ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE, PUNKTY MOCUJĄCE I

Transkrypt

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE, PUNKTY MOCUJĄCE I
ZAWIESIA ŁA Ń C U C H OW E ,
PUNKTY MOC U J Ą C E I
Z ABEZPIECZ A N I E ŁA D U N K ÓW
– różnorodność zastosowań w klasie jakości 10 –
®
Zawiesia łańcuchowe
Wydanie 20
Deklaracja misji firmy
Firma nasza jest dynamicznie
rozwijającym się, działającym na
całym świecie, nowoczesnym
przedsiębiorstwem rodzinnym.
Naszym celem jest stałe, zorientowane na zysk, rozwijanie naszego
przedsiębiorstwa i osiągnięcie wiodącej pozycji dla naszych produktów i usług w objętych naszą
działalnością segmentach rynku.
Dysponując ponad 140-letnim
doświadczeniem opracowujemy,
wychodząc od łańcucha z prętów
okrągłych, przyszłościowe rozwiązania problemów, oferujemy systemy łańcuchowe i elementy konstrukcyjne w najróżniejszych formach i dla najbardziej różnorodnych dziedzin zastosowania.
Także wszystkie pozostałe produkty naszej firmy stanowią rezultat
dążenia do osiągnięcia perfekcji
w tych zakresach, które stanowią
główne dziedziny naszej produkcji,
jak zmiana kształtu, spawanie,
obróbka cieplna i technika obróbki
powierzchni.
Długoletnia partnerska współ­
praca z naszymi klientami, ich
zadowolenie i zaufanie, jakie w
nas pokładają, stanowią centralny
punkt naszego działania.
Gwarantujemy innowacyjną technikę jak również najwyższą, stałą
jakość i bezpieczeństwo. To wspólna odpowiedzialność nas wszystkich.
Innowacyjność i sprawy jakości
stawiane są w firmie RUD na
® pierwszym miejscu. Firma RUD
przodowała zawsze w decydujących kierunkach rozwojowych.
Zawiesia łańcuchowe
50
80
Przykłady z zakresu zawiesi
łańcuchowych.
1967: Atest dla klasy jakości 5,
H1-5 wydany przez branżową
organizację przedsiębiorstw BG.
1972: Atest dla klasy jakości 8,
H1-8 wydany przez Komisję
Branżową „Żelazo i Metal” przy
branżowej organizacji przedsiębiorstw BG.
Koncepcja modułowa firmy RUD
– oznacza przyporządkowanie
łańcuchów do elementów i ogniw
nośnych w sposób wykluczający
omyłkową zamianę i wymuszający
prawidłowe wykonanie czynności.
Koncepcja ta stała się obecnie
normą w Ruhrkohle AG.
1981: Wyprodukowano pierwszą
serię punktów mocujących zapewniających bezpieczeństwo – typ
RBS i RBG z czterokrotnym współczynnikiem bezpieczeństwa we
wszystkich kierunkach.
1992: Firma RUD otrzymuje jako
pierwsza fabryka łańcuchów
certyfikację według norm
DIN/ISO 9001 dla swojego
systemu zapewniania jakości.
1994: Firma RUD otrzymuje jako
pierwsza fabryka łańcuchów atest
branżowej organizacji przedsiębiorstw BG dla jakości specjalnej
VIP o nośności do 30% wyższej
niż klasa jakości 8.
2
2002: Pierwszy uniwersalny
punkt mocujący – typ PPS!
2006: Jako pierwszy producent
firma RUD otrzymuje atest dla
wzoru konstrukcyjnego dla łańcuchów z prętów okrągłych zgodnych z PAS 1061 (Publicity
Available Specification = uzupełnienie norm z serii DIN-EN 8/8
klasa jakości 10), przyznany przez
jednostkę certyfikacyjną i kontrolną PZNM Komisji Branżowej MO
branżowej organizacji przedsiębiorstw BG. Jako pierwszy producent H1-10!
2007: Firma RUD otrzymuje jako
pierwsza fabryka łańcuchów atest
dla klasy jakości 12 (D1-12) wydany przez Komisję Branżową
Żelazo i Metal przy branżowej
organizacji przedsiębiorstw BG.
System zapewniania jakości
certyfikowany w roku 1992 przez
Stowarzyszenie Dozoru Technicznego TÜV-Südwest w firmie RUD
zgodnie z normą DIN/ISO 9001
wnosi decydujący wkład w spełnienie tych wymagań. W ten
sposób zostają zwiększone wymagania jakościowe w stosunku do
stosowanego od 10 lat w firmie
RUD systemu zapewniania jakości
według AQAP 4.
Międzynarodowa „zakładowa
rodzina” naszej firmy stanowi,
dzięki panującej w naszym przedsiębiorstwie kulturze pracy, nacechowanej aktywnym, otwartym
i pełnym zaufania podejściem do
pracowników jak również dzięki
ustawicznemu kształceniu i dokształcaniu, silnie umotywowany,
elastyczny, bardzo wydajnie
pracujący i kompetentny zespół.
8S
10
12
Skontrolowany i dopuszczony
przez BG:
Komisję Branżową Żelazo i Metal
Północnoniemiecką Branżową
Organizację Przedsiębiorstw Żelaza
i Stali
Skontrolowany i dopuszczony
przez BG:
Branżową Organizację
Przedsiębiorstw ds. ubezpieczeń
posiadaczy pojazdów
Hamburg
Skontrolowany i dopuszczony
przez TÜV /Stowarzyszenie
Dozoru Technicznego/!
TÜV-Rheinland
SPIS TREŚCI
RUD – prezentacja firmy/Spis treści
®
strona 2/3
–Argumenty/Przykłady zastosowania
4/5
®
Montaż – w sposób wykluczający omyłkową
– zamianę/Zalety
6/7
®
–RFID/WLL Tabela nośności
12/13
®
Ogniwa nośne + specjalne ogniwa nośne,
– dwucięgnowe
14/15
®
Ogniwa nośne + specjalne ogniwa nośne,
– trzy-/czterocięgnowe
16/17
®
Haki widełkowe i oczkowe Cobra/
– Haki z szeroką gardzielą
18/19
®
Adapter krętlikowy/Haki do mat stalowych
– Automatyczne haki widełkowe/Haki skracające
20/21
®
–Uniwersalne skracacze 22/23
®
–Szakla widełkowa/Szakle/Podkładka izolacyjna
24/25
26/27
®
–Minitrawersa/Krętlik/Ucho widełkowe
28/29
®
–Kontrola przeciążenia/Mini/System MAXI-modułowy
30-33
®
Rozpora stała/Rozpora przestawna/
– Osłona krawędzi
MAXI
34/35
®
–Urządzenia do podnoszenia/Trawersy
36/37
®
–Punkty mocujące – do przykręcania
38-39
®
Punkty mocujące – do przyspawania – – Odciągi łańcuchowe/Zabezpieczenie ładunku
+Punkt
8-11
®
Ogniwa nośne + specjalne ogniwa nośne,
– jednocięgnowe
®
Ogniwo rombowe/Haki kontenerowe
– Złączki/Sworzeń wtykowy
Einsatz
40-43
®
–Odciągi łańcuchowe/Napinacze śrubowe
44-47
®
–Kontrola/Konserwacja/Serwis kontrolny
48/49
®
–CD ROM/Informacje ogólne
50/51
Jakość firmy RUD w kolorze purpurowym! (ICE, VIP, Klasy 8)52/53
3
ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE RUD
KLASA JAKOŚCI 10-VIP
®
ne
o
z
d
raw ach
p
s
P
u VI warunk
k
o
r
94
9
1
zych
s
d
j
e
O
i
udn
r
t
j
a
wn
l Do
30% wyższa nośność niż w przypadku najwyższej dotychczas klasy jakości 8 (stopień 80)... i to przy
takiej samej średnicy łańcucha.
l Rozmiary
Zawiesia łańcuchowe
łańcuchów od 4 do 28 mm. Nośność od 0,6 (zawiesie jednocięgnowe mini) do 126 t (zawiesie
dwucięgnowe MAXI).
się w oczy, fluoryzująca powłoka proszkowa w kolorze różowym i wyraźne oznaczenie „VIP”
na każdym ogniwie łańcucha i elemencie. Zapobiega omyłkowej zamianie z elementami o innych klasach
jakości. Jakość powierzchni odpowiada galwanicznemu ocynkowaniu.
l Rzucająca
łańcuchów VIP 16, VIP 20, VIP 22 mm i VIP 28 o klasie jakości 10-VIP zastępują średnice
łańcuchów 18 mm, 22 mm, 26 mm i 32 mm o klasie jakości 8, są mniejsze o jeden rozmiar łańcucha, dzięki
czemu można znacznie oszczędzić na ciężarze, a co za tym idzie można lepiej manipulować łańcuchem.
l Średnice
l Wielofunkcyjne
przywieszki do oznaczania nośności:
Kształt opatentowanej
przywieszki oznaczającej
umożliwia dziecinnie
prostą kontrolę trzech
kryteriów eliminacji
stosowanych dla zawiesi
łańcuchowych (stopień
zużycia średnicy pręta,
wydłużenie wewnętrznej
średnicy ogniwa i wydłużenie przy przeciążeniu).
Na przywieszce można dokumentować
kontrolowane dane.
l Wskaźnik
nagrzewania:
Różowa powłoka proszkowa zmienia swoją kolorystykę w przypadku zastosowania łańcucha w
temperaturze ponad 200 °C. W przypadku
niedopuszczalnego przegrzania do temperatury
ponad 380 °C kolor przybiera barwę głębokiej
czerni i na powierzchni tworzą się małe pęcherzyki.
225 °C
250 °C
275 °C
300 °C
320 °C
350 °C
375 °C
380 °C
l Kolekcja
ogniw nośnych przeznaczonych do każdego rodzaju haków dźwigowych:
Ogniwo łączące łańcuchowe w formie ucha widełkowego połączone jest w sposób ruchomy, ale bez
możliwości jego zgubienia, z odpowiednim pasującym ogniwem nośnym. Wykluczający omyłkową
zamianę przyłącz widełkowy gwarantuje zawsze montaż pasującego do niego łańcucha systemu VIP.
Asortyment jedno- do czterocięgnowy obejmuje rozmiary od najmniejszego rozmiaru ogniwa VBK dla
haków o dużej wytrzymałości przeznaczonych dla urządzeń dźwigowych do haków nr 50 do żurawi
i suwnic b = 250 mm.
uniwersalny skracacz można zamocować na ciągłym cięgnie łańcuchowym w każdym
dowolnym miejscu. Nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy łańcucha i elementy sprzęgowe. Mocny,
sprężynująco ułożyskowany sworzeń zabezpieczający zapobiega samoczynnemu wypięciu się zawieszonego łańcucha w stanie nieobciążonym jak również pod obciążeniem. Idealne podparcie łańcucha dzięki kieszeni o kształcie ogniwa, wskutek czego nie dochodzi do zmniejszenia nośności – zgodnie z DIN 5692.
l Opatentowany
widełkowe VIP-Cobra / Haki oczkowe VIP-Cobra:
W przypadku tych haków usunięto słabe punkty tradycyjnych haków. Nie ma wystającego czubka haka!
Kuta, wykonana z ulepszonej cieplnie stali zapadka bezpieczeństwa zatrzaskuje się na czubku haka, co
chroni przed bocznym skrzywieniem. Trzykrotnie skręcona nierdzewna sprężyna z podwójnym ramieniem,
o długiej żywotności. Pogrubiony czubek haka na wypadek niefachowego zastosowania. Po obydwóch
stronach obrobione, wygładzone krawędzie chronią łańcuchy przed ścieraniem się przy ciągnięciu zawiesi
łańcuchowych. Punkty znacznikowe służą jako miara kontrolna dla rozwarcia gardzieli.
l Haki
®
-
system minimodułowy,
łańcuch
4 mm!
4
widełkowe VIP samozamykające
Sprawdzone, nadzwyczaj wytrzymałe wykonanie. Hak zamyka się automatycznie przy podnoszeniu
ciężaru. Można otworzyć jedynie przez uruchomienie dźwigni odblokowującej, która znajduje się na
zewnątrz haka i jest odpowiednio chroniona. Nie ma wystającego czubka haka. Duże rozwarcie gardzieli
haka F.
l Haki
skracające VIP – zgodnie z DIN 5692.
Nie redukuje nośności nominalnej, rozszerzony czubek haka zapobiega niefachowemu zastosowaniu np.
niewłaściwemu zawieszeniu łańcucha. Łańcuch idealnie przylega do dna haka dzięki odpowiednim zabezpieczeniom. Odgięcie otworu do wprowadzania łańcucha zapobiega jego wypadnięciu.
l Unikat
na skalę światową: system modułowy VIP, łańcuch 4 mm.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
l Haki
Jakość VIP –
„Made in Germany”
Przykłady
zastosowania
– VIP –
Einsatz
+Punkt
®
MAXI
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
®
5
ARGUMENTY BEZ KOŃCA...
Udokumentowanie jakości
W regularnych odstępach wybity
jest numer produkcyjny i numer
partii. Ta możliwość identyfikacji
gwarantuje bezbłędne udokumentowanie danych produkcyjnych
i kontrolnych, także po upływie
10 lat. Ręczymy za naszą jakość
VIP.
Opatentowany wskaźnik
przegrzania
Specjalna fluoryzująca powłoka
proszkowa w kolorze różowym
zmienia w sposób trwały swoją
kolorystykę pod działaniem
wyższych temperatur.
Kolor głębokiej czerni sygnalizuje
zastosowanie łańcucha w temperaturze wynoszącej ponad 380 °C.
Zabronione jest użytkowanie
zawiesi w temperaturze powyżej
380 °C. Patrz str. 7.
Łańcuchy VIP dostosowane są co
do swojej konstrukcji geometrycznej oraz swoich tolerancji do
wyższej klasy jakości.
Na życzenie istnieje możliwość
naniesienia specjalnej powłoki antykorozyjnej Corrud®DS, która jest
około dwudziestokrotnie odporniejsza na rdzę niż ocynkowanie
galwaniczne.
6
Klasa jakości 10-VIP
Stanowi konsekwentny, kolejny
etap rozwojowy sprawdzonego
od 30 lat systemu modułowego
firmy RUD o klasie jakości 8.
Poszczególne litery symbolu VIP
oznaczają: V = wykluczający
omyłkową zamianę/w języku niemieck-im: verwechslungsfrei/;
i = w /w języku niemieckim: in/;
P = kolor różowy bądź wytłoczenie
/w języku niemieckim: pink lub
Prägung/.
P
-VI
10
Kla
sa
j
ak
o
ści
VIP
45 kN
a
as
Kl
i8
śc
ko
ja
15 kN
11 kN
nośność WLL
wyższa do 30%
Klasa jakości 8
zerwaniu, naturalna czerń ^ 25%,
powłoka różowa ^ 20%. Niewra­
żliwa na działanie karbu i niewra­
żliwa na kruchość wodorową tak
jak klasa jakości 8. Badanie na
zginanie według przepisów normy
DIN EN 818-2, uginanie min f = 0,8
x d – wartości są znacznie przekraczane. Stosunek naprężenia
nośnego : naprężenia przy badaniu produkcyjnym : naprężenia
niszczącego wynosi 1 : 2,5 : 4.
Dzięki opracowanej przez firmę
RUD specjalnej metodzie obróbki
cieplnej dynamiczne zawiesia
łańcuchowe VIP firmy RUD są
bardziej odporne na zewnętrzne
ścieranie mechaniczne i uszko­
dzenia. Efektem jest dłuższy okres
użytkowania łańcucha VIP.
Od 18 mm
zawsze o
jedną
grubość
znamio­nową
cieńszy.
Do 50 %
lżejszy.
Przykład: Ø 6Wydłużenie przy zerwaniu
> 20%
przy powierzchni
wykończonej
Łańcuchy i elementy VIP o wysokiej jakości posiadają ochronę
powierzchni typu Duplex. Dzięki
dwuskładnikowemu systemowi
obróbki powierzchni tj. obróbka
wstępna + powlekanie proszkowe
w kolorze różowym uzyskuje się o
wiele lepszą ochronę powierzchni
niż w przypadku normalnego
galwanicznego ocynkowania.
Dynamiczny system modułowy
VIP oraz łańcuchy VIP wykraczają
w zakresie swojej dynamicznej
wy-trzymałości poza wartości standardowe. Minimalna ilość cykli
zmian obciążenia wynosi ponad
20.000.
Obciążenie maksymalne wynosi
w przypadku elementów VIP
1,5-krotność nośności VIP.
Prostą kontrolę stanu łańcucha pod
kątem kwalifikacji go do wymiany
(zużycie i wydłużenie względne)
można wykonać przy pomocy
opatentowanej przywieszki oznaczającej VIP (patrz str. 8 i 40).
Wyższa nośność: do 30% więcej
niż dla najwyższej dotychczas
klasy jakości 8.
Materiał CrNiMo-stal szlachetna,
specjalnie ulepszona cieplnie, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, minimalne wydłużenie przy
Ø 16
10 t
klasa
jakości 8
Ø 18
10 t
Zawiesia łańcuchowe i elementy
VIP firmy RUD zostały skonstruowane zgodnie z DIN EN
818 i 1677 jako posiadające
wytrzymałość na obciążenie
dynamiczne co najmniej 20000
zmian obciążenia.
BG* zaleca: W przypadku
występowania wyższych obciążeń
dynamicznych (praca ciągła) należy
zmniejszyć nośność, lub stosować
zawiesia o większej średnicy.
BR* = Stowarzyszenie Przedsiębiorców Niemieckich ds. Ubezpieczeń.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
10 lub 8 S
Przetestowany przez branżową
organizację przedsiębiorstw BG
Łańcuch oznaczony jest znakiem
H1 w niewielkich odstępach.
Znak H1 przyznawany jest przez
właściwą branżową organizację
przedsiębiorstw BG i oznacza firmę
RUD. Symbol 8 S lub 10 oznacza
klasę jakości 10.
60 kN
VIP
Oznaczenie znakiem VIP –
czytelne i wyraźne na każdym
ogniwie łańcucha
Łańcuchy oznaczone znakiem
VIP wykonane zostały w swojej
szerokości wewnętrznej (wymiar
W1) z zawężonymi tolerancjami,
poza tym z zasady są powleczone fluoryzującą farbą w kolorze
różowym. W połączeniu z oznaczonymi
znakiem VIP elementami w kolorze różowym, których przyłącz
widełkowy jest jak najdokładniej
dopasowany, uzyskuje się
wykluczające omyłkową zamianę
zawiesie łańcuchowe.
®
Wykluczający omyłkową zamianę
„co do koloru różowego”
Wykluczający omyłkową zamianę
„co do tłoczenia”
Zawiesia łańcuchowe
Wykluczający omyłkową zamianę
„co do koloru różowego
+ tłoczenia”
W nowej linii VIP kontynuowany
jest sprawdzony od dziesięcioleci
system widełkowy firmy RUD.
Dzięki dopasowaniu wymiarów i
kolorystyki (łańcuchy i elementy VIP
w kolorze różowym) wymuszone
zostają wykluczające omyłkową
zamianę przyporządkowanie i
montaż łańcuchów VIP o prawidłowej grubości nominalnej.
Rozwarcie widełkowe „X” zapobiega przyłączeniu grubszego łańcucha VIP. Łańcuchy ostemplowane
znakiem VIP wykonane zostały w
swojej wewnętrznej szerokości
(wymiar W1) z zaostrzonymi
tolerancjami. Sworzeń łączący-Ø„wymiar Y” zapobiegają przyłączeniu cieńszego o kolejną grubość
łańcucha.
Rezultat:
Łańcuchy i elementy VIP o takiej
samej nośności montuje się ze sobą
w sposób wykluczający omyłkową
zamianę.
VIP Montaż modułowy
wykluczający
omyłkową zamianę
Przykład
zastosowania
VIP
Uwaga:
Łańcuchy VIP 8S lub 10 wolno
łączyć jedynie z elementami
wyposażenia VIP 8S lub 10.
Firma RUD nie przejmuje odpowiedzialności za łańcuchy VIP
i elementy VIP, które zostały
zestawione z produktami firm
trzecich.
Przestrzegać instrukcji obsługi
bądź informacji dla użytkownika!
Stosować jedynie oryginalne
części zamienne VIP!
Y
W1
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Zawiesi łańcuchowych o klasie
jakości 10 nie wolno stosować
razem z łańcuchami i elementami
różnych producentów o klasie
jakości 10.
Nie zezwala się na zestawianie
ze sobą zawiesi o klasie jakości
8 z elementami, które w rozpoznawalny sposób należą do klasy
jakości 10!
X
Pomysł firmy RUD: Sworzeń łączący kolejnego
mniejszego rozmiaru wypada.
