Grand
Kosong
Pegangan
bebas
10,306
2005/2007/2007/2007/-
-
No. GM. 442 Lot 1289
No. GRN. 3889 Lot 1799
No. GM. 1989 Lot 6633
No. G.M. 2046 Lot 6634
Mukim 13, Tempat
Sungai Dua
Daerah Timur Laut
Pulau Pinang
4.01
15.11
2.35
2.04
Sunway
Bukit
Gambier
Pembangunan
Kediaman
dalam
pembinaan
Pegangan
bebas
10,452
39,345
6,412
5,558
2004/-
-
Lot 337 GM No. 545
Lot 1473 GM No. 893
Lot 1478 GM No. 898
Lot 1480 GM No. 899
Lot 1515 GM No. 710
Lot 1476 GM No. 896
Lot 1517 GM No. 711 Lot 1479 GM No. 367
Lot 1477 GM No. 897 Lot 1472 GM No. 892
Lot 1475 GM No. 895
Mukim 12, Daerah Barat
Daya, Pulau Pinang
1.96
1.24
4.47
1.51
5.08
1.10
1.51
1.85
0.79
1.91
0.36
Sunway
Grand
Kosong
Pegangan
bebas
3,222
2,036
7,349
1,793
8,344
1,803
2,473
2,086
1,142
3,286
608
2007/2007/2007/2007/2007/2007/2007/2008/2008/2009/2009/-
-
285
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
Hartanah Dalam Pembangunan dan Tanah Yang Dipegang untuk Pembangunan (samb.)
Lot 2172 GM No. 1037
M
K 9 Daerah Barat Daya
Pulau Pinang
0.55
Sunway
Tunas
Kosong
Pegangan
bebas
433
2000/-
-
PT 909, 915, 916, 918
919, 920
PT 892, 910, 911, 912, 913
PT 914, 917, 885, 887
PT921, 922, 908
B andar Sunway
Selangor
88
Sunway
South Quay
Pembangunan
Bercampur
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
15-Mei-2106
&
2-Apr-2106
&
15-Jul-2104
452,673
2004
&
2005
&
2006
-
GRN. 69599 Lot 30086
HS(D) 112594
PT No 8653 &
GRN. 67367 Lot 30087
HS(D) 113033
PT No 8667
Mukim Setapak, Daerah
Kuala Lumpur
56.473
Sunway
Melawati
Kosong
Pegangan
bebas
51,365
2005/-
-
PT 895, 923
Bandar Sunway
Selangor
7.690
Sunway
Monash-U
Residence
Hartanah
dalam
pembinaan
Pajakan
luput
15-Mei-2106
&
2-Apr-2106
79,903
-
-
0.03 / 1,233
Sunway
City
Kondominium
Casa Kiara
4
Pegangan
bebas
315
2006
PN 11815 PT 61770
B andar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
5.134 /
14,587
Sunway
City
Lagoonview
(5 unit)
10
Pajakan
luput
01.04.2097
2,289
1986/1998
-
PT 17230 HS(D) 9296
PT 1384 HS(D) 8437
0.098 / 3,516
Sunway
City
Kediaman
(2 unit)
15-19
Pajakan
luput
11.03.2095 &
30.10.2093
221
1986/19891993
-
PT 34 HS(D) 118338
B andar Sunway
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
0.044 / 1,904
Sunway
City
Kediaman
Sun-U
Blok A
(2 unit)
7
Pajakan
luput
01.01.2097
1,674
1986/2001
-
PT 45 HS(D)118349
M
ukim Damansara
Daerah Petaling
Selangor
0.404 /
22,324
Sunway
City
Pusat
Perniagaan
Mentari
(25 unit)
4
Pajakan
luput
1.4.2097
5,749
2005
-
PT 3682, HS(D) 5163
D
aerah Seberang Perai
Tengah, Pulau Pinang
1.005 /
43,773
Sunway
City
(Pulau
Pinang)
Pusat
Perniagaan
(49 unit)
10
Pajakan
luput
21.10.2092
5,857
1992/2000
-
Hartanah Siap untuk Dijual
Lot 1899
Tempat Sungai Teba Geran Mukim 1130
Mukim Batu
Negeri Wilayah
Persekutuan
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
286
Alamat Lokasi
Luas Tanah
(ekar)/
keluasan
binaan (kp)
Milik
Penggunaan
Semasa
Usia
bangunan
(tahun)
Pegangan
Amaun
bawaan/
Nilai Pasaran
RM'000
Tahun
Pemerolehan
Tanah/
Bangunan
Tahun
Penilaian
Semula
1.15 / 50,030
Sunway City
(Ipoh)
Komersil &
Perindustrian
(24 unit)
8
Pajakan
luput
27.10.2097
1,653
1994/2000
-
PT 12520 Lot 013850S
PT 12523 Lot 013853S
Daerah Kinta
Bandar Ipoh, Perak
0.575 /
25,028
Area Star
Kedai Pejabat
(2 unit)
3
Pegangan
bebas
2,029
1,996
-
PT 369 HS(D) 145184
Mukim Sungei Buloh
Daerah Petaling
Selangor Darul Ehsan
2.91 /
126,802
Sunway
Damansara
Binaan letak
kereta
1
Pajakan
luput
23.11.2100
19,900
1995/2008
-
6.783 / 4,999
Sunway
City
Kondominium
Palmville
(3 unit)
13
Pajakan
luput
01.04.2097
644
1986/1995
2009
No. 1, Street 92,
Sangkat Wat,
Phnom Penh, Cambodia
0.989 /
125,313
Sunway
Hotel
Phnom Penh
Hotel Sunway
Phnom Penh
12
Pajakan
luput
28.04.2066
23,621
1996/1996
-
Lot 1 on Deposited
Plan 773643
County of Cumberland
Parish Of Melville
Sydney, Australia
148.250
Sunway
Australia
Unit Trust
Kosong
Pegangan
bebas
5,899
1997/-
-
Hartanah Siap untuk Dijual (samb.)
PT 144596 HS(D) 72607
PT 144598 HS(D) 72609
PT 144615 HS(D) 72626
PT 144564 HS(D) 72575
PT 144570 HS(D) 72581
PT 144572 HS(D) 72583
PT 171417 HS(D) 92949
PT 144661-144662 HS(D)
72672-72673
PT 144664-144669 HS(D)
72675-72680
PT 144671 HS(D) 72682
PT 144693-144696 HS(D)
72704-72707
PT 144728-144729 HS(D)
72739-72740
PT 14431-14432 HS(D)
72742-72743
Jalan Tambun
MK Ulu Kinta
Daerah Kinta, Perak
PN 11814 PT 61769
Bandar Sunway
Daerah Petaling
Selangor
Hartanah Luar Negara
287
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Senarai Hartanah
pada 31 Disember 2009
Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang
Menurut Bab 10, Perenggan 10.09(2)(b) dan Nota Amalan
12 Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad,
butiran Transaksi Pihak Berkaitan Yang Berulang-ulang
yang bersifat hasil atau perdagangan yang dikendalikan
menurut Mandat para Pemegang Saham, sepanjang tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2009 adalah seperti
berikut:Pihak
Berkaitan
Yang Diberi
Mandat
Sifat
Transaksi
Pembelian
RM’000
Jualan
RM’000
(a)
Kumpulan
Sunway
Holdings
Berhad
(“Sunway
Holdings”)
Pemerolehan
perkhidmatan
pembinaan
dan
berkaitan.*
119,674
-
(b)
Kumpulan
Sunway
Education
Group Sdn
Bhd (“SEG”)
Sewa premis/
Hartanah.#
-
41,347
(c)
Kumpulan
Dekon
Holdings
Sdn Bhd
Pemerolehan
perkhidmatan
pembinaan
dan berkaitan*
194,168
-
NOTA:
* Termasuk antara lain, pembinaan kerja-kerja sivil & bangunan, kontrak kerja
mekanikal, elektrik & kejuruteraan, pembinaan kerja-kerja bangunan & sivil
prabikin, kontrak bangunan konkrit pra tuang dan kontrak cerucuk.