MAXI
VIP Wskaźnik
przegrzania
Patent
europejski
EP 677681
225 °C
250 °C
275 °C
300 °C
Specjalna fluoryzująca powłoka
proszkowa VIP sygnalizuje w trwały
sposób maksymalną temperaturę,
w jakiej łańcuch VIP został zastosowany.
+Punkt
Montaż
Branżowa organizacja BG
nakazuje:
Szczelina tulejki rozprężnej musi
być skierowana do przodu, tak aby
była widoczna! Tulejkę rozprężną
stosować jedynie jeden raz!
Einsatz
320 °C
350 °C
375 °C
380 °C
W przypadku zabronionego zastosowania w temperaturze powyżej
380 °C łańcuch zmienia swoją
kolorystykę z koloru różowego na
głęboką czerń (początek tworzenia
się pęcherzyków). Należy wymienić
łańcuchy VIP lub też przekazać je
do producenta w celu doprowadzenia do stanu używalności.
7
!
ć
ś
o
w
o
N
Kontrola i dokumentowanie nie sprawiają żadnych trudności!
8
RUD-ID-POINT®
RUD-ID-EASY-CHECK®
RUD-ID-NET®
Oznaczanie elementów składowych przy
pomocy RUD-ID-POINT® (chip RFID) daje
możliwość jednoznacznego przyporządkowania ich dzięki numerowi identyfikacyjnemu.
Czytniki RUD-ID-EASY-CHECK® odczytują
numer identyfikacyjny z RUD-ID-POINT® i
transmitują go do aplikacji RUD-ID-NET®
(oprogramowanie) bądź też według
wyboru do komputerów PC w Państwa
firmie celem zastosowania go w odpowiednich programach (np. WordPad,
MS Word, MS Excel, SAP) itd.
Posiadająca możliwość rozszerzenia
aplikacja (oprogramowanie) RUD-ID-NET®
pomaga Państwu w zarządzaniu używanymi w Waszej firmie elementami składowymi i dokumentowaniu ich.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Obecnie zawiesia mogą być
identyfikowane, rejestrowane
i zarządzane w sposób bezdotykowy, bez błędu i szybko.
➡
Jednakże dzięki technice RFID
(Radio-Frequenz-Identifikation)
te pochłaniające czas procedury
i ogromne góry papierów
odchodzą do przeszłości.
Nowoczesna cyfrowa era dokumentowania i zarządzania urządzeniami pomocniczymi wchodzi
tym samym w nową szczytową
fazę.
➡
Przepisy nakazują regularną
kontrolę wszystkich zawiesi, co
pochłania jeszcze obecnie dużo
czasu i wysiłku, często też podczas kontroli są popełniane
błędy.
Einsatz
+Punkt
Jedyny w swoim rodzaju, ekskluzywny RUD-ID-POINT® dobrze spełnia
swoja rolę przy zastosowaniu w trudnych warunkach. Można go
stosować w temperaturze od -80 °C do +270 °C, posiada dużą odporność na uderzenia, wodę, zabrudzenia; zamontowanie chipu RFID nie
wpływa ujemnie na cechy i wytrzymałość elementów składowych.
RUD-ID-Points
®
8 mm
4 mm
50 mm
nr zamówienia: 7998881
nr zamówienia:
7902580
nr zamówienia: 7901288
RUD-ID-EASY-CHECK
®
nr zamówienia: 7901000
RUD-ID-POINT® 8 mm lub 4 mm:
Transponder wciskany ( w części metalowe), nie ma potrzeby
stosowania kleju lub żywicy.
Wielkość: Ø 8 mm x 3,25 mm, Ø 4 mm x 3,5 mm.
Sposób montowania chipów RFID w nawierconych otworach w
elementach do podnoszenia lub transportu jest opatentowany.
RUD-ID-TAG®
Wzmocniona metalowa przywieszka zakręcana do łańcuchów,
złączek i zawiesi linowych.
Wielkość: 50 mm x 32 mm x 6 mm.
Czytniki RUD-ID-EASY-CHECK® są kompatybilne z RUD-ID-Points®
jak również z powszechnie stosowanymi transponderami wysokiej
częstotliwości/chipami (ISO 15693). Transmisja numeru identyfikacyjnego
odbywa się za pośrednictwem USB lub bluetooth i numer może być
przekazywany do aplikacji RUD-ID-NET® (oprogramowanie) firmy RUD
jak również do prawie wszystkich programów pakietu Office (np.
WordPad, MS Word, MS Excel, Open Office), także do SAP lub innych
programów.
RUD-ID-EASY-CHECK®
Czytnik USB do odczytywania numeru identyfikacyjnego RUD-ID-Point®.
nr zamówienia: 7901524 (Bluetooth)
RUD-ID-NET
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
®
RUD-ID-DISPLAY-CHECK®
Czytnik bluetooth odczytuje unikalny numer identyfikacyjny
RUD-ID-Point® pokazuje go na zintegrowanym display’u LCD i transmituje go na odległość do 15 m do laptopa.
Aplikacja (oprogramowanie) RUD-ID-NET® ułatwia procedury.
Ten program internetowy wspomaga pracę serwisu kontrolnego:
 Nieskomplikowana cyfrowa analiza, zarządzanie danymi produktu,
sprawozdaniami z kontroli jak również dokumentami (skuteczne
i wydajne przeprowadzanie kontroli, automatyczne przypominanie
o terminie kontroli nakazanych przepisami ustawowymi, automatyczne sprawozdania z kontroli).
 Możliwość uzyskania drogą cyfrową aktualnych informacji
o produkcie i dokumentów (np. certyfikaty) z dostępem
do portalu internetowego firmy RUD.
 Oprogramowanie posiada możliwości rozszerzenia dla różnych
urządzeń podlegających obowiązkowi kontroli (np. pomosty robocze,
bramy przesuwane itp.)
9
MAXI
!
Nowość
Łańcuch z
prętów
okrągłych
o klasie
jakości
10-VIP
Grubość nominalna d mm Ø
Podziałka P
mm
4 6 8101316202228
1218243039 48 60 66 84
Szerokość wewnętrzna 5.2 7.810.4 13 17 21 26 28.636.4
W1 bi min. mm
Nośność WLL
t
P
Zawiesia łańcuchowe
0.631.52.54.06.7 10 16 20 31.5
Obciążenie próbne 15.7
37.5
62.5100166250395500772
MPF min. kN
Siła zrywająca
BF min. kN
25 601001602654006308001240
Waga kg/m
W1
®
0.360.85 1.5 2.4 4.0 6.0 9.5 12.3 18.6
Powierzchnia: podwójna ochrona Duplex = obróbka wstępna + powlekanie proszkowe w kolorze różowym
Nr zamówienia 7984399 7100477710047871004797100480 71004817983689 7100482 7900670
Powierzchnia:
Nr zamówienia
d
Corrud-DS-black
7987349 79875917986226
Wydłużenie przy zerwaniu:A min.: naturalny czarny ^ 25% różowy ^ 20%
Oznaczenie: Oznaczenie VIP na każdym ogniwie łańcucha, numer produkcyjny i znak atestu branżowej
organizacji przedsiębiorstw BG H1.
Tylna strona
Przednia strona
Sprawdzenie stopnia zużycia grubości nominalnej
pręta z podaniem min Ø
(–10% dm)
Grubość nominalna
łańcucha Ø
Ilość cięgien zawiesia
(wielocięgnowe)
un
rüf
eP
hst
näc
Miejsce
na numer
identy­
fikacyjny
4/1
1
13/
/17
6
5/1
Wybicie daty
następnej
kontroli
g:
Przywieszka
(cecha)
oznaczająca
VIP wraz ze
zintegrowanym spraw­
dzianem
Patent
europejski
EP 610 611
/18
Nośność VIP z podaniem kąta nachylenia
Sprawdzenie wewnętrznej średnicy ogniwa
Powiększenie wewnętrznej średnicy ogniwa
wskutek zużycia grubości nominalnej
Sprawdzenie średnicy pręta /
stopień zużycia Ø /
10
Sprawdzenie wydłużenia plastycznego wskutek przeciążenia
Sprawdzenie wydłużenia
plastycznego wskutek
przeciążenia
Sprawdzenie wydłużenia wewnętrznej średnicy ogniwa wskutek
zużycia grubości nominalnej
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Nośność VIP
(jedno cięgno)
zawiesie
jednocięgnowe
zawiesie dwucięgnowe
zawiesie trzyi czterocięgnowe
®
zawiesie
bezkońcowe
Zawiesia łańcuchowe
pętla łańcuchowa
bezkoń­
cowa na
zaciąg
Wielkość nominalna łańcucha
w mm
Klasa jakości
10-VIP –
tabela
nośności w t
Einsatz
+Punkt
dla jedno- i wielocięgnowych zawiesi łańcu współczynnik obciążenia1
1.4
1
2.1
1.5
1.6 chowych dla różnych
kątów rozwarcia i
Ø 4
0.63
0.88 0.631.320.951
przy symetrycznym
6
1.5
2.1
1.5
3.15
2.25
2.4
obciążeniu cięgien.
8
2.5
3.5
2.5
5.25
3.75
4
10
4.0
5.6 4.08.46.0
6.4
13
6.7 9.5 6.7 14 1010.6
Ø 4 mm
patrz
str. 31
16
10
14 102115
16
20
16
22.4 1633.624
25.6
m
22
20
28 2042*30
32
patrz
Ø 28 m
kąt rozwarcia – b
! Nowość
28
0°
0–45°
31.5 45
> 45–60°
31.5
0–45°
> 45–60°
–
67** 47.5**50
W przypadku niesymetrycznego obciążenia należy
zmniejszyć wartości dla nośności o 50%.
Patrz CD-ROM
* W połączeniu z minitrawersą do 56t (patrz str. 28). **jedynie jako 2 x zawiesie dwucięgnowe
Pętla łańcuchowa
Zastosowanie na zaciąg
Wielkość nominalna łańcucha
w mm
zawiesie pojedyncze
zawiesie podwójne
Zastrzega się możliwość
zmian technicznych!
współczynnik obciążenia
Ø 4
6
8
10
13
16
20
22
28
!
Nowość
Temperatura
°C
zawiesie podwójne
»MAXI«
str.
32/33
Przy zastosowaniu na
zaciąg należy zmniejszyć nośność o 20%.
Uwzględniono 20%
redukcji w przypadku
pętli łańcuchowej
(ostre krawędzie) jak
również w przypadku
zastosowania za
zaciąg.
zawiesie
pojedyncze
0–45° > 45–60°
0–45° > 45–60°
0°
0–45°
> 45–60°
1.10.8 1.71.2 0.81.1 0.8
0.69
0.5
1.1
0.75
0.5
0.69
0.5
1.651.2 2.551.8 1.21.65 1.2
2.75
2
4.25
3
2
2.75
2
4.43.2 6.84.8 3.24.4 3.2
7.55.311.2 8 5.3 7.5 5.3
11 8 1712 8 11 8
17.612.8 27.219.2 12.817.6 12.8
2216 3424 1622 16
35.5 25 53**37.5** 25 35.5 25
W przypadku niesymetrycznego obciążenia należy
zmniejszyć wartości dla nośności w podany poniżej sposób:
**jedynie jako
2 x zawiesie
dwucięgnowe
Jeżeli zawiesia łańcuchów używane są w temperaturach powyżej 200 °C
(patrz str. 7), to należy obniżyć dopuszczalną nośność.
Nośność w % przy temperaturze łańcuchów wynoszącej
– 40° do + 200 °Cponad 200° do 300 °Cponad 300° do 380 °C
100%90%60%
11
MAXI
®
A
Ogniwo nośne VBK 1 z założonym na stałe, poruszającym się we wszystkie strony uchem widełkowym - VRG
-, co wymusza przyłączenie łańcucha o odpowiedniej
Ø i przyłączenie odpowiedniej ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym
sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie
zamontowane.
B
C
Zawiesia łańcuchowe
T
Ogniwo nośne
jednocięgnowe
VIP VBK 1
przeznaczone
Możliwość dostawy
także w wersji jako
ogniwo końcowe (VB 1-)
(bez przywieszki
oznaczającej VIP)
dla mniejszych
haków
Wymiary odpowiadają
wymiarom ogniwa pośredniego
kształtu B zgodnie z DIN 5688.
Wystarczające do zawieszenia
do mniejszych haków na
urządzeniach dźwigowych.
Łańcuch Nośność t
6 1.5
8 2.5
10 4
13 6.7
16*
10
20*
16
22*
20
28**
31.5
Ogniwo nośne
jednocięgnowe
VIP VAK 1
przeznaczone
Oznaczenie
VBK 1 – 6 (VB 1 – 6)
VBK 1 – 8 (VB 1 – 8)
VBK 1 – 10 (VB 1 – 10)
VBK 1 – 13 (VB 1 – 13)
VBK 1 – 16 (VB 1 – 16)
VBK 1 – 20 (VB 1 – 20)
VBK 1 – 22 (VB 1 – 22)
–
(VB 1 – 28)
A
Ogniwo nośne VAK 1 z założonym na stałe, poruszającym się we wszystkie strony uchem widełkowym - VRG -,
co wymusza przyłączenie łańcucha o odpowiedniej
Ø i przyłączenie odpowiedniej ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym
sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie
zamontowane.
Wymiary odpowiadają wymiarom ogniwa nośnego
kształtu A zgodnie z DIN 5688.
Możliwość zastosowania ogniwa nośnego VAK 1
do haków dźwigowych aż do nr DIN 15401 - haki
pojedyncze.
B
T
C
dla
standardowych
haków
dźwigowych
np. DIN 15401
A B C Tkg/szt. Numer zamówienia
13
25 54 82
0.5
71 00 675 (71 00 220)
16
34 70 107
0.7
71 00 676 (71 00 221)
18
40 85 131
1.1
71 00 677 (71 00 222)
22
50 115 174
2.0
71 00 678 (71 00 223)
26
65 140 211
3.3
71 00 679 (71 00 224)
32
75 170 264
7.6
71 04 092 (71 04 093)
36 110 200 294
9.0
71 00 680 (71 02 060)
62 130150215 13.7
– **(79 00 641)**
Wielkość: 6 – nr 2.5
10 – nr 5
16 – nr 8
22 – nr 25
8 – nr 2.5
13 – nr 6
20 – nr 25
Łańcuch
6
8
10
13
16*
20*
22*
28**
Nośność t
1.5
2.5
4
6.7
10
16
20
31.5
Oznaczenie
VAK 1 – 6 (VA 1 – 6)
VAK 1 – 8 (VA 1 – 8)
VAK 1 – 10 (VA 1 – 10)
VAK 1 – 13 (VA 1 – 13)
VAK 1 – 16 (VA 1 – 16)
VAK 1 – 20 (VA 1 – 20)
VAK 1 – 22 (VA 1 – 22)
VAK 1 – 28 –
A
13
16
18
22
26
40
45
100
B
60
60
75
90
100
180
180
250
C Tkg/szt.
Numer zamówienia
110 138
0.6
71 00 681
(71 00 237)
110 147
0.9
71 00 682
(71 00 238)
135 181
1.4
71 00 683
(71 00 239)
160 218
2.4
71 00 684
(71 00 240)
180 250
3.7
71 00 685
(71 00 241)
340 434 14.7
71 04 089
(71 04 090)
340 434 16.5
71 00 686
(71 02 092)
280360 64.3**79 00 642**
*Uwaga: Ogniwa nośne wielkości 13/16/20/22 ze specjalną przywieszką oznaczającą (patrz. str. 14).
Przy ogniwach nośnych 13/16/20/22 dołącza się dodatkowo przywieszkę sprawdzającą!
**Patrz strony MAXI 32/33
12
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Możliwość dostawy także w wersji jako ogniwo
końcowe (VA 1-) (bez przywieszki oznaczającej)
®
Zawiesia łańcuchowe
B
190
A
B
250
T
B
140
C
Ogniwo nośne VSAK 1 z założonym
na stałe, poruszającym się we wszystkie strony uchem widełkowym - VRG
-, co wymusza przyłączenie łańcucha
o odpowiedniej Ø i przyłączenie
odpowiedniej ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek
zabezpieczający są wstępnie zamontowane.
Dzięki większemu dopasowaniu
wewnętrznej szerokości »B« ogniwa
VSAK zmniejsza się ilość przypadków
niedopuszczalnego zastosowania
i zmniej-sza się zużycie na haku
dźwigowym. Oszczędza się w ten
sposób na kosztownym zawiesiu
pośrednim dla ponadwymiarowych
haków dźwigowych.
VSAK – wymiar B = 140 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do VSAK – wymiar B = 190 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do VSAK – wymiar B = 250 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do OznaczenieA
BCTkg/szt.Numer zamówienia
VSAK 1 – 6/140
18
140
260
342
1.7
71 00 687
VSAK 1 – 8/140
22
140
260
367
3.1
71 00 688
VSAK 1 – 10/140
26
140
260
391
4.4
71 00 689
VSAK 1 – 13/140
32
140
260
433
7.6
71 00 690
VSAK 1 – 16/140
32
140
260
471
8.1
71 00 691
Łańcuch
Nośność t
8 2.5
10 4
13 6.7
16*
10
OznaczenieA
BCTkg/szt.Numer zamówienia
VSAK 1 – 8/190
22
190
350
457
4.0
71 00 692
VSAK 1 – 10/190
26
190
350
481
6.0
71 00 693
VSAK 1 – 13/190
32
190
350
523
9.9
71 00 694
VSAK 1 – 16/190
36
190
350
560
13.5
71 00 695
Łańcuch
Nośność t
10 4
13 6.7
16*
10
20*
16
22*
20
OznaczenieA
BCTkg/szt.Numer zamówienia
VSAK 1 – 10/250
36
250
460
590
12
71 00 696
VSAK 1 – 13/250
36
250
460
634
13
71 00 697
VSAK 1 – 16/250
40
250
460
670
14
71 00 698
VSAK 1 – 20/250
45
250
460
724
25
71 04 100
VSAK 1 – 22/250
51
250
460
754
33
71 00 699
MAXI
Specjalne
ogniwo
nośne jednocięgnowe
VIP PP-X-B –
lekka
konstrukcja
Pasuje do uniwersalnego krętlika
PowerPoint strona 27 lub dla
punktów mocujących PowerPoint-B.
Przy montażu należy zwrócić
uwagę na prawidłowość moco­
wania.
Łańcuch Nośność t Oznaczenie
4
6
8
10
13
16
0.63 PP 0.63t - B
1.5
PP 1.5t - B
2.5
PP 2.5t - B
4
PP 4t - B
6.7PP-VIP Ø 13-B
10 PP-VIP Ø 16-B
A
9
11
13
16
21
24
B
C
D
35 65 4
35 65 6
40 75 8
45 95 10
60 130 13
65 140 16
+Punkt
nr 16 DIN 15401
nr 32 DIN 15401
nr 50 DIN 15401
Łańcuch
Nośność t
6 1.5
8 2.5
10 4
13 6.7
16*
10
Kute matrycowo specjalne ogniwo
(w kolorze różowym) przeznaczone
dla mniejszych haków, nadzwyczaj
lekka konstrukcja – znajdujące się
pośrodku spłaszczenie odpowiada
danej średnicy łańcucha.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Specjalne
ogniwo
nośne jedno­
cięgnowe
VIP VSAK 1
Einsatz
Numer
R1 kg/szt. zamówienia
15 0.1 79 89 531
15 0.14 85 02 173
18 0.2 85 02 174
20 0.32 85 02 175
25 1.02 85 02 176
28 1.4 85 02 177
13
®
A
Ogniwo nośne VBK 2 z dwoma założonymi na stałe,
poruszającymi się we wszystkie strony uchami
widełkowymi - VRG -, co wymusza przyłączenie
łańcucha o odpowiedniej Ø i przyłączenie odpowiedniej ilości cięgien. Przywieszka oznaczająca ze
zintegrowanym sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający
są wstępnie zamontowane.
B
C
Zawiesia łańcuchowe
T
Ogniwo nośne
dwucięgnowe
VIP VBK 2
przeznaczone
dla
mniejszych
haków
Wymiary odpowiadają
wymiarom ogniwa pośredniego
kształtu B zgodnie z DIN 5688.
Wystarczające do zawieszenia
do mniejszych haków na
urządzeniach dźwigowych.
Łańcuch
Nośność t
6* 2.1/1.5
8* 3.5/2.5
10* 5.6/4.0
13* 9.5/6.7
16*
14/10
20* 22.4/16
22* 28/20
A
Oznaczenie
VBK 2 – 6
VBK 2 – 8
VBK 2 – 10
VBK 2 – 13
VBK 2 – 16
VBK 2 – 20
VBK 2 – 22
A
13
16
18
22
26
32
36
C
Ogniwo nośne
dwucięgnowe
VIP VAK 2
przeznaczone
T
Wymiary odpowiadają wymiarom ogniwa nośnego
kształtu A zgodnie z DIN 5688.
Możliwość zastosowania do haków dźwigowych aż do
nr zgodnie z DIN 15401, haki pojedyncze.
Łańcuch
Nośność t
6* 2.1/1.5
8* 3.5/2.5
10* 5.6/4.0
13* 9.5/6.7
16*
14/10
20* 22.4/16
22* 28/20
28**
45/31.5
**Patrz strony MAXI 32/33
Oznaczenie
VAK 2 – 6
VAK 2 – 8
VAK 2 – 10
VAK 2 – 13
VAK 2 – 16
VAK 2 – 20
VAK 2 – 22
VAK 2 – 28
A
13
18
22
26
32
40
45
100
B
60
75
90
100
110
180
180
250
C
110
135
160
180
200
340
340
280
T
138
172
206
238
270
434
434
360
8 – nr 5
13 – nr 8
20 – nr 25
kg/szt. Numer zamówienia
0.7
71 00 706
1.4
71 00 707
2.3
71 00 708
3.9
71 00 709
6.6
71 00 710
16
71 04 095
20
71 00 711
64.3
79 00 642
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Wielkość: 6 – nr 2.5
10 – nr 6
16 – nr 10
22 – nr 25
14
kg/szt. Numer zamówienia
0.5
71 00 700
0.9
71 00 701
1.4
71 00 702
2.7
71 00 703
4.4
71 00 704
11
71 04 097
13.7
71 00 705
Ogniwo nośne VAK 2 z dwoma założonymi na stałe,
poruszającymi się we wszystkie strony uchami
widełkowymi - VRG -, co wymusza przyłączenie
łańcucha o odpowiedniej Ø i przyłączenie odpowiedniej ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym
sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie
zamontowane.
B
dla
standardowych
haków
dźwigowych
B
C
T
25 54 82
34 70
107
40 85
131
50
115
174
65
140
211
75
170
264
110
200
294
®
Zawiesia łańcuchowe
B
140
B
190
A
T
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie zamontowane.
B
250
C
Ogniwo nośne VSAK 2 z dwoma
założonymi na stałe, poruszającymi
się we wszystkie strony uchami
widełkowymi - VRG -, co wymusza
przyłączenie łańcucha o odpowiedniej Ø i przyłączenie odpowiedniej
ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze
zintegrowanym sprawdzianem.
Specjalne
ogniwo
nośne
dwucięgnowe
VIP VSAK 2
Einsatz
+Punkt
Dzięki większemu zestopniowaniu wewnętrznej szerokości »B« ogniwa VSAK zmniejsza się ilość przypadków
niedopuszczalnego zastosowania (Przepisy dotyczące zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom UVV 18.4)
i zmniejsza się zużycie na haku dźwigowym. Oszczędza się w ten sposób na kosztownym zawiesiu pośrednim
dla ponadwymiarowych haków dźwigowych.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
VSAK – wymiar B = 140 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do nr 16 DIN 15401
VSAK – wymiar B = 190 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do nr 32 DIN 15401
VSAK – wymiar B = 250 możliwość zastosowania do haków pojedynczych aż do nr 50 DIN 15401
Łańcuch
Nośność t
6* 2.1/1.5
8* 3.5/2.5
10* 5.6/4.0
13* 9.5/6.7
16*
14/10
Oznaczenie
VSAK 2 – 6/140
VSAK 2 – 8/140
VSAK 2 – 10/140
VSAK 2 – 13/140
VSAK 2 – 16/140
A
18
22
26
32
32
B
140
140
140
140
140
C
260
260
260
260
260
T
342
367
391
433
471
kg/szt. Numer zamówienia
2.3
79 94 070
3.5
79 94 071
5.2
79 94 072
9.2
79 94 073
12.5
79 94 074
Łańcuch
Nośność t
8* 3.5/2.5
10* 5.6/4.0
13* 9.5/6.7
16*
14/10
Oznaczenie
VSAK 2 – 8/190
VSAK 2 – 10/190
VSAK 2 – 13/190
VSAK 2 – 16/190
A
22
26
32
36
B
190
190
190
190
C
350
350
350
350
T
457
481
523
560
kg/szt. Numer zamówienia
4.3
79 94 075
6.5
79 94 076
10.6
79 94 077
15.6
79 94 078
Łańcuch
Nośność t
10* 5.6/4.0
13* 9.5/6.7
16*
14/10
20*
22.4/16
22*
28/20
Oznaczenie
VSAK 2 – 10/250
VSAK 2 – 13/250
VSAK 2 – 16/250
VSAK 2 – 20/250
VSAK 2 – 22/250
A
36
36
40
45
51
B
250
250
250
250
250
C
460
460
460
460
460
T
591
634
671
724
754
kg/szt. Numer zamówienia
12.8
79 94 079
14.9
79 94 080
20.5
79 94 081
32.5
79 94 083
43
79 94 084
MAXI
*Uwaga: Ogniwa nośne wielkości 13/16/20/22 ze specjalną przywieszką oznaczającą (patrz. str. 16).
Przy ogniwach nośnych 13/16/20/22 dołącza się dodatkowo przywieszkę sprawdzającą!
15
®
A
Ogniwo nośne VAK 4 z czterema założonymi na
stałe, poruszającymi się we wszystkie strony uchami
widełkowymi - VRG -, co wymusza przyłączenie
łańcucha o odpowiedniej Ø i przyłączenie
odpowiedniej ilości cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym
sprawdzianem.
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie
zamontowane.
B
Zawiesia łańcuchowe
C
Ogniwo
nośne
czterocięgnowe
VIP VAK 4
T
Wymiary odpowiadają wymiarom ogniwa
pośredniego kształtu A, ogniw pośrednich kształtu B
zgodnie z DIN 5688.
Możliwość zastosowania do haków dźwigowych aż
do nr zgodnie z DIN 15401.
Wielkość: 6 – nr 5
10 – nr 8
16 – nr 16
22 – nr 32
Łańcuch
Nośność t
6* 3.1/2.2
8* 5.2/3.7
10* 8.4/6.0
13* 14/10
16*
21/15
20* 33.6/24
22* 42/30
Oznaczenie
VAK 4 – 6
VAK 4 – 8
VAK 4 – 10
VAK 4 – 13
VAK 4 – 16
VAK 4 – 20
VAK 4 – 22
A
18
22
26
32
36
51
51
B
75
90
100
110
140
190
190
C
135
160
180
200
260
350
350
T
217
268
311
373
470
614
644
8 – nr 6
13 – nr 10
20 – nr 32
kg/szt. Numer zamówienia
1.5
71 00 742
2.8
71 00 743
4.6
71 00 744
8.3
71 00 745
13.7
71 00 746
39
71 04 181
42
71 00 747
*Uwaga: Ogniwa nośne wielkości 13/16/20/22 ze specjalną przywieszką oznaczającą (patrz. str. 16).
Przy ogniwach nośnych 13/16/20/22 dołącza się dodatkowo przywieszkę sprawdzającą!
Trzycięgnowe ogniwa nośne VAK 3 i VSAK 3 mają taki sam numer zamówienia
jak ogniwa nośne czterocięgnowe. Nie magazynuje się ich osobno.
Przywieszka oznaczająca VIP
Do łańcucha
Ø 13/16/20/22/28 mm
80
Numer zamówienia
79 89 739
VKPL
*Przywieszka- próbnik do sprawdzania łańcucha o
Ø 13mm/16mm/20mm/22mm
Łańcuch
Oznaczenie
Numer zamówienia
13
VKPL-13
71 00 667
16
VKPL-16
71 00 672
20
VKPL-20
71 04 045
22
VKPL-22
71 01 832
28
MAXI-Tester-28
79 00 709
*Dołączona osobno do każdego ogniwa nośnego tych
wielkości!
16
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
80
Części
zamienne VIP
VKZA
®
Ogniwo nośne VSAK 4 z
założonymi na stałe, poruszającymi
się we wszystkie strony uchami
widełkowymi - VRG -, co wymusza
przyłą-czenie łańcucha o odpowiedniej Ø
i przyłączenie odpowiedniej ilości
cięgien.
Przywieszka oznaczająca ze zintegrowanym sprawdzianem.
B
190
B
250
T
A
C
Zawiesia łańcuchowe
B
140
Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie zamontowane.
Przyporządkowanie haków
dźwigowych patrz str. 13.
Łańcuch
Nośność t
6* 3.1/2.2
8* 5.2/3.7
10* 8.4/6.0
Oznaczenie
VSAK 4 – 6/140
VSAK 4 – 8/140
VSAK 4 – 10/140
A
22
26
32
B
140
140
140
C
260
260
260
T
342
367
391
kg/szt. Numer zamówienia
3.3
71 00 748
5.0
71 00 749
7.9
71 00 750
Łańcuch
Nośność t
6* 3.1/2.2
8* 5.2/3.7
10* 8.4/6.0
13*
14/10
Oznaczenie
VSAK 4 – 6/190
VSAK 4 – 8/190
VSAK 4 – 10/190
VSAK 4 – 13/190
A
22
26
32
36
B
190
190
190
190
C
350
350
350
350
T
432
457
481
523
kg/szt. Numer zamówienia
3.6
71 00 751
5.5
71 00 752
9.2
71 00 753
13.5
71 00 754
Łańcuch
Nośność t
10* 8.4/6.0
13* 14/10
16*
21/15
20*
33.6/24
22*
42/30
Oznaczenie
VSAK 4 – 10/250
VSAK 4 – 13/250
VSAK 4 – 16/250
VSAK 4 – 20/250
VSAK 4 – 22/250
A
36
40
51
54
56
B
C
T
kg/szt. Numer zamówienia
250
460
591
14.8
71 00 755
250
460
634
20.4
71 00 756
250
460
671
34.5
71 00 757
250 460 75445.5 **79 93 210
250
460
763
53.6
**79 93 211
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
**z przyłączem VVS
*Uwaga: Ogniwa nośne wielkości 13/16/20/22 ze specjalną przywieszką
oznaczającą (patrz. str. 16). Przy ogniwach nośnych 13/16/20/22
dołącza się dodatkowo przywieszkę sprawdzającą!
Przywieszka oznaczająca VIP ze zintegrowanym
sprawdzianem
Łańcuch Oznaczenie
Numer zamówienia
4
VKZA-4
79 87 054
6
VKZA-6
71 00 804
8
VKZA-8
71 00 805
10
VKZA-10
71 00 806
13
VKZA-13
71 00 807
10
l
Średnica nominalna łańcucha
Sworzeń łączący VG z tulejką rozprężną
zabezpieczającą
Łańcuch Oznaczenie
Numer zamówienia
4
VG-4/tulejka rozprężna 4 79 84 300/51 299
6
VG-6/tulejka rozprężna 6 71 01 594/59 289
8
VG-8/tulejka rozprężna 8 71 01 595/57 490
10 VG-10/tulejka rozprężna 10 71 01 596/59 021
13 VG-13/tulejka rozprężna 13 71 01 597/59 022
16 VG-16/tulejka rozprężna 16 71 01 598/59 023
20 VG-20/tulejka rozprężna 20 71 02 717/59 386
22 VG-22/tulejka rozprężna 22 71 01 599/59 387
28 VG-28/tulejka rozprężna 28 79 00 708/63 416
Specjalne
ogniwo
nośne
czterocię­
gnowe
VIP VSAK 4
Einsatz
+Punkt
MAXI
Części
zamienne
VIP VKZA
VG/SP
17
®
A
Wersja nadzwyczaj mocna, jeszcze raz ulepszona.
Nie ma wystającego czubka haka.
Kuta, wykonana z ulepszonej cieplnie stali zapadka
bezpieczeństwa zatrzaskuje się na czubku haka, co
chroni przed bocznym skrzywieniem.
Trzykrotnie skręcona nierdzewna sprężyna
dwuramienna.
Pogrubiony czubek haka na wypadek niefachowego
zastosowania.
Po obydwóch stronach obrobione, wygładzone
krawędzie.
B
T
Punkty znacznikowe służące jako
miara kontrolna
dla rozwarcia
gardzieli!
*
znaczniki zużycia,
wskazujące bez
potrzeby wykonywania pomiarów,
że hak jest w stanie
kwalifikującym
go do wymiany.
D
*l l l Opatentowane
G
C
ŁańcuchNośność t Oznaczenie
6
1.5VCGH 6
8
2.5VCGH 8
10
4.0
VCGH 10
13
6.7
VCGH 13
16
10.0 VCGH 16
20
16.0 VCGH 20
22
20.0 VCGH 22
28
31.5 VCGH 28
Haki oczkowe
VIP Cobra
z zabezpieczeniem
VCÖH
Fmax. = odstęp
punktów
znacznikowych
A
A
B
C
D
F F max. G
T
kg/szt. Nr zamówienia
3822162025457276 0.4 71 00 498
5028202830529597 0.9 71 00 499
60
36
26
36
35
65 118 108
1.5
71 00 500
76
46
30
37
40
73 135 126
2.7
71 00 501
83
56
36
49
48
87 161 152
4.3
71 00 502
112 68
50
69
63 114 218 195
10.0
71 03 385
117 78
50
74
63 114 223 198
11.5
71 01 603
150 101 69
88
90 155 295 275
26.4
79 00 638
H
F
T
B
D
*
E
G
Łańcuch Nośność t Oznaczenie
4
0.63 VCÖH 4
6
1.5 VCÖH 6
8
2.5
VCÖH 8
10
4.0
VCÖH 10
13
6.7
VCÖH 13
16
10
VCÖH 16
18
C
Do zawiesia linowego, zawiesia łańcuchowego VIP z
krętlikiem, zestawu PowerPoint (patrz str. 29)
Wersja nadzwyczaj mocna, kompaktowa z powłoką
proszkową w kolorze różowym.
Nie ma wystającego czubka haka.
Kuta, wykonana z ulepszonej cieplnie stali zapadka
bezpieczeństwa zatrzaskuje się na czubku haka, co
chroni przed bocznym skrzywieniem.
Trzykrotnie skręcona nierdzewna sprężyna
dwuramienna.
Pogrubiony czubek haka na wypadek niefachowego
zastosowania.
Po obydwóch stronach obrobione, wygładzone
krawędzie.
Punkty
znacznikowe
służące jako
miara kontrolna
dla rozwarcia
gardzieli!
Fmax. = odstęp
punktów
znacznikowych
patrz przy VCGH
A
B
C
D
E
F
G
H
T kg/szt. Nr zamówienia
18 18
12 13 14 18
52
8
75 0.14
85 02 323
2422 16222425 7311980.5 85 02 203
32 28
20 28 31 30
95 13 126 0.8
85 02 142
38 36
26 36 39 35
118 17 150 1.6
85 02 145
48 45
30 37 48 40 135 21 170 2.9
85 02 204
63 56
36 49 58 48 161 27 208 4.2
85 02 146
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Haki
widełkowe
VIP Cobra
z zabezpieczeniem VCGH
F
Zawiesia łańcuchowe
®
Zwane są także hakami odlewniczymi lub kontenerowymi. Posiadają o wiele większe rozwarcie gardzieli niż
VCGH, lecz nie mają elementu zabezpieczającego.
Wolno stosować je jedynie tam, gdzie nie jest możliwe
niezamierzone wypięcie haka.
D
E
Zawiesia łańcuchowe
Punkty znacznikowe służące jako miara kontrolna dla
rozwarcia gardzieli!
Fmax. = odstęp punktów znacznikowych
Ł ańcuchNośność t Oznaczenie
6
1.5 VWH 6
8
2.5 VWH 8
10
4.0 VWH 10
13
6.7 VWH 13
16
10.0 VWH 16
20*
16
VWH 20
22*
20
VWH 22
+Punkt
A
T
Einsatz
B
Mocny przekrój (wymiar C/G) wytrzymały na działanie
większych sił gnących.
Ochrona łańcucha i krawędzie wygładzone wymiar „E”.
Kompletnie wstępnie zmontowane wraz ze sworzniem
łączącym i tulejkami rozprężnymi.
Haki VIP
z szeroką
gardzielą
VWH
F
Nie nadają się do transportu nad osobami.
Podczas używania haków z szeroka gardzielą należy
zachować szczególną ostrożność bądź też przed ich zastosowaniem należy dokonać oceny ryzyka.
G
C
A
B
C
D
E
F F max. G
T
kg/szt. Nr zamówienia
302218302250632287 0.5
71 00 210
4029264029648130115 0.9
71 00 211
4637305036769637130 1.7
71 00 212
51453764469011551168 3.0
71 00 213
6456407556100
12958190 5.7
71 00 214
96 80 73 102 80 136 183 80 277
15.1
79 98 157
96 80 73 102 80 136 183 80 277
15.1
79 98 158
*Nowość, zoptymalizowany ciężar dzięki technologii szkieletowej, z opatentowanymi znacznikami zużycia.
Zestaw składa się z kutej zapadki bezpieczeństwa,
trzykrotnie skręconej nierdzewnej sprężyny dwuramiennej oraz kołka zabezpieczającego. Możliwość
dostawy jedynie w postaci kompletnego zestawu.
Możliwy prosty montaż/demontaż przy pomocy
młotka i przebijaka.
Zestaw
naprawczy
dla VCGH
MAXI
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Należy stosować
jedynie oryginalne
części zamienne
RUD!
Łańcuch
4
6
8
10
13
16
20
22
28
Oznaczenie
Si-Set VMH-4
Si-Set VCGH-6
Si-Set VCGH-8
Si-Set VCGH-10
Si-Set VCGH-13
Si-Set VCGH-16
Si-Set VCGH-20
Si-Set VCGH-22
Si-Set VCGH-28
kg/szt. Nr zamówienia
0.04
79 87 901
0.04
71 00 299
0.07
71 00 300
0.09
71 00 301
0.15
71 00 302
0.24
71 00 303
0.40
71 01 604
0.40
71 01 604
1.6
79 00 640
Można używać także
do RUD-GSH klasy
jakości 8!
19
®
l kompletny
z oryginalnym
łożyskiem kulkowym Demag
l wykonany z ulepszonej
cieplnie stali specjalnej o dużej
wytrzymałości
l przetestowany zgodnie
z EN 1677
l dostosowany do jednocięgnowych zbloczy hakowych i dwucięgnowych zbloczy dolnych
l dostosowany do wszystkich
widełkowych elementów systemu modułowego firmy RUD
Zawiesia łańcuchowe
Adapter
krętlikowy
do
urządzenia
dźwigowego
HWA
Przyłącz
widełkowy
do urządzeń
dźwigowych
Demag
*
Przykłady zastosowania:
*z
ogniwem
VB
*z
VCGH
do urządzeń dźwigowych Demag DK i DC
Oznaczenie
Nośność Przyłącz kg/szt.
Nr
t
widełkowy zamówienia
HWA 6 DK 400
DC 1+2 do 250 kg
0.4 6
0.15 7985570
HWA 6 DK 800
DC 5 do 500 kg
0.8 6
0.30 7985571
HWA 8 DK 800
DC 5 do 500 kg
0.8 8
0.40 7985572
HWA 8 DK 1250
DC 10+20 do 1000 kg 1.25 8
0.55 7985573
HWA 10 DK 2500 DC 20** 1000-2000 kg 2.5
10
0.90 7985574
HWA 13 DK 5000
5.0
13
1.3 7985575
*z
VVGSCH
do urządzeń dźwigowych Demag PK
Oznaczenie
Nośność
Nr
kg zamówienia
HWA 6 PK ( 1) 250
51 287
HWA 6 PK ( 2) 500
51 288
HWA 8 PK ( 2)
500
51 293
HWA 8 PK ( 5)
1000
51 294
HWA 10 PK (10)
2000
51 295
**jedynie w połączeniu ze zbloczami dolnymi firmy Demag
Haki VIP
VBMH
do mat
stalowych
Dzięki spłaszczeniu haka ułatwione jest poziome
wprowadzenie haka do mat stalowych. Z
bezpośrednim przyłączem łańcuchowym w postaci zintegrowanego, ułożyskowanego krętlika.
Transportować należy jedynie pakiety mat powiązane
w wiązki.
Nie obwiązywać!
T
Nie nadaje się do transportu nad osobami.
Podczas używania haków do mat stalowych należy
zachować szczególną ostrożność bądź też przed ich
zastosowaniem należy dokonać oceny ryzyka.
Łańcuch Nośność t
8
2.5
10
4.0
20
Oznaczenie
VBMHWA – 8
VBMHWA –10
A
35
35
B
18
18
C
61
61
T
381
381
kg/szt. 2.5
2.5
Nr zamówienia
79 91 478
79 89 017
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
A
C
B
®
l Zoptymalizowany
ciężar haka dzięki innowacyjnej
konstrukcji szkieletowej
l Ergonomiczna
wytrzymała zapadka blokująca, łatwa
w obsłudze, posiada powierzchnię antypoślizgową –
nie ma ryzyka przygniecenia ręki.