# Alamat premis/hartanah ialah No. 5, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 46150
Petaling Jaya, Selangor; Jalan PJS 7/16, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,
Selangor; Jalan PJS 9/1G, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor; Sun-U
Residence di No. 1, Jalan PJS 11/26, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,
Selangor; Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor
dan Jalan Universiti PJS 11/26A, 46150 Petaling Jaya, Selangor.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
288
Penyediaan Bantuan
Kewangan
Pihak Berkaitan Yang
Diberi Mandat
Mengumpul dana
melalui fungsi
pengurusan
perbendaharaan pusat
atau pengaturan yang
hampir sama dalam
tempoh pendek atau
sederhana (iaitu bagi
tempoh tidak lebih
daripada 3 tahun)
[selepas ini dirujuk
sebagai “Penyediaan
Bantuan Kewangan”]
Penyediaan Bantuan
Kewangan oleh SunCity
atau subsidiarinya
kepada Sunway Resort
Hotel Sdn Bhd
RM’000
25,974
Perhubungan Pihak Yang Berkaitan dengan
Kumpulan SunCity
(a) Kumpulan Sunway Holdings
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah
Pengarah SunCity dan Sunway Holdings Pemegang
Saham Utama Kumpulan SunCity dan Kumpulan
Sunway Holdings. Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan
Cheah Seok Cheng, isteri Tan Sri Dato’ Seri Dr
Jeffrey Cheah Fook Ling, adalah Pengarah Sunway
Lagoon Club Berhad (subsidiari 84% milik SunCity)
dan Pemegang Saham Utama Kumpulan SunCity.
Beliau juga adalah Pengarah Sunway Management
Sdn Bhd (subsidiari milik penuh Sunway Holdings)
dan Pemegang Saham Utama Kumpulan Sunway
Holdings. Sarena Cheah Yean Tih, anak Tan Sri Dato’
Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, adalah Pengarah
dan Pengarah Silih Ganti beberapa subsidiari SunCity
di samping menjadi Pemegang Saham Utama
Kumpulan SunCity dan Kumpulan Sunway Holdings.
Evan Cheah Yean Shin, anak Tan Sri Dato’ Seri Dr
Jeffrey Cheah Fook Ling, adalah pengarah silih ganti
bagi Puan Sri Datin Seri (Dr.) Susan Cheah Seok
Cheng dalam Sunway Lagoon Club Berhad serta
pengarah silih ganti bagi beberapa subsidiari Sunway
Holdings. Beliau juga adalah Pemegang Saham
Utama Kumpulan Sunway Holdings.
(b) Kumpulan SEG
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling adalah
Pengarah Kumpulan SEG dan beliau mempunyai
kepentingan tidak langsung dalam Kumpulan SEG
melalui syarikat di mana beliau memegang lebih
daripada 15% sahamnya. Puan Sri Datin Seri (Dr)
Susan Cheah Seok Cheng dan Sarena Cheah Yean
Tih adalah Pengarah Kumpulan SEG. Sarena Cheah
Yean Tih dan Evan Cheah Yean Shin mempunyai
kepentingan tidak langsung dalam Kumpulan SEG
melalui syarikat di mana mereka memegang lebih
daripada 15% sahamnya. Datuk Razman M Hashim,
sebagai Pengarah Kumpulan SunCity dan pemegang
saham SunCity, adalah juga Pengarah Kumpulan SEG.
(c) Kumpulan Dekon Holdings Sdn Bhd
Datuk Razman M Hashim, sebagai Pengarah
Kumpulan SunCity dan pemegang saham SunCity,
adalah Pemegang Saham Utama Kumpulan Dekon
Holdings Sdn Bhd.
(d)Sunway Resort Hotel Sdn Bhd
Government of Singapore Investment Corporation
Pte Ltd adalah Pemegang Saham Utama SunCity dan
mempunyai kepentingan tidak langsung 48% dalam
Sunway Resort Hotel Sdn Bhd, sebuah subsidiari 52%
milik SunCity.
pada 22 April 2010
Saham Biasa RM1.00 sesaham
Bil.
%
12,823,251
2.73
380,000
0.08
Kepentingan Langsung
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
Datuk Razman M Hashim
Ngian Siew Siong
20,000
#
Ngeow Voon Yean
300,000
0.06
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
10,000
#
Teo Tong How
25,000
0.01
192,473,117
40.96
Kepentingan Tidak Langsung
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling 1
Opsyen ke atas Saham Biasa RM1.00 sesaham
Bil.
Kepentingan Langsung
Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
50,000
Teo Tong How
50,000
Tan Siak Tee
50,000
Datin Paduka Low Siew Moi
50,000
Waran 2007/2017
Bil.
%
5,817,591
3.79
Kepentingan Langsung
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
Datuk Razman M Hashim
131,096
0.09
Ngian Siew Siong
6,676
#
Ngeow Voon Yean
100,000
0.07
67,195,939
43.83
3,343
#
Kepentingan Tidak Langsung
Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling 1
Ngian Siew Siong
2
Melalui kepentingan ketara Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling dalam saham SunCity, beliau juga disifatkan
sebagai memiliki kepentingan ketara dalam saham subsidiari SunCity setakat kepentingan yang dimiliki oleh SunCity.
NOTA:
1Kepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 melalui Active Equity Sdn Bhd, Active Builder Sdn Bhd, Jef-San Enterprise
Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd, isteri dan anak.
2
Kepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui pasangan.
#
Boleh diabaikan.
289
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Kepentingan Para Pengarah dalam Saham,
Opsyen Ke atas Saham Biasa Dan Waran
Analisis Pemegangan Saham
pada 22 April 2010
Modal Saham Dibenarkan
-RM1,000,000,000 yang merangkumi 800,000,000 Saham Biasa RM1.00 sesaham
dan200,000,000 Saham Keutamaan Boleh Tukar Terkumpul RM1.00 sesaham
Modal Saham Diterbitkan dan Berbayar -RM469,951,432 yang merangkumi 469,951,432 Saham Biasa RM1.00 sesaham
Kelas Saham
- Saham Biasa RM1.00 sesaham
Hak Mengundi
- Satu undi setiap saham
PENGAGIHAN PEMEGANGAN SAHAM
Saiz Pemegangan Saham
Bil. Pemegang
Saham
% Pemegang
Saham
Bil. Saham Yang
Dipegang
% Pemegangan
Saham
152
2.91
1,699
0.00
100 - 1,000
2,651
50.79
2,507,409
0.53
1,001 - 10,000
Less than 100
1,944
37.24
7,425,190
1.58
10,001 - 100,000
350
6.70
11,530,795
2.46
100,001 - 23,497,570 (Kurang daripada
5% saham yang diterbitkan)
120
2.30
202,234,100
43.03
3
0.06
246,252,239
52.40
5,220
100.00
469,951,432
100.00
23,497,571 (5%) dan lebih
TIGA PULUH PEMEGANG SAHAM TERBESAR MENGIKUT REKOD PENDEPOSIT
Nama Pemilik Benefisial
Bil. Saham
%
-
106,252,239
22.61
2. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd
Government of Singapore Investment
Corporation Pte Ltd
untuk Kerajaan Singapura
100,000,000
21.28
3. ABB Nominee (Tempatan) Sdn Bhd
Sungei Way Corporation Sdn Bhd
40,000,000
8.51
4. Dato’ Lim Say Chong
-
21,022,000
4.47
5. Teng Yew Huat
-
15,813,800
3.36
6. Jef-San Enterprise Sdn Bhd
-
15,801,045
3.36
7. Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
-
11,813,251
2.51
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
8,806,200
1.87
9. Strategic Alpha Ventures Sdn Bhd
-
8,234,900
1.75
10. Progressive Traders Sdn Bhd
-
7,958,490
1.69
11. Active Equity Sdn Bhd
-
7,776,552
1.65
12. Oriental Dragon Enterprises Inc.
-
6,963,200
1.48
13. Active Builder Sdn Bhd
-
6,523,930
1.39
Amanah Saham Malaysia
6,374,100
1.36
GMO Emerging Markets Fund
5,316,038
1.13
16. Timah Sini-Sana Sdn Bhd
-
5,213,409
1.11
17. Lim Suan
-
4,375,700
0.93
Nama Pemegang Saham
1. Sungei Way Corporation Sdn Bhd
8.HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
- Nomura Asset Mgmt Malaysia
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
290
14. Amanahraya Trustees Berhad
15.HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd
- BBH and Co Boston
Nama Pemegang Saham
Nama Pemilik Benefisial
Bil. Saham
%
18.Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Exempt AN
Credit Suisse Securities (Europe) Limited
3,946,500
0.84
19. Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd
- CBNY
Dimensional Emerging Markets
Value Fund
3,565,000
0.76
Jefferson Agencies Limited
3,353,400
0.71
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
3,189,766
0.68
22.Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
- Exempt AN
Prudential Fund Management Berhad
2,913,900
0.62
23. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Mayban Life Assurance Berhad
2,240,000
0.48
20.Public Invest Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Public Securities Limited
21.HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Exempt AN
24. Amanah Raya Berhad
Kumpulan Wang Bersama
2,035,500
0.43
Sungei Way Corporation Sdn Bhd
2,000,000
0.43
Etiqa Insurance Berhad (Life Par Fund)
1,800,000
0.38
-
1,727,600
0.37
Saham Amanah Sabah
1,679,900
0.36
29. Amanahraya Trustees Berhad
Public Islamic Select Treasures Fund
1,522,000
0.32
30.Alliancegroup Nominees (Tempatan)
Sdn Bhd - Pheim Asset Management
Sdn Bhd
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
1,430,000
0.30
Bil. Saham
%
1. Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
• Kepentingan langsung
• Kepentingan tak langsung #a
12,823,251
192,473,117
2.73
40.96
2. Puan Sri Datin Seri (Dr) Susan Cheah Seok Cheng
• Kepentingan langsung
• Kepentingan tak langsung #b
10,000
205,286,368
*
43.68
3. Sarena Cheah Yean Tih
• Kepentingan langsung
• Kepentingan tak langsung #c
10,000
205,286,368
*
43.68
4. Sungei Way Corporation Sdn Bhd
• Kepentingan langsung
• Kepentingan tak langsung #d
149,179,691
5,213,409
31.74
1.11
5. Timah Dunia Dredging Sdn Bhd
• Kepentingan tak langsung #e
154,393,100
32.85
6. Active Equity Sdn Bhd
• Kepentingan langsung
• Kepentingan tak langsung #f
7,776,552
162,351,590
1.65
34.55
100,000,000
21.28
25. HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
26. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
27. Teng Yew Huat
28.Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
- Mayban Trustees Berhad
PEMEGANG SAHAM TERBESAR
Nama Pemegang Saham
7.Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd untuk
Kerajaan Singapura
NOTA:
#aKepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 melalui Active Equity Sdn Bhd, Active Builder Sdn Bhd, Jef-San Enterprise Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn
Bhd, isteri dan anak.
#b Kepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui Jef-San Enterprise Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd, isteri dan anak.
#cKepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui Active Equity Sdn Bhd, Active Builder Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd dan ibu bapa.
#d Kepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui Timah Sini-Sana Sdn Bhd.
#e Kepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui Sungei Way Corporation Sdn Bhd dan Timah Sini-Sana Sdn Bhd.
#fKepentingan tak langsung berdasarkan Seksyen 6A Akta Syarikat, 1965 yang dipegang melalui Progressive Traders Sdn Bhd, Sungei Way Corporation Sdn Bhd dan Timah Sini-Sana Sdn Bhd.
* Boleh diabaikan.
291
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Analisis Pemegangan Saham
pada 22 April 2010
Analisis Pemegangan Waran
pada 22 April 2010
PENGAGIHAN PEMEGANGAN WARAN
Saiz Pemegangan Waran
Bil. Pemegang Waran
% Pemegang Waran
Bil. Waran yang
Dipegang
% Pemegangan
Waran
154
7.03
6,325
0.01
1,080
49.25
524,526
0.34
1,001 - 10,000
631
28.77
2,420,350
1.58
10,001 - 100,000
256
11.67
8,307,610
5.42
70
3.19
58,825,607
38.37
2
0.09
83,212,926
54.28
2,193
100.00
153,297,344
100.00
Kurang daripada 100
100 - 1,000
100,001 - 7,664,866 (Kurang daripada
5% waran yang diterbitkan)
7,664,867 (5%) dan lebih
TIGA PULUH PEMEGANG WARAN TERBESAR MENGIKUT REKOD PENDEPOSIT
Nama Pemegang Waran
Nama Pemilik Benefisial
Bil Waran
%
-
49,879,593
32.54
Government of Singapore Investment
Corporation Pte Ltd
untuk Kerajaan Singapura
33,333,333
21.74
3. Tan Sri Dato' Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling
-
5,480,925
3.58
4. Jef-San Enterprise Sdn Bhd
-
5,267,015
3.44
5. Oriental Dragon Enterprises Inc.
-
4,494,693
2.93
6.HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd
- BBH and Co Boston
GMO Emerging Markets Fund
4,395,496
2.87
HLG Asia-Pacific Property Income Plus
Fund
3,454,300
2.25
8. Active Equity Sdn Bhd
-
3,092,184
2.02
9. Progressive Traders Sdn Bhd
-
2,652,830
1.73
10. Dato’ Lim Say Chong
-
2,608,700
1.70
11. Active Builder Sdn Bhd
-
2,174,643
1.42
12. Sungei Jaya Sdn Bhd
-
2,076,055
1.35
Lehman Brothers Commercial
Corporation Asia Limited
1,750,000
1.14
-
1,737,803
1.13
Susy Ding
1,433,900
0.94
Beh Chan Pin
1,185,000
0.77
1. Sungei Way Corporation Sdn Bhd
2. Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd
7.CIMB Group Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
- BHLB Trustee Berhad
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
292
13.Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Lehman Brothers Securities Asia Limited
14. Timah Sini-Sana Sdn Bhd
15. RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
16. Mayban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
Nama Pemegang Waran
Nama Pemilik Benefisial
Bil Waran
%
Wong Yee Hui
1,031,000
0.67
Chumpon Chantharakulpongsa
850,000
0.55
19. Yap Chi Keong
-
759,500
0.50
20. Ngan Teng Han
-
740,000
0.48
21.Teng Yew Huat
-
700,000
0.46
Chuan Hong Hang Sdn Berhad
700,000
0.46
Lee Siu Wah
582,300
0.38
-
555,000
0.36
Ng Kok Hin
549,900
0.36
26. Chong Cheng Sing
-
549,800
0.36
27. Chong Kuan Sang
-
542,066
0.35
Lim Chuan Seng
540,000
0.35
The Bank of New York Mellon
487,266
0.32
Lim Eng Kwee
370,000
0.24
17.RHB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
- Amara Investment Management Sdn Bhd
18.Inter-Pacific Equity Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Kim Eng Securities Pte Ltd
22.HLG Nominee (Tempatan) Sdn Bhd
- Hong Leong Bank Bhd
23.Mayban Securities Nominees (Tempatan)
Sdn Bhd
24. Dato’ Tan Kia Loke
25. OSK Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
28.Ke-Zan Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Kim Eng Securities Pte Ltd
29.HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd
- Exempt AN
30. Public Nominees (Tempatan) Sdn Bhd
293
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Analisis Pemegangan Waran
pada 22 April 2010
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-26
NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 bagi SUNCITY BERHAD (87564-X)
akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 pada jam 4,00 ptg untuk tujuan berikut:SEBAGAI URUSAN BIASA
1.
2.
3.
Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tempoh kewangan berakhir
31 Disember 2009 diiringi Laporan para Pengarah dan Juruaudit mengenainya.
(Resolusi Biasa 1)
Untuk mengisytiharkan dividen akhir 5% sesaham biasa setelah ditolak 25%
cukai pendapatan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 seperti
yang diusulkan oleh para Pengarah.
(Resolusi Biasa 2)
Untuk meluluskan penambahan fi Pengarah dan meluluskan pembayaran
fi Pengarah berjumlah RM276,000/- bagi tempoh kewangan berakhir 31
Disember 2009:(a)daripada RM30,000/- kepada RM40,000/- setahun bagi Tan Sri Dato’ Ir Talha
Bin Haji Mohd Hashim, Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan; dan
(b)daripada RM18,000/- kepada RM36,000/- setahun bagi para Pengarah
Bukan Eksekutif lain, iaitu bagi Datin Paduka Low Siew Moi, Teo Tong How,
Lim Swe Guan dan Tan Siak Tee.
4.