B
A
Zawiesia łańcuchowe
l Odpowiednie
wyprofilowanie chroniące pierwsze
ogniwo łańcucha.
l Pogrubiony
czubek haka na wypadek niefachowego
zastosowania.
Automaty­
czne haki
widełkowe
VIP VAGH (S)
T
F
l Znaczniki
pozwalające skontrolować
rozwarcie gardzieli.
Einsatz
+Punkt
ax
Fm
znaczniki zużycia,
wskazujące bez potrzeby
wykonywania pomiarów,
że hak jest do wymiany.
ŁańcuchNośność t
8
2.5
10
4.0
13
6.7
Oznaczenie VAGH (S)-8
VAGH (S)-10
VAGH (S)-13
D
l Opatentowane
C
E
A
40
52
58
B
31
38
48
C
27
30
36
D
29
32
40
ie występuje zmniejszeN
nie nośności VIP.
l Rozszerzony czubek haka
zapobiega niefachowemu zastosowaniu np.
niewłaściwemu zawieszeniu łańcucha.
VVH
ma
VVS
l Idealne przyleganie
60°x.
łańcucha na dnie haka.
l Otwór wprowadzający
o kształcie kątowym
VVH
zabezpiecza przed
łatwym wypadnięciem
łańcucha. Spełnia
wymagania normy
DIN 5692.
l Kompletnie wstępnie
Skrócenie
Zawiesie
zmontowane wraz ze
przy
łańcuchowe
sworzniem łączącym
pomocy
jedno­
i tulejką rozprężną.
VVS
cięgnowe
i VVH
połączone
przy pomocy
VVH
E
97
106
133
F
43
48
61
Fmax
60
66
81
T kg/szt. Nr zamówienia
123 1.0 79 00 046
135 1.5 79 00 047
168 2.9 79 00 048
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
l
Łańcuch Nośność t
6
1.5
8
2.5
10
4.0
13
6.7
16
10.0
20
16.0
22
20.0
B
A
Haki
skracające
VIP VVH
MAXI
T
E
Wykluczone nieprawidłowe
zastosowanie
C
F
D
Oznaczenie A
B
C
D
E
F
T kg/szt. Nr zamówienia
VVH 6
34
18
20
44
7.5
23
53
0.27
79 88 658
VVH 8
38
22
25
54
9.5
33
64
0.35
79 87 319
VVH 10 472831681242800.879 87 320
VVH 13 6036408715471032.279 87 321
VVH 16
75
45
50
108 18.5
57
125
3.5
79 88 669
VVH 20
92
58
63
138
24
76
162
8.4
85 03 630
VVH 22
102
62
69
151
26
83
179 11.0
85 03 631
✕
Możliwe nieprawidłowe
zastosowanie
a!
Uwag
pr
norma
Nowa692 w
DIN 5 towaniu,
przygoracający
hak skRUD spełnia
firmy kie jej
wszystgania!
wyma
21
®
Kolejny etap rozwojowy wypróbowanego od
dziesięcioleci skracacza firmy RUD.
Skracacz wmontowany jest w cięgno łańcucha
w sposób zapobiegający zgubieniu go.
Nie jest potrzebny żaden dodatkowy element
łańcucha.
Można zamontować go w każdym dowolnym
miejscu cięgna łańcucha lub można go przesuwać
po łańcuchu.
Idealne podparcie łańcucha dzięki kieszeni o kształcie
ogniwa, wskutek czego nie dochodzi do zmniejszenia
nośności!
Mocny, sprężynująco ułożyskowany sworzeń
zabezpieczający zapobiega samoczynnemu wypięciu
się zawieszonych łańcuchów w stanie nieobciążonym
jak również pod obciążeniem.
W przypadku, gdy VMVK nie jest zamocowany na
stałe, zamontowany – należy przestrzegać podanej
poniżej „Uwagi”!
G
B2
Zawiesia łańcuchowe
T
Oznaczenie A
B1
B2
T
G
kg/szt.
VMVK 6
VMVK 8
VMVK 10
VMVK 13
VMVK 16
38
46
58
74
91
34
41
50
64
79
40
52
64
86
105
66
88
110
143
176
38
48
60
76
98
0.3
0.55
1.1
2.4
4.4
VMVK –
montaż,
manipulo­
wanie
A
1
Nie obciążać
luźnego
łańcucha
Montaż:
Przeciągnąć luźne cięgno łańcucha
przez szczelinę w kształcie krzyża.
Zawiesić skracacz w przewidzianym
do tego miejscu do szczeliny blokującej i wbić kołek zabezpieczający –
tulejkę rozprężną A .
Dzięki temu uniwersalny skracacz zostaje na stałe zamocowany w cięgnie
łańcucha VIP. Przede wszystkim
zamontować i zabezpieczyć w szczelinie skracającej trzecie ogniwo łańcucha odchodzące od ogniwa nośnego.
Nie obciążać
luźnego
łańcucha
B
3
Manipulowanie:
Wprowadzić przy poluzowanym
łańcuchu wybrane ogniwo łańcucha
z tego cięgna, które ma zostać
obciążone, do kieszeni 1 , wciągnąć
cięgno łańcucha w dół, przy tym
wcisnąć sworzeń zabezpieczający 3 .
Następnie skontrolować blokadę.
Wypięcie następuje w kolejności
odwrotnej, przy wciśniętym równocześnie sworzniu zabezpieczającym 3 .
Nr zamówienia
79 84 072
71 00 760
71 00 761
71 00 762
71 00 763
Uwaga:
W przypadku stosowania VMVK lub
BSEK bez sworznia zabezpieczającego (tulejki rozprężnej) należy zawsze
zwrócić uwagę na to, aby łańcuch był
całkowicie zawieszony w szczelinie
blokującej B !
Przy dociąganiu – podnoszeniu
skróconego łańcucha łańcuch musi
być zawsze całkowicie zawieszony
w szczelinie blokującej!
Wskazówka dla użytkownika:
Tak jest łatwiej na przykład
w przypadku pętli łańcuchowej!
obciążenie
Koniec łańcucha
ma zawsze zwieszać
się w dół
22
obciążenie
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
1.5
2.5
4.0
6.7
10.0
nia
Nośność t
Spełnia wymagania normy pr DIN 5692.
iąże
Łańcuch
6
8
10
13
16
A
obc
B1
nek
pr
norma
Nowa692 w
DIN 5 towaniu,
przygoracający
hak sk UD spełnia
firmy tRkie jej
wszys ania!
wymag
Kie
ru
a!
Uwag
Kierunek obciążenia
Uniwersalny
skracacz
VIP VMVK
EP 0736150
B2
l
l
l
T
Łańcuch
20
22
28
łańcuch spoczywa w ochraniającej go kieszeni
nie dochodzi do zmniejszenia nośności
lekka konstrukcja
Nowość: Mocny, sprężynująco ułożyskowany sworzeń
zabezpieczający zapobiega samoczynnemu wypięciu
się zawieszonych łańcuchów w stanie nieobciążonym
jak również pod obciążeniem.
Spełnia wymagania normy pr DIN 5692.
B1
B1
101
B2
102
T
G
kg/szt.
117
140
–
8.8
VV 22
117
101
102
140
–
8.5
79 94 855
VV 28
150130130170 –
16.9
79 00 643
VV 20
20
31.5
Montaż dla Ø 20 i 22:
zawiesie jednocięgnowe
skracalne – nie do zgubienia
Przykład:
Skracacz
VIP
VV-20/22/28
Einsatz
+Punkt
Uwag
Oznaczenie 16
Zawiesia łańcuchowe
a!
A
Nośność t
®
Dla łańcucha VIP 20, 22 i 28 istnieje możliwość dostawy
jedynie standardowego skracacza o jakości VIP.
A
zawiesie dwucięgnowe
skracalne – nie do zgubienia
VAK 4-22
Nr zamówienia
79 94 856
pr norma
a
w
o
N
92 w
DIN 5o6towaniu, g
przy racający hak skRUD spełnia
firmy kie jej wszystgania!
wyma
zawiesie czterocięgnowe
skracalne – nie do zgubienia
VAK 4-22
3 ogniwa
V 22x66
MAXI
Uwaga:
zamontować
dwucięgnowe VKZA
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Uwaga:
zamontować
jednocięgnowe VKZA
23
®
Opis techniczny elementu szakli patrz przy VV-SCH.
H
Optymalne dopasowanie – maksymalne rozwarcie
gardzieli przy najmniejszych sworzniach szakli.
l Dzięki obrotowym widełkom – przegubowi Kardana
jest w znacznym stopniu niewrażliwa na odginanie.
l
Wykluczająca
omyłkową
zamianę
szakla
widełkowa
VIP VV-GSCH
D
E
T
Zawiesia łańcuchowe
A
B
C
G
Łańcuch Nośność t Oznaczenie
A
B
C
D
E
G
H
T kg/szt. Nr zamówienia
6
1.5 VV-GSCH 617 8 221021402836
0.15
71 02 022
8
2.5 VV-GSCH 82110261232483948
0.26
71 02 023
10
4.0 VV-GSCH 10
2713341635624561
0.65
71 02 024
13
6.7 VV-GSCH 13
3317422041815978
1.35
71 02 025
16
10.0 VV-GSCH 16
38224924499569962.571 02 026
20
16.0 VV-GSCH 20
472760305711988108
3.971 04 284
22
20.0 VV-GSCH 22
533076367213095132
6.771 02 027
Wykluczająca
omyłkową
zamianę
szakla
VIP VV-SCH
D
T
E
SW
A
B
C
G
Wersja opatentowana o wysokiej wytrzymałości ze
zintegrowanym gwintem zabezpieczającym w kabłąku
szakli. Po obydwóch stronach gładkie przyleganie
sworznia w szakli. Sworzeń obracalny. Nie występuje
naprężenie zginające w gwincie, jedynie funkcja
zabezpieczająca. Zmontowana
wstępnie z tulejką rozprężną.
Długotrwałe zabezpieczenie dzięki wbiciu tulejki rozpręż-
nej. Gwint specjalny, co wyklucza omyłkową zamianę z innymi sworzniami szakli! Powierzchnia w kolorze różo-
wym, powlekana proszkowo.
Łańcuch Nośność t Oznaczenie
A
B
C
D
E
G
SW
T kg/szt. Nr zamówienia
6
1.5 VV-SCH 6 14822108361730
0.1
71 00 607
8
2.5 VV-SCH 8 17102612104419360.271 00 608
10
4.0 VV-SCH 1021133416135624490.471 00 609
13
6.7 VV-SCH 1327174220177529630.871 00 610
16
10.0 VV-SCH 1633214924219036731.571 00 611
Kształt zgodny z normą DIN 82 101-C z nakrętką przymocowaną w sposób zapobiegający zgubieniu jej.
Zabezpieczenie sworzniem wtykowym. Powierzchnia
w kolorze różowym, powlekana proszkowo.
B
A
G
Nośność t
14.0
22.4
31.5
24
C
Oznaczenie
A
B
C
D
E
F
G
T kg/szt. Nr zamówienia
VC-SCH 4.042276030292796912.7 79 84 331
VC-SCH 5.0473072363330107
1114.4 79 84 332
VC-SCH 6.0533478393734121
1205.9 79 84 333
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
D
T
E
Szakla VIP
o dużej
wytrzymałości
VC-SCH
®
Przyłącz do VGIL: np. VV GSCH
Ogniwo końcowe VA 1
Zawiesia łańcuchowe
2 ogniwa łańcucha VIP
VV GSCH
L
T1
Zawiesie
izolacyjne
VIP ILG
T2
VGIL
VCGH
Łańcuch Nośność t
6
1.5
8
2.5
10
4.0
13
6.7
16
10.0
Do 1000 V
Zawiesie izolacyjne VIP ILG
Oznaczenie
VGIL-6
VGIL-8
VGIL-10
VGIL-13
VGIL-16
T1
71
91
108
132
166
T2
35
43
47
54
70
L Waga/
Nr zamówienia
kg
zawiesie izolacyjne VIP
357
1.4
79 84 258
431
2.4
79 84 259
517
4.3
79 84 260
632
8.2
79 84 261
760 13.1
79 84 262
+Punkt
Podkładka
izolacyjna
widełkowa
VIP VGIL +
VV GSCH
2 ogniwa łańcucha VIP
VGIL: Podkładka izolacyjna widełkowa
Einsatz
Nr zamówienia
VGIL
79 84 161
79 84 162
79 84 163
79 84 164
79 84 165
Przy spawaniu ciężaru zawieszonego na dźwigu istnieje niebezpieczeństwo przepływu prądu. Nakładka izolacyjna ➞ Izolacja do max 1000 wolt, dzięki specjalnemu ułożyskowaniu z tworzywa sztucznego sworznia szakli widełkowej, max temperatura eksploatacyjna +80 °C. Nośność wytłoczona na podkładce izolacyjnej widełkowej.
Gwarancja równomiernego rozkła-
du ciężaru dzięki rolce z VVGSCH-8.
W elementach stropowych nie dochodzi do przeciążenia i odkształcenia się.
Zawiesie
wyrównujące
„VIP-Krake”
do
elementów
stropowych
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Haki VIP-Cobra firmy RUD posiadają zabezpieczenia, są małe i poręczne, można je stosować w pozycji pionowej i poziomej.
Łańcuch
Nośność t
8/6 5.25
Oznaczenie
VIP-Krake 8 x 5000
Nr zamówienia
Nr zamówienia
kompletny
szakla widełkowa z rolką
79 87 582 79 87 366
25
MAXI
®
VMEG-13
VMAGH (S)-13
F
E
B
A
Zawiesia łańcuchowe
T
ax
Fm
D
B
C
VMEG i VMAGH (S)
Pasują do zgodnych z normą czopów wywrotki; łatwe w obsłudze, zapewniają bezpieczną pracę
Łańcuch Oznaczenie Nośność t A
13
VMEG-13 6.7
37
13
VMAGH (S)-13 6.7
61
VCH-10 t
C
128
36
D
E
20 64
40 137
F
46
50
Fmax T
-
149
81 167
VCH SL-16
kg/szt. Nr zamówienia
2.6
79 02 657
3
79 02 114
VCH-SL 22
C
B
C
A
B
66
37
C
A
B
A
E
E
E
D
D
Haki
kontenerowe
VIP VCH
C
E
D
D
Automatyczn
y hak
widełkowy
VIP do
wywrotek
VMAGH (S)
T
F
Ogniwo VIP
VMEG
przeznaczone
do wywrotki
F
F
°
5
0-4
ania
ow
s
o
t
zas
res
Zak
0°
6
30-
0°-45°
B
F
nia
wa
o
s
o
t
zas
res
k
a
Z
nia
wa
o
s
o
t
zas
res
k
a
Z
0°
6
30-
0°-45°
30°-60°
VCH – 10 t są dostosowane do narożnika kontenera zgodnego z normą ISO.
Przyłączenie stałe przy pomocy VSV lub VVGSCH.
Luźny element służący do zawieszenia haka.
Oznaczenie
Haki VCH-SL firmy RUD nie nadają się do piono-
VCH – 10 t wego podnoszenia. VCH – SL 16 Maksymalny kąt nachyle-
nia 30°, za górny narożnik VCH – 22 kontenera.
26
Nośność t
10.0
10.0
20.0
Dostosowane do narożnika kontenera zgodnego z normą ISO.
Hak kontenerowy posiada opatentowane zabezpieczenie. Nie jest już możliwe wypięcie się podczas podnoszenia z narożni-
ka zgodnego z normą ISO. Bardzo prosta obsługa.
Zakładanie: zamyka się automatycznie w trakcie zakładania.
Zdjęcie: możliwe jedynie po odryglowaniu zabezpieczenia.
Haki VCH-SL firmy RUD nie nadają się do pionowego podnoszenia. Wymagany kąt nachylenia maksymalnie 45° (patrz rysunek).
A
56
18
24
B
70
71
62
C
24
42
48
D
83
40
45
E
76
50
76
30°-60°
VCH-SL 22 t - Dostosowane do narożnika kontenera zgodnego z normą ISO.
Ucho widełkowe przystosowane do łańcu-
cha VIP 22 mm.
Z opatentowaną blokadą zabezpieczającą.
Funkcjonowanie takie jak VCH SL-16.
Wielkość łańcucha VIP można zredukować do 16 mm w przypadku stosowania ucha widełkowego VRG-16.
F
45
47
45
kg/szt.
3
2.5
4.2
Nr zamówienia
51 005
85 03 115
85 02 313
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
30°-60°
30°-60°
l Uniwersalna
złączka o wytrzymałej, mocnej konstrukcji.
l Do kabłąka złączki o dużym otworze (A2) można przyłączać inne elementy np. punkty mocujące, szakle, chwytaki do blach itp. a także łańcuch.
l Zgłoszone do opatentowania: kształt i sposób funkcjonowania złączki.
l Nie jest możliwe zapętlenie się zamontowanego łańcucha.
l Można dowolnie zestawiać ze sobą połówki złączki.
l Nie dochodzi do przesuwania się bądź uszkodzenia stosowanej zazwyczaj sprężyny zabezpieczającej lub tulejki kołka.
l Opatentowane znaczniki zużycia.
®
VVS uniwersalne
Zawiesia łańcuchowe
Złączki
VVS
Einsatz
+Punkt
wiata
ś
z
r
t
s
Mi
dzinie
e
i
z
d
w
ści!
nośno
Oznaczenie
Nośność
w t
A
B
C
D
E
T
Waga
kg/szt.
Nr zamówienia
VVS 6 1.5
18
55
13
11
17
46
0.12
79 01 438
VVS 8 2.5
24
70
18
14
23
61
0.29
79 01 439
VVS 10 4.0
28
88
22
17
27
74
0.57
79 01 440
VVS 13
6.7
34
111
28
23
33
93
1.2
79 01 441
VVS 16
10.0
39
130
33
27
37
108
2.0
79 01 442
VVS 20
16.0
42
154
41
34
41
124
3.7
79 01 443
VVS 22
20.0
48
172
44
37
46
138
4.8
79 01 444
VVS 28
31.5
69
228
58
47
67
189
10.6
79 01 445
Ucho
widełkowe
VIP do
mocowania –
sworzeń
wtykowy
VERG
Uwaga:
Podczas podnoszenia zwojów blach zwój musi być koniecznie odpowiednio zamocowany.
Ucho widełkowe VIP – sworzeń wtykowy nie jest towarem znajdującym się zawsze w magazynie. Wykonywane jest jedynie na życzenie klienta. Należy uwzględnić odpowiedni czas dostawy.
Łańcuch
Nośność t
6 1.5
8 2.5
10 4.0
13 6.7
16 10.0
D
L
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
VERG – jako sworzeń wtykowy daje możliwość zastoso­
wania przy transporcie dużych urządzeń. Stosowane wszędzie tam, gdzie do podnoszenia ciężarów są przygotowane jedynie otwory.
Minimalna Ø D patrz tabela, minimalna długość sworznia L wynosi 2 x D. Maksymalna Ø D = 48 mm.
Średnica otworu = D + 1 mm. Zalecane zastosowanie w połączeniu z rozporą lub trawersą do mocowania pionowego.
Oznaczenie
VERG – 6
VERG – 8
VERG – 10
VERG – 13
VERG – 16
A min.
Dmin
D*
L*
T
17
11
20
Przy składaniu 22
15 26
zamówienia
podać
28
1833
wymiary L i D/
długość
i średnica/ !
36
2442
45
2954
27
MAXI
®
Minitrawersa VIP VW
\ b 0-45°
Łańcuch Nośność t Oznaczenie T1
6
8
10
13
16
20
22
Zawiesia łańcuchowe
2.1
3.5
5.6
9.5
14.0
22.4
28.0
VW-6
VW-8
VW-10
VW-13
VW-16
VW-20
VW-22
T2
B Waga/kg
110 42
150 56
180 70
240 97
300 120
300 123
350 138
15
20
25
30
35
45
50
0.4
1.0
2.2
4.1
8.1
12.4
17.1
Nr zamówienia
79 83 128
79 83 129
79 83 130
79 82 669
79 83 131
79 83 135
79 83 142
Uwaga: Położenie wyrównawcze bądź położenie ukośne trawersy do maks. 10°
T2
Trawersa
VW-6
VW-8
VW-10
VW-13
VW-16
VW-20
VW-22
B
T1
Przyłącz dolny
VV-GSCH 6
VV-GSCH 8
VV-GSCH 10
VV-GSCH 13
VV-GSCH 16
VV-GSCH 20
W przypadku skrócenia
VV-GSCH 22/ VC-SCH 6 + VVS 22
Dwucięgnowe kompletne ogniwo uchylne VIP VWK-2S
VWK-2S
* Zwiększona nośność. W przypadku zastosowania dwóch sztuk zawiesi dwucięgnowych, przy czym jedno zawiesie jest zaopatrzone w ogniwo uchylne (VWK 2S), obydwa są zawieszone na haku dźwigu, można liczyć się przy symetrycznym rozłożeniu ciężaru, przy kącie wynoszącym do 45° z tym, że 4 cięgna łańcucha będą cięgnami nośnymi (BGR 500).