5.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
294
6.
(Resolusi Biasa 3)
Untuk memilih semula para Pegarah berikut:4.1Datin Paduka Low Siew Moi bersara mengikut giliran menurut Artikel
78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak,
menawarkan diri untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 4)
4.2Lim Swe Guan bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri
untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 5)
4.3Ho Hon Sang bersara mengikut giliran menurut Artikel 77(2) Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri
untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 6)
Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan resolusi
berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965:5.1“BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Tan Sri Dato’ Ir Talha
Bin Haji Mohd Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan
dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang
jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat
yang berikut.”
(Resolusi Biasa 7)
5.2“BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Datuk Razman M
Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini
dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan
tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang
berikut.”
(Resolusi Biasa 8)
Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat untuk
tahun berikut dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan
saraan mereka.
(Resolusi Biasa 9)
NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA tertakluk pada kelulusan para pemegang saham semasa
Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada 25 Jun 2010, dividen akhir yang merangkumi 5%
sesaham biasa setelah ditolak 25% cukai pendapatan bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 akan
dibayar pada 22 September 2010 kepada para Pendeposit yang namanya terdapat pada Rekod Pendeposit pada
24 Ogos 2010.
Pendeposit hendaklah layak ditentukan haknya ke atas dividen hanya dari segi :
(a)Sekuriti yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4:00 petang pada 24 Ogos 2010
berhubung pemindahan; dan
(b)Sekuriti yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad berdasarkan asas kelayakan menurut Peraturan Bursa
Malaysia Securities Berhad.
Atas Perintah Lembaga Pengarah
PUAN SRI DATIN SERI (DR) SUSAN CHEAH SEOK CHENG (MIA 5601)
TAN KIM AUN (MAICSA 7002988)
LEE SUAN CHOO (MAICSA 7017562)
Setiausaha Syarikat
Petaling Jaya
1 Jun 2010
NOTA:
1.Syarikat telah mengubah akhir tahun kewangannya dari 30 Jun kepada 31 Disember dan pengumuman
mengenai perubahan akhir tahun kewangan ini telah dibuat kepada Bursa Malaysia Securities Berhad pada
12 Disember 2008. Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 menyatakan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”)
hendaklah diadakan sekali setiap tahun kalendar. Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah meluluskan tempoh
lanjut sehingga 30 Jun 2010 untuk Syarikat mengadakan AGM bagi tahun kewangan 2009. Syarikat tidak
mengadakan sebarang AGM sepanjang tahun kalendar 2009. Dengan itu, AGM Ke-26 yang akan datang akan
diadakan untuk membentangkan Penyata Kewangan Teraudit 18 bulan yang merangkumi dari 1 Julai 2008
hingga 31 Disember 2009 di samping urusan biasa lain, dan AGM ini hendaklah disifatkan sebagai telah
diadakan bagi tahun kalendar 2009.
2.Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi
bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.
3.Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi
kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau
dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.
4.Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili
oleh setiap proksi.
5.Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia
boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun Sekuriti
yang dipegang dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut .
6.Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon
Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa
yang ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan tangan, melalui pos,
mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Dalam keadaan ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar
melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan hantaran
tangan atau melalui pos tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau
sebarang penangguhannya.
NOTA KETERANGAN MENGENAI PERSARAAN PENGARAH:
Teo Tong How yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat pada AGM Ke-26 Syarikat yang
akan datang, tidak menawarkan diri untuk dipilih semula. Selaras dengan itu, beliau akan bersara apabila selesai AGM Ke-26
tersebut.
295
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-26
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-27 bagi SUNWAY CITY BERHAD
(87564-X) akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway,
46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 sebaik sahaja tamat atau penundaan
(mengikut mana yang berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada 4.00 petang pada
hari yang sama di tempat yang sama, untuk tujuan berikut:SEBAGAI URUSAN BIASA
1.
2.
3.
Untuk memilih semula para Pegarah berikut:1.1Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling bersara mengikut giliran
menurut Artikel 78 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan memandangkan
beliau layak, menawarkan diri untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 1)
1.2Ngeow Voon Yean bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri
untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 2)
1.3Ngian Siew Siong bersara mengikut giliran menurut Artikel 78 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dan memandangkan beliau layak, menawarkan diri
untuk dipilih semula.
(Resolusi Biasa 3)
Untuk mempertimbangkan dan sekiranya didapati wajar, meluluskan resolusi
berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965:2.1“BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Tan Sri Dato’ Ir Talha
Bin Haji Mohd Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan
dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang
jawatan tersebut sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat
yang berikut.”
(Resolusi Biasa 4)
2.2“BAHAWA menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Datuk Razman M
Hashim yang berusia lebih daripada 70 tahun, adalah dan dengan ini dilantik
semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan tersebut
sehingga berakhir Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.”
(Resolusi Biasa 5)
Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat untuk
tahun berikut dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan
saraan mereka.
(Resolusi Biasa 6)
SEBAGAI URUSAN KHAS
Untuk mempertimbangkan, dan sekiranya didapati wajar, meluluskan Resolusi berikut:4.
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
296
RESOLUSI BIASA:
Autoriti untuk Menerbitkan Saham menurut Seksyen132D Akta Syarikat,
1965
“BAHAWA, tertakluk sentiasa pada Akta Syarikat 1965, Tata Urusan Pertubuhan
Syarikat dan kelulusan daripada pihak kerajaan dan/atau pihak berkuasa
pengawalaturan yang berkaitan, Para Pengarah adalah dan dengan ini diberi
kuasa, mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan dan
mengagihkan saham baru dalam Syarikat pada bila-bila masa dan pada harga
tertentu, menurut terma dan syarat yang tertentu, bagi tujuan tertentu dan
kepada mana-mana jua individu (-individu) tertentu seperti yang para Pengarah
boleh menurut budi bicara mutlak mereka rasakan patut dan wajar demi
kepentingan Syarikat, dengan syarat agregat bilangan saham yang diterbitkan
menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah
saham yang diterbitkan oleh Syarikat buat masa ini dan BAHAWA para Pengarah
adalah dan diberi kuasa untuk memperoleh kelulusan daripada Bursa Malaysia
Securities Berhad untuk penyenaraian bagi dan sebut harga bagi saham
tambahan yang diterbitkan dan BAHAWA autoriti tersebut hendaklah terus
berkuat kuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.”
(Resolusi Biasa7)
5.
RESOLUSI BIASA:
Mencadangkan Mandat Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak
Berkaitan yang Berulang-ulang bagi yang Bersifat Hasil atau Dagangan
“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan
subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang
dari semasa ke semasa, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang
diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham
bertarikh 1 Jun 2010 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan
dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih
memanfaatkan pihak yang berkaitan tersebut jika dibandingkan dengan terma
yang disediakan secara am kepada khalayak awam dan tidak menjejaskan
pemegang saham minoriti Syarikat, tertakluk pada pematuhan Keperluan
Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”),
Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan kesemua undangundang, garis panduan, peraturan dan kawal selia yang berkuat kuasa.
BAHAWA autoriti ini hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan
hendaklah terus berkuat kuasa sehingga:(a)tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) Syarikat berikut yang pada ketika
itu mandat ini akan luput, kecuali ia diperbaharui melalui resolusi yang
diluluskan dalam mesyuarat agung tersebut; atau
(b)tamat tempoh yang dalam tempoh ini AGM Syarikat yang berikut selepas
tarikh tersebut perlu diadakan menurut seksyen 143(1) Akta Syarikat,
(tetapi hendaklah tidak dilanjutkan sehingga pelanjutan seperti yang boleh
dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta ini); atau
(c)dibatalkan atau diubah suai oleh resolusi yang diluluskan oleh para
pemegang saham dalam mesyuarat agung,
mengikut mana yang lebih awal.
BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat
untuk menyempurnakan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara
yang sewajarnya (termasuk melaksanakan dokumen tertentu seperti yang
diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dikehendaki dan/atau
dibenarkan melalui Resolusi Biasa.”
6.