L2
L1
VV-SCH
max. 10°
VV-GSCH
Przyłącz górny
VV-SCH 8
VV-SCH 10
VV-SCH 13
VV-SCH 16
VC-SCH 4.0
VC-SCH 5.0
VC-SCH 6.0
Zastosowanie:
*Zwiększona nośność
*0 – 45°
dla czterocięgnowego
= 2 x dwucięgnowe
Ł ańcuch
6
8
10
13
16
20
22
Nośność t
4.2
7.0
11.2
19.0
28.0
45.0
56.0
L1
224
288
354
428
507
682
726
L2
138
172
206
238
270
434
434
Ogniwo VA
13x60x110
18x75x135
22x90x160
26x100x180
32x110x200
40x180x340
45x180x340
Nr zamóWaga/kg wienia
1.5
2.8
6.8
10.7
20.2
35.3
50
79 84 334
79 84 335
79 84 336
79 84 337
79 84 338
79 84 339
79 84 340
VWK-2S składa się z, bądź nr zamówienia obejmuje: 1 x ogniwo VIP A, 1 x szakla VIP, 1 x minitrawersa VIP, 2 x szakla widełkowa VIP. Osobno należy ustalić i zamówić potrzebną ilość łańcucha i zawiesie dwucięgnowe VIP.
Wskazówka dotycząca zastosowania: Idealne w połączeniu z uniwersalnym skracaczem VIP w każdym cięgnie łańcucha.
Zawiesie czterocięgnowe VIP 10 mm nośność
°
ks.45
ma
8.400 kg
Zawiesie czterocięgnowe VIP 10 mm składające się z 2 x dwucięgno- wego z 1 x minitrawersą, cztery cięgna nośne, nośność
0-45° =
28
11.200 kg
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
0-45° =
®
Zawiesia łańcuchowe
Einsatz
T
Haki oczkowe Cobra patrz str. 18
Ogniwa specjalne patrz str. 13
Smax
VIP krętlik
uniwersalny
PP UW-PP –
opatento­wany –
+Punkt
Dla obydwóch wersji obowiązuje zasada:
Wskazówki BGR stanowią: Zawiesia łańcuchowe nie mogą być w trakcie pracy poskręcane. Zastosowanie krętlika UW-PP auto-
matycznie zapobiega skręceniu łańcucha. Zastosowanie łożyska kulkowego umożliwia obracanie także pod obciążeniem!
Nie nadaje się do pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem.
Specjalny: Krętlik uniwersalny PowerPoint!
Opatentowane wykonanie widełek!
Dzięki temu przyłącz uniwersalny – możliwość wszechstronnego obciążenia – jak najmniej kombinacji.
Należy montować jedynie łańcuchy VIP i moduły dopuszczone przez firmę RUD.
1. Hak oczkowy Cobra VIP VCÖH patrz str. 18
2. Ogniwo B dla PowerPoint PP-(nośność)-B patrz str. 13.
Wskazówka: Sposób montażu wyklucza omyłkową zamianę. Przy montażu 1 + 2 należy zwrócić uwagę na prawidłowe przyporządkowanie nośności!
Łańcuch Nośność t Oznaczenie
4
0.63
UW-PP-4
6
1.5
UW-PP-6
8
2.5
UW-PP-8
10
4.0
UW-PP-10
13
6.7
UW-PP-13
16
10.0
UW-PP-16
20
16.0
VWA-20
22
20.0
VWA-22
A
34
38
52
66
80
86
100
102
(T)
(A)
B
4.8
7.0
9.1
11.0
14.4
17.6
21
23
C
13
16
20
26
30
37
25
28
T
51
71
86
106
131
141
147
147
A
17
23
28
36
45
58
62
B
30
40
50
64
75
92
102
C
37
50
60
75
92
118
124
D
16
22
26
32
40
52
52
E
8
10
13
17
20
28
32
T
28
37
46
58
74
94
94
kg/szt.
0.07
0.2
0.3
0.7
1.1
3.1
3.5
Nr
zamówienia
71 00 469
71 00 470
71 00 471
71 00 472
71 00 473
71 03 384
71 01 611
kg/szt.
0.24
0.41
1.0
2.0
3.7
4.9
6.7
6.8
C
Nr zamówienia
79 90 878
79 90 879
79 90 880
79 90 881
79 90 882
79 92 861
79 90 723
71 00 634
E
D
Kompletnie wstępnie zmontowane wraz ze sworzniem łączącym
i tulejką rozprężną.
Ozna-
czenie
VRG 6
VRG 8
VRG 10
VRG 13
VRG 16
VRG 20
VRG 22
Smax
1.0
3.5
5.2
4.6
5.2
6.8
-
-
MAXI
Ucho
widełkowe
VIP VRG
T
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Jako pojedynczy element służący do przyłączania elementów innych do ogniw widełkowych, kołnierzy i tym podobnych.
Łańcuch Nośność
t
6
1.5
8
2.5
10
4.0
13
6.7
16
10.0
20
16.0
22
20.0
C
B
Specjalny : VWA
Bolec w ogniwie pośrednim pozwala zamontować wszystkie elementy widełkowe w sposób wykluczający omyłkową zamianę. Dzięki odpowiedniemu uszczelnieniu niewrażliwy na zabrudzenia. Nie obciążać w sposób powodujący odginanie. Zamontować VWA w taki sposób, aby przy zastosowaniu nie mogło dojść do wygięcia na rozpórce adaptera.
Adapter
krętlikowy
VIP VWA
B
A
29
®
Zawiesia łańcuchowe
➀
➁
➂
f
VIP
Zestaw do
kontroli
przeciążenia
VCG
y
Jedynoim
w swaju!
rodz
nom.
Ogniwo kontrolne
➃
Ogniwo kontrolne VCG
Łańcuch Nośność Wymiar Wartość t
zadana
(mm)
VCG – 6
1.5
4
VCG – 8
2.5
6
VCG –10
4
7
VCG –13 6.7
10
VCG –16 10
11
VCG –20
16
12
VCG –22
20
16
Waga/
kg
0.06
0.10
0.20
0.40
0.70
1.10
1.90
Nr
zamówienia
79 87 623
79 87 046
79 87 626
79 88 245
79 89 743
79 92 549
79 92 551
➀ złącza ogniwowego VVS
(patrz str. 27)
Prosty montaż przy pomocy młotka (wykluczający omyłkową zamianę przyłącz łańcucha)
➁ ogniwa kontrolnego
VCG Z rozpórkami wskaźnikowymi,
szerokość szczeliny kalibrowana
(zadana wartość.......mm)
➂ łańcucha VIP,
3 ogniwa
(patrz str. 10)
Dodatkowy element zabezpieczający przyłączony jako element równoległy
➃ złącza ogniwowego VVS (patrz str. 27)
Prosty montaż przy pomocy młotka (wykluczający omyłkową zamianę przyłącz łańcucha)
Kontrola przeciążenia VCG (zestaw)
Grubość Nośność
Poszczególne
Długość Waga/
nominalna
t
elementy
zabudowy kg
łańcucha mm
f (mm)
6
1.5
115
0.3
8
2.5
151
0.5
VVS, 10
4
198
1.2
VCG
Łańcuch
13
6.7
232
2.1
z 3 ogniw
16
10
291
4.5
VVS
20
16
345
8.8
22
20
382
12.1
Natychmiastowe optyczne wskazanie w przypadku wystąpienia przeciążenia – przy pomocy specjalnie kalibrowanego ogniwa kontrolnego RUD VCG.
siła N
Wskazówka
dotycząca
zastosowania
Natychmiastowe optyczne wskazanie w przypadku wystąpienia przeciążenia – przy pomocy specjalnie kalibrowanego ogniwa kontrolnego RUD VCG. Zamontowany w sposób stacjonarny, jednak istnieje możliwość łatwej wymiany dzięki złączu ogniwowemu
VVS – składa się ze:
nośność
cha
cu
terystyk
a ł
ań
1,8-krotna
nośność
charak
obciążenie kontrolne
gn
ao
styk
ery
akt
o
lneg
ntro
ko
iwa
r
cha
Jeżeli doszło do przeciążenia, a obydwie rozpórki wskaźnikowe jeszcze się ze sobą nie zetknęły (szerokość szczeliny > 0,5 mm), to użytkownik może zamontować nowe ogniwo kontrolne. Jeżeli wskazywane w ten sposób przypadki przeciążenia będą się powtarzały, to należy zastosować mocniejszy łańcuch. Jeżeli rozpórki wskaźnikowe zetknęły się ze sobą lub nawet nasuwają się na siebie, to łańcuch należy wycofać z eksploatacji i skontrolować według przepisów BGR 500.
ogniwo kontrolne
Dopuszczalna nośność nie została przekroczona!
Kalibrowana szerokość szczeliny odpowiada zadanej wartości wymiaru.
30
Cięgno łańcucha jest przeciążone!
Wyraźnie jest to widoczne na rozpórce wskaźnikowej. Szerokość
szczeliny zmniejsza się wraz z rosnącym obciążeniem. W przypadku zamknięcia się rozpórek mamy do czynienia z przekroczeniem nośności o 80 – 100%!
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
wydłużenie mm
UNIKAT NA SKALĘ ŚWIATOWĄ –
pierwszy i jedyny system modułowy 4 mm!
System mini-modułowy przeznaczony do małych ciężarów do 1320 kg!
Zawiesie łańcuchowe VIP, nieskracalne
VAK 1/2
®
VAK 3/4
B
B
A
A
T
T
Einsatz
L
Ogniwo
nośne
VIP VAK 1/2
+Punkt
Ogniwo
nośne
VIP VAK 3/4
Łańcuch Nośność t
4
0.63
1.32
4
Oznaczenie
VAK 1/2 – 4
VAK 3/4 – 4
A
9
10
B
30
35
T
55
106
Waga/kg
0.1
0.3
Zawiesie łańcuchowe VIP, skracalne
VML-2
Nr zamówienia
79 84 445
79 84 447
Skracalne
miniogniwo
nośne
VIP VML-2 –
opatentowane
VML-4
B
B
A
Skracalne
miniogniwo
nośne
VIP VML-4
T
T
A
Łańcuch Nośność t
4
0.88/0.63
4
1.32/0.95
Oznaczenie
VML 2 – 4
VML 4 – 4
VMH-4
A
10
10
B
30
35
T
66
150
Waga/kg
0.26
0.85
Nr zamówienia
79 84 478
79 84 479
Minihak
VIP VMH-4
VMKS
D
H
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
*
Łańcuch Nośność t
4
0.63
4
0.63
4
0.63
Oznaczenie
VMH – 4
VMKS – 4
VEA – 4
T
A
T
M
W
VEA-4
B
MW
18
–
–
A
–
30
–
B
–
14
–
T
56
42
–
D
–
10
–
H
13
–
–
Waga/kg
0.12
0.12
0.05
MAXI
VIP –
Ogranicznik
końcowy
VEA-4!
Miniszakla
sprzęgowa
VIP VMKS
Nr zamówienia
79 84 439
79 85 243
79 90 215
31
MAXI - Zawiesia do najcięższych ładunków
n Bezpieczne podnoszenie ciężkich ładunków
n Możliwość regulacji długości, wytrzymałe na ostre krawędzie
n Możliwość podzielenia zawiesia (ciężar), ale z blokadą
Łańcuch 28 x 84 klasa 100
Ładunki do 126 t
Długość cięgien można regulować ręcznie
VIP>MAXI< 1/2-28, dla zawiesia 1-lub 2-cięgnowego ze zintegrowanym przyłczem łańcuchowym dla haków do rozmiaru 50, z wytłoczoną nośnośią
Skracacz VIP>MAXI< VV 28, idealne podparcie łańcucha dzięki kieszeni o kształcie ogniwa, sprężynująco ułożyskowany sworzeń zabezpieczający zapobiega samoczynnemu wypięciu się zawieszonych łańcuchów.
L**
VIP>MAXI< łańcuch z prętów okrągłych 28 x 84, klasa jakósci 10, nadzwyczai wytrzymały i odporny na zużycie, zastępuje łańcuch 32 klasy jakósci 8, powlekany proszkowo w kolorze różowym.
VIP>MAXI<VCGH-28, sprawdzony hak widełkowy Cobra.
VIP>MAXI< ogniwo końcowe VB-28, np. dla szakli VC-SCH-6.
**L= maksymalna długość użytkowa – Ostatnie ogniwo łańcucha
założone do kieszeni o kształcie ogniwa VV-28.
VV-28
p
T
T
T
A
q
q
p
q
VVS-28
q
q
q
A
p
p
b
q
p
D
p
q
A
q
A
E
q
q
p
p
q
q
D
B
q
q
p
p
B
ØA
Si-Set VCGH-28
VRBS-Fix 31.5 t
VWBG 31.5 (40) t M72
T
*VLE-28
Regulacja długości VIP
p
T
VKZA 1S-28
z opisem
lub bez
q
p
p
p
T = Länge zu
A = Länge offen
B = Hub
D
q
p
q
VC-SCH-6
T
B
B
D
q
A
C
p
q
p
T
p
q
q
q
T
VIP-DOMINATOR 28 (34)
p
q
q
VIP-28 x 84-pink
p
q
p
p
q
B
q
p
D
p
q
q
q
VIP-28 x 84-dsl
T
C
C
T
p
VCGH-28
A
p
p
q
p
q
q
VB-28
B
VBK-1/2-28
q
A
p
B
VIP >MAXI< G2-V2-VCGH/VB-28 x L
p
VAK
1/2-28
q
VIP >MAXI< G1-V1-VCGH-28 x L
p
q
Łańcuch
28 x 84
VIP
Oznaczenie
Nośność t
A
B
C
D
E
T
Ciężar w kg
Nr zamówienia
VAK-1/2-28
VBK-1/2-28 (okrągły)
VB-28
VV-28
VCGH-28
VIP-28 x 84-dsl
VIP-28 x 84-pink
VIP-Dominator 28 (34)
VC-SCH-6
VVS-28
VKZA-1S-28
VLE-28
VWBG 31,5 (40) t M72
VRBS-Fix 31.5 t
Si-Set-VCGH-28
31.5/45/63
31.5/45/63
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
-
31.5
31.5 (40)
31.5
-
100
60
62
150
90
-
-
-
53
69
-
650
46
160
165
250
190
130
-
88
36,4
36,4
119
-
228
-
172
-
42
90
280
265
150
-
-
-
-
40
-
-
-
138
-
-
-
208
-
-
-
-
28
28
-
39
47
-
120
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
-
-
-
366
-
360
322
209
170
275
84
84
126
120
189
-
478
338
202
-
64.3
35
13.7
16.9
26.4
18.6/m
18.6/m
4.1
5.9
10.6
0.18
44
29.9
18.4
1.6
7900642
8504022
7900641
7900643
7900638
7900671
7900670
58917
7984333
7901445
7901149
7900772
7900097
7999302
7900640
Wskazówka: VWBG możliwe do M150, także z gwintem calowym i w długościach specjalnych.
32
Wersja 4 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Szczegóły patrz osobny prospekt VIP-MAXI
Tabela nośności dla
VIP
28 x 84
Dla symetrycznych obciążeń
p
q
b
Einsatz
+Punkt
kąt rozwarcia
\b
0°
0°
0-45°
>45-60°
0-7°
>7-45°
0-45°
współczynnik
obciążenia
1
2
1.4
1
4
2.8
2,1
31.5
63
45
31.5
126
88
67
nośność
nośność w tonach [t]
!
!
!
!
p
q
b
MAXI
kąt rozwarcia
\b
0-7°
>7-45° >45-60°
0-7°
>7-45°
0-7°
>7-45°
0-7°
współczynnik
obciążenia
2
1.4
1
4
2.8
4
2.8
2
nośność
63*
45*
31.5*
126*
88*
126*
88*
63*
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
nośność w tonach [t]
Ważne wskazówki:
n W przypadku niesymetrycznego obciążenia należy zmniejszyć wartości nośności o 50% podanej wartości!
!
Przy obracaniu należy zapewnić, aby ciężary nie uległy niebezpiecznym przesunięciom lub nie spadły.
n*
Zawiesia cięgnowe lub o obwodzie zamkniętym: W przypadku średnicy sworzni lub szakli wynoszącej > 3 x t (250 mm) można przyjąć nośności zawiesia dwucięgnowego. Przy ostrych krawędziach należy zmniejszyć nośność o 20%.
33
®
Rozpora stała VIP VSRS
Prosimy podawać przy składaniu zamówienia długość użytkową L rozpory!
Możliwość dostawy rozpory także z łańcuchowym elementem noś-
nym. Prosimy podawać przy składaniu zamówienia wersję ogniwa nośnego i żądany kąt rozwarcia b!
Zawiesia łańcuchowe
Rozpora
stała
VIP VSRS
przyłączenie
przy pomocy
VVS
w przypadku wersji: 6 do 13
Rozpory VIP nie znajdują się stale na magazynie, wykonywane są jedynie na życzenie klienta.
Należy uwzględnić odpowiedni czas dostawy.
Powierzchnia:
Długość użytkowa L do 2500 mm: powlekana proszkowo w kolorze różowym.
Długość użytkowa L ponad 2500 mm: lakierowana na żółto.
przyłączenie
VV-GSCH
w przypadku wersji: 16 do 22
możliwa długość
Oznaczenie
użytkowa L
VSRS-6 500 – 4000 mm
VSRS-8 500 – 5000 mm
VSRS-10 500 – 5000 mm
VSRS-13
1000 – 5000 mm
VSRS-16
1000 – 5000 mm
VSRS-20
1000 – 5000 mm
VSRS-22
1000 – 5000 mm
Nośność kg
Podpora T
0 – 45°
45 – 60°
kg/szt.
190 2100 1500
240 3500 2500
320 5600 4000
350 9500 6700
250
14000
10000
285
22400
16000
290
28000
20000
w zależności od
długości użytkowej L
do łańcucha
6
8
10
13
16
20
22
Nr
zamówienia
86 00 110
86 00 111
86 00 112
86 00 113
86 00 114
86 00 115
86 00 116
Punkty mocujące
PP-PowerPoint!
34
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Alternatywnie:
®
Rozpora przestawna VIP VSRV
Prosimy podawać przy składaniu zamówienia długość użytkową L maks. rozpory!
Możliwość dostawy rozpory przestawnej także z łańcuchowym elementem nośnym. Prosimy podawać przy składaniu zamówienia wersję ogniwa nośnego i żądany kąt rozwarcia b!
Zawiesia łańcuchowe
przyłączenie
przy pomocy
VVS 1/2
Rozpory VIP nie znajdują się stale na magazynie, wykonywane są jedynie na życzenie klienta.
Należy uwzględnić odpowiedni czas dostawy.
Powierzchnia:
powlekana proszkowo w kolorze różowym.
Rozpora VIP
przestawna/
o regulowanej
długości/
VSRV
Einsatz
+Punkt
w przypadku wersji 6 do 13
Lmin zależy od Lmax i wielkości nominalnej!
przyłączenie
VV-GSCH
w przypadku wersji 16 do 22
Oznaczenie
VSRV-6
VSRV-8
VSRV-10
VSRV-13
VSRV-16
VSRV-20
VSRV-22
możliwa długość użytkowa Lmaks.
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
1500 – 4000 mm
Nośność kg
Podpora
T
% b 45° b 45 – 60°
kg/szt.
200 2100 1500
250 3500 2500
330 5600 4000
360 9500 6700
250
14000
10000
285
22400
16000
290
28000
20000
w zależności od długości użytkowej L
do
łańcucha
6
8
10
13
16
20
22
Nr zamówienia
86 00 120
86 00 121
86 00 122
86 00 123
86 00 124
86 00 125
86 00 126
MAXI
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Łańcuchowa
osłona
krawędzi
RSK
System RSK firmy RUD – wykonanie z wytrzymałego na ciężkie warunki, mocnego na krawędziach poliuretanu
Osłona krawędzi jest elastyczna we wszystkich kierunkach. Można ją prze-
suwać ręką po łańcuchu. Równomierne rozłożenie ciężaru dzięki dopasowaniu kształtu osłony do łańcucha. Możliwa jest dostawa osłony o maksymalnej długości wynoszącej 2 m.
Ł ańcuch Oznaczenie
6
RSK – 6 8
RSK – 8 10 RSK – 10
13 RSK – 13
*
A
27
33
38
50
B
27
33
38
50
Lmaks.
2000
2000
2000
2000
Nr zamówienia
56 033
56 037
55 810
56 038
*dalsze wielkości na zamówienie
35
®
zawiesie jednocięgnowe
zawiesie dwucięgnowe
zawiesie trzy- lub czterocięgnowe
Zawiesia łańcuchowe
Przykłady
wykonania
Oznaczenia
do
składania
zamówień
Oznaczenie do składania zamówień:
VIP-G1...