RESOLUSI BIASA:
Cadangan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Pihak Berkaitan
yang Berulang-ulang yang bersifat Hasil atau Dagangan melibatkan
kepentingan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd
Group
“BAHAWA kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat dan
subsidiarinya untuk menyertai transaksi pihak berkaitan yang berulangulang dari semasa ke semasa dengan Government of Singapore Investment
Corporation Pte Ltd Group, yang perlu untuk operasi sehari-harian seperti yang
diperuntukkan dalam Seksyen 2D Pekeliling kepada para Pemegang Saham
bertarikh 1 Jun 2010 yang bersifat hasil atau dagangan dan dikendalikan
dalam perjalanan biasa perniagaan dan menurut terma yang tidak lebih
memanfaatkan Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd
Group jika dibandingkan dengan terma yang disediakan secara am kepada
khalayak awam dan tidak menjejaskan pemegang saham minoriti Syarikat,
tertakluk pada pematuhan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities
Berhad, Akta Syarikat, 1965 (“Akta”), Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan
Syarikat dan kesemua undang-undang, garis panduan, peraturan dan kawal
selia yang berkuat kuasa.
297
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
(Resolusi Biasa 8)
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
BAHAWA autoriti ini hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan
hendaklah terus berkuat kuasa sehingga:(a)tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) Syarikat berikut yang pada ketika
itu mandat ini akan luput, kecuali ia diperbaharui melalui resolusi yang
diluluskan dalam mesyuarat agung tersebut; atau
(b)tamat tempoh yang dalam tempoh ini AGM Syarikat yang berikut selepas
tarikh tersebut perlu diadakan menurut seksyen 143(1) Akta Syarikat (tetapi
hendaklah tidak dilanjutkan sehingga pelanjutan seperti yang boleh
dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta ini); atau
(c)dibatalkan atau diubah suai oleh resolusi yang diluluskan oleh para
pemegang saham dalam mesyuarat agung,
mengikut mana yang lebih awal.
BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi kepada para Pengarah Syarikat
untuk menyempurnakan dan melakukan kesemua tindakan dan perkara
yang sewajarnya (termasuk melaksanakan dokumen tertentu seperti yang
diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dikehendaki dan/atau
dibenarkan melalui Resolusi Biasa.
7.
RESOLUSI BIASA:
Mencadangkan Kuasa untuk Pembelian Saham Sendiri oleh Syarikat
“BAHAWA tertakluk pada Akta Syarikat 1965 (“Akta”), peraturan, kawal selia
dan perintah yang dibuat menurut Akta ini, peruntukan Memorandum dan
Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia
Securities Berhad (“Bursa Securities”) dan lain-lain pihak berkuasa yang
berkaitan, Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk membeli sejumlah
saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat seperti yang ditetapkan oleh para
Pengarah Syarikat dari semasa ke semasa melalui Bursa Securities menurut
terma dan syarat seperti yang para Pengarah boleh rasakan patut dan wajar
demi kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT BAHAWA:(a)agregat bilangan saham biasa RM1.00 sesaham dalam Syarikat (“Saham
SunCity”) yang mungkin dibeli dan/atau dipegang oleh Syarikat tidak
melebihi 10% daripada modal saham dalam terbitan dan berbayar Syarikat
pada bila-bila masa, tertakluk pada had bahawa modal saham yang
diterbitkan dan berbayar Syarikat tidak jatuh di bawah keperluan modal
saham minimum yang berkuat kuasa bagi Syarat Penyenaraian Bursa
Securities;
(b)dana maksimum yang diperuntukkan oleh Syarikat bagi tujuan pembelian
Saham SunCity tidak melebihi untung tertahan teraudit Syarikat dan/atau
akaun premium saham pada bila-bila masa tertentu;
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
298
(c)kuasa yang diberi oleh resolusi ini akan bermula secara serta merta setalah
Resolusi Biasa ini diluluskan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:-
(Resolusi Biasa 9)
(i)tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) yang berikut yang pada
ketika itu ia akan luput, kecuali diluluskan melalui Resolusi Biasa pada
mesyuarat tersebut, bahawa kuasa ini diperbaharui, sama ada tanpa
syarat atau tertakluk pada syarat; atau
(ii)tamat tempoh yang dalam tempoh tersebut AGM berikut perlu
diadakan selepas tarikh ini menurut undang-undang yang berkuat
kuasa; atau
(iii)dibatalkan atau diubah suai oleh Resolusi Biasa yang diluluskan oleh
para pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung,
mengikut mana yang berlaku dahulu, dan
(d)setelah penyempurnaan pembelian Saham SunCity oleh Syarikat, para
Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk membatalkan
Saham SunCity yang dibeli atau untuk menyimpan Saham SunCity yang
dibeli sebagai saham perbendaharaan (yang boleh diagihkan sebagai
dividen kepada para pemegang saham dan/atau dijual semula di Bursa
Securities dan/atau selanjutnya dibatalkan), atau disimpan sebahagian
daripada Saham SunCity yang telah dibeli sebagai saham perbendaharaan
dan yang selebihnya dibatalkan dan mengikut apa jua kaedah yang
ditetapkan oleh Akta, peraturan, kawal selia dan perintah yang dibuat
menurut Akta, Keperluan Penyenaraian Bursa Securities dan lain-lain
autoriti yang berkuasa buat masa ini.
DAN BAHAWA para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa
untuk mengambil segala langkah seperti yang diperlukan atau wajar untuk
melaksanakan, memuktamadkan atau untuk menguatkuasakan pembelian
Saham SunCity dengan kuasa penuh untuk bersetuju dengan sebarang syarat,
pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan seperti yang diperlukan atau
dikenakan oleh autoriti yang berkaitan dan melakukan kesemua tindakan dan
perkara (termasuk menyempurnakan kesemua dokumen) seperti yang para
Pengarah rasakan patut dan wajar demi kepentingan Syarikat.”
8.
RESOLUSI KHAS:
Mengusulkan Pindaan kepada Artikel 129 Tataurusan Pertubuhan
Syarikat mengenai Pembayaran Dividen Elektronik (eDividen)
“BAHAWA Tataurusan Pertubuhan Syarikat adalah dengan ini dipinda dengan
menghapuskan Artikel 129 yang sedia ada secara keseluruhannya dan
menggantikannya dengan Artikel 129 yang baharu seperti berikut:Artikel 129 sedia ada
Kecuali bagi dividen yang perlu diagihkan seperti yang dibenarkan oleh
Artikel 124, sebarang dividen, faedah atau wang lain yang pelu dibayar
secara tunai berkaitan saham boleh dibayar melalui cek atau waran dan
penghantaran tunai melalui pos yang dialamatkan kepada alamat berdaftar
pemegang, tertakluk pada Akta Syarikat, Akta Depositori Pusat dan Peraturan,
atau jika beberapa orang berhak untuk menerimanya akibat kematian atau
kebankrapan pemegang, kepada mana-mana seorang (1) daripada individu
tersebut atau kepada individu yang dan kepada alamat yang individu tersebut
boleh arahkan secara bertulis. Setiap cek atau waran berkaitan hendaklah
dibuat atas nama individu yang kepadanya cek atau waran ini dihantar atau
kepada individu yang pemegang atau individu atau individu-individu yang
berhak ke atas saham akibat kematian atau kebankrapan pemegang boleh
arahkan dan pembayaran apa-apa cek atau waran hendaklah berfungsi
sebagai perlaksanaan yang baik bagi Syarikat bagi dividen yang diwakili
olehnya. Setiap cek atau waran berkaitan hendaklah dihantar atas risiko
individu yang berhak ke atas wang yang diwakili oleh cek atau waran ini.
299
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
(Resolusi Biasa 10)
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
Artikel 129 yang baharu
Sebarang dividen, faedah atau wang yang perlu dibayar dalam bentuk tunai
berkaitan saham atau sekuriti lain boleh dibayar melalui cek atau waran yang
dihantar melalui pos yang dialamatkan kepada alamat berdaftar Ahli atau
individu yang berhak ke atasnya seperti yang tertera dalam Daftar, atau dibayar
melalui pindahan elektronik atau diremit ke dalam akaun bank dengan syarat
Ahli atau individu yang berhak ke atasnya dinamakan dalam Daftar dan/atau
Rekod Pendeposit, atau jika beberapa individu didaftarkan sebagai pemegang
bersama saham atau sekuriti yang berhak ke atasnya, kepada alamat berdaftar
atau melalui pindahan elektronik atau diremit ke dalam akaun bank yang diberi
oleh pemegang bersama yang pertama dinamakan dalam Daftar atau setakat
yang dibenarkan di bawah Akta Depositori Pusat dan Peraturan, dalam Rekod
Pendeposit atau kepada individu yang alamat berkaitan atau akaun bank yang
diarahkan oleh individu pertama pemegang bersama secara bertulis, atau
jika beberapa orang berhak ke atasnya akibat kematian atau kebankrapan
pemegang, kepada mana-mana seorang daripada individu ini dan kepada
alamat atau akaun bank individu tersebut yang diarahkan secara bertulis. Setiap
cek atau waran atau pindahan elektronik atau amaun yang diremit berkaitan
hendaklah dibuat ke atas nama individu yang ia dihantar atau kepada individu
seperti yang pemegang atau pemegang bersama atau individu atau individuindividu yang berhak ke atas saham atau sekuriti berkaitan akibat kematian atau
kebankrapan pemegang mungkin arahkan. Pembayaran sebarang cek atau
waran atau pindahan elektronik atau amaun yang diremit berkenaan hendaklah
berfungsi sebagai perlaksanaan yang baik bagi Syarikat dalam hal dividen yang
diwakili olehnya, tanpa mengira bahawa ia mungkin selanjutnya kelihatan
seperti perkara ini telah dicuri atau bahawa pengendorsannya atau arahan
pindahan elektronik atau proses meremit telah dipalsukan, atau tanpa mengira
percanggahan dalam butiran akaun bank yang diberi oleh Ahli. Setiap cek atau
waran atau pindahan elektronik atau amaun yang diremit berkenaan hendaklah
dihantar atas risiko individu yang berhak menerima wang yang diwakili olehnya,
dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa jumlah yang hilang atau
lewat dalam proses sebarang pindahan atau di mana Syarikat telah bertindak
menurut sebarang arahan seperti ini.”
(Resolusi Khas 1)
Atas Perintah Lembaga Pengarah
PUAN SRI DATIN SERI (DR) SUSAN CHEAH SEOK CHENG (MIA 5601)
TAN KIM AUN (MAICSA 7002988)
LEE SUAN CHOO (MAICSA 7017562)
Setiausaha Syarikat
Petaling Jaya
1 Jun 2010
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
300
NOTA:
1.Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 menyatakan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) hendaklah diadakan sekali
setiap tahun kalendar. Dengan itu, AGM Syarikat ke-27 yang akan datang akan diadakan berkaitan tahun kalendar 2010.
Tiada Penyata Kewangan Teraudit akan dibentangkan dalam AGM ini. Penyata Kewangan Teraudit 18 bulan bagi tempoh
kewangan berakhir 31 Disember 2009 akan dibentangkan semasa AGM Ke-26.
2.Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi
pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.
3.Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi
kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau dengan
ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.
4.Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh
setiap proksi.
5.Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh
melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun Sekuriti yang dipegang
dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut .
6.Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar
Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk
melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 035639 9507. Dalam keadaan ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang
asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan hantaran tangan atau melalui pos tidak kurang daripada 48
jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya.
NOTA PENERANGAN MENGENAI URUSAN KHAS:
1. Resolusi Biasa 7 - Autoriti untuk Menerbitkan Saham menurut Seksyen132D Akta Syarikat, 1965
Syarikat sentiasa mencari-cari peluang pelaburan untuk meningkatkan potensi perolehan Syarikat. Jika
sebarang peluang pelaburan melibatkan penerbitan saham baru, para Pengarah dalam keadaan sekarang,
akan perlu mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan penerbitan saham baru meskipun bilangan
yang terlibat mungkin kurang daripada10% modal terbitan.
Dalam usaha mengelakkan sebarang kelewatan dan kos yang terlibat dalam mengadakan mesyuarat agung
untuk meluluskan penerbitan saham seperti ini, maka dianggap wajar bahawa para Pengarah diberi kuasa
untuk menerbitkan saham baru dalam Syarikat, sehingga jumlah tidak melebihi 10% modal saham terbitan
Syarikat pada bila-bila masa untuk tujuan seperti ini. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah suai dalam
mesyuarat agung, akan tamat tempohnya pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikut.
Pembaharuan mandat ini akan memberi kefleksibelan kepada Syarikat bagi sebarang aktiviti pengumpulan
dana yang berpotensi, termasuk tetapi tidak terhad pada peletakan saham, untuk tujuan membiayai
pelaburan masa hadapan, modal kerja dan/atau sebarang pengambilalihan/pemerolehan.
Pada tarikh notis ini, tiada saham baharu diterbitkan menurut mandat yang diberi semasa Mesyuarat Agung
Tahunan terdahulu yang diadakan pada 12 Disember 2008.
2. Resolusi Biasa 8 dan 9 - Mencadangkan Mandat Pemegang Saham untuk Transaksi Pihak Berkaitan
yang Berulang-ulang yang Bersifat Hasil atau Dagangan
Butiran mandat pemegang saham yang dicadangkan untuk transaksi pihak berkaitan yang berulang-ulang
yang bersifat hasil atau dagangan ditetapkan dalam Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh
1 Jun 2010.
3. Resolusi Biasa 10 - Mencadangkan Kuasa untuk Pembelian Saham Sendiri oleh Syarikat
Butiran mengenai cadangan kuasa untuk membeli saham sendiri oleh Syarikat dibentangkan dalam Pekeliling
kepada para Pemegang Saham bertarikh 1 Jun 2010.
4.Resolusi Khas 1 - Mengusulkan Pindaan kepada Artikel 129 Tataurusan Pertubuhan Syarikat
mengenai Pembayaran Dividen Elektronik (eDividen)
Pindaan kepada Artikel 129 yang diusulkan akan memudahkan pembayaran hak dividen tunai melalui
pindahan elektronik secara langsung kepada akaun bank pemegang saham (eDividen). eDividen
membolehkan para pemegang saham mengakses dividen tunai dengan lebih pantas, dan dengan itu
mengelakkan kerumitan mendeposit cek dividen terlebih dahulu dan masalah tersalah letak cek, kehilangan
cek atau cek yang tamat tempoh serta pendepositan cek dividen yang tidak dibenarkan.
301
Sunway City Berhad Laporan Tahunan 2009
Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.
borang proksi
SUNWAY CITY BERHAD (87564-X)
(Diperbadankan di Malaysia)
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-26
Pejabat Berdaftar:
Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 03-5639 8889 / 5639 8848
Faks: 03-5639 9507
Bilangan saham dipegang
No. Akaun CDS.
PROKSI “A”
Saya/Kami ………………….……………………………………….…………………………….…………*No. Kp/No. Pasport/No Syarikat………………….………………….……………….
(Sila guna Huruf Besar)
No. Tel./Bimbit ……………………………………………………………di alamat ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak untuk mengundi adalah dengan ini melantik ……………………………………………………………
(Sila guna Huruf Besar)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*No. Kp/No. Pasport ….…………………………….…………….No. Tel./Bimbit ………………………………….… di alamat .…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami yang pertama
untuk menghadiri dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 Syarikat yang akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort
Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 jam 4.00 petang dan semasa mana-mana penangguhannya.
DI MANA AHLI BERHASRAT UNTUK MELANTIK PROKSI KE-2, BAHAGIAN INI HENDAKLAH JUGA DILENGKAPKAN, SEKIRANYA TIDAK, IA HENDAKLAH DIPOTONG.
PROKSI “B”
Saya/Kami ………………….……………………………………….…………………………….…………*No. Kp/No. Pasport/No Syarikat………………….………………….……………….
(Sila guna Huruf Besar)
No. Tel./Bimbit ……………………………………………………………di alamat ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak untuk mengundi adalah dengan ini melantik ……………………………………………………………
(Sila guna Huruf Besar)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*No. Kp/No. Pasport ….…………………………….…………….No. Tel./Bimbit ………………………………….… di alamat .…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami yang ke-2 untuk
menghadiri dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 Syarikat yang akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel &
Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat, 25 Jun 2010 jam 4.00 petang dan semasa mana-mana penangguhannya.