VIP-G3...
bądź VIP-G4...
VIP-G2...
zawiesie jednocięgnowe skracalne***
zawiesie dwucięgnowe skracalne*
zawiesie trzy- lub czterocięgnowe
skracalne
L
▲
▲
Oznaczenie do składania zamówień:
VIP-G1-V1...
Combination
Możliwości
possibilities
kombinacji
VCGH
VWH
VIP-G3-V3...
bądź VIP-G4-V4...
VIP-G2-V2-...
VAGH
UW-PP
VA/VB
VMVK
VVH
VGSCH
VCH-SL
Oznaczenie do składania zamówień:
*VIP-G2-V2-VCGH/10x2000
VIP-G2-V2 = wersja dwucięgnowa o jakości specjalnej RUD VIP z dwucięgnowymi skracaczami (VMVK).
VCGH = końcowy element zawiesia/10 = Ø łańcucha, x 2000 = maks. długość użytkowa wymiar L w mm.
Pętla łańcuchowa bezkońcowa
Pętla łańcuchowa VIP pojedyncza – bezkońcowa
przeznaczone do pętli łańcuchowych bezkońco-
wych: Ø 20, 22 i 28 mm.
36
Pętla łańcuchowa VIP podwójna – bezkońcowa
Pętla łańcuchowa VIP podwójna – skracalna
**
VKRE
Specjalne złącze ogniwowe VIP
Pętla łańcuchowa VIP pojedyncza – skracalna
VKREV
VKRD
VKRDV
Przykład zamówienia:
** 1 sztuka VKREV-8 x 2000 = pętla łańcuchowa pojedyncza, skracalna o jakości specjalnej RUD VIP, 8 = Ø łańcucha, x 2000 = maks. długość użytkowa wymiar L w mm.
*** W przypadku długich regulowalnych zawiesi zaleca się zamontować w dolnej części skracacz uniwersalny VMKV. Przy zamawianiu należy podać Lv np. VIP-G2-V2-VCGH/10x5000 Lv-2000.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Zamontowane
pętle
łańcuchowe
®
®
100
Zawiesia łańcuchowe ICE-120 i VIP 100 z kompaktowymi
elementami łączącymi (konektami)
Zawiesie łańcuchowe z konektorem H H-Connector
VIP VKR-H
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
2.4
4.0
6.4
10.6
16
0-45°
1.65
2.75
4.4
7.5
11.0
45-60°
1.2
2.0
3.2
5.3
8.0
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
2.88
4.8
8.0
12.8
20.0
pętla łańcuchowa bezkońcowa do pracy na zaciąg
b
ICE IKR-H
pętla łańcuchowa bezkońcowa do
pracy na zaciąg
VIP
ICE
Einsatz
Ø 6 mm
0-45°
2.0
3.3
5.5
8.8
14.0
45-60°
1.44
2.4
4.0
6.4
10.0
+Punkt
nośność w t
pętla łańcuchowa z połączeniem „Dominator”
cja
a sytua
aktualn
nowy!
wielkość w
porównaniu
VIP VKR-D
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm
pętla łańcuchowa bezkońcowa do
pracy na zaciąg
25.6
32.0
50.0
0-45°
17.6
22.0
35.5
45-60°
12.8
16.0
25.0
nośność w t
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
b
H-Connector
łańcuch
(ICE i VIP)
IH-6/VH-6
IH-8/VH-8
IH-10/VH-10
IH-13/VH-13
IH-16/VH-16
Dominator
łańcuch
(VIP)
6
8
10
13
16
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
ciężar
[kg/pc.]
nr
zamówienia
34
45
56
73
89
19.6
25.5
31.5
40
49
18
18
30
39
48
0.11
0.11
0.55
1.16
2.16
7901922
7901453
7901454
7901455
7901924
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
ciężar
[kg/pc.]
nr
zamówienia
Dominator
22 x 86 w
VIP 20 x 60
16
85
26
86
1.2
56295
Dominator
26 x 92 w
VIP 22 x 66
20
95
33
92
1.8
58915
Dominator
34 x 126 w
VIP 28 x 84
31.5
119
40
126
4.1
58917
37
MAXI
Punkty mocujące – do przykręcania
Maksymalna waga G w t
przy różnych sposobach podnoszenia
Wielkość gwintu
PP-S (Vario)
PowerPoint-Star
M 6M150
PP-B (Vario)
PowerPoint-B
PP-VIP (Vario)
PowerPoint-VIP
VLBG Ogniwo przegubowe przykręcane
z obrotem o 360° kompletne ze śrubą (vario)
gwint calowy
(UNC,…) i długości specjalne na zamówienie
LBG(3) M20 RS 2t
5
10 15 20
1
2
2
0°
1.2
3
5
8
13.4
20
0.6 1.2 2
8
8
10 14 16 20 30 40
2
4
1 90°
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.3 0.6 1 1.5 2.5 4
4
5
10 15 20
1
2
2 90°
1.2
3
5
8
10
16
0.6 1.2 2
8
10 14 16 20 30 40
2
4
2
045°
0.8
2.1
3.5
5.6
7.1
11.2
2
4560°
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.3 0.6 1 1.5 2.5 4
4
5
7
8
10 15 20
1
2
2
niesymetryczne
LBG(3) M16 RS 1t
4
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.3 0.6 1 1.5 2.5 4
4
5
7
8
10 15 20
1
2
3+4
045°
1.3
3.2
5.3
8.4
10.5
16.8
3+4
4560°
0.9
2.2
3.8
6
7.5
12
0.4 0.9 2.2 2.2 3.7 6
6 7.5 10.4 12 15 22.5 30 1.5 3
3+4
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.3 0.6 1.5 1.5 2.5 4
4
M
12
M
16
M
20
M
24
M
30
M
36
M M M M M M M M M M M M M M M
8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48 16 20
M
30
M
36
M M M M M M M M M M M M M M M
8 10 12 16 20 24 27 30 36 36 42 42 48 16 20
3
3
5
5
8
7
7
VLBG 8 t
PP-S 8 t
M
24
VLBG 5 t
PP-S 5 t
M
20
VLBG 4 t
PP-S 4 t
M
16
VLBG 4 t
PP-S 2.5 t
M
12
VLBG 1 t
PP-S 1.5 t
8
8
0.4 0.8 1.4 2.1 3.5 5.6 5.6 7 9.8 11.2 14 21 28 1.4 2.8
0.6 1.3 2.1 3.1 5.2 8.4 8.4 10.5 14.7 16.8 21 31.5 42 2.1 4.2
5
7
8
10 15 20
1
2
l Wszystkie nośne elementy są przebadane na występowanie
l Opatentowane ciekawostki firmy RUD takie jak sprężyna mikropęknięć bądź poddawane próbie obciążeniowej zgodnie
w punkcie VLBS zapobiegająca powstawaniu hałasów oraz EN 1677.
podkładki dystansowe służące do dokładnego wykonania spawu.
l W przypadku punktów mocujących do przykręcania firmy RUD, l Punkty mocujące firmy RUD zostały skonstruowane zgodnie także śruby badane są w 100% na występowanie mikropęknięć.
z DIN EN 818 i 1677 jako posiadające wytrzymałość na obciążenie l Współczynnik bezpieczeństwa w każdym kierunku obciążenia
dynamiczne co najmniej 20000 zmian obciążenia.
wynosi 4:1
BG nakazuje: Przy wysokim obciążeniu dynamicznym o dużych l Typ VRS, VRM i VLBG ustawiają się w kierunku obciążenia.
ilościach cykli zmian obciążenia (praca ciągła) należy zredukować
l Niewielka wysokość, duża wytrzymałość dynamiczna i statyczna.
nośność lub skonsultować to z producentem.
38
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Gwint
Gwint
VLBG 20 t
0.3 0.6 1 1.5 2.5 4
VLBG 15 t
10
VLBG 10 t
6.7
VLBG 2.5 t
4
VLBG 1.5 t
2.5
VLBG 0.63 t
1.5
VLBG 0.3 t
0.6
PP-S 0.63 t
Kierunek obciążenia
0°
Typ
Ilość cięgien
1
niesymetryczne
G
VLBG 7 t SPEC.
nierdzewny
Punkty mocujące – do przykręcania
Maksymalna waga G w t
przy różnych sposobach podnoszenia
VWBG-V
Ucho przegubowe do przykręcania
VWBG
Ucho przegubowe do przykręcania
Einsatz
VWBG-V 0.3 t
VWBG-V 0.45 t
VWBG-V 0.6 t
VWBG-V 1.0 t
VWBG-V 1.3 t
VWBG-V 1.8 t
VWBG-V 2 t
VWBG-V 2 t
VWBG-V 3.5 t
VWBG-V 3.5 t
VWBG-V 5 t
VWBG 6 (7.5)
VWBG 8 (10)
VWBG 8 (10)
VWBG 12 (13)
VWBG 12 (13)
VWBG 12 (15)
VWBG 13 (16)
VWBG 13 (16)
VWBG 14 (20)
VWBG 16 (22)
VWBG 16 (22)
VWBG 16 (25)
VWBG 16 (25)
VWBG 31.5 (40)
VWBG 31.5 (40)
VWBG 35 (48)
VWBG 35 (48)
VWBG 40 (50)
VWBG 40 (50)
+Punkt
M
8
M
10
M
12
M
14
M
16
M
18
M
20
M
22
M
24
M
27
M
30
M
33
M
36
M
36-39
M
42
M
42-45
M
45
M
48
M
48-52
M
52
M
56
M
56-62
M
64
M
64-76
M
72
M
72-76
M
80
M
80-85
M
90
M
90150
0.6
0.9
1.2
2.0
2.6
3.6
4
4
7
7
10
15
15
15
17
17
18
18
18
25
28
28
28
28
50
50
50
50
50
50
1.2
1.8
2.4
4.0
5.2
7.2
8
8
14
14
20
30
30
30
34
34
36
36
36
50
56
56
56
56
100
100
100
100
100
100
0.3 0.45 0.6 1.0 1.3 1.8
2
2
(0.4) (0.6) (0.7) (1.25) (1.5) (2.0) (2.5) (2.5)
3.5
(4)
3.5
(4)
5
(6)
6
8
(7.5) (10)
8
(10)
12
(13)
12
(13)
12
(15)
13
(16)
13
(16)
14
(20)
16
(22)
16
(22)
16
(25)
16
(25)
31.5 31.5
(40) (40)
35
(48)
35
(48)
40
(50)
40
(50)
0.6 0.9 1.2 2.0
(0.8) (1.2) (1.5) (2.5)
7
(8)
7
(8)
10
(12)
12
(15)
16
(20)
24
(26)
24
(26)
24
(30)
26
(32)
26
(32)
28
(40)
32
(44)
32
(44)
32
(50)
32
(50)
63
(80)
70
(96)
70
80
80
(96) (100) (100)
2.6
(3)
3.6
(4.0)
4
(5)
4
(5)
16
(20)
63
(80)
49
56
0.4 0.6 0.8 1.4 1.8 2.5 2.8 2.8 4.9 4.9
7
8.4 11.2 11.2 16.8 16.8 16.8 18.2 18.2 19.6 22.4 22.4 22.4 22.4 44.1 44.1 49
(0.56) (0.84) (1.05) (1.75) (2.1) (2.8) (3.5) (3.5) (5.6) (5.6) (8.4) (10.5) (14) (14) (18.2) (18.2) (21) (22.4) (22.4) (28) (30,8) (30,8) (35) (35) (56) (56) (67.2) (67.2) (70)
56
(70)
0.3 0.4 0.6 1.0 1.3
(0.4) (0.6) (0.7) (1.25) (1.5)
1.8
(2)
2
2
(2.5) (2.5)
3.5
(4)
3.5
(4)
5
(6)
6
8
(7.5) (10)
8
(10)
12
(13)
12
(13)
12
(15)
13
(16)
13
(16)
14
(20)
16
(22)
16
(22)
16
(25)
16
(25)
31.5 31.5
(40) (40)
35
(48)
35
(48)
40
(50)
40
(50)
0.3 0.4 0.6 1.0 1.3
(0.4) (0.6) (0.7) (1.25) (1.5)
1.8
(2)
2
2
(2.5) (2.5)
3.5
(4)
3.5
(4)
5
(6)
6
8
(7.5) (10)
8
(10)
12
(13)
12
(13)
12
(15)
13
(16)
13
(16)
14
(20)
16
(22)
16
(22)
16
(25)
16
(25)
31.5 31.5
(40) (40)
35
(48)
35
(48)
40
(50)
40
(50)
MAXI
0.6 0.9 1.2 2.1 2.7 3.7 4.2 4.2 7.3 7.3 10.5 12.6 16.8 16.8 25.2 25.2 25.2 27.3 27.3 29.4 33.6 33.6 33.6 33.6 66.15 66.15 73.5 73.5 84
84
(0.84) (1.26) (1.58) (2.65) (3.15) (4.2) (5.25) (5.25) (8.4) (8.4) (12.6) (15.75) (21) (21) (27.3) (27.3) (31.5) (33.6) (33.6) (42) (46.2) (46.2) (52.5) (52.5) (84) (84) (100) (100) (105) (105)
0.4 0.6 0.9 1.5 1.9 2.7
3
3
5.2
(0.6) (0.9) (1.12) (1.87) (2.25) (3 ) (3.75) (3.75) (6)
5.2
(6)
7.5
(9)
(11.25)
0.3 0.4 0.6 1.0 1.3
(0.4) (0.6) (0.7) (1.25) (1.5)
3.5
(4)
3.5
(4)
5
(6)
6
8
(7.5) (10)
M
24
M
27
M
30
M
10
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
M
8
M
12
M
14
M
16
1.8
(2)
M
18
2
2
(2.5) (2.5)
M
20
M
22
9
M
33
12
(15)
M
36
12
18
18
18 19.5 19.5
(15) (19,5) (19,5) (22,5) (24) (24)
21
(30)
24
(33)
24
24
24 47.25 47.25 52.5 52.5
(33) (37,5) (37,5) (60) (60) (72) (72)
60
(75)
60
(75)
8
(10)
12
(13)
12
(13)
12
(15)
13
(16)
13
(16)
14
(20)
16
(22)
16
(22)
16
(25)
16
(25)
M
36-39
M
42
M
42-45
M
45
M
48
M
48-52
M
52
M
56
M
56-60
M
64
M
64-76
l Płytki CD-ROM przedstawiające punkty mocujące firmy RUD
ułatwiają prawidłowe ich zastosowanie.
l Punkty mocujące firmy RUD zostały skonstruowane jako
posiadające wytrzymałość na obciążenie dynamiczne co najmniej 20.000 zmian obciążenia przy 50% przeciążeniu.
31,5 31.5
(40) (40)
M
72
M
72-76
35
(48)
35
(48)
40
(50)
40
(50)
M
80
M
80-85
M
90
M
90150
l W przypadku występowania u wyższych obciążeń dynamicznych należy skonsultować się z producentem.
39
Punkty mocujące – do przykręcania
Maksymalna waga G w t
przy różnych sposobach podnoszenia
Wielkość gwintu
M 6M150
Starpoint VRS
(vario) Śruba
oczkowa ośmio­
kątna vario
Starpoint
VRM
Nakrętka
oczkowa
ośmiokątna
gwint calowy
(UNC,…) i długości specjalne na zamówienie
RS & RM
Śruba oczkowa ośmiokątna/
Nakrętka oczkowa ośmiokątna
INOX-STAR
nierdzewna
RBG/VRBG
Ucho przegubowe
do przykręcania
WBPG 200 t
WBPG 100 t
WBPG 80 t
VRBG 50 t
VRBG 31.5 t
VRBG 16 t
VRBG 10 t
RBG 3 t
RS M48
RS M42
RS M36
RS M30
RS M24
RS M20
RS M16
RS M14
RS M12
RS M10
RS M8
RS M6
INOX M30
INOX M24
INOX M20
INOX M16
INOX M12
VRS M48
VRS M42
VRS M36
*
*
VRS M10 /VRM M10 *
VRS M12 /VRM M12 *
VRS M16 /VRM M16 *
VRS M20 /VRM M20 *
VRS M24 /VRM M24 *
VRS M30 /VRM M30 *
VRS M8 /VRM M8
Typ
0°
VRS M6 /VRM M6
Kierunek obciążenia
2
0.5 1
1
2
1
2
4
6
8 12 16 24 32 1.2 2.4 3.6 5.2 – 0.4 0.8 1 1.6 3
2
4
8 12 16 24 32 48 64 2.4 4.8 7.2 10.4 – 0,8 1.6 2 3.2 6
4
6
8 12 16 24 32 3 10 16 31.5 50 85 100 200
8 12 16 24 32 48 64 6 20 32 63 100 170 200 400
1 90°
0.1 0.3 0.4 0.7 1.5 2.3 3.2 4.5 7
9 12 0.5 1.0 2.0 2.5 –
3 10 16 31.5 50 85 100 200
2 90°
0.2 0.6 0.8 1.5 3 4.6 6.4 9 14 18 24 1.0 2.0 4.0 5.0 –
6 20 32 63 100 170 200 400
2
045°
0.14 0.42 0.56 1 2.1 3.2 4.5 6.3 9.8 12.6 16.8 0.7 1.4 2.8 3.5 –
2
4560°
0.1 0.3 0.4 0.7 1.5 2.3 3.2 4.5 7
9 12 0.5 1.0 2.0 2.5 –
2
niesymetryczne
0°
0.1 0.3 0.4 0.7 1.5 2.3 3.2 4.5 7
9 12 0.5 1.0 2.0 2.5 –
3+4
045°
0.21 0.63 0.8 1.5 3.1 4.8 6.7 9.4 14.7 18.9 25 1.0 2.1 4.2 5.3 –
3+4
4560°
0.15 0.45 0.6 1.1 2.2 3.4 4.8 6.7 10.5 13.5 18 0.7 1.5 3.0 3.7 –
3+4
niesymetryczne
1
2x 4x 4x 6x 8x 6x 6x 10x
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M
6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48
16 20 30 30 36 48 48 48
Gwint
G
Ilość cięgien
nierdzewny
0.1 0.3 0.4 0.7 1.5 2.3 3.2 4.5 7
rodzaju
Dla tegopolecamy zawiesia anie śruby zastosowtarpoint” „VRS-S erPoint“ lub „Powwnej nasta ku w kierunsiły!
działania
4.2 14 22.4 45 70 119 140 280
3 10 16 31.5 50 85 100 200
3 10 16 31.5 50 85 100 200
6.3 21 33.6 67 105 178 210 420
4.5 15 24 47.5 75 127 150 300
9 12 0.5 1.0 2.0 2.5 –
3 10 16 31.5 50 85 100 200
Gwint
2x 4x 4x 6x 8x 6x 6x 10x
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
M M M M M M M M
6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48
16 20 30 30 36 48 48 48
Proszę się z nami skontaktować! Nr telefonu lub e-mail:

sze
Zawna
„ o”!
ąc
bież
40
+49 7361-504-1170 bądź [email protected]
Perfekcyjny serwis dla działu CAD.
Udostępniamy parametry punktów mocujących.
Płytka CD służy do obliczania prawidłowego punktu mocującego.