Bahagian pemegangan saya/kami yang diwakili oleh proksi saya/kami adalah seperti berikut:Proksi Pertama “A”-
Proksi Ke-2“B”
-
Jumlah
% (untuk dilengkapkan)
% (untuk dilengkapkan)
: 100 %
Sekiranya terdapat pengundian secara mengangkat tangan, *Proksi Pertama “A” / *Proksi Ke-2 “B” hendaklah mengundi bagi pihak saya/kami.
* Potong yang tidak berkenaan
Proksi/para proksi saya/kami hendaklah mengundi seperti berikut:(Sila isyaratkan dengan “X” dalam ruang di bawah, bagaimana anda ingin membuang undi. Jika tiada arahan mengenai pengundian diberi, proksi/para proksi akan mengundi atau
mengecualikan diri daripada mengundi resolusi mengikut budi bicara beliau/mereka)
PROKSI PERTAMA “A”
BIL.
RESOLUSI BIASA
1.
Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2009 diiringi Laporan
para Pengarah dan Juruaudit mengenainya
2.
Untuk mengisytiharkan dividen akhir 5% sesaham biasa setelah ditolak cukai pendapatan 25%
3.
Untuk meluluskan kenaikan fi para Pengarah dan pembayarannya
4.
Untuk memilih semula para Pegarah berikut:Datin Paduka Low Siew Moi
5.
Lim Swe Guan
6.
Ho Hon Sang
7.
Untuk meluluskan pelantikan semula Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
8.
Untuk meluluskan pelantikan semula Datuk Razman M Hashim
9.
Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk
menetapkan saraan mereka
SETUJU
BANTAH
PROKSI KE-2“B”
SETUJU
BANTAH
Bertarikh…………. haribulan ……………………………. 2010
Meterai
Rasmi
Tandatangan……………………………………………………….
NOTA:
1. Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.
2.Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat atau
dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.
3. Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi.
4.Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun Sekuriti
yang dipegang dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut.
5.Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang
ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan serahan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Sekiranya ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar
melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan serahan tangan atau melalui pos tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau
sebarang penangguhannya.
SILA LIPAT DI SINI
SETEM
SETIAUSAHA SYARIKAT
SUNWAY CITY BERHAD (87564-X)
ARAS 16, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
SILA LIPAT DI SINI
BORANG PROKSI
SUNWAY CITY BERHAD (87564-X)
(Diperbadankan di Malaysia)
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-27
Pejabat Berdaftar
Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 03-5639 8889 / 5639 8848
Faks: 03-5639 9507
Bilangan saham dipegang
No. Akaun CDS
PROKSI “A”
Saya/Kami ………………….……………………………………….…………………………….…………*No. Kp/No. Pasport/No Syarikat………………….………………….……………….
(Sila guna Huruf Besar)
No. Tel./Bimbit ……………………………………………………………di alamat ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak untuk mengundi adalah dengan ini melantik ……………………………………………………………
(Sila guna Huruf Besar)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*No. Kp/No. Pasport ….…………………………….…………….No. Tel./Bimbit ………………………………….… di alamat .…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami yang pertama
untuk menghadiri dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-27 Syarikat yang akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort
Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Selasa, 25 Jun 2010 sebaik sahaja selesai atau penangguhan (mengikut mana yang
berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada jam 4.00 petang pada hari yang sama di tempat yang sama
DI MANA AHLI BERHASRAT UNTUK MELANTIK PROKSI KE-2, BAHAGIAN INI HENDAKLAH JUGA DILENGKAPKAN, SEKIRANYA TIDAK, IA HENDAKLAH DIPOTONG.
PROKSI “B”
Saya/Kami ………………….……………………………………….…………………………….…………*No. Kp/No. Pasport/No Syarikat………………….………………….……………….
(Sila guna Huruf Besar)
No. Tel./Bimbit ……………………………………………………………di alamat ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………sebagai ahli SUNWAY CITY BERHAD dan berhak untuk mengundi adalah dengan ini melantik ……………………………………………………………
(Sila guna Huruf Besar)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*No. Kp/No. Pasport ….…………………………….…………….No. Tel./Bimbit ………………………………….… di alamat .…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… atau sekiranya beliau gagal, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami yang Ke-2 untuk
menghadiri dan mengundi untuk saya/kami bagi pihak saya/kami semasa Mesyuarat Agung Tahunan ke-27 Syarikat yang akan diadakan di Grand Bahamas, Aras 12, Sunway Resort Hotel &
Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Selasa, 25 Jun 2010 sebaik sahaja selesai atau penangguhan (mengikut mana yang berkenaan)
Mesyuarat Agung Tahunan ke-26 yang akan diadakan pada jam 4.00 petang pada hari yang sama di tempat yang sama.
Bahagian pemegangan saya/kami yang diwakili oleh proksi-proksi saya/kami adalah seperti berikutProksi Pertama “A”-
Proksi Ke-2 “B”
-
Jumlah
% (untuk dilengkapkan)
% (untuk dilengkapkan)
: 100 %
Sekiranya terdapat pengundian secara mengangkat tangan, *Proksi Pertama “A” / *Proksi Ke-2 “B” hendaklah mengundi bagi pihak saya/kami.
* Potong jika tidak berkenaan
Proksi/para proksi saya/kami hendaklah mengundi seperti berikut:(Sila isyaratkan dengan “X” dalam ruang di bawah, bagaimana anda ingin membuang undi. Jika tiada arahan mengenai pengundian diberi, proksi/para proksi akan mengundi atau
mengecualikan diri daripada mengundi resolusi mengikut budi bicara beliau/mereka)
NO.
RESOLUSI BIASA
1.
Untuk memilih semula Pengarah berikut:Tan Sri Dato’ Seri Dr Jeffrey Cheah Fook Ling, AO
2.
Ngeow Voon Yean
3.
Ngian Siew Siong
4.
Untuk meluluskan pelantikan semula Tan Sri Dato’ Ir Talha Bin Haji Mohd Hashim
5.
Untuk meluluskan pelantikan semula Datuk Razman M Hashim
6.
Untuk melantik semula Messrs Ernst & Young sebagai Juruaudit dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk
menetapkan saraan mereka
7.
Untuk memberi kuasa untuk menerbitkan saham menurut Seksyen132D Akta Syarikat, 1965
8.
Untuk meluluskan Cadangan Mandat Baru untuk Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-ulang yang Bersifat Hasil atau
Perdagangan
9.
Untuk meluluskan cadangan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Pihak Berkaitan yang Berulang-ulang yang
bersifat Hasil atau Perdagangan yang melibatkan kepentingan Government of Singapore Investment Corporation Pte
Ltd Group
10.
Untuk meluluskan pembelian saham sendiri oleh Syarikat
NO.
1.
PROKSI PERTAMA “A”
SETUJU
BANTAH
PROKSI KE-2 “B”
SETUJU
BANTAH
RESOLUSI KHAS
Untuk meluluskan Cadangan Pindaan kepada Article 129 Tataurusan Pertubuhan Syarikat
Bertarikh…………. haribulan ……………………………. 2010
Meterai
Rasmi
Tandatangan……………………………………………………….
NOTA:
1. Ahli yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi atau beberapa proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seseorang proksi boleh tetapi tidak semestinya ahli Syarikat.
2.Surat cara melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis dengan ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau jika pelantiknya sebuah badan korporat, sama ada di bawah meterai syarikat
atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya untuk berbuat demikian.
3. Sekiranya ahli melantik 2 proksi, pelantikan tidak sah kecuali beliau menyatakan peratus pemegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi.
4.Apabila ahli adalah Calon Yang Diberi Kuasa seperti yang dihuraikan oleh Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi tetapi tidak lebih daripada 2 proksi berkaitan setiap Akaun
Sekuriti yang dipegang dengan saham Syarikat atas kredit Akaun Sekuriti tersebut.
5.Surat cara melantik proksi hendaklah diserahkan di Pejabat Berdaftar Syarikat di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa
yang ditetapkan untuk melaksanakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya, sama ada dengan tangan, melalui pos, mel elektronik atau faks ke 03-5639 9507. Dalam keadaan ahli tersebut adalah sebuah syarikat dan borang proksi
dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang asal hendaklah juga diserahkan di Pejabat Berdaftar, sama ada dengan hantaran tangan atau melalui pos tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan
mesyuarat atau sebarang penangguhannya.