Szczególnie pomocne dla konstruktora jest przedstawienie
punktów mocujących w 3D…
...lub www.rud.com
Kliknąć na Anschlagmittel
Anschlagpunkte
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
* Wartości dla nośności VRM obowiązują tylko w połączeniu ze sworzniem gwintowanym klasy jakości 10.9 min
Punkty mocujące – do przyspawania
Maksymalna waga G w t
przy różnych sposobach podnoszenia
Seria WPP
PowerPoint
obracalne
Seria WPPH
PowerPoint
stałe
VLBS
Ogniwo przegubowe do przyspawania
ze sprężynką nierdzewne
(LRBS-FIX do zabezpieczania ładunków)
Einsatz
+Punkt
nierdzewny
WPP 0.63 t
WPP 1.5 t
WPP 2.5 t
WPP 4 t
WPP 5 t
WPP 8 t
WPPH 0.63 t
WPPH 1.5 t
WPPH 2.5 t
WPPH 4 t
WPPH 5 t
WPPH 8 t
VLBS 1.5 t
VLBS 2.5 t
VLBS 4 t
LBS(3) RS 1 t
LBS(5) RS 2 t
8000 daN
20000 daN VLBS 10 t
LBS(1) RS 0.5 t
5000 daN
13400 daN VLBS 6.7 t
VLBS 16 t
3000 daN
0°
0.6
1.5
2.5
4
6.7
10
0.6
1.5
2.5
4
6.7
10
1.5
2.5
4
6.7
10
16
0.5
1
2
2
0°
1.2
3
5
8
13.4
20
1.2
3
5
8
13.4
20
3
5.0
8
13.4
20
32
1
2
4
1 90°
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.6
1.5
2.5
4
5
8
1.5
2.5
4
6.7
10
16
0.5
1
2
2 90°
1.2
3
5
8
10
16
1.2
3
5
8
10
16
3
5.0
8
13.4
20
32
1
2
4
2
045°
0.8
2.1
3.5
5.6
7.1
11.2
0.8
2.1
3.5
5.6
7.1
11.2
2.1
3.5
5.6
9.38
14
22.4
0.7
1.4
2.8
2
4560°
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.6
1.5
2.5
4
5
8
1.5
2.5
4
6.7
10
16
0.5
1
2
2
1.5
2.5
4
5
8
0.6
1.5
2.5
4
5
8
1.5
2.5
4
6.7
10
16
0.5
1
2
niesymetryczne
1
0.6
03+4
45°
1.3
3.2
5.3
8.4
10.5
16.8
1.3
3.2
5.3
8.4
10.5
16.8
3.15
5.25
8.4
14.1
21
33.6
1.05
2.1
4.2
3+4
4560°
0.9
2.2
3.8
6
7.5
12
0.9
2.2
3.8
6
7.5
12
2.25
3.75
6
10.1
15
24
0.75
1.5
3
3+4
niesymetryczne
Kierunek obciążenia
Wszystkie warianty
Ilość cięgien
G
Wszystkie warianty
0.6
1.5
2.5
4
5
8
0.6
1.5
2.5
4
5
8
1.5
2.5
4
6.7
10
16
0.5
1
2
3.5
4.5
HY
3+5
HY
3+6
HY
3+8
HY
3+10
3.5
4,5
HY
3+5
HY
3+6
HY
3+8
HY
3+10
HV
5+3
HV
7+3
HV
8+3
HV
5+3
HV
8+3
HV
12+4
MAXI
HV
HV
HV
12+4 16+4 25+6
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Spaw
41
Punkty mocujące – do przyspawania
Maksymalna waga G w t
przy różnych sposobach podnoszenia
ABA 31.5 t
ABA 20 t
ABA 3.2 t
6400 daN
20000 daN ABA 10 t
ABA 1.6 t
3200 daN
20000 daN VRBK-FIX 10t
10
20 31.5
8 13.4 20
3.2 6.4 10
20
40
16 31.5 50
4
1.6 3.2
5
10
20 31.5
32
8 13.4 20
3.2 6.4 10
20
40
63
2.2 4.5 7.1 14.1 28
45
8000 daN
5
16 31.5 50
4
8 13.4 20
32
1 90°
4
2 90°
8 13.4 20
6.7 10
13400 daN VRBK-FIX 6.7t
VRBS 50 t
VRBS-FIX 31.5 t
0°
6.7 10
VRBS-FIX 16 t
8000 daN
2
20000 daN VRBS-FIX 10 t
Kierunek obciążenia
VRBS-FIX 4 t
Ilość cięgien
4
Punkt mocujący
z możliwością
wszechstronnego
obciążenia
(L-ABA do zabezpieczania
ładunków)
63 100
63 100
6.7 10
6.7 10
1.6 3.2
63
2
05.6 9.38 14 22.4 45
45°
2
4560°
4
6.7 10
16 31.5 50
4
6.7 10
1.6 3.2
5
10
20 31.5
2
niesymetryczne
4
6.7 10
16 31.5 50
4
6.7 10
1.6 3.2
5
10
20 31.5
70
5.6 9.38 14
3+4
08.4 14.1 21 33.6 67 105 8.4 14.1 21
45°
3.4 6.8 10.6 21.2 42
3+4
4560°
6 10.1 15
24 47.5 75
6 10.1 15
2.4 4.8 7.5 15
30 47.5
3+4
niesymetryczne
4
6.7 10
16 31.5 50
4
1.6 3.2
HY
3
HY
5
HY
9
HY
6
6.7 10
HY HY HY HY HY
12 25+8 3+4 3+5 8+3
4
6
©Alstom
67
5
10
20 31.5
7
8
12
15
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Spaw
0°
VRBK-FIX
Ogniwo
przegubowe
do krawędzi
(LRBK-FIX do
zabezpieczania
ładunków)
10000 daN ABA 5 t
G
1
13400 daN VRBS-FIX 6.7 t
VRBS-FIX
Ogniwo przegubowe do
przyspawania ze sprężynkà
(LRBS-FIX do zabezpieczania
ładunków)
VRBK-FIX 4 t
42
®
Odciągi łańcuchowe RUD ICE-CURT
o maksymalnej sile naciągu (LC = Lashing-Capacity)
Sprawdzone już odciągi łańcuchowe VIP w kolorze różowym zostały jeszcze raz znacznie ulepszone pod względem wytrzymałości i elementów składowych.
System ICE – z powłoką proszkową w kolorze
purpurowym – jest systemem lżejszym. Dostępne powszechnie w handlu odciągi łańcuchowe klasy 8 są przeciętnie o 60% cięższe.
Einsatz
+Punkt
Lżejsze odciągi to lepsza ergonomia, szybsze zamocowanie i zwiększone bezpieczeństwo!
Po raz pierwszy są zawsze o jedną grubość mniejsze niż odciągi klasy 8, także w przypadku wymiarów łańcucha mniejszych niż Ø 16 mm.
Siła naciągu LC jest do 60% większa niż w przypadku klasy 8 – również przy zastosowaniu w warunkach polarnych do –60 °C.
Spełnione zostają wszystkie wartości (warunki) zawarte w normie EN 12195-3, a odnośnie decydujących wymagań nawet
przekroczone – a wszystko to wychodzi użytkownikowi na dobre.
ICE-CURT
To wersja łańcuchowego napinacza ze zintegrowanym szybkim skracaczem, który zamontowany jest w cięgnie łańcucha w sposób zapobiegający zgubieniu go. Alternatywnie jest do dyspozycji wersja z przyłączem widełkowym.
Zgłoszone do opatentowania:
„Zabezpieczenie przed wykręceniem dzięki magnetycznej blokadzie zamykanej na dostępną w handlu kłódkę – zabezpieczenie odciągu łańcuchowego i ładunku przed kra­
dzieżą.”
Korpus posiada obecnie otwarty, innowacyjny kształt kuty – jest lekki, wytrzymały i dzięki trapezowemu kształtowi gwintu można go łatwo wyczyścić, skontrolować i nasmarować.
MAXI
Made in Germany
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Wszystkie części są kute ze stali ulepszonej cieplnie i przebadane w 100% na występowanie mikropęknięć.
43
ICE-VSK-CURT Odciągi łańcuchowe z ICE-CURT – klasa ICE-12
ICE-SH
Napinacz można przesuwać po łańcuchu
Łańcuch Ø
[mm]
6
8
10
13
16
Napinacz Oznaczenie
Dopuszczalna
Długość
Ciężar
Nr
siła naciągu
Typ
osiągalne napięcie wstępne Skok. minimalna [kg/szt.] zamówienia
LC [daN]
STF [daN]
[mm] [mm]
ICE-VSK-6-CURT-IVH
3600
ICE-CURT-6-GAKO
1500
140
780 4,8 + 2,2 *7903 443*
ICE-VSK-8-CURT-IVH
6000
7901 129
ICE-CURT-8-GAKO
2800
170
1040 8,0 + 5,2
ICE-VSK-10-CURT-IVH
10000
ICE-CURT-10-GAKO
2800
170
1210 13,0 + 7,1 7901 130
ICE-VSK-13-CURT-IVH
16000
ICE-CURT-13-GAKO
2800
170
1600 21,9 + 13,6 7902 626
ICE-VSK-16-CURT-IVH
25000
ICE-CURT-16-GAKO ICE-CURT-SL
3600
6000
10000
ICE-CURT-6-SL
ICE-CURT-8-SL
ICE-CURT-10-SL
1500
2800
2800
140
170
170
640
817
935
6,5
12,6
18,1
*7903 444
7900 026
7900 027
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
ICE-VSK-6-CURT-SL
ICE-VSK-8-CURT-SL
ICE-VSK-10-CURT-SL
ICE-VSK-KZA
zamontowany w sposób zapobiegający
zgubieniu
długość standardowa 3500
Napinacz można przesuwać po łańcuchu
6
8
10
ICE-CURT-GAKO
długość standardowa 3500
ICE-SH
ICE-VSK-KZA
44
ICE wyznacza nowe horyzonty w dziedzinie technologii odciągów
łańcuchowych!
System ten pozwala na osiągnięcie do 60% więcej siły naciągu niż
klasa 8, a przy tym posiada wiele zalet przy manipulowaniu.
Jaki odciąg łańcuchowy do którego ciężaru transportowanego?
Diagonalne zabezpieczanie ładunku
Maksymalny ciężar ładunku [t] (kąt poziomy b: 20° - 45°; po dwa odciągi łańcuchowe na każdym kierunku)
Odciąg Siła
łańcuchowy
naciągu Kąt pionowy a: 0°-30° Kąt pionowy a: 30°-60°
[daN] µ=0.1 µ=0.2 µ=0.3 µ=0.4 µ=0.5 µ=0.6 µ=0.1 µ=0.2 µ=0.3 µ=0.4 µ=0.5
ICE-VSK 6 3600
6.2
8.4
10.4
13.0
17.4 26.2
4.5
6.3
9.0
12.8
19.2
VIP-VSK 6
3000
5.2
7.0
8.7
10.9
14.5
21.9
3.8
5.3
7.5
10.7
16.0
ICE-VSK 8
6000
10.5
14.0
17.4
21.8
29.1
43.9
7.6
10.7
15.0
21.4
32.0
ICE-VSK 10
10000
17.5
23.4
29.0
36.4
48.6
73.1
12.8
17.9
25.0
35.6
53.4
ICE-VSK 13
16000
28.0
37.5
46.4
58.2
77.8 117.0 20.5
28.6
40.0
57.1
85.5
VIP-VSK 16
20000
35.0
46.9
58.1
72.8
97.3 146.3 25.6
35.8
50.0
71.3 106.9
Einsatz
+Punkt
µ=0.6
32.0
26.7
53.4
89.0
142.4
178.0
Kąt poziomy b
b
a
Kąt pionowy a
Odciąg
łańcuchowy
RUD
VIP-VSK 6
VIP- VSK 8
VIP-VSK 10
ICE-VSK 8/10/13
VIP-VSK 13/16
Opasanie
Wstępny Potrzebna liczba odciągów łańcuchowych VIP + ICE w opasaniu
naciąg (liczba odciągów łańcuchowych = współczynnik z tabeli x ciężar ładunku [t]
STF Kąt pionowy a: 60° - 90°
Kąt pionowy a: 30°-60°
[daN]
µ=0.1 µ=0.2 µ=0.3 µ=0.4 µ=0.5 µ=0.6 µ=0.1 µ=0.2 µ=0.3
1500
3.6 x 1.6 x
0.9 x
0.6 x
0.4 x
0.2 x 6.3 x 2.7 x 1.5 x
2500
2.2 x 1.0 x
0.6 x
0.4 x
0.2 x
0.2 x 3.8 x 1.6 x 0.9 x
2800
2.0 x 0.9 x
0.5 x
0.3 x
0.2 x
0.1 x 3.4 x 1.5 x 0.8 x
2800
2.0 x 0.9 x
0.5 x
0.3 x
0.2 x
0.1 x 3.4 x 1.5 x 0.8 x
3600
1.5 x 0.7 x
0.4 x
0.3 x
0.2 x
0.1 x 2.6 x 1.2 x 0.7 x
µ=0.4 µ=0.5
0.9 x 0.6 x
0.6 x 0.4 x
0.5 x 0.3 x
0.5 x 0.3 x
0.4 x 0.3 x
µ=0.6
0.3 x
0.2 x
0.2 x
0.2 x
0.2 x
MAXI
Wartości w obydwóch tabelach odnoszą się do: stabilnego ładunku, transportu drogowego oraz zabezpieczenia ładunku przy pomocy jednego rodzaju zabezpieczeń!
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Współczynnik tarcia m wg VDI 2700-2
Para materiałów
Drewno/drewno
0.20-0.50
0.20-0.25
0.05-0.15
Metal/drewno
0.20-0.50
0.20-0.25
0.02-0.10
Metal/metal
0.10-0.25
0.10-0.20
0.01-0.10
na sucho
na mokro
Jeżeli podane kąty mocowania ulegną znacznej zmianie, to należy zastosować dodatkowe środki do zabezpieczenia ładunku (np. łańcuchy o większej średnicy nominalnej, i/lub kliny oporowe
– podkładki zwiększające tarcie).
zatłuszczone
Maszyny robocze powinny dotykać osprzętem platformy pojazdu niskopodwoziowego.
Zaciągnąć hamulec postojowy i wrzucić bieg.
Dalsze informacje dostępne
www.rud.com
pod adresem: 45
®
ICE-CURT Napinacz do podnoszenia
– lekki i wytrzymały
ICE-CURT-GAKO


Łańcuch
Ø
L=długośćskręconego
ICE-CURT-SL

L=długośćrozkręconego


Oznaczenie
Siła
naciągu
LCdaN
L=długośćskręconego
L=długośćskręconego

L=długośćrozkręconego

Długość
Długość
rozkręconego skręconego
[mm]
[mm]
ICE-T-GAKO*
L=długośćrozkręconego

Skok
[mm]
Siłanapięcia
wstępnego
STF
w[daN]
Ciężar
[kg/szt.]
Nrzamówienia
6
ICE-CURT6-SL
3.600
470
330
140
1.500
1.6
7903441**
6
ICE-CURT-6-GAKO
3.600
400
260
140
1.500
1.5
7903439**
6
ICE-CURT-6-SL-GAKO
3.600
436
296
140
1.500
1.6
7903442**
8
ICE-CURT-8-SL
6.000
623
453
170
2.800
4.5
7999435
8
ICE-CURT-8-GAKO
6.000
520
350
170
2.800
3.9
7901125
8
ICE-CURT-8-SL-GAKO
6.000
575
405
170
2.800
4.7
7901127
10
ICE-CURT-10-SL
10.000
671
501
170
2.800
5.2
7999436
10
ICE-CURT-10-GAKO
10.000
532
362
170
2.800
4.3
7901126
10
ICE-CURT-10-SL-GAKO
10.000
605
435
170
2.800
4.8
7901128
13
ICE-T-GAKO-13*
16.000
695
445
250
2.800
7.5
7995935
13
ICE-CURT-13-GAKO
16.000
830
530
300
2.800
7.6
7902624
16
ICE-CURT-16-GAKO
25.000
*Modelwychodzącyzużycia
Wprzygotowaniu
**Przewidywanytermin,odktóregomożliwebędądostawy,tokwiecień2013roku
ICE-CURT posiada magnetyczny posiada magnetyczny łącznik blokujący, zabezpieczający przed wykręceniem
Łącznikblokującyrozkręcony
46
Łącznikblokującyskręcony
Łącznikblokującyzzabezpieczeniemprzedkradzieżą.
Zastrzegasięmożliwośćzmiantechnicznych!
Dla użytkownika zastosowanie odciągów łańcuchowych ICE oznacza znaczną redukcję ciężaru odciągów, lepszą ergonomię, szybsze ich zamocowanie i zwiększone bezpieczeństwo użytkowania.
Napinacze odpowiadające
wymogom norm DIN/EN
norma!
(DIN-EN-12195-3)
o
g
e
t
a
mag
iż wy
Lepsze n
VKSPS Kompaktowy napinacz śrubowy VIP z zawleczką
Posiada szczególnie mocną konstrukcję dzięki stabilnej rurze nagwintowa-
nej. Niewrażliwy na zabrudzenia. Wykluczone jest uszkodzenie gwintu. Po obydwu stronach zabezpieczenia przed rozkręceniem. Posiada po obydwóch stronach widełkowe zakończenie. Sworzeń łączący i kołek zabezpieczający są wstępnie zamontowane. Powlekany proszkowo w kolorze różowym. Nie jest potrzebny łańcuch zabezpieczający.
Einsatz
L – rozkręcony
VKSPS-R Kompaktowy napinacz VIP – racza
+Punkt
Zmniejszone ryzyko wystąpienia wypadku dzięki przestawnej dźwigni. Powlekany proszkowo w kolorze różowym. Nie jest potrzebny łańcuch zabezpieczający.
L – skręcony
Łańcuch Podno-
Siła
Nośność
Ø
szenie naciągu LC WLL-kg
VIP
WLL
daN
t
Oznaczenie
Długość Długość
rozkrę-
skrę-
conego conego
[mm]
[mm]
Skok
mm
Siła napięcia
wstępnego
6 1.5 3000 1500
VKSPS-6 323 204 120
6 1.5 3000 1500 VKSPS-R-6 323 204 120
8 2.5 5000 2500 VKSPS-8*518308210
8 2.5 5000 2500 VKSPS-R-8*518 308 210
10 4.0
8000 4000 VKSPS-10*533 324 210
10 4.0
8000 4000 VKSPS-R-10*533 324 210
13 6.7 13400 6700 VKSPS-13*787 487 300
13 6.7 13400 6700 VKSPS-R-13*787 487 300
1610.02000010000VKSPS-16807507300
16 10.0 20000 10000 VKSPS-R-16 807 507 300
Powierzchnia: powlekana proszkowo w kolorze różowym.
Wskazówka: Napinaczy użytych jako odciągi nie wolno już stosować do podnoszenia!
STF
w daN
1500
1500
2500
2500
2800
2800
3600
3600
3600
3600
Ø
20
22
28
Typ Podnoszenie Zakres
C
WLL kg regulacji A
VLE 20
16
140
110
VLE 22
20
140
110
VLE 28
31.5
175
138
Uwaga:
Współczynnik bezpieczeństwa
przy odciągach łańcuchowych
wynosi = 2 : 1.
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
Współczynnik bezpieczeństwa
przy zawiesiach łańcuchowych
wynosi = 4 : 1.
mocy
Przy poy RUD
M firm
CD-RO ożna łatwo
m
z
otokół !
r
p
ć
i
z
d
ia
sporząabezpieczan 45
z
9
2
8
9
a7
ówieni
Nr zam
Tmin mm
363
363
478
zanie
iec
Zabezp
Nr.
0.9
0.95
2.8
3.2
3.1
3.6
7.6
8.0
8.8
9.3
7990 170
7990 169
7987 907
7988 569
7987 994
7988 570
7990 133
7990 132
7990 135
7990 134
T
Nr.
C
zamówienia
*Model wychodzący z użycia (dostępny dopóki wystarczy zapasów)
Regulacja długości
Regulacja długości jest możliwa jedynie w stanie nieobciążonym.
Łańcuch
Ciężar
kg/szt.
zamówienia
79 97 322
79 94 668
79 00 772
MAXI
A
szenie
Podno
VMVK
zakres regulacji
Służy do dokładnego wyrównania długości przy zawiesiach łańcuchowych. Dzięki prawemu i lewemu gwintowi możliwość dokładnego ustawienia długości co do mm za pomocą położonej pośrodku zawleczki lub mechanizmu zapadkowego.
Wolno regulować jedynie wtedy, gdy zawiesie nie jest obciążone.
VKSPS
47
®
Zawiesia i odciągi łańcuchowe firmy RUD – serwis kontrolny
Kontrola oznacza bezpieczeństwo i zachowanie wartości! Serwis kontrolny firmy RUD oferuje Państwu kompletne usługi serwisowe z zakresu bezpieczeństwa świadczone bezpośrednio na miejscu. Przeprowadzamy kontrole wszystkich zawiesi łańcuchowych i odciągów według podanego poniżej sześciopunktowego programu bezpieczeństwa. Pracownicy naszej firmy – technicy zatrudnieni w serwisie kontrolnym – to osoby kompetentne, przeszkoleni specjaliści, posiadający kwalifikacje zgodnie z normą EN 473. Pracują oni na najnowszych urządzeniach kontrolnych. Świadectwo kontroli wystawiane jest zgodnie z nowym prawem Unii Europejskiej.
Zawiesia łańcuchowe
Serwis
kontrolny
dla
łańcuchów
POMIAR
MESSEN
RU
D
§ 42
BADANIE NA WYSTĘPOWANIE
RISSPRÜFEN
MIKROPĘKNIĘĆ
ain Sling
Ch
§ 40
S
In
sp
rv
ice
AR
E
Y
0
3
ection
Se
CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNE
INSTANDHALTEN
ERFASSEN
IDENTYFIKACJA
§ 40
§ 43
BGR
BESCHEINIGEN
WYSTAWIANIE
ŚWIADECTWA
SICHTPRÜFEN
KONTROLA
WZROKOWA
§ 43
Sprawdzian
VIP
służący do
kontroli
*łańcuchów
VIP/
**odciągów
łańcuchowych
*
Łańcuch
6
8
10
13
16
20
22
Sprawdzenie średnicy pręta/
stopień zużycia Ø/
48
Oznaczenie
VKPL-6
VKPL-8
VKPL-10
VKPL-13
VKPL-16
VKPL-20
VKPL-22
Nr zamówienia
71 00 639
71 00 657
71 00 662
71 00 667
71 00 672
71 04 045
71 01 832
**
Sprawdzenie wydłużenia wewnętrz-
nej średnicy ogniwa/stopień zużycia/
Łańcuch
6
8
10
13
16
Oznaczenie
Nr zamówienia
VSK-KPL-6 7988 623
VSK-KPL-8 7988 624
VSK-KPL-1079 88 625
VSK-KPL-13 79 88 626
VSK-KPL-16 79 88 627
Sprawdzenie wydłużenia wskutek przeciążenia
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
§ 39
§ 40
§ 42
skontrolowane przez rzeczoznawcę.