SILA LIPAT DI SINI
setem
SETIAUSAHA SYARIKAT
SUNWAY CITY BERHAD (87564-X)
ARAS 16, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA
SILA LIPAT DI SINI
DIREKTORI KORPORAT
PEMBANGUNAN HARTANAH
SUNWAY CITY BERHAD
SUNWAY DAMANSARA SDN BHD
SUNWAY D’MONT KIARA SDN BHD
SUNWAY RAHMAN PUTRA SDN BHD
SUNWAY MONTEREZ SDN BHD
SUNWAY KINRARA SDN BHD
SUNWAY TOWNHOUSE SDN BHD
SUNWAY CITY PROPERTIES SDN BHD
SUNWAY SOUTH QUAY SDN BHD
SUNWAY MELAWATI SDN BHD
SUNWAY SPK HOMES SDN BHD
ARAS 1-3, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 8888 FAKS: (603) 5639 9992
SUNWAY TUNAS SDN BHD
SUNWAY BUKIT GAMBIER SDN BHD
SUNWAY CITY (PENANG) SDN BHD
SUNWAY GRAND SDN BHD
SUNWAY CREST SDN BHD
NO. 1, PERSIARAN MAHSURI 1/3
SUNWAY TUNAS
11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG
TEL: (604) 643 9898 FAKS: (604) 644 1313
SUNWAY CITY (IPOH) SDN BHD
NO. 52, JALAN SCI 1/3
DATARAN SUNWAY, SUNWAY CITY IPOH
31150 IPOH, PERAK
TEL: (605) 548 6668 FAKS: (605) 548 6868
SUNWAY SEMENYIH SDN BHD
NO. 103, JALAN 1/3
BANDAR TECHNOLOGI KAJANG
43500 SEMENYIH, SELANGOR
TEL: (603) 8723 3131 FAKS: (603) 8723 3030
SUNWAY CITY INDIA PRIVATE LIMITED
SUNWAY OPUS INTERNATIONAL PRIVATE
LIMITED
SURVEY NOS. 162P & 164
AMEENPUR VILLAGE & POST
OFF MIYAPUR - BACHUPALLY ROAD
PATANCHERU MANDAL, MEDAK DISTRICT
PIN - 502 -302, AP. INDIA
TEL: (00) 91 40 2303 8016
FAKS: (00) 91 40 2303 8008
PELABURAN HARTANAH
SUNWAY PYRAMID SDN BHD
PEJABAT PENGURUSAN PUSAT
ARAS CP6, BLUE ATRIUM
PUSAT BELI-BELAH SUNWAY PYRAMID
NO. 3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 7494 3000 FAKS: (603) 7492 6333
PELUANG KLASIK (M) SDN BHD
KINTA SUNWAY RESORT SDN BHD
NO. 52, JALAN SCI 1/3
DATARAN SUNWAY, SUNWAY CITY IPOH
31150 IPOH, PERAK
TEL: (605) 548 6668 FAKS: (605) 548 6868
SUNWAY CARNIVAL SDN BHD
LG-68, PEJABAT PENGURUSAN
SUNWAY CARNIVAL MALL
3068 JALAN TODAK
PUSAT BANDAR SEBERANG JAYA
13700 SEBERANG JAYA, PULAU PINANG
TEL: (604) 397 9888 FAKS: (604) 397 9883
SUNWAY PLATINUM SUCCESS SDN BHD
SUNWAY RESIDENCE SDN BHD
MENARA SUNWAY SDN BHD
STELLAR DESTINY SDN BHD
SUNWAY TOWER 1 SDN BHD
SUNWAY TOWER 2 SDN BHD
UNIT 4.5, ARAS 4 EAST LOBBY
MENARA SUNWAY ANNEXE
JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 8888 FAKS: (603) 5639 9595
SUNWAY MONASH-U RESIDENCE SDN BHD
ARAS 1-3, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 8888 FAKS: (603) 5639 9992
HOSPITALITI
SUNWAY RESORT HOTEL SDN BHD
PERSIARAN LAGOON, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 7492 8000 FAKS: (603) 7492 8001
SUNWAY HOTEL (PENANG) SDN BHD
33, NEWLANE, GEORGETOWN
10400 PULAU PINANG
TEL: (604) 229 9988 FAKS: (604) 228 8899
SUNWAY HOTEL (SEBERANG JAYA)
SDN BHD
NO. 11, LEBUH TENGGIRI DUA
PUSAT BANDAR SEBERANG JAYA
13700 PRAI, PULAU PINANG
TEL: (604) 370 7788 FAKS: (604) 370 0555
SUNWAY HOTEL PHNOM PENH LTD
1, STREET 92, SANGKAT WAT PHNOM
P.O. BOX 633, PHNOM PENH 12202
KERAJAAN KEMBOJA
TEL : (00) 855 23 430333
FAKS: (00) 855 23 430339
SUNWAY HOSPITALITY HOLDINGS
LTD GROUP
ARAS 1, UNIT 1.2, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 8181 FAKS: (603) 5639 8182
RIADAH
SUNWAY LAGOON SDN BHD
3, JALAN PJS 11/11, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 0000
FAKS: (603) 5639 0050 / 5632 9477
SUNWAY LAGOON WATER PARK SDN BHD
NO. 1, PERSIARAN LAGUN SUNWAY 1
SUNWAY CITY IPOH
31150 IPOH, PERAK
TEL: (605) 542 8888 FAKS: (605) 542 8899
SUNWAY TRAVEL SDN BHD
@ THE LINK, SUNWAY RESORT HOTEL & SPA
PERSIARAN LAGOON, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5632 5622 FAKS: (603) 5632 4781
SUNWAY TRAVEL SDN BHD
@ THE LOBBY, SUNWAY HOTEL SEBERANG JAYA
NO. 11, LEBUH TENGGIRI DUA
PUSAT BANDAR SEBERANG JAYA
13700 PRAI, PENANG
TEL: (604) 399 5622 FAKS: (604) 399 0622
SUNWAY TRAVEL SDN BHD
@ THE LOBBY, SUNWAY HOTEL GEORGETOWN
NO. 33, NEW LANE (OFF MACALISTER ROAD)
GEROGETOWN
10400 PENANG
TEL: (604) 227 2622 FAKS: (604) 226 4781
SUNWAY TRAVEL SDN BHD
SUNWAY UNIVERSITY COLLEGE
NO. 5, JALAN UNIVERSITI
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5634 1622 FAKS: (603) 5636 8261
SUNWAY LEISURE SERVICES SDN BHD
@ MEZZANINE FLOOR, SUNWAY TOWER
NO. 86, JALAN AMPANG
50450 KUALA LUMPUR
TEL: (603) 2032 5622 FAKS: (603) 2032 4781
SUNWAY LAGOON CLUB BERHAD
3, JALAN LAGOON TIMUR
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 8600 FAKS: (603) 5639 9588
SUNWAY INTERNATIONAL VACATION
CLUB BERHAD
SUNWAY HEALTHY LIFESTYLE SDN BHD
ARAS 1, MENARA SUNWAY
JALAN LAGOON TIMUR, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5639 9221 / 5639 9993
FAKS: (603) 5639 9555
PYRAMID BOWL SDN BHD
LOT F2.22, ARAS 1
SUNWAY PYRAMID SHOPPING MALL
NO. 3, JALAN PJS 11/15, BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 7492 6307/8/9 FAKS: (603) 7492 6310
PENJAGAAN KESIHATAN
SUNWAY MEDICAL CENTRE BERHAD
NO. 5, JALAN LAGOON SELATAN
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 7491 9191 FAKS: (603) 7491 8181
[email protected] SDN BHD
UNIT 12A, JALAN PJS 9/1G
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA, SELANGOR
TEL: (603) 5621 1382 FAKS: (603) 5621 1380
SUNMED CLINICS SDN BHD
CP2.01, ORANGE ATRIUM
PUSAT BELI-BELAH SUNWAY PYRAMID
NO. 3, JALAN PJS 11/15
BANDAR SUNWAY
46150 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: (603) 7491 0121 / 7491 0151
FAKS: (603) 7491 0161
Sunway City Berhad (87564-X)
Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur
Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
No Tel: (603) 5639 8889
No Faks: (603) 5639 9507
Laman Web: www.sunwaycity.com

Podobne dokumenty