* W przypadku łańcuchów i elementów VIP nie
wystarcza wykonanie obciążenia próbnego zamiast
magnetycznego badania na występowanie mikro­
pęknięć. Ewentualne mikropęknięcia uwidaczniają
się po wykonaniu magnetycznego badania na
występowanie mikropęknięć, także na różowej
powłoce proszkowej. Należy stosować przy tym środek penetrujący o nazwie Ferroflux.
n Zawiesia łańcuchowe muszą być poddawane kontroli przeprowadzanej przez rzeczoznawcę w maksymalnie rocznych odstępach czasu. W zależności od warunków, w jakich zawiesie jest stosowane, może być konieczne przeprowadzanie kontroli w krótszych niż roczne odstępach czasowych. Po okresie najdłużej 3 lat łańcuchy muszą zostać poddane specjalnemu badaniu na brak występowania mikropęknięć*. Po zajściu szczególnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na nośność, łańcuchy muszą zostać również n Kontrola wzrokowa: Stwierdzenie występowania zewnętrznych wad, takich jak skrzywione ogniwa łańcucha 1, ogniwa łańcucha skręcone lub posiadające karby 2. Kontrola stanu elementów oraz zgodnego z przeznaczeniem montażu jak również kompletności i skuteczności urządzeń zabezpieczających.
n Sprawdzenie stopnia zużycia i wydłużenia:
1. Sprawdzić stopień zużycia średnicy pręta dm
2. Sprawdzić wydłużenie plastyczne z powodu przeciążenia wynoszące więcej niż 5% w odniesieniu do wewnętrznej średnicy ogniwa 3 d.
3. Sprawdzenie wydłużenia wewnętrznej średnicy ogniwa wskutek zużycia grubości nominalnej.
Wykonanie badania ułatwia sprawdzian VIP do łańcuchów (patrz str. 6).
➀
➁
®
Zawiesia łańcuchowe
Regularna
konserwacja
i kontrola
Einsatz
+Punkt
d
d
dm = 1 + 2 ^ 0.9 d
2
n Osprzęt: Haki muszą zostać wyeliminowane, jeżeli rozwarcie gardzieli jest naciągnięte o więcej niż 10%, jak również jeżeli dno haka jest zużyte o więcej niż 5% lub wykazuje występowanie znacznych karbów. Punkty znacznikowe wymiar F, patrz VCGH strona 18 i 19. Tak samo należy postąpić w przypadku występowania na hakach bocznych skrzywień.
Maksymalne dopuszczalne zużycie średnicy sworznia VG ≤ 10%.
Przy wymianie części osprzętu należy stosować z zasady nowe sworznie łączące i elementy zabezpieczenia (tulejki rozprężne)!
MAXI
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
n Dokumentowanie w kartotece łańcuchów:
Wpisy dokonywane w kartotece łańcuchów stanowią źródło informacji o periodycznych działaniach kontrol-
nych podejmowanych przez użytkownika podczas użytkowania zawiesi łańcuchowych. Wpisy te są dla użytkownika absolutnie konieczne jako dowód wobec organów nadzoru przemysłowego, w celu wykazania, że wypełnia on wymogi przepisów dotyczących ochrony pracy/zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom (dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące maszyn).
Kontrolę i dokumentowanie
zawiesi/elementów składowych ułatwia nowa
technika RFID (Radio-
Frequenz-Identifikation) (patrz str. 8 i 9).
n Stosować jedynie oryginalne części zamienne firmy RUD!
Jedynie producent może dokonywać obróbki powierzchni. Zwrócić uwagę na wpływy temperatury (patrz
tabela str. 4 i str. 7).
Łańcuchy VIP i elementy VIP nie mogą stykać się z agresywnymi chemikaliami i kwasami!
Proszę bezwarunkowo przestrzegać następujących przepisów: – rozporządzenia dot. bezpieczeństwa eksploatacji – przepisów BGR 500, EN 818, EN 1677, Informacji dla użytkownika wydanych przez firmę RUD.
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek lekceważenia tych norm, przepisów i powyższych wskazówek.
49
Informacje dla użytko- wnika na CD-ROM i pod adresem internetowym
www.rud.com
VIP + CD-ROM
Punkty
mocujące
s
50
i
po
An
Specjalny serwis przeznaczony dla konstruktora i użytkownika. Nowy CD-ROM został uzupeł- niony o aktualne nowości z zakresu programów ICE, VIP i punktów mocujących. Funkcje pierwotne, takie jak wybór punktów mocujących, oblicza-
-6.
1.2
punk
te
g
hin
Las
ag
hl
sc
9
45
An
sc
hla
g
82
Z
und
79
urrketten • Lif
ting
sy
st
e
m
nt
s

e
z
s
Zaw a
„n o”!
c
ą
ż
bie
nie zabezpieczenia ładunku i zawiesi łańcuchowych, zostały poprawione i zaktualizowane.
Teraz istnieje możliwość uwzględnienia odpowiednich elementów napinających i skracaczy przy obliczaniu wersji zawiesi.
Oprócz danych, z jakich korzy- sta się zazwyczaj przy konstru- owaniu, można wywołać także aktualne dane rysunku trójwy- miarowego, instrukcje obsługi i deklaracje zgodności.
System modułowy firmy RUD
Użytkowanie
Przegląd/ Kontrola
Konserwacja/ naprawa
®
Dokumentowanie
Zawiesia łańcuchowe
Einsatz
BAU
Informacje
dla
użytkownika
dotyczące
łańcuchów
firmy RUD
KASTEN
Krótka
instrukcja
obsługi
Odpowiada Dyrektywie EU 2006/42/EWG.
Nr zamówienia:
7982411
Ułatwienie
identifikacji,
kontroli i dokumentowania!
rowym!
rze purpu
UD w12 k(ICoE)lo
R
y
h
rm
yc
fi
Jakość Klasy 8, 10 (VIP” )dli a zawiesi łaetrńcyczucnymhoobwciążeniu
„t
Nośność w
rcia przy sym
i kąt rozwa
Odpowiedn
Klasy RUD
10
8
12
▼
▼▼
1.0
%
133 % 158
100 %
Ø8
8S
8
10
ICE
4.0
VIP
Ø 10
ICE
12
ICE
VIP
Ø 16
Gk 8
Ø 18
Gk 8
VIP
Ø 20
Gk 8
ICE-MVK
ICE-VH
VIP
Ø 22
Gk 8
Ø 26
VIP
Ø 28
ICE-Star
Hook
H-Connector
...przy pomocy RFID!
.indd 1
ngl_2013
IP_ICE_e
Poster_V
ICE-AGH
ICE-CURT
Gk 8
Ø 32
17.0
12.5
ICE
10.0
12.5
16.0
15.0
20.0
21.2
31.5
31.5
14.0
17.0
22.4
21.2
28.0
30.0
10.0
12.5
16.0
15.0
20.0
21.2
31.5
45.0
31.5
45.0
20.0
19.0
26.5
12.5
21.0
26.5
33.6
31.5
42.0
45.0
67.0*
67.0
16.0
15.0
19.0
24.0
22.4
30.0
31.5
47.5*
47.5
Zastrzega
się
25.6
14.0
17.6
16.5
23.6
22.0
32.0
23.3
33.5
35.5
50.0
35.5
50.0
Klasy 8
VIP 10
Temperatura
° C/° F
zmniejszyć
enia należy
nego obciąż
Uwaga:
niesymetrycz podanej wartości!
50 %
W przypadku
2-cięgnowej.
nośności o
w wersji 2x
wartości dla
zmian
możliwość
20.0
11.0
technicznych!
*Możliwość
dostawy
ICE 12
12.0
17.0
8.0
10.0
12.8
12.0
16.0
17.0
25.0
25.0
C
do +200°
ponad -40° do +392° F)
ponad (+40°
100 %
C
do +200°
ponad -40° do +392° F)
ponad (+40°
100 %
C
do +200°
ponad -60° do +392° F)
ponad (-76°
100 %
21.2
27.2
25.5
34.0
36.0
53.0*
53.0
15.0
19.2
18.0
24.0
25.4
37.5*
37.5
do 300° C
ponad 200° do 572° F)
(ponad 392°
90 %
do 300° C
ponad 200° do 572° F)
(ponad 392°
90 %
do 250° C
ponad 200° do 482° F)
(ponad 392°
90 %
6.4
6.4
8.0
10.0
11.0
8.0
10.0
12.8
12.0
16.0
17.0
25.0
25.0
do 400° C
ponad 300° do 752° F)
(ponad 572°
75 %
do 380° C
ponad 300° do 716° F)
(ponad 572°
60 %
do 300° C
ponad 250° do 572° F)
(ponad 482°
60 %
Rozmiar
420 x 625 mm
Klasy jakości 12/10/8.
5.3
14.0
10.0
15.0
21.2
10.0
14.0
4.0
11.0
8.0
12.0
17.0
8.0
11.0
16.0
15.0
21.0
10.0
14.0
10.0
12.5
11.8
17.0
8.0
11.2
8.0
Gk 8
8.0
11.2
8.0
13.6
6.4
8.8
4.0
8.8
6.4
9.6
3.2
8.8
6.4
9.6
13.6
6.4
8.8
12.8
12.0
16.8
5.3
7.5
10.6
10.0
14.0
6.7
9.5
6.7
VIP
Ø 13
5.3
7.5
5.3
Gk 8
8.5
8.0
11.2
2.5
7.5
5.3
8.0
11.2
2.4
5.8
4.0
6.0
9.0
4.0
5.8
2.0
5.5
4.0
6.0
8.5
4.0
5.5
8.0
7.5
10.5
5.0
7.0
5.0
6.0
8.4
4.0
5.6
6.8
3.2
4.4
6.4
4.4
3.2
4.8
1.6
3.5
2.5
3.8
5.3
2.5
3.5
5.0
4.75
6.7
3.15
4.25
3.15
6.3
3.0
4.2
3.0
Gk 8
80 100
3.5
2.5
VIP
3.3
4.8
4.5
1.2
1.44
3.3
2.4
3.6
5.1
2.4
2.2
2.75
2.0
3.0
4.25
2.0
2.75
4.0
3.75
5.25
2.5
2.2
3.2
3.0
4.25
2.0
2.8
2.0
3.75
1.8
2.5
1.8
ICE
Gk 8
®
Klasy
2.1
1.5
VIP
Ø6
Nośność
1.12
Gk 8
2.0
1.6
2.4
0.9
1.2
1.65
1.2
1.44
2.1
0.5
0.69
0.9
1.8
3.4
1.6
0.5
1.3
3.1
1.44
2.0
0.8
0.75
1.9
2.55
1.2
1.65
2.4
2.88
1.1
0.9
1.2
1.8
2.7
0.5
0.69
1.0
1.7
2.25
3.15
1.5
1.6
0.95
2.36
1.12
°
> 45-60
0.8
0-45°
1.1
0°
°
> 45-60
1.2
0-45°
1.7
°
> 45-60
0.8
0-45°
1.1
–
°
> 45-60
1.5
1.32
0.63
1.6
zawiesie
pojedyncze
zawie
pętla
a na
bezkońcow
zaciąg
0-45°
2.1
°
> 45-60
1.0
0.88
0.63
VIP
Ø4
0-45°
1.4
0
cia kąt rozwar
obciążenia
klasa
współczynnik
średnica łańcucha
zawiesie
e
„Mad
VIP
WLL Plakat
**
ie na zaciąg
zastosowan
ójne
zawiesie podw
howa*
ójne
pętla łańcuc
zawiesie podw
sie pojedyncze
ęgnowe bezkońcowe*
łańcuchowa
zawiesie 3/4-ci
nowe
zawiesie 2-cięg
zawiesie
1-cięgnowe
sposoby
zastosowania
ny”
rma
in Ge
© Alstom
...
Nowość
Nr
zamówienia:
7101649
14.0
17.6
16.5
22.0
23.0
35.5
35.5
8.0
10.0
12.8
12.0
16.0
17.0
25.0
25.0
łańcuchowych
**Dla pętli
20 %
uwzględniono
redukcji
zie)!
(ostre krawęd
n
KG
RUD KetteDietz GmbH u. Co.
Rieger & sel
Friedensin /Germany
206
73432 Aalen
7361 504-1
Tel.: +49 7361 504-1460 om
Fax: +49 om · www.rud.c
info@ rud.c
19.02.13
13:18
jedynie
Nr zamówienia: 7102334
patrz str. 8/9
Przechowywanie zawiesi
Celowym jest, aby zawiesia podczas przechowywania zawieszać na stojaku.
Po lewej – wzorowo!
Po prawej – tak to nie powinno wyglądać!
51
+Punkt
Jakość firmy RUD w kolorze
Klasy 8, 10 (VIP) i 12 (ICE)
Nośność w „t” dla zawiesi łańcu
Odpowiedni kąt rozwarcia przy symetryczn
Klasy RUD
8
10
12
▼ ▼▼
100 %
133 % 158 %
Nośność
Klasy
sposoby
zastosowania
0-45°
> 45-60°
0-45°
> 45-60°
współczynnik obciążenia
1.0
1.4
1.0
2.1
1.5
0.95
średnica łańcucha
klasa
Ø4
VIP
0.63
0.88
0.63
1.32
Gk 8
1.12
1.6
1.12
2.36
1.7
VIP
1.5
2.1
1.5
3.15
2.25
ICE
1.8
2.5
1.8
3.75
2.7
Gk 8
2.0
2.8
2.0
4.25
3.0
VIP
2.5
3.5
2.5
5.25
3.75
ICE
3.0
4.2
3.0
6.3
4.5
Gk 8
3.15
4.25
3.15
6.7
4.75
VIP
4.0
5.6
4.0
8.4
6.0
ICE
5.0
7.0
5.0
10.5
7.5
Gk 8
5.3
7.5
5.3
11.2
8.0
Ø6
80 100
Ø 10
10
12
Ø 13
Ø 16
ICE-MVK
H-Connector
ICE-AGH
ICE-CURT
6.7
9.5
6.7
14.0
10.0
ICE
8.0
11.2
8.0
16.8
12.0
Gk 8
8.0
11.2
8.0
17.0
11.8
10.0
14.0
10.0
21.0
15.0
ICE
12.5
17.0
12.5
26.5
19.0
Gk 8
10.0
14.0
10.0
21.0
15.0
Gk 8
12.5
17.0
12.5
26.5
19.0
VIP
16.0
22.4
16.0
33.6
24.0
Gk 8
15.0
21.2
15.0
31.5
22.4
VIP
20.0
28.0
20.0
42.0
30.0
Ø 26
Gk 8
21.2
30.0
21.2
45.0
31.5
Ø 28
VIP
31.5
45.0
31.5
67.0*
47.5*
Ø 32
Gk 8
31.5
45.0
31.5
67.0
47.5
Ø 20
Ø 22
ICE-Star Hook
VIP
VIP
Ø 18
ICE-VH
Uwaga:
W przypadku niesymetrycznego obciążenia należy zmniejszyć
wartości dla nośności o 50 % podanej wartości!
Zastrzega się możliwość zmian technicznych!
52Poster_VIP_ICE_engl_2013.indd
1
zawiesie 3/4-cięgnowe
0
Ø8
8S
zawiesie 2-cięgnowe
kąt rozwarcia ®
8
zawiesie
1-cięgnowe
*Możliwość dostawy jedynie w wersji 2x 2-cięgnowej.
Temperatura
° C/° F
e purpurowym!
”
y
n
a
m
r
e
G
„Made in
uchowych
nym obciążeniu
pętla łańcuchowa
bezkońcowa na
zaciąg
pętla łańcuchowa*
zawiesie pojedyncze
zawiesie podwójne
zastosowanie na zaciąg**
zawiesie
zawiesie podwójne
pojedyncze
–
0-45°
> 45-60°
0-45°
> 45-60°
0°
0-45°
> 45-60°
1.6
1.1
0.8
1.7
1.2
0.8
1.1
0.8
1.0
0.69
0.5
1.1
0.75
0.5
0.69
0.5
1.8
1.2
0.9
1.9
1.3
0.9
1.2
0.9
2.4
1.65
1.2
2.55
1.8
1.2
1.65
1.2
2.88
2.0
1.44
3.1
2.1
1.44
2.0
1.44
3.2
2.2
1.6
3.4
2.4
1.6
2.2
1.6
4.0
2.75
2.0
4.25
3.0
2.0
2.75
2.0
4.8
3.3
2.4
5.1
3.6
2.4
3.3
2.4
5.0
3.5
2.5
5.3
3.8
2.5
3.5
2.5
6.4
4.4
3.2
6.8
4.8
3.2
4.4
3.2
8.0
5.5
4.0
8.5
6.0
4.0
5.5
4.0
8.5
5.8
4.0
9.0
6.0
4.0
5.8
4.0
10.6
7.5
5.3
11.2
8.0
5.3
7.5
5.3
12.8
8.8
6.4
13.6
9.6
6.4
8.8
6.4
12.5
8.8
6.4
13.6
9.6
6.4
8.8
6.4
16.0
11.0
8.0
17.0
12.0
8.0
11.0
8.0
20.0
14.0
10.0
21.2
15.0
10.0
14.0
10.0
16.0
11.0
8.0
17.0
12.0
8.0
11.0
8.0
20.0
14.0
10.0
21.2
15.0
10.0
14.0
10.0
25.6
17.6
12.8
27.2
19.2
12.8
17.6
12.8
23.6
16.5
12.0
25.5
18.0
12.0
16.5
12.0
32.0
22.0
16.0
34.0
24.0
16.0
22.0
16.0
33.5
23.3
17.0
36.0
25.4
17.0
23.0
17.0
50.0
35.5
25.0
53.0*
37.5*
25.0
35.5
25.0
50.0
35.5
25.0
53.0
37.5
25.0
35.5
25.0
Klasy 8
ponad -40° do +200° C
ponad (+40° do +392° F)
ponad 200° do 300° C
(ponad 392° do 572° F)
ponad 300° do 400° C
(ponad 572° do 752° F)
100 %
90 %
75 %
VIP 10
ponad -40° do +200° C
ponad (+40° do +392° F)
ponad 200° do 300° C
(ponad 392° do 572° F)
ponad 300° do 380° C
(ponad 572° do 716° F)
100 %
90 %
60 %
ICE 12
ponad -60° do +200° C
ponad (-76° do +392° F)
ponad 200° do 250° C
(ponad 392° do 482° F)
ponad 250° do 300° C
(ponad 482° do 572° F)
100 %
90 %
60 %
**Dla pętli łańcuchowych
uwzględniono 20 %
redukcji
(ostre krawędzie)!
© Alstom
zawiesie
bezkońcowe*
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Tel.: +49 7361 504-1206
Fax: +49 7361 504-1460
info@ rud.com · www.rud.com
53
19.02.13
13:18
H
ŁAŃCUC
A
I
S
E
I
Z AW
OW E
Wydanie
5
– do przyk
PUNKTY
recania, d
MOCUJA
o przyspaw
ania, nad
PUNKTY
MOCUJĄC
E
Wydanie
54
18
CE
zwyczaj m
ocne –
VIP_ICE_
Ladusi_E
d_20_e.q
xd
Importan
15.07.20
11
9:35 Uh
r
Seite 2
t in f o r m
a t io n !
Optimal
load secu
ring...
...with VIP
ICE-Lashin and
g means
ut
D:Layo
power
1
2011
29.09.
7:57
Uhr
Seite
2
B es t lo a d
a co m p u se cu ri n g –
ls
le g a l n ec o ry
es si ty !
ag
Anschl
W E LR!
O
P
G
N
FTI
NTRO
R U DER-YL LIOAD UNDER CO
...EV
®
®
®
®
+
100
Edition 21
55
Tradition in Dynamic Innovation
Gü-M-VIP/poln./7102033/F/04.13/Wa. Subject to technical changes. Printed in Germany
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Telefon +49 7361 504-1170-/1527-/1314
Telefax +49 7361 504-1460
[email protected]
www.rud.com
Niemiecka myśl
inżynierska z serca
Europy!

Podobne dokumenty